[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 48
NEDERDRAAD

Kaaskop editie

Welkom: Autochtonen en Donald Trump
Niet welkom: Allochtonen en jij
>>
cara
>>
balt
>>
File: 669d13e.jpg (94 KB, 736x991) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
669d13e.jpg
94 KB, 736x991
>>
File: 59.jpg (250 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
59.jpg
250 KB, 1600x1200
>>
>>53135371
>Aruba
>Nederlands
Lachende Kale Brilantilliaan.jpg
>>
>>53135410
ontzettend goede paal
>>
4de voor Limburgs vaderland
>>
>>53135371
wie is die bal op links?
>>
Er is al een andere gemaakt, die was 4 seconde eerder.

>>53135366
>>
File: kxKGlMtN[1].gif (3 MB, 343x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kxKGlMtN[1].gif
3 MB, 343x420
>>53135410
oprotten met die lelijke kut
>>
>>53135410
>wenkbrauwen
>buitentje navel
verlos het uit het lijden
>>
>>53135471
Aruba ben je kkr dom ofso :Sss
>>
>>53135480
kankerdraad

>>53135484
ze heeft een mega raar hoofd

>>53135487
zal jou eens verlossen
>>
File: DtGlT3Bp[1].gif (4 MB, 408x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DtGlT3Bp[1].gif
4 MB, 408x400
>>53135538

NEE JIJ
>>
>>53135484
Is dat Stax? Dione is mijn wijfu
>>
>>53135594
ik weet nou nooit of ik haar wel knap vind of niet
>>
>allemaal schijtpalen over lelijke wijven

allemaal >>/brit/
>>
>>53135642
>mgw ik altijd NOS kijk in de hoop dat zij en Rivka gaan mosselbotsen
>>
>"haha anon! Alleen homo's luisteren naar klassieke muziek/opera toch?"

Ik ben geen hetero maar deze miem slaat dus daadwerkelijk nergens op.
>>
File: holland.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holland.webm
3 MB, 1280x720
>>53135657
Inderdaad, begin dan eerst gelijk met je eigen volk
>>
>>53135731
Zei je gisteren ookal kankerhomo.
>>
>>53135642
>>53135594
>>53135484
is dit niet een of andere nieuwslezeres?

kanker ze is knap
>>
>>53135736

>armoedebal

bah
>>
>>53135731
wat homo's hebben duidelijk een slechte smaak dus waarom zouden die naar klassieke muziek luisteren

>>53135657
>>>/mena/
>>
>>53135786
ja maar ze heeft echt een joekel van een kaak dus het ligt er een beetje aan hoe haar haar zit
>>
>>53135731

Opera duurt te lang, maar Chopin is wel lekker

https://www.youtube.com/watch?v=Tj6rip3G62Y

Zit achterover met je ogen dicht. Als je dit niet goed vindt, dan ben je homo
>>
>>53135801

>>>>/mena/

bah
>>
>>53135875
>jij

bah
>>
>>53135845
op de plaatjes zie je het wel niet goed
>>
>>53135793
>>53135875
>Saraceen zijn

bah
>>
File: 245.jpg (16 KB, 680x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
245.jpg
16 KB, 680x459
>70000€ gespaard
>kijk voor appartement van 150 000€
>lening op 10 jaar
>moet maandelijks 950€ afgeven
Wat de neuk is er is met dit kutland
>>
>>53135900
>>53135916

>mensen beledigen

hè gedverderrie
>>
>>53135923
Je kan het ook aan mij geven hihi
>>
>>53135950
>arabieren zijn mensen
goede miem
>>
>>53135923
Spaar dan nog even, met €100.000 eigen geld kan je wel wat leuks vinden met een kleine hypotheek
>>
>>53135950
>impliceren dat saraceen zijn beledigend is

racist
>>
File: arabs.png (203 KB, 314x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arabs.png
203 KB, 314x560
>>53135990

>racisme

hè gedverderrie
>>
>>53135923
>hij wil geld uitgeven dat hij niet heeft
boehoehoehoe
>>
>>53135990
hij draagt de nederlandse vlag, dus hij is een van jullie
>>
File: eelarge.gif (1 KB, 447x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eelarge.gif
1 KB, 447x296
>je zult nooit zo'n mooie vlag als de Estlanders hebben
help
>>
>>
>>53136100
Verhuis naar Estland
>>
>>53136083

>implicerend dat dat iets negatief is

OPPERKOEK, België mocht willen dat ze zo'n voorbeeldige burger bezaten

>Molenbeek is wat België krijgt
>>
File: 1451011161863.jpg (28 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451011161863.jpg
28 KB, 720x720
>dvw teen gebroken heb en ik niet lopen kan
>>
>>53136132
>schijtpaalt de hele dag
>geen werk

>voorbeldige burger
>>
>>53136132
maar molenbeek is niet wat belgië verdient :(
>>
>>53136005
Het systeem is oneerlijk als de neuk. Moest ik een partner hebben die een kapitaal van "maar" 10 000€ heeft kan je direct het dubbel van prijs hebben.

>>53136073
?????
>>
>>53136190
>dvw geen partner
>>
>>53135731
>>53135801
>>53135852
wie weet dat ene stuk met snelle violen wat bijna wel lijkt op een nummer van slayer
>>
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4206162/2015/12/11/Heroine-tussen-de-Goudse-kaas.dhtml

Belachelijk dat je voor iets als dit 20 jaar cel krijgt en voor moord, iemand neersteken of de verkrachting (van een kind zelfs) minder dan dat.
>>
>>53136131
Ik heb niks met Estland. Ik wil alleen hun vlag.

De voorgestelde nieuwe van NZ is ook mooi.
>>
>>53136174

>geen werk

Ik ben een student, ik had vandaag een tentamen oetz en ik heb er donderdag weer een, voor de rest ben ik vrij.

Daarbij werk ik op oproepbasis.
>>
>>53135923
Leningen zijn meestal voor 30 jaar...
>>
>>53136190
Probeer maar eens te huren
Zit je op dezelfde prijzen per maand, maar dan moet je ook nog eens €38.000+ verdienen.
Ik kan alleen dat niet betalen, dus wilde ik met een vriend samen wonen, maar dat accepteren de makelaars niet, tenzij we gaan trouwen.
>>
>>53136226
is dat die ene dat je eerst vier korte noten wat langer na elkaar hoort en dat hij daarna opeens heel snel gaat? Ik vergeet ook altijd hoe die heet.
>>
Ik wil mensen ontmoeten in Deventer.
>>
File: 1zwccpc.jpg (214 KB, 750x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1zwccpc.jpg
214 KB, 750x423
>>
>>53135923

>wat de neuk is er met dit kutland

Opgeblazen huizenprijzen dat is er wat er aan de hand is. Als je nu jong bent en een huis wil kopen is het gewoon een ongelukkig kutmoment. Er zit nog veel lucht in die er zeker uit gaat. Als je nu koopt en niet significant meer gaat verdienen in de toekomst blijf je met een enorme restschuld zitten. Vergrijzing enzo, al die oudjes gaan straks dood en de huizen komen de markt op. Allochtonen import kan het niet betalen dus die gaan het niet kopen en de rest heeft geen zin om 260k te betalen voor een standaard kuthuis van 40 jaar oud.
Dus bij deze de protip, koop niet en al helemaal geen appartement. Het gaat een financiële strop worden. Het alternatief is een besteedbaar inkomen van minder dan bijstandsniveau of de komende 30 jaar vast zitten op dezelfde plek en alsnog kankerveel betalen.
>>
File: 5423534254326t52.png (1 KB, 447x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5423534254326t52.png
1 KB, 447x296
>>53136100
Oetz
>>
>>53135657
We weten al dat je Arab bent dus paal teminste Emilie om die Brit schijtsmaak tegen te gaan.
>>
amai jongens negeer die struikel nou eens zoals het hoort
>>
>>53136392

Lijkt op drop, varkenswalgelijk.

>prinsenvlag wanneer?
>>
>>53136392
opkankeren met je engelse dropvlag
>>
een van mijn fantasien die ik heb en hoop dat nog een keer gaat uitkomen is om geneukt teworden door een vrouw met een voorbinddildo.
>>
>>53136407
Hij blijft maar palen, hoe stoppen we hem?
>>
>>53136226
Bedoel je de Maanden van Vivaldi?
>>
>>53136226

2cello?

https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk
>>
>>53136436
Wat een kankerlelijke kutkop
>>
File: 1380231497791.jpg (168 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380231497791.jpg
168 KB, 1280x960
>>53136100
Is wel goed maar die van Ukraine is nog mooier.
>>
>>53136449

Er is een realistische kans dat ik na dit jaar in het buiteland woon (voor een aantal jaren) dus dan paal ik in andere draden
>>
>>53136467
lijkt erop maar het is daadwerkelijk een klassiek stuk, geen rock-cover

>>53136457
zal even kijken
>>
>>53136332
heb jij even geluk
http://www.binkdate.nl/ad/21919/Ik%20wil%20nu%20pijpen/
>>
>>53136500
Prima. Vergeet de deur niet toe te trekken.
>>
>>53136433
>drop niet lekker vinden
AH.U.BEE Arabier
>>
>>53136457
bedoel jij niet de 4 seizoenen van vivaldi?
>>
File: dildo.png (207 KB, 508x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dildo.png
207 KB, 508x511
>>53136537
>Herenslip met dildo

what the fuck, waarom?
>>
>>53136222
Het punt zit hem eigenlijk in het feit dat ik een huis/appartement wil zonder dat er iemand anders moet meebetalen ervoor. Wil gewoon geen schijt hebben als het fout loopt en alles moeten verkopen omdat madam dan haar helft kan krijgen.

>>53136286
Wil zo min mogelijk aan een bank vasthangen.

>>53136295
>trouwen
Is altijd leuk voor de bank, hebben zij meer macht als je het doet. Als je dan scheidt moet je nog steeds alles afbetalen of verkopen. En moet de ander of jij een nieuwe woonst zoeken. Dus wint de bank altijd.

>70% scheidingen in België :^)

>>53136356
Ik bereken alles moest ik terugvallen op een laag inkomen job. Die 950€ kan ik nu wel betalen alleen, maar ik weet zeker dat ik mijn huidige job kan verliezen in 7 maand(tijdelijke contracten)
>>
>>53136474
>bloedgeiltje afkraken

watever man, ga lekker op Japanse tekeningen fappen
>>
>>53136641
Voor de kleinere geschapen onder ons
>>
>>53136641
Voor als je een erectiestoornis hebt en ook tegelijk iets in je kont wil hebben denk ik.
>>
>>53136457
jaaaa dankje!

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA&t=17m55s

>>53136310
bedoelde je ook deze
>>
>>53136612
Was het niet de decennia? :^)

[verklapper]Volgens mij is het lente trouwens
>>
>>53136356
Aub. Ik heb van de woningbouw gekocht. Ik heb 120m2 en mijn hypotheek is 300 euro per maand, welke ik ook nog met mijn vod kan delen (werken beiden) Zie dat maar eens te regelen als je huurt. Stelletje koekwauzen. Je moet juist WEL kopen als het enigzins mogelijk is want de overheid geeft subsidie dmv de hypotheekrenteaftrek.
>>
File: 1424669258059.jpg (540 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424669258059.jpg
540 KB, 1280x720
Te veel lelijke 3D vrouwen, paal moeie 2D meisjes.
>>
File: chantaloi.gif (3 MB, 319x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chantaloi.gif
3 MB, 319x400
>>53136653
Nee dank je
>>
>>53136768
Waar keek die naar?
>>
File: 1446239370374.png (148 KB, 600x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446239370374.png
148 KB, 600x375
>>53136764
Animatie!
>>
>>53135642
Tsja ja soms is het leven moeilijk, ben je nou homo of is ze knap? Ik weet het niet anon maar ik denk dat je homo bent.
>>
hoe start ik met een evenwichtig programma in de sportschool?
Hoeveel kilogram moet ik doen op welk instrument of losse gewichten?
>>
Waarom zijn zo nutteloos en kut?

>bijna alle grote """"moslim"""" scholieren waren Perzen
>Grootste in het grootste deel van de islamitishe geschiedenis worden de moslims geleid door Perzen (Abbasiden)

>gekoekt door turken (Seljoeken, Ottomanen)

>gekoekt door Koerden (Salaheddine)
>>
>>53136537
dit wordt een ripdeal toch
>>
>>53136706
ik bedoelde een andere maar die is ook leuk.
>>
>>53136822
Je moeder
>>
>>53136838
Waarom zijn Arabieren zo kut*
>>
>>53136856
Dies Irae van Vendi als je iets PEISCHSSSS wilt
>>
>>53136829
Vraag het aan je minister van volksgezondheid
>>
>>53136865
Mijn moeder is kanker lelijk
>>
>>53136856
oh dan weet ik het niet meer zeker eigenlijk

>>53136822
m'n nektazje
>>
>>53136889
Verdi*
>>
>>53136889
>PEISCHSSSS
ik ben 12 en wat is dit?
>>
>net verhuist
>kassières in de buurt hebben een verlegen lachje als ze naar je kijken

Een week en moet nu al weer nieuwe winkels vinden
>>
>>53136969
mijn slechte spelling dat is wat dit is
>>
File: Serena spaghetti.png (386 KB, 798x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena spaghetti.png
386 KB, 798x655
>>53136829
>Hoeveel kilogram moet ik doen op welk instrument
Net zo veel zodat je teminste 8-12 herhalingen kan maken.
>>
>>53136903
>>53136904
Paal foto
>>
>>53136739

Hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd en de overheid gaat je 3meteronderwater-hypotheek echt niet wegsubsidieren hoor. Maar goed doe je ding. Het hoeft dan maar 1x tegen te zitten en je bent de rest van je leven fucked.
>>
>>53136829
Tsja ik doe dit:
http://scoobysworkshop.com/intermediate-workout-plan/
Simpel en niet teveel oefeningen zodat je jezelf echt kan focussen op de workout.
Lees de pagina alles staat er gewoon.
>>
>>53136973

hahaaaaaaaaaaaaaaa topstekoek
>>
>>53137002
>Japanse dierenbeul kookt spaghetti
>>
>>53136973
mij kennen ze ook wel bij mijn winkel maar de relatie blijft professioneel en discreet
>>
>>53137117
>Japanse
Was dat maar waar, dat is toch echt een Krulbroodje.
>>
>>53137045
Best zielig voor die man eigenlijk. Hij kwam soms op /fit/ en gaf advies op youtube tot hij vertelde dat hij het liefst met ballen en knakworst speelt.
Hij werd zo erg gepest dat hij gewoon volledig is gestopt.
>>
>>53137128
Dit wil ik juist
Maar ze zitten maar te lachen en mij oncomfortabel te voelen, want ik weet niet hoe ik om moet gaan met positieve aandacht
>>
>>53137275

Doe je oortjes in als een klootzak, dan vinden ze je bij voorbaat onbeleefd en lachen ze niet naar je kankerkop
>>
File: nooitmeer.jpg (26 KB, 500x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nooitmeer.jpg
26 KB, 500x366
>>53137215
>tot hij vertelde dat hij het liefst met ballen en knakworst speelt
>Hij werd zo erg gepest dat hij gewoon volledig is gestopt.
Dat is best wel sneu.
>>
>>53137334
Doe eens lief
>>
>>53137334
Ik heb meestal oortjes in, werkt niet.
>>
>>53137406

Ik geef toch gewoon advies :3
>>
>>53137215
>hij het liefst met ballen en knakworst speelt.
Snap niet dat /fit/ hem dan zo lastig valt, daar houden ze juist allemaal zo van.
>>
>>53137215
Maar zijn laatste filmpje is gisteren geupload.
>>
>>53137215
Oh ja nouja hij Youtubet nog, maar dat weet je zeker wel. 4kin heeft gewoon een hoge hoeveelheid slechte grappenmakers en gefrustreerde mensen die alleen maar de slechte kant van iets kunnen inzien, het discussiëren heeft soms geen zin en is sowieso zeer tijdrovend voor iets wat maar tijdelijk bestaat (de draad).
Dus al in al is 4kin eigenlijk geen efficiënt platform voor zinnige informatieverwisseling, het is beter voor beide partijen dat hij weg is.

Maar verder moet ik zeggen dat zijn informatie zeer goed is, wellicht kan je dingen wel verfijnen in de details maar eigenlijk doen de details er niet heel erg toe voor 99% van de heffers.
>>
How are you people different from Germans and why do you deserve your own country I'm not sure I get it
>>
>>53137604
How are you people different from Arabs and why do you deserve your own country I'm not sure I get it
>>
>>53137604
I'd love to unite with our German brothers in the past but they are insane cucks these days so it's best to be separated.
>>
>>53137665

neger aub
>>
>>53137604
Generally when it comes to character we're different, our way of approaching things is different there is more... but you need to experience both peoples (even when they're working too) to get what I mean.
>>
Wat is dit? Waarom moet ek leer hierdie """"Nederlands"""" wanneer ek kan in Afrikaans praat?

Ek wil met 'n werklike persoon praat, nie in dit Nederlands kak
>>
>>53137754
Wat schattig
>>
>>53137754
Waarom ben jij in Croatië?

Doe je VPN is uit.
>>
>>53137754
godverdomme opkankeren
>>
>>53137754
verkeerde proksie anon
>>
>>53137754
Omdat Nederland belangrijker is internationaal gezien.
>>
>>53137754
er zit een ananas op uw vlag anon
>>
>>53137754
'Doe dat schildje af en voeg je tot ons toe.
>>
>>53137506
Roodhet is veel beter zeker?
>>
>>53137754
>Afrikaans
>Niet een vernegerde kleuter versie van het nederlands
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zXHyHyyvYug
>>
>>53137910
>>53137870
>>53137839
>>53137797
Jammer, mense! Ek bly in Kroasië en ek is 'n Kroaat. Ek weet nie baie Afrikaans
>>
>>53138112
ik ben zoals die eerste
>>
>>53138201
Ik ben zoals die tweede in de duimnagel, maar dan met een laagje vet voor wat extra isolatie en bescherming.
>>
File: 1410212817168.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410212817168.jpg
35 KB, 535x577
>>53138201
ikdv
>>
Wat een stelletje hoorndragers zeg
>>
>>53138251
>>53138259
maar goed nieuws jongens, binnen een paar weken ga ik naar de sportschool!
>>
>>53138384
Waarom dan pas?
Waarom niet nu?
>>
>>53138384
Begin maar eerst met gezond eten.
>>
File: maxresdefault.jpg (32 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
32 KB, 1280x720
>>53138384
DOE HET
MORGEN
NEE NU REN NAAR DE SPORTSCHOOL
DOE HET
>>
>>53138454
grappig
>>
>>53137924
Ja, ek lief Nederland, dit was 'n misverstand, en Afrikaans is makliker
>>
>>53138384
Waarom ben je aan het uitstellen? Sportkleren kopen en morgen inschrijven en trainen.
>>53138201
Die tweede is waarschijnlijk ook roids, daar doe je geen 1.5 jaar over.
>>
File: 1435535499484.jpg (28 KB, 282x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435535499484.jpg
28 KB, 282x354
>137 500€ voor dit
https://www.realo.be/nl/brugsestraat-25-8020-oostkamp/3303427?l=1879126722
>>
File: 1443975211211.jpg (1 MB, 1030x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443975211211.jpg
1 MB, 1030x1440
>ze maken zich zorgen over geld!
letterlijk wat is er mis met jullie? er is genoeg voor iedereen.
>>
>>53138567
>Die tweede is waarschijnlijk ook roids, daar doe je geen 1.5 jaar over
Boos op eigen geneticaflikker gedetecteerd.
>>
Dus hoe gaat deze thread hier.. kanker kanker of wa?
>>
>>53138639
Vergelijkbaar waar ik nu woon, alleen heb ik een "vrijstaande bungalow"
Het zou mij niets verbazen als de beheerder voor deze kavel (staat nog een woonhuis op) €300.000 heeft betaald, met beide panden in slechte staat.
>>
>>53138810
>thread
ERUIT
>>
>>53138810
Wij noemen het een draad, welkom nieuwvriend.
>>
>alle mensen zonder VWO diploma zullen nooit permanent verbannen zijn

slechte voel
>>
>>53138976

>elitair zijn over je middelbare schooldiploma

dood jezelf oetz (niet echt doen)
>>
>>53138824
Correctie, net even opgezocht waarvoor hij verkocht is: €280.000
>>
>>53138976
>VWO nerd
Havisten zijn meesterras oetz
>>
>>53138769
Niet echt, zijn progressie hoe hij er op het laatst uit ziet lijkt mij gewoon te veel voor anderhalf jaar training.
>>
>>53138897
Dankje, een stuk vriendelijker dan >>53138855

PS.
wat is 'oetz'?
>>
>>53139127
Laat maar

Om Eerlijk Te Zijn
>>
>>53139127
oetz = tb(q)h
>>
>>53139066
>Lagere opleiding dan VWO.
>Denken meesterras te zijn.
Kies er 1.
>>
>>53139088
HAHAHAHA 77IQ aub
>>
>>53139185
Dank u vriendelijk

Eerst deed ik HAVO, toen realiseerd ik >>53139194
Nu VWO6 NT (informatica en NLT/ANW)
>>
>>53139194
>Hij deed iets op school
>>
>>53139088
Ja want dit is echt een gear gebruiker
https://www.instagram.com/p/_1zKg3vax3/?taken-by=filip_zabielski
>>
>>53138976
De beste mensen zaten op het vmbo.
>>
>>53139088
het is best haalbaar als je weet wat je doet.
>>
>>53139330
>3KB aub
>>
>>53139288
HAHA NERD!!!!
maar baas.. over die loonsverhoging?
>>
>>53138410
>>53138454
>>53138567
mensen gaan denken dat ik een normaaltje ben en alleen in het begin van het jaar kom
>>
>>53139066
>>53139194
>meesterras
Terug naar Roodhet
>>
>>53139481
>Getrekkerd worden door het woord "ras"
>>>/tumblr/
>>
>>53139477
Eigenlijk is dat een hele goede reden, wacht maar even tot het wat normaler wordt.
>>
>>53139313
Zyzz was een gear gebruiker maar was ook niet heel groot. Als je zo mager bent en dan zo wordt dan binnen een anderhalf jaar begint het verdacht te worden. Maar er zijn ook zat mensen die geloven dat Scooby naturel is omdat hij geloofwaardig overkomt en charismatisch is.
>>
>>53139031
>>53139066
>>53139330
>>53139288
Ja, doe mij maar een een whopper menu met kaas.
>>
>>53139538
>le pcmeesterras xDdddddd
>>
>>53139561
Ben geen uni studentje
>>
>>53139561
>Loonslaaf zijn
>>
File: pcmasterrace.png (184 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pcmasterrace.png
184 KB, 1366x768
>>53139590
Je bent je plaatje vergeten, dame
>>
>>53139560
Deze kerel ziet er totaal niet uit als zyzz man
>>
>>53139590
>>53139673
Letterlijk kanker
>>
>>53139560
Gast jij bent echt kankerdom en overigens heb ik al weleens deze discussie met je gevoerd over Scooby dus ik weet dat jij het bent letterlijk 77IQ.
>>
>>53139477
Ze zijn juist veelste druk met zichzelf bezig en gaan echt niet letten op wie er allemaal trainen. Als je wil gaan trainen moet je je heel weinig aantrekken van wat andere vinden, als jij nu een dag uitstelt omdat je vreest wat een ander van je vind verlies je.
>>
>>53135793
Nog altijd zuur dat je UEFA niet hebt gehaald?
>>
>>53139561
Niets mis met wat arbeid oetz.
>>
File: 64644.jpg (23 KB, 700x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64644.jpg
23 KB, 700x394
jullie mening over plaatje gerelateerd
>>
>>53139894
>je
>>
>>53138976
Ik had vwo kunnen doen maar dan moest ik een extra taal nemen en bijles er in krijgen en daar had ik geen zin in.
>>
File: 1450131488784.png (138 KB, 802x157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450131488784.png
138 KB, 802x157
>>53139561
>dvw steeds geen Burger Koning hier
>>
>>53139977
kankermongool
>>53139894
ik vind armoebal alleen leuk als ik erop heb gewed.

maarja, ik ben weer voor de rode duivels aankomende zomer
>>
>>53139977
Hij zal Amerika weer groot maken.
Enige probleem is dat we dan alle schijthuiden, golfmakaken, zandnegers, """vluchtelingen""" en kebabvreters daar niet heen kunnen deporteren.
>>
>>53140053
Kanker 77IQ.
>>
File: 1325642491393.jpg (39 KB, 399x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325642491393.jpg
39 KB, 399x369
>>53140029
>geen burgerkoning
>geen kfc
>slechts drie sterbuks

Wat is er toch mis met ons land
>>
File: grappige_miem.png (111 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grappige_miem.png
111 KB, 350x345
kijken jullie ook de ebische regie aflevering van de NOS?
>>
>>53140097
koek
>>
Ga zo voor de eerste keer mijn kontje vingeren jongens
>>
>>53140161
zo hectisch
ik ga zo een autistische aanval krijgen jongens
>>
http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/05/undateables-tom-tourettes-aspergers_n_8915624.html
>>
>>53140178
Moet je met een dildo doen.

Je kan je prostaat nooit masseren met je vingers tenzij je vreselijk lange vingers hebt.
>>
>>53139766
Ik weet dat het lastig is als je idolen geonteert worden, maar het is uiteindelijk makkelijker om te accepteren dat dit geen echte naturel sporters zijn.
>>
>>53140178
>>53140161
spannend
>>
>>53140395
>>53140324
>>53140178
flikkers
>>
>>53140394
77IQ ik zeg het nog een keer: je bent kankerdom en snapt zo weinig.
Lees iets of zoiets of maak jezelf van kant.
>>
>>53140455
Had je daar wat tegen, kkhomo?
>>
>>53140462
>77IQ spammen
welke opleiding heb je ook alweer gedaan?
>>
>>53140502
Kan je niet lezen ofzo?
>>
>>53140585
ga naar je eigen draad jerommeke
>>
>>53135371
i don't know these flags except netherlands
teach me sempai
>>
>>53140585
Ik vraag of je iets tegen flikkers hebt. Kan je niet lezen ofzo?
>>
Sta op Centraal, jongens.
>>
>>53140708
Left to Right
Arubu, Flanders, Netherlands, Friesland, Apartheid era South Africa
>>
>>53140719
ben jij qt?
>>
>>53140754
>Aruba*
>>
>>53140719

utreg?
>>
>>53140708
>>
>>53137669
You mean when you were Germany's bitches in ww2? lol
>>
>>53140718
Kanker 77IQ
>>
>>53140772
Ja.

>>53140801
Ja.
>>
File: Frisian_Flag.png (22 KB, 736x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frisian_Flag.png
22 KB, 736x491
>>53140754
>>53140801
thanks sempai
i like this flag
>>
>>53140873
Is daar soms iets mis mee?
>>
>>53140917
paal foto

ik moet nog jossen
>>
>>53140873
is deze kanker neger hier nog altijd,

ga weg nep-nederlandssprekende
>>
>>53140873
Slaafje
>>
>>53141002
Nazi + Frisian, that's a nice combination you got there.
>>
File: 1.jpg (31 KB, 544x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
31 KB, 544x400
>>
>>53140873
It was pathetic really, the Dutch betrayed the Germans badly. They could've used all the support they could get and unite Europe under one fascist flag.
>>
ik ben blij dat nelson mandela dood is

nog een neger weg van de wereld
>>
>>53140161
ik heb het gemist want ik moest naar de winkel van mama :(
>>
>>53141281
The Krauts were traitors, they weren't honorable. De Duitsers zijn dat altijd geweest. Duitsland is een grap, het zou niet moeten bestaan.
>>
>>53141245
Mijn kankernegerdetecteerder ook
>>
>>53141344
Smerige racist.
>>
>>53141344

kantmeester
>>
>>53141344
hahahahaha echt hoekig!!!
>>
>>53141344
Nelson Mandela was letterlijk een terrorist die president werdt van een """"""""regenboog""""""""""natie.
>>
>>53141344
Gelukkig wel, ik voel echt warmte en blijdschap als ik negers zie sterven.

Ze proberen altijd tegen de witte landen te keren en zijn altijd alleen loyaal aan hun kleurgenoten, dus kan er echt niks voor voelen.
>>
>>53141484
>zijn altijd alleen loyaal aan hun kleurgenoten
Waarom haten Zulus dan Xshosas enzovoort?
>>
File: South Africa.jpg (449 KB, 1769x1939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
South Africa.jpg
449 KB, 1769x1939
>>53141483
dit
>>
>>53141547

luister jij toevallig naar "hiphop"?
>>
>>53141484
deze jongen snapt me
>>
>>53140719
Wat is dit voor een lelijk aidsstation?
>>
>>53141592
Nee, ik luister niet naar hippehup. Maar natuurlijk is de zwart-op-zwart-moord in Amerika ongelofelijk hoog.
>>
>>53141703
>natuurlijk is de zwart-op-zwart-moord in Amerika ongelofelijk hoog
Maar anon, dat zijn geen echte negers.
>>
wie /101barz/ hier?
>>
>>53140719
Die in rotterdam is veel mooier.
>>
>>53141790
NO
GO
ZONEEEEEEEEEEEEEEE
https://www.youtube.com/watch?v=riafWuWatEA
>>
Jongens ik kom hier niet uit.

Wat is geen taak van het operating system?
a) het schedulen van processen
b) het beheer van bestanden
c) het uitvoeren van berekeningen
d) het abstraheren van de onderliggende hardware

A en D is het sowieso niet. Is het nou B of C?
>>
File: 1442644971153.jpg (82 KB, 630x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442644971153.jpg
82 KB, 630x540
>>53141547
Onderling hebben ze ook ruzie maar ze haten gezamenlijk het witte ras en proberen alles wat de westerse beschaving groot heeft gemaakt kapot te maken. Net als die Arabier hier, hij zal altijd partij kiezen voor kleurgenoten om ze het voordeel over het witte ras te geven. Hij zou er graag voor stemmen om duizende "vluchtelingen" in je dorp te laten wonen en je dochters/zusters te verkrachten.
>>
>>53141947
e
>>
>>53141952
Wie is er hier een /koekoud/??
>>
>>53141947
b?
>>
>>53141947

Als ik moest kiezen zou ik gaan voor c, maar ik weet het niet zeker.
>>
>>53141909
>>53141790
AL WAS JE EEN EENDAGSVLIEG IK ZOU JE DAG VERPESTEN

nog steeds hardste line die ik in het nederlands gehoord heb
>>
>>53142068
Ja dacht ik ook, maar ik weet niet wat het bedoelt met "berekeningen".

Het is een té algemeen woord
>>
>>53141952
Maar beseffen ze dan niet dat zonder de blanken hun land letterlijk een Zimbabwe wordt?
>Hij zou er graag voor stemmen om duizende "vluchtelingen" in je dorp te laten wonen en je dochters/zusters te verkrachten.
Met alle respect, er zijn ook genoeg tumblerpolitiekologen en cryptojoden uit de Randstad met dikke bmw's die ook niets liever willen dan een multiculti platteland.
>>
>>53141947
Het is duidelijk C.
>>
>>53142111

Ik zou simpelweg denken dat die "berekeningen" waarop ze doelen op een fundamentelere niveau worden gedaan, met bits, logic gates e.d. Dat heeft dus meer met hardware te maken.

Maar misschien is dat kletskoek.
>>
>>53141947
>c) het uitvoeren van berekeningen
Ik denk niet dat dat de taak is van het OS.
>>
>>53141947
C natuurlijk. Berekeningen gebeuren niet op OS-niveau. Denk dat dat taak van processor enzo is
>>
>>53142209
>Maar beseffen ze dan niet dat zonder de blanken hun land letterlijk een Zimbabwe wordt?
Ze denken dat als ze iedereen hier heen halen ze in een eerste wereld paradijs kunnen leven maar dan moeten ze even goed naar Detroit en Ferguson gaan kijken. Zodra de witte weg zijn stort alles in elkaar.
>>
>>53142247
Ik denk veel simpeler eigenlijk. Dit zijn oefenvragen van mijn tentamen voor morgen, alleen dan zonder antwoorden.

Ik heb wel het oude tentamen met de antwoorden die op die vraag lijkt:

33. Wat is geen taak van het operating system?
A. Het abstraheren van de onderliggende hardware
B. Het uitvoeren van berekeningen voor een boekhouding
C. Het controleren van toegangsrechten van een gebruiker voor bestanden op de harde schijf
D. Het schedulen van processen

In dit geval was het antwoord B, misschien dat ze zulke berekeningen bedoelen.
>>
File: 1450810047712.png (32 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450810047712.png
32 KB, 640x400
Jongens, wie ook /WAJONG/ hier?

Zojuist de formulieren ingediend voor
>Kwijtschelding van gementeebelasting
>Individuele inkomenstoeslag

Dit gaat mij misschien wel 350 euro per maand bovenop me wajong opleveren.

>dgw je de vruchten plukt van loonslaven
>>
>>53141245
>>53140873
Varoom so souterig, my broer?
>>
>>53142458

Oke, je kan het op mijn manier interpreteren, anders doelen ze misschien op dat je "B. Het uitvoeren van berekeningen voor een boekhouding" misschien met een programma zoals excel moet doen.

In beide gevallen weet je dat het geen taak is van je *besturingssysteem* (>operating system).

Welk vak is dit?
>>
>>53142739
Waarom*
>>
Bezoek onze robotbroeders
>>>/r9k/25510068
>>
>>53134281
Geen idee mijn vriendin weet het niet etc maar uh mijn beste vrienden wel want hun hebben het ook lol.
>wees mij kanker raar kind kan wel gewoon functioneren en is een star wars nerd en heb vrienden
ik fietste naar school tot dat ik naar een andere school moest vanwege afstand
>groep 5 wordt ik steeds vaker uit de klas gehaald voor een gesprekje
>een paar maanden later zegt die kut hoer daar dat we naar andere scholen gaan kijken
>Mijn ouders begrepen het niet maar stemden in om mij ergens anders neer te zetten
>groep 6 ben ik in kanker speciaal basisonderwijs.
>wordt depressief omdat ik dingen van groep 5 moest maken die gewoon te makkelijk waren waardoor ik een grote achterstand kreeg en wordt gepest omdat ik star wars fan ben.
>dat gevoel dat ik met de bus naar school ging en daar gepest werd en niet mocht kijken als een of andere 16 jarige hoer haar tieten steeds laat zien.
>groep 7 kreeg mijn eerste vriend op die school eerst deed hij vervelend om stoer te lijken maar daarna was alles leuk en zo. we zaten niet in de zelfde klas btw. ik fiets nu ook naar school weer
>groep 8 ben bij die vriend in de klas wat fijn was. Ik ging in dit jaar ook een keer naar slam fm heb daar toen het weer gedaan :D bij de avond ploeg. We kregen cito en zo. ik moest kader doen NEUK of ik moest naar speciaal onderwijs daar kon ik vmbo-t doen. daar hadden ik en mijn ouders geen zin meer in dus werd het maar kader of een gewone vmbo-t school. ik ging naar veel normale vmbo-t scholen toe maar werd afgewezen vanwege asperger.
>ik let niet meer op groentekst want dit duurt neukend lang.
>ik word toegelaten op een kader school. mijn moeder vroeg nog of mijn asperger een probleem zou zijn het antwoord was nee.
>na de vakantie ging ik met plezier naar school want ik zou eindelijk weer met normaaltjes om kunnen gaan.
>Ik moest binnen 2 maanden een aantal jaar achterstand inhalen.
>het lukt maar ik moest tot 10 uur in de avond leren.
meer?
>>
File: sadpepe.jpg (14 KB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadpepe.jpg
14 KB, 300x257
>dvw geen vriendin
>>
>>53143186
>wordt
>>
File: 1451842357740.jpg (244 KB, 453x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451842357740.jpg
244 KB, 453x774
>>53143226
Moet het per se een vriendin zijn? :3
>>
>>53143186
>meer?
MINDER MINDER MINDER
:^)
>>
wie komt habbo spelen
>>
>>53143349
i..ik denk het?
>>
>>53143358
top koek
>>53143313
>>53143313
>>53143313
GODVERDOMMMEN KUT HOER ZEG DAN OOK WAAR
>>
>>53142786
Eerste jaar propedeuse Computersystems & Networks op het HBO :^)
>>
>>53143349
>dvw geen schattige valstrik vd
Waarom nog leven?
>>
WILLEN JULLIE MEER OF MINDER VOELEN?
>>
File: 1451792813359.jpg (99 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451792813359.jpg
99 KB, 400x388
>>53143480
minder minder minder :(
>>
File: file.png (90 KB, 906x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
90 KB, 906x419
>>53143411
allemaal
>>
File: 1443280483025.png (138 KB, 2123x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443280483025.png
138 KB, 2123x2400
>dvw geen dikke, schattiglelijke oefen vd
>>
>>53143465
Nou, succes met je tentamen jongen.
>>53143480
Soms zou ik wel een enorme auti willen zijn (>) zodat ik geen emoties heb en geen liefde hoef van anderen
>>
>>53143062
Nee dank je, /r9k/ is echt pure kanker
>>
>>53143062
mgw meerdertaken
>>
File: prinsenprinses.png (814 KB, 512x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prinsenprinses.png
814 KB, 512x768
>>
>>53144109
En op zijn sterfbed zei hij ">dvw geen vd"
>>
>muh vluchtelingen
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/05/90-vrouwen-doen-aangifte-na-aanranding-keulen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kXYiU_JCYtU

beste lied ooit!!! of niet?
>>
>>53141909
vinden mensen dit onironisch leuk? Lijkt wel een soort parodie oetz.
>>
>>53144460

als je 12 bent
>>
oké jongens, ik heb nog 3 nummers nodig
ik denk om in the end te doen van 53144460 ▶
https://www.youtube.com/watch?v=kXYi
maar, dan heb ik er nog 2 nodig

heb jij een leuk liedje wat je wilt delen?
stuur dan in via vijfdrie-vijfdrie

laatste insturing van jan-peter uit alkmaar
https://www.youtube.com/watch?v=Ovzel1oUFcA
"ik zet dit altijd op feestjes op, en dan denken mensen echt zo van wat de neuk"

dankje wel voor je inzending jan-peter
>>
>>53144460
>Randstadnummer
Nog liever dit.
https://www.youtube.com/watch?v=jRjluFCNuoQ
>>
>>53144615
https://www.youtube.com/watch?v=B-oU2xlViRQ
"mocht ik op een feestje zijn en dit opzetten dan wordt het meteen afgezet"
>>
>>53144639

>kader is dom

dat zie je er niet aan af hoor. Sinds wanneer kan angelica nederlands trouwens ze zit in de clip op 0:54
>>
wanneer ben je voor het laatst romantisch in aanraking gekomen met een lid van het vrouwelijke geslacht?

https://www.youtube.com/watch?v=OG_l40pdPEA
>>
>>53144615
wat hebje trouwens gedaan dat je nog steeds niet op paalnummers kan klikken
>>
>>53144820
vorige week, verliep niet soepel
>>
>>53141344
Neger hij is al ruim twee jaar dood
>>
TOKYO HOTEL IS DE BESTE :DDD

https://www.youtube.com/watch?v=Le_IyYLrUtQ
>>
>>53144867
vertel
moest ze nie van zandnegers weten? serieuze vraag
>>
>>53144757
het spijt me, je bent er niet ingekomen, maar door jou is er wel harde steen in gekomen van motorhoofd
>>
>>53144820
net op straat keek een meisje me aan, telt dat
>>
>>53144906

Ik had een vorig jaar op mijn vakantie in polen een duits meisje ontmoet, ik vond haar wel leuk, ik had een beetje contact gehouden en ik reed vorige week naar haar (was maar een paar uur).

Ze is op zich wel mooi, en we delen ook interesses, maar het klikte niet.

Maar ja, ik heb dan ook wat tegen moffen :^)
>>
wie dit nummer weet te waarderen krijgt een date
https://www.youtube.com/watch?v=aTJtUrG0LQs
>>
>>53144928
vriendjespolitiek oetz
>>
>>53144639
>dvw de 3mb versie nergens meer te vinden is
>>
>>53145054
dit hoor ik snachts als ik de kraan niet goed heb dichtgedraaid
>>
>>53145054
>date

Zelfs al was je een meisje of valstrik heb je het nu wel mooi verkloot.
>>
maak nieuwe draad
>>
>>53145191
Hier moest ik luid om lachen
>>
Zijn er hier uberhaut dames? Of is het gewoon een worstenfestijn?
>>
>>53145315
nieuw
>>53145315
nieuw
>>53145315
nieuw
>>
nieuwe draad oetz
>>53135366
>>53135366
>>53135366
>>
>>53145054
intens
>>
>>53141909
Dik nummer ouwe

[spoiler]:^)[/spoiler]
>>
>>53135448
>een modderhaai posten in deze draad
Thread replies: 318
Thread images: 48
Thread DB ID: 365253[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.