[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 336
Thread images: 102
Edycja Leszka Millera, prawicowego blogera
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
Petru naszym autorytetem 2016
>>
>>53229305
oj cos nie wyszło
>>
Ehh anoni, ruchać mi się chce. Nawet nie standardowo walić, żeby zaspokoić popęd a ruchać. Czy to już dorosłość?
>>
>>53229451
nie, to okres dojrzewania
>>
>>53229451
to bycie normikiem.
>>
File: 012.jpg (174 KB, 760x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012.jpg
174 KB, 760x720
>>53229320
ANIBE
>>
File: S6005190.jpg (854 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S6005190.jpg
854 KB, 1600x1200
>>53229451
a pierwszy wąsy już był?
>>
Anony, a kiedy wam urosła broda?
>>
>>53229695
W gimbazie ale była w chuj chujowa. Mam na mysli troche na policzku, troche na gardle. W liceum taki mi pierdolneła że pod koniec miałem lepsza brodę niż nauczyciele tam.
>>
>>53229695
ja się golę.
>>
>>53229596
ANIKUKURYKU
>>
>>53229695
dopiero mi włosy na chuju wyrosły
>>
>>53229695
w gimbazie. w sumie sensowną mam tylko kozią brodę. policzki nisko pozarastane, szyja jeszcze jest ok, ale przecież nie będę szyjobrody nosił
>>
chuj tam z brodą. kto ma włosy na klacie?
>>
a kto ma włosy na dupie?
>>
>>53229976
>>53230054
zgłaszam się
na nogach też
>>
File: 1429763003257.png (380 KB, 531x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429763003257.png
380 KB, 531x651
>tug masz więcej włosów na dupie niż na klacie
>>
>tug niesymetryczny zarost
>>
>>53230054
słuchaj, ja mam tak dużo włosów na dupie, że jak się podcieram, to muszę wyrywać włosy, żeby dostać się do gówna.
>>
>>53229976
>>53230054
ja
w sumie to tylko nie mam na czole i wewnętrznej części dłoni i na stopach i dolnej części pleców
>>
>>53230080
tak trzymać. byle nie na plecach
>>
>>53229695
>

prędzej zostanę czarodziejem niż mi kurwa wąsy urosną
>>
>>53230176
na szczęście plecy czyste. a bałem się, bo ojciec zarośnięty jak yeti
>>
>>53230054
włosy na dupie to kurwa błąd ewolucji większy od wyrostka robaczkowego
gdybym spotkał matkę naturę, to bym jej takiego gonga wypierdolił za to, że z kilka epok by się szmata zbierała
>>
>>53230155
włosy na penisie (nie mylić z jajami) nie są złe, bo bardziej czochrają partnerkę tam gdzie trzeba.
>>
>>53230155

Szanuje czyste sarmackie geny.
>>
a czemu ja jeszcze nie mam brody? ;_;

u pradziadka dobrze, u dziadka dobrze, ojciec ma nawet kozią bródkę ;_;

KIEDY ;_;
>>
>>53230245
może byłes adoptowany?
>>
>>53230210
tam to sie gole chociaż w sumie nie wiem po co jak nikt poza mną nigdy tego nie zobaczy
>>
>>53230210
i fajnie się drapie żpsz

lepsze od normalnego drapania chuja
>>
File: 1439396225269.jpg (128 KB, 547x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439396225269.jpg
128 KB, 547x574
>>53230245
wszyscy moi znajomi są więksi i bardziej kudłaci niż ich rodzice

ja odwrotnie
>>
>>53230245

Matka dała dupy listonoszowi.
>>
>>53230274
no to żes sobie pocisnął karniaka.
>>
>>53229522
>>53229532
>>53229620
ehh, przez całe życie gówniacze mi wystarczyło walenie, teraz mam 22 lata i to się zmienia.
>>
>>53230304
a u mnie wszyscy w rodzinie kurduple, tylko ja wysoki

geny to dziwna rzecz, anonku
>>
File: pp,550x550.u5.jpg (51 KB, 550x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pp,550x550.u5.jpg
51 KB, 550x532
>>53230304
>nigdy nie dostaniesz przeszczepu włosów od samego marszałka

po chuja żyć, anony
>>
>>53230483
[rogaczenie nasila się]
>>
>>53230461
dojrzałosć to nie wiek, to stan umysłu.
starsi ludzie po 60cie potrafią zachowywać się nieraz gorzej niż dzieci
>>
>>53230606
A młode spierdony nie raz czują się jak stare dziady.
>>
>>53230210
ja tam wolę, żeby jej między zęby włosy nie wchodziły. no i jakoś tak wygodniej mimo wszystko
>>
>>53230606
to. znajomy pracował w domu opieki, mówił że co tydzień praktycznie przyłapywali emerytów na seksach
>>
>>53230606
jak jesteś starszy to już masz wszystkich w dupie bo i tak niebawem umrzesz, więc skoro najdzie ochota aby zachowywać się jak dziecko to czemu nie
>>
papa vojtila je bio reptil
>>
File: m.jpg (132 KB, 599x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m.jpg
132 KB, 599x720
>>53230606
Coś w tym jest, wiadomo.
Lisek zamiast odejść w niepamięć to nadal codziennie plącze na twitterze upominając się o wielka rewolucje anty-pisową
>>
File: SpacePope_hdn9.png (301 KB, 542x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SpacePope_hdn9.png
301 KB, 542x550
>>53230846
>reptil
>>
>>53230991
dosłownie poziom komentarzy na onecie
>>
>>53230795
pierdoleni emeryci. dosłownie.
>>
>>53230846
reci nesto sta ne znamo
>>
File: 1444048215611.jpg (151 KB, 600x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215611.jpg
151 KB, 600x353
>>53230991
ten płacz już nic nie zmieni
>>
Kto wie czy za rogiem
Nie stoją Anon z Boge
>>
>>53230991
on jakieś leki bierze? a może alkoholizm? XDDD
>>
>>53230991
Lis. Obrońca petrukracji
>>
>>53231157
I nie spełniają marzeń
Te małe stulejarze
>>
File: maxresdefault.jpg (62 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
62 KB, 1280x720
Kto jest najlepszym niepokornym dziennikarzem, zuchy?
>>
File: CSMG5sAUkAADN91.jpg (94 KB, 614x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CSMG5sAUkAADN91.jpg
94 KB, 614x1024
>>53231203
jeden, jedyny król cham z plebeii
>>
File: 1452183067378.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452183067378.webm
2 MB, 720x405
>ni*mcy

FICKI FICKI
>>
>>53231321
co jest z jego głową? Ta czapka jest doklejona?
t. gówno wiem o "niezależnych" dziennikarzach
>>
>>53231403
>implikowanie, że upadek Niemiec to coś niekorzystnego
>>
>>53231408
ta "czapka" to cześć specjalnej aparatury do odsysania ego gdy przekroczy poziomy krytyczne.
t. fan i akolita Ziemkiemema
>>
File: 1434122948624.png (28 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434122948624.png
28 KB, 200x200
>>53231403
>Podczas sylwestrowej nocy w Kolonii tysiąc imigrantów otoczyło kilkadziesiąt kobiet. Okradali je, napastowali i próbowali gwałcić. Media przez kilka dni milczały, stronę w tej sprawie zajęli internauci. Na tę okazję powstał hashtag #HelpGermanyDefendDemocracy (pomóżmy Niemcom w obronie demokracji). Użytkownicy sieci przypominają, jak Niemcy witali u siebie „uchodźców”. Jednocześnie odwołują się do zainteresowania zachodnich sąsiadów stanem demokracji w Polsce i w związku z tym apelują, by UE objęła nadzorem ten kraj. „Czy nasz MSZ RP mógłby zainteresować się naszymi sąsiadami? Niemcom trzeba pomóc, bo wyraźnie sobie nie radzą” - piszą internauci.

a to śmieszki z tych internautów
>>
>>53231465
>implikando, że takie wariactwo za naszą zachodnią granicą to coś dobrego
>>
File: uZ0Aea3r0cR.jpg (141 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uZ0Aea3r0cR.jpg
141 KB, 600x450
>>53230991
>>
>>53231525
Wszyscy niepokorni mają z tym problemy, oj mają. Niby głos ludu i w ogóle, a czasem tak się wywyższają że aż mi się rzygać chce.
>>
>>53231535
trochę tak, trochę nie. byle by mieć pod kontrolą.

>>53231529
>a to śmieszki z tych internautów
najlepsi na swiecie
>>
>>53231603
Był taki film, Barton Fink, o scenopisarzu co uważał się za głos ludu, ale kompletnie się nie interesował ludem, ani też nie chciał z nim przebywać. Taki był niepokorny.
>>
File: screencap.png (74 KB, 921x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
74 KB, 921x149
>>53231712
>wykopki
>>
File: 1442172930983.jpg (130 KB, 550x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442172930983.jpg
130 KB, 550x526
>>53231403
Dobrze im tak. Dopiero kiedy niemcy upadną i cały ten burder EU się rozjebie może ludzie zrozumieją że wpuszczanie tego gówna tutaj to jest błąd. Nie mówie że u nas nie ma debili którzy chcieli by aby Ahmed zgwałcił im siostrę po czym obciął im głowę ale jak zawsze w gronie znajomych wypływa temat o ciapaych to każdy mówi żeby tu nie przyjeżdżali.

>tug niemcy upadną
>tug za 10 lat będziesz bronił zachodzniej granicy podczas wojny Islamsko-Polskiej.
>tug będziesz opowiadał wnukom jak napierdalałes do ciapatych z MSBS kiedy byłes wojsku.

To wszystko będzie się działo w pokoju w którym będą wisiały portrety: Imperatora Dudy, Imperatora Kaczyńskiego oraz Hetmana Macierewicza.
>>
>>53231712
I to nie byle jaki film, jeden z najlepszych braci Coen i w ogóle.
>>
>>53231883
Głosy są podzielone. Film można lubić / nie lubić, ale nie zaszkodzi obejrzeć. Zwłaszcza, że gra w nim Pan Dobryczłowiek, po angielsku Goodman.
>>
File: WH1 (1).jpg (896 KB, 2000x2686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WH1 (1).jpg
896 KB, 2000x2686
>>53231870
TAK BĘDZIE
>>
>>53231870
>MSBS

Już go wprowadzili? W końcu nasze wojsko nie wygląda jak banda czeczenskich bojowników?
>>
>>53231870
Ty mnie nie podniecaj tymi pomysłami.
>>
>>53231967
co mi przypomniało: jakieś nowe wieści o wiecznej krucjacie?
>>
File: MSBS-4.jpg (909 KB, 1240x1753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MSBS-4.jpg
909 KB, 1240x1753
>>53232014
Produkcja wersji podstawowej jest zatwierdzona, dalej testuja wersje bullpup.

>tug jak MSBS w wersji cywilnej wyjdzie to kupujesz 1 z pierwszych egzemplarzy.
>>
File: 1434338734382.png (316 KB, 592x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434338734382.png
316 KB, 592x501
>>53231870
>cały ten post
>>
>>53232070
muh dick
>>
Kary nie będzie dla przeciętnych drani

A lud ofiary złoży nadaremne

Morderców będą wpuszczać z honorami

Na ulicach groza się wylęgnie

Pomimo wszystko świat trwać będzie dalej

W księżyc i w kłamstwo

Wierzą ludzie zachodni

Nieistniejąca szerzy się zagłada

A ręce aż lśnią od czystości
>>
File: NPSBN0D.jpg (827 KB, 2334x1765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NPSBN0D.jpg
827 KB, 2334x1765
>>53231967
>>
wyborcapisuposterze ratuj
>>
>>53232390
ratuj petrukrację ratuj!
>>
>>53232437
japa pisowski goblinie
>>
>>53232351
>emprah nie ma twarzy piłsudskiego
>>
>>53232495
nie pyskuj petrowski ogrze. nie boje się twej maczugi
>>
File: 1451762877403.png (589 KB, 770x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451762877403.png
589 KB, 770x800
>>53232495
no i przyzwałeś goburina
>>
polsk/a/
>>
File: 1388740087305.jpg (429 KB, 1719x1205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388740087305.jpg
429 KB, 1719x1205
>>
>>53232573
>>53232639
no i chuj, i wylądował
>>
http://www.theworldin.com/article/10466/new-germans

Żegnaj Germanio.
>>
File: 1451693527468.jpg (114 KB, 868x1228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451693527468.jpg
114 KB, 868x1228
>>
http://liateiyu.tumblr.com/search/crossdress

nice bolish girl, well done bolan
>>
>>53232659
I kompletnie NIKT nie zapłakał.
>>
>>53232659
Dopierdalanie niemcom o ich "przyszłość narodu" to jedna z niewielu uciech w moim życiu, żbsz.
>>
File: 1442172976336.png (690 KB, 683x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442172976336.png
690 KB, 683x694
>>53232659
hehehehehe dobrze im tak. Powinnismy to wykorzystać że niemcy są super aby dostać reparacje wojenne. Cos w stylu:

>No no no kurwa fajnie ale gdzie kasa za Warszawe XDDD?
>Ale emperatorze Duda Polska bierze dotacje z EU!!!1!
>No chuj dobra ale dalej gdzie jest pozostałe 400 miliardów?? Nie jestescie chyba dalej Nazioalami prawda :,]?
>O-ok d-damy wam te pieniądze ale na razie musimy dać ahmedowi na social ;-;.
>KK ale jak pierwsza rata nie wpłynie za miesiąc to mówię że niemcy to rasisci którzy nie chcą pomóc biednym uchodźcom a lewaki tego by nie chciały XDDDDDDD.

I tak imperator Duda wyruchał kurwy zza Odry.
>>
>>53232659
typowi aryjczycy przy tradycyjnym niemieckim święcie
>>
File: at last.png (33 KB, 255x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
at last.png
33 KB, 255x216
>>53232659
>to uczucie, gdy to zemsta za holokaust
>>
>>53232659
A nie sądzicie ze to co się dzieje w Niemczech jest ciekawe z punktu filozoficznego?
>miej potężny kapitał i ekonomie
>cywilizacja robi się pusta i zdegenerowana przez konsumpcjonizm
>szukają jakiegoś celu w życiu żeby wypełnić tę pustkę robiąc coś "dobrego", bo media nonstop mówią ze trzeba być "dobrym"
>dodaj jeszcze poczucie winy za nazistów
>merkel to zauważa i wykorzystuje to żeby zdobyć więcej popularności
>zaczyna się wyścig szczurów, przez większość osób które spierdoliły z Turcji do niemieć to najbardziej "wymagające" osobniki i mężczyźni
nie trzeba tu żadnej żydowskiej propagandy, Rzym tez upadł pod napływem brudnych i owłosionych barbarzyńców
Tak czy siak, szykuje się dobra lekcja która albo wywola re edukacje sporej ilości osób kosztem niewinnych i lemingów którzy wcale tak niedawno zapraszali te dzicz do własnych mieszkań albo nastąpi upadek.
>>
>>53233156
stawiam na reedukacje, przy czym nam to nie grozi.
>>
File: 4.png (213 KB, 805x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.png
213 KB, 805x1000
>>53231403
>>53231529
>>53231870
>>53232659
>>53232694
>>53233031
>>
File: 1451410436522.jpg (166 KB, 600x953) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451410436522.jpg
166 KB, 600x953
skończcie już z tym rasizmem, we współczesnej Polsce nie ma miejsca na islamofobię
>>
>>53233455
feministki z roku na rok coraz lepiej wyglądają
>>
>>53233156
John Glubb znowu miał racje
>>
File: SdKfz182.jpg (1 MB, 3504x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SdKfz182.jpg
1 MB, 3504x2336
>>53233156
>tug będziesz mógł plądrować berlink jak ruskie w 1945 kiedy Boskie Królestwo Polskie pod opieką imperatora dudy wygra wojnę z kalifatem Niemieckim.

Od razu lecę do Panzermuseum, chce Tygrysa II mieć jako furę do miasta.
>>
>>53231967
>>53232351
Co ja kurwa paczę
>>
>>53232659
>>53233031
>>53233156
>Leaked police report claims senior police officers feared fatalities and that one of those involved in attacks told officers: “I am Syrian. You have to treat me kindly. Mrs Merkel invited me"
>MERKEL INVITED ME
>IM THE CAPTAIN NOW

>In a separate development that could further stoke public anger, it emerged on Thursday that three Syrians have been arrested in southern Germany on suspicion of the gang rape of two teenage girls on New Year's Eve.
>The suspects have been in custody for several days but news of the arrests was kept secret to protect the privacy of the victims because they are minors, prosecutors claimed.
>A 21-year-old man and two 14-year-old boys are being held in the town of Weil am Rhein, near the French and Swiss borders.
>They are suspected of raping two girls, also aged 14 and 15, who spent New Year's Eve with them at the home of the 21-year-old in the nearby village of Friedlingen.The fourth suspect is his 15-year-old brother.
>>
File: 1449169625199.jpg (579 KB, 1360x1098) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449169625199.jpg
579 KB, 1360x1098
>>53234003
to jest przyszłość którą wybrałeś
>>
>>53234176
lubie to.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GONaNqFJpQk
>>
>>53234176
>pikrela
JAROSŁAW TO GEPARDPOSTER
>>
Siema

Z U C H Y
U
C
H
Y
>>
>>53232040
>>53232351
>>53234003

Szczerze mówiąc byłbym w stanie zbudować taki egzoszkielet, tylko sporo by to ważyło i zwiększałoby siłę tylko tęgiego chłopa, na chudzielcu by nie zadziałało.
Oczywiscie bez elektroniki, czysto mechaniczny suit.
>>
File: Untitled.jpg (8 KB, 118x106) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
8 KB, 118x106
>>53234276
to ten słynny kot prezesa
>>
>>53234176
zawsze kisne z tego kota na poteznej dloni jarka
10 10
>>
>>53234276
znaczy jarosław jest gupi?
>>
>>53234264
hahaha what the fuck ? when he started looking at the ceiling i immediately think 'we're in bat country'
>>
File: 43349046_p0.jpg (633 KB, 900x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43349046_p0.jpg
633 KB, 900x1400
>>53232683
>>53232639
>>53232573
Ech, gdyby Sójka była moją sąsiadką wszystko wyglądałoby inaczej...
>>
>>53234430
Przynajmniej miałbyś się z kim napić
>>
File: 1441560680916.jpg (189 KB, 1700x1700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441560680916.jpg
189 KB, 1700x1700
>>53234264
>pc gayming
ostrzegałem was
>>
>>53234430
>Kondomy
Fuj, Jezus płacze.
>>
>>53233455
Fajny efekt jak byś przewijał z dołu do góry. A tak to ni chuja.
>>
>>53234549
ma uczulenie?
>>
>>53234264

co mu sie stało?
>>
>>53232070
kiedy?
>>
>>53234430
Cóż to za patriarchalny wymysł sfrustrowanego faceta?
Kogos serio jarają rogate małolaty?
>>
>>53234611
1/10 bo odpisałem
>>
>>53234611
To żaden bejt jak go widać jak na dłoni
>>
>>53234585
To co powinno, streamaki robaki jebane.
>>
File: MSBS-3.jpg (1 MB, 1240x1753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MSBS-3.jpg
1 MB, 1240x1753
>>53234589
Chuj wie kiedy, pewnie w tym roku albo przyszlym ale i tak pewnie wersja cywilna z 5 kafli jesli nie wiecej kosztowac bo taka jest zwykle cena AR15 w sklpeach.
>>
>>53234574
Ma uczulenie na marnowanie plemników poza waifu żbsz. Wszystko ok jesli kończymy w kobiecie.
>>
File: CP1fyjkUEAArjUU.png (235 KB, 980x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CP1fyjkUEAArjUU.png
235 KB, 980x610
>>53234264
>Przykra sprawa.A taki młody i dynamiczny był, pewnie biegał, wychodził na dwór i zdrowo sie odżywiał. Był ładny, miał loszke,uprawiał seks i był popularny. Ale to ja pisze ten komentarz pod filmem jak on umiera; Ja, ten niedynamiczny i nieładny i niepopularny. Bóg jest sprawiedliwy
>>
File: 1367858773990.png (162 KB, 543x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367858773990.png
162 KB, 543x600
>>53234264
Ja pierdole tylko niedojebany moze sie z tego smiac
>>
File: Coke lelf.jpg (222 KB, 748x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Coke lelf.jpg
222 KB, 748x543
>>53234796
Dobrze że spadłem na głowe za gówniaka.
>>
File: 1438274746008.jpg (69 KB, 920x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438274746008.jpg
69 KB, 920x380
>>53234755
>>
File: 1439476130457.jpg (24 KB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439476130457.jpg
24 KB, 360x270
>sugerowanie, że to nie fejk żeby streama rozreklamować
nie ze mno te numery
>>
>>53234704
>wkrótce MSBS w strzelankach
czuje dobrze
>>
>>53234796
>>53234827
Klamalem. Jak zaczela grac muza z Hotline Miami to prychnalem
>>
File: MSBS-5.jpg (2 MB, 1240x1753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MSBS-5.jpg
2 MB, 1240x1753
>>53234872
W grze nie będzi róznicy między MSBS a ACR-em. Broń wygląda podobnie ale MSBS różni się wnętrznościami od ACR co nie zmienia faktu że Bolt release jest praktycznie w tym samym miejscu oraz przycisk do zwalniania magazynka jest też w tym samym.
>>
File: 1447162993110.png (78 KB, 249x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447162993110.png
78 KB, 249x250
>>53234264
>Poz*ań
>gie*ki
>>
>>53234264
umarł na śmierć?
>>
>>53235018
ło krwa ale archaiczna broń prochowa ^^
>>
>>53235018
ech, no trudno
>>
>>53235079
Dokładnie, tylko plazma i gauss
>>
>>53235205
>>53235079
>Nie piękne boltery
proszę was
>>
>>53234872
W kaładudi jednym były MSBS-y kilka lat temu
>>
>>53235053
https://twitter.com/LotharHS/status/685161985118461952
>>
Szanujcie cygańskiego króla. Gdy przyjdzie czas być może zanuci on swój cny hymn i poprowadzi nas do boju przeciw muzułmanom.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZqaXHSE7gY
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53235517
>e-sportowcy
>>
>>53235606
>cyganie
>walka
pfffffff
>>
https://www.youtube.com/watch?v=coziL7P87qc
>>
Zuchy

znudził mi się 4szą

jedyne co już luruje to /polska/ i /g/
>>
>>53235701
straszne żbsz
>>
>>53235606
>loli mou
szanuje
>>
>>53235667
>tr*mp
>>
File: 1268338415689.gif (493 KB, 192x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1268338415689.gif
493 KB, 192x150
>>53234704
>MSBS bullpup

doslownie crysis czy inne deus ex
>>
>>53235751
też tak sądze

jeszcze rok-dwa temu to co najmniej z 6 boardow otwartych naraz mialem, nie wspominajac o nitkach. oddzielne okno w przegladarce bylo poswiecone. teraz po 9 latach po prostu mi przeszlo
>>
>>53235613
Tak sie śmiejesz a pewnie własna matkę byś sprzedał aby zarabiać grubą kase na grach wideo
>a..ale chodziło mi o to ze siedzą na dupie i to sport lol XD
szachy to tez sport
>>
>>53235517
>I think my cat died
>>
>>53234872
>>53235018
MSBS był w tragicznym CoD:Ghosts ,ponoć OP w multi.
>>
http://pikio.pl/internauci-tak-dla-bratniej-pomocy-i-obrony-demokracji-w-niemczech/

>W myśl ustawy 1066 o bratniej pomocy, zważywszy na niepokojące wydarzenia z nocy sylwestrowej w Kolonii, zatroskani o los ludności cywilnej u naszych zachodnich sąsiadów wzywamy Pana prezydenta Andrzeja Dudę, naczelnego zwierzchnika sił zbrojnych Rrzeczypospolitej do militarnego wsparcia naszych braci – Niemców.

smieszki
>>
File: z.jpg (27 KB, 400x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z.jpg
27 KB, 400x510
uwaga, poważna prasa przechodzi
>>
>>53234704
nacjonalizm na bok, to czy scar, karoseria praktycznie taka sama
>>
>>53236273
czyli bez zmian. tylko mniej gównoburzy będzie.
>>
>>53236273
skoro wszyscy już wiedzą, to po co się kryjemy?
>>
>>53235751
/lit/ jest fajne, ale zapomnialem, ze nie umiecie czytac i dyktujecie posty mamie
>>
niech mi ktoś poleci jakaś dobra książkę historyczną związana z Bizancjum
>>
Wieczna chwała wielkiemu Macierewiczowi
>>
>>53236565
cos krawczuka
>>
>>53236578
>>
>>53236435
Ale z czym sie kryjemy?
>>
>>53236649
Czas wprowadzić oświeconą dyktaturę!
Aby wytrącić im z łap demokrację na którą nie zasłużyli.
>>
>>53236649
z tym kto tak naprawdę rządzi w tym grajdole
>>
>>53236700
czyli literalnie bez zmian
>>
>>53236700
>Prezydenta odwiedza nasłana przez opozycję dziennikarka, której on ujawnia w wywiadzie szczegóły swojego programu, mianowicie wprowadzenie płatnego szkolnictwa, umocnienia całej wschodniej granicy czterometrowym murem z cegły, wykonywanej publicznie kary śmierci czy też mordowania podejrzanych o ciężkie przestępstwa bez wyroku sądu (tzw. wariant "Rududu"). Tymczasem dzwoni prezydent USA, podenerwowany faktem, że Duda zagrabił zyski ze znajdujących się w Polsce barów McDonald’s.
>>
File: 1452109916359.jpg (4 MB, 8000x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109916359.jpg
4 MB, 8000x8000
>>53236622
>>53236273
>>53236771
>>53236733
>>53236700
>>53236649
>>53236578

Wyborcy PiSu, panie i panowie.
>>
>>53236733
e tam Beatka jest po prostu urzędnikiem Jaro w randze premiera bo pan Kaczka ma uczulenie na klimatyzację i nie może siedzieć w sejmie
>>
>>53236854
hehe
>>
>>53236854
dąż do teseraktu
>>
>>53236854
przyznaj się że masz na nią ochotę
>>
File: ten tomek.png (86 KB, 584x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ten tomek.png
86 KB, 584x628
Co on chcial nam przez to powiedziec?
>>
>>53236970
>muh putin
teraz to obie strony nawzajem siebie strasza rosja
no cyrk poprostu
>>
>>53236854
a jak ktos nie głosował to też się liczy?
>>
>>53236801
Trzeba im powiedzieć tak:
Wujku Sam, Polska to biedny kraj którego nie stać na odprowadzanie pieniędzy do ameryki.
Że co że to ich pieniądze?
No i co z tego że ich ale zarobione tutaj... McDonaldy należą do was, ale stoją na Polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i potem naszych ojców i dlatego strona Polska będzie czerpać z nich korzyści.
>>
File: 1429760975191.png (3 KB, 401x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429760975191.png
3 KB, 401x400
anoni, boli mnie jądro prawe, ból podobny do tego gdy się uciska lub uderzy mocno jądra. czy to ten słynny rak? czy ktoś z was był u urologa?
>>
File: tk.jpg (115 KB, 588x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tk.jpg
115 KB, 588x584
>>53237012
>>
>>53236801
>wyrok kary śmierci może być wykonywany na różne sposoby, w zależności od popełnionego czynu
>na przykład, morderców drogowych po sporzyciu alkoholu będą ponosili śmierć przez wsadzanie pełnej butelki od spirytusu w tyłek, i następnie publiczne bicie
>>
>>53237071
>jądra
>urolog
>>
>>53236970
Wszyscy zapominają, że jeśli współpraca z V4 i z resztą regionu by się powiodła, to by się w jakimś stopniu odwrócili od ruskich
>>
>>53237071
możliwe, że niebieskie jajo złapałeś. spróbuj przepchnąć ścianę, żeby odprowadzić krew w inne rejony
możliwe, że się porzygasz, ale powinno przejść
>>
>>53237071
za duzo kokakoli
>>
File: retrowtf16.jpg (101 KB, 656x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
retrowtf16.jpg
101 KB, 656x700
ARKOHOL
RKOHOL
>>
>>53237131
Publiczne egzekucje w państwowej telewizji w najlepszych czasach antenowych, zapewnią rozrywkę poczciwym obywatelom.
Będzie to lepsza rozrywka niż taniec na lodzie..
>>
>>53237115
jaki spam
>>
>>53237071
Za dużo walisz anonku, idź do lekarza jak nie przestanie po dłuższej chwili.
>>
>>53237150
A kurwa kto niby? Ginekolog może?
>>
>>53237341
walę raz, dwa na tydzień żbsz
>>
>>53237234
>>53237157
>>53237131
>>53237044
>>53237115
>>53236854
>>53236801
>>53236700

LITERALNIE TO

https://www.youtube.com/watch?v=NUjZzK3KEyU
>>
>>53237400
No to pomacaj się i zobacz czy jedno nie większe od drugiego.
Zdarzają się że i zdrowe są róznymi rozmiarami ale to czerwona flaga.
>>
>>53237411
Tych od Anime i MLP też można by wrzucić do tych autobusów nad morze.
btw pomysł nawet nie jest zły.
>>
>>53237492
>No to pomacaj się i zobacz czy jedno nie większe od drugiego
ale jedno jest zawsze nieznacznie większe od drugiego
>>
>>53237071
idź do lekarza, choć to raczej nie rak, ale może jakies zapalenie wcale niekoniecznie mniej groźne.
rak jądra wiąże się z jego powiększeniem i stwardnieniem. urolog od razu mnie wyrzucił do szpitala i teraz jestem bajeczny jednojajeczny.
macajcie się anony, bo potem jak jest zaawansowany, to są długie i bolesne przygody po szpitalach z chemioterapią.
>>
>>53237411
za każdym razem jak ktoś wrzuca fragment, obiecuję sobie, że obejrzę całość. dzięki za przypomnienie
>>
File: Happy-Sad-Frog-08.png (78 KB, 412x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Happy-Sad-Frog-08.png
78 KB, 412x351
>>53237115
>nigdy nie zjesz żurku i pstrąga z prezesem i Orbanem

ehhhhhhhhhh anoni
>>
>>53237898
>nigdy nie omówisz planu podboju europy i wyrzucenia mudslimów z Orbanem
po co żyć
>>
File: 0itKT.jpg (513 KB, 1399x1005) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0itKT.jpg
513 KB, 1399x1005
>>53237115
czy to ta sławna mowa nienawiści?
>>
>>53237898
>>53237973
>nigdy nie pouprawiasz top banteru z Urbanem na temat pisowców
ehh
>>
File: mid_40395.jpg (135 KB, 560x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mid_40395.jpg
135 KB, 560x331
>>53237973
>>53237898

Wyborcy PiSu, panie i panowie.
>>
>>53238052
>nigdy odlecisz do ciepłych krajów, siedząc na grzbiecie urbana, podczas gdy on macha swoimi wielkimi uszami jak dumbo
>>
>>53237549
i kto by został? spierdony bez zainteresowan?
>>
>>53238093
prychłem, ale lepiej rób teserakt

>>53238185
tu też prychłem
>>
>>53237492
prawe większe, nie bardzo ale nie powiedziałbym też, że nieznacznie. i to prawe ma taką twardą grudkę której nie ma na lewym
>>
>>53238093
>>53236854
co to jest ja jebe
>>
>>53237640
>jednojajeczny
c-co
>>
File: 1452102119907.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102119907.png
439 KB, 482x590
>>53238288
Wyborca PiSu, panie i panowie.
>>
>>53238305
>jeśliby ci lewe oko przeszkadzało w wejściu do królestwa bożego, wyłup je
>>
Czemu Kasie to takie fajne i sympatyczne dziewczyny?
>>
>>53238239
>taką twardą grudkę
obejrzałem kiedyś taki głupi film na podstawie komiksu, a nazywał się American Splendor.
Główny bohater dostaje raka jąder. I opowiada jak sobie je badać...
Wypierdalaj do lekarza
>>
>PiS zawiązało nieoficjalną koalicję z klubem Kukiz’15 ws. mediów publicznych – ustalił „Newsweek”. W jej ramach do zarządów TVP i Polskiego Radia mają trafić kandydaci uzgodnieni z ruchem Pawła Kukiza
>Kto będzie reprezentować interesy Kukiz’15 we władzach Telewizji Polskiej? Pada m.in. nazwisko Mariusza Maxa Kolonki. - Stołki nas nie interesują, dlatego nie zamierzamy rekomendować swoich kandydatów na stanowiska w mediach publicznych. Ale na pewno byśmy się ucieszyli, gdyby istotną rolę w nowych mediach mieli odgrywać tacy ludzie jak np. Mariusz Max Kolonko - mówi „Newsweekowi” doradca Kukiza Dariusz Pitaś.
>Rozmówca z PiS dodaje: - Kolonko był brany pod uwagę, ale jest już nieaktualny. Być może dostanie jakiś program. Do zarządu TVP Kukiz ma już nowego kandydata
Max będzie musiał gacie w końcu założyć do nagrywania programu
>>
File: 1327778755039.gif (430 KB, 650x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327778755039.gif
430 KB, 650x717
anony byliście kiedyś w więzieniu albo chociaż przetrzymywali was przez dłuższy czas?

>tug gdy niebawem powróci pomysł aby wprowadzić model singapurski w odniesieniu do substancji niedozwolonych tak jak chcieli w 2005–2007
>tug pewnie zetną mi głowę, albo 25 w łagrze

profilaktycznie już tylko piję żeby ocalić swoje życie.
>>
>>53238093
z początku myślałem, że to Miller po lewej
>>
jak duble to postuje penisa
>>
>>53238475
moja waifu żbsz
>>
>>53238518
>golonko i jego miłosc do putina
>pisowska tv
nie sądze
>>
>>53238600
NIE KURWA XDDDDDD
>>
>>53238600
poka
>>
>>53238475
znam dwie i racja. ale nie wiem dlaczego.
>>
>>53238518
SEN JEST PRAWDZIWY
>>
>>53238600
Jak tripsy to imperator Duda upadnie a Polskie spotka okres nędzny zwany Okresem biedy, nędzy i Tomasza Lisa.
>>
>>53238569
zależy gdzie trafisz.
najgorzej to jak na przejściówce trzymają, a to się może ciągnąć w chuj
poza tym wątpię żeby zaostrzyli prawo
>>
>>53238630
Echelon kazał Ci to napisać?
>>
File: 1444681561763.png (300 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444681561763.png
300 KB, 482x590
>>53238727
Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53238867
a zrób tak, żeby trzymała lecha kaczyńskiego
>>
JAJEBE
>>
>>53238867
>on repostuje zamiast robić swieże

>>53238908
momencik
>>
>>53238305
z tego co wiem przy prawie każdym poważniejszym problemie z jądrem z automatu się je usuwa. z jednym też da się żyć, nie czuć w niczym żadnej różnicy żbsz; jedynie jest w spodniach luźniej troszkę, więc w sumie nawet plus. :3
>>
>>53238867
>>53238359
>>53238093
>>53236854
pan szatnia już wie o tobie
>>
>>53238995
Hitler miał jedno jądro i zobacz jak mu dobrze wyszło
>>
>>53238600
pokapoka
>>
>>53239036
W sumie. Co prawda, przez większosć życia był NEETem, ale na starosć został VIPem
>>
File: 1452109916359.jpg (469 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109916359.jpg
469 KB, 1920x1080
>>53239014
>donoszenie na innych zuchów

Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qx8hrhBZJ98
Obligatoryjny mongolski śpiew
>>
>>53239036
ciekawe czy goeringowi z dwoma małymi było wygodnie
>>
>>53239095
Awatarciota nie mój zuch
>>>/wypok/
>>
>>53238867
>>53238359
>>53238093
>>53236854
czy to narodziny nowego epickiego mema?
>>
>>53238600

no czekamy
>>
>>53239156
nie
>>
File: 1412587893372.jpg (9 KB, 193x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412587893372.jpg
9 KB, 193x225
>>>/v/323048124

>rozprzestrzenianie naszych fredowych memów na rakowych deskach
kurwa zuchy ja was proszę
>>
>>53239093
Gdyby obniżył ambicje dostał by się do szkoły malarskiej tylko nie w Wiedniu. Czytałem parę artykułów na temat jego prac, generalnie malował jak nastolatki z Devianta więc gdyby chciał się dostać na jakies niższe ASP to by wszedł ale najbardziej prestiżowa w Wiedniu to była 5hard3him.
>>
>>53238749
też myślę, że tak bardzo nie odlecą chociaż mieli takie pomysły poprzednio, pamiętam jak ta sama kurva ziobro wtedy była ministrem sprawiedliwości i on o tym mówił. teraz raczej na spokojnie bo by stracili dużą część wyborców żbsz
>>
>>53239196
kogo to obchodzi, to kurwa szpilarz w hearthstone
>>
>>53239156
Raczej pogrzeb gównianego chujstwa.
>>53239196
>Używanie memów cebulowych na inny bordach.

Ale ktos zjebany jest, nikt z innego kraju tego nie zrozumie, hell inne robaki tego nie ogarna o co chodzi jesli nie wchodza na /polske/
>>
>>53239197
Gdyby został architektem, tak jak sugerował jego egzaminator, to by TAAAAKIE kokosy trzepał. Ale nie! Chciał być ambitny!
>>
>>53237115

bul dupy : poziom krytyczny
>>
>>53239197
>malował jak nastolatki z Devianta
chyba kurwa nie

warsztat mial znośny, problemem bylo że malował głównie kicz wiec nic dziwnego ze go wysmiali. spokojnie mogl sie ustawic malujac gowno dla bylej szlachty ewentualnie bardziej pozapierdalac i wyrobic wlasny styl, co w sumie moglo i tak sie stac gdyby go jednak przyjeli
>>
>>53239283
>tug nie będziesz mieszkał w budynku zaprojektowanym przez Adolfa Hitlera.

Chociaz w sumie gdyby nie wojna to pewnie by mnie tak obchodzil jak kazdy inny chuj projektant.
>>
>>53239200
znaczy wiesz... zobaczymy co zrobią za kilka lat, ale nie jestem o to bardzo niespokojny.
>>
znajdź pande
>>
>>53239422
>>
>>53239475
>>
File: 1452196135014.jpg (639 KB, 800x1103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196135014.jpg
639 KB, 800x1103
>>53239422
>>
>>53239257
>>53239266
>oni nie memują polskimi na innych boardach
>>
>>53239322
>warsztat mial znośny

Kiedyś był fred o obrazach hitlera na /co/ i zjechali go jak burą sukę. Z tego co pamiętam głównym zarzutem było to, że hitler w ogóle nie rozumiał jak działa perspektywa przez co każdy jego obraz wyglądał strasznie nienaturalnie, zwłaszcza jeśli patrzeć na niego dłużej.
>>
>>53239409
teraz są ważniejsze sprawy
>>
>>53239580
Nie zgodzę się, malował ładnie budynki, ale miał problem z anatomią z tego co pamiętam
>>
>>53239580
>Nie wiem jak działa perspektywa!?!
>Zobaczymy kurwa czy zobaczycie perspektywę z wnętrza pieca żydowskie kurwy profesory.
>>
File: Df3li3i.jpg (44 KB, 600x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Df3li3i.jpg
44 KB, 600x403
>>53239580
bo ja wiem
>>
>>53239580
dlatego mówię znośny, ale bez przesady, aplikował w wieku 18 czy cos lat

nie chce mi się wierzyć że nawet w jego czasach nastolatkowie odpierdalali perfecto swoje bazgroly
>>
>>53238600
Where is the penis? I have been waiting for it nearly half an hour already!
>>
File: 1444680619440.jpg (15 KB, 180x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444680619440.jpg
15 KB, 180x186
>>53239580
>konstruktywna krytyka na czanach
>tym bardziej na /co/
>>
to co ważne jest, aby powiedzieć, to to, jaką mentalnosć mają profesorowie na akademiach sztuk pięknych.

Otóż, Grzegorz Rosiński, rysownik Thorgala, powiedział mniej więcej cos takiego, że ciągle był krytykowany za to, że rysuje zbyt realistycznie i że nigdy nie będzie z niego artysta. Tak z tego wywiadu wynikało, że jego profesorowie za wszelką cenę szukali nowego Picassa. Tak jakby rzemiosło, nie miało znaczenia
>>
>>53238600
>niedotrzymywanie obietnic

Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
File: 1326237444527.jpg (162 KB, 703x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326237444527.jpg
162 KB, 703x703
>>53239775
hi litwia
>>
>>53239888
Raczej "Łatwa"
>>
>>53239716
Ten pierwszy kąt wygląda na zjebany
>>
File: nbfJZnc.jpg (42 KB, 600x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nbfJZnc.jpg
42 KB, 600x391
>>53239935
a tutaj anonie?
>>
>>53239716
ściana za oknem wykuszowym (lewa strona jak patrzeć od nas) wygląda jakby była pod kątem. ale może to tylko moje wrażenie
>>
>>53239908
Raczej Łotwa ty idioto
>>
>>53239997
>brak poczucia humoru
wyborca Petru, panie i panowie
>>
>>53239991
widzę namalowane podczas dorocznego konwentu karłów
>>
File: d10.png (52 KB, 674x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d10.png
52 KB, 674x864
>>53239844
PRZESTAŃ KURWA
>>
>>53239991
inny anon. front lekko wklęsły?
>>
>>53239997
>997
ten numer to kłopoty
>>
>>53240049
>chujowe poczucie humoru
wyborca SLD, panie i panowie
>>
>>53240054
zostaje jeszcze to
>>
>>53239841
>>53239580
>>53239322
>>53239716
>>53239727
>>53239991
>>53239935
>>53240054
>>53240095

Żyjemy w pięknych czasach jesli masz umiejętnosci na poziome Hitlera możesz załozyć deviatn, pateron, tumblr, itd i na każdej z tych stron będzisz dostawał w chuj kasy ze zleceń od zjebanych autystów którzy płacą bo 60 dolarów żeby zobaczyć jakas postać z ich ulubionego show dymającą się z ich OC. Kurwa żałuje że ojebałem rysowanie bo takto bym robił 300 dolców tygodniowo dzięki napalonym 16 latkom.
>>
>>53240109
>przyganiał kocioł garnkowi
wyborca PO, panie i panowie
>>
>>53236578
szanuję
>>
>nawet profesorzy z /polski/ odrzucili aplikację Hitlera

brechłem
>>
>>53240134
w ogóle mam wrażenie, że teraz rękodzieło, które kiedyś szło na śmietnik potrafi znaleźć kupca. są dalej ładne rzeczy, ale przez to, że coraz mniej produkcji ręcznej, jakość leci na łeb
>>
File: qtkaczka.jpg (131 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qtkaczka.jpg
131 KB, 482x590
>>53240185
Wyborca PiSu, panie i panowie.
>>
>>53240247
gimbaza wróciła ze szkółki widzę
>>
Generalnie, chuj był nieco zbyt monotematyczny.
Jedyne co malował, to pierdolone domy
>>
File: 1444231827086.jpg (3 MB, 8000x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444231827086.jpg
3 MB, 8000x8000
>>53240057
>PRZESTAŃ KURWA

wp,pip
>>
>>53240214
>>53240134
najlepszy sposób na pieniądze:
rysować commission arty dla autystycznych furfagów (lub koniojebców jeśli chce ci się uczyć anatomii kucyków z serialu) za 30 dolców za pomalowane dzieło
>>
A tu Hitler maluje Maryję i Jezuska maleńkiego
>>
>>53240333
333
3
3
>dom w kamuflażu
on już był wtedy wkurwiony...
>>
File: 1451255184781.jpg (51 KB, 604x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451255184781.jpg
51 KB, 604x550
>>53240097
jebać psy
>>
>>53240387
jedna łapa wielka, a druga wygląda jak jar jar binks
>>
>>53240333
No i znowu kąt zjebał chuj kurwa debil
niech wraca do rysowania postaci z Sonica lol
>>
>>53240333
No kurwa spójrzcie tylko na część w prawym dolnym rogu i powiedzcie, że on potrafił malować. I jeszcze kurwa te cienie jakby budynek był ubrany w kombinezon moro.
>>
>>53240417
dawno tu niebyło najlepszego kotka :3
>>
>>53240333
>ten kąt
interesujące
może hitler postrzegał świat jakoś inaczej?
>>
>>53240333


Czy Hitler był wyborcą PiSu, panie i panowie? Discuss.
>>
>hitler rozjebał polskę i zabił żydów tylko po to żebyśmy za kilkadziesiąt lat zainteresowali się jego twórczością
>>
File: d11.png (55 KB, 674x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d11.png
55 KB, 674x864
>>53240341
DOŚĆ
TEGO
JEBANEGO
BALERONA
TUTAJ
DOŚĆ
KURWA
>>
File: 1272805687173.jpg (76 KB, 512x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1272805687173.jpg
76 KB, 512x467
>>53240201
>moja twarz

czas jeszcze nadejdzie biały bracie
>>
>>53240526
mówisz, że miał inny kąt patrzenia na sprawy?
>>
>>53240572
https://www.youtube.com/watch?v=N236OV-TDws
>>
File: 1449110073399.gif (425 KB, 1221x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449110073399.gif
425 KB, 1221x850
>>53240526
>Holokaust się dzieje.
>Z perspektywy Hitlera wygląda to jakby wysyłał żydów do ziemi obiecanej.


Adolf chciał dobrze.
>>
File: 1452102119907.jpg (198 KB, 482x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102119907.jpg
198 KB, 482x434
>>53240580
Wyborca PiSu, panie i panowie.
>>
File: 1.jpg (70 KB, 394x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
70 KB, 394x394
>>53240604
>>
>According to a conversation in August 1939 before the outbreak of World War II, published in the British War Blue Book, Hitler told British ambassador Nevile Henderson, "I am an artist and not a politician. Once the Polish question is settled, I want to end my life as an artist."

W sumie, popełnił samobójstwo, jak każdy popularny artysta
>>
>>53240604
tutaj to wygląda, jakby rozjebał perspektywę umyślnie
>>
>>53240762
mi się podoba nawet.
>>
czy rysowanie chujowych obrazów i zajebanie sześciu milionów żydów, żeby je rozpopularyzować, to już ta słynna sztuka przez wielkie S?
>>
>>53240738
Wygląda jakby każdy budynek był malowany z innej perspektywy
>>
File: w119.jpg (65 KB, 750x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w119.jpg
65 KB, 750x488
>>53240678
hhehe
>>
>>53240823
to się nazywa postmodernizm
>>
>>53240738
kurwa to jest ciekawe
>>
File: biedota wojak.png (194 KB, 674x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
biedota wojak.png
194 KB, 674x383
>>53240738
>the Polish question
Co to za pytanie bylo?
>>
>>53240762
żbsz nie widzę żadnych problemów z tym konkretnym obrazem
gdzie ta rozjebana perspektywa?
>>
>>53240909
o ratowanie zagrożonej demokracji w Polsce
>>
File: 1403273159324.jpg (20 KB, 500x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403273159324.jpg
20 KB, 500x367
>>53240823
lepiej
to ta słynna sztuka przez wielkie SS
>>
>>53240909
Czy Polacy są ze mną i są Sarmatami - naszymi przedwiecznymi braćmi, czy przeciw mnie i są brudnymi Słowianami przeznaczonymi do eksterminacji.
>>
>>53240975
>demokracji w Polsce
>>
Czy istnieje bardziej cridżowy dziennikarz od Ziemkiewicza z jego ziemkiememami?

http://www.uziemkiewicza.pl/memy
>>
>>53240975
ładny śnieg, ale perspektywę budynku zjebał w chuj jednak, szczególnie tych kolumn
>>
>>53241039
>>53241039
>>53241039
>>
>>53240909
Czy podludzi zagazować czy spalić.
>>
>>53241013
>>53240909
Nie pytanie a kwestia.

ques·tion (kwĕs′chən)
n.
1. A sentence, phrase, or gesture that seeks information through a reply.
2.
a. A subject or point that is under discussion or open to controversy: the question of whether a new school should be built.
b. A matter of concern or difficulty; a problem: This is not a question of too little money.

2.
>>
File: macierewicz1.jpg (32 KB, 720x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
macierewicz1.jpg
32 KB, 720x533
>>53241070
wyborca petru, panie i panowie
>>
>>53241059
trzepiarz szię kurde, trzepiasz
>>
>>53241119
Boze kolego to byl dzolk.
>>
>>53232070
>9mm

co to kurwa jest
>>
File: 1452103665338.png (327 KB, 481x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452103665338.png
327 KB, 481x509
>>53240580
>balerona
nie jest taka gruba
Thread replies: 336
Thread images: 102
Thread DB ID: 389664[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.