[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/neder/draad
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 341
Thread images: 39
File: 1376695712063.png (89 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376695712063.png
89 KB, 400x400
https://www.youtube.com/watch?v=XBaGFDqQpEU
Roodpil editie
>>
File: Pep.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pep.jpg
20 KB, 306x306
>"dus wie van jullie is het vrouwtje..?"
>>
>>53135366
>>53135366
>>53135366
>>
File: b96346576ioui.jpg (92 KB, 736x991) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b96346576ioui.jpg
92 KB, 736x991
>>53145315
>>
Zijn er welleens in deze draden dames?

Of is het gewoon worst en nog meer worst?
>>
>>53145378
Nep draad
>>
Poging twee. Hoe waarderen jullie dit?
https://youtu.be/sOxlrO2wfE8
>>
>Je staat in de club
>Komt deze jongedames tegen
https://www.youtube.com/watch?v=Bjl_zBc7F5A

Wat doen?
>>
Ik ga niet vrijwillig in de draad van 77IQ palen
>>
File: knakworst02[1].jpg (58 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knakworst02[1].jpg
58 KB, 600x480
>>53145467

HALLO IK BEN WORST
HEB JE HET TEGEN MIJ?
>>
>>53145467
wat is er mis met worst? Ben jij zo'n vieze vegetariër?
>>
>>53145467
racist
>>
>>53145505
mooie tetten desu
>>
>>>53143385

Zin in een meet up jongens?
>>
>>53145593
dit
>>
>kijk 24keuken
>krijg bij elk gerecht zin om het te koken

Is 24keuken het werk van de illuminaten?
>>
>>53145595
>dvw je meerdere nederdraders in het echte leven kent
miets zijn best tof oetz
>>
File: koe is een vent.png (394 KB, 1374x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koe is een vent.png
394 KB, 1374x786
>>53145467
zelfs koe was worst
>>
>>53145511
Dat is begrijpelijk, ik ben ook niet een van jullie. De vorige draad was dood aan het gaan en niemand maake een nieuwe dus dacht ik laat ik maar eens een maken ook al is deze niet legitiem.
>>
>>53145715
Alleen nieuwvrienden geloofden dat Koe een grill was.
>>
File: 1432914056141.png (87 KB, 645x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432914056141.png
87 KB, 645x428
>mgw mijn vriendje me aait
>>
>>53145681
>dvw geen Pesky om je in je kontje te neuken
>>
File: sadpepe.jpg (14 KB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadpepe.jpg
14 KB, 300x257
>>53145859
>mgw geen vriendje
>>
>>53145859
paal foto van je vriendje
>>
>>53145888
>dvw ik daadwerkelijk pesky ben
>>
>>53145973
Weet ik toch thomas
>>
>>53145973
Pesky is al lang dood.
>>
>>53145973
pesky is uitgestorven
>>
File: arbeiter.jpg (56 KB, 454x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arbeiter.jpg
56 KB, 454x643
>>53145378
WEES EEN VENT BOYCOT 77IQ.
>>
>>53145888
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>53145973
Ga die ene nou maar in z'n kontje neuken.
>>
>>53146082
Ga jij maar je otter in zijn kont neuken.
>>
>>53145315
>Liefde voor Holland
>Holland
Getver
>>
Jongens, voor de verandering weer eens een ontdozing van mij :3
Woon ondertussen ergens anders, dus geen oude vloer meer helaas ;__;
>>
>dvw niemand om in de kont te neuken
>>
School vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen na de bel
>>
>>53146242
eindelijk! ik was er al de hele dag op aan het wachten
>>
>>53146242
Wat zit er in dat pak?
Wat zit er in dat pak?
>>
>>53146194
morgen gaat hij mij weer neuken :3
>>
>>53146242
DILDO
>>
>>53146242
Pesky?
>>
>>53146242
Is het een mooie grote drakendildo?
>>
>>53146299
Je zult zo zien
>>
>>53146377
niet weer iets wieberigs he
>>
blijkbaar, ben ik iets vergeten, dus ik heb nog 2 nummers nodig
>>
>>53146377
Poppetjes of strips.
>>
>>53146337
je weet zelf
>>
>>53146454
https://www.youtube.com/watch?v=2DfYLar2QGI
>>
wat zou dit nou kunnen zijn?
>>
>>53146553
een wieberig bedovertrek
>>
>>53146476
Ga nou eens die anon die nu al meer dan een jaar lang letterlijke elke dag 'dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken' paalt in zijn kontje neuken.
>>
ik wil graag een vriendin jongens maar waar vind ik er één? :(
>>
>>53146594
Hij geeft nooit antwoord
>>
>>53146594
dit

hij verdient het
>>
>>53146648
beetje gay oetz
>>
>>53146594

word er vanavond nog iemand in zijn strakke jongenskutje geyifft of hoe zit het?
>>
>>53146648
Anon die elke dag dat paalt hier.
Ik wil helemaal niet dat je me in mijn kontje neukt, hoor.
Ik ben gewoon aan het miemen.


Willen jullie dat ik ermee stop?
Het is onderhand wel nederdraadcultuur geworden, hè?
>>
>>53146594
Misschien zijn het wel meedere mensen
>>
>>53146648
die boekenkast is wel mooi volgens mij
>>
>>53146625
Hier zeker niet, er zijn hier geen vrouwen to vinden.
>>
>>53146625

Online
>tinder
>datingsites
Offline
>universiteit
>verenigingen/organisaties/partijen
>bar/club/enz.
>>
>dvw geen dikke, schattiglelijke oefen vd
>>
>>53146779
de dag dat je ermee stopt gaan we een rouwadvertentie plaatsen
>>
>>53146779
Je wil het wel, geef het maar toe.
>>
>er zijn op dit moment mensen in de draad die niet door pesky geneukt willen worden
>>
>>53146843
>bar/club/enz.
>vriendin-materiaal
kies geen
>>
>>53146625
>niet trouw zijn aan je wijfoe
>>53146779
Kerel, ik wil je ook niet in je kontje neuken, maar ik vind wel komisch dat je nog elke dag de moeite neemt. Volgens mij nog nooit een dag gemist, of wel? Hoe krijg je het voor elkaar?
Blijven doen trouwens. Vraag me af wie je eigenlijk bent.
>>53146818
Staat best veel leuks in
>>
>>53145315
Zeg /nederdraad/, hebben jullie weleens van die momenten dat je denkt dat je zo erg overspoeld wordt met werk door je opleiding / baan en dan wil je er iets gaan doen maar je luiheid voorkomt dit maar dan zit je toch mentaal te stressen.

En dan opeens denk je kanker toch allemaal op ik ga naar 4kin. Dat heb ik nu in ieder geval een beetje.
>>
>>53146843
ik heb juist 4 tinder matches
>>
>>53146901
Post Pesky dan.
>>
0 3 5
3
5

miet zaterdag, 15 uur station hilversum?
>>
>>53146893
Nee, echt niet.
Sterker nog, homoseksualiteit vind ik walgelijk.
>>
>>53146997
>homoseksualiteit vind ik walgelijk
hoezo?
>>
>>53146921
club ben ik het misschien met je eens, maar een bar/kroeg is vrij normaal
>>53146937
neuken die boel
>>
>>53146648
Y U N O <3
U
N
O
<3
>>
>>53146926
>Kerel, ik wil je ook niet in je kontje neuken,
Leugens, iedereen weet dat de echte pesky een gigantische flikker is, volgens mij ben jij de echte pesky niet,
>>
>>53147032
m..maar wat zeg ik dan? Ik ben een verlegen jongen :/
>>
Jongens...
>>
>>53146926
BREED
R
E
E
D
>>
>>53146997
Dat zeg je wel maar stiekem doordat je het elke dag hebt gepaalt ben toch onbewust een flikker geworden en wil je graag in je jongenskutje geyifft worden.
>>
>>53146926
>Volgens mij nog nooit een dag gemist, of wel? Hoe krijg je het voor elkaar?

Klopt, sinds eind november 2014 heb ik geen dag gemist.

>Blijven doen trouwens. Vraag me af wie je eigenlijk bent.

Gewoon een willekeurige anon.
>>
>>53146926
Dat is best wel zielig oetz
>>
>>53147093
Ik bats je.
>>
>>53146926

schaam je je niet ten opzichte van je oders als je zoiets op je bed hebt liggen?
>>
>>53147097
neuken die boel!

ook, bolivië?
>>
>>53147093
"amai zeg wat bende gij een mooi meiske" werkt vast.
>>
>>53147039
Mijn neger
>>53147050
kek, geloof maar wat je wilt lad. Ik ben de enige echte : ^)
>>53147156
Waarom zou ik? Wanneer zouden mijn ouders dit moeten zien dan?
>>
>>53147093
>>53147183
>>
>>53146648
Nigga, dit gay is
>>
>>53147169
Ik durf niet goed. Wat moet ik zeggen?
Ja.
>>
>>53147234
i..ik durf bijna niet :((((((((
>>
>>53147226
>lad
Ik weiger te geloven dat de echte pesky een smerige randstadsstedeling is.
>>
>>53147308
>Fadila
Niet neuken aub
>>
>>53147308

doe het aub en paal resultaat, ik denk dat ze er wel om moeten lachen
>>
>>53146779
>>53146926
>Ik wil helemaal niet dat je me in mijn kontje neukt
>Kerel, ik wil je ook niet in je kontje neuken
???????????????????????
ik niet begrijp???????????
>>
>>53147341
ben ik ook niet
>>
>>53147479
Omgekeerde psychologie.
>>
>>53147489
Welke tekenfilms kijk je dit seizoen?
>>
>>53147424
oké dan, eventjes wachten op haar antwoord
>>
>>53147308
Shit ik was vergeten dat tinder in nederland ook bestond. Cool zeg.
>>
>>53147489
Vanwaar dat walgelijk Engels taalgebruik dan?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dXvwaYuAjyE
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>dvw te lelijk voor tinder of andere services
>>
>>53147587
zwart-wit foto's verbeteren alles
>>
>>53147626
daar trapt niemand meer in
>>
>>53147587
Begin een relatie met een schattig 2D meisje.
>>
>>53147583
https://www.youtube.com/watch?v=xtssOlKMalQ
>>
>>53147580
Automatisme. Ik paal hier al lang niet meer regelmatig. Niet dat ik continu anglicismen gebruik, maar ik let er minder op.
>>
>>53147583
>na de musical zijn we helemaal klaar
Was dat maar zo. Ik ben verdomme nog steeds bezig met leren en toetsen maken.
>>
>>53147684
wie is jullie favoriete meisje
>>
>>53147308
Paal foto van Fadila
>>
>>53147587
zeddnet wieb, doe nou
>>
>>53147551
90% dat dit gaat werken.
>>
>>53147551
als ze hier niet positief op reageert dan is ze gewoon een vieze hoer
>>53147696
au(toma)tisme
>>
>>53147696
Kan je geen ongelijk geven, /int/ is schijt geworden.
>>
File: 1400326004971.jpg (23 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400326004971.jpg
23 KB, 446x362
>>53147661
>>53147626
>dvw

>>53147663
Ik bungeejump nog liever van een brug met het elastiektouw om mijn nek heen gewikkeld oetz.
>>
>>53147749
De rockchick is best wel stoer.
Die ene die alleen lacht na de bel en diegene die geld krijgt van pappa zijn ook erg stoer.
Agent pee uit de hoed is ook stoer.
>>
>>53147754
>>
>>53147841
>You think you know you don't know

Zij gaat te diep voor je.
>>
File: 1451662214001.jpg (143 KB, 600x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451662214001.jpg
143 KB, 600x842
>>53147809
>dvw je dankzij je superieure autistische stoornis meer dan gelukkig bent met een schattig 2D meisje.
Jammer voor jullie normaaltjes dat jullie deze voel nooit zullen kennen.
>>
>>53147881
dat betekent gewoon dat ze stiekem IS lid is
>>
>>53147881
ik zal eens te diep gaan in haar

>>53147754
>>
File: 1451153136269.gif (105 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451153136269.gif
105 KB, 400x400
>>53147929
>>
>>53147587
>dvw geen status en geld om ooit een Tiner afspraak te maken.
>>
>>53148011
>Tiner
>>
>>53147964
Die is wel mooi, ga er voor.
>>
>>53148047
aan het engels te zien(en de huidskleur) is het waarschijnlijk een waalse
>>
>>53147957
Jwz

>>53147964
Ik zou haar doen maat
>>
>>53148011
Hoe kan je het nou weer voor elkaar krijgen om nog een grotere loser te zijn dan mij?
>>
>>53147841
>>53147964
Daar zou ik mijn knakworst wel in willen steken oetz
>>
>>53147226
Lijkt mij niet dat je zo makkelijk je daki kan verstoppen.
>dvw je moeder je vaak genoeg met je waifu heb zien slapen.
>>
>>53148135
>>53148114
>dvw wallonië
>>
>>53148120
Nooit de motivatie gehad om veel geld te verdienen en status op te bouwen, probeerde altijd overal onderuit te komen.
>>
>>53147964
>Kankertoren
>>
>>53148165
>>53148095

Aan haar naam en gebit te zien, gok ik dat ze Marokkaans is, zeker geen Waal.
>>
>>53148165
>mgw Belgen letterlijk niet met landgenoten kunnen communiceren
>>
>>53148220
Er is letterlijk geen verschil tussen Arabieren, Marokkanen en Walloniërs.
>>
>>53145495
Deze paal heb ik net even gemist! Jammer zeg.
Klinkt wel goed, maar ik vind Clouds zelf af en toe net iets te, als je begrijpt wat ik bedoelt. Maar wel fijn om te weten dat er iemand in deze draad is met een soortgelijke muzieksmaak.
>>
>>53146648
dit is best wel erg oetz
>>
>>53148246
ik kan wel communiceren, maar het zou veel te moeilijk verlopen

>>53148220
die waarschinlijk in wallonië woont
>>
>>53148154
Paal je daki oetz
Ik bedoelde trouwens meer dat ik niet bij mijn ouders woon.
>>
>>53145495
lekka
>>
File: file.png (35 KB, 282x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
35 KB, 282x382
>koekel daki
>zie dit
hooomooooooooooo
>>
>>53148268
amai
>>
>>53147998
Nee ik ben een superieur en verlicht levensvorm.
>>
>>53148154
>dvw je moeder je vaak genoeg met je waifu heb zien slapen.
W-wat zegt zij er niets van?
Dan denkt ze sowieso dat je een nutteloze noto bent
>>
>>53148501
Ik weet niet wat jij bent.
>>
Dit is de beste oefening ooit.
https://www.youtube.com/watch?v=kJ4UPeYyWKE
>>
>>53148332
Dat zal niet gaan, die valt een beetje te veel op.
>>53148661
Zij kan er niks van zeggen omdat het een projectie is van haar gefaalde opvoeding.
>>
>dvw geen zacht haar vriendje
>>
>>53148501
ben jij zo'n wezen dat door alle dimensies heen kan gaan zoals in Interstellar??
>>
misschien moet ik weer eens beginnen met het optillen, verplaatsen en neerleggen van zware objecten.
>>
>>53148747
>Zij kan er niks van zeggen omdat het een projectie is van haar gefaalde opvoeding.
Ben je een noot?
>>
>>53148783
Je kan beter blijven schijtpalen.
>>
>>53148822
Inderdaad.

Had je trouwens al wieb spullen toen je nog thuis woonde?
>>
>>53148485
die techniek mag al kanker lang niet meer idioot
>>
>>53148783
ga mee naar de sportschool met mij :3
>>
>dvw ik een erg tenenkrommend filmpje heb gevonden van mijn oude middelbare school uit een jaar dat ik daar nog zat
Godverdomme wat ben ik blij dat ik daar niet mee aan hoefde te doen.
>>
>>53148896
Teveel AIDS?
>>
>>53148922
Kader leerling? >>53147684
>>
>>53148825
dank je :3
>>53148915
amai, ik heb al moeite met fietsen naar mijn eigen sportschool (ongeveer een kwartier).
>>
>>53149008
amai, jij gaat zelfs al naar de sportschool
>>
>>53148485
je bent kanker dom mattie
https://www.youtube.com/watch?v=7nPIoWu625w
>>
>>53149001
Nee havo maar het is nog steeds erg. Wel goed geregisseerd moet ik zeggen.
>>
>>53149051
ik ben inmiddels al meer dan een jaar gestopt

ik ga denk ik gewoon beginnen met cardio, vandaag liep ik 3km en ik was al moe, totaal geen conditie meer
>>
>>53149062
Ik wist niet dat worstelen regels had, ik dacht dat je elkaar gewoon rond moest slingeren tot je je dominantie bewezen had.
>>
>>53148884
>Had je trouwens al wieb spullen toen je nog thuis woonde?
Volgens mij denk je dat ik iemand anders ben maar nee, ik heb geen wieb spullen.
>>
waar zijn die 035 mensen?
we moeten nog afspreken voor d mogelijke miet
>>
fuck you
>>
>>53149140
heb hetzelfde gevoel man, vroeger kon ik 1,4km(de lengte van de looppiste in mijn gemeente) lopen in minder dan 6 minuten en als ik dit nu probeer val ik waarschijnlijk flauw.

maar als januari ten einde komt ga ik beginnen met de sportschool
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3gAeWdmCsAY
>>
>>53149062
>kanker dom
ik laat me tenminste niet in elkaar slaan door een grote neger
>>
>>53149284
Ik bedank u voor het lachen.
>>
>dvw cannabis nog altijd niet legaal is in belgië
>>
>>53149481
je hoeft alleen de grens over en naar de winkel te gaan.
>>
>>53149481
>dvw cannabis nog altijd overgewaardeerd is
>>
Paal autistische filmpjes editie wanneer?
>>
>>53149576
het is best ver rijden vanuit west-vlaanderen
>>
>>53149655
Dat inderdaad. De eerste 5 keer zijn leuk, daarna is het geldverspilling
>>
>>53149684
Moet je maar niet in België wonen, stomme bèta.
>>
>>53149008
Als je iets gaat doen zou ik ook een echte sport ernaast doen, iets dynamisch zoals een vechtsport.
Gewichtheffen is namelijk geen heel erg natuurlijke vorm van bewegen ons lichaam hoort gewoon ook gewoon veel willekeurige intensieve bewegingen die ook je evenwicht te proef stellen.
Je ontwikkeld zo namelijk een betere motoriek, balans en ook flexibiliteit in veel gevallen.
>>
>>53149741
>De eerste 5 keer zijn leuk
>>>/gezichtboek/
jij smerig normaaltje
>>
>>53149778
>Gewichtheffen is namelijk geen heel erg natuurlijke vorm van bewegen ons lichaam hoort gewoon ook gewoon veel willekeurige intensieve bewegingen die ook je evenwicht te proef stellen.
Nee klopt inderdaad. Mensen hebben vroeger nooit karkassen van dieren op hoeven tillen ofzo.
>>
>dvw geen vrienden
>>
>>53149785
>verslaafd zijn aan wiet

Het is toch niet meer leuk? Je bouwt tolerantie op en wordt niet meer echt high. Hoogstuit 10 minuutjes en daarna voel je je voor de rest van de dag suf / slaperig
>>
>>53149785
hij kan het ook in z'n eentje in z'n kamer gerookt hebben die vijf keer.
Ik heb eigenlijk wel weer eens zin in een jointje maar ik moet voor tentamens leren :(
>>
>>53149778

Hier ben ik het helemaal mee eens. Ik weet alleen niet wat, mijn sportschool biedt niet echt veel aan op heffen na en ik woon ver van mijn universitair sportcentrum.
>>
>>53149874
ik wil wel je vriend zijn :3
>>
>>53149874
Kijk anime
>>
>>53149856
Erg bijdehand, als je even wat langer nadacht dan realiseerde jij jezelf ook dat ze niet het karkas op de zelfde plek 12 keer in 3 sets op dezelfde manier omhoog en omlaag tilde.
En verder ook niet altijd op dezelfde manier, er kwam vaak veel open bij te pas en ze moesten het ook neerleggen. Ook dit was een dynamischer proces dan ons effectieve hefproces.
>>
File: 1449109701261.gif (899 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449109701261.gif
899 KB, 540x540
>>53149874
Maar anon, je hebt ons toch? Zijn wij geen vrienden?
>>
>>53150016
>open
*lopen
>>
/tinder/ is weer een succes
>>
>>53150016
77IQ?
>>
>>53150133
Leuk vóórhoofd
>>
>>53149930
>>53150038
Ik heb er een echte nodig. De nederdraad is mijn enige vorm van sociaal contact. Kan ik er ergens maken buiten de gym?
>>
>>53150133
Heb je haar geneukt?
>>
>>53149778
wil wel een vechtsport doen maar houd niet zo van klappen krijgen
>>
>>53150193
ga naar een café ofzo?

of gebruik /tinder/
>>
>>53150154
>dvw bijna 2*77IQ
>>
>>53150133
Ziet er een beetje vaag uit.

>>53150193
Kroegen, clubs ga daar naar toe of maak een praatje met de mensen van de gym.

>>53150236
Word je hard van.
>>
Heeft iemand wel eens een dildo en/of buttplug besteld op bol.com? Beviel het?
Of moet ik voor een andere winkel gaan?
>>
>>53150305
ik word hard van anime
>>
>>53150341
>
>>
>>53150367
wat citeer je?
>>
>>53150305
>>53150244
Wat wil je dat ik doe? Dat ik een bruine kroeg binnenstap en even aan de toog blijf zitten met een pint en dan na een uurtje weer naar huis gaan?
>>
>>53150341
>zeeland
iedereen weet meteen wat er bezorgd werd anon
>>
>>53150365
Ik word hard van jou.
>>
>>53150414
??????????
>>
>>53149928
>>53150236
Zolang het maar dynamisch is en je het liefst ook erbij moet nadenken, dat kan ook met klimmen, surfen, tennis etc.. Een slimmer lichaam is een beter lichaam, je ontwikkeld namelijk ook een beter ("slimmer") zenuwstelsel hierdoor. Waarschijnlijk kan dit veel mooier verwoord worden overigens maar goed.
>>
>>53150408
Het kan wel hoor ik heb het gedaan, alleen je moet superactief zijn.
>>
>dvw je knusjes en warm in je bed ligt en de nederdraad zit te bekijken
>>
>>53150462
ons kent ons cultuurtje toch, ik heb er gewoond
>>
>>53150133
Jezus, met zo'n lelijke kop is de vleeskeuring van Tinder niets voor haar. Ze zal ooit wel een beta vinden die haar persoonlijkheid leuk vindt.

>>53150193
ik ken die voel
>>
>>53150133
wat zijn die belgen toch lelijk
>>
>>53150605
Ik heb niks aan jou.
>>
>>53150154
Nee, volgens mij doet 77IQ overigens niet zoveel buiten zijn fietsen en heffen om.
>>
>>53150656
gewoon laten bezorgen als mama en papa een dagje weg zijn en dan heel goed verstoppen.
>>
>>53150597
Stop, ik word niet graag bekeken.
>>
>>53149879
nee ik bedoel überhaupt wiet roken
>>
>>53150736
Daar vroeg ik niet om!!!
En dat was ik ook van plan. Maar dat geeft geen antwoord op mijn vraag.
>>
>>53150736
>papa geeft hem nooit geld om te shoppen in de stad want hij is shoppen nooit zat
>>
>>53149879
Om eerlijk te zijn, ik heb dat probleem nu. Mijn tolerantie is veel te hoog maar het is zo aantrekkelijk om de hele dag relaxed te blijven. Maar ik neem wel een break er van
>>
paal meer geile tinder matches aub
>>
>>53150796
Om de vraag te beantwoorden, nee ik durf dat soort dingen niet te kopen dus ik heb geen idee.
>>
>>53150877
-_-
>>
File: image.png (236 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
236 KB, 750x1334
>>53150857
Wat zou ik tegen deze zeggen? Lijkt me wel een tof meissie
>>
>>53150974
Je lacht als een boer met kiespijn, had je kiespijn?
>>
>>53150974
"ej poes, toerke doen?"
>>
>>53150958
vingers kunnen ook leuk zijn om in je kont te stoppen dus je kan dat ook proberen.
>>
Beste forumgebruikers Ik ben een jongen van 13 jaar en heb een redelijk kleine penis vind ik zelf als ik me vergelijk met mn beste vriend waarvan ik zijn penis zag tijdens het omkleden in een gezamenlijke zwemkleedkamer zijn slappe is ongeveer even groot als mijne stijf hij is wel 6 maanden ouder ofzo ook zou ik willen weten hoe seks met een jongen is / pijpen / gepijpt worden. Is dit raar? Ik voel me op geen een manier aangetrokken tot jongens maar zou dot toch willen voor de ervaring
>>
>>53150974
Zeg je niet ja tegen iedereen?
>>
>>53151008
>>53151020
Jongens ik probeer ze niet af te schrikken
>>
>>53150974
Astrid is een mooie naam oetz
>>
>>53150974
>Wat is je favoriete Sjinese tekenfilm?
>>
>>53151057
Dat heb ik al zo vaak gedaan, ik wil nou eens wat groters proberen.
>>
>>53151102
>Astrid is een mooie naam oetz
Ja dit ongeveer, ik zou er alleen
>Astrid is een mooie naam oetz, oetz
van maken.
>>
>>53150974

staat r nog iets leuks in dr beschrijving
>>
>>53150974

"Amai, wat dacht ge ervan om samen naar een bar te gaan"
>>
>>53151008
Je lacht als een hoer met kiespijn
>>
File: image.png (81 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
81 KB, 750x1334
>>53151110
>>53151102
Kheb al touche bij een andere dit gaat snel
>>
>>53151158
Ik wil eigenlijk ook wel een dildo maar dat is dan nog iets wat ik moet gaan verstoppen en dat lijkt me iets te stressvol. Gelukkig heeft mijn vriendje een lekkere grote piemel om in me te doen :3
>>
>>53151187
stuur haar een piemelfoto
>>
File: image.png (95 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
95 KB, 750x1334
>>53151187
Dit vond ene minder tof
>>
>>53151187
Dubbeos en je begint ELKE ZIN met "amai"
>>
>>53151187
Ik zei het toch. Wat ben ik ook een vrouwenman.
>>
>>53151247
haha zemmel
>>
>>53151247
Een piemel is geen optie, ik ben namelijk geen homo.
>>
>>53151270
lach mijn reet eraf
>>
>>53151187

"Zou het ge wat lijken om naar je favoriete kroeg te gaan in het weekend?"

N.B. - ik heb tinder niet gebruikt dus ik weet niet of het nu de bedoeling is om eerst een gesprek te houden alvorens je haar batst
>>
Wat zeg ik nu om haar te laten lachen jongens?
>>
>>53151310
Maar het is toch echt beter dan je vingers of een dildo
>>
>>53151389
"uw ogen zijn als twee sterren; niet omdat ze schijnen maar omdat ze zover uiteen staan"
>>
>>53151389
vertel een goeie Belgische mop.
>>
>>53151385

niet per se nodig, gewoon n paar zinnen zijn al genoeg oetz
>>
>>53151389
lees
>>53151385

>haar te laten lach

ge bent toch geen clown ofwa?
>>
>>53151389
>dvw geen gardevoir vd
>>
>>53151389
Stuur piemelfoto

Lacheee
>>
>>53151532
>>53151385
M..maar dan moet ik in het echt afspreken
>>
>>53151389
"Uw ogen zijn als de Turkse kust, want iedereen verdrinkt er in"
>>
>>53151604
Dat is de bedoeling mijn Vlaamse vriend
>>
>>53151629
>verdrinken in de kust

Letterlijk wat
>>
>>53151385
>tinder
>batsen
haha ey ben je stand up comedien ofzo
>>
File: 1348250740658.jpg (102 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348250740658.jpg
102 KB, 600x600
>>53151669
>>
File: image.png (93 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
93 KB, 750x1334
Laat ik maar eens proberen
>>
>>53151724
>niet vragen naar haar favoriete Sjinese tekenfilm

Je hebt het geblazen.
>>
>>53151724
Haha, ik denk niet dat ze dat waardeert.
>>
>>53151724
dit meen ge toch nie? nu ga je letterlijk de clown uithangen, dit gaat niet werken.
>>53151676
ik heb ook alleen maar verhalen gehoord, heb het zelf nooit gebruikt
>>
>>53151724
Ik hoop dat dit een grapje is
>>
>>53151788
Geef een goeie reden waarom meiden niet betoverd worden door humor.

Als ze het niet grappig vindt zal ze de rest van mn humor ook niet leuk vinden
>>
File: SLEOalP.jpg (81 KB, 607x928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SLEOalP.jpg
81 KB, 607x928
>Al die anons die aan het worstelen zijn met tinder

Alle sletjes zitten op badoo jongens
>>
File: 1430108284277.jpg (310 KB, 1236x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430108284277.jpg
310 KB, 1236x960
>>53151885
Met een beetje geluk is het stiekem een fascistische qt
>>
>>53151885
Je hebt al humor gebruikt in je openingszin, dat kon ze waarderen. Humor heeft zijn doel al bereikt - namelijk dat je het gesprek op een leuke manier bent begonnen. Nu moeten je niet zinloos doorgaan met een grap, dan voelt het alsof je een comedian bent. Je had het gesprek voort moeten zetten.

Maar dat is mijn mening, misschien vindt ze het wel grappig.
>>
>>53151967
Dat hoop ik ja

Heb nog een match waarmee ik het niet wil verpesten, wat doe?
>>
>>53151967
Dus verstandelijk gehandicapt?
>>
>>53151938
>badoo
letterlijk wie
>>
File: 2DmpRAX.jpg (68 KB, 593x935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2DmpRAX.jpg
68 KB, 593x935
>>
>>53151885
>onironisch /int/ miems gebruiken

Daar ga je al fout. 4kanaal en je sociale leven moet je apart houden
>>
>>53151938

hai arthur
>>
>>53152052
leddit ga aub
>>
>>53151724
ik zou lachen oetz. Als ze het niet grappig vind heeft ze gewoon geen gevoel voor humor.
>>
>>53151938
>>53152064
Ben jij Arthur?
>>
>>53152132
ja
>>
>>53152065
>miems gebruiken in het echte leven
Tinder is niet sociaal, ik zoek zelfs niet achter dates, dit startte om grappige reacties uit te lokken
>>
>>53152193
dat doe ik alleen met meisjes die ver weg wonen
>>
>>53152246
Vanaf 30 km zijn ze al waals dus verstaan ze er geen hol van
>>
File: 1446412434714.jpg (79 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446412434714.jpg
79 KB, 500x500
>>53152321
dvw
>>
>>53152321
>>53152438
Waarom zou je als Belgmans geen Frans leren?
>>
>>53152491
MIJN GROND MIJN TAAL
WALEN BUITEN
WAT WALSCH IS VALSCH IS
>>
>>53152491
Ik kan frans maar het is moeilijk

En zij kennen geen nederlands
>>
>>53152146
Wat een kutnaam is dat. Ben jij die minderjarige knul die zijn lul in dat meisje had gebest?
>>
>>53152539
>>53152546
Volgens mij heb je er zoveel aan, Franse vrouwen schijnen sloeries te zijn dus Walen zullen het ook wel zijn.
Verder ja extra werkkansen? Walen werken toch niet dus er moet zat te vinden zijn Wallonië.
>>
>>53152146
Mooie naam, klinkt welsh
>>
File: image.jpg (156 KB, 640x1039) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
156 KB, 640x1039
F R I E S L A N D
>>
>>53152563
Nee, ik heb wel ooit wat foto's van tinder gepaald. Ik ben niet minderjarig koek, zie je niet dat die beide meisjes 22 zijn?
>>
File: 1419017448354.jpg (133 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419017448354.jpg
133 KB, 600x513
ik ga lekker slapen jongens :3
>>
>>53152642

>wat vinden jullie hiervan

HULDE
U
L
D
E
>>
>>53152642
Gebaseerde Friezen
>>
>>53152642
Nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar GEBASEERDE FRIEZEN.
>>
>>53152698
>>53152702
>>53152738
Laffe discriminatie is iets goeds? Wat onmenselijk van jullie.
>>
>>53152773
Kankerhomo.
>>
>>53152773
Waarom komt hij dan uit de kast? Hij kan daar toch ook gewoon in blijven?
>>
File: R532pTw.png (296 KB, 735x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
R532pTw.png
296 KB, 735x660
>>53152668
Was jij dit?
>>
>>53152738
>>53152702
>>53152698
UH??

Dit kan echt niet!! Je was/bent zijn goede vriend. Wat maakt het uit. Hij zit toch niet aan je! Ik zelf ben ook uit de klas, uit de kast gekomen... iedereen was positief op enkele na dan. maar dat weet je ook echt wie je echte vrienden zijn. Jij bent dan een meelopen, als jij je vriend in elkaar trapt.. IK SNAP NOG STEEDS NIET DAT IEDEREEN ZICHT ZELF KAN ZIJN... ER ZIJN ZOVEEL HETRO'S DIE HET MET JONGENS WILLEN PROBEREN ALLEMAAL BI GEVOEENS MAAR DAAR WORTD NIET OVER GESPROKEN..... IK HEB RESPECT VOOR IEDEREEN!!! ZO ZOU DE HELE WERLEND MOETEN ZIJN
>>
>>53152738
>>53152702
>>53152698
Homo's
>>
>>53152773
vuile homo
>>
>>53152697
Zelfde, slaapwel anon :3
>>
>>53152642
Dat is best zielig.
>>
>>53152738
>>53152702
>>53152698
gemenerikken
>>
>>53152697
slaap lekker

>dvw wou vroeg naar bed
>dvw lijkt er nu op dat ik nog wel even wakker ga blijven
je doet het beter dan ik
>>
>>53152813
ja
>>
>>53152806
Nouja omdat hij gewoon wilde gezien worden als hij echt was en het niet meer altijd hoefde te verbergen, waarom moet het verborgen worden?
>>
>>53152901
GA JE BED IN.
NU!

Ik ga ook, en wil niet alleen liggen :3
>>
>>53152642
...

Jij vieze vuile gore smeerlap.
Ja, smeerlap dat is het goede woord ervoor.
Waarom moest er geslagen worden?
En hoezo noem je jezelf nog een vriend.
Jij kunt geen vriend zijn.
Ik hoop dat dit je nog erg verweten wordt.

Met (onvriendelijke) groeten,

Mij, en trouwens ben geen homo...
>>
>homo internet defensieleger kruipt uit zijn schulp
>>
File: okedan.jpg (364 KB, 1600x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
okedan.jpg
364 KB, 1600x1066
>>53152908
Doe je goed
>>
>>53152918
Homo zijn is een sociaal construct, iedere man heeft wel eens seksuele gedachten en/of gevoelens voor andere mannen. Hij kiest ervoor om zich aan te sluiten bij een groep die letterlijk flikkers zijn.
>>
south africa > netherlands
>>
>>53153010
>iedere man heeft wel eens seksuele gedachten en/of gevoelens voor andere mannen
Dit is wat flikkers denken
>>
>>53152738
>>53152702
>>53152698
flikkers, ga terug naar het midden oosten
>>
>>53152814
>>53152883
>dvw ik technisch gezien een flikker in de kast ben
>dvw ik vind dat de Friezen niks verkeerd deden.
>>
>>53153018
African Continent > Italy
>>
>>53153010
Hoe weet jij dat nou weer? Zit jij in hun lichaam?
>>
>>53153062
>dvw ik vind dat de Friezen niks verkeerd deden.
Leg uit.
>>
>>53153079
Was het maar zo'n feest :x
>>
>>53152642
VMBO
M
B
O
>>
>>53153018
Ai mama mia
>>
>>53153062
>ik ben homo
>homo's moeten in elkaar getrapt worden
huh
>>
ik mag terug naar nederland komen

ik haat de britse wetten over free-speech en de internet etc :(
>>
>>53153062
Ben jij zo'n homo die graag in elkaar wordt geslagen?
>>
>>53153169
Zal er wel op kicken of zoiets, echt een smeerlap.
>>
>>53152921
n-nog even

kom zo wel lekker liggen :3
>>
>>53153173
>mag
>terug

Wat probeer je te zeggen, britpoep?
>>
>dgw ik morgen om half 8 op moet
>>
Goedemorgen.
Slaapritme bijna gefixed.
>>
>>53153252
Lekker

Of niet?? ;(
>>
>>53153252
Dan staat bij mij al de aannemer op de stoep
>>
>>53153308
>>53153308
>>53153308
>>
>>53153169
>>53153178
>>53153213
Ieuw nee, ik geil niet op mannen.
>>
>>53153036
>>53153169

vanwaar die vlag?
>>
>>53145315
>rudepill
>>
>>53150854
Grun
Thread replies: 341
Thread images: 39
Thread DB ID: 365341[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.