[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 44
File: find_a_word.jpg (107 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
find_a_word.jpg
107 KB, 600x800
jutarnja edicija
>>
CYKA BLYAT FIRST FOR NEW WORLD
>>
File: KissSolo1[1].jpg (179 KB, 630x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KissSolo1[1].jpg
179 KB, 630x420
>>53165745
Crush Kiss Scum.
>>
File: tbh.png (747 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tbh.png
747 KB, 600x800
>>53165745
>>
Kiss, Cum, Fool.

Please. Not like this.
>>
Postao sam dijaspora
>>
File: 1452060845503.jpg (135 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452060845503.jpg
135 KB, 600x800
pretty accurate
>>
File: 2016.jpg (112 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016.jpg
112 KB, 1280x853
>no fap 2016
6. dan: počeo je šesti dan i već mi se dva puta digao u zadnjih sat vremena
kontrola je pod kontrolom

>no porn 2016
6. dan: teško je izbjegavati pogotovo kad dođeš na 4chan, ali trudim se
>>
>>53165745
Crush, sin and dread.

Welp.
>>
>>53165745
maniac
kiss
scum
>>
>>53165745
ass man kiss

I can interpret this in several ways, and they are all accurate
>>
>>53165745
Rush
Fool
Cut
>>
>>53165745

Read
Meme
Hate

hehe
>>
File: 1405337564834.jpg (1 MB, 2000x1330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405337564834.jpg
1 MB, 2000x1330
>>53165745
dread crush hate

previše /pol/a

jk, nikad dosta /pol/a
>>
File: image.jpg (92 KB, 1024x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
92 KB, 1024x765
>>53169524
ovo
>>
File: 1451002010885.png (509 KB, 200x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451002010885.png
509 KB, 200x600
>>53165745
>naked passion kick
>>
Ja sam dobio cut, malice i dream

Potpuno točno
>>
srbijanci potvrđeni za najneetarskiji """"""""""""narod""""""""
>>
>>53169979

Danas im je """"""""""""""""""""božić""""""""""""""""""""
>>
File: topgss.jpg (5 KB, 190x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topgss.jpg
5 KB, 190x265
>>53170030
toliko su zaostali da im i božić kasni
>>
Secret despair curse
>>
feel alcohol murder

well lads...
>>
>>53167618
>ode u njemačku za boljim i sigrunijim životom
>shitskini posvuda
>shitskini spuštaju cijenu rada
>porezi rastu
>žene i ne-europljani dobiju prednost pri zaposlenju
>ne stigne kupiti ništa jer nema vremena preko tjedna, subotom gužva a nedeljom ništa ne radi
>opet grah
>ode na cajke, sve bosanci i srbi, debeli i stariji
>upozna hrvata - HDZovac, upozna drugog hrvata - HDZovac
>>
File: kike.jpg (36 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kike.jpg
36 KB, 480x640
objasnite mi ovaj fenomen
>>
Rat samo sto nije poceo
>>
File: serbija keksi.png (15 KB, 636x137) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serbija keksi.png
15 KB, 636x137
>>53168704
cestitam!
>>
>>53170030
sutra
>>
File: r8.png (61 KB, 182x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r8.png
61 KB, 182x249
>>53165745
r8
>>
>>53170174
najjače su mi žene koje se furaju na ndh i ustaše i fašizam. u takvom uređenju ti kao žena imaš jasno mjesto, a to nije bavljenje politikom, nego obavljanje kućanskih poslova. bar drži do toga onda.
>>
>>53170459
jer joj je stari takav
kurac je sama dosšla do te ideologije
a i ona želi drkat pičku ali mora se platit plin
>>
File: 1410822628814.jpg (189 KB, 493x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410822628814.jpg
189 KB, 493x699
>>53170174
raspara bi je ko papa pravoslavni kalendar
>>
>SAMOUBOJSTVO DJEČAKA: Vršnjaci ga silovali, a djevojčice gledale i pitale uživaju li

>http://net.hr/danas/svijet/samoubojstvo-djecaka-vrsnjaci-ga-silovali-a-djevojcice-gledale-i-pitale-uzivaju-li/

koji kurac bosanci?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jI-xtlbaODQ

>Ovi sto ga napadaju su ocito dijeca siriskih pobunjenika dok ovi sto mu pomazu su asadovci. Podjela je jasna cak i nakon tolikog precenog puta. :)
>>
>>53171152
vidio sam prije 2 dana, nisam htio linka koliko je jeziva vijest bila.

isao je u neku turku internacionalnu skolu, a znas da turci vole pederluk, mozd aima veze s tim
>>
>>53165745
>fool
>secret
>meme
>>
>>53171298
Bacha bazi možda.

Ali ima tih sranja po popravnim domovima. Sjećam se da su nekom liku sa žiletom urezali neku uvredu na leđa i palili cigarom. Te bi sve bolesnike trebalo doživotno izolirati.
>>
File: 1451990408023.jpg (44 KB, 1143x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451990408023.jpg
44 KB, 1143x631
>>53171152

>djevojčice koje su sve to gledale pri tom silovatelje tek pitale: uživate li momci

Nema tim spasa.

Sve to odrubiti glave i na kolac nabiti.
>>
>>53171515
ja sam bio u popravnom di su jednom ciganu gurali metlu u pak
>>
File: sad1418075490495.jpg (31 KB, 552x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad1418075490495.jpg
31 KB, 552x370
>>53171515
>Sjećam se da su nekom liku sa žiletom urezali neku uvredu na leđa i palili cigarom.

U Rijeci je to bilo prije 15ak godina , sjećam se, a ne želim se prisjećati cijele price...
>>
>>53165745
Lust suicide kick
>:(
>>
>>53171561
zašto si bi tamo i s koliko godina?
>>
>>53165745
Man meme session
>>
>>53165745
made elk suicide...
>>
>>53171689
15, zbog drskih krađa i paleža
>>
>>53165745

>read
>malice
>flesh

Dobro de, a sta sad ovo znaci?
>>
>Tin
>Man
>Naked

Perfect
>>
File: images.jpg (105 KB, 640x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
105 KB, 640x841
>>53171893
znači da imaš dobar ukus
>>
>>53171893
>>53171989
više volim cardio zečice
>>
>>53172047

Ma okej su i one.
>>
>>53172047
beta žene za beta muškarce :^)
>>
>>53165745
>maniac
>rage
>nig
>>
>>53165745
>Leave
>Suicide
>Maniac
>>
File: wallhaven-2166.jpg (83 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-2166.jpg
83 KB, 640x360
mjau
>>
s koliko godina ste prestali dobivati poklone za rođendan, božić i ta sranja
>>
Di naći curu koja voli meme i mene?
>>
planirao kupiti aneros vice kad se zaposlim za 139 dolara, što je tad bilo cca 750 kn, sad kad ću se napokon zaposliti dolar je skočio i sad košta 1000 kn.
>>
>>53172209

1991.
>>
>>53172209
nikad

t. žena
>>
>>53172222

Dobri brojevi
>>
>>53165745
>rage man suicide scum
ne zvuči dobro
>>
>>53172209
imam 21 i još dobivam hehe
ne vidim zašto bi prestalo
>>
>>53172385
Jesi djevac i dalje igras igrice i gledas crtice?
>>
File: 1441707744906.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441707744906.webm
2 MB, 1280x720
>>53172209

>Božić
>pokloni

Zaboravio sam skroz da katolici razmenjuju poklone na Božić. Kako je to uopšte počelo? Čista komercijalizacija ili nešto drugo?

Što se tiče rođendana, uglavnom samo sa prijateljima, i samo ponekad sa porodicom.

A pokloni za novu godinu mi nikad nisu išli u glavu. Bio sam sa jednom devojkom koja kao govorila i njoj je to glupo i da ne treba ništa da kupim joj za novu godinu. Ja je pitao još jedno deset puta da li ona to ozbiljno, i ona kaže da stvarno to misli. Naravno, došla nova godina i ona meni daje poklon i onda pita gde je njen poklon.

Jebem ti takve žene, kažu jedno a misle drugo.
>>
>>53172416
sve osim zadnjeg hehe
>>
fool, kiss, meme
>>
>>53165745

"fool". damn it
>>
>>53172418
>katolici
ček kod vas ne?
>>
>>53172385
>pederčina iz srednje klase koja će ostati u rh
uživaj u svom renaultu starom 5 godina, skupljanju para za skijanje i kupovanju bajadera za poklone nekom koga ne vidiš često
hehehee
>>
>>53172418
>Čista komercijalizacija

da

>le američki božićni duh xD
>>
>>53165745
These
Wisdom
Truth

Nemam pojma kaj bi to trebalo značit


>>53172536
Fontana >>>>>>>>>>> bajadera
>>53172263
trapovi van
>>
>>53172536
zaista nisi mogao više promašiti
>>
>>53172418
>pokloni za novu godinu

top zozzle
>>
>>53172418
prvo veli da ne kupuju pa da kupuju

kupovanje za novu - to je kupovanje za božić i to vi radite zato jer mi poklanjamo za božić
dječurlija vidjela od drugih pa jebala pravoslavne roditelje u glavu da i oni mogu imati otvaranje poklona po zimi

kod nas je to bilo oduvijek
ili bar od kad je moj djed bio klinac jer je i on dobio poklone za božić brijem - neko voće
>>
Ex-yu
Jebem vam mater
>>
File: 1431284188110.jpg (450 KB, 1328x1859) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431284188110.jpg
450 KB, 1328x1859
>>53172487

Jok.

Imamo onaj običaj sa polaženikom na Badnje veče, i onda častiš nešto polaženika ako imaš/hoćeš, ali nema nikakvih poklona tu da se daje, samo da budeš sa porodicom, ručak sa česnicom i tako.

>>53172563

Šteta. To treba da bude vreme za porodicu, a ne tako nešto. Jebiga, valjda to sad ukorenjeno kod ljudi u glave da tako treba.

>>53172612

Ma batalio sam ja to odavno, ali eto naletiš na nekog ko očekuje to, s vremena na vreme.

>>53172645

>kupovanje za novu - to je kupovanje za božić i to vi radite zato jer mi poklanjamo za božić

Ima smisla. Samo glupo mnogo.
>>
srecan badnji dan braco!
>>
>>53172914

Kuran Bajram
>>
File: 1451915720786.png (360 KB, 604x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451915720786.png
360 KB, 604x565
>>53165745
Passion, crush, fool.
>>
Ja sam njemac hehe
>>
>>53173349

Ti si kurac od ovce.
>>
>>53165745
crush fool car
isprva sam mislio da je slatkasto jer sam "ludo zaljubljen" onda sam vidio car i sad cu vjerojatno u mrijet u glupoj automobilskoj nesreci
>>
Dread, Malice, Cut.
>>
>>53173447
A možda si Ryan Gosling u Drive.
>>
>>53173560
nemojte me razapet
a-al nisam nikad gledo drive
>>
>>53173631
Sad pogledaj onda.
Bio je to znak.
>>
>>53173659
gledo sam place beyond the pines
tam je gosling isto getaway driver
jel se to racuna?
>>
Bail Fool Leave

hm, mozda to nesto znaci
>>
>>53173713
ne
samo drive, bajo moj
>>
>>53173779
damn,nis onda ga moram pogledat
>>
ko Badnji dan ovdje?
>>
>>53173836
>bosna toliko kasni za svijetom da božić slave 2 tjedna nakon što je prošao
>>
>>53173874
>jadna dijaspora misli da je smijesna

aj pricaj nam malo viceve o musi i vasi aj malo jazavce jedan
>>
>>53173962
Pita Mujo Hasu:
- jel ti puši krava?
- ne puši, Što?
- onda ti gori štala!
>>
>>53173962
kako se zove transplantacija mozga iz jednog bosanca u drugog?

-iz šupljeg u prazno

HAHAHAHAHAHAHAH
>>
>>53174059
pahahaha
>>
>>53174059
ovo je dobro
>>
>>53165745

>Made
>Me
>Read

H-have I been memed?
>>
>>53174152
https://www.youtube.com/watch?v=y943qF58Hug
>>
>>53174059
hahahhaa e nisam se ovako već dugo nasmijao svaka ti dala majstore :D
>>
Jel neko posti?
>>
>Dirali si mu partnerku i 15godisnju cerku po grudima i hvatali ih medju noge
>Ja nisam bio u situaciji da im pomognem

Podsjetnik da ne postedjujete muslimanske "civili" i djecu sledeci put.
>>
File: Ayylmao.jpg (128 KB, 582x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ayylmao.jpg
128 KB, 582x375
>>53174166
>servska glazba
>>
>>53174257

Znaš zašto je ovo uopšte sad u vestima?

Zato što su na LiveLeak okačili snimak kako imigranti siluju devojku sa flašom piva. Tek nakon tog se rasplamsalo sve to na internetu. Nemačka štampa ćutala 4 cela dana, ništa nisu zucnuli dok ljudi nisu počeli da besne.

Meni nije jasno uopšte kako neko nije ubio Merkelovu do sada.
>>
>>53174312
kaj?
>>
>>53174312
>Zato što su na LiveLeak okačili snimak kako imigranti siluju devojku sa flašom piva

link
>>
>>53174334
>>53174337

Nema ga više, skinuli ovi sa LL malo nakon što je neko okačio. Bio sam na pol kad se sve to dešavalo, pa sam naišao na link, aj sad ću da pogledam u arhivi da ga nađem opet.
>>
>>53174312
jooooj da li cemo opet klati muslimane,podari mi Boze osvetu na danasnji Badnji dan!
>>
>>53174370

Ne mogu da ga nađem, ali sam naišao na jedan slični video koji je isto izbrisan sa LL, samo ovog puta u pitanju neka Francuskinja koju su silovali Arapi i onda okačili snimak toga na Snapchat.
>>
>>53174370
ne kužim zaš bi micali video sa liveleaka
>>
>>53174507
isto zasto to nebude na medijima sledece jutro bi prije pjetlova cuo mase kako vicu sig haj
>>
File: 1451918865685.jpg (20 KB, 334x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451918865685.jpg
20 KB, 334x274
>>53174217
ne, upravo jedem burek
>>
>>53174217
ja postim, jeo sam neki posni pasulj za ručak kek
>>
File: 1452020657725.jpg (105 KB, 627x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452020657725.jpg
105 KB, 627x621
>>53174507

Grafički prikaz silovanja koje se stvarno desilo.

Nije to ništa čudno. Kapiram da u nekim slučajevima to bude povučeno odatle zbog toga što bi moglo da remeti krivičnu istragu. Mada sumnjam da će Nemci ikakvu istragu imati.

>>53174535

Rekla im jedna bolesna matora kurva kako treba devojke da drže strance na odstojanju, kako ne bi bile silovane. I onda ovaj lik dođe i kaže ovo u slici.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uJd8ifLcu1M
>>
>>53174217
Postim ceo post, dodji na moj nivo, sine.
>>
>>53174166
Ovo je stvarno na nivou one muzike sto prave po brazilskim favelama.
>>
Sta ako krenu silovanja i na nasim prostorima?
>>
>>53175328

Kolektivno na Balkanu imamo najveći postotak ilegalnog oružja.
>>
>>53175328
Probala su neka tri marokinska azilanta prije nekoliko godina u Zagrebu kod glavnog kolodvora. Cura je il pobjegla il je netko nabasao, ne znam. Al onda su se boysi digli na noge i tražili bilo kog smeđeg za premlatit na mrtvo ime. Tad su svi azilanti bili pod kućnim pritvorom za svoju sigurnost.
>>
>>53175558
>boysi

cringe
>>
>>53175424
hehe znam,zato i pitam kad ce habbening

Ma gde bre smeju ovde da se kurce,ako nista bar su zapadne medije svima prosirile price koliko smo mi svi ovde genocidasi i divljaci.
Ovi sto sisaju brade i beze iz ISIS-a u evropu su najvece kukavice i smeju tako da se ponasaju samo gore po ovim pickastim zemljama gde je na snazi izgleda neki conspiracy (lol) da se nabije tenzija izmedju rasa i religija. Mozda sve te vlade kompletno rade za muslimane ili jevreje. Jevrejima bi takodje odgovaralo da se svi okrenu protiv muslimana iako nisu svi divljaci (valjda,bar ne ovi nasi ovuda).
Izgubio sam sliku gde je prikazana gomila osisanih brada sto su ovi bednici iz sirije skinuli sa sebe kad je krenula bezanija hahah
>>
>>53175589
BBB
Bad Blue Boys
što je tu neugodno?
mlađi muškarci koji su loši i nose odjevne predmete plave boje
i navijaju za dinamo zagreb
>>
>>53175706
pa samim tim sto su sami sebe proglasili "losim/opasnim" je nekako pozerski i gej
>>
>>53175424

Pazi, ja gledao nešto skoro statistike povodom posedovanja oružja u svetu i ispade da je Srbija na drugom mestu po broju oružja po nekom broju stanovnika. Prvo mesto je Amerika, naravno, ali svejedno me iznenadilo.

Naravno, to što imamo oružja ne znači da imamo zakone koje imaju smisla.

>ook komšija iz iste ulice pucao u lopova koji mu upao u kuću i pucao na njega
>komšija ranio lopova, zvao policiju
>policija ih oboje uhapsila

Komšija se još uvek sudi, oni mu kažu da nije smeo da puca rani lopova. Jebem ti debile koji su pisali ove zakone.

Treba da svi imamo zakon kao Amerika: ako ti neko upadne na imanje ili u kuću, imaš pravo da ga ubiješ.
>>
>>53175657
njemci uvoze ove zbog:
- spuštanje cijene rada
- hormoni sreće za žene da su pomogle nekome (a uzevši nekome drugome)
- merkelica dobija bodove i na snazi s ovakvim stvarima (prikaz organizacije, dodatni glasači, vidite kako mi nismo kršćanska demokratska stranka nego smo stranka za sve)
- njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli, njemci nisu zli... oprostite nam za drugi svjetski

ali pričekajmo baš čvrste dokaze za ova navodna silovanja
možda nećemo čekati dugo jer će možda doći do novih s pregršt dokaza
treba se strpiti par godinica
>>
ajlmejo jel beograd stvarno bio zauzet od strane ovog svabe i 6 vojnika

http://www.historynet.com/invasion-of-yugoslavia-waffen-ss-captain-fritz-klingenberg-and-the-capture-of-belgrade-during-world-war-ii.htm

pa jebem ti drzavu isprva sam mislio sam da je fikcija hahahh
>>
File: bijeli_anđeli.jpg (27 KB, 468x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bijeli_anđeli.jpg
27 KB, 468x240
>>53175739
"Horde zla" je puno gore, naprimjer
ali BBB nisu pozeri niti homoseksualni

White Angles jesu (navijači NK Zagreb)
>>
>>53175822
Tako ti je po cijeloj europi. Čuo sam da je negdje u italiji neki stari lik ok 60 godina pucao na dva provalnika s bejzbolskim palicama. Jednog je ubio, drugog ranio, sad se sudi.

Kao, ne smiješ odgovoriti jačom silom, a kako će jebeni 60ogodišnjak odgovorit protiv dva mlađa lika s palicama koji će ga ubit. Ili 1.60 žena protiv mrge od 1.90 nasilnika.

U Americi možeš odgovorit nasiljem koje je za jedan ili dva stupnja veće, tako nešto. Plus ona njihova doktrina dvorca. Za štošta ću srat oko Amerike i Amerikanaca, ali njihovi zakoni o samoobrani i čuvanju vlastitog privatnog posjeda su savršeni.
>>
>>53165745
Man, alcohol, meme.
Fuck
>>
>>53175852
nacionalizam jaca u svim zemljama polako (ne racunam nase zemlje jer kod nas nikad nije ni opadao lol) i to ce dovesti opet do onog scenarija "ko nam je kriv za sve ovo?",kao sto su nekad okrivili jevreje za vreme hitlera ovaj put ce da upere svi prstom u muslimane.
Jedino sto se ne moze bas generalizovati jer su i zapadne drzave zasluzile ovo sto im se desava, da nisu sravnili sa zemljom ove drzavice na bliskom istoku ne bi niko odande bezo ovoliko ni ti bi se javio radikalni islam u tolikom broju (najlakse je radikalizovati glupe ljude koji su ionako ziveli bedno a pogotovu kad im neki avion iz francuske sjebe ceo grad i pobije pola familije).
Ja se samo nadam da zaobidju balkan ovaj put malo,nek se teraju u kurac vise,dosta su se izivljavali nad nama i dosta su manipulisali ovaj bedni narod.
>>
>>53176047
veoma lako je radikalizovati muslimane u srbiji zbog naše loše istorije sa njima... pogledaj samo koliko ljudi sa naših prostora je otišlo da ratuje za ISIS, to je baš poražavajuće
>>
File: 1450950481624.png (161 KB, 1547x1114) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450950481624.png
161 KB, 1547x1114
>>53176047

Pazi, kad pogledaš ko je sve iza feminizma i ovih otvorenih granica i mešanja rasa, uvek ćeš naleteti na Jevreje. Ja sam se nekad smejao, mislim sve je to dobra šala, kad kurac, stvarno Jevreji svuda sjebavaju sve živo.

Ovo što ima par feminističkih organizacija na Balkanu (Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bosna) sve finansiraju Jevreji. A ovo za otvorene granice ti je odgovoran ovaj Jevrej iz Mađarske, Soros.

Zemlje koje će definitivno propasti su Francuska, Engleska, Švedska i Nemačka.

U Francuskoj ti sad imaš nekog njihovog visokog zvaničnika koji je je rekao da ne postoji kulturna etnička istorija Francuza, nego svi koji govore i žive u Francuskoj su Francuzi. To su rekli nako nekog suđenja gde je neki Alžirac srao u svojoj rep pesmi kako je Francuska govno. I naravno, pustili ga bez kazne.

Engleska je sjebana do zla Boga. Njima nema pomoći, ali dobro je što su na ostrvu, možemo lepo sve da ih izbombardujemo i samo potapamo brodove ili rušimo avione ako hoće da pređu na kontinent.

Švedska i Nemačka su najveći problem za Evropu. Te dve zemlje uvoze milione muslimana i crnaca iz Afrike koji samo hoće da se nalepe na socijalnu pomoć i onda da pobiju i zamene sva domaća stanovništva.

>>53176272

Meni nikad nije bilo jasno što naši nisu pobili sve muslimane kad su oterali Turke odavde nakon onih ratova. Šta im bi da ih nisu sve jednostavno zaklali?
>>
>>53176047
1. generalnoj javnosti u razvijenom svijetu ne pada na pamet da idu u rat osobno, ta su vremena prošla
2. "ovo sto im se desava" - ništa im se ne dešava, kad teroristi negdje napadnu onda svi kukaju "oh tako strašno QQ" ali u stvari država neće ni osjetit ako 100 ljudi pogine
>>
File: 1435784917530.jpg (136 KB, 546x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435784917530.jpg
136 KB, 546x700
>>
>>53176335
Jevreji su cudo,i ja sam uvek na to gledao kao conspiracy baljezgarije ali ima necega veceg od svih nas sto se desava.

Nasi nisu pobili sve muslimane jer je bilo i muslimana koji su ratovali protiv Turaka. Niko ustvari nije hteo da ostane pod Turcima generalno.

>>53176340
u razvijenom svetu da, ali sta cemo sa ovim ne razvijenim svetom sto dolazi u milionima u razvijeni svet i ne misli da se uopste integrise u razvijeno drustvo?

Statisticki gledano naravno da 100 jabuka nije nista u odnosu na 100 miliona. Ali bitan je psiholoski efekat koji to izaziva.A emocije najvise uticu na ljude i njihove akcije i tera ih da se grupisu i okrecu jedni protiv drugih.
Ja mislim da su muslimani samo obicni pijuni u jevrejskoj igri. I muslimani ce prvi nestati i najvise stradati kad "pocne" sve.
>>
>>53176335
Ono što je interesantno je činjenica da je jedan od likova koji se zalagao za autonomiju Sandžaka bio Srbin, pravoslavac kek
A opšte je poznata stvar da je naprimer u Crnoj Gori kralj Nikola I Petrović dozvolio muslimanima da ostanu u CG.
Toliko o 'remove kebab' memi i kako su svi u Srbiji bili anti-islam.
>>
>>53176335
brate oni su stvorili jebenu drzavu iz nicega takoreci. Svi se izmigljavaju govoreci nisu zidovi neki jedinstven entitet bla bla a mogli su dici embargo na naciste svojim grupama po svijetu, i to oni, ne zapadne drzave nego zidovske organizacije. I sta ljudi misle da im je uticaj oslabio do sada, moze biti samo utrostrucen .

Merkelova je dobila priznanje za njenu podrsku jevrejskom kulturnom zivotu, nisam odredjen da li su jos umijesali prste tako duboko u njemacku ali ovo mi izgleda kao plansko naseljavanje europe, nije >1,5 miliona ljudi samo u njemackoj sala.
>>
>>53176593
>>53176335
ma vas dvojica ste pukli ko bundeve. sigurno čitate one "prava istina o svijetu koju iluminati ne žele da znate" portale.

nemaš pojma o svijetu i nemaš pojma kad će "počet "sve"",ali eto pretvaraj se da znaš
>>
>>53176682
ja se ne pretvaram da znam kada ce poceti sve. Ne znam kada ce, ali znam da ce poceti. Blizi se kraj ciklusa.
>>
>>53176682

>sigurno čitate one "prava istina o svijetu koju iluminati ne žele da znate" portale

Ne seri gluposti. Nema potrebe da se čitaju ikakvi portali ili bilo šta slično. Samo pogledaj ko finansira šta, to ti se sad sve lakše i lakše pronađe putem interneta.
>>
>>53176682
nista u svijetu nije slucajno, ne budi tako naivan bolane
>>
>>53176747
>ja se ne pretvaram da znam kada ce poceti sve. Ne znam kada ce, ali znam da ce poceti. Blizi se kraj ciklusa.

haha
>>
>>53176770
ako postoje ljudi koji tako orkestriraju čitav svijet na jako kompliciran način, onda i zaslužuju da bude njihov i ja bih uništio i svoju i tuđu zemlju za ljude tolikog intelekta.
>>
Bit će sranja definitivno. Samo se bojim da se to ne odrazi i na našu iovako veoma krhku regiju. Prevenstveno mislim na BiH.
>>
>>53176890

S obzirom da odatle i sa Kosova, sad kad je puno šiptara, idu muslimani da se bore za ISIS, sumnjam da će nas mimoići.
>>
>>53176849
ma ne citav svijet daleko od toga, ali svaka grupa vrsi odredjen utjecaj usmjeren svojim ambicijama jel, moj utisak je samo da je zidovski neproporcijalno snazan naspram drugih
>>
>>53176849
>intelekt
to je prilicno klimava teorija a i sam pojam veoma relativan.
Ne moras da imas "intelekt" da bi bio nezasicen power-grabbing organizam. To je zapravo inherentno u vecini ljudi,samo nekima zivot okrene da zaista dodju do moci.
>>
Zasto svi zaboravljaju trojni pakt rusije,kine i indije? Lel pa to je vecina stanovnistva planete protiv sake jada fanatika iz pustinje i homoseksualne bele rase kek
>>
File: 1451085772279.jpg (90 KB, 690x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451085772279.jpg
90 KB, 690x414
>>53176959

Zato što svaki put ih neko optuži da se mešaju u stvari gde im nije mesto, oni odmah "Muh 6 million" i "muh holocaust".

Bilo u Americi negde sad skoro, trebala neka škola da ima izlet, da idu klinci kod Deda Mraza, i onda neka Jevrejka počela da sere o tome, i ukine škola ceo izlet zbog jedne Jevrejke i njenog deteta. Roditelji su naravno bili besni i povukli decu iz škole taj jedan dan i odveli ih sami kod Deda Mraza.

A ova Jevrejka čim su je počeli pitati što je to radila ona odmah nekako ubaci u priču Drugi svetski rat i holokaust.
>>
>>53165745
Plan eye none
Not sure what to make of this.
>>
>>53177088
plot twist: Jevreji su sami finansirali hitlera i poslali svojih 6 miliona u smrt zarad veceg cilja, da imaju vecni izgovor i da niko nikad ne posumnja u zmiju.
>>
>>53176748
>>53176747
>>53176682
>>53176635
>>53176849
>>53176890
>>53176959
Zavjere postoje posvuda.
Bilo Mile iz općine sa građevinskim dozvolama ili 3 CEO-a prehrambene industrije u Njemačkoj.
Pitanje je njihove učinkovitosti i moći.

U europi ima 750 mil ljudi i isto toliko interesa. Nekih slabijih nekih jačih.
Ne postoji jedna grupa koja drma svime jer nitko nema toliku moć. I istovremeno su u sukobu.
Ja, da imam tvrtku, ne bih htio dodatne regulacije za sigurnost na radnom mjestu dok, naprimjer, neka osiguravajuća tvrtka bi.
Postoje neki koji znaju iskoristiti tok stvari bolje od drugih.

Njemački poslodavci su gurali i gurali sa deregulacijom ali regulacija je samo rasla jer je socijalizam, birokracija i žensko glasačko tijelo prejako. Sada su iskorsitili te 3 skupine kako bi spustili cijenu rada jer to ne mogu deregulacijom.
Ali niti oni nisu ovo napravili sami niti su masivno glavni. Oni su samo jedna veća kap u toku stvari i igraju tu ljevičarsku igru i guraju stvari na svoj mlin.
Možda je to i jedan od razloga (definitivno ne mislim da je glavni ali bitan je) onog silnog guranja žena u programerske vode - jer su sad programeri lijepo plaćeni... ko bu to platil? A poznato je da žene nemaju muda pregovarati niti toliko ambicija.
Ali ovo ja samo nagađam. Nemam dokaza.

>>53176770
Je.
Slučajno je. Razlika je koliko si okretan i loviš li prilike.
Ne postoji Bog niti smisao. Ne postoji sistem.
Nitko ne ne pazi na tebe.
Sutra možeš uzeti utoku i ustrijeliti nekog glavešinu i napraviti ništa s time ili započeti sranje.
>>
dobro kmečite
>>
>svi ova djecurlija sto vjeruje da neki "kabal" upravlja svijetom

deder odrastite jebemu mater, i nemojte mi u Jevreje dirat izvrscu velikosrpsku agresiju na vase bule i kaurkinje
>>
File: 1448043789571.png (17 KB, 365x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448043789571.png
17 KB, 365x363
>>53165745
naked chat past

i've never done something like this
>>
>>53177088
buzzword zadnjih 50 godina je antisemitizam i gusi bilo kakvu diskusiju a kamoli kritiku o njima.
>>53177290
sta tebi znaci slucajno, baci kocku i zabiljezi rezultat. Sheme postoje i svatko ih ima, i na kraju vidimo ko je zavrsio na vrhu.

Nisam bas imao na umu boga ili religiju tu
>>
>>53177448
>balija brani jevreje
e sad sam video sve
>>
>>53177448
jedini pametan čovjek ovdje osim mene
>>
>>53177528
>>53177448
>dva brata ahmeda,rastavljeni EU granicom ;_;
>>
File: fedbos1.png (26 KB, 736x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedbos1.png
26 KB, 736x536
>>53177290
>Slučajno je. Razlika je koliko si okretan i loviš li prilike.
Ne postoji Bog niti smisao. Ne postoji sistem.
Nitko ne ne pazi na tebe.
Sutra možeš uzeti utoku i ustrijeliti nekog glavešinu i napraviti ništa s time ili započeti sranje.


i to što kažeš.
>>
>>53177528
>pametan
>drka na 4chanu radnim danom

Samo sebe lažeš.
>>
>>53177448
>>53177528

t. Muja i Hasa
>>
jesmo na istoj frekvenciji svi ovdje, nije ovo potpuno ozbiljno, samo se preseravamo o stvarima koje ne mozemo tocno utvrditi, tak?
>>
>>53177600
>radnim danom
blagdan je, Anon, ne radi se.
>>
>>53177600
ovdje je praznik 3 kralja neradni dan
>>
Nemas pravo da se nazoves Srbinom ako nisi
1) Pravoslavac
2) Zionista
>>
>nekbirdi i njihove teorije zavjere

naravno, otkrili ste sve tajne svijeta direktno s maminog podruma

nemoš ovo izmislit
>>
>>53177687
mislis srpski zionista?
>>
>>53177662
Jebiga ja zaboravio. Eto kad niš produktivno ne radiš već duže vrijeme, izgubiš smisao za život.
>>
>>53165745
SUICIDE SCUM MEME
>>
File: qt4.jpg (145 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt4.jpg
145 KB, 960x960
dobro jutro annoni
kako ste mi danas?
>>
>>53177697
nitko ne zavjera nista konjusino djelimo zapazanje i misljenja, odjebi u picku meterinu iskompleksiranu
>>
sedmice i svi ćemo jebat do kraja tjedna
>>
>>53177758
izvoli
>>
>>53165745
>Man
>Peep
>Door

what
>>
sedmice i mod delete this thread
>>
>>53177753
>glupa dijaspora
>>
>>53175328
haha dobra

u ovakvim slučajevima je dobro šta imamo uvijek spremne nekontrolirane rulje (domaćih) huligana
>>
>>53177507
Prije par godina nam je profesor povijesti u srednjoj pričao o svom posjetu Izraelu, tamo se događa žešći brainwashing i iskrivljavanje povijest (specifično WW2), a ako išta kažeš protiv ili pokušaš pokrenuti diskusiju, odmah si rasist, nacist, fašist i sl.
>>
>>53177738
zavaljo bi joj kurčnu u ta ustašca
>>
>>53177770
Ah the good old creep an' peep. It's obvious to me that you witnessed a "primal scene" - your parents having sex a tergo ("from behind" or "doggy style") at a very young age. That is your subconscious emerging.

I would recommend 3 g of cocaine every 5 hours.

t. psychoanaly student
>>
>>53177870
Pa nije to samo tamo, tako je svuda

izadji u hrvatskoj ili srbiji i reci neku utemeljenu na istini kritiku merchanta, nece te vise biti na tvu sigurno a moguce da bi i dobio neki epitet neohitlera i popio krivicnu prijavu
>>
>>53177870

U Izraelu su sad zabranili prodaju knjige u kojoj ima ljubavna veza između Jevreja (Jevrejke?) i Palestinke (Palestinca?), pod izgovorom da napada državni identitet.
>>
2016 PLINIRAJ ŽIDOVE

RASNI RAT SADA
>>
dobro jutro
jeli kasnim na tred
>>
>>53177925
>izgovorom

nego sta nego napada drzavni identitet mater ti jebem muslimansku
>>
>>53177948
nije jutro nego poslijepodne
>>
>>53177974

>implikacija

Jevreju, previše si ti očigledan u ovom koncu. Čekaj do sledećeg da se opet prikriješ.

Zabole mene kurac što se tvoja grupa jebe sa muslimanima, nit su hrišćani, nit su pravi ljudi.
>>
>>53177925
zvizdan,jpg
>>
>>53177989
4chan server je u americi, dakle jutro je.
>>
>nazivaju sebe Srbima
>ne podrzavaju Izrael

slika, ovo ste vi
>>
>>53178053
na mom (a i tvom jebem ti mater, i u exyu cijelom) satu piše 15:37, dakle JEBENO JE POSLIJEPODNE ubit ću te tako mi svega, glavu ću ti otkinuti govno USRANO ZADAVIT ĆU TE GOLIM RUČERDAMA
>>
>>53177870
Pa onaj Finkelstein koji kritizira Izrael i "holokaust industriju" ne smije nogom korčiti u Izrael. Doslovno mu je država to zabranila, a lik je židov kojem su starci bili u Auschwitzu.
>>
File: unnamed-2[1].png (57 KB, 630x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed-2[1].png
57 KB, 630x217
#istandwithislam
#kosovojesrbija
>>
>>53178140
neka tako i treba, jabi ga vjeso
>>
>>53178185
ovo

izdajnike po kratkom postupku
>>
>>53178114

Ne podržavam ni muslimane ni Izrael.

Obe grupe su neprijatelji hrišćanstva.
>>
>>53178216
>Obe grupe su neprijatelji hrišćanstva

idi sisi hansu i hrvoju kurac
>>
>>53178185
>>53178210
Znači Nijemci koji ne podržavaju politike nacističkog režima iz ww2 su izdajice?
Može.
>>
>>53178242

Vidi ti ovog guzobolnog Jevreja.

Lepa je Srbija bila 1942. godine, prva tad da bude proglašena Judenfrei.
>>
why aren't we practicing our english?
>>
>>53178293
i onda smo mi nacisti kao
>>
>>53178275
>Njemci koji ne podrzavaju politike nacisticke Nj su izdajce

Nego sta, kad god radis protiv svog roda ti vrsis izdajnicki cin.

>>53178293
ti si onaj sto stalno posta ni Drazu ni Tita nas je nesto Ljotic Mita, a?

Sta ocekivati od rogonje koji podrzava okupatore svog roda.
>>
>>53178242
Jugoslavija je isprva stala uz njemce ali je judska intervencija gurnula nas narod u bratski sukob sa postenim germanima. historija je jasna
>>
>>53178140
da ti živiš na Zapadu, i dobiješ priliku da se preseliš na jebeni Bliski istok, okružen muslimanima koji te mrze, bil otišao samo zato jer je to davna otadžbina tvog naroda?

na osnovu tog možeš zaključit kakvi su ljudi koji su preselili.
>>
>>53178359
ima pun kurac djecurlije sto je nasjela na muslimansku stormfag propagandu
>>
>>53178295
Šta će nam, servsko-crvatski se priča do Tokija.
>>
>>53178399
>bratski
>postenim germanima
dudl dudl

>historija
pa da, dudl dudl
>>
>>53178359

Ustaše su govna zbog toga što su ubijali Srbe.

Da su ubijali samo Jevreje i cigane nikog odavde ne bi boleo kurac za ustaše.

Srbija je prvobitno trebala da ima dogovor sa Nemačkom, potpisan i sklopljen, o svemu, ali onda su one govnaste komunjare i izdajnici potplaćeni od strane Britanaca zbacili vladu.

>>53178375

Jok.

Ne podržavam ja okupatore uopšte. Za ono što su Nemci nama uradili, trebali smo da ih istrebimo, nijednog da poštedimo.

Ali što jes jeste, mi smo prvo trebali biti saveznici, a ne neprijatelji.

Makar su nas rešili Jevreja kratkoročno, ako ništa drugo.
>>
File: CYCzkvvWsAAiNkL.jpg (43 KB, 548x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYCzkvvWsAAiNkL.jpg
43 KB, 548x350
Jedan podsetnik mali da je Sibenik srpski grad bio i bice.
>>
>oni bi dudlali svabi kurac
>>
Kao sto je rekao Murat Bajazitu : Ako hoćeš da raskomadaš Srbiju oslanjaj se isključivo na Srbe, i time se vode svi naši dušmani preko 600 godina.
Sami smo sebi najveći neprijatelji. Naše """Carstvo""" je trajalo jebenih 25 godina.
>>
>>53178483
nece dbi
>>
>>53178438
koliko te placaju lisico da siris razdor medju krvi svojom

Cuvaj se, najgori krug dzehenema predviđen upravo za izdajnike
>>
>>53178483
>Hrvati 94,6%, slijede Srbi zastupljeni s 3,1%
Evo, samo se trebamo strpiti godinu dvije.
I bit će Srba više.

Krenuli Srbi s "Jevreja" i "Njemaca" napadat Hrvate na klupku.
Neka, neka...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jI-xtlbaODQ
>>
>>53178520
i pad je velicanstven let
>>
>>53178536
slozi neki argument turcine
>>
suicide
rage
passion

wut
>>
>>53178558
>jebem ti sisu
topkek
>>
>>53178483

jebi hrvate samo cinjenicama
>>
da li je bill cosby zaista silovao one žene
>>
>>53178523
>ook broj srba u hrvatskoj je sa početka 20. veka do danas pao sa 25 na 4% ._.
>>
Pre 100 godina tacno su braca Srbi iz Crne Gore potukli austrougarsku vojsku!

Da se zapamti...
>>
>>53178655
jevrejska urota
>>
>>53178595
dacu ti ja argument po zubima, ne diskutujemo sa teroristima
>>
>>53178655
pa... ne znam zašto bi to priznao da nije to uradio. savest bi mu bila čista
>>
Osjeti se neki guzobol u zraku
>>
>>53178722

hrvatski guzobol nikad ne spava
>>
>>53178684
prije 100 godina tačno su braća Srbi ginuli od tifusa jer "samo se katolici peru vodom"
>>
>>53175966
koji izjebani krindž, da "white angels"

mrzim urbane jugoslavene što dođu prosipati viralne meme jeba im pas mater
>>
>>53178751
Pre 100 godina smo jeli prstima i živeli u pećinama.
>>
>>53178698

>ne diskutujemo sa teroristima
> We don't negotitate with terrorists.

Unutarnji Amer ti je izašao na sekundu.
>>
što da pojedem za doručak, exyu? gladan sam
>inb4 govna
>>
>>53178990
govna
>>
>>53178806
svi smo mi Ameri
>>
>>53178990
Burek od sira.
>>
ovaj nofap nije normalan

ni ne gledam pornjavu ali mi je ruka u idle animaciji uvijek na kurcu, a kurac odjednom ima tako dobar osjećaj, samo želi da gladim njega i jaja mmm jebote bog
>>
>>>/pol/60212796
evo mater vam jebem pa vi pricajte protiv Svetog Izraela.
>>
>>53179052
neka ti to bude motivacija da izađeš van i upoznaš curu/dečka
>>
>>53179023
top kek
dobra mema frende
>>
>>53179374
di da izađem jebote pas

šta dođem na lokalni dispenzer pički?
>>
>>53179514
pa ne moraš daleko za to
do mamine spavaće
>>
>>53179334
maloljetnik detektovan
vrati se tamo i ne dolazi nazad
>>
>>53179514
očito nisi dovoljno motiviran
>>
File: Srbijanac.jpg (920 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srbijanac.jpg
920 KB, 4320x3240
Kada ste shvatili da ste vuk?
>>
>>53178667
I za to je najviše kriva Srbija.

t. Srbin
>>
>>53179652
pa neću nikad znat jebote GDJE, kakve veze motivacija ima s tim

šta da lutam po gradu u pičku materinu
>>
>>53179800
nazovi ribu alo
>>
>>53179770
men nije jasno zasto se jednostavno ne povuku Srbi iz Hrvatske i sa Kosova, te se uspostave normalne granice.
>>
>>53179847
I meni nije jasno zašto se jednostavno ne povuku Bošnjaci iz Sandžaka i Albanci iz Preševske doline i uspostave se normalne granice
>>
>>53179847
povuku gdje?
gdje će živjeti? da prodaju sraćare u kojima žive i odu u Srbiju?
>>
>>53179884
>>53179899
ne realno 99% tenzija bi se se smirilo kad bi se izvrsile mirne razmjene populacija

onih 90k Srba sto ima u FBiH sluze samo da muslimani i hrvati imaju koga napadati, nista vise

Oni nemaju sta traziti medju njima, zasto onda jednostavno ne presilit njih medju svoj narod?
>>
>>53179899
>sraćare

moja uža obitelj ima 3 nekretnine, stric 4, ujak 1.

srbi su bili među bogatijim stanovništvom prije ww2, mnogi su uspjeli ponovno.
>>
>>53179847
muh večna ognjišta.
>>
>>53179988
>muh kompleks žrtve
>>
>>53180035
kurac moj vecna ognjista kaci zrtveno janje
>>
>>53165745
>lust
>crush
>fool

>tfw that was late 2014 and the whole 2015 summed up for me

D-dobar dan lads
>>
>>53179988
ako želiš pola Bosne spojit Srbiji (polovicu u kojoj ti živiš), onda to kaži tako, nemoj srat. Tu sad sereš da pričaš nešto drugo, ali ustvari to je ono na što ciljaš.
>>
>>53179988
Pa eto, to bi sve bilo lepo kad bi ljudi hteli da urade to. Međutim >muh vekovna ognjišta i >MUH crkve i taj neki osećaj pripardnosti proradi i onda ti ljudi ne žele napustiti to mesto a političari koriste njihova verska i nacionalna osećanja za političke poene
>>
>>53180013
>mnogi su uspjeli ponovno.
doduše, zato jer su dobili stanove na guzove i nekretnine ustaša (a ustaše su te nekretnine dobili od židova... bar je tako u Zagrebu... )
>>
>>53165745
>suicide
>scum
>coke
>>
>>53180074
samo placi

>>53180098
ne samo to, nego doslovno da muslimani zive medju muslimanima hrvati sa hrvatima a mi sasobom, da se ne moraju opet probijati svakavki koridori da se spasi 100 ljudi iz nekog sela okreuzenog muslimanima koji su vec mogli biti na sigurnom prije dvije godine
>>
>>53180161
I da su dobili to je samo zamjena za srušene, tako da su još i u minusu kad to gledaš jer nisu mogli ostvarivati dohotke za vrijeme rata, plus ukraden nova, zlato itd.

A moji konkretno nisu ništa dobili, već izgradili sami. Još su i komunisti uzeli zemlju jer je previše bilo.
>>
>>53179884
NE, samo nemoj dovoditi sandzaklije u bosnu
>>
>>53180181
a ti ne projektuj jarane
ovo kompleks žrtve se odnosi na tebe i ostale srbe
>>
File: Srebrenica2007[1].jpg (276 KB, 640x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srebrenica2007[1].jpg
276 KB, 640x426
>>53180277
>projektuj
sta

>kompleks zrtve
>Srbi
kako uopste vidis ekran od tolko suza?
>>
>>53180262
Koji problem imaju Bosanci sa Sandžaklijama? Ima ih više u Sarajevu nego Srba.
>>
>>53180181
niko ne dira srbe u federaciji
>>
>>53180353
zasad

a ni nece ako se presele medju Srbe stace koji kurac medju muslimanima samo su mete
>>
>>53180181
budalešeš. pa mogo bi i ja tebi reć da seliš u Srbiju ako želiš Srbiju.
>>
File: 1425648547453.jpg (73 KB, 674x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425648547453.jpg
73 KB, 674x521
>>53165745
Crush, Fool, Flesh
>>
>>53180342
jer dolaze iz srbije i seru po politici u bosni
>>
>>53180320
au kako si me skurio
postaj još malo kovčega
čuo sam da se vi srbi na to palite
>>
ma šta pričate vi. rješenje za bosnu je ta zapadnjačka tolerancija i modernizacija koje se toliko bojite jer muh vrijednosti i koje već pleb razloge navodite u 2015.
nezamislivo je da postoji narod čija se narodnost temelji na vjeri i oni koji žive u državi čiju nacionalnost ne prihvaćaju. bosna je rupčaga europe gora nego ikakva rumunjska i bugarska. treba se na silu prihvatiti tolerancija i bosanski identitet. ili podjela, pa neka pate ako im smeta, ali podjela je najgore rješenje.
>>
opet guzobol
>>
>>53165745

read fury kiss

what does this mean?
>>
>>53165745
see
the
crush
>>
>>53180375
jbg niko nece da napusti svoje. ljepse je sve bilo dok je sve bilo izmjesano
>>
>>53180377
>seliš u Srbiju
zasto kacam ovdje medju Srbima? Srbija je tamo djesu Srbi pajdo
>>
>>53180413
džabe to narodu u bosni objašnjavat.
>>
>>53180413
ovo ja podržavam celu BiH dbi, jer znam da nasilno otcepljivanje će dovesti do novih sukoba.. na isti način kao što se to desilo 90tih ;_;
>>
>>53180413
smiješan si
to reci ovakvim tipovima koji ne izlaze iz podruma od straha da ih zle balije i ustaše neće ubiti čim izađu van
>>53180320
>>53180375
dan kada ću zavšiti faks i paliti odavdje ne može doći brže
>>
>>53180413
ne možeš na silu izraditi nacionalni identitet
pogotovo kad pola stanovništva se već nacionalno identificira sa suverenim i relativno homogenim nacionalnim državama
>>
>>53180467
pa ti nećeš selit, a tražiš od drugih da sele da bi ti napokon mogao živit u Srbiji, to ti govorim
>>
>>53180467
Imam neki osećaj da nas baš zbog ovoga svi mrze.
A da ti kažem takvo isto razmišljanje imaju i Šiptari..
Projekat velike Srbije i velike Albanije je veoma sličan. "Polažemo istorijsko pravo na teritoriju gde su Srbi "nekada živeli" i gde sad žive.
>>
>>53180460
>ljepse je sve bilo

da, zato si ti u Austriji

>>53180503
>dan kada ću zavšiti faks i paliti odavdje ne može doći brže

I ja se nadam.
>>
>>53180413
zapravo bi došli k sebi da srede pravosuđe i ekonomiju
nema tog nacionalizma koji moža pobijediti moć novca i dobrog standarda... mislim pogledajte samo iseljavanje na zapad...

tolerancija ti kurac znači kada nemaš para, onda se počne tražiti krivac a krivac je ona druga skupina
>>
>>53180537
>ti neces selit

ja sam onaj sto oce da se siptari sa kosova nasele u RS a mi Srbi iz Bosne na Kosovo (to bi bio i ja)
>>
>>53180595
ali ne možeš "sredit pravosuđe i ekonomiju" kad na vlast dovodiš nacionaliste koji su i pokvareni, i nesposobni. tako da ide u krug.
>>
>>53180556
Kad si legitimna nacija a ne satelitska grupacija onda ti se drzava sastoji od jedne ujedinjene teritorije gdje ti zivi narod.

Nek nas mrze, ko ih jebe, imali su priliku da budu Jugoslaveni sa nama al njima je draze sisat Njemacki kurac, sad nek ih przi guzica.
>>
>>53180524
ne bi morao nužno izgraditi novi identitet. nego bi od države ispravnom politikom i tako dalje napravio multikulturalnu državu s jednom izvršnom i zakonodavnom vlasti, a ne na tri entiteta ili kako već ide to. neka se unutar nje identificira kako tko hoće i lobira kako tko hoće za čiju stranu, ali da postoji jedna cjelovitost. to bi vjerojatno dalo srbima ogromnu prednost u bosni zbog broja glasača, ali neka čak i tako. sad nemaju ništa konkretno.
>>
>>53180621
ti si idiot
>>
Samo za Hrvate:

http://strawpoll.me/6465378
http://strawpoll.me/6465378
http://strawpoll.me/6465378
>>
>>53180672
zato i jeste država osuđena na propast
na nivou smo jebene Moldavije čak su i šiptari sada bolji od nas
>>
>>53180754
jesam vala idiot
a ti ostan tamo
>>
>>53180846
šta me briga, ljudi su si sami krivi
>>
>>53180733
ne.
to je ideja UN-a i to ti ne pali
bolje bi bilo neka se sami dogovore bez UNa i raziđu ako žele
svatko na svoju stranu ako žele ili neka ostanu zajedno ako žele

jebalo te ovo prisiljavanje , ako ne ide onda ne ide
jednostavnije je i bezbolnije da se raziđu
>>
>>53180621
Zar originalni plan nije bio da se Srbi iz Krajine nasele na Kosovu?
>>
>>53180899
>svatko na svoju stranu
problem je kad muslimani svojataju citavu bosnu a realno zive na malenom djelicu bosne i jos manjem djelicu hercegovine

Oni su tolko mutavi da slave citav trougao a mrze 50% tog istog trougla
>>
>>53180838
ja iskreno ne znam nikog tko je baš albanac niti znam nekog tko zna nekog albanca. oni su totalno drugi svijet.
>>
momki preziveo sam trovanje co2, sad sam iz bolnice, primao sam celo jutro tecni kiseonik u venu, najjaci osecaj
>>
>>53180991
kurac moj na Kosovu kad ih je sad vecina u Novom Sadu i Beogradu

problem je u tome sto nemamo dovoljno velik natalitet da prirodno to uradimo a skoro je nemoguce da se vjestacki uradi
>>
>>53180846
hrvatska je iznad bugarske i rumunjske tu negdje s latvijom

ostalih 25 EU država nas uporno nadmašuju u svakoj pozitivnoj kategoriji

ja osobno sam zaključio da je sve to beznadno

zašto ostajati u državi koja nazaduje već dugi niz godina i ne pokazuje znakove poboljšanja

evo uzmi nadu da će hrvatska ili bosna ili srbija svejedno dobiti sposobnu vlast koja će se boriti protiv najvećih problema da će društvo napredovati nekim tempom

koliko godina će proći dok ne dosegneš standarde jedne njemačke, austrije, danske itd.?

kakav će standard imati njemačka austrija danska za to proteklo vrijeme? vjerojatno još veći

čak i da radiš najgori šljakerski posao (tj nemaš obrazovanja pa čistiš wc-ove) na zapadu bar imaš posao (što je recimo za BiH standarde već značajan pomak u životu) a eventualno djeci ćeš moći omogućiti veći standard u životu nego što bi imali kad bi ih odgajao u hrvastkoj ili bih

i to sve govorim pod uvjetom da naše države napreduju
ali ne bar recimo hrvatska se zadužuje dok je ekonomija u padu, idemo grčkim putem tako da nam može biti još gore ako se stvari ne počnu sređivati

tl;dr jebeš sve ovo idi gdje ti je bolje ako možeš ja sam odustao
>>
>>53181056

samo uvoz filipinki i kineskinja
>>
>>53180996
po mome - ko ih jebe
svaki kanton ili mjesto neka odluči za sebe
ko jebe nekog što svojata

u tome je baš i stvar, da ljudi budu krojači svoje sudbine a ne da se sluša nekog u sarajevu, NYC ili gdje već
>>
>>53181023
tko ti kupuje kruh?
>>
Mozete da kmecite koliko hocete ali klinci rodjeni 2000-te jos malo postaju punoletni i oni ce stvoriti novu Jugoslaviju
>>
>>53181029
co2 ili co?
>>
>>53181023
>>53181159
ovo, neki šiptari imaju lokalnu pekaru i mogu reći da im je većina stvari dobra

prodavačice su valjda kćerke starog koji je vlasnik

čudno izgledaju, jedna ima baš guste tamne obrve, druga ima riđu kosu što mi je uvijek wtf bilo
>>
>>53181199
http://www.telegraf.rs/vesti/1700171-prorocanstvo-vede-sa-kosmaja-nece-biti-rata-eu-se-raspada-nova-jugoslavija-moguca-za-50-godina
keknuo sam dbi
>>
>>53181210

>>53181210

>>53181210

>>53181210
>>
>>53181066
upravo to
neke države su za naš pojam utopije
dok su neke osuđene da budu vječne rupe
>>
>>53181066
ja sam dobio super posao. visok na nekoj ajmo reć društvenoj ljestvici i više nego ok plaću. pa opet mislim emigrirati.
jer ovo okruženje i politika nisu zdravi i kvaliteta života jednostavno nije dobra. ne znači mi pretjerano to što dobro živim ako su oko mene svi u bedu i samo slušam kako ljudi nemaju šta za jesti. vani nije idealno, ali evo reći ću pa što god mislili o tome: bolje je i sretnije nego tu
>>
>>53181146
>da ljudi budu krojači svoje sudbine a ne da se sluša nekog u sarajevu

Doslovno zasto Republika Srpska postoji.
>>
Za nekoliko će godina ovdje bit samo dijaspora, kek.
>>
>>53181515
pogledo sam drive!!!!
>>
>>53182349
Dojmovi? Napiši u drugi tred.
Thread replies: 318
Thread images: 44
Thread DB ID: 367684[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.