[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 49
File: tinder_logo.png (29 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tinder_logo.png
29 KB, 800x450
tinder editie

welkom: wij

niet welkom: zij
>>
eerste voor Sam en Vincent
>>
Tweede voor Ronin 1998
>>
0 1 0
1
0
>>
Nepdraad
>>
>>53206351
Ik heb nog ontzettend veel tinder screenshots van toen ik er og wanhopig genoeg voor was
>>
>>53206473
post ze
>>
0 3 5
3
5
>>
>>53206483
>post

nee, doe maar gewoon op 4kin
>>
>>53206483
hel nee, krijg toch alleen maar zure reacties, alleen maar omdat ik nooit zocht naar sletjes of hoge hakken hoeren met nep bruine huid of dikke lagen make up
>>
>>53206566

Dank je wel vriend, paal ze inderdaad niet. Is niet interessant :)
>>
>dvw ze mij bijna meteen wegdeed
>>
>>53206566

je dubbels zeggen dat je ze wel moet palen
>>
>>53206609
precies
>:)
en als jij terug gaat naar 9gag is het perfect
>>
File: image.jpg (14 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 225x225
>>53206566
Gestopt met film kijken?
>>
>>53206566
Doe gewoon, wat interesseert de mening van anderen jou op een vietnamees rijstpaper tekenfora?
>>
>>53206646
vooruit, eentje dan, maar ik voorspel je, omdat ze geen lagen make up op heeft of met een lederen pakje op de foto gaat is ze niet goed genoeg voor hier. Maar ik bid elke dag tot de vd goden dat ik een jacomijn tegen kom
>>53206690
trippel scherm, stap het omhoog
>>
>>53206791
JEZUS WAT EEN VERREKE
>>
>>53206791

KANKER wat een dikkop
>>
File: 1389261085310.png (4 KB, 528x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389261085310.png
4 KB, 528x404
>>53206791
ayy lmao
>>
>>53206806
>>53206823
>>53206824
IK ZEI HET TOCH

WAT ZEI IK NOU
>>
>>53206791
KANKERLELIJK
>>
>>53206791
ahahahaha
>>
>>53206837

het spijt me anon, maar goed

heb je haar ooit ontmoet?
>>
File: 1452109050836.jpg (1 MB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109050836.jpg
1 MB, 800x1000
>>53206791
Probeer één van deze pickup lijnen, in het Nederlands natuurlijk
>>
File: OQkFL2A.jpg (260 KB, 1528x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OQkFL2A.jpg
260 KB, 1528x840
>>53206837
Jouw wijf is gewoon kk lelijk oetz

Er zijn heus wel "pure meisjes" op tinder

Plaatje gerelateerd
>>
War kaan ij buij wiid ein Amsterdam?
>>
>>53206943
een keer wat mee gedronken maar ze had meteen door dat ik ongemakkelijk was en antisociaal
>>53207008
>dat
>puur
kies 1 en alleen 1
>>
>>53207063
Wat is daar niet puur aan?
>>
>>53206837
maakt niet uit anon ze is vast mooi van binnen
>>
>>53207106
het feit dat ze al aan miljoenen piemels heeft gezogen
>>
>>53207063
Ben je maagd?
>>
>>53207141
Tuurlijk is hij maagd
>>
>>53207106
>nep bruine huid
>dood haar
>dikke lagen make up
zodra er een chad voorbij komt springt ze op zijn piemel, zoals ze tientallen keren op een chad is gesprongen
>>
>>53207141
ben jij maagd?
>>
>>53207223
nee
>>
reageer hier op of je moeder gaat vannacht dood
>>
>>53207296
:(
>>
>>53207296

maar dat kan helemaal niet want ik heb 2 vaders!!!!! XD
>>
Ik wil een kut likken jongens
>>
Hi
>>
>>53207496
>>53207466
>>
>>53207496
doei
>>
>>53207533
>>53207605
you guys play with Legos?
>>
>>53207673
yeah
>>
>>53207673
only with ur mum t b h m 8
>>
wat een kankerdraad jongens
trots op jullie
>>
>>53207698
Het is 2 uur in de nacht, wat verwacht je?
>>
Ik wil mooie voeten likken
>>
er zijn op DIT moment anons die in de verkeerde draad zitten
>>53206355
>>
>>53207694
I just got a Star Wars Lego set and I'm missing pieces

Any advice?

>>53207697
Ok but why
>>
>>53207779
be my gf
>>
>>53207905
I'm not into humans, only droids

Plus Jedis can't into relationships
>>
Tinder is for normie degenerates
>>
>moet om 9 uur opstaan

MAAK ME WAKKER
>>
>>53207993
I mean, come on
It's 2016
Casual sex should be as normal and frequent as greeting someone with a handshake
>>
>>53208119
FUCKINH NORMIE YOUR KIND ISNT WELCOME HERE GOD FUCKING DAMN GET OUT OF MY THREAD EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREE
>>
>nog 2 uur werken
Help.png
>>
>>53208648
Anon, I will leave upon request, but first, I need to explain something to you.

The Jews are responsible for the destruction of western culture and values. Through extensive amounts of influence through media and government they can brainwash the average person. Why might you ask? The Jews want to take over the world and they see the west as their biggest rival.
>>
>>53208889
nachtfabriekanon gespot
>>
>>53208972

Goeie paal
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
schop
>>
Moggel
>>
>>53208889
>>53209067
Waar is je struikel?
>>
>>53213018
>Merkel
>>
>zij

HET IS HUN
HUN ZIJN NIET WELKOM
>>
ashgootin boog bal splatz glad pakakakakkaa
>>
>>53216339
loonie toonie Kerfuffle Eh Eh Eh Rattled
>>
Leviathan is echt kanker goed oetz

https://www.youtube.com/watch?v=1WbnVy-N51Q
>>
>wees gisteravond
>sportschool
>beendag
>na het squaten bedenk ik om even pullups te doen omdat jlmek
>gaat lekker
>laat me weer op de grond vallen
>zak in elkaar omdat mijn benen het begeven

voelt slecht man
>>
>>53216745
wat is jlmek
>>
wie /college/ hier?
>>
>>53216805
je leeft maar één keer
eigl is het dus jlmék.
maarja WAT DOE JE ER AAN HE
>>
>>53216862
hier xD

nu dit: https://www.youtube.com/watch?v=v6mMpE8AaA0
kijken echt prachtig
>>
Wie /klapwiek/
>>
http://www.nu.nl/buitenland/4193788/belgische-asielzoekers-krijgen-cursus-vrouwen-respecteren.html

hmmmm
>>
wie nog meer /wil een vd maar is te kieskeurig/?
ik hoor vaak genoeg "weetje, **** vind jou echt leuk"
en het zijn dan vaak 7,5s maar ik streef voor 8,5+ wat een dom iets om te doen.
hoe zet ik mezelf daar over heen?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=r9s-1ua_4YI&feature=youtu.be

Iemand roept "allahu ackbar" wanneer de boom begint te branden.

Lmao.
>>
File: 1438350645560.jpg (61 KB, 391x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438350645560.jpg
61 KB, 391x340
Nog maar twee dagen!
>>
Kan ik me niet ergens inschrijven op een cuckold website om andermans vrouwen te neuken?
>>
>>53218563
Die Ashley Madison site?
>>
>>53218959
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3228587/Ashley-Madison-tried-70-000-fake-profiles-fembots-secret-users-bid-entice-new-members-paying-credits.html

Ja direct doen
>>
Wie /deventer/ hier?
>>
>zit op stage
>allemaal vrouwen
>gaan nu KANKER hard carnaval muziek opzetten ipv prive er naar luisteren
>simpel volk verdomme
>>
Wat ben ik godverdomme blij dat ik naar de grote stad ben verhuisd. Veel meer mooiere matches en zeker wel dtf. En buitelandse chicks <3
>>
>>53219287
C U C K
R A N D S T A D
>>
>>53219318
Hoezo ben ik nou weer een cuck, lulleke?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=K-IYaDyMw8I

prachtig
>>
>>53219335
>En buitelandse chicks <3
>>
>>53219370
>Impliceren
>Niet buitelandse chicks willen omdat ie vaker dtf zijn dan preutse Nederlandse chicks
>>
>>53207296
mamma nee
>>
>>53216906
ik vroeger. eindhoven?
>>
>zit op stage
>deze week (op gister na) nog letterlijk helemaal niets gedaan

voelt goed oetz. laatste paar dagen
>>
>>53219908
Mazzelaar. Ik heb deze week al 55 uur keihard moeten werken.
>>
>>53219908
Ik wed dat jij niet betaald krijgt.
>>
>>53219287
Ik wil ook uiteindelijk naar een groterer stad verhuisen maar daar ben ik echt niet klaar voor.
>>
>>53220179
onbetaalde stage maar krijg 250 p maand ;)
maar werk normaal wel hard hoor maar deze week is er gewoon bijna niets meer te doen
>>
File: wew.png (454 KB, 3256x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew.png
454 KB, 3256x1154
paal je eigen
>>
>>53220212
>verhuisen
Niet met zulk grammatica
>>
>>53220303
Sorry, Nederlands is niet mijn eerste taal.

En ik vergeet altijd dingen te proofreaden.
>>
> Beurs crash
> 100den moslims vallen vrouwen lastig
> vat olie nog maar 30$

Aaah, het gebeurd.
>>
>>53220244
Wat studeer je?
>>
>>53220264
Heb je een blanko?
>>
>>53220264
ja, waar haal je dit?
>>
File: 6f6tn.png (490 KB, 3256x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6f6tn.png
490 KB, 3256x1154
>>53220466
heb em
>>
>>53220421
mediavormgeving, is heel breed maar op stage ben ik veel bezig met
fotografie en videobewerking voor een speelgoed producent.

weet nog niet precies wat ik hierna wil, of door in media of bedrijfskunde wat weer heel iets anders is maar ook mooi breed en niet eens een hele slechte aansluiting.

>voordat mbo
zitten bepaalde redenen achter maar er zijn meerdere wegen naar Rome dus ik mag nog lekker veel studeren ;l
>>
>>53220244
>>53220264
>>53220303
>>53220362
>>53220372
>>53220421
>>53220466
>>53220474
>>53220491
>>53220502
Ze hadden dit beter de flikker editie genoemd.
>>
>>53220530
Welkom dan.
>>
>>53220530
>Drie (Jij)'s
Gul hoor, en van Belgische afkomst ook nog!

Ik ga een (Jij) verzameling starten.
>>
>>53220530
pas je er goed tussen
>>
mosterd op de beat hoer
>>
>>53220571
ik heb ook drie (jij)'s
laten we seksen?
>>
>>53220212
Waarom niet?

Het voelt wel raar in het begin maar je past je snel aan. Ik vind dit wel fijner zo, je kunt snachts nog met het ov reizen en meer winkels.
>>
SAOEDI-ARABIË BOMBARDEERT IRAANSE AMBASSADE IN JEMEN

WIJ WERELDOORLOG NU
>>
>>53220601
>>53220571
uhu, hier ook
>>
Wanneer zijn jullie voor het laatst door je vriendje keihard in je kontje geyifft? Ik gisteren :3
>>
>>53220625
bron?
>>
>>53220625
bewijs
>>
>>53220664
>>53220625
>>53220676
ik heb het al gevonden op /r/wereldnieuws
https://www.rt.com/news/328156-iran-saudis-embassy-airstrike/
>>
Jimmy had een snelle auto
>>
>>53220625
>>53220707
>zandnegers die elkaar opblazen
Dat is toch niks nieuws?
>>
>>53220606
Ten eerste omdat ik gewoon het geld ervoor niet heb.

Ten tweede omdat ik dan helemaal alleen zou zijn.

Ik denk dat ik over een jaar of zo zie hoe m'n leven eruit ziet en dan overweeg ik het.
>>
>>53220765
Zullen we samen wonen? Jij en ik in Utrecht :3
>>
Dag jongens

Wat is jullie struikel vandaag
>>
>>53220820
Vraag me nogmaals over 'n jaar.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53220625
>S*nnis
Ek hou nie van Arabiere maar S*nnis is kak
>>
>>53221012
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
File: Gym achievements.png (440 KB, 3256x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gym achievements.png
440 KB, 3256x1154
>>53220264
Dus hoe veel heb je op je 1 RM squat en benchpress?
>>
>>53220891
>>
File: 1401643736750.jpg (19 KB, 504x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401643736750.jpg
19 KB, 504x477
>>53221135
Mooi
>mgw ik een error krijg als ik nigger in mn struikel wil zetten
>>
>>53221257
>>
>>53221386
Misschien werkt deze
>>
>>53221092
~95kg squat maar ligt er aan hoe je het telt qua apparaten ect.
ik bench niet met bar omdat mijn sportschool daar te rustig voor is. (nooit een spot)
maar mijn max is 30kg dumbell press. (elk hand 30kg)
en je kan meer pressen met een bar dus daarom

slechte zinnen maar nu eten
>>
File: neetsupremacy.jpg (37 KB, 490x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neetsupremacy.jpg
37 KB, 490x483
>dgw ik in een groter appartement ga wonen
>dgw nog steeds op de kosten van de loonslaven
Voelt extra goed om oetz te zijn
>>
https://www.youtube.com/watch?v=69xjMdw8XwQ

hoeveel kan julle verstaan van die lirieke?
dit is n liedjie oor Belgie.
>>
File: YgMdPkd.jpg (20 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YgMdPkd.jpg
20 KB, 500x281
>hij woont niet in de randstad
>>
Jullie moeten Overheersing spelen. Het is veel beter ontworpen dan mijnenveger. En laat je niet afschrikken door de naam ;^)
>>
>>53221823
Ik heb geen geluid op het werk
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
https://www.youtube.com/watch?v=qRp3-D3SMwI

>dvw geen zuid Amerikaanse taxifirma
Waar ging het allemaal mis?
>>
>>>/pol/60292578
Het...het gebeurt of zoiets.
>impliceren dat dit ondertussen niet aan de order van de dag is
>>
>>53221921
Stomme bijdehante-animeplaatjespaler
>>
>>53221823
Ik versta alleen Kanker in jou bloed voor de rest versta ik geen ene moer er van.
>>
>>53221446
Het gaat om een squat met een losse barbell, een legpress machine ofzo telt niet. Die aparaten zijn altijd lichter en houden je stabiel waardoor het makkelijker gaat. Heeft het benchpress rack daar eigelijk geen stangen om die barbell op te vangen als het fout gaat?
>>
>>53222609
Ik doe alleen nog maar machines oetz ik ben kei jjaloers
>>
File: 1439273594069.png (52 KB, 346x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439273594069.png
52 KB, 346x360
Waarom is alles wat met /fit/ te maken heeft zo saai?
>>
>>53222793
Omdat je er geen interesse in hebt.
>>
>>53221921
Hoe makkelijk is het om naar de randstad te verhuizen?
>>
File: Serena lifting.png (2 MB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena lifting.png
2 MB, 1600x900
>>53222793
Omdat je er niet hard genoeg voor wil gaan, als je een goeie pomp in je lichaam heb voelt het echt goed.

https://www.youtube.com/watch?v=-xZQ0YZ7ls4
>>
>>53222931
Ligt er aan hoeveel geld je heb. Maar als je moet wachten op een huurhuis kan dat wel 9 jaar duren.
>>
>>53221257
die was van moot
>>
>>53222996
Shit. Dan zit ik hier in Overijssel vast.
>>
>>53222937
>Dat plaatje

Jezus man je bent echt kanker ziek in je hoofd
>>
>>53222937
Wat is er eigelijk zo speciaal aan een tekenfilm meisje?
>>
>Praten over politiek en zeuren over de hedendaagse maatschappij
>Terwijl je een volwassen man bent die met poppen speelt en tekenfilms kijkt

oké
>>
>>53223121
onee dat was #faggot
>>
>>53223178
dit, je mening wordt rechstreeks geklasseerd
>>
Negers, ik zit dit weekend in Nijmegen. Ik wil clubs, kroegen, plekken waar ik een random chick kan vingeren.
>>
>>53223358
>random
willekeurig
>>
>>53223123
Als je werk heb dan heb je een kortere wachttijd.
>>53223140
Het leven is leuker als je doet alsof ze echt is en dingen met haar gaat doen.
>dvw je een droom heb gehad over je waifu, en het een enorm gevoel van blijdschap geeft.
>>
>>53223410
Thanks voor de verbetering, goed medemens.
>>
>>53223420
>verwart ontkenning, schaamte en verdried met blijdschap
>>
>>53223420
Maar, zie je niet in dat dit tegenovergesteld werkt? Omdat je dit doet, zal je het nooit kans hebben om het in het echt mee te maken...
>>
File: 1444254924003.jpg (77 KB, 625x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444254924003.jpg
77 KB, 625x808
Paal een foto van je laatste date.
>>
>>53222609
ja begrijp ik ook maar we hebben geen los squatrek ;_; een smerige smith machine.
maar ik doe max leg extensions 105kg en hamstring 80kg en leg press weer op 100kg
maar machines zijn geen goede bron omdat iedere machine weer ander is. bij basic fit kon ik 220kg legpressen terwijl ik net begon. bij deze zou ik dat nooit voor elkaar krijgen.
>>
>>53223497
Ben te vaak teleurgestelt waardoor ik er juist voor kies niet meer het echte te willen. Een echte vrouw zal je nooit emotioneel open mee kunnen zijn dus dan zijn ze alleen nog goed voor seks, en daar kan je gewoon voor betalen.
>>53223488
Alleen de laatste twee, en een daarvan staat los van mijn leefsituatie.
>>
>>53222793
omdat je er nog verlieft op moet worden,
als je je eerste spieren kweekt voel je het pas.
het is niet te omschrijven. als je je eerste goede pump krijgt (als beginner pas na een paar maanden) dan zul je ons begrijpen.
>>
>>53223123
Hij bedoelt sociale huur. Dat is sowieso kanker.

Je hebt altijd nog vrije sector huur (wel duur, je moet dat eigenlijk gewoon splitten met meerdere mensen), onderhuur (beetje geluk hebben en veel meer gedoe met inschrijven/huurberscherming/huurtoeslag e.d.) of gewoon kopen. Zelfs in Amsterdam kan je onder de 150k gewoon een leuk appartement kopen.

http://www.funda.nl/koop/amsterdam/appartement-49663996-zeeburger-zilt-bouwnr-430/
>>
File: fick64.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fick64.webm
3 MB, 640x360
>>
>>53223744
Ik ga nu voor de tweede keer! Ik ga het maken jongens
>>
>>53223658
> bij basic fit kon ik 220kg legpressen terwijl ik net begon
Dat moet een legpress van Technogym zijn geweest waarschijnlijk, die gaat maximaal tot 260kg ofzo. Ik heb er hier een van Precor die best accuraat voelt, het gewicht lijkt overeen te komen met een echte squat.
>>
>>53223609
>>
>>53223925
Gezellig
>>
>>53223734
Echt een Koos Hopeloos.
>>
File: aOpEk.jpg (650 KB, 3264x1840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aOpEk.jpg
650 KB, 3264x1840
>>53223609
Mijn laatste date was een paar maanden geleden toen ik uitging met een paar frikandellen.
>>
>>53224148
Heb ook niet veel geld en geen status dus sta er slecht voor als ik zou gaan proberen te daten.
>>
>geschiedenis
>archeologie
>talen
>rechten
>communicatie
>international relations

TOPKOEK
>>
>>53223902
inderdaad van techogym.
bij mijn sportschool heb ik er nu ook één die goed overkomt op een echte squat.
>>
File: Job tiers.jpg (190 KB, 1070x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Job tiers.jpg
190 KB, 1070x898
>>53224231
>>
>>53224199
Er zijn zat slechte vrouwen, maar ik zou mijn ergste vijand nog geen date met jou toewensen.
>>
>Daar onder in die vlei stap 'n mannetjie,
hy is so klein en so skraal.
Hy swaai 'n ou klein koffiekannetjie
en stap na sy werk vir die honderdste maal.
Langs die bome en blink waterstrome
sing hy nou so ver as hy gaan,
want gister is 'n baba gebore,
en hy is die vader daarvan.
Sy naam is Bart Kasper de Kompaan,
hy dink aan 'n naam vir sy seun.
Freek Jasper en Sarel kan dalk gaan,
maar Gotliep Antonie staan hom beter aan.
Ongelukkig verwag sy ou vader
dat die kind na sy oupa moet heet.
Jan Donderdag van Gorrelberg van Staden
en daarby Kasparus Bart Keet.
>>
>>53224231
>er iets mis is met de meeste van die opleidingen.
>>
Vanwaar halen jullie je filmpjes, kickasstorrents?
>>
>>53224264
welke kelder smurf heeft dit nou gemaakt?
>>
>>53224333
Ja, van kat.
>>
>>53224333
Demonoid is vaak wat beter, ik heb ook iets mer vertrouwen in die site.
Maar misschien is dat ook onzin.
>>
>>53224264
>wet
>hoge segment
M'n zijden
>>
>>53224231
Wat is er mis met rechten?

Geschiedenis/archeologie is ook niks mis mee, behalve het feit dat er weinig garantie op een baan is.

De rest is wel stront oetz
>>
>>53224333
kat is zeker goed ja.
nooit problemen mee gehad en gewoon een goed in elkaar gestoken site
>>
>>53210145
Lief :3
>>
Je zou maar rechten studeren koek
>>
>>53224267
Hun verlies, ik zou hun ook niet eens willen. Als ze al moeilijk doen om een open gesprek te kunnen voeren zijn het schapen waar ik mijn tijd niet aan vuil wil maken, want zo triest zijn ze wel dat ze daar al over zullen vallen.
>>
>>53224333
iptorrents
>>
>>53224441
>Hun verlies
Slaapie, slaap jongen, blijf lekker dromen.
>>
>>53224400
Rechten is echt te verzadigd geworden. Te veel aanbod en niet genoeg vraag, gekoppeld met een terughollende kwaliteit van de opleiding zelf.
Maar goed, pot ketel en zwart enzo want ik doe zelf Economics and Business.
>>
>>53224375
>>53224444
Paal link.
>>
>>53224444
Mooie nummers, maat!
>>
>>53224497
iptorrents.com, maar ga je niet binnen graken
>>
>>53224444
Haal je vier keer een vier, maak dan iedereen fier met bier!
>>
>dgw je vroeger bij Torrentleech zat
>dgw je een nulletje teveel in Ratiomaster zette en in enkele seconden meerdere TB's had "geupload"
>dgw ik binnen een uur was verbannen
>>
>>53224441
77 IQ aub
>>
File: 1452174247209.jpg (176 KB, 600x1265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452174247209.jpg
176 KB, 600x1265
Kan iemand uit de Randstad deze miem vertalen?
>>
>>53224683
Spreek je geen engels?
>>
>>53224683
Dat je op tijd bent geboren voor de rassenoorlog. Is ook vooral van toepassing op de randstad.
>>
>>53224701
Nee, ik woon in Drenthe.

>>53224735
Ah ok. Heeft niets met mij te maken. Ik woon namelijk in Drenthe.
>>
>There are people in this thread that have not mastered the English language
>They try to mask their insecurity about this fact by running everything they do not understand through Google Translate, and then pretend that doing so is a meme

Wew lads. Should've stayed in school to be honest.
>>
Jongens wat is goede negermuziek?
>>
>>53224881
hopsin oetz
>>
>>53224794
Spreekt niemand in Drenthe engels?
>>
>750 seeders
>657 leechers
>0 mb/s

GENOEG
>>
>>53224881

https://www.youtube.com/watch?v=9mp0rT7c_7I

https://www.youtube.com/watch?v=LsH6kfNBIww

oetz
>>
>>53224794
Hoe kom je dan op deze webstek als je geen Engels kunt?
>>
>>53224881
2pac en wat van die begin 2000 niggers zoals Nelly, 50 Cent, Sean Paul, en Ja Rule.
>>
>>53224966

Heeft Belgacom je afgeknepen?
>>
>>53224881
Ty Dolla oetz

https://www.youtube.com/watch?v=ZdToHMjSsl8
https://www.youtube.com/watch?v=jeWYdbi5CbM

Als het ook negermuziek door een blanke mag zijn, dan G-Eazy

https://www.youtube.com/watch?v=MOjDp1Q1aqw
https://www.youtube.com/watch?v=Mko1OVHwzoU
>>
File: 1403033649685.png (249 KB, 406x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403033649685.png
249 KB, 406x403
>>53224794
>>53224683
You haven't mastered the singular most important spoken language on this planet yet? Good fucking lord what a fucking idiot you are. What are you, trait school negroid?
>>
>>53225008
>50 Cent
Onironisch lekkere plaatjes oetz.. Niet veel diepgang, maar wel pakkend.

https://www.youtube.com/watch?v=XFcGONJxwnk

https://www.youtube.com/watch?v=0qHqBBXFayw

https://www.youtube.com/watch?v=c6OkLZ5K76s
>>
>>53224966
20 MB/s hier oetz.
>>
>>53225015
Ik ben er 100% zeker van dat ze antipiraat software hebben dat je snelheid gewoon tot 0 kan brengen.
>>
>>53224951
Nee, waarom? Drenthe is Nederlands.

>>53224982
Kreeg een link van een vriend die in Engeland gestudeerd heeft. Ik kom ook alleen in de nederdraad.

>>53225044
Ik spreek geen randstad
>>
>>53225073
>>50 Cent
>lekkere plaatjes
plebejer
>>
>>53225186

In België letten ze toch ook daadwerkelijk op die shit? Er staat me iets van bij van een Belg die z'n provider belde en toen van het meisje aan de telefoon te horen kreeg dat ze 'm geknepen hadden omdat hij een obscene hoeveelheid data had verstookt dmv P2P.
>>
>>53225233
Echt veel niet, ik doe misschien een filmpje of twee per maand.
Ze hebben vast een tooltje dat automatisch in werking springt zoals die sjoemelsoftware bij Volkswagen.
>>
>geen Arabische trap

https://www.youtube.com/watch?v=CQTEBNCcCKc

https://www.youtube.com/watch?v=FZ82RCebGMk&list=RDCQTEBNCcCKc&index=27
>>
>>53224881
Ik vind dit wel leuk.
https://www.youtube.com/watch?v=XP1wK8TqvA4
https://www.youtube.com/watch?v=svoau4bYlKU
>>
>>53225044
Er is letterlijk niks mis met niet Engels kunnen. Het is misschien de enige manier om de verengelsing van Nederland tegen te gaan op de lange termijn.
Helaas kan ik wel Engels.
>>
File: piep.jpg (129 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piep.jpg
129 KB, 858x725
>"haha musicals? maar dat is toch voor homo"s anon?"

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53225401
>niks

>spreektaal uitschrijven

Ben jij nu een zelfverklaard verdediger der Neerlansche taal?
>>
>>53225468
Maar, oetz, dat is toch voor homos.
>>
>>53219260
>allemaal vrouwen
>niet eens met ze neuken onder werktijd
BETAKEK
>>
File: images.jpg (2 KB, 123x90) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
2 KB, 123x90
>>53206351
>>
>>53225468
Klasse 5 homo gedetecteerd
>>
>>53225493
Het is gewoon een stomme stereotypering.
>>
File: 1437492576971.jpg (49 KB, 793x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437492576971.jpg
49 KB, 793x494
>>53225468
Het is wel voor homo's.
>>
>>53224930
Hopsin is inderdaad wel dik
>>
>>53225468
Een beschaafd mens gaat naar opera's.
>>
File: Aah47tb.png (117 KB, 320x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aah47tb.png
117 KB, 320x263
>>53225619
>>
>>53225468
Zoveelste keer dat je dit hebt gepost, volgens mij ben je echt gekontpijnigt. Je went er wel aan hoor
>>
>>53225648
>Anti-intellectualisme
>>
>>53225484
Er is uiterst weinig mis met met het niet kunnen spreken van de Engelsche taal. Het is wellicht de enige manier om de opruk van het Engelsche woordgebruik binnen het Neerlands tegen te gaan.
Helaas ben ik Engels machtig.
>>
File: BVA1wm2CcAAlvt1.jpg (33 KB, 600x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BVA1wm2CcAAlvt1.jpg
33 KB, 600x309
>>53225678
>>
>>53225767
>>53225648
Welke homo verzamelt ook deze plaatjes
>>
>>53224881
Yung Internet
>>
.
>>
File: fedora6.jpg (26 KB, 367x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora6.jpg
26 KB, 367x500
>>53225678
>Musicals
>Niet een hobby voor homo's in de kast
>i-ik ben niet h-homo het is i-intellectueel ik z-zweer het!
>>
>>53225890
>Verzamelen

Amai die trek je toch uit een zoekmachien?
>>
>>53225967
Ik had het dan ook over opera's.
>>
>eindejaarsbonus belast aan 55%

GENOEG
>>
>>53225707
Anglicisme is slechts een logisch gevolg van de superioriteit van die taal. Natuurlijk zou het heel kwalijk zijn als de Nederlandsche taal kompleet zou verdwijnen, maar dat is niet aan de orde. Wat wel voorkomt is dat sommige (vooral nieuwe technologische apparaten) woorden nog geen Nederlandse vertaling kennen of dat het gewoon handiger is om het Engelsche woord te benuttigen. Dit houdt de Nederlandsche taal in level door het te modernizeren. Anglicisme helpt de Nederlandsche taal in leven te blijven.
>>
>>53225468
>musicals zijn voor homo's
Alleen onzekere mannetjes maken zulk soort uitspraken.
>>
>>53225707
Niets. Het is niets.
>>
File: lkkr.jpg (150 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lkkr.jpg
150 KB, 960x960
>>53225978
ik heb enkel plaatjes in deze stijl op pc staan oetz
>>
>>53225468
Eigelijk wel, dit is iets waar een man alleen naar toe zou gaan als hij er door zijn vrouw is ingelokt of als hij homo is. Een theater voorstelling is nog te begrijpen maar dit kan echt niet.
>>
File: 1339517752216.jpg (489 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339517752216.jpg
489 KB, 1920x1080
>>53226013
>Een hobby waar je L E T T E R L I J K je ballen afsnijdt zodat je een hogere stem krijgt
>intellectueel
>>
File: 1417871159314.jpg (112 KB, 500x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417871159314.jpg
112 KB, 500x614
>>53225890
>>
File: uhu.png (8 KB, 546x53) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uhu.png
8 KB, 546x53
>>53226130
Geen zorgen, zat ik al op
>>
>>53226042
Anglicisme is niet hetzelfde als verengelsing. Anglicisme is als je een Engelse uitdrukking naar het Nederlands vertaalt.
>>
>>53226129
t.proleet
Geeft niks, verfijning en smaak is niet voor iedereen.
Vermaak jij je maar lekker met je Frans bouwer of met iets anders wat nu populair is onder proleten.
>>
>>53225468
Ik luister nu naar Phantom of the Opera.

Ben ik nu homo?
>>
>>53226193
Welke subreddit bekijk je?
>>
File: fedora5.png (207 KB, 398x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora5.png
207 KB, 398x531
>>53226226
>Proleet
>>
>>53226253
/r/justiceporn
/r/pussypassdenied
/r/fuckyeahdrunksluts
/r/wtf
/r/syriancivilwar
/r/anormaldayinrussia
>>
Nu we het toch over roodhet hebben.
Ik zat laatst op /r/painal.
Wat een zwakke schijt allemaal op roodhet. Als dat al de meer extreme subreddit hoeft te zijn...
>>
>>53226351
Terug in de dag had je het betere spul zoals /r/spacedicks. Gelukkig heb je nog /r/SexWithHorses, /r/SexWithDogs en andere beestelijke subs
>>
>>53226057

Ik was al bang dat ik de enige was die het opviel...
>>
>>53226057
Niks is de formele vorm in het Nedersaksische gebied, ontleend uit het oudsaksish.
Niets is een Hollandisme voor mij, oetz.
>>
>>53226621
>Niks is de formele vorm in het Nedersaksische gebied, ontleend uit het oudsaksish.

>De informele vorm is de formele vorm

Ja, nee.
>>
>>53226700
Bin ie nu wekliek mie an't ebeteren?
>>
>tondel editie
>maar een iemand paalt tondel schermschoten
>>
>>53226875
>/r/painal
>niemand paalt painal
Vreselijk toch?
>>
>>53226912
jwz, g
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
>>53206351
>>
>>53226988
hello friend
>>
>>53226755
Welk dialect slikt de v in?
>>
>>53227092
je moeder's dialect slikt de l in
>>
>>53227136
Hoe slik je in hemelsnaam een lul in.
Misschien dat je een maagd bent en niet helemaal weet hoe het allemaal werkt anon maar jezus zeg ik krijg hier wel plaatsvervangende schaamte van
>>
>>53227136
Deze site is voor 18 jaar en ouder
>>
>>53227238
wrm denk je gelijk aan lullen ben je homo ofzo???
>>
>>53224881
SBMG
Broederliefde
eminem
>>
File: 1432244088867.jpg (60 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432244088867.jpg
60 KB, 640x640
>>53227073
hij
>>
File: 1428061878421.gif (2 MB, 480x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428061878421.gif
2 MB, 480x292
>>53227136
>>
>>53224881
negativ is kk hard
>>
niveau nihil jongens, niveau nihil
>>
>>53227092
Sallands, Noord-Gelders, Zuiderzees en Vollenhovens.
>>
>>53227430
Wat een lieve kat :3
>>
>>53227626
thanks
>>
>>53227434
Is dat zo'n raar Nederlands dialectje?
>>
>>53227298
Wat bedoelde je met 'l' dan?
>>
>>53227736
lange jan
>>
>>53227537
Om hierop in te gaan, in deze dialecten vervalt de be, ge (worden gewoon e) of ver (word ook e) aan het begin van voltooide deelwoorden, maar door natuurlijke hypercorrectie in bepaalde lokale dialecten ook bij andere werkwoordsvormen die toevallig met be, ge of ver beginnen.
>>
>>53227862
*wordt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Pr9l856ol1c

Paal malse platen, ja jij ook.
>>
File: 1430866460565.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430866460565.gif
2 MB, 480x270
>>53227626
dank je
>>
>>53221597
Waarom hebbie zo'n groot huis nodig
>>
>>53224150
KANKER LEKKER
A
N
K
E
R
>>
>>53207050
In coffeeshops. Die zijn in Amsterdam niet moeilijk te vinden, vooral bij de wallen zitten er veel.
>>
>>53224150
E E T C L U B
E
T
C
L
U
B
>>
>>53224881
https://www.youtube.com/watch?v=VFO77h9aALs
ik vind deze wel leuk
>>
>>53224150
H O N G E R
O
N
G
E
R
>>
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3387227/Israeli-reporter-stabbed-demonstrating-protective-vest.html?ito=video_player_click


KOEK
>>
File: au wee.jpg (21 KB, 288x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
au wee.jpg
21 KB, 288x307
>>53229047
Au wee
>>
>>53220264
>>53220491
>>53221092

paal nummers
>leeftijd
>lengte
>gewicht

>deadlift 1RM
>squat 1RM
>bankdrukken 1RM
>press 1RM

Toevallig niemand van Gent die PL't?
>>
>>53229047
Tsja, ze hadden moeten weten dat Joden bijzonder goed zijn in mensen in hun rug steken.
>>
>>53229318
>leeftijd
29
>lengte
180
>gewicht
110kg
>deadlift 1RM
220kg
>squat 1RM
180kg
>bankdrukken 1RM
130kg
>press 1RM
100kg
>>
>>53229047
>mist
>steekt nog eens voor de goede orde
>>
>>53229435
>110kg
>>
File: 1448572071048.jpg (42 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448572071048.jpg
42 KB, 403x403
>>53229435
>>lengte
>180
>>gewicht
>110kg
>>53227434
Dat is allemaal spieren zeker?
>>
>>53229435
Waarom geloof ik dit niet?
Paal foto of film als bewijs.
>>
>>53229539
ik weet niet waarom ik >>53227434 citeer maar dat moet weg gelaten worden
>>
File: 1451913743821.jpg (97 KB, 500x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451913743821.jpg
97 KB, 500x338
>>53229435
>110kg
>>
nieuwe draad
>>
NIEUWE DRAAD


>>53229717
>>53229717
>>53229717
>>53229717
>>
>>53229435
>>110kg

Dikkie.
Thread replies: 314
Thread images: 49
Thread DB ID: 370659[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.