[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 328
Thread images: 86
File: ayy.png (267 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy.png
267 KB, 800x600
meemi sammakko painos
>>
esimene eestile
>>
File: 1412640769641.png (141 KB, 400x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412640769641.png
141 KB, 400x392
>Mämmi
>No kpop in OP

I am disaboings, finland desu
>>
File: 1448307181327.jpg (66 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448307181327.jpg
66 KB, 640x480
>>53186634
And here comes anime.
>>
>>53186634

lihapullat ja perunamuussi kiitos sit tosta sinappikurkkusalaattia vähä
>>
>>53186634
>No kpop in OP
Sign of a good thread
>>
File: 1449765471631.jpg (27 KB, 293x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449765471631.jpg
27 KB, 293x302
aika kylmä ilma
jäätyy naama sulkeisissa
>>
>>53187180
Mene helvettiin
>>
>>53186711
Ottaspa Azusa multa suihin samalla ku Yui nuolis mun palleja ja Mugi tunkis nyrkkiä kummankin perseeseen (ei siis mun vaa tyttöjen ku muute ois HOMOO).
>>
>>53187218
Nautin kun animehomo jäätyy intissä
>>
>>53187218
Pikkuveli just laitto viestiä että niillä oli 1,5h sulkeiset ja pihalla -29.

Ei voinu sanoo ku [spoiler]AAMUJA :DDD[/spoiler]
>>
>>53187300
Ei tarvii kahesti linkata homo
>>
>>53187345
typosin vitun riunkkari
>>
>>53187300
Ole hyvä ja poistu
>>
>>53187300
mee nyt vittuun /_\
>>
Jätin oluet pihalle jäähtymään. Kuinkakohan kauan uskaltaa pitää niitä siellä?
>>
>>53187300
lopeta toi pakottaminen ketää ei kimosta
>>
>>53187431
Noin 5min ni naapuri on vieny ne jo.
>>
>>53187431
Tunnissa kylmiä, kahessa jäässä.
>>
>>53187431
Vartti jos et halua että se on jääkylmää.

On kyllä ihanaa kun voi vaan iskee bisset ikkunan välii nii ei tarvii kävellä kahta metrii jääkaapille.
>>
Jääkiekko on perseestä jtp.
>>
>>53187900
>2 metriä jääkaapille
Ai miten kuulostaa autuaalle. Vittu ku asuu ok talossa ja eestaas reissu koneelta jääkaapille on varmaan 30 metriä.
>>
Congrats on the hockey win, Finland.
>>
File: niilo22.jpg (69 KB, 1138x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niilo22.jpg
69 KB, 1138x871
>>53188455
Clock is just what clock is when you watch it.

From here to there.
>>
>>53188455
Yes the match was breddy good
>>
File: kääbik.jpg (35 KB, 670x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kääbik.jpg
35 KB, 670x250
ei kai kukaan mennu torille tänään? :DD
>>
>>53189370
>-20
>lähde vapaaehtoisesti ulos juhlimaan mailanheiluttajia
Juuh elikkäs olisko tää että ei kiitos. Mieluummin ryystän kahvia kotona ja katson paskaa telkkua.
>>
File: 1451606398788.png (180 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451606398788.png
180 KB, 350x350
>>53189370
Ei noita baby face junnuja kiinnosta edes katella. Ei yhtään komeita.
>>
löisim vitun hyän porno idin mut en saa kyrpää tarpeels

vitun alkohli
>>
yuuäääklatiu... ÄRRRRR
>>
File: 1451230579495.gif (876 KB, 416x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451230579495.gif
876 KB, 416x410
Terapeutti sanoi että kohta harkitaan lääkitystä.
>>
>>53190252
Mene vittu töihin
>>
File: 112398283344.jpg (117 KB, 441x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
112398283344.jpg
117 KB, 441x640
>>53190214
how did you find "äR" (copy) in your keyboard? english keyboard sucks you can't do shit i found.

RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ you roll your tongue
>>
File: 1448221392257.gif (64 KB, 226x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448221392257.gif
64 KB, 226x176
>>53189540
No tuskin olet paljoa komeampi itsekkään.
>>
>>53190322
Hienot tuplat, mutta olen kastiltani opiskelija.
>>
>>53190338
Computer lab keyboards.
Aleppo lääma skääkyiuta
>>
>>53190252
Oispa terapeutti jolle jutella mutta ei tässä maassa varmaan hoitoa saa koskaan. Kauppareissut pelottaa, koulu piti lopettaa kun kuumotti niin vitusti jne. Joo no kyl toi menee ohi t. julkinen terveydenhuolto. Nyt ei uskalla sinnekkään mennä saatana.
>>
>>53190446
EI OLE SELITYS
>>
File: 1449639661263.png (147 KB, 231x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449639661263.png
147 KB, 231x326
>>53190458
Halit ja pusut siihen suuntaan, koita selvitä.
>>
>>53190482
Lasketaanko jos hakkaan halkoja lämmitystä varten?
>>
>>53190446
MEE TÖIHIN
>>
File: (a)point.gif (117 KB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(a)point.gif
117 KB, 256x192
>>53190394
Voi vittu kun en pysty lopettamaan Aaaoota datailun. Elämä menee.
>>
File: 1451801799605.png (231 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451801799605.png
231 KB, 500x587
>>53190537
Kiitti heij.
>>
aika kylmää täällä meren vieressäkin huomenna
>>
>>53190834
Nico Nico nii~
>>
>>53190754
Et kai sä oo se Gregg?
>>
>>53190855
Vittu laitoin auton vieraspaikalle ja se on ollut siellä kohta melkeen viikon varmaan. Inahtaakohan edes?
>>
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/krp-oli-varuillaan-myos-suomessa-jo-sata-tehnyt-rikosilmoituksen-kolnissa/5641586
Ihanaa saada tätä rikkautta Suomeenkin
>>
>>53192023
Onpas mukavaa
>>
>>53191988
Riippuu varmaan autosta
>>
>>53191988
Voiphan tuo olla että ei inaha.
>>
>>53191988
Tämä >>53192215
Ja akun kunnosta.
>>
>>53191988
Eipä toi kylmä muuta ku että akusta voi virtaska loppua.
>>
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-35246761

>Finland and Estonia have agreed to look into building an undersea railway tunnel connecting their capitals.

Good lads
>>
>>53192637
A dedicated booze pipeway. That's nice.
>>
File: 1443037602640.jpg (60 KB, 504x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443037602640.jpg
60 KB, 504x336
>>53192637
>tfw 30 mins to superalko from helsinki
>>
>>53192637
Emphasis "to look" it will be a fuck ass expensive research group which will cost millions and who will come to the conclusion "Not worth it". This is the face of Finnish corruption.
>>
>>53192815
>ass

Fuck off yank.

Do you think it'd be worth it? I presume there are lots of ferries and freight ships travelling between the two cities a lot.
>>
>>53192886
No it won't be. There's 5 million of us, and the tunnel between you and France was barely worth it how would this ever be.
>>
>>53192886
No
>>
>>53192886
No fucking way. But hey, it will cost at least million dollars to research. Someone will make bank.
>>
>>53193015
The channel tunnel is good for freight and taking lorries over but flying is cheaper desu
>>53193042
u
>>
>>53192637
That is just a faster way to get to the boozelandia.

https://www.youtube.com/watch?v=jovIfvlE4fI
These combined would be godlike.
>>
>>53192637

The Channel tunnel only made a tiny €1,000,000 profit 15 years after opening. When you take into account the fact that it started with £8 billion in debt and it had to be reduced to £6.2 billion 12 years after opening, a £10 billion tunnel linking with 2 cities with a combined population of around 1 million, it's going to take more than a lifetime to make a profit if two cities with a £8bn link with a population of over 10 million did it in 15 years and after the debt was knocked down
>>
let me taste those legendary sumoi bants
>>
>>53193626
Since when there has been electricity in Iceland?
>>
>>53193626
Icelanders are dumb and smell like poo
>>
>>53193626
www.gayice.is
>>
>>53193718
about the same time finland ceased being mongolian

we don't have electricity :DDDD
>>
File: image.jpg (270 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
270 KB, 900x600
27 astetta pakkasta kouvolassa ja aamulla klo 5 töihin
>>
File: 857199.gif (1 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
857199.gif
1 MB, 250x250
>>53193626
Iceland? More like "notsonice-land"

HAHA

ha
>>
>>53193718
Iceland genarates huge amounts of electricity and its very cheap atleast for data centers
>>
>>53193972
finland more like
notsofine-land
aha
h
>>
is it true that finland doesn't exist and is just a conspiracy involving russian fisheries?
>>
>>53193626
ICELAND
C
E
L
A
N
D
>>
>>53194085
Russians fish? I thought they were too busy making potato vodka and killing poor Ukrainians.
>>
>>53194096
>tfw the first Iceland store opened down the road a year ago
I hate this meme
>>
>>53193718
>>53193718
Iceland genarates huge amounts of electricity and its very cheap atleast for data centers

Islanti tuottaa maailmassa eniten sähköa asukasta kohti ja tuomittaa sitä Tanskaan, Yhdysvaltoihin, Englantiin
>>
>>53194158
Fucking lel really?

Only chavs and plebs go there desu, but you can buy some alright stuff there. Remember getting a donner kebab pizza there years ago, tasted a bit meh.
>>
>>53194230
It's the only store in my neighborhood's that's open 24/7 :/ :\
>>
>>53194158
>Having a shop with the same name as your country in your country
wew
>>
File: 1446823378515.jpg (79 KB, 268x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446823378515.jpg
79 KB, 268x265
>>53192749
>>
Koska lopetatte englannin kielen käytön ja alatte postaamaan suomeksi? Lankahan on suomilanka.
>>
>>53194262
What do you mean by neighbourhood? Icelands here are in shittier areas in shopping areas and are not 24/7.

Says there's 3 in Iceland though, maybe they're different for you? They sell mainly frozen food here.
>>
mistä sais rönttösen
>>
>>53194473
Ulkoa. Kehtaatsä ulos, nöömös?
>>
File: sugee.jpg (62 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sugee.jpg
62 KB, 480x270
>>53194392
Onpa fiksu apina kun osaa oikein suomea.
>>
>>53194392
>ei pidä rikkaudesta
Vitun natsi
>>
>>53194519
Jep, voitas vaihtaa nää pakolaiset suomea puhuviin brasseihin.
>>
>>53194085
That's is a state secret
>>
>>53194519
Oonpahan fiksu mut en mikään apina oo. Oon kai suakin valkoisempi. Älä epäkunnioita mua, en oo haukkunut sua.

>>53194576
>suomea puhuviin brasseihin
>monikossa

Suomea puhuvia brasseja on vain yksi. Olen tietääkseni se ainoa.

>>53194569
Suomi suomalaisille.
>>
>>53194404
They're mostly frozen food but they have random stuff like in gas stations too
>>
>>53194669
>gas stations

The americanisation hurts me iceland pls stop ;_;
>>
File: 001.jpg (199 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
001.jpg
199 KB, 1200x1600
>>53194635
You should read this book.
>>
>>53194727
Most of the population is on the north american tectonic plate
sorry lad

Does rest of Europe really say petrol station?
>>
>>53194635
ootko miten opiskellut suomen? aika ylläri.
>>
>>53194796
>lainaa suomenkielistä postausta
>vastaa englanniksi

järjetöntä/10
>>
File: kylmettää.png (3 KB, 231x65) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kylmettää.png
3 KB, 231x65
ai saatana vittu
>>
huomen 27 lasissa ja töihin kasiks. vitun vitun vittu.
>>
>>53194844
Siihen meni viisi vuotta. 2010 alkanut 2015 päättynyt. Se on helppo homma minulle. Suomen lisäksi osaankin norjaa (koska svenska on liian bög).
>>
>>53194968
ootko ajatellut muuttoa vai mikä oli syy opiskella haltijakieli?
>>
>>53194870
Homo täytyy olla jossei etelämantereella kestä

http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-1288630531088.html
>>
>>53194809
Yes m8
>>
>>53195029
Muutto ei koskaan toteudu. En omaa mitään hyödyllisiä ammatillisia taitoja ja olen autisti.

>haltijakieli

Mikä haltijakieli on?
>>
>>53195110
proof
>>
>>53195129
tuu kouluun. oot miljoona vuotta edelle muita maahanmuuttajia. aina löytyy jotain ja täällä kaikki on autisteja.
haltijakieli on suomi.
>>
>>53195155
A filling station that sells only electric energy is also known as a charging station, while a typical filling station can also be known as a fuelling station, garage (South Africa and United Kingdom), gasbar (Canada), gas station (United States and Canada), petrol pump or petrol bunk (India), petrol garage, petrol station (Australia, Hong Kong, Ireland, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa and United Kingdom), service station (Australia, New Zealand and United Kingdom), a services (United Kingdom),[1] or servo (Australia).
>>
>>53195230
Mutta miksi sanoit haltijakieli etkä vain "suomi"? Ihmettelen tän termin tarkoitusta.

>tuu kouluun

Saatanan kallista.
>>
>>53195247
Literally the only European nation listed there is the UK lad
>>
>>53195029
>>53195230
>haltija
>j
Vittu saatana
>>
>>53195350
älä mieti liikaa, kunhan ripuloi tekstin muodossa.
harmi toi koulu. ehkä vielä joskus, tsemppiä. mä meen nukkumaan. öitä.
>>
>>53195375
halti(j)a

vitun väittely on kyllä yhtä vittua saatana
>>
>>53195362
We're the only native English speakers in Europe though m8, plus it's our language.

Most americans don't know your country exists, why would you want to imitate them?
>>
>>53195532
Even then, when I lived in the US, I only heard the term has station.
But, I think filling station might be a mid-western thing
>>
>>53195437
>haltija
omistaja
>haltia
suippokorva

Perkele
>>
>>53195532
They're bigger, plus their occupation during WWII was pretty dank
Meanwhile we beat you guys in the only war the country's been in
>>
>>53195657
Is it true you have to get a staff member to fill up rather than doing it yourself?
>>53195706
delete this
>>
>>53195735
>Is it true you have to get a staff member to fill up rather than doing it yourself?
It depends on the state. I lived in Texas and went to Florida a few times. In both places you had to do it yourself.
I believe in either Oregon or Washington it's common because I saw an anecdote of someone in one of those places and going to the other and they spent like 10 minutes waiting for someone to come and fill their car, and once they realised no one was coming, they didn't know how to do it
>>
Miks tää lanka on täynnä enkelsmanneja.
>>
>>53195878
Eikö tää olekaan /brit/
>>
>>53195878
Your mum is an enkelsmanneja.
>>
File: 1451599392676.jpg (69 KB, 700x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451599392676.jpg
69 KB, 700x338
>>53195878
Se on sitä imperialismia kuule
>>
>>53195851
I believe it's a law in Oregon that you cannot fill your own gas tank.
>>
>>53196055
>turk vision

Nightmare goggles for Germans?
>>
>>53195878
>>53196014
I think it was because a brit posted the bbc article about the Tallinn-Helsinki link , and two or 3 others saw that and decided to add their thoughts on the matter
>>
>>53196156
>bbc
Every time
>>
>>53195878
uuga buuga misa valkoset naiset
>>
hello brothers
>>
>>53196300
Iltaa
>>
>>53196300
rare??
>>
File: mpv-shot0021 (2).jpg (162 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mpv-shot0021 (2).jpg
162 KB, 1920x1080
>>53196300
anime
>>
>>53196453
what is life like in iceland?
>>
Hey britbongs, whatcha think of this http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-17204297?SThisFB ?
UK govern plans to deport immigrants who earn under 35000 sterlings.
Is it a good plan? Will it save you from bbc and sharia?
>>
>>53196567
Good, hopefully.
>>
Do finns ever spontaneously go into laughing fits when they reach their limit of dealing with how hilarious their language sounds?

>>53196545
Like finland but the language isn't as comical
>>
>>53196567
>Import immigrants for cheap labor
>Deport them for being cheap labor
Genius

But it'd probably be better for the economy if they only deported the NEETs
>>
>>53196300
Hello, brother
>>
>>53194861
Noin se menee jos yrität Suomessa puhua suomea ulkomaalaisena
>>
>>53196622
No, I just laugh at my sad existence
>>
File: 1449121512230.jpg (27 KB, 399x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449121512230.jpg
27 KB, 399x399
>>53196510
>>
>>53196622
We laugh at Estonian sounding funny, not Finnish
>>
>>53196567
>http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-17204297
I think it's good, but there will be a massive backlash from the SJW, but Big Dave couldn't give a shit about SJW's so I give him that

But, it could also hit the NHS. A sizeable chunk of people employed by the NHS are foreigners and people like nurses get shit pay. It doesn't mention it but I would imagine that NHS workers need to be made exempt or places like London will go to shit when half of their hospital staff get deported
>>
>>53196622
I can't take someone seriously if they're speaking Finnish or they're a Finn speaking English
>>
>>53196622
>says the guy who lives in Eykjahjöhkfall
>>
>>53196968
>Eykjahjöhkfall
i looked that name up on the google but there were no results
>>
>>53196622
The only thing I laugh at is my pathetic life
>>
>>53196880
I herd from leftists that Big Dave and tories hate NHS and want it to slowly die off. Deport nurses would fit that well.
>>
>>53196567
Shit, I don:t earn anywhere close to a 47,500 euros.
>>
>>53196968
eyjafjallajökull sounds hysterical when read in finnish

>>53197013
eyjafjallajökull
>>
saatna kun sätkäpaperit loppu. eikä ole edes perunaa, että saisin tehtyä kunnon piipun. täytyy kai kokeilla lihapullasta tehdä
>>
Menkää himaa syötinimijät
>>
>>53197119
Tee se ja raportoiu tuloksista
>>
>>53197075
if only mammiposting paid the bills :(
>>
>>53196819
Mida kuradit sa minu kohta just ütlesid, sa väike lits? Võta teatavaks, et ma lõpetasin mereväe oma klassi parimana ja ma olen osalenud mitmel luureoperatsioonil Al-Quaeda vastu ja mul on 300 kinnitatud tapmist. Ma olen treenitud sissisõja taktikas ja ma olen sõjaväe parim snaiper. Sa ei ole mulle muud kui ainult järgmine sihtmärk. Ma pühin su siit maamunalt täpsusega mida kunagi varem pole nähtud, võid selles kindel olla. Sa arvad, et saad niisama minema minule sita ajamisega? Ära ole selles nii kindel, pasakott. Samal ajal kui me räägime, võtan ma ühendust oma salajase spioonide võrgustikuga üle terve riigi ja su IP-aadressi jälitatakse, nii et parem ole tormiks valmis, nälkjas. Torm, mis pühib minema mõttetu asja mida sa kutsud eluks. Sa oled surnud, tatt. Ma võin igalpool olla, iga kell ja ma olen suuteline sind 700-l erineval viisil tapma ja see on ka ainult mu paljaste kätega. Mitte ainult ei ole ma treenitud relvastamata võitluses, aga mul on ka ligipääs tervele mereväele ja ma kasutan seda täiel väel, et sinu hale perse siit maa pealt pühkida, sa pasapeeter. Kui sa oleks ainult teadnud, millise kättemaksu sinu väike “kaval” kommentaar toob, oleks sa oma suu kinni hiodnud. Aga sa ei teinud seda, sa ei suutnud seda ja nüüd maksad sa selle eest, sa neetud idioot. Ma situn sulle viha pähe ja sa uppud selles. Sa oled surnud, tattnokk.
>>
>>53197233
I don't even post here often, I'm just stuck at an entry level job with no idea what to do with my future.
>>
>>53197360
>se tunne kui saad koigest aru
Ysnä tore tunne pere
>>
Ulkomaalaiset vittuun

/mämmi/ suomalaisille
>>
MIKS
>>
>>53197360
Ja toi on muuten google translatella väännetty, joka viides sana on väärin/järjetön.
Vois kääntää käsin mut oon tabulla.
>>
>>53197625
Kiinnosta vittuakaan sun burgerointis mene nukkumaan homo
>>
File: sibs.jpg (22 KB, 479x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sibs.jpg
22 KB, 479x359
Ylis taas vauhis :D
>>
>>53197715
Tore teada autist, aga mida ytled kui akkan eestikeelt sulle rääkkima? Noh, pole midagi, iga päev siin autistit mulle annavad (you):sid. See annab mulle joudu.
>>
File: 1447284461826.png (95 KB, 505x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447284461826.png
95 KB, 505x492
>>53197753

>>53197521
Suomi /mämmi/läisille
>>
File: 1447650453694.png (292 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447650453694.png
292 KB, 1000x1000
>>53196510
>>
File: 1419832767595.jpg (63 KB, 250x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419832767595.jpg
63 KB, 250x350
>>53196510
I can't help it, I love England.
>>
File: 1430335878563.jpg (381 KB, 808x1899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430335878563.jpg
381 KB, 808x1899
>>
File: työ mies.png (116 KB, 808x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
työ mies.png
116 KB, 808x1156
>>53199643
MEE ITE VITTU TÖIHI
>>
>mene ylilauta b
>Tornari huomiohuoraamassa stickyssä
>Poistu

Ihan oikeasti joka kerta kun avaan ton sivun siellä on admin sticky jonka sisältö on tasoa "mua kakattaa".

Onko mulla vaan paska tuuri vai tekeekö se noita joka päivä.
>>
miks kukaa ei postaa?
>>
>>53199749
Pysyisit vaan suosiolla siellä ylilaudalla
>>
>>53199749
>>mene ylilauta

tiputettu
>>
ylis mainittu!
>>
Ylilaudalla ei innosta olla.
Tuntuu niin vahvasti että kotimaan palkalliset kamppanja-apinat ovat siellä harrastamassa vihreää vihapuhetta.
>>
Tekee mieli pitsua
>>
File: 1446350763713.png (575 KB, 961x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446350763713.png
575 KB, 961x541
>>53203624
Mun tekee mieli KYRPÄÄ
>>
File: ai oot homo.png (76 KB, 505x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ai oot homo.png
76 KB, 505x492
>>53203731
Henki pois hinteiltä.
>>
hei voisko joku kinkkkaa sen evanessence tyypin "cant waike up" joka teki vocaroon siitä?

tarviin sitä vitusti annan takas kivoja kuvia joa annat sen!
>>
the south will rise again
>>
File: trash.png (2 KB, 636x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trash.png
2 KB, 636x574
>>53204727
yanks out of my thread
>>
Voi vittu ku vuotaa ikkunat opiskelijakämpässä
>>
>>53206424
i agree, yankees fans need to leave
>>
hi where are the menes
>>
>>53186264
suomi on homo
america on paras
5-1
>>
File: huh.gif (11 KB, 502x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huh.gif
11 KB, 502x332
Onnistuin hukkaamaan puhelimen ja avaimet 32 neliön yksiöön. Miten tää on mahdollista? En ees oo humalassa
>>
>>53208878
sisäsiitos ja aivovaurioita.
>>
will trade memes for sex
>>
File: ross.png (21 KB, 573x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ross.png
21 KB, 573x403
>>53208965
get out of this
>>
>>53209024
hi are you the meme
>>
>>53209061
youre miother is the meme.
>>
>>53209115
give memes and I give you the dick
come on bby lemme smash
>>
>>53209140
se on neekeri
>>
>>53208926
Itse sanoisin sisäsiittoisuus ja aivovaurio jtp
Ehkä jopa paskavammaisuus
>>
MENKÄÄ TÖIHIN VITTU
>>
Työ ukot vei patterien termostaatit vittuun koska joku tasapainoitus judu menos ja nyt kämpässä joku +30 lämmintä. Miten vitussa saan kämpästä viileämmän kun ikkunoita ei sais avaa? Tuleeko kämpästäni VOK?
>>
>>53213557
avaa jääkaappi
>>
File: 1381289060399.jpg (123 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381289060399.jpg
123 KB, 1024x682
>Pihalla -30
>>
File: raivo.png (235 KB, 582x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
raivo.png
235 KB, 582x600
juuuh elikkä maksan 100/10 netistä 9e/kk ja on toiminu moitteetomasti sen 2 vuotta

mut se nopeus pomppii nykyää 10-100 megaa, ja 10/5 ois ilmane täs meijän taloyhtiös

soitin asiakaspalveluun ja sano et vaihda nettijohto ja jos sei toimi niin tilaa huoltomies joka maksaa 55e

vittu!
>>
>>53215939
Hemmotellut kaupunkihomot. Tässä tuppukylässä maksiminopeus on käytännössä 10/2 ellei taloyhtiö suostu maksaan 4000e kuiduista (ei suostu).
>>
Olipas mukavan virkistävä kokemus polkupyöräillä -28 asteessa.
>>
File: nopeus.png (31 KB, 300x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nopeus.png
31 KB, 300x135
>>53216060
ootko kateellinen, bönde :) nyt taas toimii
>>
>>53203624
Vähän ne on hyviä pizzoja ne Pirkka kiviuuni tonnikalan makuiset.
>>
>>53216189
>pirkka
>kiviuunipakastepitsa
Disgusting, 75% taikinaa.
Jos oikeasti haluaa halvinta pitsaa nii sit lidlin salamipitsa tai inferno. Mut nää pirkat, xtrat ja rainbowpitsat on ihan susipaskaa.
>>
>>53216746
>pätee vaikka ei edes tiedä mistä puhuu
Se Pirkka kiviuunipizza on Italiassa valmistettu ja samaa mitä ne Lidlin kalleimmat pizzat. Salami ja Inferno on kuraa niihin verrattuna.
>>
>>53216806
>pirkka pakastepitsa
>"se on italiassa valmistettu"
>"samaa mitä ne kalleimmat pizzat"
Huutista, et ole vain köyhä (syö halpaa pakastepitsaa) ja tyhmä (valitsee pirkkapitsan) , mutta myös täysin harhainen (kuvittelee pirkka pakastepitsan olevan hyvää pitsaa).
>>
>>53216954
Ei sillä merkillä ole mulle mitään väliä. Huomasin vain että ne on sitä samaa Italiamoa mitä myydään Lidlissä ja maistoin, hyviä oli. Paras pakastepizza.
>>
>-27C

Oli tarkotus pyöräillä salille mikä olis noin 4km yhteen suuntaan mut ei helvetti kuin kylmä tuolla on
>>
>>53217337
Siitä vaan satulaan ja hopi hopi. Jos tulee kylmä niin poljet vaan lujempaa, kyllä siinä lämpiää
>>
File: sekasin.png (168 KB, 390x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sekasin.png
168 KB, 390x426
>>53204727
>Alabama
>>
>>53217435

Normaalisti toi matka ei tekis pahaa mutta kuljin sen pari päivää sitten ja jalat ihan puhki sen jälkeen, varmaan johtu tosta lumesta
>>
File: nautin.png (118 KB, 435x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nautin.png
118 KB, 435x623
mul on hyvä ruokavalio.
pakastin täynnä nugetteja ja pitsoja ja kaapissa vitusti nuudelii
>>
>>53217337
Arvaa oliko hauska vääntää jäisellä pyörällä menemään varsinkin ku eilen tuli tehtyä jalkapäivä.
>>
>>53217568
>>53217337
>ei omista autoa
>>
>>53217551
Uuuh, parasta.
Nyt tekee taas mieli kariniemen hunajanugetteja.
>>
>>53217648
Minkä makuisia ne on ne pikku pallot tai mitä nyt vittu onkaan?
>>
>>53217680
Poppikset
Aika 3,5/5 valmisruoaksi pannulla paistrttuna
>>
tekis mieli ruokaa, mut pihalla on -27 ja kauppaan joku 600m
:DD kuolema tulee DD:
>>
>>53217711
>>53217648
noi on pahoja.
mul on sellasii hyvii nugettei jois tulee 2 dippii mukana.
>>
>>53217741
jotain lidlin MCMURICAN?

ne on ihan jees
>>
>>53217738
Olin kännissä ja lyriikoissa, tuntu ettei oo yhtää kylmä, luulin et max joku -5c sit katoin kännykäst lämmön nii oliki -25c.

Olen immune kylmälle.
>>
File: nugets.jpg (269 KB, 1000x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nugets.jpg
269 KB, 1000x820
>>53217755
nii onki neki hyvii
mut mul on näitä mitä kuvassa, ne on god tier NAM NAM
>>
>>53217800
>pirkka
Kohta joku autisti alkaa taas uliseen.
>>
>>53217800
Näyttää hyvältä!
>>
Siis VITTU miten rakastan tulla selaamaan tätä paska paikkaa sen jälkeen kun olen nussinut yhtä panokavereistani ja heittänyt muijan ulos spermat tukassaan. Rakastan lukea teidän katkerien pikku nyhveröiden itkua jokaisesta asiasta, ja kaikista vitun kommenteistanne paistaa katkera neitsyys läpi. Ootte ihan oikeesti säällittäviä pikkupimppoja mun edessä. Ahh laitanpas nuuskan nyt huuleen ja avaan pleikkarin ja rupean rentoutumaan änärin parissa. Kohta salille(rinta ja ojentaja,tosin mitä te siimat mistään mitään tiedätte), sitten syömään rikkaan kauniin arjalais perheeni kanssa Helsingin parhaaseen ravintolaan pöytävarauksella, Illalla lätkää kavereiden kanssa ja parit oluet(tulkaa muuten uj niin saatte kenttää ku tollanen nyhverö tulee sinne levittelemään siimojaan), sitten illalla soitankin panokaverin tulemaan imemään mun isoa siistiä munaa. Vittu että elämä on ihanaa, haha joko pohdit itsemurhaa, vitun häviäjä.

>>53203731
Ja mitä vittuja noi teijän nörtti kiinalaiset anime huorat on,siis hyi vittu ettekö oikeesti saa oikeeta pillua nii pitää jotain piirrettyä rumaa kakaraa runkkailla,ihan vitun noloa.
>>
File: 1450511001273.jpg (6 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450511001273.jpg
6 KB, 240x240
>>53217927
muuten hyvä, mutta unohdit leveillä töistäsi ja rahasi määrästä.

annan sulle 7/10
>>
>>53217800
hyvät dipit ainaki
>>
>>53217992
Onko plebbiä ajatella että tavallinen majoneesi on hyvää lähes kaiken kanssa?
>>
>>53218013
makunsa kullakin, itse vedän remouladea
>>
>>53217927
Onko yliksen meemit aina näin hauskoja?
>>
>>53186264
why is that frog on the right having a bad time?
>>
>>53218074
We cant always feel good man.
Fuck hedonic treadmill.
>>
>>53217927
mul on ollu tyty-yde, oon hieronu monien naisten kanssa mutta oon silti autisti

kun meen kouluun ehk sielt löytyy joku
>>
vittuku silmistä valuu vettä ja meinas jäätyä umpeen ulkon
>>
>>53218603
mikä itkettää?
>>
>>53218684
Mämmin taso
>>
>>53218752
Miten mämmiä voisi kehittää paremmaksi?
>>
File: 1450292131855.jpg (85 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450292131855.jpg
85 KB, 640x480
Hyvää päivä, my name is Kenninen. I’m a 27 year old American Jonne (Finland fan for you vittus). I draw Spurdos on my kuormalavasohva, and spend my days perfecting my sauna visits and eating superior Finnish food. (mämmi, reindeer testicles). Wish me luck in Finland!
>>
File: 1444318997178.png (248 KB, 367x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444318997178.png
248 KB, 367x351
>>53218811
lisää animea ja ansahomoilua
>>
File: 1450305736995.jpg (344 KB, 1024x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450305736995.jpg
344 KB, 1024x614
>>53218835
>for you vittus
why do you call me a vittu? mämmi tastes like shit and reindeer testicles are only north food of sami "people".

Hello to yo too Brandon!
>>
>>53218920
>>53218968
Nimihomot vittuun.
>>
>>53218920
>>53218968
>>53219023
vittu en oo nimihomo, esitin yht toista nimihomoo toisel laudal ja se jäi päälle :D sori
>>
>>53219026
homo
>>
>>53218920
>>53218968
voi paska neekeri mitä olet tehny'd
>>
File: 1422555469958.jpg (74 KB, 552x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422555469958.jpg
74 KB, 552x459
>>53218811
Puhumalla mamuista ja neekereistäl.
>>
"Finnish Easter pudding"
>>
File: lälläslää.png (172 KB, 819x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lälläslää.png
172 KB, 819x460
>>53219195
i want to take a huge shit in your backyard
>>
>>53219231
jokes on you I live in an apartment
>>
File: 1434277122494.png (151 KB, 443x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434277122494.png
151 KB, 443x395
>>53219195
What's going on here?
>>
>>53219259
Nothing!
hehe :P
>>
File: 1430986143364.png (246 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430986143364.png
246 KB, 400x600
>>53219259
>>
File: 1434277209111.png (671 KB, 923x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434277209111.png
671 KB, 923x708
>>53219709
>>
File: gfsgsf.png (15 KB, 255x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gfsgsf.png
15 KB, 255x259
MIKSI TÄÄLLÄ PITÄÄ OLLA NÄIN HELVETIN KYLMÄ??? HÄH??
>>
>>53220219
Kuulin semmosta huhua että nyt on talvi. Mut ethän sää kummiskaan käy uylkona niin ei pitäs haitata
>>
>>53220219
et kaikki mamut menis takas afrikkaan
>>
File: 1430947556652.jpg (67 KB, 850x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430947556652.jpg
67 KB, 850x479
>>53220219
>>
File: MMMM.jpg (20 KB, 631x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MMMM.jpg
20 KB, 631x347
>>53220219
>>53220451
>>
>stk nenäkarvat jäätyy
>>
>>53220588
rikkaus ministeri
>>
File: 1431002396776.jpg (23 KB, 500x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431002396776.jpg
23 KB, 500x402
>>53220550
>vittu mun kieli
>>
File: 1423875454855.png (27 KB, 402x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423875454855.png
27 KB, 402x348
mennä kebab vai mennä burger

ei mennä kumpikaan koska pihalle kuolee
>>
File: MMMMMM.webm (3 MB, 598x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MMMMMM.webm
3 MB, 598x336
>>53220736
>>
File: what.gif (438 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what.gif
438 KB, 300x300
>ensin valitetaan ettei ole tarpeeksi kylmä
>sitten valitetaan että on liian kylmä
Mämmi olikin täynnä mamuja? Vai oliko tää nyt taas se klassinen "talvi yllätti suomalaiset"?
>>
>>53220915
>>53220915

imeppä jäätynyttä paskaa homo
>>
>>53220915
Varmaa etelässä yllätti ku siel kai ollu melko lauhaa tähän asti? En tiedä mut yleensä tähä aikaa vuodesta on kylmä joten kummallista rummutusta taas
>>
File: Gondsufrodo.png (974 KB, 1033x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gondsufrodo.png
974 KB, 1033x519
>>53220915
Pienet taaperot eivät pientä kylmää kestä.
>>
File: 1403950770289.gif (999 KB, 250x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403950770289.gif
999 KB, 250x251
>>53220915
itselleni ainaskin tuli yllätyksenä koska kun lukittauduin kämppääni vähän jälkeen uuden vuoden oli +10 ja kun tänään aamulla menin ulos oli -27
>>
oon täysikäinen
>>
>>53221168
mä oon vähäikäinen
>>
>>53220982

hame pois ja lopeta se marmatus vitu hintti
>>
Vuorokautinen muistutus, että tänä vuonna on laillista harrastaa seksiä vuonna 2000 syntyneiden kanssa.
>>
>>53222193
>stk enemmistö vuonna 2000 syntyneistä on harrastanut enemmän seksiä kuin minä
Tuntuu pahalta mies
>>
>>53218844
/a/
/lgbt/

Ei jatkoon.
>>
>>53222708
Mikäs tuomari sää oot?
>>
File: 1425067073031.jpg (40 KB, 408x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425067073031.jpg
40 KB, 408x389
>>53222777
Tupla-Tripla
EBIN :DDD
>>
>>53222193
>stk 13v pikkusisko toi poikaystävänsä vanhempien luo jouluna ja itse olen 24v neitsyt
>>
>>53223075
Niin no naiset huoria jtp.
>>
File: 1425303476181.jpg (56 KB, 585x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425303476181.jpg
56 KB, 585x399
>>53222777
>>
File: 1430283861619.png (283 KB, 600x771) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430283861619.png
283 KB, 600x771
Runkkasin taas Madokalle
>>
>>53224345
Peppurunkkasin Tom of Finlandille.
>>
File: 1208308.jpg (37 KB, 370x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1208308.jpg
37 KB, 370x364
>>
File: 1.png (929 KB, 1200x1750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
929 KB, 1200x1750
>>53224345
Hyvä maku
tallentelen jatkuvasti näitä teidän Madokakuvia joita tänne laittelette
>>
Onko olemassa huonompaa tunnetta kuin se kun on -30c, oot myöhässä töistä ja meet käynnistää autoo ja akku on kuollu?
>>
>>53224753
Katkaise vielä avaimet nii alkaa olemaan melkosen hyvät setit.
Mutta I feel you bro, hirveetä paskaa.
>>
>>53224753
ite huomen tsygäl töihin

vittu mä kuolen
>>
>>53224753
se kun vitutuksessa kattelet ympärilles ja huomaat et naapuris tuijottaa sua ikkunastaan, kahvimuki kädessä
>>
File: 1423527518560.gif (1 MB, 243x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423527518560.gif
1 MB, 243x199
popsin lyricaa kuin karkkia
ja huuhdon ne alas kaljalla
>>
Olenko ainoa joka on asunut koko ikänsä Pohjois-Euroopassa ja jolle pakkanen on ihan normaali ilmiö? :(
>>
File: lyriks.jpg (9 KB, 384x72) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lyriks.jpg
9 KB, 384x72
>>53224952
>>
>>53224999
اللعنة هذا الكافر فنلندا ملك لنا
>>
>>53222777
Tsekattu
>>
>>53224753

Mä en saanu ovee auki tänä aamuna.
>>
>>53225355
mä en o saanu ovee auki kahteen viikkoon lol apua
>>
>>53225428

tarkotin auton ovee senki hikky
>>
>>53225355
Edellises autos tiivisteet jääty joka vitun talvi, joten kiipesin aika takaluukun kautta sisään
>>
>>53225545

On tullu samaa tehtyy mut nyt ei peräkää lähteny auki. Ainoo lukko joka reagoi oli kuskin, mut siellä sit tiivisteet kohmeessa. No viikonloppun pitäis lauhtuu.
>>
mul on vitun euforinen olo ja tuliin ilmottaa siitä mämmiin
>>
File: 1450871569470.jpg (10 KB, 256x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450871569470.jpg
10 KB, 256x288
>>53225761
ota kisse
>>
http://mvlehti.net/2016/01/07/poliisijohdossa-kiistaa-katupartioista/
>>
>>53225761
Mitäs olet nauttinut?
>>
>>53224999
Pakkasen päivittely on vuosisatainen perinne
Katsoin numeraalisi
>>
File: srsly_faget.jpg (50 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
srsly_faget.jpg
50 KB, 1280x720
>>53225921
>mvlehti
>>
>>53225950
lyrica, metamfetamiinia ja alkoholia
moi fobba
>>
File: 436436.jpg (119 KB, 646x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
436436.jpg
119 KB, 646x875
Miten vitussa joku voi onnistua putoamaan jäihin loppiaisena?
>>
>>53187345
Mitä vitun paskaa tää on?
>>
>>53224999
niin on hellekin normaalia, mutta siitä aina jaksetaan mussuttaa.
>>
>>53226032
Vittu piti mennä tälle >>53187300
>>
Anime on paskaa ja lopettakaa sen postaaminen.

Menkää vaikka VITTU TÖIHI!

Tän puolesta postasin >>53226084
>>
>>53226245
Kertokaahan minulle, että miksi pitää aina räkyttää niin kovasti animesta? Sitäkin postataan osittain siksi, jotta te suuttuisitte.
>>
File: plz gibe purpose.png (62 KB, 226x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plz gibe purpose.png
62 KB, 226x263
Ei vittu mulla on ollut auto viikon vieraspaikalla seisomassa koska olen laiska enkä ole hakenut lämpöpaikan avainta.

Vittu mua kuumottaa lähteeköhän se liikkeelle kun huomenna pitäs mennä vanhempia auttamaan hevosten kanssa.
>>
>>53226442
>osittain siksi, jotta te suuttuisitte

eiköhän tuo ole se ainoa syy
>>
File: get out animu.png (224 KB, 277x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
get out animu.png
224 KB, 277x599
>>53226442
Animehomo spotattu. Mee vittuun mun mämmistä.
>>
File: fire.png (660 KB, 698x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fire.png
660 KB, 698x840
>>53226658
Itse postaan animea vain koska suurin osa reaktionaamoistani on /a/:sta.
>>
>>53226768

joo no reaktiokuvat on vähän eri asia kuin random animekuva ja viestinä pelkkä anime tai lerssiä perseeseen yms
>>
File: autism girl.jpg (14 KB, 442x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autism girl.jpg
14 KB, 442x304
>>53226768
>selaa /a/:ta

Ookko vähän autisti vai?
>>
>>53225921
Nyt on suvakeilla kiire huutaa rassistia joka suuntaan kun rötöstelevät neekerilaumat on luonut kaiken unelman vastaisesti turvattomuuden tunnetta ja tilausta/tarvetta tommosille katupartioille.
>>
>>53226916
Totta puhuen joo jtp jos totta puhutaan.
>>
>>53193626

Finnish hnífur are more þungur than Icelandic
>>
File: 1449163255387.png (50 KB, 675x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449163255387.png
50 KB, 675x547
>>53226954
No vittu.
>>
File: neekeritihmisiä.jpg (41 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neekeritihmisiä.jpg
41 KB, 403x403
>>53226941
"Suomessa asuneista epäillyistä ensimmäisen
polven maahanmuuttajat muodostivat 15 prosenttia ja toisen polven
maahanmuuttajat 1,5 prosenttia. Maahanmuuttajien keskimääräinen ryöstö-
rikollisuuden taso oli kolme ja puoli -kertainen ja Suomessa syntyneiden
vieraskielisten nelinkertainen kantaväestön kokonaisrikollisuustasoon verrattuna" t. poliisi

Ja tää oli 2013, nyt tilanne on pahempi. Miettikää nyt mihin tää johtaa.
>>
>>53227175
Lapuan liike 2.0
>>
>>53195532
>only native english speakers in europe

I mean not that you didnt try your best to get rid of them, but the Irish are still very much alive
>>
>>53196567

>migrant workers

Koskee siis vain siirtotyöläisiä, ei pakolaisia
>>
>>53196622

Icelandic prononciation is very similar to Finnish and spoken icelandic would sound like gibberish Finnish if itcwasnt for your own weird letters.

If you dont believe me, vocaroo yourself saying "ireland" in icelandic and ask the other finns if it sounded ecacrly like a finn would say irlanti
>>
>>53227380
Nää katupartiot on vähä niinku suojeluskunnat aikoinaan. Alkaa olla 1918 fiilis vähä.
>>
>>53217800

Lidlin nuget on parempii, ne on vaa uppopaistettu ei leivitetty plus paremmat dipit
>>
>>53220219

Winter chan kuuli rukouksen
>>
File: tahdetteme71ar_vi.jpg (425 KB, 776x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tahdetteme71ar_vi.jpg
425 KB, 776x1024
Teemulla alkaa oleen Brendanin silmät
>>
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/j-pesis-team-95-pesäpallomaila#spca

>Aikuisten lyöntiin suunniteltu puumaila

Vihollista vastaan on hyvä valmistautua.
>>
File: 1740211626[1].jpg (161 KB, 1078x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1740211626[1].jpg
161 KB, 1078x1344
>>53228597
Thread replies: 328
Thread images: 86
Thread DB ID: 387352[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.