[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 323
Thread images: 76
Forrige: >>53093035
>>
Forst for frilurerlosjen
>>
megmeg
>>
File: 0x0xqOql.jpg (57 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0x0xqOql.jpg
57 KB, 640x640
A U R O R A
U
R
O
R
A
>>
>>53133411
Vil gjerne se mer diskusjon mellom fylker
>>
File: 1423.jpg (137 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423.jpg
137 KB, 800x1200
>>53133488
>>
>>53133573
t. vil vite hvor alle er i fra med fullt navn og etternavn samt adresse
>>
>>53133611
Kvadan me kjem? Eg bur i Bergen.
>>
>>53133573
>>53133611
Jeg befinner meg i Tromsǿ, bare noen titalls meter unna "skriften på veggen".
>>
File: 1444332175416.png (585 KB, 2000x1519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444332175416.png
585 KB, 2000x1519
>>53133695
Er det trangt i buret?
>>
>>53133751
Jævleg bra megmeget.
>>
File: yaddle.jpg (86 KB, 674x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yaddle.jpg
86 KB, 674x505
Hvem /yaddle/ her?
>>
>>53133601
Fantastisk bilde, ble forresten kåret til årets beste norske soloartist av GAFFA i dag.

https://youtu.be/w2I6UxycMLQ
>>
>>53133993
Hvem?
>>
>>53133601
tissen min
>>
>>53134057
Madonna
>>
File: tfwnorussiangf.png (1 MB, 1000x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfwnorussiangf.png
1 MB, 1000x666
Hva skal jeg lage til middag gutar?
>>
>>53134066
Hva med den? Gjör den ondt?
>>
>>53134093
Pai, for ekstra megmegpoeng.
>>
>>53134093
Betasuppe
>>
>>53134181
Gidder ikke å lage noe slikt til meg selv på en tirsdag.
Noe lettvint med minimale ingredienser.
>>
>>53134237
Pleier å bake ting i ovnen, jævlig lett og minimalt med oppvask. Alt som bakes blir godt, SERIOST.
>>
>>53134093
Kalde wienerpolser
>>
>>53134280
Jeg er helt neandertaler på mat, jeg kan spaghetti, pannekaker, og frosne ting.
>>
>>53134280
Stottes, ovnsbakt grandis er noe alle.burde velsigne smakslokene sine med
>>
File: 1427591730557.jpg (137 KB, 423x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427591730557.jpg
137 KB, 423x528
Hvem /sortmetall/ her
https://www.youtube.com/watch?v=eT1A-c_ipr0
>>
>>53134361
Jeg lo. Men jeg mener det, man kan være neandertaler som bare det, men å bake ting i ovnen er fremdeles jævlig enkelt.
>>
>>53134380
Hva for noen heslige lyder er dette?
>>
Nordmann som bor i USA rapporterer
>>
>>53134093
big mac fåvæ
>>
>>53134526
Gi meg en big mac fåvæ
>>
>>53134526
Hvorfor i helvete ville du bo i USA?
>>
>>53134526
>min slekt
Godt forsok Pedro.
>>
>>53134526
Hvor i USA, og hvorfor bor du der desu??
>>
>>53134526
>dfn ingen USA-jv
>>
>>53134526
Hvor i USA? Er du virkelig norsk, eller bare "muh heritage"? Hvorfor er du egentlig i burgerland? Hvilken by kommer du opprinnelig fra? Big mac eller whopper?
>>
Opprinnelig fra Bergen, bor her pga jobb
>>
>>53134659
>Opprinnelig fra Bergen
Få hǿre paringsropet ditt.
>>
File: 1446789499491.png (140 KB, 543x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446789499491.png
140 KB, 543x400
https://www.youtube.com/watch?v=8vroRefQS2c klassiker :')
>>
>>53133601
hun begynner å bli en stor jente
>>
>>53134659
Hva slags jobb?
>>
>>53134736
Drep meg
>>
>>53134701
Byen e Bergen og laget e Brann, stedet e stadion men vi vinner ikkje serien allikevel så kem bryr seg :)
>>
>>53133601
DÆNG!

Dama har noen nydelige brost også!
Har ikke vært helt overbevist til nå, men jeg er herved en av dere!
Jeg og min halverigerte penis.
>>
File: Omslag NB-1.jpg (3 MB, 2727x1834) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Omslag NB-1.jpg
3 MB, 2727x1834
>>53134526
Aldri kom tilbake, jævla landssviker.
>>
>>53134789
>han tok ikke referansen til et av trådens saftigste megmeger
>>
>>53134835
Ro deg ned Per Sandberg, flytter hjem til sommeren, var tre års kontrakt
>>
>>53134915
HVILKEN JOBB
>>
File: image.jpg (51 KB, 283x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 283x352
>>53134970
>forventer at eg forteller personlige detaljer til tilfeldige folk på Internett
>mfn
>>
>>53135046
Hva slags yrke du har er da ikke så personlig, med mindre er noe tipp topp hemmelig FBI greier.
>>
gutter det var goy men eg har viktigere ting å gjore på. Snakkes i neste /norgetråd
>>
>>53135046
Herregud. Du bor virkelig i USA du. Ikke glem tinnfoliehatten når du drar tilbake hit.
>>
File: 1448219105300.jpg (21 KB, 435x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448219105300.jpg
21 KB, 435x268
>>53134835
Problemer? :^)
>>
>>53135192
Nei, du blir snart sprengt i fillebiter av Hezbollah, så """""""""hjem""""""""" kommer du aldri.
>>
>>53133993
>årets soloartist
>ikke Susanne Sundfor
Hva faen fåvæ
>>
>>53135409
Min neger
>>
>>53135192
ET JÆVLA TRE
>>
Bikkjekaldt ute gutta, skulle nesten trodd det var vinter.
>>
>>53135409
Hun vant for årets norske hit (Delirious), men må si meg enig der. Aurora har jo ikke en gang gitt ut noe album i 2015, mens Sundför slapp kanskje årets beste norske album.

...men så var det jo GAFFAs lesere som stemte på de nominerte, alltid mye rart som skjer på slike avstemninger.
>>
>>53135753
Hun kommer uansett garantert til å raske med seg minst en Spellemann på slutten av denne måneden, så tror ikke hun fortviler over å tape en megmegpris eller to.
>>
File: panthera_X.jpg (198 KB, 1250x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
panthera_X.jpg
198 KB, 1250x1250
>Susanne Ufǿr
>>
Heh, det hastet ikke med å hjelpe den norske jenta.

Men det haster med å ta fra barn som lærer om kristend... jeg mener blir slått av sine slemme sigoyner foreldre.

http://www.dagbladet.no/2016/01/05/nyheter/innenriks/dodsfall/42634391/

kongeriket nogre
>>
>>53136418
Har de egentlig sagt noe om etnisiteten til moren og barnet i den saken?
>>
>>53136418
hva prover du egentlig å si?
>>
>>53136552
>Bodde på Bærum
>Hadde hytte

Tror nok de var etnisk norske.
Svartinger og slavere har ikke råd til den slags luksus
>>
File: 0794466.jpg (102 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0794466.jpg
102 KB, 400x388
Alt er visst ikke så jævlig likevel.
Nå kan vi i det minste se bra ut på den internasjonale statistikken gutta, det ornær sæ.


http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/44-ar-siden-det-var-like-fa-drap-i-Norge-som-i-2015-8303800.html
>>
>dfn bor i Trondheim
>vil alltid stå utenfor /norgelosjen/

H-hælvette
>>
File: 1386384680530.png (38 KB, 240x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386384680530.png
38 KB, 240x233
>>53137089
>42-årige Catrine Rothe blir funnet knivstukket og drept på Manglerud i Oslo. Kort tid etter blir en 50-årig mannlig norsk statsborger med tunisisk bakgrunn funnet knivstukket og skadet på Gronland i Oslo, og han dor senere på sykehus. En 55-årig mann fra Tunisia er pågrepet og siktet for begge drapene. Mannen, som tidligere er utvist fra Norge, har tidligere hatt et forhold til den drepte kvinnen.
Rasebland; bli knivstukket
>>
>>53137358

Fatt mot Anonsen når /norgelosjen/ vokser så vil nettverket vårt være landsomfattende.
>>
>>53137089
>15 av 23 drapsofre var av utenlandsk opphav
Det er godt å være norsk i Norge, gutta
>>
File: 1385558542782.png (116 KB, 800x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385558542782.png
116 KB, 800x388
>>53137089
>De lave drapstallene i Norge ville ha vært enda lavere uten innvandring. En del av drapene utfores av personer med innvandrerbakgrunn.
- Noen innvandrere har med seg traumer utenfra, sa Bjornebekk i 2013.

>Dfn innvandrerne hindrer oss i å bli #1 igjen
>>
>aurora aksnes ser ut som om hun er 14 hvis man kun har ansiktet som referanse

Skjonner ikke hvorfor så mange i norgetråden liker henne fåvæ
>>
>>53138048
Litt av et mysterium
>>
>>53138167
https://www.youtube.com/watch?v=hGCSD6AHv5U
>>
Håper dere hadde en fin feiring i går? For min del synes jeg aldri nyttårsaften blir vellykket i Oslo, så denne gangen var det på tide å oppleve nyttår et helt annet sted. Vi spiste forst en 4 retters middag på Fuego, og så tok vi turen videre til Kobenhavns storste nyttårsevent som holdt til på The danish playhouse. Der hadde vi bord og en haug med drikke- da kan vel umulig kvelden bli noe annet enn bra? Vi koste oss masse, og hadde en morsom natt :-) I dag derimot ligger vi halvdode i hotellsengen, og her tenker vi å bli resten av dagen. Alt er tross alt stengt i dag, så da slapper vi av med god samvittighet!
>>
File: SeWvkUOh.jpg (149 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SeWvkUOh.jpg
149 KB, 1024x1024
>>53138048
Vanskelig å mislike en så sympatisk, sjarmerende, jordnær og flink artist.

https://youtu.be/3AbrDWIwBO4
>>
Hvor lenge er det til dette kommer til Norge gutta?

https://www.youtube.com/watch?v=nTHbY9mVYAM
>>
>>53138661
>kommer
er redd det allerede er her dessverre https://www.youtube.com/watch?v=0s9hTwLqyD8

faen denne videoen er kreft
>>
>>53138773
>5 sekunder inn i videon
>Asyl for voldsutsatte lesber
I sopla går den.
>>
>>53138375
>fin feiring i går

Hva faen feiler deg
>>
>>53133601
Who is this semen demon? I want to impregnate her with my black seed.
>>
>>53139810
https://www.youtube.com/watch?v=d_HlPboLRL8
>>
>>53139903
Looks underage, perfect. Thank you, Lars.
>>
>>53139810
>>53140033
FROSKESPISERE UT
RÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
>>
>>53138375
Fint blogginlegg
>>
File: Korvet.jpg (270 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Korvet.jpg
270 KB, 1280x960
Vurderer å kjope en Corvette Stingray gutta, hva syntes dere?
>>
>>53140507
Penisforlenger/10
>>
>>53137554
>som tidligere er utvist fra Norge
utfor knivdrap, bli i Norge
>>
>>53140529
De koster bare sånn 150.000, V8 motor gutta. Horer når jeg kommer
>>
File: stringray.jpg (243 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stringray.jpg
243 KB, 1280x960
>>53140507
why choose the ugliest model known to man, get some taste norgebro
>>
>normisser forventer at du skal "gjore din plikt" for samfunnet ved å skaffe deg jobb og betale skatt
>samtidig forventes det at man skal "manne seg opp" og godta jomfrudom og ingen jv resten av livet
>du skal jobbe, slite og betale i ensomhet fra du er myndig til du dor mens tor tordenkuk vasser i vagina
>>
>>53140529
er så teit argument

du har ikke vurdert at noen genuint verdsetter kule biler framfor noe annet?
>>
>>53140715
Can't find that 60's one with the split rear windows on the market in Norway. And if i was to import it i would have to pay ridiculous sums of money for tax.
>>
>>53140763
Nei. Snodige greier.
>>
File: 6319.png (187 KB, 657x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6319.png
187 KB, 657x721
>>53138661
>Gender fluid
>Gender queer
>Cis lesbian people

Lurer på hvor lenge de holde på med virkelighetsfornektelsen sin.
>>
>>53140733
>"samtidig forventes det at man skal "manne seg opp" og godta jomfrudom og ingen jv resten av livet"

Hvis du har en jobb, hvis du har et liv. Vil du ikke tro at oddsen for å mote kvinner oker? Vil du ikke tro at hvis du har nok penger til å kle deg pent og dra ut på en nattklubb at et kvinnemenneske blir med deg hjem?

Men helt ærlig hvis du er jomfru og 25+ så er alt håp ute.
>>
>>53140776
how much in taxes, you could probably find one in america for 70-80k, if 150k is what you're willing to spend taxes cant be double
>>
Viktig sporsmål gutta.

Uttaler dere æ'en i sæd som 'Æ' eller en 'E', og hvor i landet holder dere til?

Uttaler med Æ her i Bådåddjo
>>
>>53140904
Looking at 25% tax, plus additional fees for how much Co2, and nox etc.

Example, if you import a Porsche from german which will retail at about 60.000 euros there, it'll be atlest 140.000 euros here.
>>
File: stingray.png (165 KB, 500x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stingray.png
165 KB, 500x423
>>53141090
>putting nox in a stingray
but damn had no idea it was that bad, is that what not being a member of the EU does to you?
>>
>>53140904
Some cars cost two, three and even four times as much here as they would in the US.
>>
>>53140733
Jepp, begynn å grin da.
>>
>>53141286
It's what living in the last communist state does to ya, every aspect of your life the government will try to munch off some tax money.
>>
>>53141381
its like that here too bruh, not so much a socialism thing as it is a jew thing
>>
>>53141292
Det er faen så latterlig, du må bokstavelig talt være millionær for å kjore en jævla Chevrolet SUV som helt sikkert er dårlige enn de fleste japanske og europeiske SUVer.

Man må virkelig være chevrolet entusiast for å vurdere noe sånn.
>>
>>53141611
Er det rart folk bare kjorer Skoda, Volvo, Ford og Toyota?
>>
>>53141286
They're forcing """green""" energy on us, so prices on electrical and hybrid cars are low (electric cars are exempt from taxes, so price is basically cut in half) while diesel and other "non-green" alternatives are heavily taxed. Only reason why meme cars like Tesla Model S and Nissan Leaf were the fifth and third bestselling cars here in 2014.
>>
>>53141899
Snart...
>>
File: Alt etter planen.jpg (63 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alt etter planen.jpg
63 KB, 640x480
http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2016/01/05/195191959/tyske-krisemoter-etter-masseovergrep-pa-nyttarsaften

>Politiet i Köln har mottatt mer enn 60 anmeldelser etter nyttårsfeiringen i byen. Store grupper menn fra «Nord-Afrika» antastet og bestjal kvinner.
>Man regner med store morketall, men så langt regner en med over 80 ofre. Gjerningsmennene beskrives som grupper med «nord-afrikanske eller arabiske menn» av politisjefen i byen.
Deres nye landsmenn er en sånn berikelse
>>
File: 75853.png (160 KB, 1222x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
75853.png
160 KB, 1222x604
Språkhanreier burde blitt gasset fåuvhæ
>>
>>53141899
kek isnt your economy mostly oil based?
>>
>>53142778
We export the shit can't really use it ourselves. It's just filthy business nobody really talks about.
>>
>>53142768
Nå ble jeg faktisk en smule provosert.
>>
>>53142472
helt siden jeg leste om dette på /int/ har jeg lurt på om norske medier tor å skrive om dette
det vil jo stigmatisere innvandrerne
de storste avisene har ennå ikke dekket saken så vidt jeg vet
>>
>>53143284
Dagbladet kommer aldri til å nevne noe som det der.
>>
>>53143284
http://www.nrk.no/urix/krisemote-i-koln-etter-meldinger-om-masseovergrep-1.12733788
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Tysk-politi-etterforsker-masseovergrep-mot-kvinner-pa-nyttarsaften-8304905.html

VG og DB holder naturligvis stille om det.
>>
>>53143470
ah, jeg sjekka NRK og Aftenposten tidligere
bra at de i det minste er på saken
>>
>>53142778
That's the irony of it all, they're trying to give the world the impression that Norway is a green country, when in reality we're one of the biggest polluters per capita in the world. Then again, Europe is pretty dependent on our oil and gas, as we're one of the few reliable exporters in the world (strategically placed), so its not like we can just stop drilling and go full hippie (even though that's exactly what some minor political parties here want).
>>
>>53143470
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tyskland/tysk-politi-om-nyttaarsaften-i-koln-kvinner-ble-befoelt-og-angrepet/a/23590379/

http://www.dagbladet.no/2016/01/05/nyheter/eu/seksualforbrytelser/politikk/utenriks/42630046/

Jepp. VG og DB er kontrollert av Sosialist-NWO-jodekonspirasjonen!.
>>
>>53143857
Kjeks, legger meg flat her. Sto bare ikke like tydelig som på NRK og Aftenposten.
>>
>>53143857
tror norsk media bare var litt treige med denne saken
>>
>>53143857
Den ligger begravd under over 70 andre artikler på VG, og kommentarfeltet er stengt, så du beviser jo nettopp det.
>>
>>53143738
be more like finland and start getting into nuclear shit, oil will die off eventually and i'd like to move there some day so get with the times already
>>
>>53144078
80% of our electricity is already waterbased. If we were to build it out we could supply another country with electricity.
>>
>>53144078
We're already over 100% self-sustained on hydroelectric power (http://www.datamonitorenergy.com/2014/09/05/norway-leads-the-way-in-energy-self-sufficiency/), so I don't see big investments towards nuclear energy production happening anytime soon. Maybe when we find a way to efficiently use our large Thorium reserves for the production.
>>
File: 74755.png (886 KB, 1600x1039) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
74755.png
886 KB, 1600x1039
>>53144058
Måtte bare scrolle til artikkel nummer 60+ på Dagbladet for å finne den lille, anonyme saken uten bildevedlegg. Ikke verst!
>>
>>53144663
De nevner heller ikke etnistet, men skriver at fæle hoyrepopulister kan misbruke saken.
>>
>>53144702
Tja, det nevnes faktisk av begge.

>DB
"Gjerningsmennene blir av kvinner beskrevet som arabere eller nordafrikanere."

>VG
"Majoriteten av gjerningsmennene blir av vitner beskrevet som av arabisk eller nordafrikansk opprinnelse, opplyste politiet på en pressekonferanse mandag"
>>
>>53143857
>http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tyskland/tysk-politi-om-nyttaarsaften-i-koln-kvinner-ble-befoelt-og-angrepet/a/23590379/
>/nyheter/innenriks/tyskland/
>/innenriks/tyskland/
Jahaja.
>>
File: image.png (985 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
985 KB, 750x1334
>>
>>53145081
Linken retter seg automatisk til utenriks når du trykker på den fåvæ

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tyskland/
>>
File: 6241.png (106 KB, 526x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6241.png
106 KB, 526x406
Gutta, tror dere anime er en god måte å integrere flyktninger på?
>>
>>53145454
baserte anundsen, jeg bryr meg ikke om han lagde en ostete skrytefilm
>>
>>53145454
absolutt basert
jeg trodde aldri at jeg kom til å stemme FrP, men gjor det ved neste valg bare for å straffe alle de andre idiotene. De må få orden i sakene, eller så må et faktisk nasjonalkonservativt parti komme inn på banen.
>>
>>53145576

>anime seksualiser jenter som moslemkultur gjor slik

no
>>
>>53140833

>Hvis du har en jobb, hvis du har et liv.

Krysset av.

>Vil du ikke tro at oddsen for å mote kvinner oker?

Moter kvinner hver dag. Sjansen blir ikke noe storre av den grunn.

>Vil du ikke tro at hvis du har nok penger til å kle deg pent og dra ut på en nattklubb at et kvinnemenneske blir med deg hjem?

Tydeligvis ikke. De to tingene har ikke nodvendigvis en sammenheng, kjære Tor.

Jeg er ikke et naut, men en slik tilværelse begynner å friste noe jævlig jo mer tydelig det blir at jeg aldri kommer til å være i nærheten av å oppfylle mitt biologiske imperativ, og at ingenting jeg gjor med livet mitt kommer til å påvirke, gjore inntrykk på eller spille noen rolle for noen andre enn meg selv. Hvis tilværelsen er slik, hvorfor bry seg om noe som helst?

>Men helt ærlig hvis du er jomfru og 25+ så er alt håp ute.

Håpet var vel strengt tatt aldri der.
>>
File: 8106801.png (139 KB, 400x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8106801.png
139 KB, 400x327
>>53145793
Man starter med noe casual som DBZ eller FMA også bygger man seg nedover til f.eks Sakura Trick eller Yuru Yuri.
Når muslimene endelig blir sluppet ut i samfunnet får de lyst til å leve harmonisk sånn som i Japan.

De har da forlengst konvertert til Buddhismen og istedet for å begå jihad ser de heller på mongolske helleristninger om lesbiske jenter.
Til slutt flytter alle til Japan og blir boende der i stedet.

Win-win situation spor du meg.
>>
>>53146053
Hva gjor du for å få jenter da? Hvordan er sjekkestilen din?
>>
>>53141090
Du betaler bare moms og reg for veteranbiler. Kjop fra statene, men spander en rustbehandling så fort den er på norsk jord.
>>
>>53146210

>Til slutt flytter alle til Japan og blir boende der i stedet.

Japan vil ikke ta dem inn i landet deres.

Hvordan funker dette på mosleme kvinner?
Tror du at eldre moslemer vil gjerne se noen tegneserier?
De har hvitefitter og slik for å få

Moslemer er jo 3D-elskerer

Bare kikk på rovene av kvinnene deres
>>
>>53144282
Betyr ikke en dritt, vi er med i det europeiske energimarkedet. Vi eksporterer "gronn" strom, og importerer "sort" i stor skala.
>>
>>53146803
Ment for >>53144398
>>
>>53144078
>get with the times already
My favourite meme.

>IT'S 2016, DUDE, WHO NEEDS NON-RENEWABLE ENERGY ANYMORE, LMAO!
>>
File: 83448.jpg (23 KB, 224x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
83448.jpg
23 KB, 224x223
>>53146687
JO!, om vi gir pass til alle muslimene kan det fungere siden Norge har en Working Holiday visa avtale med Japan der et ubegrenset antall visa kan utstedes.
>>
>>53148063

Japan er ikke dum som dere i europa

De skal hurtigt slutte alt at du prover på dem

Krakeligbrakeligtannerkvinner må bli rene
>>
>>53133601
PUPPER
U
P
P
E
R
>>
GUTTA
G
U
T
T
A

Lurer på å gå på karaokebar
Kjeder meg, hvor ille kan det bli?
Er der eldre losslupne damer på karaokebar?
>>
>>53148234
Japan trenger sårt arbeidsinnvandring om dagen, de har negativ populasjonsvekst.
>>
>>53133573
More og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland burde danne en egen nasjon, ettersom de former det egentlige Norge.
>>
>>53140507
megmeg-bil
>>
>>53148234
Dra hjem hamburgermann!
>>
>>53148383

Et sporsmål:

Vil du at Norge do hvite,

eller bli noe som er ikke Norge?
>>
>>53146803
>Betyr ikke en dritt
For noe tull. Selvsagt har det stor betydning at Norge produserte så mye som 135,6TWt gjennom vannkraft alene i 2014. Å påstå at Norge ikke har gjort jobben sin miljömessig når det ble produsert mer fornybar energi enn vi kunne forbruke blir for dumt. Vi produserer mer ren energi enn alle verdens land utenom Kina, USA, Canada, Brasil, Russland og India.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_production_from_renewable_sources

>importerer "sort" i stor skala
Vås. Det ble bare importert 10,1 TWt i 2013, og brorparten stammet fra kjernekraft fra Sverige. Hovedsakelig energi som ellers hadde gått til spille. Stemmer for så vidt at kull för ble importert fra bl.a. Tyskland og Danmark i store mengder prosentvis, men mye av den importen har blitt erstattet mot vindkraft ettersom begge land har satset for fullt på det. Vi snakker uansett om latterlig lite import av ikke-fornybar energi når den total importen er rundt 1/13 av vår vannkrafteksport.
>>
Hvorfor har ikke Norge skjǿnnhetskonkurranser for rullestolbrukere? Hvorfor er Polen så langt foran oss på dette området?
>>
File: c=17,8,869,605.jpg (13 KB, 316x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c=17,8,869,605.jpg
13 KB, 316x220
>Det er nå jenter fodt i år 2000 vi kan pule lovlig.

Får deg til å tenke.
>>
>>53149818
>dfn lillesǿster er fǿdt i 2000
Ekkelt å tenke på sdm.
>>
>>53150002

Er'a no heit?
>>
>>53150068
Det vil jeg ikke kommentere.
>>
>>53150002
Samme her anonsen.
>>
>>53150002
>sdm
sdm, sdm
>>
>>53150002
>>53150116
Her også fåvæ.
>>
>>53148790
Alt jeg vil er at Japan skal ta ansvar for hva de gjorde i 2. Verdenskrig og ikke byrde Norge med flyktninger
>>
File: 1413186530206.gif (2 MB, 634x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413186530206.gif
2 MB, 634x337
>dfn det er over åtte år siden Boxxy lastet opp sin förste jöderörfilm
Tiden flyr gutta
>>
>>53151262

Skjonner ikke hvorfor /b/ autismet så fælt over henne fåvæ.
>>
File: 1442047816645.png (83 KB, 790x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442047816645.png
83 KB, 790x773
>dfn ingen fellejv
>>
>>53151451
bli en felle selv, så kan du bli den jv du alltid har onsket deg. du vet det hele tiden skjer i de kinesiske tegnefilmene dine.
>>
File: Anno 2.png (2 MB, 1606x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anno 2.png
2 MB, 1606x900
>se på Anno med familien
>fetishen din dukker opp
Familieunderholdning i 2016.
>>
>>53151394
Er en liten gruppe autister som enda gjör det, men jenta er jo ikke til å kjenne igjen. Ser ut som hun ga opp """"karrieren"""", ingen opplastinger på snart to år.
>>
>>53151731
Hun samejenta er ikke så verst fåvæ.
>>
>>53151892
Hun er den klart beste jenta i konkurransen.

Synd at kurderen rok ut, han var morsom nok.
>>
>>53135046
Ingen bryr seg, forpulte pakkisunge
>>
>>53151949
>Synd at kurderen rok ut, han var morsom nok.
er du homo eller
>>
File: 1429252220779.png (32 KB, 182x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429252220779.png
32 KB, 182x190
>>53152094
>>53152001
Du virker gretten.

Vil du snakke om det?
>>
>>53152206
Nice comeback, aperunk
>>
>>53151262
Bokstavelig talt hvem?
>>
>>53152899
>dfn jeg vet dette er agn men jeg svarer likevel
Lurk mer
>>
>>53151892
HOYTEST
>>
beklager, men jeg bare må få sagt det

dere er helt jævlige mennesker alle sammen

håper dere allerede er klare over dette, så dere slipper å bli overraska på en negativ måte
>>
File: 1451011357338.jpg (12 KB, 294x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451011357338.jpg
12 KB, 294x295
>dfn ingen sno
https://www.youtube.com/watch?v=NDrrKv2wjvk
>>
>>53154266
12 minusgrader og mætt av sno her
>>
File: fedora masterrace.jpg (71 KB, 780x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora masterrace.jpg
71 KB, 780x564
>>53154226
>håper dere allerede er klare over dette, så dere slipper å bli overraska på en negativ måte
Ikke noe problem anonsen. Jeg er fult klar over mitt indre morke.
>>
File: Voxxy.png (129 KB, 576x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Voxxy.png
129 KB, 576x432
>>53152899
Nakkeskjeggdronningen selvsagt
https://youtu.be/qZ8zhNXfrr4
>>
>>53154226
Slemt fåvæ
>>
>>53154677
det er ikke for sent å forandre seg

tenk positive tanker
>>
>>53154382
Minusgrader her og, men ingen nedbor så langt i år.
>>
File: 1627828.jpg (127 KB, 990x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1627828.jpg
127 KB, 990x723
>Side 10
Dette er for dårlig, gutta.
>>
Hei, Jeg er elektrisk kroppsbygger fra Russland
>>
>>
får faen ikke sove gutta, våken i 24 timer nå
>>
>>53161975
er du meg.
>>
File: 1430788803201.jpg (51 KB, 383x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430788803201.jpg
51 KB, 383x367
Morn
>>
>>53163620
hei ditt romphål
>>
File: 1434474582507.jpg (76 KB, 349x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434474582507.jpg
76 KB, 349x356
>>53163620
Natta
>>
>sjekka ut "lucasthemagnificent"s twitter


Fyren er jo helt gjok, hva faen?
>>
>sjekka ut norgetrådens prumpebreving


Dere er jo helt tomme, hva faen?

*prump*
>>
Prump?

Prump.

*prump*
>>
Rompe smaker godt av og til
Men det er en smak man må vende seg til
Det er bedre en blodpudding og spekesild
Bedre en salsa type mild
>>
P
>>
R
>>
U
>>
M
>>
E
>>
P
>>
>>53165190
>>53165193
>>53165212
>>53165216
>>53165226
>>53165249

prumep!

*prump*
>>
>Leser på amerikanske cold response 2016 siden på fb
>Flust av nordmenn som er autistiske retards og sutrer over "sikkerheten" på siden og MINE FIENDER
Jeg hater sånne gyngestol eksperter.
>>
Noen som har sett "making a murder" eller hva dokumentaren heter? Sett mange som skryter av den og da lurer jeg på hvor balansert den faktisk er, med tanke på at han retarden (70 iq) terroriserte soskenbarnet sitt, vært inne for ran, og helte bensin over sin egen katt og slengte den på bålet lenge for han ble tatt for den voldtekten han ikke gjorde. Om de faktisk dro fram det i serien, og folk i norge fremdeles var sympatiske så ville jeg blitt overraska.
>>
File: 1442864057394.jpg (12 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442864057394.jpg
12 KB, 250x250
>>53134380
Jeg har nettopp begynt å lytte, og jeg elsker dette

https://www.youtube.com/watch?v=e-ZVkESecXk
og
https://www.youtube.com/watch?v=FUufAppKzwQ

hva foreslår du jeg lytter til neste?
>>
Hi norway
>>
File: väder.png (23 KB, 556x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
väder.png
23 KB, 556x470
>>53165663
EN DYSTER SJEL LÅ DER PÅ BAKKEN, SÅ KALD AT ALLT VANN BLE TIL IIIIIIIIIISS

...Och den själen är jag
>>
>>53165663

>*skakkgjor fedoraen*

>>53166194

God morgen, Australia.
>>
File: 1428245731163.png (26 KB, 889x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428245731163.png
26 KB, 889x737
>>53166317
>>
>>53167404
Kom deg ut
>>
>>53166281
Jammen er dette /SverigeTråden/ nå a'?
>>
>>53165663
Noe som ikke er laget for kantete 14-åringer.
>>
Jeg ligger på lur nedi dassen
Det er den aller beste plassen
For å leke glupsk og ildsint hai
Så jeg kan bite folk i rassen

Neste gang du skal gå og drite
Kan du umulig vite
Om jeg kommer til å bite

Jeg leker hai i dassen
Jeg elsker å bite i rompemassen

De eneste gangene jeg sliter
Er når de som sitter og driter
Begynner å bæsje rett for jeg åpner kjeften
>>
>>53165663
https://www.youtube.com/watch?v=VeOlPQqJR-o
>>
Er telenettet nede for andre? Meldes om total kollaps i Drammen, ingen får ringt
>>
>Aanonsen Jernvarer

http://www.nrk.no/hordaland/hackit-oppfinner-tapte-i-retten-1.12732942
>>
>>53168259
Rettelse: noen få får ringt og mottatt samtaler. Ingen sammenheng med teleoperatör.
>>
>>53168296
Jaja, da har vi blitt 100% kommunister nå da. Når skal selskap botelegges for å tjene penger på markedet?
>>
>>53168676
>opprettholdelse av patenter og designrettigheter er kommunistisk
>>
>>53168814
Det kveler det frie marked. Desutten burde finnes en grense på hva som kan patentes. Basiske verktoy for eksempel bor ikke, akkurat som det der tullet er. Ellers kunne jo folk ha patentert hammer og spiker, eller luft for den saks skyld. Er vel forbudt å bruke neven til å mose kjott nå da, fordi den ligner for mye på den dritten der.

Regler for å kvele det frie marked slik at styret skal få bestemme hvem som skal få hva er kommunistisk statsokonomi på sitt ytterste
>>
>>53168865
"Styret" er til for å lose konflikter, slik som det her. Hva er incentivet for å bruke tid å penger på å skape noe dersom andre bare kan blåkopiere det du skaper?
>>
>>53168914
Ja, er jo derfor vi fremdeles sitter i steinalderen. Hvorfor finne opp bålet når alle andre bare stjeler ideen, fiender som allierte?
>>
>>53165262
jeg vet jeg ikke burde fore trollet men jeg klarer ikke la være

jeg HATER virkelig denne prumpepostingen din
>>
>>53168961
>er jo derfor vi fremdeles sitter i steinalderen
Sammenlign verden i dag med verden for bare tyve år siden. Kom ikke her og si at det har vært en rivende teknologisk utvikling.

Man kan ikke patentere verken hammer, spiker, luft eller bål. Du sier det burde være en grense for hva som kan patenteres - og det er det. Patentkontorer verden over bruker faktisk skjönn i sin vurdering.

På et sidenotat, tror du på laissez-faire-kapitalisme?
>>
>>53169026
> Patentkontorer verden over bruker faktisk skjönn i sin vurdering.
Hoho, litt av en naivitet. Er jo derfor alle har hort om Antonio Meucci istedefor Bell, eller derfor Edison klarte å kjeltringpakke som faen.
>>
>>53169151
De du nevner er unntak, og det vet du. Shit happens, og sleipe mennesker vil alltid være sleipe.

Hvem som er naiv her er relativt, jeg mener det er naivt å tro at totalt frie markeder loser flere problemer enn de skaper.
>>
>>53168994
Ja men det er jo episk. Ikke bli sur'a gutten min. Er lov til å verdsette den mest menneskelige form for komedie vettu
>>
>>53133601
Sjekk de svære muggene da!
>>
>>53169343
sjekk
>den magen
>>
>>53169376
>>53169343
Nett det samme som dama mi.
Bare ikke like fin sangstemme.
>>
File: john-locke.jpg (9 KB, 363x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
john-locke.jpg
9 KB, 363x500
>åhjaahhh dypere, John, DYPERE
>klem den usynlige hånden hardere rundt ballene mine
>>
>>53169411
du er en raring prumpemannen, jeg ser deg rundt omkring på forskjellige brett. jeg tror du er ganske ensom.
>>
>>53169250
jo visst er jeg sur og det er helt rettferdiggjort når jeg leser brevene dine
>>
>>53169585
No shit? Denne tråden samler opp alt av bunnslammen i det norske samfunn. Autister og kids overalt. Hva skjedde? Hvor ble det av de folka som var her for et år siden?
>>
>>53169682
De dro til Reddit
>>
>>53169719
Er dette den nye meme'n? Gamle brukere drar til reddit, istedefor at nyhomser kommer derfra?
>>
>>53169376
Ja, uff. Stakkars jente må få no' kjott på beina.
>>
>>53169759
Jepp

>>53169796
Hvaljegeranon?
>>
File: BmJCvWrIIAAq-m6.jpg (59 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BmJCvWrIIAAq-m6.jpg
59 KB, 600x600
>>53169864
jegerbrod
jeger brod
jeg er brod
lol
>>
>>53169585
Er ikke engang prumpemannen fåvæ. Tror du ser spokelser
>>
>>53169864
Heheh, mulig det
>>
>>53169376
>>53169343
>sjekk
disse repeterte tallene
>>
>>53169945
jegerbacon
jeger bacon
jeg er bacon
>litt tykkere for smakens skyld
höhöhöhö
>>
>>53170436
>high test bacon
>>
>>53170436
hö hö hö
>>
http://www.minmote.no/#!/artikkel/23590187/kommentar-er-2016-aaret-det-blir-stuerent-med-treningstights-paa-jobb

Jeg synes dette er så tragisk. Jeg skal innromme at kvinner i stramme treningsbukser er et fint syn, men jeg blir så oppgitt av alle som går i gymklær over alt. Hvorfor skal ikke folk kle seg ordentlig lenger? Det er så slaskete.
>>
>>53171705
Var det ikke Nostradamus som sa at i endetiden så vil folk kle seg i de rareste klær?
>>
>>53171870
verden gikk ikke under på 70-tallet
sjakk matt
>>
>>53171914
H-helvete..
>>
>>53133411
>Forrige
het is vorige godverdomme
>>
>>53172021
kanker neger
>>
>>53172134
en dat schrijf je aan elkaar, kankerneger
>>
Hvorfor dör tråden? Hvor er alle kontoranonsene?
>>
>>53172164
hier weg, kaffir!
>>
>>53172918
De jobber..?
>>
>>53172963
>kontorjobb
>jobber hele arbeidsdagen
hah
>>
>>53172921
weg hier* eikel
>>
>>53172918
KollegaAnon 3 her, starter ikke for Mandag. Men 1 og 2 er på jobb tror jeg.
>>
>>
File: BaotiS.jpg (68 KB, 620x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BaotiS.jpg
68 KB, 620x433
>>
>>53173116
Ebisg
>>
Angående Galina drapet, hvor vanskelig er det egentlig med å slippe unna med mord i Norge? Har Politiet her egentlig samme kompetanse på mord som for eksempel USA?

Hvis du hadde gått full "Dexter" i Norge, og benyttet hans metoder samt dumpet liket langt ute på havet i en plastpose. Så tror jeg ingen hadde funnet det.
>>
>>53173425
Mange av flyktningene som er "forsvunnet" og gått "under jorda" osv.
Kanskje? Lett å drepe noen som ingen savner.
>>
>>53173116
>>53173143
treepiskfemmeg
>>
>>53173576
Som de dirty horene i Karl Johan?
>>
>>53173425
Pröv da vel, og rapporter tilbake om hvordan det gikk.
>>
>>53173576
Er da noen uoppklarte drap i Norge også. Tydeligvis noen som fikser det.
Vi er bare såpass heldige at flesteparten av drapene her til lands er gjort på impuls.
>>
>>53173425
nah, politiet har avanserte metoder på lik linje med andre vestlige land
Norge har f. eks. noen av verdens beste eksperter på identifisering av lik (leste om dette da de reiste ned til Asia for å identifisere flomofre) som er hoy verdsatt internasjonalt.

Dessuten må du huske at Norge er et lite land med små byer. Det er sant at folk forsvinner i Norge av og til, men det blir lagt merke til.
>>
>>53173627
Politiet har kontakt med mennesker i det miljoet. De folger av og til med så de kan arrestere horekunder. De kjenner sikkert de fleste av de nigerianske horene.
Ligg unna kriminelle miljoer generelt vil jeg si. Ofte når de arresterer folk står de at personen var en "kjenning av politiet". De holder ofte et oye med slike folk.
>>
>>53174760
>t. feiging
>>
>>53174798
Nei. Jeg sier bare at hvis du forst skal bli seriemorder så må du velge ofre med omhu, og afrikanske horer for eksempel blir av og til overvåket av politiet fordi de kartlegger og prover å ta horekunder.
>>
>>53174923
Kommer aldri til å forstå hvordan det er bedre å ta kundene enn horene selv.
>>
>>53175257
Horene er ofre, anonsen. De er tvunget inn i arbeidet sitt og må vernes mot voldelige og kvinnehatende kunder.
>>
File: mlady.jpg (42 KB, 581x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.jpg
42 KB, 581x204
>>53154415
>>
File: mlady2.jpg (44 KB, 596x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady2.jpg
44 KB, 596x233
>>53164160

Fy faen for en pretensios tulling. Nesten så jeg tror det er trolling
>>
>>53175673
>>53175797
jeg vet om folk som har så lite selvinnsikt, koser meg med tanken på at det ikke er toys
>>
>>
>>53175395
Gatehorene er det.
"Ringejentene" og eskortene er i storre grad der fordi de har tatt et valg som vokse mennesker.
>>
File: 7457.png (4 MB, 2334x1339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7457.png
4 MB, 2334x1339
>svensk langrenn
>>
File: 1433553410695.jpg (41 KB, 980x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433553410695.jpg
41 KB, 980x695
>>53176931
bra brevet
>>
>>53176931
off piste i dag?
>>
>>53176931
No gjeng guta, guta.

Heiar dykk på Sundby eller Northug?
>>
File: FinnH2_4.jpg (538 KB, 700x1019) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FinnH2_4.jpg
538 KB, 700x1019
>>53177767
>>
>>53177767
er ikke mindre patriotisk enn at jeg heier på alle nordmenn.

sundby er helt ekstrem for tiden, morsomt å se på.
>>
>>53177767
Petter har jo bursdag i dag. Hadde vært koselig om han vant på bursdagen sin.
>>
File: 978x (3).jpg (94 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x (3).jpg
94 KB, 978x550
>>53177767
Petter fyller jo 30 i dag, så hadde jo vært hyggelig med en seier.
>>
>Martin sprekker
Ayy lmao
>>
>>53135409
kan ikke la henne vinne hvert år heller da
>>
File: MONIKA KUSZYNSKA.jpg (201 KB, 625x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MONIKA KUSZYNSKA.jpg
201 KB, 625x939
>>53136400
>>53149540
Hvorfor har ikke Norge en sangstjerne-rullestolpai? Hvorfor er Polen så langt foran oss på dette området?
>>
>>53178527
>hoye hæler
måtte le litt der
>>
>>53178527
>>53178604
Hun sang i Eurovision Song Contest i fjor. Sangen var ganske kjedelig, men dama er fin.
>>
>>53177767
pappa glemte å ringe elektrikkeren som skal installere fiber/tv pakke i går også, selv om han visste at tv-abbonementet gikk ut etter nyttår.
koser meg litt når han febrilsk prover å finne ut hvordan han skal se langrenn på laptoppen.
>>
>>53178750
Hvor vanskelig kan det være?

Fåvæ.
>>
File: 1450830663683.jpg (38 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450830663683.jpg
38 KB, 400x388
>ingen på pallen
Krisetider i norsk langrenn gutta
>>
>ingen nordmenn på pallen
Faen heller.
>>
>>53178801
mine tanker presist
rister på hodet fåvæ
>>
>>53178837
>>53178840
hoder må rulle
>>
>>53178971
Det virker litt drastisk. Kan vi ikke la andre ting rulle i stedet? Noen forslag?
>>
File: sp0a494c[1].jpg (107 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sp0a494c[1].jpg
107 KB, 500x500
>>53173425
For å være helt ærlig.
Det blir nesten umulig å slippe unna med det i Norge.
Befolkningen er for liten til at noen ikke merker at noen forsvinner, og til en tid og annen så finner vi liket av en eller annen kjerring i de dypeste og mest avsidesliggende kroker i en eller annen fjord etter noen dager/uker etter dem forsvant, og gjerningmannen blir fort åpenbar for politiet.

Det er derfor saker som Tina Jorgensen og Birgitte Tengs blir så mye omtalt etter flere år, dem er saker utenom normen.
>>
>>53179045
sotpai fåvæ
>>
>>53173425
Oppklaringsprosenten for drapssaker fra 1990-2014 var 96%, så det tyder vel på at det er ganske vanskelig.
>>
File: Dypfrosne samer.png (659 KB, 1600x1981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dypfrosne samer.png
659 KB, 1600x1981
Joda, ble visst vinter i år også, gutta.
>>
>>53180551
Kunne vært bedre for oss, fåvæ. Kjennes nesten litt patetisk i forhold til Sverige og Finland.
>>53180670
>>
>>53180551
Plussgrader i Ålesund
>>
>>53176705
Noen som har provd ringejenter?
>>
>>53181494
>Det finnes en annen Ålesunder i denne tråden
>>
>>53181622
Bestillte til en kompis av meg på hans 25 årsdag.
Han var fornoyd, er ikke så mye mer å si om den saken.
>>
>>53181494
>>53181637
kyss fåvæ
>>
>>53181622
Ja. Det suger.
>>
>>53181494
Sentrum?
>>
>>53181703
http://www.realescort.eu/luksusescort-eskorte-massasje/escortdate/Agencies/51856/?info=Thai-Spa--Aroma-eskorte-massasje-RealEscort-Escortdate


Hos oss får du alltid "good time"

https://www.youtube.com/watch?v=9mlVBs86N7E
>>
>>53168994
>>53169585

>uironisk være anti prumpebreving

Prump fåvæ

*prump*
>>
File: 4u.jpg (772 KB, 1064x1146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4u.jpg
772 KB, 1064x1146
>>53134750
For deg.
>>
Noen Kiwi ansatte her?
>>
>>53165663
Du finner ikke to album mer mainstream enn det der.
>>
>>53184960
Er det Espen? Virker som han klarer seg fint uti den virkelige verden.
>>
>>53185077
>>
Er Rykk nede?
>>
>>53185437
Kom visst nå, var bare utrolig tregt.
>>
ny fåvæ
>>
>>53186066
>>53186066
>>53186066
Thread replies: 323
Thread images: 76
Thread DB ID: 384383[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.