[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 57
Thread images: 21
Edycja przodków
>>
your lengauge is funny
>>
>>53246466
your flag is funny
>>
>>53246466
y-you too
>>
CAŁA POLSKA Z WAS SIE ŚMIEJE

DEMOKRACJI WY ZŁODZIEJE
>>
>>53246466
wonder what kids think about it
>>
File: 146685827.jpg (107 KB, 600x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146685827.jpg
107 KB, 600x653
>>53246521
hnnng
>>
to uczucie pustki gdy skończysz oglądać dobre anime i chcesz więcej
>>
>>53246635
>dobre
>anime
dawaj tytuł bo to niezły ewenement
>>
File: papysz.jpg (38 KB, 308x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papysz.jpg
38 KB, 308x400
>>53246466
>Dominican Republic

rev up those kids, bro
>>
>>53246697
naruto
>>
File: mamo pacz.png (14 KB, 558x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mamo pacz.png
14 KB, 558x421
>>53246304
A masz zuchu
>>
>>53246743
a nie to szanuje, głęboka opowieść o przyjaźni, poświeceniu i pracy nad sobą
>>
>You have reported enough
Najwyraźniej nie, kurwa
>>
on wrócił

https://www.youtube.com/watch?v=9sMGgEi1gVM
>>
>>53246864
przypomniało mi się, jak to grzesiu był bogiem /polski/, a nie jakieś kaczki i dudy

ehh
>>
>>53246805
>>53246743
>ten chujowy gust
>>
>>53246835
jebany folksdojcz na kolegow sypac

myslalem ze nie zyjesz jebany profesorze kurwo jebana
>>
>>53246763
mój czas nadszedł
>>
>>53246970
jest i on
>>
>>53246978
Sram ci do ryja śmieciu.
Wypierdalaj lekcje odrabiać.
>>
File: 1432506129551.jpg (128 KB, 689x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432506129551.jpg
128 KB, 689x904
>>53246978
no chyba cie pojebalo
>>
>>53247067
>>53247076
zajeb sie
>>
>>53246978
oj sory, nie ten post
>>
File: 1443903393400.png (140 KB, 1088x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443903393400.png
140 KB, 1088x696
Czy kiedykolwiek wydarzyło się cos fajnego w tych gównianych cebulowy wątkach co było warte zrobienia screen capa?
>>
File: 1448959711035.jpg (43 KB, 481x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448959711035.jpg
43 KB, 481x699
Stanli byłeś w kraju opowiadaj jak wrażenia co robiłeś ciekawego
>>
File: 1443953446175.gif (992 KB, 389x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443953446175.gif
992 KB, 389x259
>>53246864
>Łukasz Skywalker, prawda, 15 czy 30 lat temu wyszedł z domu do kiosku po papierosy i nie wrócił i rodzina nic o nim nie wie. Znajdujemy go w finale filmu, na jakiejś obcej planecie, stoi do nas tyłem i wygląda to tak, jakby sikał do oceanu.
>>
File: 1448309464828.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448309464828.png
19 KB, 500x500
>>53246864
ja jebę on jest doskonały

a z tą brodą jeszcze lepszy
>>
>>53247171
twoja stara zapostowała pizdę
>>
>>53246864
no to w końcu Yoda jest żydem, czy nie?
>>
>>53247171
dwadzieścia lat temu postował tu jan paweł drugi
szkoda że nie zrobiłem screencapa
>>
>>53247430
Sama końcówka:
>na podstawie materiału dostarczonego przez siódmą część nie można jednoznacznie stwierdzić.
>>
File: 1449509266999.jpg (278 KB, 1063x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449509266999.jpg
278 KB, 1063x1500
ANIME
>>
>>53247452
ale ja się was pytam anony.
jest czy nie?
>>
File: 1451968621710.png (20 KB, 690x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451968621710.png
20 KB, 690x630
>>53247529
ANIBE
>>
File: 1205168145940.jpg (33 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1205168145940.jpg
33 KB, 500x375
>>53247553
ANIKUKURYKU
>>
>>53246864
>>53247252
Punished Braun
>>
File: 143402490234.jpg (21 KB, 468x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143402490234.jpg
21 KB, 468x286
ej patrzcie papaja na /pol/ postujemy xD
>>
File: 1442394044167.png (510 KB, 568x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442394044167.png
510 KB, 568x610
>>53247719
kto jest jego Ocelotem
>>
>>53247811
kurwa jestem gejem dla ocelota
>>
rano do szkoly na 8 skurwysyny , elo
>>
>>53247935
Podwiek zgłoszony.
>>
>>53247195
Nic takiego ciekawego- odwiedzalem rodzine, przyjaciol rodzinnych, najebalem sie kilka razy z kumpelka z gimby, tanczylem i pijany przytulalem losowych ludzi na Woli podczas sylwestra, mrozilem sie w Gdansku bo mi sie chcialo gdzies jechac.

Najciekawsze to chyba jak widzialem w barze trzech pijanych Kanadyjskich czy Amerykanskich nastolatek lizacych sie przede mna z odleglosci doslownych dwoch metr. Doslowny raj. Jedyny obciach byl wtedy gdy przed jakims barem jakis Indyjczyk z Nowego Jorku wyzwal mnie od rasiste bo sie spytalem po kolezensku co robil w Polsce.

Wrazenia? W Wawie widac Unijskie pieniazki, wszyscy sa wkurwieni z polityki, chociaz widocznie tak samo nienawidza i PO i PiS. Prawie zadnych zuli na Ursynowie nie widzialem, ludzie mi mowili ze wyjechali do Anglii.

Fajne swieta, w ogole.
>>
>>53248207
dwoch metrow*
>>
File: porter-warminski.jpg (94 KB, 461x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porter-warminski.jpg
94 KB, 461x700
Tez podniecalem sie piwami Polskimi, bo widocznie """"kultura"""" microbrews doszla do polski.

Pilem wiele swietnych polskich piw, oznajmiam ze wiele razy pilem gorsze portery amerykanskie i brytyjskie.
>>
>jutro wracam do krainy muzułmanów
ehhhh anony, fajnie było postować bez innej flagi, teraz znów nie będę mógł anonimowo zaszczycać was swoimi jakościowymi postami
>>
File: 1444579798791.jpg (54 KB, 640x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444579798791.jpg
54 KB, 640x417
>>53248207
>żuli nie widziałem
>wyjechali do Anglii

bazowany Stanli
>>
>>53248494
kim ty wogóle kurwa jesteś, pajacu?
>>
>>53248944
jak się do ojca odzywasz śmieciu
>>
Wzskystásky çykazaltyiyaski blyàtsiza wzwsyaskòw.
>>
>>53249129
Twoja stara chuju.
>>
>>53249129
Ja Ciebie też, i to dwa razy
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=v0UhwAPBqOk
>>
File: 1450334988310.png (17 KB, 493x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450334988310.png
17 KB, 493x402
https://www.youtube.com/watch?v=unrVhQnxf10
>oni znowu to zrobili
>>
>>53249503
bardzo mi się podobało. w podziękowaniu to:
https://www.youtube.com/watch?v=keJwvZcxRUw
inny klimat, ale też dobre, choć simplistyczne
>>
flip flop cum skurwiele
>>
File: 12412414.jpg (2 MB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12412414.jpg
2 MB, 2560x1920
Zdech

ANIME
Thread replies: 57
Thread images: 21
Thread DB ID: 372879[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.