[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 132
File: 1389230652753.png (338 KB, 1237x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389230652753.png
338 KB, 1237x867
edycja egoistyczna

"Jak zostanę premierem to niczego nie będzie i chuj biedaki" - Max Stirner, 2016
>>
GW2 to chujowa giera, ale soundtrack to jednak robi robotę
https://youtu.be/gRcKgiO2KVg?list=PL9u7rbRjJmqD_qh-WXX7zSftvxOL5nUhI
>>
File: 1451946028719.png (360 KB, 637x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946028719.png
360 KB, 637x497
pierwszy za bliski koniec lewactwa
>>
File: 1397154901957.jpg (84 KB, 719x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397154901957.jpg
84 KB, 719x921
ANIME
>>
>>53187162
idź spać, łukaszku :^)
>>
pierwszy za muzykę do śniegu
https://www.youtube.com/watch?v=5eEMKrvBnQc
>>
File: 2.png (351 KB, 509x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
351 KB, 509x481
>>53186970

>socjalista z PiS - najbardziej lewicowej partii w polszy
>walczący z lewactwem

Wyborca PISu, panie i panowie
>>
File: 1416152015619.png (8 KB, 450x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416152015619.png
8 KB, 450x401
>>53187311
jezus maria zamknij anon mordę w ogóle

grałem w pierwszego GW lat pewnie z pięć kochałem tę grę bardziej niż moją rodzinę patusów z wypiekami oczekiwałem GW2 z moimi jedynymi kolegami w życiu kurwa członkami gildii

ten ból pizdy gdy GW2 okazało się być śmieciem ogromnym to nie mieści się w żadnej skali

znowu mi smutno dzięki debilu
>>
>>53187318
Chciałbyś, robaczku. Najpierw by PiS trzeba odsunąć od władzy.
>>
>>53187430
chciałbyś, resortowy bachorku
>>
>>53187389
Jak tak dalej pójdzie to w okolicach następnej nitki osiągniemy memiczny tesserakt.
>>
>>53187405
kurwo nędzna myslisz że ze mną było inaczej?
GW wzbudziło w moim sercu prawdziwą i szczerą milosc i szacunek za cudnie wykreowany swiat, interakcje z ludzmi, pierwsze nauki jak wlasciwie funkcjonuje wolny rynek, pierwsze starcia z trollami, pvp i wszystkie inne chuje muje dzikie węże
lata 2006 do 2010 to były najszczęsliwsze czasy mojego życia
ANet ty kurwo jebana, czemu złamałas moje serce
>>
File: 11403262.jpg (60 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11403262.jpg
60 KB, 640x960
>>53187453
ANIKUKURYKU
>>
File: 1439340227700.png (226 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439340227700.png
226 KB, 512x512
>>53187453
ANIKUKURYKU
>>
File: 1448966808331.png (13 KB, 409x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448966808331.png
13 KB, 409x476
w sumie to mi to odpowiada, że lewactwo może teraz tylko ujadać na memicznych stronkach animu, bo z życia publicznego zostali wyeliminowani
>>
>>53187468
>chciałbym odsunięcia PiSu od władzy
Tak
>resortowy bachorku
Raczej dzieciaku dorobkiewiczów, śmieciu ;^)
>>
>>53187582
ja nawet nie wiem co to prawica i lewica zbsz
>>
>>53187537
muzyka piękna Kekai jak zwykle nakurwił absurdalnie wspaniałe baty na desce koncepcyjnej wszystko sponio

nie kurwa trzeba się było bawić w pogromców wowa co za zera pierdolone koreańskie ZERA JEBANE

po chuj mi żyć teraz już czwarty rok będę cierpiał
>>
File: 1452104355252.png (322 KB, 509x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452104355252.png
322 KB, 509x481
>>53187318
>on myśli, że PiS to prawica

Wyborca PISu, panie i panowie
>>
>>53187388
And Right Digits. Tomposterze.
https://www.youtube.com/watch?v=wEiRKpflgQA
Witaj.

Mnie śnieg się jednak inaczej kojarzy. Różne spojrzenia, różne perspektywy.
>>
>>53187654
>przynoszenie gównianych memów z wykopu
wypierdalaj śmieciu, idź się z leszkiem na mirko bawić
>>
>>53187481
Jesteśmy na dobrej drodze >>53187654
>>
File: arturek.jpg (346 KB, 1099x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arturek.jpg
346 KB, 1099x785
kurwa jak zimno dopiero wróciłem z pakery

komu zapierdolić? krk
>>
>>53185181
>>53185581
>>53185864
>>53186369
>>53186932
>>53187389
>>53187654

Czy to narodziny nowego epickiego mema? Czy to może być nasze "Hello reddit"?
>>
>>53187318
>jemu wydaję się że pis jest prawicowy
>>
Dlaczego mody usuwają cyckoposty?

Kurwa nawet dosłownie zasłonięte usuwali w poprzednim wątku
>>
>>53187780
to ten słynny napływ gówna z kara chyba
>>
http://vocaroo.com/i/s0peOImd9Plf
http://vocaroo.com/i/s0k4JKiA9g7p
http://vocaroo.com/i/s1SA18AqqaT2
http://vocaroo.com/i/s1JwZeUvci6o
http://vocaroo.com/i/s02FNsCnCSRw

po co zadawać się z łukaszkiem patrzcie jaki zadufany
>>
>>53187831
>narodowy socjalizm

Prawdziwie najgorszy ustrój.
>>
>>53187906
czy ja wiem, może anon postował gdzie indziej też i z b& poleciały jego posty także?
>>
File: 2.png (377 KB, 509x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
377 KB, 509x481
>>53187722
>>53187735
>>53187780
>>53187940

Wyborca PISu, panie i panowie
>>
File: 14231896134.gif (1 MB, 427x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14231896134.gif
1 MB, 427x1280
>>53187906
niedojebani są chyba
>>
>>53187582
>tug on ma racje.

Lewki mogą przejmować kwejki, dzidy, fejsbuki i czany. Nie zmieni to faktu że jedyne czym mogą zarządać w sejmie jest kibel Antoniego.
>>
>>53187757

Ja pierdole takiego cwelusia to miałbym na ciosa.
>>
>>53187906

Bo jak już wożny się wkurwi po 30 reportach od jakiegoś pruderyjnego autysty to przyjdzie i usuwa na lewo i prawo co popadnie.
>>
>>53187990
>>53187654
>>53187389

t. Petruciota
>>
>>53187626
prawica to ja jestem zuchu
a lewica cala reszta
>>
File: arti.jpg (69 KB, 531x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arti.jpg
69 KB, 531x931
>>53188023
co pizdo? widzimy się jutro przed kopcem kościuszki krk godzina 12

przyjdź z bratem będzie wam raźniej spierdalać
>>
File: andrzej_duda_fejs.png (160 KB, 318x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
andrzej_duda_fejs.png
160 KB, 318x365
>>53188068
>było widać w 3D piczę
się zgadza w takim razie

pan szatnia dobry człowiek
>>
>>53188095
ale kubek/szklankę to trzymaj jak facet
>>
File: 1452104355252.png (345 KB, 509x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452104355252.png
345 KB, 509x481
>>53188019
>on myśli, że aktualnie rządząca tym krajem partia to nie są najwięksi lewacy
>on myśli, że 500 zł na dziecko dla ubogich i podatki bankowe i od sklepów to nie lewactwo

Wyborca PISu, panie i panowie
>>
>>53188150
to filizanke jest
>>
File: poland-hungary.gif (138 KB, 1000x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poland-hungary.gif
138 KB, 1000x847
>http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,O-czym-rozmawiali-Orban-i-Kaczynski-Wegierskie-media-ujawniaja-rabka-tajemnicy,wid,18086977,wiadomosc.html?ticaid=11640c&_ticrsn=3

Mam nadzieję że podpisano pakt Macierewicz-Simicskó dzielący europę środkowo wschodnią (pic relatywny)
>>
File: 1452102119907.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102119907.png
439 KB, 482x590
>>53188056
>Petruciota

Wyborca PISu, panie i panowie
>>
>tug ulomny brat z tabletem mysli ze ma trojana i go policja podsluchuje
>tug o 3 w nocy siedze na klopie on puka do drzwi i sie pyta czy czasem mi sie nie wydaje ze jestem obserwowany
wy to macie problemy nie
>>
File: papa-fuck.gif (254 KB, 274x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papa-fuck.gif
254 KB, 274x200
CHUJ WAM W DUPĘ POLACZKI
>>
szanuję wyborcapisupostera
>>
>>53188316
chciałbym mieć takiego brata
>>
>>53188292
>premier węgier na wizycie w polsce u kaczyńskiego
>w mediach w zasadzie cisza
>rozmawiali ponad 5 godzin
co tutaj się dzieje?
>>
File: 1439387905107.png (91 KB, 1248x1504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439387905107.png
91 KB, 1248x1504
czy możemy jeden fred być dla siebie mili nie ubliżać nikomu nie kłócić się i czuć dobrze
>>
>>53188292
Polecam przyeczytać "Pakt Ribbentrop-Beck" dobry read jesli ktos lubi historie alternatywnom.
>>
>>53188514
trzeba wyprosić pisiorki bo oni ciągle się wywyższają
i łukaszka
do ciebie mówie chuju, wiem że to czytasz
>>
>>53188514
gupi swetrposter
>>
>>53188514
chciałbym anone, ale nie jestem dzisiaj w humorze

ale tobie życzę najlepszego
>>
>>53188514
Nie.
>>
>>53188480

Unia polsko-węgierska się szykuje
>>
>>53188480
Ustalali jak ukraine dzielimi między Ruskimi, Węgrami a Polakami.
>>
>>53188514
desu sram na ten napływ nieśmiesznych wykopków i gimbaczanów senpai
>>
File: next-100-years.jpg (35 KB, 500x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
next-100-years.jpg
35 KB, 500x360
>>53188566
to też jest śmieszne
>>
File: 1452102119907.png (110 KB, 245x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102119907.png
110 KB, 245x295
>>53188472
Każdy z nas powinien być jak wyborcapisuposter żbsz

JE SUIS WYBORCAPISUPOSTER
>>
File: 1392664993929.jpg (73 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392664993929.jpg
73 KB, 1280x720
>>53188514
>czuć dobrze
no chyba cię zbambuzlowało przychlaście.
>>
>>53188477
w dupie byłes gimbie jebany gówno widziales postuj papieza na polu i wypierdalaj
>>
File: 1423769856834.jpg (167 KB, 826x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423769856834.jpg
167 KB, 826x801
>>53188567
Jeb się, turczyn
>>
File: scratch.gif (984 KB, 245x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scratch.gif
984 KB, 245x190
>>53188272
>>
File: 1451951163169.jpg (414 KB, 1500x1001) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451951163169.jpg
414 KB, 1500x1001
>>53188480
>>
>>53188480
dyskutowali o tym jak nakrasc zeby jeszcze ich za to chwalono w kraju
>>
>>53188716
>anibe
no spierdalaj łukasz
>>
File: 52451357_p0.png (619 KB, 1855x1114) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52451357_p0.png
619 KB, 1855x1114
>>53188802
okazjonalny nogipost
>>
pozdro dla tego polaczkensa co wczoraj wpadl do obcojezycznego threada i mial zdziwko, ze ktos zna wiecej niz dwa jezyki
>>
>>53188873
kurwa
>>
>>53188873
pozdro dla tego normiegówna z muh depresją co siedzi w ruskich tredach
>>
Chwała wielkiemu Macierewiczowi
>>
File: born hater.webm (2 MB, 984x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
born hater.webm
2 MB, 984x720
>>53188728
>gif
>rok panski 1999+17
>>
>>53188909
niestety nie ruskich, ale normie owszem
>>
>>53188873
>ruski
>jezyk
>>
File: 5.png (206 KB, 509x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.png
206 KB, 509x481
>>53188910
>chwalenie chorego psychicznie lewaka

Wyborca PISu, panie i panowie.
>>
>>53188944
heheh cwel
>>
okurwa
https://www.youtube.com/watch?v=e8v75Qh0nt4
>>
File: 1436808133659.webm (1 MB, 450x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436808133659.webm
1 MB, 450x472
>interesuję się anime, Japonią, g*erkami, filozofią i p*lityczką
>>
File: 1451313743249.jpg (311 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451313743249.jpg
311 KB, 560x560
>>53188992
Prędzej czy później skończą ci się opcje jak przerobić ten obrazek.
A pis nadal będzie wtedy u władzy.
Co wtedy zrobisz?
>>
>>53189016
leci piwo za swoje
>>
>>53189089
to by tu postów nie było anonie
>>
File: 1439499175349.webm (583 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439499175349.webm
583 KB, 720x404
>>53189089
ehhhhhhhhhhhh anony
>>
>>53189104
dupa mu pęknie z bólu
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>53189177
Szczęśliwe duble potwierdzają.
>>
File: 1423079418534.gif (1020 KB, 500x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423079418534.gif
1020 KB, 500x373
>>53189089
a czym interesuje się pan dorosły?
>>
File: 1444317198837.jpg (32 KB, 528x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444317198837.jpg
32 KB, 528x485
>>53189104
Zesra się.
>>
File: 1w.png (314 KB, 509x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1w.png
314 KB, 509x481
>>53189104
>>53189177
>Prędzej czy później skończą ci się opcje jak przerobić ten obrazek.

Wyborca PISu, panie i panowie.
>>
wiem czyja reke znalazl Rutkowski
AMA
>>
kurwa ale żal straszny te polskie śmiecie
i jeszcze takie chujowe tredy zakładacie na /int/ wkurwiając wszystkich
kurwa zrozumcie pajace, że my ludzie rasowo ponad wami mamy wyjebane na wasz żałosny kraik i wasze cebulackie problemy
nikogo nie obchodzi jakaś osrana Polska, czy tak ciężko to zrozumieć matoły?
wysłałem już maila do moderacji, żeby nałożyć ograniczenia na użytkowników tego forum z polskimi IP (1 tred na tydzień, 5 postów na dzień)
W CHLEWIE JEST WASZE MIEJSCE KURWY

t. dumny żyd
>>
>>53189177
>>53189277
>Oba duble 77
O kurwa anony, kocham was
>>
>>53189325
>poznałem nową funkcję w photoshopie i teraz ją będę męczył do bólu
eh, też kiedyś miałem 14 lat
>>
File: 1452102119907.png (346 KB, 475x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102119907.png
346 KB, 475x590
>>53189104
>skończą ci się opcje jak przerobić ten obrazek

wP,pip
>>
File: 1451935588435.png (103 KB, 387x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451935588435.png
103 KB, 387x507
>>53189382
>cycki
>>
File: 1452102619025.png (351 KB, 481x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102619025.png
351 KB, 481x590
>>53189402
Wyborca PISu, panie i panowie.
>>
File: 50347448_p0.png (1 MB, 1564x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50347448_p0.png
1 MB, 1564x1000
>>53189427
Co zatem proponujesz, antoni?
>>
File: vonnegut.jpg (53 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vonnegut.jpg
53 KB, 600x400
kto /vonnegut/? przeczytałem parę książek i w sumie nie wiem co dalej, chciałbym porady kogoś z sensownym gustem
>>
File: 13221232322.jpg (127 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13221232322.jpg
127 KB, 900x1200
>>53189382
/cycki/ nie superior /dupa/. Sht taste desu senpai desu onee-chan.
>>
>>53189475
PŁASKIE
Ł
A
S
K
I
E
DESKI
>>
File: 1452067976262.jpg (472 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452067976262.jpg
472 KB, 1000x1500
>>53189475
>>
>>53189566
co to za staroc?
>>
File: wyborcaPiSu.jpg (38 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wyborcaPiSu.jpg
38 KB, 472x472
>>53189277
>>
>>53189560
Vonnegut to esencja lewackiego ścierwa

to, że ktoś taki był amerykańskim 'żołnierzem' jest hańbą dla munduru

ale nic dziwnego, że to się tak skończyło dla tej lewackiej cipy
>>
>>53189560
żbsz czytałem tylko Rzeźnię w liceum także za dużo ci nie powiem, ale może Konwicki by spasował?
>>
>>53189596
Ale anon spokojnie, nie popadajmy w skrajności
>>
>>53189689
bardzo ciekawa opinia
>>
>>53189719
ironia?
>>
>>53189702
proszę opowiedz o nim więcej
>>
File: 1359591297319.jpg (136 KB, 643x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359591297319.jpg
136 KB, 643x850
>>53189382
cycki
>>
>>53189803
Zapisaned żbsz
>>
>>53189708
dla odmiany nie pogardziłbym /flat/
>>
wyborca pisu panie i panowie
>>
>>53189864
Ale całkowicie flat to gunwo
>>
File: 1353772701347.png (304 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353772701347.png
304 KB, 720x720
>>53189864
z cyckami, albo bez cycków, też ujdą
>>
>>53189858
Ładny szczur.
>>
>>53189917
>pedo
nie
>>
File: 1419548607534.jpg (413 KB, 1434x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419548607534.jpg
413 KB, 1434x2048
>>53189908
proszę cię
>>
File: rare-wyborca-pisu.jpg (283 KB, 1496x1796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rare-wyborca-pisu.jpg
283 KB, 1496x1796
Postujcie rzadkich wyborcówPiSu,panieipanowie
>>
File: 53273389_p0.png (935 KB, 993x2131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53273389_p0.png
935 KB, 993x2131
>>53189994
/uda/ szanuję żbsz
>>
File: 1363769453708.jpg (665 KB, 1917x1182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363769453708.jpg
665 KB, 1917x1182
>>53189981
>nie pedo
>>
>>53185550
Niemcy sobie nie poradzili z turasami nigdy. Ludzie z Polski jeździli do Niemczech w latach 90 po upadku komuny więc słyszałem opowieści. Te zwierzęta nigdy się nie asymilowały. Zawsze tworzyli bandyckie gangi.

Raz mi opowiadał jak podczas odwiedzania znajomego, gdy wypakowywał samochód i musiał zrobić kilka rundek do mieszkania kilku ciapatych gówniaków chciało mu się do auta włamać. Odgonił ich i przy następnej rundce już tam stało kilku ciapatych karków. Razem z kumplem powiedzieli że jak nie spierdolą to zadzwonią na policję i się skończy. Od razu spierdolili. I tu jest właśnie różnica: wtedy to mieli jeszcze policję z czasów komuny która się nie opierdalała. Przecież tam co chwila jakieś masowe bójki między turasami, afganami, jugolami i innymi zwierzętami były. Tylko że wtedy przyjeżdżała suka lub dwie, z każdej wyskakiwało 8-10 policjantów którzy od razu bez pytania pałowali, i to pałowali tak długo aż wszyscy ciapaci leżeli na ziemi skuleni. Potem brali ich za nogi i ręce, wpierdalali do furgonetek i jeszcze napierdalali ich trochę w środku. Dopiero na komisariacie dochodzili kto, co i jak. I to jest właśnie jedyny język który te islamskie zwierzęta rozumieją: przemoc. A przemocy za komuny i po niej było pod dostatkiem.

A teraz? Jak robili najazd na meczet to buty antyterrorysci ściągnęli. Gdybym był niemcem to by mi wstyd było.
>>
File: 1451614626213.jpg (169 KB, 480x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451614626213.jpg
169 KB, 480x649
tak dla odmiany
>>
File: 50025775_p1.png (3 MB, 700x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50025775_p1.png
3 MB, 700x1050
>>53190057
Usuń genom
>>
>>53189640
znajdzja ktos na faceboku
>>
>>53189767
trochę trudno tak z marszu coś powiedzieć, zwłaszcza o twórczości tak specyficznej
urojoność świata? wszystko zdaje się nierzeczywiste, jakby gdzieś zmierzało ale nie wiadomo gdzie, nieco podobny do Dazaia stylowo, a przynajmniej takie miałem wrażenie
>>
http://www.fronda.pl/a/prezydent-andrzej-duda-oddal-swoje-narty-na-aukcje-wosp,63511.html

>Prezydent RP Andrzej Duda postanowił przekazać na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkowy przedmiot. Są to narty, na których jako kandydat na urząd Prezydenta RP zjeżdżał m.in. w Rabce-Zdroju przed III Memoriałem Marii Kaczyńskiej. Andrzej Duda złożył na nartach swój autograf – czytamy na stronie aukcji WOŚP.

już kompletnie nie wiem co mam o tym mysleć
>>
File: 1448142760664.png (45 KB, 350x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448142760664.png
45 KB, 350x327
>>
>Publicysta "Newsweeka": Skończmy z tą Polską. Niechże już ta Polska zdechnie
>W artykule zatytułowanym "Skończmy z tą Polską" publicysta tygodnika Tomasza Lisa opisuje swoje przemyślenia na temat tego, jak jak "PIS wziął Polskę na własność". W prezentowanej historii dochodzi do konkluzji:
>Może więc niechże już ta Polska zdechnie, będzie nam wszystkim trochę lżej – czytamy na łamach "Newsweeka".

czy lisieńko popełni samobójstwo, aby ulżyć sobie w cierpieniu?
>>
File: Przechwytywanie.png (47 KB, 602x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.png
47 KB, 602x350
https://twitter.com/lkwarzecha/status/684807416840609800

>wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53190061
Jeśli historia mnie czegoś nauczyła, to tego, że Niemcy nie mają wstydu. Nieważne w jaką skrajność tym razem popadną, nie mają wstydu.
>>
File: 1379569426067.jpg (220 KB, 708x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379569426067.jpg
220 KB, 708x1000
>>53190035
DUŻE
>>
File: 1443028683825.png (524 KB, 466x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443028683825.png
524 KB, 466x600
>>53190145
>Andrzej duda sprzedaje swięte relikwie aby pomóc biedakom.

szach mat ateisci myslacy iż duda zkatolizuje Polsze. Dzik dosłownie sprzedaje dobra narodowe.
>>
>>53190176
>implikowanie, że on nie ma racji
>implikowanie, że świat nie byłby lepszym miejscem bez polaczków
>>
>>53190182
Warzecha wyborcą PiS-u? Ten szmaciarz bez jaj co zrobił sobie MUH BETONOWY ELEKTORAT za boogeymana? Proszę Cię.
>>
File: illias5.jpg (342 KB, 566x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
illias5.jpg
342 KB, 566x800
>>53190228
jak duże?
>>
>>53190145
Imperator przypomniał sobie, że jest jednak politykiem i zaczął grać.
>>
File: 52712796_p0.png (2 MB, 1246x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52712796_p0.png
2 MB, 1246x1800
>>53190228
CYCKI
>>
>>53190145
jako polityk nie wspiera wospu
jako glowa kraju wspiera wosp
>>
>>53190145
no co kurwa, oddał narty na aukcje, normalna rzecz, a podpis to miły dodatek, fajnie byłoby mieć takie
a ty myślisz że co miał dać, pałac prezydencki?
>>
>>53190145
Ja też. Myślałem, że my z PiS-em przeciw Owsikowi?
>>
>>53190243
>my 13 zaginione plemie izraela
>>
File: macierewicz1.jpg (32 KB, 720x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
macierewicz1.jpg
32 KB, 720x533
>>53190243
wróg PiSu, panie i panowie
>>
>>53190243
na pewno bylby lepszym miejscem bez lisa
>>
>>53190145
>duda popiera Owsiaka

Wyborcy PiSu on suicide watch
>>
>>53190323
sokowirówka by się przydała
>>
File: 1439375884471.jpg (133 KB, 973x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439375884471.jpg
133 KB, 973x1000
>>53190286
bardzo?
olso placki w kapczy
>>
>>53190356
>wróg PiSu

Takich to ja szanuję
>>
>>53190356
>wróg PiSu

Szanuję - socjalistów trzeba tępić
>>
>>53190380
to sobie kup biedaku pierdolony
>>
File: 1442401739815.jpg (7 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401739815.jpg
7 KB, 259x194
http://strawpoll.me/6467269
>>
File: 1452108993377.jpg (60 KB, 720x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452108993377.jpg
60 KB, 720x533
>>53190429
>>53190479
>ordynarne samopedalenie
przeciwnik PiSu, panie i panowie
>>
>>53190506
Nie po to głosowałem na PiS, żeby musieć coś kupować. Niech państwo mi ufunduje.
>>
>>53190410
>houtangeki
zajebiste ciałka z syndromem tejsamejtwarzy rysuje
>>
>>53190327
>>
File: 1431355236901.gif (2 MB, 389x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431355236901.gif
2 MB, 389x279
>>53190563
>>
File: 1452107711594.png (329 KB, 475x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452107711594.png
329 KB, 475x590
>>53190549
>Nie po to głosowałem na PiS, żeby musieć coś kupować. Niech państwo mi ufunduje.

Wyborca PiSu, panie i panowie.
>>
>>53190145
NIE MÓJ PREZYDENT
>>
File: 1452026876726.jpg (18 KB, 364x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026876726.jpg
18 KB, 364x350
Chciałbym mieć tyle samozaparcia i wolnego czasu co ten anon co postuje cały czas >>53190563 może by mi się udało cos osiągnąć a nie tylko wpadać wieczorem na stronę dla japońskich bajek w której jakis koles postuje 1 chujowy mem.
>>
ty ziomek zakochałeś się?
weź wykurwiaj z tym pasztetem
>>
>>53190380
i żyrandol, ewentualnie lampa na biurko
>>
File: 1447708381844.jpg (634 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447708381844.jpg
634 KB, 2448x3264
CYCKI ROZPRASZAJĄCE
>>
>>53190777
>>
File: 1430577664409.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430577664409.png
108 KB, 400x381
>>53190802
nie anonie, to jest nowy superśmieszny mem, nie zauważyłeś?
>>
File: 1451082002313.gif (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451082002313.gif
1 MB, 640x360
nie forsuj
>>
File: 1451604421919.jpg (7 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451604421919.jpg
7 KB, 240x232
>>53190906
nie bardzo
>>
File: 1386784783380.jpg (53 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386784783380.jpg
53 KB, 640x480
CYCKI SKUPIAJĄCE
>>
File: 0078 - IunliBI.png (256 KB, 507x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0078 - IunliBI.png
256 KB, 507x348
>>53190948
nie słuchaj go
forsuj
>>
File: 1437942255606.jpg (43 KB, 641x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437942255606.jpg
43 KB, 641x491
>>53190997
Ale on spamuje ten sam tekst i obrazek od 3 godzin, rozumiesz? Kupa śmiechu.
>>
>>53190830
Dawaj cycki skupiające. Albo cycki odłamkowe.
>>
File: wyborcapisu.jpg (4 MB, 8000x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wyborcapisu.jpg
4 MB, 8000x8000
>>53190802
>>53190906
>>
File: 123456789087654321.png (660 KB, 1106x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123456789087654321.png
660 KB, 1106x1012
>>53191026
po co to robisz?
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
petru
duble
krol
>>
>>53191100
P E T R U
E
T
R
U
>>
>>53191055
>odłamkowe
>>
File: 1451936207953s.jpg (3 KB, 125x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451936207953s.jpg
3 KB, 125x121
>>53191053
ale taki model trollingu umarł w 2010
>>
>>53191100
...
>>
File: 1043 - 54cbQ5C.jpg (25 KB, 394x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1043 - 54cbQ5C.jpg
25 KB, 394x458
>>53191096
dla niezgody
>>
>>53191162
magister inżynier memolog
>>
>>53191150
To teraz zapalające!
>>
File: 1412404201054.jpg (223 KB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412404201054.jpg
223 KB, 1500x1125
>>53191055
Pana kieruję do CYFEREK MOICH
>>53190999


TYMCZASEM, CYCKI SFERYCZNE
>>
>>53191100
o kurwa Boge nas ostrzega
>>
File: 1422374391889.jpg (18 KB, 500x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422374391889.jpg
18 KB, 500x372
Dla odmiany
>>
File: 1.jpg (3 MB, 8000x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
3 MB, 8000x8000
>>53191053
>>
File: dl.png (59 KB, 500x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dl.png
59 KB, 500x402
>>53191183
>t.
>>
File: a24541_10.jpg (103 KB, 600x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a24541_10.jpg
103 KB, 600x649
CYCKI KLASYCZNE
>>
File: lady-gaga-pic.jpg (51 KB, 450x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lady-gaga-pic.jpg
51 KB, 450x385
>>53191195
a proszę bardzo
>>
File: 1.jpg (615 KB, 1890x1417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
615 KB, 1890x1417
>>53191100
>>
>>53191286
muzyka chujowa, ale trzeba przyznać zajebisty styl
>>
>>53191286
Przeciwczołgowe/przeciwpancerne masz?
>>
>>53189566
>>53191204
good posts 10/10 very good
>>
File: Hannah-Hartman.jpg (41 KB, 522x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hannah-Hartman.jpg
41 KB, 522x630
Kto tutaj /DFC/?
>>
File: 1436218174307.jpg (216 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436218174307.jpg
216 KB, 900x1200
>>53191329
>>53191416
NIE KOŃCZY SIĘ NA -CZNE
PODRABIACZ PODRABIACZ

CYCKI ZDOBYCZNE
>>
>poznał dziewczynę
>chciał zaliczyć
>olała go
>poszedł się żalić
>dowiedziałsię że woli palić węgiel
>teraz próbuje "artystycznie" wyprzeć uczucia
>>
File: 1392826976192.jpg (39 KB, 217x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392826976192.jpg
39 KB, 217x250
>>53191416
>>
File: 1436817344360.jpg (68 KB, 754x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436817344360.jpg
68 KB, 754x1004
CYCKI STYGMATYCZNE
>>
>>53191521
Allt, och lite mer min polske undersåte
>>
>>53190830
omo
>>
File: titan_tg1.jpg (61 KB, 482x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
titan_tg1.jpg
61 KB, 482x725
>>53191430
coś w ten deseń
>>
File: 1437459538279.jpg (102 KB, 1024x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437459538279.jpg
102 KB, 1024x578
NITKĘ UZNAJĘ ZA SKUTECZNIE ROZPROSZONĄ CYCKAMI

PANIE KAPITANIE, MISJA ZOSTAŁA WYKONANA
>>
>>53191724
*zabitą
>>
>>53191756
CYWILE I RYBY GŁOSU NIE MAJĄ
WON MI Z TERENU WOJENNEGO
>>
>>53191697
To są artyleryjskie. Konkretnie rakietowe.
To może chociaż inżynieryjne masz?
>>
>>53189566
a można poprosić takie, tylko z brązowymi włosami?

wiecie które
>>
>>53191502
Ja. Bardzo ładnie, proszę kontynuować.
>>
super memy wykopki, ubaw po pachy
>>
File: 1444983420995.jpg (80 KB, 680x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444983420995.jpg
80 KB, 680x450
kobiet z ładnymi piersiami wcale nie ma tak mało

żadna nawet w obliczu wybuchu pizdy nie dałaby anonkowi z /polski/
>>
>>53191857
na dobre cycki trzeba zasłużyć, a tutaj po prostu nie marnowałem zbyt dobrego materiału na głupoty
>>
>>53191905
GEPARDPOSTER
DZIE HIENOPOSTER
ZJADŁEŚ GO?
>>
>>53191937
Niech Bóg cię błogosławi, anonku
>>
>>53190159
>postowanie mojego octu
d-dzięki
>>
>>53190228
czy to te słynne spermowróżki z TERA?
>>
>>53187225
poland please
become strong, stay white, and save europe
you are the last hope for white people
>>
File: 1436569775466.jpg (1 MB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436569775466.jpg
1 MB, 960x1280
>>53192205
To ja żeby było śmieszniej o niego prosiłem
>>
>>53192280
Tak.

>>53192328
Fuck off. We're full.
>>
File: 23422261.jpg (484 KB, 1181x1748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23422261.jpg
484 KB, 1181x1748
>>53192280
Tak.

Rip.
>>
http://www.datezone.com/users/pumpinblood/
kek, ten kucface
>>
>>53192683
a co ty robisz na takich portalach, anonku?
>>
>>53192372
I don't want to go there, just stay strong as our last bastion against the nigger hordes.
>>
>>53192809
Rucham. Gdyby były tam tylko pojeby w kobiecych ciuchach to by mnie tam nie było. Na szczęście są tam jakieś loszki.
>>
>>53192820
>our last bastion

so people West always considered subhumans suddenly become a last bastion?
nah m8, we have no potential or means to save anything, Poland is a rather weak shithole
we might try to focus on Eastern European cooperation with our bros, West can die and no one will cry
>>
>>53191647
widac ze kutasa ma
>>53191681
report
>>
>Jak donoszą media, posłowie PiS zasiadający w komisji administracji i spraw wewnętrznych chcą zwiększyć budżet na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży ze 100 do 180 mln złotych. Brakujące 80 mln miałoby pochodzić z części dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
>>
>>53193193
aktualnie, nie ma, ale niezła próba
>>
zuchy, jakiego maila używać by nie należeć do botnetu?
>>
>>53193298
jak chcesz to miej, ci zablokuje dostawca zmiane IP bedziesz mial
>>
>>53193439
cock.li
>>
>>53193439
odlacz sie od internetu zbsz
>>
>>53193439
idź mieszkać w lesie żbsz tam będziesz bezpieczny
>>
>>53193608
a ukrasc ci daimenty
>>
File: gornymem.jpg (80 KB, 696x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gornymem.jpg
80 KB, 696x720
Wiesz, że mnie kochasz, wiem, ze cie obchodzę
Po prostu krzyknij kiedykolwiek, i ja tam będę
Jesteś mą miłością, jesteś moim sercem
I nigdy, przenigdy nie rozstaniemy się

Jesteśmy przedmiotem? Dziewczyno, skończ grać
Jesteśmy tylko przyjaciółmi? Co ty mówisz?
Powiedz, że znalazłaś innego patrząc mi prosto w oczy
Moja pierwsza miłość złamała mi serce po ras pierwszy
A ja na to...

Dzieciątko, dzieciątko, dzieciątko, łeee
Dzieciątko, dzieciątko, dzieciątko, niee
Dzieciątko, dzieciątko, dzieciątko, łeee
Myślałem, że zawsze będziesz moja (moja)
>>
no i cycki poszły się jebać
>>
co za ścierwo reportuje kolesia z cyckami, on chociaż nie zaśmieca nitki polityczką i wykopowymi wywodami
>>
>>53194235
wykopek, który zaśmieca nitkę polityczką
>>
>>53194235
Więcej tolerancji dla kolesi z cyckami!
>>
>>53194555
ale ja go szanuje nad życie
olso ładne cyferki
>>
>>53194109
ech anony
smutno mi się robi jak widzę tego gościa
>>
>>53194681
Z jakiej racji. Garnitur dobrze na nim wygląda, fryzurka koreańska i ma macbooka.
>>
>>53194764
brałbym
>>
>>53194764
>wychowanej OBCEJ uczelni jako doradca ministra OBRONY KRAJU
>jakie on może mieć doświadczenie w takim wieku?
>syn bogaczy
>ze szkoły od razu prosto na szczyt
no kwintesencja banana po prostu
na fryzurę (choć chujowa) i macbooka sram
>>
>>53195102
>2016
>dalsze spuszczanie się nad janiggerem
on tam pewnie był od układania grafiku dnia macierewicza, a cebulaki myślą, że dwudziestolatek układał plany bojowe RP
>>
>>53195731
>plany bojowe RP
Tego to akurat nikt nie układa.
>>
najlepsza rzecz na /int/ w tej chwili:

>>53196494
>>
File: sorrow.png (239 KB, 501x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sorrow.png
239 KB, 501x480
>>53195102
Dobra, kurwiszonie. Dałem ci szansę odpowiedzieć jakąś ripostą w stylu "Nie, mi chodziło o ciebie" i nie skorzystałeś z niej. Jesteś zbyt miękki, a marzyło ci się szkolenie. Czas poznać prawdziwy smuteczek.
>>
>>53196876
>kompletny random ma się za celebrytę /polski/
o jak kisnę
>>
>>53195794
Chyba raczej nikt nie czyta.
>>
File: 1269712366361.jpg (42 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1269712366361.jpg
42 KB, 1280x720
>mtg działający emulator PS3 jest rzeczywistością i kompatybilność pozostaje tylko kwestią czasu
>>
>>53195099
ha-dejm

>>53196750
spodziewałem się puszczania kółek. a gdzieś pod koniec jakby z niej obcy wyłaził
>>
>>53197871
Doskonale, w końcu wszystko poprzechodzę. Mam ps3 w salonie ale mi się nie chce tam chodzić grać.
>>
File: 1447643249277.png (84 KB, 436x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447643249277.png
84 KB, 436x425
https://www.youtube.com/watch?v=W9TOdMzOH1U

wojna w gejropie wkrótce anonki, róbcie zapasy
>>
pić piwo? nie pić? kurwa, te dylematy...
>>
>>53198279
Pij
>>
>>53197030
Dobre projekcie.

>>53197871
Gdzie kurwa, pokaż. "Działający", w sensie że można na nim grać homebrew wersje Ponga? Moim zdaniem, miną jeszcze ze 2-3 lata zanim będziemy mogli grać na takim ludzkim poziomie w gry PS3 na emulatorze.
>>
File: 1371151385644.jpg (59 KB, 368x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371151385644.jpg
59 KB, 368x259
>>53198279
wódę pij.
>>
>>53198500
mam tylko rakiję z mocniejszych. zresztą wóda całego sylwestra szła

>>53198348
to piję
>>
>>53198378
Z tego co wiem to emulator do wii u ledwo co odpala te gry w 5 fpach. Dziwne, bo niedługo ps3 będzie miało 10 lat, a emulatory są słabo rozwinięte. Sony może być z siebie dumne.
>>
>>53198544
>wóda całego sylwestra szła
czyżby w zucha stronach sylwester także zaczynał się w pasterkę?
>>
>>53198736
pasterki w knajpach są w moich stronach znane, jak zacząłem pić pierwszego dnia świąt, tak do 30.12 codziennie coś, ale nie byłem w takim ciągu, żeby tydzień najebany chodzić
>>
>>53198378
https://www.youtube.com/watch?v=Y6vysVDQJjQ

Bałem się że ten projekt zdech.
>>
>>53187225
>>53187225
Anony wlasnie po tygodniu skończyłem grac w fallouta.
Czuje kurwa niedosyt.
Oczywiscie stanąlem po stronie instytutu, ale porobiłem najwięcej misji z każdej nitki ile się dało.
Ogólnie jako szef instytutu ani nie mozna rozbudowac tej bazy ani robic nowej broni, ani chociaz czegos ulepszac, ogolnie kicha.
>>
>>53199721
niedosyt to ja czułem od samego początku
w ogóle pusta gra, żadnego innego określenia nie znajduję
>>
wchodzi człowiek na pudelka, a tam tylko polityka i polityka. już rzygam
>>
>>53199721
>fallput 4
Tu popełniłeś błąd
>>
>>53199998
>cyferki prawie idealne
dziewczyna podpowiada, że na pomponiku jest lepiej
>>
>>53199721
>>53199937
nie wiem czego oczekiwaliscie po grze bethesdy
otwarty swiat jest fajny, a i przyjemnie sie strzelalo ale nie liczcie na to ze napisza jakis dobry mainquest
>>
File: 1451081573408.jpg (60 KB, 680x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451081573408.jpg
60 KB, 680x516
W co tam ogólnie gierkujecie zuchy?
Własnie przelazłem ósmy raz RE4, które kupiłem w tym życiu po raz trzeci.
>>
>>53199937
niedokończona
>>
>>53200163
>przyjemnie sie strzelalo
no właśnie nawet kurwa nie
>>53200196
ja nie wiem czy strona w którą szli w ogóle powinna być kończona, zwyczajnie nudne to było
>>
>>53200187
wróciłem po długiej przerwie do cities skylines. całkiem comfy. xcoma powinienem odkurzyć
>>
>>53200187
gazuje litewskich gównojadów ebińskimi prusami w EUIV
>>
>>53198965
Eh, nawet wygląda to dosyć ciekawe, chociaż widać że nawet przy tej prostej gierce są problemy. Za 5 lat (doliczając kupno nowego komputera aby móc swobodnie emulować) będziemy grali w MGS4.

>>53200187
RE4 solidna gra, hejterzy nie mają pojęcia. Ja czekam na Rise of the Tomb Raider na PC.

Tak a propos Fallouta, nigdy nie mogłem dokańczać RPGów. Gram na przykład w The Witcher, w sumie znakomita gra (jeśli przeoczysz trochę system bitwy i derpowate angielskie teksty) ale jakoś mi się nudzi i rzucam to. Czy to ADHD?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4kZ0EZg5JRU
>>
>>53200813
https://www.youtube.com/watch?v=BT_ZQdY0h8o
>>
>>53200813
ładne, dzięki
branoc zuchy
>>
>>53201412
branoc
>>
>>53200163
>>53200039
>>53199937
Sciagnąłem bo wiedzmin 3 mi się znudził prawie przy samym koncu...
Dwa tygodnie przechodziłem i ogólnie mało urozmaicony, Ciągle te same stworki, miecze prawie identyczne, brak innych broni, a w falloutcie lasery, plazma, miniguny.

Chociaz musze przyznac ze zapisów zrobiłem koło 200 w falloucie, bo bug na bugu...
A to w trybie lunety mi sie bron zacięła, a to npc się zaciął i nie mozna bylo gadać, a to drzwi nie reagowały na otwarcie, ogólnie gra niedokończona i pewnie masa paczy i DLC będzie...

wiedzin o niebo lepsza optymalizacja, grafika, story, oraz ogólne dokończenie gry, ale no małe urozmaicenie.
>>
File: 1449856758729.jpg (80 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449856758729.jpg
80 KB, 640x480
no i gdzie wasze cycki skurwysyny
>>
>>53202209
>>
Dlatego się nawet za tego Fallouta nie wezmę póki nie wyjdzie jakas edycja ze wszystkimi DLC za ćwierć aktualnej ceny.
>>
>>53202363
protip: pieść boki i dół cycków. będzie wdzięczna
>>
lekkiej nocy zuchy
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=N7GoDvkldjw
>>
File: 1452123090148[1].png (391 KB, 1728x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452123090148[1].png
391 KB, 1728x960
w co gracie?
>>
ehh anony
>https://www.youtube.com/watch?v=fi-S9lrnLZ8
>>
>>53203316
no wiem zuchu
masz jakiś tytoń?
>>
>>53203286
było pare postów wyżej.
>>
File: kurwajapierdole.jpg (60 KB, 620x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurwajapierdole.jpg
60 KB, 620x452
>>53203372
nie ma tytoniu
nie ma alkocholu
nie ma snu
wypłata za trzy dni
>>
File: 1395588363672.gif (1 MB, 159x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395588363672.gif
1 MB, 159x166
https://www.youtube.com/watch?v=H6pqLWtfv_g
>>
>>53203447
https://www.youtube.com/watch?v=VfhSqcn5K2Y
>>
File: tygrys.jpg (58 KB, 800x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tygrys.jpg
58 KB, 800x850
>>53203447
to zostaje poezja
>>
>>53191321
PALIKOT
A
L
I
K
O
T
>>
File: pawlikowska.jpg (10 KB, 220x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pawlikowska.jpg
10 KB, 220x310
Ktoś ma dziś serce chore
W tę zimną, nocną
porę...
Dyga spłoszona świeca,
Wicher dmucha
do pieca...
Jęczy, płacze w kominie
Ten, co mu Nikt
na imię...
Ktoś jest zły, Ktoś ma dosyć,
A Nikt płacze
po nocy...
Źle Komuś, źle Nikomu,
I w przestrzeni,
i w domu...
Nikt gra na smętnym flecie
I śpiewa
o zaświecie...
Ktoś, co chce zostać Nikim,
Słucha jego
muzyki...
Słucha...potrząsa głową...
Odkłada broń
gotową...
>>
>>53203376
to sie pierdol
>>
https://www.youtube.com/watch?v=t3c3ELuSF4s
>>
>>53203712
Ale jak?
>>
a anonki dlaczego takie smętne? obudźcie wasze wewnętrzne dzieci i poczujcie radosć kurwa wasza w te i nazad
https://www.youtube.com/watch?v=ct3y0LZuPSM
>>
>>53203931
odpal kamerke na skype ci pokaze
>>
>>53203286
Fallout 4, wiedzmin 3 +DLC.
Czekam na nowe metro i cyberpunka.
>>
>>53203967
> obudźcie wasze wewnętrzne dzieci
To jest autyzm. Weź dorośnij.
RZECZYWISTOSC KURWA
SZARA

RZECZYWISTOSC
>>
>>53204102
czyż nie wiesz, że dzieci są okrutne? a ja jestem bardzo blisko z mym wewnętrznym dzieckiem
>>
>>53204102
To żbsz. Czasami trzeba posmutać.
>>
>>53204054
>Czekam na nowe metro i cyberpunka.
Czy trochę nie za duże to czekanie na te gry?
>>
PRZYPOMINAM O KOLEDZIE ZE CHODZI
https://www.youtube.com/watch?v=93d5XtelM_0
https://www.youtube.com/watch?v=93d5XtelM_0
>>
File: pokryszkin.png (68 KB, 320x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pokryszkin.png
68 KB, 320x400
>>53204227
moja buzia gdy uciekając przed kolędą wpakowałem się w kamasze
>>
>>53204102
Czasami lepiej mieć autyzm.
>>
File: 1390912189929.jpg (20 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390912189929.jpg
20 KB, 704x396
>>53203967
wewnętrzne dziecko zdechło, został tylko zgorzkniały cyniczny zjeb.
https://www.youtube.com/watch?v=gBs-cZs9m8U
>>
File: 1451167897672.jpg (14 KB, 243x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451167897672.jpg
14 KB, 243x250
cały twaróg na sernik zjdalem zbsz
>>
>>53204626
przynajmniej muzyka ładna, zawsze cos
>>
File: 1440836408743.jpg (866 KB, 1224x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440836408743.jpg
866 KB, 1224x814
>>53204653
znam ten ból, to kurewstwo jest zbyt dobre
>>
>>53204957
>twaróg
>dobry

prychłem kurwa
>>
>>53204993
>twaróg
>niedobry
sufit ci się na łeb nie spadł anonku?
>>
File: 1384545563221.jpg (245 KB, 1000x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384545563221.jpg
245 KB, 1000x890
no to narazie, cześć, zamykamy interes, do jutra danony
>>
>>53205814
>>53205814
>>53205814
>>
File: 1.png (161 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
161 KB, 1067x1600
>>53204776
szanuję SZS
Anony poleciłyby coś z podobnym humorem?
Jinrui już widziałem jak coś
Thread replies: 313
Thread images: 132
Thread DB ID: 376652[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.