[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 122
File: 1437492630218.png (141 KB, 1437x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437492630218.png
141 KB, 1437x742
Edycja spokojnego poranka
>>
balt
>>
File: 1437654296567.jpg (69 KB, 500x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437654296567.jpg
69 KB, 500x386
>>53119531
>>
File: 1429678681328.png (40 KB, 1309x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429678681328.png
40 KB, 1309x645
W sumie zuchy czemu nitki nie było. Ja umierający, ledwo chodze, mimo tego na uczelni, a tu tyle zdrowych NEETów jest i żaden nie założył
>>
File: 1450013297122.gif (923 KB, 464x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450013297122.gif
923 KB, 464x407
https://www.youtube.com/watch?v=RTFyrZo8Dns
>>
do 5 rano piłem wódkę w samotności
>>
>>53119966
to mi poprawiłeś humor zuchu, dziękuje
>>
pierwszy za bazowanego Millera

http://300polityka.pl/news/2016/01/05/leszek-miller-pierwszy-pis-owiec-iii-rp-7-cytatow/
>>
File: screencap.png (61 KB, 605x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
61 KB, 605x444
>ten ból dupki niepokojnego
>>
File: rsz_obama-pensive.jpg (409 KB, 947x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rsz_obama-pensive.jpg
409 KB, 947x710
Gdyby ktoś wam zaproponował w tej chwili, że jeśli chcecie (i tylko wtedy), to może was zabić i śmierć będzie szybka i bezbolesna, to co byście mu odpowiedzieli?
>>
File: 1444409052004.jpg (63 KB, 500x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444409052004.jpg
63 KB, 500x529
>>53121000
MASZ MNIE KURWO PRUĆ ŻEBYM CZUŁ DŁUGO I NAMIĘTNIE
>>
File: 1444219782623.gif (77 KB, 600x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444219782623.gif
77 KB, 600x605
>>53121000
czekt
>>
>>53121000
>>
Cygański król Polski

https://www.youtube.com/watch?v=6ZqaXHSE7gY
>>
>>53119623
stara zdechła koło północy, ja dopiero wstałem
>>
Powiedzcie mi jakbyście zrobili dobre GTA w Polsce, danony.
>>
>>53121000
Na chuj czekamy, do roboty.
>>
>>53121000
nie dziś
>>
Kurwa zuchy jaja mi marzną
>>
>>53121899
Główny bohater to Jurek Kiler. Done.
>>
>>53122749
nie gól przez tydzień
>>
Tomposterze, Comfposterze, Rebel-onie

Wróciłem
https://www.youtube.com/watch?v=ZICaUybMucY
>>
>ale rakowisko
>>
W końcu pada śnieg jebany
>>
>>53123140
ja ostatnio mało lurkowałem, głównie przez bana zarobionego lekko po świętach
dopiero kawę piję, to coś na pobudzenie pójdzie
https://www.youtube.com/watch?v=fuLPJg2gwjQ

a potrzebuję jakiejś dobrej wtyczki do proxy w jednej karcie przeglądarki. proxmate przeszedł na model płatny, a na koncie pandory mam dużo dobrej muzyki odłożonej. zenmate wywala mi gateway timeout, a ręczna konfiguracja proxy za każdym razem coś pierdoli

>>53123388
>88
gdzie?
>>
>>53123441

Kraków
>>
>>53123508
To nie śnieg
To smog się krystalizuj
>>
>>53123388
>>53123508
dzie kuuurwa
tpdr cyferki
>>53123441
ja tylko patrzyłem, bo robotę dorwałem i 48/48 do 16 godzin w dniu
https://www.youtube.com/watch?v=GukNjYQZW8s
To mnie lepiej budzi, jeśli chodzi o niemieckie nuty. Ale tyż dobre.
>>
>>53123508
zgadzałoby się. wczoraj u kolegi na śl*nsku też padało
>Prognozy numeryczne wskazują, że w najbliższych dniach opady śniegu możliwe będą w wielu miejscach naszego kraju, objawiając się łącznymi sumami przeważnie do kilku centymetrów. Do czwartku / piątku najmocniej zabielone krajobrazy mogą pojawić się częściowo w województwach południowych, a także na południowym - zachodzie, zachodzie oraz północnym - zachodzie. Opady najpóźniej dotrą nad rejony północno - wschodnie (środa).
>>
>>53123569
rammstein klasyka
mnie w zeszłym roku bardzo pozytywnie zaskoczyła płyta billy'ego idola. znasz?
https://www.youtube.com/watch?v=-5vJ1xzfnDA
>>
>>53123569
no i oczywiście zapomniałem - współczuję roboty. mam nadzieję, że chociaż robisz to co lubisz
>>
>Zamach stanu jest dokonywany zwykle przeciwko legalnie wybranym władzom. PiS nie dokonuje zamachu stanu przeciwko sobie - mówił w "Faktach po Faktach" Leszek Miller. Były premier przekonywał również, że prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, "zachowywał się tak, jak klasyczny, rasowy polityk Platformy".
>>
>>53123591
>ślunsk
>kolegi
ty jesteś tym kolego
>>53123753
Nie mógłbym zapomnieć po Rebel Yell i Shock to the System, a cała nowa płyta to dobry stary Idol, ale lekko się starzeje jednak.
A robotę lubię na tyle, że zastanawiam się, czy dla niej rzucić studia i przenieść je bliżej domu.
>>
>>53123789
i przerzucam w inny lekko klimat na porannki zimowe
https://www.youtube.com/watch?v=IfoTdULs0RA
>>
File: azazel.jpg (51 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azazel.jpg
51 KB, 640x427
>>53123822
szanuję dobrego gracza
>>
>>53123830
poznajesz człowieka, wydaje się całkiem w porządku, a potem zrzuca bombę, że jest ze śl*nska...
świetnie, zawsze lżej znieść taką pracę. doradzać ci nie będę, ale perspektywa ciekawa (chociaż ja po latach poza domem nie wiem czy chciałbym mieszkać bliżej. no dobra, może trochę)

link fajny, chociaż po 5 minutach zrobił się trochę monotonny. masz tu trochęambientu
https://www.youtube.com/watch?v=4ybZcS0qY38
>>
jeszcze jedna rzecz zuchy:
JUTRO SKLEPY POZAMYKANE
>>
Чe кoгo, пoляки?
>>
File: 51013600_p0.jpg (1 MB, 1526x2100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51013600_p0.jpg
1 MB, 1526x2100
Cześć zuchy, wstałem
>>
>>53124376
Dlaczego ta pani się ślini? Jest chora?
>>
File: 1372095850668.jpg (727 KB, 3280x2248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372095850668.jpg
727 KB, 3280x2248
>>53124376
No hej.
>>
>>53124142
nah, ja nie śląsk, bardziej mazowieckie - więc chyba nadal jestem w porządku?
a bliżej domu chcę, bo matula strzeliła 50 i się po prostu martwię o nią i jak sobie da radę z domem
ambient jak najbardziej smaczny
https://www.youtube.com/watch?v=1vPAmxkseOs
>>
File: 1445584165097.png (131 KB, 555x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445584165097.png
131 KB, 555x378
ANIME
>>
>>53124476
ANIBE
>>
File: 1427581885946.jpg (148 KB, 713x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427581885946.jpg
148 KB, 713x802
>>53124504
anikukuryku cholery jebane
>>
>>53122926
Nie goliłem przez ostatnie 22 lata
Dalej marzną
>>
>>53124476
>>53124504
>>53124550
3D
>>
>>53124425
Zakrztusiła się pijąc mleko, ale nic jej nie jest.
>>
File: 1393712269030.png (132 KB, 455x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393712269030.png
132 KB, 455x281
>>53124604
>czy de
>>
Szanujecie? Ja tak.
>>
File: yob.jpg (61 KB, 551x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yob.jpg
61 KB, 551x551
>>53124197

Putin huilo. Slava Ukraini
>>
File: CQM6rqgVEAAYEiG.jpg (63 KB, 600x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CQM6rqgVEAAYEiG.jpg
63 KB, 600x885
>>53124604
Idź się powieś
>>
>>53124789
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/wykop/
>>
>>53124456
nie no, tamten kolega ze ślunska jest. zamotaliśmy się, chuj z tym. ja też z mazowieckiego
dobry ten electric moon, przejadę się po pokrewnych w wolnej chwili
ja nic nie mam. zbieram się zapasy uzupełnić przed jutrem. do następnego
>>
File: 1451939819207.png (1 MB, 1080x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451939819207.png
1 MB, 1080x1074
Chociaż jak to zobaczyłem ostatnio to myślałem, że dojdę na miejscu
>>
>>53124853
może innym razem
poza tym: jeśli marzysz o daniu 2D swojego D, czy nie robisz z niej automatycznie 3D?
>>
>>53124915
Pozdrowienia i powodzenia
ja mam dwa dni wolnego i będę korzystał
Hola
>>
File: 51437730_p0.jpg (809 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51437730_p0.jpg
809 KB, 1000x1414
>>53124983
Bardziej wolałbym siebie zdewymiarować do 2D niż 2D do 3D. Chociaż kolega ma tulpe 2D w 3D i mówi, że to jakoś działa chociaż dziwnie troche.
>>
File: 1445021328767.jpg (3 MB, 4013x2866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445021328767.jpg
3 MB, 4013x2866
szanowny marszałku wysoka izbo

JEBAĆ MI SIĘ CHCE
>>
CAŁA POLSKA Z WAS SIE ŚMIEJE


DEMOKRACJI WY ZŁODZIEJE
>>
File: ca1.png (33 KB, 494x62) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ca1.png
33 KB, 494x62
>>53125491
>>
>>53125548
Jebana kurwa z bliskiego wschodu. Nienawidze pierdolonych niemców, najgorszy rak.

Europa była lepsza bez nich.
>>
>>53125491
https://www.youtube.com/watch?v=STqMSjblwnQ
>>
>>53125577
Mogli się kurwa nie jednoczyć.
Wyobraź sobie, wszystkie kraje jak dziś, a niemcy rozjebane na jakieś 50 małych państewek i wolnych miast.
Tak pięknie ;_;
>>
File: Alani_map.jpg (60 KB, 800x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alani_map.jpg
60 KB, 800x350
>>53125617
>Mogli się kurwa nie jednoczyć.
Mogli tu kurwy w ogole nie przychodzic.
>>
>>53125617
akurat podczas decentralizacji i rozbicia dzielnicowe Niemcy się rozwijali dużo szybciej niz podczas imperium
>>
>>53125617
Chwała wielkiemu Cenckiewiczowi.
>>
File: 1451973471237.jpg (56 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451973471237.jpg
56 KB, 720x720
>polityka
>>
>>53121877

ebin
>>
>>53125674
Kurwa
Imperium Lechickie mogło być o całą tą glinę większe
ehh
>>
>>53125617
niech mi ktos wyjasni ten pic
>>
>>53125800
Co?
Mi chodzi o plemiona a nie imperia, bo nawet historycy twierdzą, że Alemani to Alani. A Niemieccy historycy uważali, że vandalowie, goci i ostrogoci to słowianie i pisali tak w wielu dziełach.
Mogę podac przyklady.
>>
>>53120316
>http://300polityka.pl/news/2016/01/05/leszek-miller-pierwszy-pis-owiec-iii-rp-7-cytatow/
>Pierwszy PiS-owiec III RP
IV RP*
>>
File: 1440495636097.gif (34 KB, 70x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440495636097.gif
34 KB, 70x150
>>53119966
bardzo ładne, tańczyłem kiedyś pogo do tego, na dachu ośrodka w grodku nad dunajcem
>>
File: 1450349127609.gif (227 KB, 400x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450349127609.gif
227 KB, 400x250
nie interesuje mnie zupełnie pochodzenie antropologiczne ludów sprzed 8-9 wieku bo migracja ludów psuje geny każdemu

interesuje mnie proces przemieszczania się języków tj. de facto narzucania swojego języka przez dominującą grupę imigrantów na miejscową ludność
>>
>>53126000
dokładnie to, mam w dupie gdzie pierdylion lat temu srali germanie, alanie czy inni wandalowie
>>
>>53126000
>migracja ludów
To jest mem.
>>53126045
To masz w dupie historie swojego pochodzenia.
>>
>>53119493
>wvt
>>
>>53126061
mam kompletnie wyjebane czy w moim genotypie znajduje się jakiś zupełnie przypadkowy Celt który zgwałcił mi praprapraitdbabkę

interesuje mnie jakim językiem mówiły jej dzieci, bo język = kultura
>>
>>53126061
zgaduje ze to ten slynny anon debil od zaginionego plemienia izraelitów?
>>
>>53126161
>zgaduje ze to ten slynny anon debil od zaginionego plemienia izraelitów?

>izraelici
nie ma takiej rzeczy.
>>53126151
>język = kultura
No fajnie masz na chacie.
>>
File: spoiler.png (29 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spoiler.png
29 KB, 1000x1000
>Europa byłaby lepszym miejscem gdyby Polska i Polacy nie istnieli.

Discuss.
>>
>>53126205
Byłaby biedna kulturowo i martwa.

Olso, Islamska od 1500.
>>
>>53126205
a co my komu zrobili?
>>
File: 1447970860093.jpg (22 KB, 236x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447970860093.jpg
22 KB, 236x354
>>53126179
>język =/= kultura

masz tu zdjęcie geparda dyszącego tak że wygląda jakby się śmiał ma ono implikować że śmieję się z ciebie tak jak ten gepard (który się nie śmieje ale tak wygląda)
>>
>>53126264
poka
>>
>>53125857
Sławomir Cenckiewicz(ten kolega Antonio) - historyk, były pracownik IPN, napisał książkę o TeWeuszu Bolku, przewodniczący komisji ds. likwidacji WSI, od wczoraj Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Reformy Archiwów Wojskowych oraz pełniący obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego
>>
>>53126264
>>
>>53126232
ale gdyby znikła w całości teraz, czy gdyby nigdy nie powstała?
>>
>>53126315
będzie jebane bez gumy
>>
>>53126347
No to mowie, ze Europa bylaby Islamska szybciej.

Olso, nie byłoby też innych slowian.
>>
>>53126366
mam nadzieję, że publiczne - transmitowane w tvp
>>
>>53125491
kurwa, ale kocham jak to intonuje
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
PETRU
ZL
2019
>>
>>53126315
>napisał książkę o TeWeuszu Bolku
>TeWeuszu Bolku

Cieszę się, że komuś się spodobało że tak piszę :3
>>
>>53125617
>>53126315
>>53126366
>>53126438
CENCKIEWICZ JEBIE BOLKA BEZ GUMY [ZOBACZ MEMY]
>>
Tylko azjatyckie 3D dozwolone
>>
File: finiszer.jpg (26 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finiszer.jpg
26 KB, 720x480
>>53126509
A kiedy przyjdzie także po mnie,
Bankier Chujni purpurowy,
by mi zabełtać błękit w głowie,
To będę jasny i gotowy.

Spłyną przeze mnie dni na przestrzał,
Zgasną podłogi i powietrza,
Na wszystko jeszcze raz popatrzę,
I pójdę, nie wiem gdzie, pewnie w piździec - na zawsze.
>>
File: 51768172_p0.png (640 KB, 837x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51768172_p0.png
640 KB, 837x860
>>
>>
>>53125617
Myślicie, że profesor lubi takie memy? Czy nie bo wygląda za bardzo ten teges?
>>
File: 1449148675967.png (11 KB, 402x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449148675967.png
11 KB, 402x383
>>53126509
>>53126630
Kwiczą świnie rozpasane
Od koryta odrywane
Kiedy słucham ich narracji
O gwałceniu demokracji
To mnie taka myśl nachodzi
Nie o wolność świniom chodzi
Pełen fałszu jest ten kwik
Bo to o koryto krzyk
Zawłaszczone, rozkradane
Słusznie świniom odebrane
Wie już cała okolica
Ze ten kwik to Targowica
>>
File: 1440880467629.jpg (85 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440880467629.jpg
85 KB, 707x1000
>>
File: polska fedora.jpg (17 KB, 342x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polska fedora.jpg
17 KB, 342x342
>>53126415
>sugerowanie, że sobieski był jakimś ostatnim bastionem ludzkości
ale pic related to ty z głowy zdejmij
>>
File: 51392454_p24.jpg (402 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51392454_p24.jpg
402 KB, 800x600
>>
>>53126738
nawet śmiechłem
>>
File: 1445597435847.png (72 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445597435847.png
72 KB, 630x664
halo, pogotowie? proszę przyjechać do /polski/, anoni dostali ataku autyzmu
>>
>>53126747
oooo kolego, lepiej to odszczekaj
>>
File: 50581316_p1.jpg (291 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50581316_p1.jpg
291 KB, 500x706
>>
>>53126747
>sugerando, że zachodnie i wschodnie zwierzęta to ludzkość

ale brechłem z robaka
>>
File: 53541758_p0.jpg (1 MB, 1489x2255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53541758_p0.jpg
1 MB, 1489x2255
>>
File: tks.jpg (34 KB, 600x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tks.jpg
34 KB, 600x514
brum brum
>>
>>53126807
nie pamietam zeby sprzedawali wlasny kraj w rece "zwierzat" w 18 wieku :^)
>>
File: 1436577482650.jpg (2 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436577482650.jpg
2 MB, 2000x2000
>>
>>53126895
postaraj się trochę bardziej następnym razem :*
>>
File: 52451357_p0.png (619 KB, 1855x1114) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52451357_p0.png
619 KB, 1855x1114
>>
>>53126747
>>53126415
Pomoc Austriakom była wielkim błędem
nie mieliśmy w tym żadnego interesu prócz wyznaniowego
pod względem geopolitycznym najlepszym rozwiązaniem byłby sojusz z turkami
>>
File: 1439409575314.png (111 KB, 469x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439409575314.png
111 KB, 469x469
starszy pan traci przytomność na chodniku, jakaś kobieta doskakuje do niego i głośno pyta przechodniów;

"czy ktoś zna się na pierwszej pomocy?"

pewien młody człowiek zatrzymuje się i odpowiada;

"nie, ale interesuję się historią"
>>
File: 52215965_p0.png (629 KB, 600x952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52215965_p0.png
629 KB, 600x952
>>
>>53126979
no wlasnie nikt sie nie staral zeby rozjebac nasz kraj w 18 wieku
wystarczylo przekupic paru ludzi i sami sie pchali zeby opuscic te anarchistyczne bagno bez zadnych perspektyw
>>
File: 53383324_p0.png (994 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53383324_p0.png
994 KB, 900x900
>>
File: 51665962_p1.jpg (327 KB, 933x1223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51665962_p1.jpg
327 KB, 933x1223
>>
>>53126415
>Europa bylaby Islamska szybciej

I co w tym złego? Jakby cały świat się stał wtedy islamski to dzisiaj prawdopodobnie stalibyśmy na podobnym stopniu rozwoju (w tamtych czasach w zasadzie chrześcijaństwo == islam - jedno jak i drugie nie przyspieszało w żaden sposób rozwoju świata), a najpewniej nie byłoby takiego sztucznego podziału na tle religijnym (lub conajmniej byłby mniejszy), a wiodącą rolę w świecie islamskim mieliby europejczycy/amerykanie a nie arabowie/persowie.
>>
File: Jan Boner.jpg (476 KB, 720x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jan Boner.jpg
476 KB, 720x840
>>53126772
diamentowy kościej
>>
File: 1443114608483.jpg (396 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443114608483.jpg
396 KB, 1280x720
>>53127032
arigato za wnikliwą analize oniczan
>>
>>53127092
>>53126415
islam w tamtych czasach nie był taki radykalny
>>
>>53126999
>>53127092

TO TO
>>
File: 54195421_p0.jpg (745 KB, 867x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54195421_p0.jpg
745 KB, 867x1300
>>
ale na wykopki to wy wracajcie
>>
>ten syndrom niższości w tej nitce
Niemcy odbudowali wschodnia cześć państwa, w tym naprawili istnienia milionów zdegenerowanych przez ruskich obywateli. Poradzili se z turkami latach 60 i 70. Tak samo z uchodźcami z Jugosławii latach w 90. Nie widzę problemu z milionem lub dwóch Syryjczyków.
Będzie was dupa bolała jeszcze bardziej gdy zrobią z tych gównoskorych tania silę robocza na której będzie budowany potężny kapitał, a wy gówno dostaniecie bo jesteście bezużytecznymi i niewdzięcznymi robakami którzy są warci jeszcze mniej niż Ahmed z gównostanu. Wasz jedyny powód istnienia to taki chujowy sąsiad napędzający propagandę sukcesu. Śmieje się z was wy pierdolone zera, nigdy nie mieliście geniusza Fryderyka wielkiego ani Bismarcka, tylko pierdoloną hołotę która wolała pić i żreć za pieniądze zarobione z niszczenia własnego kraju to teraz tarzajcie się w własnym gównie które zrobili wasi pojebani przodkowie jednocześnie śmiejąc się z 10 razy bogatszych sąsiadów którzy maja was w dupie. Jesteście jeszcze gorsi od Ruskich którzy chcą odbudować ZSSR tylko po to żeby grozić temu głupiemu zachodowi hehe.
>>
File: 50285389_p0.jpg (1 MB, 1000x1338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50285389_p0.jpg
1 MB, 1000x1338
>>
File: 1445689142196.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445689142196.png
439 KB, 482x590
ale że wtedy Islam był religią elity własnoręcznie cywilizującej gigantyczne połacie ziemi złożonej w przeważającej części ze żwiru i chuja w dupie to wy zdawajcie sobie sprawę, zwłaszcza po połknięciu Zoroastrianizmu tak się stało i obrodziło pierdoloną medycyną, astrologią, algebrą i innymi cudami pochodzącymi na wschód od Arabii samej w sobie
>>
>>53126415
>>53126999
>>53127092

Sobieski pośrednio spowodował rozbiory Polski i prawdodobnie obie wojny światowe i dzisiejszy terroryzm islamski. Możliwe, że świat byłby dziś dużo lepszym miejscem gdybyśmy wtedy stanęli po stronie Turków.
>>
File: 53110765_p0.jpg (841 KB, 1500x1925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53110765_p0.jpg
841 KB, 1500x1925
>>
>>53127214
za długie i za dużo brzydkich słów
>>
>>53127246
>zaratusztrianizm
najlepszy
>>
czemu Trotyl to taki debil?
>>
File: 54085054_p0.png (952 KB, 1060x2053) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54085054_p0.png
952 KB, 1060x2053
>>
>>53127276
bo można siostrę ruchać? ty diabełku
>>53127286
bo dotykasz się w nocy
>>
>>53126999
Trochę niesprawiedliwe to "historyczne" jechanie po Austrii z wiadomych powodów..., ponieważ był moment, kiedy Austria wyciągnęła do nas prawdziwie pomocną dłoń, a mianowicie mam na myśli Potop - lata 57/58, kiedy to armia cesarska, z pomocą mniejszej armii polskiej wyzwoliła Kraków, Poznań i kilka mniejszych miast na Mazowszu, Wielkopolsce i Małopolsce. Pierwsza i druga odsiecz wiedeńska zasługują na śmielsze nazwanie ich ratunkiem od totalnej zagłady, niż pomoc austriacka Polsce za Potopu, ale mimo wszystko była to ogromna pomoc ze strony Cesarstwa Austrii i dała dodatkowe siły Polsce na podniesienie się. Niestety nasz system edukacji o tym nie uczy i przez to kształtują się w nas egocentryczne, pod względem historycznym, poglądy. Ale to normalka w prawie każdym kraju.
>>
File: 1451093509023.jpg (39 KB, 374x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451093509023.jpg
39 KB, 374x347
>>53127286
>>
File: 52752914_p0.jpg (400 KB, 1191x1684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52752914_p0.jpg
400 KB, 1191x1684
>>
nk pastę o Ziemkiewiczu szkalującym Polskę
>>
>>53127286

Konserwatyści z reguły są mało inteligentni, a konserwatywni socjaliści to już w ogóle.
>>
>>53127286
wygląda jakby tu wchodził
>>
>>
File: 1440584545320.jpg (32 KB, 460x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440584545320.jpg
32 KB, 460x527
>bądź kolebką myśli indo-europejskiej w ogóle
>daj początek niezliczonym dziedzinom nauki, filozofii i teologii
>miej absurdalnie bogatą kulturę i system duchowy

>sraj pod siebie na wyznaczonych ulicach

co te Indie
>>
>>53127092
>w tamtych czasach w zasadzie chrześcijaństwo == islam - jedno jak i drugie nie przyspieszało w żaden sposób rozwoju świata

>rozwój
rewolucja przemysłowa i globalizacja to najgorsze co się przydarzyło tej planecie
>>
>>53127380
wszystko przez jebanych angoli
>>
>>53127380
Wyższe kasty == superinteligentni filozofowie, naukowcy itp. - ogólnie poziom inteligencji = żyd

Niższe kasty == wyznaczone ulice
>>
File: teodor kaczyński.jpg (222 KB, 640x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teodor kaczyński.jpg
222 KB, 640x453
>>53127396
nie sposób się nie zgodzić

szkoda że czołowy myśliciel propagujący tego typu poglądy siedzi w pierdlu za terrorystyczny autyzm
>>
>>
>>53127286
Tylko Ziemkiewicz żbsz
>>
>>53127450
co właściwie z nim było
wiem tylko, że przez 30 lat mieszka na odludziu i nasyłał na ludzi bomby
oświeć mnie
>>
>ma rozsądne i naukowe uzasadnienie dla większości swoich poglądów
>nie odpierdalał w sądzie żadnej inby
>grzecznie odrabia swój wyrok
>nie śnieżynkował ani dnia

czemu Polacy nawet w terroryzmie są najlepsi
>>
>>53127543
dosłownie kto
>>
File: 1443962840222.png (127 KB, 257x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443962840222.png
127 KB, 257x250
>nowe gwiezdne wojny
>>
>>53127481
>Rafał "chciałem być drugim Sapkowskim, ale nie potrafię pisać więc zostałem prawicowym dziennikarzem" Ziemkiewicz
>>
>>53127498
Kaczyński jest obiektywnie geniuszem, niektórzy nazwaliby go matematycznym sawantem

bardzo wcześnie obronił doktorat i uczył w Berkeley, ale go wyjebali bo się do tego nie nadawał - miał fobię społeczną i nie dogadywał się zupełnie z kolegami, typowy anon

w samotności zrobił sobie /k/ survivalową chatkę i tam żył i myślał co się stało ze społeczeństwem XX wieku

uznał że rewolucja przemysłowa i lewackie dwójmyślenie

przez 18 lat wysyłał ludziom bomby bo hurr durr na pewno to pomoże, łącznie zabił 3 ludzi i poranił 29

zawsze był wyjątkowo ostrożny i przygotowany, FBI miało wielkie problemy z namierzeniem go

wpadł dopiero gdy jego własny brat zidentyfikował poglądy Kaczyńskiego zawarte w wysłanym do kilku gazet manifeście przeciwko społeczeństwu post-przemysłowemu

siedzi w pierdlu w Kolorado z dożywociem
>>
>>53127694
>Kaczyński jest obiektywnie geniuszem, niektórzy nazwaliby go matematycznym sawantem

nie zaprzeczam
>>
>>53127789
kiek
>>
File: Ted.jpg (262 KB, 2225x1496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ted.jpg
262 KB, 2225x1496
szkoda chłopa

jak miał 17 lat wyznaczono go na świnkę doświadczalną do badań nad ludzkimi reakcjami pod patronatem CIA

niektórzy twierdzą że to one zjebały mu psychikę
>>
was this bitch founden and beaten?

http://theconversation.com/why-are-feminist-drones-dropping-abortion-pills-on-poland-44113
>>
>>53126205
Hej, debilu, na /int/ nie ma spojlerów.
Poza tym złe wymiary.
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
https://www.youtube.com/watch?v=8P6ACzJCXSs

TVP taka niezależna i niestronnicza
>>
Myślicie, że jakby Lech żył to pozwoliłby Jarkowi na rozpieprzanie trybunału konstytucyjnego?
>>
>>53128191
chuj mnie to

tylko Jarek w moim sercu
>>
>>53128175
ja nie mogę jaki wieprz
>>
>>53128191
tak, a nawet trzeba
>>
>>>/pol/60105939
>>
File: 01tn_dsc_3623.jpg (157 KB, 900x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01tn_dsc_3623.jpg
157 KB, 900x596
Codzienna przypominajka, że jak nie macie pomnika Lecha Kaczyńskiego w swoim mieście, to tak naprawdę mieszkacie na wsi.
>>
przypomnę ponownie, że
JUTRO SKLEPY ZAMKNIĘTE
co masz kupić jutro, kup dziś
>>
>>53128540
nie chce mi się
>>
>>53128540
szkoda, że nie wolne.
>>
>>53128540
CPNy też zamknięte?
>>
>>53128721
otwarte. i jak właściciel stanie za ladą, to sklep też będzie otwarty. ale może być problem, to na wszelki wypadek ostrzegam
>>
>>53128540
Najwyżej umrę z głodu. Żadna strata żbsz
>>
File: 1451692598911.jpg (34 KB, 382x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451692598911.jpg
34 KB, 382x400
>>53128175
dosłownie komuna
>>
>>53128762
Co mam kupić jutro, kupię pojutrze
>>
ehhh, antoni. po kilku miesiącach przerwy chciałem wrócić do Cities Skylines, a tu wyjebało mi savy jakimś kurwa cudem
>>
>>53128175
jakbyś nie był odwrotnym lemingiem, to zapostowałbyś link do całego wywiadu, bo to gówno które dałeś, to jest właśnie przykład manipulacji i cenzury xD

ale prawica nowej fali musi mieć wszystko pocięte na góra minutowe filmiki, najlepiej w formie hehe śmiesznego montażu, żeby niechcący nie dostało się do pustego łba coś innego niż propaganda
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53129123
>propagandzistka żartobliwie zwana dziennikarką dosłownie cenzuruje materiał na polecenie wieprza żartobliwie zwanego pierwszą damą
>wszystko dosłownie nagrane na taśmie
>A-ALE P-PRAWICAA!!
>>
>kurwica
>>
Kto jeszcze /edmundfetting/?

https://www.youtube.com/watch?v=liuLY8LWeXM
>>
>>53129628
>elfica
>>
>>53129772
>macica
>>
>>53129754
>ze świata czterech stron
>z pajęczynowych dróg
>>
File: 1386100067746.jpg (6 KB, 174x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386100067746.jpg
6 KB, 174x168
>Kukiz: Unia Europejska gorsza niż Związek Sowiecki
>- Mam 53 lata i pamiętam doskonale Polskę z czasów prymatu Związku Sowieckiego. Nawet Związek Sowiecki nie uzewnętrzniał tak bardzo chęci wpływania na politykę w Polsce. Ja nie tak sobie wyobrażałem Unię Europejską - powiedział w rozmowie z Interią Paweł Kukiz
>- Musimy doprowadzić do repolonizacji Polski - dodał szef Kukiz'15. - Proszę zauważyć, że 80 procent mediów lokalnych należy do Niemców - podkreślał.
>>
>>53129772
>zakonnica
>>
File: merkel499.jpg (292 KB, 600x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
merkel499.jpg
292 KB, 600x345
>>53129864
>Musimy doprowadzić do repolonizacji Polski
>>
>>53129864
Kukiz i sens? Koniec świata.
>>
>>53129864
>Musimy doprowadzić do repolonizacji Polski
dobre hasło
>>
>>53129871
>tug prawdziwe zakonnice nie są takie kawai jak te w tajwańskiej animacji nieruchomej
okulus kiedy?
>>
File: 50598459_p0.jpg (544 KB, 528x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50598459_p0.jpg
544 KB, 528x745
>>53130145
>wilczyca
>>
>>53130145
Młode zakonnice bywają nawet ładne.

t. mam ciotki w zakonach i spędziłem w nich sporo czasu kiedy byłem mały
>>
>>53130262
>mam ciotki w zakonach i spędziłem w nich sporo czasu kiedy byłem mały
s-sprośnie
powiedz mi więcej diaspora-senpai
>>
File: 1447597186417.jpg (384 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447597186417.jpg
384 KB, 1920x1080
>>53130145
>okulus
Ja tam czekam na robowaifu
>>
>>53130262
myślałem, że to brzydkie szły do klasztorów
chociaż te, co nikt ich nie chciał bo nie miały posagu to akurat mogły być ładne
>>
>>53130262
poproszę o jakąs sprosną historyjkę
możesz podkolorować, ale nie przesadź
>>
File: CX9mJh5WkAEwCmg.jpg (55 KB, 490x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CX9mJh5WkAEwCmg.jpg
55 KB, 490x345
https://twitter.com/hashtag/HelpGermanyDefendDemocracy?src=hash

czy to ten słynny epicki-trolling
>>
>>53129226
>anon odkrywa jak działa świat
ja pierdolę jaki debil xD pewnie jeszcze myślisz, że w innych krajach czegoś takiego się nie robi, a treści wywiadów nie konsultuje się z gościami xD
>>
>>53131024
kurwiu głupi, może w prywatnych mediach się konsultują, ale gdy takie rzeczy dzieją sie w publicznych, to w każdym normalnym kraju byłaby afera
>>
>>53131127
chyba jesteś kurwa zjebany
nawet wywiady z jakimiś losowymi ludźmi się konsultuje z nimi przed opublikowaniem
tak, nawet państwowej telewizji to dotyczy

jesteś kurwa tępy jak but i szukasz afer tam, gdzie ich zwyczajnie nie ma
>>
>>53131264
>dosłownie ordynarna cenzura w mediach publicznych
>OJ TAM OJ TAM nic sie nie stao, tępy jesteś
klasyczny przykład upośledzonego lewaka
>>
File: zuch!.jpg (36 KB, 300x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zuch!.jpg
36 KB, 300x414
>>53129754
>>53129853
https://www.youtube.com/watch?v=q7ke_xzw0Ew
>>
jestem biedny
>>
>>53131414
ja też, a na dodatek zbyt głupi i leniwy żeby to kiedykolwiek zmienić
>>
File: 1442069270913.jpg (95 KB, 680x932) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442069270913.jpg
95 KB, 680x932
>>53131414
my też, witamy w klubie
w portfeliku cztery dyszki, na koncie nic
>>
>>53131494
przynajmniej nie jestes zadluzony
>>
File: 960.jpg (34 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
960.jpg
34 KB, 960x540
>>53131494
stówa i dyszka tutaj

ale muszę jeszcze gdzieś jechać i kasa mi pewnie stopnieje

zawsze chociaż będzie starczyć na pizzę
>>
File: plankt.jpg (52 KB, 736x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plankt.jpg
52 KB, 736x556
>>53131561
ano tak, kredytu brak
a wypłata 10 ma być
czyli bywało gorzej, można żyć, pasek na razie zostanie przy spodniach a nie na szyi
>>53131695
baru mlecznego jakiegos nie ma w okolicy zuchu?
>>
>>53127246
przestan ta jebana kurwa postowac albo cie znajde i polamiue
>>
>>53131264
>konsultuje z nimi przed opublikowaniem
a toto wytłumacz w takim razie skąd to nagranie, skoro konsultuje się PRZED opublikowaniem
>>
>tug ruchałem sie z zakonnica
>>
>>53131767
kamery były włączone cały czas i jakiś śmieszek z tvp to opublikował
>>
>>53131842
*zakonnicem
>>
>>53131360
nawet kurwa nie wiesz, co to jest cenzura
>>
File: zak.jpg (439 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zak.jpg
439 KB, 1600x1600
>>53131842
*ścigałem się
>>
>>53131956
>>53131912
dzieki za you
>>
>rob zdjecie biurka
>wrzuc wszystkie klucze do samochodu, bizuterie do okoła
>>
File: 1375002358678.png (485 KB, 916x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375002358678.png
485 KB, 916x675
>>53131998
nie ma za co dziękować, przecież wszyscy tu jestesmy dobrymi kolegami
>>
>>53131905
to było w sumie NIEZALEŻNE z jego strony
>>
File: heh.png (129 KB, 724x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heh.png
129 KB, 724x611
>>53132205
>>
File: 1449958704167.jpg (118 KB, 528x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449958704167.jpg
118 KB, 528x660
>>
>>53132365
usuń to
>>
>>53132365
co by było, gdyby języki miały kosć?
język by wtedy latał jak łopata a i niejeden by sobie język połamał ucząc się trudnych słów
>>
>>53132125
a co to za podkladka pod myszke, razer?
>>
>>53132532
i podkładka i myszka chyba też
>>
>>53132125
nienawidzę takich mieszkań

bardzo nie comfy
>>
>>53132615
portret marszałka? czy dyplomik z komunii? bo przecież nie ten żeliwny kaloryfer
>>
File: 1445956128440.jpg (82 KB, 507x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445956128440.jpg
82 KB, 507x338
>>53132615
jak być kąfi w komunobloku dwadzieścia kilka kwadratowych gdzie codziennym rytuałem jest wysłuchiwanie sebiksów wydzierających ryja na swoje spasione karyniska, spierdolone psy, równie głupich koleżków, smrodzące samochody, radio z popeczkiem i kurwa zamknięte drzwi

>"TY KURWA CHUJU JEBANY GRUBASIE OTWÓRZ SIĘ NO OTWÓRZ CWELU PIERDOLONY ZAJEBAĆ CI KURWO OTWIERAJ SIĘ"
>drzwi tkwią niewzruszone
>Seba idzie z bani na drzwi
>drzwi są z metalu
>Seba pada ogłuszony na kratkę co są papierosy pod spodem

kurwa Ziemkiewicz mi świadkiem że pewnego sobotniego wieczora to się wydarzyło za moim oknem aż przez 10 minut gapiłem się w ścianę z wrażenia
>>
>>53132615
ale to jest w pewnym sensie naprawdę komfi
>>
>>53132687
ten cały klimacik

jak u jakiejś ciotki na obiedzie w niedzielę czy coś, to nie jest klimat do życia, do relaksu

a portret marszałka bym bardzo chętnie powiesił, tylko w dobrym miejscu i dobrym guście

dyplomiki z komunii i ze szkółki gdzieś głęboko w szufladę, w chuj brzydkie są jak dla mnie
>>
File: skislem.jpg (23 KB, 248x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skislem.jpg
23 KB, 248x292
>>53132777
>kurwa Ziemkiewicz mi świadkiem
>>
>>53132777
>pada nazwisko Ziemkiewicz
>od razu bozia zsyła cyferki
>>
>>53132777
Mieszkasz w jakims getto czy co?
Ja mam dom rodzinny z ladnym widokiem na pare hektarow mojego prywatnego lasu.
>>
>>53133105
t. banan z rodziny złodziei
>>
a czego sluchacie?
https://www.youtube.com/watch?v=1rmo3fKeveo
>>
>>53133214
matki pawła
>>
>>53133129
No chyba ty
Moj ojciec potrafil rozkrecic dobry biznes po komunie a teraz niestety zmarl i wszystko przeszlo na mnie. A las sadzilismy razem, tylko teraz nie wiem co z nim zrobic.
>>
>>53133129
>ma pieniądze znaczy złodziej
typowy prawak
>>
File: 1444579798791.jpg (54 KB, 640x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444579798791.jpg
54 KB, 640x417
>>53133254
>hehe biznesik po komunie

no mówię że złodziej
>>
>>53133214
https://www.youtube.com/watch?v=_LuYdnPy8tA
>>
>>53133303
>umlaut w nazwie
>>
File: 1451329048410.png (5 KB, 400x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451329048410.png
5 KB, 400x469
Przypominam o największym bohaterze tych nitek.
>>
>>53133277
chyba lewak
>>
>>53133105
t. Żyd

oddawaj nasze lasy państwowe
>>
>>53133286
Zanim weszlismy do uni rolnictwo mialo sie calkiem niezle.
>>
File: 1444773992937.jpg (179 KB, 1024x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444773992937.jpg
179 KB, 1024x708
>>53133399
jak ze wsi to 100% złodziej
>>
>>53131695
>bądź pierdolonym biedakiem
>kup pizzę za 30 zł zamiast zrobić sobie w 30 minut jedzenie na 2 dni za 15 zł
właśnie dlatego pozostaniesz biedakiem
>>
File: 1449992524873.jpg (22 KB, 680x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449992524873.jpg
22 KB, 680x510
>>53133254
>tug twoja rodzina była tak biedna ze stary musiał pojechać na rok do Francji zbierać winogrona jak bylem mały
>hajs z winogron zainwestował w pokomunalną firmę
>obecnie na koncie ma ponad 20 mln złotych
>tug wychowaj sie w biedzie, wyjedz do reichu pracować
>siostra wychowuje się w luksusach i już ma 3 mieszkania zapisane na nią we wrocku
>>
>>53133399
>Zanim weszlismy do uni wszystko mialo sie calkiem niezle.
jebnąłes się, musiałem poprawić
>>
>>53133534
Breslau*
>>
File: 1448309464828.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448309464828.png
19 KB, 500x500
>>53133534
jebany złodziej i niemiec

o jak pluję ci na twarz
>>
>>53133467
>jedzenie na 2 dni za 15 zł
czyli co ? kurczak i 2 paki ryżu + coś na śniadanie ? To co ja kupie ze pozostałe -20 zł ?
>>
>>53133620
>kurczak
>nie wieprzowina
gniję z ciebie
>>
>>53133534
ehh, życie anon.
>>
>>53133467
>robaki ścigają się o to kto jest zaradniejszym robakiem biedakiem

https://www.youtube.com/watch?v=Nc3zyDDAQSY
>>
File: 1449658858052.jpg (55 KB, 568x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449658858052.jpg
55 KB, 568x640
>>53133673
>>53133620
>nie indyk
>>
File: 1445271133311.jpg (13 KB, 462x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445271133311.jpg
13 KB, 462x579
>>53133555
>>53133600
Cieszę się, że rozbawiła was moja historia przyjaciele.
>>
>>53133673
>>kurczak
>>nie wieprzowina
>gniję z ciebie
>>
>>53133710
>indyk
pokaz suty
>>
File: result.jpg (168 KB, 680x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
result.jpg
168 KB, 680x650
>>53133723
Nie ma problemu stary, powodzenia w reichu
Przygotowywuj się na wojnę rasową
>>
>>53133710
Jedyne anime, którego nie wyjebałbym do odmętów Tartaru żbsz.

W sumie w chuj dobre, poza paroma "lol takie kawaii" czy jak to kurwa określić, bohaterami, to w sumie zajebiste.
>>
zastanawiam się, ile bólu dupy zawistnego polactwa wywołałbym postując itt zdjęcia z garażu swojego starego
trochę się stalku boję
>>
>>53133710
>nie jagnięcina
>>
>>53133820
takiego bogacza to i na hitmana stać
>>
File: 1448836698035.jpg (119 KB, 504x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448836698035.jpg
119 KB, 504x528
>>53133758
>pokaz
>nie poka
>>
>>53133819
webcomic czytał e ?
>>53133820
fajny blog
>>
>>53133878
poka, wiem że masz gyno kurwiu od wpierdalania indora.
>>
>>53133820
ty serio myślisz , ze wśród ekipy która teraz czyta temat dla tylko dla polaków, na szerzej nieznanym w Polsce, forum o tajskich płaskorzeźbach jest jakiś haker-zabójca?
>>
>>53133819
>lubienie jeden cios mema
większym normikiem chyba sie nie da być
>>
File: saitama.png (32 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saitama.png
32 KB, 240x240
>>53133880
czytał
>>
>>53133932
zdziwiłbyś się
>>
>>53133928
Nie mam
>>
>>53133962
>nielubienie czegoś, bo jest popularne i jest "memem"
broda wyczesana? arafatka poprawiona?
>>
File: 1.jpg (424 KB, 715x1017) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
424 KB, 715x1017
>>53133989
dobrze
>>
>>53133932
wiem, że to ty
>>
>>53134016
gówno prawda, postuj własne suty.
>>
>>53133962
>on nie widzi ukrytego komentarza na temat stanu mentalności dzisiejszych młodych mężczyzn na całym świecie
>on nie widzi filozoficznego dylematu jaki stoi przed saitamą- jego osiągnięcie niemal boskości zniszczyło wszelką przyjemność w jego życiu
>>
>>53133710
le krilin one meme man xDD
>>
>>53133962
>>53134162
>jem kupe
a smaczna chociaż ?
>>
>>53134128
Tak właściwie to tego indyka dużo i tak nie jem anonie
>>
>>53134205
nie wiem ty mi powiedz
>>
>>53134257
zadzwoniłem do twojej mamy i powiedziała że dobra.
>>
>Proszę państwa nie bierzcie tych pieniędzy, skoro nie musicie – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński. Polityk zaapelował, by najbogatsi Polacy nie pobierali świadczenia 500 zł na dziecko.
on wierzy, że jest coś takiego jak niepotrzebne pieniądze na dziecko
>>
>>53134292
czyli jedz smialo
>>
File: 1451277825905.jpg (113 KB, 749x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451277825905.jpg
113 KB, 749x749
>>53134208
nie wiem co o tobie myśleć kolego. Masz lewda.
>>
postujcie wasze ulubione pornole
http://pl.xhamster.com/movies/3149935/short_guy_or_tall_women.html
>>
>>53134372
co to za głupi plakat?
count step every make?
>>
File: 1451255710149.jpg (69 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451255710149.jpg
69 KB, 640x640
>>53134342
ja tam wolałbym żeby dawali jakieś wyprawki, książki kupowali do szkoły tym dzieciom lub wysyłali rodziców na jakieś kursy dobrego wychowania. 5 stów wiadomo, fajna sprawa ale chuj wie na co to pójdzie.
>>
Kurwa anony.
Prądu nie ma i jest co chwile na zmianę.
Co robić.
>>
>>53134432
odwrotnie, debilu

make every step count
>>
>>53134462
już nie gram
>>
>>53134476
podłoncz prostownik
masz prąd zmienny a ma być stały
>>
>>53134476
Jeszcze sobie nie kopiłeś prądnicy przed 3 wojną? To jak będziesz chińskie bajki oglądał?
>>
>>53134476
https://www.youtube.com/watch?v=d921M-ACMM4
>>
>>53134468
moim zdaniem też by tak było lepiej. no ale żuleria potrafi przehandlować nawet jedzenie z mopsu ostemplowane jako nie na sprzedaż...
>>
>>53134476
rób tak, rozbieraj się jak gaśnie światło, a potem szybko się ubieraj jak zapalą.
>>
File: 1441375037503.png (94 KB, 4000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441375037503.png
94 KB, 4000x4000
>fiku miku i po krzyku
>>
>>53134672
>fiku miku i po kwiku
>>
File: 1451279341668.jpg (112 KB, 900x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451279341668.jpg
112 KB, 900x563
>>53134593
z drugiej strony, ta kasa może wpłynąć na wzrost konsumpcjonizmu w kraju co przeniesie się na polepszenie ogólnych finansów i zachęci inwestorów. Czyli tak właściwie to oni sobie sami chcą płacić.
>>
>>53134372
Słaby ten lewd żeby być szczerym
>>
>>53134593
Chciałbym być tak przedsiębiorczy żbsz.
>>
File: 1451286635935.jpg (323 KB, 790x1184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451286635935.jpg
323 KB, 790x1184
>>53134730
daj spać anikiemu
>>
>>53134858
>>53134858
>>53134858
jwoy
>>
>>53134727
>tug twojej szansy na zruchanie jordan nie wyraziłby nawet ujemny 64 bitowy integer
>>
>>53134876
zabij się
>>
>>53134893
twój tatulo złodziej ma dwadzieścia cebulionów

jordan kąsałaby chętnie
>>
>>53134866
o kurwisku...
>>
>>53134893
>>
>>53134876
3 za wcześnie
>>
>>53127318
>Trochę niesprawiedliwe to "historyczne" jechanie po Austrii z wiadomych powodów..., ponieważ był moment, kiedy Austria wyciągnęła do nas prawdziwie pomocną dłoń, a mianowicie mam na myśli Potop - lata 57/58,

No patrz, dzięki za to bo sobie akurat uzupełniłem braki historyczne. Albo o tym w szkole nie było, albo wyleciało z głowy.
Thread replies: 314
Thread images: 122
Thread DB ID: 376521[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.