[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 62
povisujemo test edicija

beta jazavci >>>/int/balk
>>
File: bria2.jpg (134 KB, 536x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bria2.jpg
134 KB, 536x800
how many black people have you seen irl?
>>
File: CF87g2GUMAAMPZx.jpg (166 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CF87g2GUMAAMPZx.jpg
166 KB, 900x900
osjecam kako raste
>>
>>53121350
hundreds, in western europe
>>
>>53121350
there's one qt that works out in my gym
she asked me to teach her deadlifts

other than that i see them sometimes in clubs
>>
kad smo vec kod teretane
>>
>mlk na exyu dolaze low test jazavci
>>
Cyka blyat pedale
>>
ja desno
>>
File: AP-4.jpg (89 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AP-4.jpg
89 KB, 500x750
zaboravio sam rec da je to cura od srpskog kosarkasa
>>
d-di su svi
>>
dodem kasnije

pozz
>>
Good thread
>>
Ne znam jesu veci jazavci ovi ugljenaši ili pederi sa žutom groznicom.
>>
koji vam kurac sa ovim nigercinama bre
>>
File: 1436450161038.jpg (19 KB, 366x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436450161038.jpg
19 KB, 366x380
>črnuhinja
>kremplji
>debela rit
>>
>Z U T I T A B A N I
>K O NJ S K A PI C K A
>S I D A
>S K L O N O S T K R A Đ I
>>
File: topCECbre.png (26 KB, 771x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topCECbre.png
26 KB, 771x686
>crvati
>beli
ma top CEC bre
>>
>probudim se malo pre
>cujem macku kako se dere u dvoristu
>uzmem vazdusaru
>otvorim u prozor
>upucam je u butinu
kako je poceo vas dan?
>>
File: 1450118084668.jpg (29 KB, 500x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450118084668.jpg
29 KB, 500x374
>>53123043
tako sto sam shvatio da sam i dalje zaljubljen u nju posle jucerasnje setnje po snegu gde smo bili samo nas dvoje
>>
Hehehe, sedeo sam pored ove crnkinje u pioniru kad je igrala zvezda, mnogo dobra riba
>>
>>53123080
Kako se zove, anone?
>>
Konacno sam se vratio sa raspusta
>>
>>53123198
Ne smem da kazem.
>>
http://www.index.hr/vijesti/clanak/sramim-se-sto-sam-drzavni-uhljeb/866230.aspx
>>
File: 1449593678505.jpg (126 KB, 780x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449593678505.jpg
126 KB, 780x505
>>
>>53122669
>>53122721
beta jazavci

>>53122827
derpe

>>53122863
djevičarski projektor

>>53122920
>>53123514
opsjednut hrvatima

>>53123099
>>53123198
dobar čovjek

>>53123199
hvala

>>53123466
>>>fejsbuk
>>
Slusaj kako ljuuubaaav doooolaziiii
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gBtj-zj0C5o
>>
>>53123761
A tko si ti ako smijem pitati
>>
File: 1386711052542.png (53 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386711052542.png
53 KB, 645x773
>ook svi mi govore kako sam "dobar dečko" "joj kako si dobaar"
>cure ne vole dobre dečke
kako da u /zločesti dečko/?
>>
>>53123950
prijatelju meni je devojka rekla da sam "previse dobar za nju". Objasni koliko surov nacin da me odjebe.
>>
>>53123950
Idemo orobiti nesto buraz
Ajmo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZwOo9xyyDkg
>>
>>53123993
pa ne bih baš nešto kriminalno

>>53123988
drolje
>>
>naučim hrvatski
>svaki dan moj hrvatski je gori nego jučer
:3
>>
>>53124068
>drolje
njene reci su me pogodile zesce nego bilo sta u zivotu do tada,otvorila mi je jebene oci ali cudan je mozak i psiha,i dalje je ne mrzim
>>
>>53124068
nabildaj se i istetoviraj
>>
>>53124110
Bice sve u redu ivane
Uvijek cemo imati jedan drugog
>>
Srce me boli
>>
>>53124200
Mene boli kurac.
>>
>>53124168
>Uvijek ćemo imati jedan drugog
"We will always have one second"
Š-što? Ne razumijem ;_;
>>
>>53124239
"We will always have each other" is the correct translation
>>
File: 1434851169792.jpg (159 KB, 896x1113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434851169792.jpg
159 KB, 896x1113
>>53121303
jazavac s niskim testosteronom se prijavljuje u konac
>>
>>53124239
one another
>>
>>53124296
Previše mršava
>>
>>53124296

Slomio bi je sa svojih 13,6 centimetara
>>
>>53124276
Hvala :3
>>53124296
U N F

Moja cura izgleda kao nju
>>
>>53124378
NORMIJI MRŠ VAN
>>
File: 1451712470243.jpg (29 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451712470243.jpg
29 KB, 480x480
>>53124323
briješ?
>>
Jebote ovaj soc
Sve neki kreteni jazavci i autisti
Sa kim ja dijelim ovu stranicu jaoooooooo
>>
Ne kapiram jel naucno dokazano da nizak testosteron uzrokuje da muskarca privlaci mrsava devojka?
>>
>>53124410
>>>/r9k/

ne moraš mi se zahvaljivat
>>
>>53124421
Ko da je pobegla ustaši sa noža.
>>
>>53124410
Ali hoću biti ovdje.
S njima :3
Trebam upotrijebiti hrvatski više.
>>
>>53124446

To je znanstvena činjenica, ali još nema dokaza
>>
>>53124446
jer će muškarci sa visokim testosteronom jebati sve živo, tj. stalno su napaljeni
>>
>>53121303
Ja sam prekinuo nofap 2.1. tako da meni nije bed

nofapfags na aparatima
>>
>>53124622
šta ti ljeba traži?
>>
Gss
>>
>>53125083
Ja neću drogu

ja vjerujem Bogu
>>
>>53125083
dude weed lmao pobedio ocigledno
a ako je marihuana droga onda je duvan heroin
>>
>>53125375
ti si idiot iz aviona se vidi da je speed bolje ispao
>>
>>53125437
ma vazi care a to sto ce na speed-u moci jos par puta da odradi pre nego sto umre ?? a weed moze da tera kolko oce i da pusti nekog marlija usput
>>
>>53125464
kvaliteta > kvantiteta
>>
>>53125519
zivot > all
>>
https://www.youtube.com/watch?v=d0ziRWoI2JI
>>
>>53125576
bolje je živjeti jedan dan kao lav, nego tisuću dana kao ovca
>>
>>53125678
ta analogija nema nikakve veze sa paukom koji zeli da lovi,prezivi sto duze i ostavi potomke.

Ta retardirana analogija moze samo da se primeni na retardirane ljude i njihove retardirane ideale.
>>
samo bonkasi bajo moj
>>
koj vam je najbolji smajlić lol

x---D

:DDD

:,,,,)

:-------d

:,,,,,,,V

:@
>>
File: 1447251353105.png (533 KB, 1176x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447251353105.png
533 KB, 1176x1080
nemojte me zvati bosancem molim vas,iz rs sam
>>
>>53125767
OVOVOO

BONBOOONE NA TOOONEEEE

VUUUUUUUUUU
>>
>>53125808
oces da te zovemo kawaii-kun
>>
>>53125808
ok, onda si serve! bahahahah serviiii
>>
File: GIoYCWf.gif (194 KB, 720x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GIoYCWf.gif
194 KB, 720x444
>>53125767
dis gaj novz vots ap
>>
>ook postoje Republika Srbija i Republika Srpska
>
>>
>>53125767
0v0v0v0v0

0v0v0v0v0v0v0v0vv0v0v00v0v0vv0v00v0v0v

v0v0v0v0v00
>>
>>53125767
s-sta su bonkasi? MDMA?
>>
File: 1450166195793.webm (85 KB, 440x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450166195793.webm
85 KB, 440x330
>ljudskog
>>
>>53125926
jel na ovu drugu strelicu ispod trebalo pisat a postoji i Kosovoahahahahhahahahaaha hjooooj
>>
>>53125960
>swedish flag posting transgender attack helicopter
everything seems in order
>>
>>53125808
i ja sam iz Republike Srpske NEMOJTE NAS ZVATI JEBENIM BOSANCIMA.NIJE TO ISTO

MI SMO SRBI
>>
File: uncuncunc.gif (2 MB, 400x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uncuncunc.gif
2 MB, 400x500
>>53125958
da serve ovajmislim da bajo haha servvvv
>>
>>53125793
8=======D
>>
>>53125860
Serve?
>>
>>53126022
pišonja mišonja! HAHAH!!
>>
>>53126012
ahhahahaha :D:DDD
>>
File: xoxo.jpg (6 KB, 263x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xoxo.jpg
6 KB, 263x263
http://www.swissinfo.ch/eng/ethnic-albanians-keep-a-grip-on-heroin-supply/679296

mlk naša braća šiptari opskrbljavaju europu Bog rang errrroinom iz afganistana

mlk servi čak ni za to nisu

S H I Q P T A R I A
H
I
Q
P
T
A
R
I
A
>>
sutra badnjak :3
>>
>>53126203
dis

albanci su preBASED al pre pre PREEE
https://www.youtube.com/watch?v=qFFJKMmw6dk
>>
>>53126255
kako dobra glazba baš ono fino harmonikica kjui kjui ovo ono haahahahha mda
>>
File: ruke.jpg (27 KB, 320x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ruke.jpg
27 KB, 320x375
https://www.youtube.com/watch?v=yHdPgt1IDno
>>
Kako da izgubim nevinost?
>>
File: 1392556075739.jpg (31 KB, 390x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392556075739.jpg
31 KB, 390x488
>deset tiova
>>
>>53126429
daj mi ASL he he he jebačute
>>
>>53126429
mozda u sledecm zivot bajo :)
>>
>>53126515
>>53126488
;_;
>>
Ne treba meni samo zlato sjajni dijamanti neko skupe darove da lako plati
Hocu luda iznenađenja nekoga ko me voli bez ogranicenja
Sto je drago srcu mome da mi radi i ne razmislja o tome
>>
bio je tkz. najbolji šahist u povijesti na gostovanju u NU2 prošle nedelje

inače tip živi u Hrvatskoj, kaže tu ima najviše genijalaca pa je došo lol
>>
>>53126670
jebala te lipa 35
>>
>>53126687
ziher pa Kasparov zivi u HR?
>>
>>53126248
da :3
>>
Gdje se u zg moze na kurve otic? Cijena i jos neki info ako je netko bio
Ozbiljno pitannje
>>
>>53126805
>>53126248
Dodjite kod mene na pijukanje ^_^
>>
>>53128378
oglasnik hr
>>
>>53128712
¸al požalit ćeš
>>
>ook imaš bolju guzu u vezi

b-bitan je karakter jjel da
>>
>ook sam svojevoljno kv
>>
File: Srbijanac.jpg (920 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srbijanac.jpg
920 KB, 4320x3240
Kada ste shvatili da ste vuk?
>>
>>53129342
OVOVOVOVOVVVOOOOO
>biti vaginalni cuck
Top cec
Treba jedanput jebati da skines junfer i to je to
>>
Otkud bre ova opsesija sa crnkinjama u koncu?
>>
>>53129851
kaj čekaš onda
>>
>>53130077
skuuur hahhahahahaha
>>
>>53121350

>the sixth sense.jpg
>>
>>53129997
jedan rasni izdajnik spama
>>
>>53130575
>jedan
>>
>ook ces cijeli zivot biti kv
>>
kakav je osjećaj biti roditelj?
>>
Presto sam koristiti mliječne proizvode, čekam bolja vremena
>>
Zadnjih par godina samo na pravoslavni Bozic ima snijega. Bog je Srbin.
>>
>>53130985
wtf mamu ti jebem nisam hteo ove feels
>>
>>53130985
a joooooooj kako swatko;)) :-))
>>
>Ukratko obrazložite zašto ste zainteresirani za ovu poziciju
sta da napisem
rad u benziskoj je
>>
>>53131122
jel ti se faca pročistila?
>>
>>53131278
"ispostavilo se da coveku trebaju pare da bi preziveo a cuo sam da vi dajte iste ako radim za uzvrat"
>>
>>53130985
Mozda se cini slatko ili sto vec, ali time joj samo steti. Za par godina ce ona biti jedna od one djece sto placu kad ih roditelji ostave u skoli.
>>
>>53131362
heh ma jesu smradovi
kao od malena sam sanjao da radim na benziskoj
>>
>>53131569
>impliciraš da možeš bolje od toga
>>
>>53131278

Obožavam benzinske pare.

Kužiš? Pare... Mogu biti novci ili plinovito agregatno stanje. Dobra šala.
>>
>>53131671
mogu ti jebati mater
>>53131638
evo sto im poslao
>Mislim da mi otvoreni i radni karakter paše poziciji a i lokacija mi je veoma blizu. Siguran sam da bi se snašao na radnom mjestu i obavljao ga sa potpunom predanosti.
>>
>>53131297

ne
>>
>>53131362
i ženska koja je stavila to retardirano pitanje je ona koja će i čitat aplikacije koje stignu i prepoznat će po odgovoru da on ne poštuje njene HR skillz i Anon neće radit na benzinskoj.
>>
>>53131729

>paše

riječ je "odgovara", neš ovce čuvat pa da ti paše
>>
>>53131802
sumnjam da im treba neka jaka gramatika za rad na benziskoj
>>
>>53131802
bolje je da kaže "paše", ne želiš zvučat previše obrazovan kad se prijavljuješ za rad na benzinskoj.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xLN4OHxfbGQ
>>
>>53131889
OVO

Top kek
>>
>>53131889

>alo bolan ja ti natočio eurodizela u benzinac, jel ti paše?
>>
čudna je
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zUz9OBIuFrs
>>
>>53132049

dao bi joj da mi napravi spagu na kurcu
>>
ovi glupi """"bosanci""""" tucaju kamen u rudniku za euro dnevno a ovom decku smiju
T O P C E C
>>
>>53132176
>bosanci u navodnicima iz nekog razloga

ni meme ne znaš koristit kako treba, a želiš da te na benzinskoj zaposle
>>
>>53132309
>iz nekog razloga
T O P C E C
ajde drzi tucanja samire
tuc tuc tuc tuc
>""""""""""""""bosanci""""""""""""""""
>>
>>53132049
Tko je ona?
>>
S
>>
>>53132394
ovo
krv cu dati za svoju hrvatsku
>>
Sjecam se kako sam jednom vidio oglas za rad na benzinskoj. "Placa 4500 kn, HITNO" i ispod broj za kontakt 060...
>>
bio bi čist zadovoljan s plaćom od 1000 eura
>>
>>53132786

Dajte meni njegov poso, radit cu ga za 999 ojra
>>
bacam srpsku nejač lavovima, POVOLJNO

zvati iza 17h
>>
V?
>>
E DEDE
>>
>>53131671
koji kurac zašto sam izgubio?
>>
>>53133890
Tko si ti i sto zelis od nas?
>>
>>53132621
Onda se vrati i placaj porez u hr
>>
>you will literally never find one of your own on int
Why live?
>>
>>53134752
Zašto pričaš engleski? Napusti konac.
>>
>>53134783
Cuz I don't know a word of serbian T B H
>>
File: cmtu.jpg (49 KB, 593x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cmtu.jpg
49 KB, 593x247
>postajte vaše lice kad su srbi toliko zaostali da im kasni božić
NE MOŠ OVO IZMISLIT
>>
>>53134443
hercegovac ovdje idi u picku materinu
>>
>>53134811
Shqiptar from Ulcinj, east Montenegro?
>>
File: nick2.png (134 KB, 296x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nick2.png
134 KB, 296x337
>>53134827
>shits on serbs
>is a serb
>>
File: pretending1.jpg (35 KB, 768x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pretending1.jpg
35 KB, 768x430
>>53134871
Cisti crnogorac al mi dosadno
>>
>>53132655
060 je ono što ti plaćaš njima za poziv?
>>
>>53134886
How do you know I'm not an Albanian from Preševo, Magyar from Vojvodina or Bosniak from Sanjak of Novi Pazar? You can never know my true identitiy. :3
>>
File: 1420140190378.png (1 MB, 1122x1122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420140190378.png
1 MB, 1122x1122
>ex-yu
>not just a bunch of Turk-Slavs in denial
kekkonän
>>
>>53134996
If you're anything but a pure serb I wish you a swift death you inbred faggot
>>
File: leon.jpg (60 KB, 680x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leon.jpg
60 KB, 680x516
>>53135008
>Estonia
Literally where?
>>
File: pepedjordje.jpg (196 KB, 648x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepedjordje.jpg
196 KB, 648x644
>>53135018
>ja sam srbin, a ne srbijanac
>>
nemojte se zaljubit

https://www.youtube.com/watch?v=O9FqlbB2oLk
>>
File: Brendan.jpg (47 KB, 340x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Brendan.jpg
47 KB, 340x500
>>53135081
>Montenegro
>Mountainnigger
>>
>>53134930
Da, svi 060 su skupi ko kurac. Obično su ti one tarot i seks linije na tom. Pa ekipa otvori taj broj, stavi par lažnih oglasa za posao i zarađuje na jazavcima.
>>
Srbi iz Vojvodine su jedini dobri Srbi
>>
>>53135444
To je zbog ravnice i Austro-ugarskog uticaja. Živiš kuća do kuće sa susedima Mađarima, Rumunima, Hrvatima itd...
Šumadinci i Srbi iz Bosne su uglavnom brđani koji žive u zatvorenom i ruralnom društvu.
>>
File: 1452013604002.jpg (64 KB, 802x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452013604002.jpg
64 KB, 802x960
jel cure kakaju
>>
>>53135618
voleo bi da mi se pokaki po grudima
to je moj fetish
>>
File: 1442780896240.jpg (146 KB, 537x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442780896240.jpg
146 KB, 537x510
>>53135789
>pokaki
>>
>>53135974
sauna sauna Mämmi Mämmi perkele?
sauna sauna!!
>>
File: topcec.jpg (99 KB, 521x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topcec.jpg
99 KB, 521x706
>>
sinoc sam zamalo izvrsio samoubistvo iz nehata, ko hoce da se samoubije tako neka pise beleske

>zapali sporet popodne
>zaboravi da izbacis pepeo iz pepeljare sporeta
>legni da spavas
>sacekaj da se soba napuni divnim co2
>istrpi dok se ne onesvestis ako se probudis
>>
>>53136578
koji jebeni jazavci idu ovdje
>>
jel se sjećate ono kad je bila story super nova i kad se josip katalenić uvaljivao mirni berend pa ga je odjebala. to je najcringe trenutak na TV-u
još se sjećam a bio sam mali. epic
>>
>>53136578
na curite van debili
navući ćete stoku

nevezano, debel sam nešto trenutno pa nisam uletio jednoj curi u trgovini koja sjebano hoda
sad mi krivo
znate onak sjebano kada hodaju, jedna noga prema u stranu van ide
meni ne bi smetalo, polizao bih ju cijelu

ali brijem da bi me odjebala jer sam 168cm i tako nedovoljno dobar za nju
i onda bi ispao kao čudak i napastnik pred kolegom s posla koji je me vozio doma i stao kupiti neke jamničke i meso...

mislim, nisam prase, nije baš da se gegam imalo od sala ili da imam oblik loptice ili kruške... a faca mi nije lijepa ali nemam ožiljaka niti bilo kakvih izraženih dijelova na licu (npr, velike uši ili nosina)

jebem ti kada nemožeš pobijediti
>>
>>53136713
jel slavite jednako obje nove godine ili je vaša divljija?
>>
>>53126802
>Kasparov je hrvatski državljanin
kek jebote

>In early February 2014, Kasparov applied for citizenship by naturalisation in Croatia, adding that he was finding it increasingly difficult to live in Russia. According to an article in The Guardian, Kasparov is "widely perceived" as having been a vocal supporter of Croatian independence during the early 1990s. On 28 February 2014, his application for naturalisation was approved, and he is now a Croatian passport holder.
>>
>>53136996
ma svi ste vi stoka
a vjerojatno nisi tako debel. i da jesi nema veze, sve je to u glavi
žene vole ružne likove, a ne lijepe. ja sam živi dokaz
t. singl
>>
File: MATOPCEC.jpg (248 KB, 645x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MATOPCEC.jpg
248 KB, 645x1000
>>53136733
SLIKA

>>53137008
>covjek kojem je mozak ispro sahovnisticasti jevrej
>oce da postane te podrzava sahovne jevreje

logicno
>>
>>53136999

ja slavim samo bozic, srpsku novu nikad nisam slavio i ne verujem u taj praznik, izmisljen je od strane konobarske mafije
>>
>>53137096
>konobarske mafije

veli se sankerski jevreji
>>
>>53137133

najbolji poso svega mi, sad 18 rodjendane porodice prave u restoranima, izgledaju kao svadbe jebene, to je valjda zato sto nema ispracaja u vojsku pa mora negde da se kurce roditelji

a gde su nove godine, reprize, cak i slave ljudi slave u restoranima, svadbe, proslave firmi, 8 martovi itd.
>>
>>53136996
bok krekre
>>
klinke koje gledaju anime su definitivno poremecene osobe i u najavi su neke femilezbejke
>>
>>53137241
nisam krekre ali bih lizao noge i grizao bedra cure sjebanog hoda

>to je valjda zato sto nema ispracaja u vojsku pa mora negde da se kurce roditelji
sprska posla, stari mi pričao da vi slavite odlazak u vojsku
koji kurac?
>>
Pozdrav svima
>>
>>53137385
bi li jebao neku curu s ok licem, ok tijelom ali ima sjebano nešto pa hoda onako da baca noge sa strane i ziba se dok hoda?
ja bi...
>>
File: znanost.jpg (80 KB, 1236x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
znanost.jpg
80 KB, 1236x319
>>
>>53137439

Makar zivis u Hrvatskoj pa ti nije tesko to.
>>
želim ovo vidjeti u zagrebuuuuu
https://www.youtube.com/watch?v=PsHZrZY_wyc
https://www.youtube.com/watch?v=PsHZrZY_wyc
>>
shitposter = govnoposter = izmet plakata

dobro vece
>>
>>53137433
Ja sam djevac i imam izbor par prosječnih ženski kojima se sviđam, ali ne želim ništa s njima. S jedne strane mi se čini da bi bilo dobro da pojebem nešto čim prije, ali s druge strane bilo bi mi neugodno prekinuti s nekom ženskom bez posebnog razloga, pa radije čekam da se svidim nekoj 9/10 ili 10/10 curi što se možda neće nikad dogoditi. Ne bi mogao biti s nekom prosječnom pa odjednom reći "sori, našao sam bolju priliku, prekidamo".
>>
>>53137580

i zvuci onako bosanski, kao neki bih kantautor
>>
>>53137606
tako treba
vrati im istom mjerom
i nemoj im nikada pomoći niti im se ulizivati
pička im materina
>>
>Kate opet ostavi Damira :(
Ko jos ovdje gleda Kud Puklo da Puklo?
>>
viste svi
jazav ci

viste svi
jazav ci

viste svi
jazav ci

viste svi
>>
>>53137682
>pickoplacenik detektiran

ma top cec jazo TOP CEC
>>
https://www.youtube.com/watch?v=51t1OsPSdBc
>>
File: nije_nizak.jpg (77 KB, 564x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nije_nizak.jpg
77 KB, 564x361
pa dobije pičke ... debele ali ipak dobije...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tDX2eB3IdV8
>>
>>53137689

Damir Rimac?
>>
>>53137857
>>53137904
on sise crni kurac

TOP

C E C
E
C
>>
uff kojeg trapera našao
>>
Sta je bilo picke, doso Izmet Plakata?
>>
>>53138114
zasto boze uvije rvati
>>
>>53138308

Psihologija ima odgovor na sve.
>>
>>53138114
recirecireci
daj link, upravo mi se pridrkalo

ajde, napaljen sam zbog one invaldinde cure iz trgovine
kad si samo zamsilim kao bih joj lizao nožne prste a ona onako sretna jer napokon ju netko dira... ali istina je da bi se samo nasmiješila i rekla : "nee. zauzeta sam" iako nije
i onda govorila frendicama da ne su muki gamad i da joj nikad ne uletavaju jer čudo hoda a one bi je tješile
>>
>>53138308
>>53138335
a doslovno svaki trap koji dođe vodje je srbin
doslovno svaki

mi drkamo vi proizvodite, čini se
bar izvozite nešto a da nije oružje ili maline
>>
>>53138398
>svaki trap koji dođe vodje
o cemu ti pricas gdje to dodje?
>>
zamisli slusas bon dzovija
>>
ne znam kaj sam sve filtrirao, al ne vidim pol toga
>>
>>53138515
kada ga stave ovdje, ne mislim da dođu osobno
dakle, darkolina, ona neka s vlogom i još ona treća neka sam se nemrem sjetit niš o njoj, i one dve tri koje su bile na nekoj emisiji (jedna izgleda baš kao žena)
>>
SRBIJA JE SLABA I BEZNAČAJNA ZEMLJA
>>
>>53138630
>filtrira
propuštaš dobar sadržaj, uostalom koji kurac dolaziš ovdje ako te uzrujavaju stvari?
gubi se na 9gag i čitaj o star warsu , gledaj ženski humori i awww swatko
>>
pucaju guze kao petarde
>>
svaki put kad napustim grad, TI...
>>
>>53138665
aha, sto oces reci da su Evropljani iz Beograda veci degenerici od Evropljana iz Zagreba?
>>
>>53138977

hteo je reci da nisu oni nego smo mi
>>
>>53139035
MA KOJE JEBEMU PICKU MATERNU SMRDLJIVU JESUL ONI U EVROBSKOJ UNJI IL ME?
>>
ne znam ti ja bate to po broju autoputa i magistrale, reci levo desno kad skreni gde i to je to
>>
>>53138702
ne podsecaj me na nju
ladno me banovali sto sam postavio SFW feels sliku a pisalo kao da nije bilo
>>
>>53139452
ma ovdje su najveći cigani, svaki kurac prijavljuju
>>
>>53139452

>crvati bukvalno citiraju 15godisnju glupacu
>čorvati
>>
File: IMG_20160105_195235.jpg (309 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160105_195235.jpg
309 KB, 1080x1920
>>53139524
e a neki lik pricao o devojci i ja pitao kako se zove i postavio sliku i ban odma haha jazavci
>>
File: p1.jpg (302 KB, 800x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p1.jpg
302 KB, 800x1400
>>
je l hocete jos krindza
>>
Pozvali me na razgovor za posao u nekom kompjuterskom shopu
Izlagao sam da pratim sva ta govna a ne pratim kurac
Jel se moze to nauciti za 2 dana jazavci?
>>
>>53139452
>jel skupljas prljave meme sa interneta?
>ne
hahah o jebote
>>
File: sdfrre_thumb.jpg (122 KB, 529x818) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdfrre_thumb.jpg
122 KB, 529x818
>>53139801
ne
predaj se NEET zivotu i budi kancer svoje drzave
>>
sramotim se od ovih slika
>>
postajem pravoslavac
>>
>>53139873
Necu stara me jebe po cijele dane i neam para
Ovo je zlo od zivota
>>
>>53139801
>dobije posao u trgovini s računalima
>nezna kurca
>ja nemogu nać ništa a znam i to i elektrotehniku i web dizajn i mrvicu programiranje i malo baze i malo o prodaji

jebem ti sve i ovom planetu i vlazi i pičku materinu više sa svime
pa dobro zašto se ja trudim?
jebem ti sve i život

http://www.bug.hr/forum/
ako radiš na prodaji samo ovo malo pogledaj

ako neznaš baš ništa općenito onda kaj da ti velim
>>
>>53139735
idealna prilika da zbariš loli a ti prosipaš svoj autizam....
>>
>>53140027

O V O
V
O
>>
File: IMG_20160105_200229.jpg (272 KB, 1080x1496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160105_200229.jpg
272 KB, 1080x1496
>>53139919
lepo

>>53139947
mozes da postanes trap i da se jebes za novac

>>53140027
ne brini ti za mene
>>
>>53139998
Nisam dobio posao roki samo sam usao u uzi izbor
To kad vi jazavci se neznate snaci
Nadam se da ce mi konkurencija biti takva vrsta autista onda mi je posao zagarantiran
Idem na reddit buildapc i nauciti cu sve aktualne graficke
To bi valjda trebalo biti dosta
>>
>>53140156
Di nades te nase kurvice
Ja mogu samo ove internacionalne naci
>>
>>53140193
>To bi valjda trebalo biti dosta

pokusavas triggerovati ferovce?
>>
>>53140293
Pa za tu njihovu struku majmuna mogu izdresirati i zamijeniti ih
Zazo i jesu svi autisti
>>
>>53140257

kik

ja sam youtube kupim te srednjoskolske kurvice od 15-16
>>
>>53140156

i posle im neko kriv kad ih lik siluje i ubije
>>
gledam sad soraju na hepiju, brrrrrr kakva ribetina, steta sto je kurva
>>
>>53140156
Jel poznajes tu zensku irl ili se samo dopisujes? Koliko godina imate i kako si ju nasao?
>>
>>53140866
>>53140866

napisano ti je sve mutavi
>>
File: 1450360876379.jpg (379 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450360876379.jpg
379 KB, 1111x597
>>53125171

neću joint

neću dop

ZDRAVI ŽIVOT SADA JE HIT, ŽIVOT BEZ DROGE U TOME JE BIT

>ook je maknuo originalni video s jutuba
>captcha: odaberite sve slike s travom
>>
>>53140156
>gallery
Znaš da to nije njena slika, jelda?
>>
>>53141099
www.radiolab.org/story/addiction/

poslusajte ovo dobra emisija dbi
>>
>>53141008
na mobu sam pa mi je tesko naci gdje si napisao. Jel mozes linkat post gdje si odg na ta pitanja?
>>
>>53141422
imagefap.com/?search=lolita
>>
>>53141422
Neš jebat
>>
ajde vucic kao na vlasti nebitno glup narod izmanipulisan

al ovo govno grobarsko polupismeno seljacko sto pece rakiju na selu na mestu predsednika to mi nije i nikada nece biti jasno
izgleda da se nesto iskurcio vuletu pa ce da ga skine uskoro
>>
>>53141708
stoko urbanizovana
>>
>>53141708

Secas se kad sam pre 2 godine ovde rekao da se sprema mandzurijski kandidat Vuk Jeremic?

Privodi se kraju sve i ove godine ulece on kao opcija evropske desnice u Srbiji.
>>
File: CX8O2TvUsAA4FHp.jpg (77 KB, 599x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CX8O2TvUsAA4FHp.jpg
77 KB, 599x688
Spremte se, Vuk dolazi...
>>
File: ogan.jpg (34 KB, 416x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ogan.jpg
34 KB, 416x300
srbi imate li pic related nocas?
>>
>>53141943

sutra, to je za badnje vece
>>
>>53141993
to je nocas tu, pred kolede
>>
>>53141784

jerema iz ofsajda
mlad, sposoban, ne tako lep al boze moj covek sa polnim organom na glavi je na vlasti
>>
>>53141943
da al u jednjaku ehehehe or rakjestine ehehehe
>>
my friend is "kosovo albanian" what can i say to piss him off?
>>
>>53142284
Kosovo je Srbija.

Or call him a Šiptar.
>>
Jel neko ovde bio u vojsci pre nego sto su ovi ukinuli obavezno?
>>
>>53142723
Taman su ukinuli kad sam završio srednju. Prva generacija koja nije imala obavezno.
Phew.
Bio sam na regrutaciji godinu prije, doduše. Dobio pješadiju.
>>
>>53142798

Ja isto tako, ukinuli kad sam trebao da idem.

Najgore sto na regrutaciji mi rekli da idem da budem tenkista, a ja 186cm visok.
>>
File: 1448051242625.jpg (270 KB, 1031x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448051242625.jpg
270 KB, 1031x966
>>53142284
call him a cockroach
>>
>>53142798

ko ona epizoda simpsonova kad homer ode u vojsku i celom odeljenju od 100 ljudi se izderu FRONTLINE INFANTRY, sad si me podsetio na to
>>
>>53142955
>>53142798
Picke dezerterske
Ovaj dijasporovac me ne cudi ali srbine razocarao si me
>>
>>53143263

>dezerterske

Kako sam bre dezertirao kad su ukinuli bas kad sam ja trebao da idem? Aj ti sad to lepo izvrni na neku svoju logiku. Da su me zvali, isao bih.
>>
>>53143318
Ma kao da su njega uopće zvali na regrutaciju, neki maloljetni jazavac je to.
>>
>ook me od 1. januara salecu devojke

prvo jedna htela na proslavi nove da se smuva sa mnom al ja se uneredio od alkohola sad mi drugar javlja da se dopadam nekoj njegovoj drugarici

j-jel ovo moja godina
>>
>>53143371

>j-jel ovo moja godina

Jeste, kako da nije, evo kazu Kinezi da je godina majmuna.
>>
>>53143364
>n-nisam ja izdajnik t-ti si maloljetnik
T O P C E C
>>
>>53143458

ooo andrija milosevic izvini brate nisam te prepozno
>>
Bok pičke, kako je vratiti se u normalu poslje praznika, zajebano jeli?? Bolje ne slavit ni Božić ni Novu godinu jer se moraš probuditi jednog ponedjeljka koji ti je najgori u godini.
>>53142284
Just say you are Albanian from Kosovo, that will be enoght
>>
>>53143599

>Japan

Proksi ili poslom?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5EQHg_bhCKY

;_;

>>53143691
Rekao je da je student. Kad smo kod tog, gdje je nestao naš korejanac?

>>53143599
Postaj nešto japansko s timestampom, pičko.
>>
>>53143757

>Rekao je da je student.

Nisam video to ranije.

U tom slucaju

>>53143599

Picko, donesi koji buta kimchi ovde u Beograd. Jedino mesto koje je pravilo pristojan buta kimchi zatvoren pre 7-8 godina.
>>
>>53143458
UUUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuuuuu
>>
>>53143757
>Kad smo kod tog, gdje je nestao naš korejanac
znam da su ga pred kraj ovi iz threada izjebali pa brijem da je lik odjebo nas sve
>>
>>53143976
da nije slovenac?
>>
>>53143458

rekt
>>
>>53143599
Si ti onaj sta je bio u tajlandu?
>>
>>53143976
Kak su ga izjebali?
Sjećam se da je bilo ok sve, redovito je postao, čak nam je i video neki snimio i slikao pizdarije i pričao doživljaje iz koreje i onda je samo nestao.
>>
File: 1451686537559.jpg (58 KB, 399x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451686537559.jpg
58 KB, 399x400
It’s cold outside and my fire’s gone
My girl is still two weeks from home
>>
>>53144272
sjećam se da su ga ovi neki trolali kad sam ga zadnje ja vidio
>>
>>53144359
Got nothing to do and nothing to say
But I never did so anyway
>>
>>53144673
Maybe I'll just call the boys
We'll make some trouble and we'll make some noise
>>
File: tfw.png (11 KB, 200x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw.png
11 KB, 200x240
>>53144729
Singing songs about how we feel
Hoping some day they'll become real
>>
File: 1451500091727.jpg (33 KB, 640x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451500091727.jpg
33 KB, 640x638
>>53144359
>>53144673
>>53144729
>>53144771
Koji kurac ti izvodiš. Ako imaš autizam uzmi lijekove ili ne znam slaži lego kocke.
>>
>>53144849
>ta slika

vrati se na reddit
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Vls1qMmutrw

robot = vibrator

ti boga
>>
>>53144908
vratit ću se u pičku tvoje majke, bleso autistični. Da odeš na reddit nešto bi naučio
>>
>>53144908
>>53144849
>>
Jaooo sto mi se jebe nesto
>>
nadam se da će biti crnkinja u novom threadu :)))
>>
>Da odeš na reddit nešto bi naučio
>>
>>53145129
ovoooo
>>
Nadam se da ce biti konjskih picki sa zutim tabanima u novom threadu :)))
>>
>>53145160
naučio bi kako biti progresivan i kako se truditi i raditi kako bi neka seronja ili sera živjela preko tvoje grbače i pri tome te krivila za sve loše i govorila kako je rznolikost važnija od učinkovitosti, zasluga i talenta
>>
>>53145160
ne kontam to rivalstvo izmedju 4chan-a i reddit-a
to su dva razlicita sajta sa razlicitim nacinom funkcionisanja
>>
>>53145297
reddit ti je neki kurac ko 9fag dje se smece ljudsko okuplja da jedni drugima guraju palceve i upvoteove u guzicu

zamisli BBS dje moras svima kolektivno sisat kurac da bi ti dozvolili da nesto kazes
>>
sta ste vi radili veceras?
>>
>>53145479
>naopako je okreno

ako ces bit hrvat barem buti hrvat kako je bog reko
>>
>>53145571
Nije naopako kretenu
>>
>>53145585

NOVI
>>53145585
>>
>>53145297
oni se furaju na progresivizam kao i cijela javnost posvuda

ovo je utočište za ponekog fašista, anarhista, libertarijance ("obožavaju" ih na r/croatia), "free speech extremists" (kako ih nazivaju u pentagonu) i ostale od medija odbačene političke ideologije
i mjesto za tjeranje zajebancije u stilu i prijateljskog prcanja u glavu

dakle, ovo je mjesto koje žene nisu uspjele ispičkarati svojim cmizdrenjem o tome keko im nije ugodono kada se govori o tome i tome

ovdje se priča kao kad si s ekipom koju znaš dugo
tamo se priča kao da si na team-buildingu
>>
>>53145571
jebeno ovo
ni ne liči slovu U u pičku materinu
Thread replies: 320
Thread images: 62
Thread DB ID: 383471[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.