[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Morgonupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 443
Thread images: 151
File: 1450673981042.jpg (2 MB, 1116x1579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450673981042.jpg
2 MB, 1116x1579
>>
>pluggdatorns hårddisk kraschar
>var inloggad på min privata google drive på den
Betyder det att teknikern kan se vad jag hade på hårddisken om jag lämnar in den? Sparas allt från google drive på hårddisken eller är det kvar i molnet?
>>
File: nf-jpg (1).jpg (24 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nf-jpg (1).jpg
24 KB, 650x366
>animes
>>
>>53115524
2d är kärlek

Kom in i värmen anon
>>
>>53115524
>en fransk politiker är mer relevant än en flicka med sverigedräkt
>>
>>53115845
idiot
>>
>dkn min munherpes har kommit tillbaks efter 10 års frånvaro

Bra start på året.
>>
>Planet i Vilhelmina är trasig, är på väg till Umeå nu i en buss
>kommer än då missa planet till Turkiet och senare till Libanon
BARA
>>
>>53116534
bara låtsats vara Big O och åk i hans privatflyg?
>>
File: sverigeciv5.jpg (423 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverigeciv5.jpg
423 KB, 1680x1050
>antyder det är inte 100% akkurat
>>
>>53116578
kek
>>
>>53116534
tack att du lämnar vårt land
>>
File: 1447624775739.jpg (125 KB, 334x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447624775739.jpg
125 KB, 334x500
>>53116801
>faktiskt hata på LibAnon
men du
>>
Gjorde ett hjärta i espresson idag, vad tycks?
>>
>>53116825
hatar ju inte på honom?
>>
>>53116840
6/10 hjärta, du kan bättre.
>>
>>53116880
Gjorde en till, vad tycks om denna då?

Lite otydlig överdel, men nöjd med symmetrin och nederdelen
>>
>>53116989
Skulle ha varit en stark 8 min vän om inte för högersidan.
>>
>>53117094
Var? Kan du ringa in med msmåla?
>>
File: neckbeard-atheist.jpg (10 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neckbeard-atheist.jpg
10 KB, 320x180
>Runkar till hanrej/birasporr på 4chan

>Ser en av mdongos bilder
>>
File: tveksam katt.jpg (7 KB, 92x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tveksam katt.jpg
7 KB, 92x186
>>53116989
>>53116840
Du bör börja dricka något annat senpai
>>
>>53117819
Som vad? Det är topp gott favä
>>
>>53117870
Urin
har en ganska bitter smak men va fan det kan man vänja sig vid
sen kan man experimentera genom att testa ifrån hela djurriket
>>
File: Screenshot_7.png (755 KB, 708x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_7.png
755 KB, 708x632
>>53117115
Lite sent ute, men här :)
>>
>>53117994
Hej Mira
>>
>-19C ute
>Måste gå in till stan för möte
kvä
>>
>>53118047
Vad för möte?
>>
>>53117994
Ska testa det imorrn! Tack för tipset Björn!

>>53118026
Tyckte den var rätt gullig favä
>>
File: 1446229798772.png (69 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446229798772.png
69 KB, 396x400
http://faggotapparel.com/
>>
>>53118093
Lokal förening som jobbar med ungdomar.
>>
>>53118119
ungdomar med autism med fallenhet för att breva grisbilder?
>>
>>53118163
>mobbas
;(
>>
>>53118185
var bara ett skämt gullet, hoppas det går bra på mötet nurå
>>
File: AoIZHipCMAIWvQL.jpg (177 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AoIZHipCMAIWvQL.jpg
177 KB, 400x300
>>53118204
:3 ta en gris, sötnos!
>>
Hur ofta läser ni böcker?
Försöker läsa en i månaden men det blir inte så värst många på ett år (12 böcker per år). Om jag lever till 55 så har jag läst ungefär 360 böcker böcker ovanpå de övriga böcker jag läst hitintills. Det är inte särskilt många.
>>
File: Anka.jpg (22 KB, 312x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anka.jpg
22 KB, 312x290
>>53118290
Normalt så läser jag runt 3 böcker i veckan men de senaste månaderna har jag tydligen fått PTSD så mår väldigt dåligt nu så läser bokstavligen ingenting vilket gör att jag mår ännu sämre.
>>
>>53118290
Har redan läst det mesta av kvalitet som jag bryr mig om, och böcker är dyrt favä
Numera läser jag typ i samma takt som mina favoritförfattare producerar.
>>
>>53118290
Har läst 1 bok i hela mitt liv om man inte räknar med skolböcker och litteratur man behöver läsa för att ta sig genom en kurs.

Borde jag rannsaka mig själv?
>>
>>53118553
Vad ska jag dricka istället senpai?
>>
>>53118581
>Borde jag rannsaka mig själv?
Ja
läsa är roligt favä
hitta något som du gillar och du kommer säkerligen hitta flera författare som skriver om just det du gillar
>>
>>53118594
Något som inte är kaffe

Pröva glögg :^)
>>
>>53118553
Böcker är dyra, det är faktiskt det som gör att jag väntar till nästa löning för att köpa min nästa bok.
Vet att det finns bibliotek och sånt men avskyr tanken av att andra fattighjon snorat och hostat över böckerna.

>>53118581
Tror inte det, man klarar sig nog ganska bra utan att ha läst böcker.
>>
>>53118610
Men kaffe är ju as gott på morgonen plus att jag klarar inte att åstadkomma någonting vettigt utan en kaffe i kroppen först
>>
>>53118790
Hur gammal är du Kloanon? Breva bild på dig själv?
>>
>>53118610
Är du /SMR/, Dakka? Eller vad för politisk inriktning har du egentligen
>>
>>53118825
Vet knappt själv
>>
>>53115524
>animes
>s

Kvää
>>
Kan jag låna en DVI-kabel av någon?
>>
>>53118909
OK, Var bor du mann1?
>>
>>53118955
Gräsmyr
>>
>>53118966
Folkmängd: 186

Ja, du.
>>
>>53118863
klart han är
>>
File: 1407775669719.jpg (8 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407775669719.jpg
8 KB, 184x184
Hur är man mindre pryd?
>>
Är det autistiskt att vilja börja tälja? Vill göra egna figurer utav trä (fåglar, insekter, andra djur). Tänkte lägga ut sopsäckar på golvet här hemma och börja öva medan jag kikar på serier.
>>
>>53119204
>kolla på annat medans man manövrerar en kniv
Låter väldigt farligt favä
>>
>>53119457
Det har du nog rätt i, det får inte vara en serie som kräver mycket fokus så man slinter och skär sig.

https://youtu.be/-wb8-_vixGs?t=169
Mysig gubbe som är duktig på att tälja.
>>
>dkn ingen 2d fv
>>
>>53119492
>hatten
Älskade honom from sekunden jag såg den
Mysig snubbe
>>
>>53119204
>är det autistisk att ha udda intressen

Nej
>>
File: smug hund.jpg (9 KB, 261x159) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug hund.jpg
9 KB, 261x159
>>53118863
>Politisk inriktning
>>
File: t. Andre Barbosa.png (12 KB, 498x58) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t. Andre Barbosa.png
12 KB, 498x58
Lel

>läser kommentarerna på en Kingdom of Heaven video
>>
Helt jävla random så fick jag en stor bula i pannan, och den blir större och större... Vad fan är det?
>>
>>53119812
Kingdom of Heaven var muslimsk propaganda jag inte förväntade mig ur en brittisk/amerikansk filmstudio favä.
>>
Pillade av en nagelflisa och fick en inflammation i mitt finger för några dagar sedan, fingret svullnade upp till typ dubbelstorlek, nu är mitt finger grönt

ÄR DET SÅHÄR JAG KOMMER DÖ?!
>>
>>53119904
Ta bild favä. Uppsök läkare.
>>
>>53119904
bild din mytoman
>>
File: 1348264420107.jpg (75 KB, 766x1073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348264420107.jpg
75 KB, 766x1073
God morgon tråden
>>
>>53119832
Hjälp snälla
>>
>>53119931
>>53119947
Överdrev kanske lite, svullnaden har gått ned lite och jag är inte grön på hela fingret, men fingertoppen och stället vid nagelflisan jag drog av är grön
>>
>>53119832
>>53120021
Ta bild och uppsök läkare.
>>
>>53119961
Korbo låter som nån IKEAmöbel.
>>
>>53119832
hjärnblödning
vifif
>>
>>53120026
bild
>>
>>53120104
Redan googlat och det är nagelbandsinflammation, står inget om att bli grön (förutom möjligtvis var)

Tror jag avvaktar iallafall tills imorrn innan jag gör något
>>
>>53118290
Varierar väldigt mycket. Fick lite böcker i jul så nu den senaste tiden har takten varit 1-2 böcker/veckan men ibland händer det att det går en månad utan att jag läser en bok. (Räknar inte 2D av något slag.)
>>
>>53118290
Läser kanske någon timme om dagen, vad det blir i böcker beror helt på boken. Vissa böcker plöjer man hundra sidor i timmer i medans andra tar sin tid.
>>
>>53120271
>>53120306
Några rekommendationer?
Vill börja läsa mer
>>
File: Hades.jpg (17 KB, 332x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hades.jpg
17 KB, 332x251
>>53120391
Inte helt lätt att bara slänga ur sig en rekommendation bara sådär utan att veta om vad för genre du gillar eller vad för böcker du har läst.
>>
>>53120391
börja med grekerna
>>
>>53120391
να αρχίσει με τους Έλληνες
>>
>>53120426
Jag läser typ aldrig, så jag vet inte vad jag gillar. Vilken är den bästa bok du läst?
>>
>>53120391
Djurfarmen, 1984, Moment 22, Du sköna nya värld.
>>
File: Tobbe Nordland.jpg (36 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tobbe Nordland.jpg
36 KB, 453x604
Grod morgon. tråden.
>dkn sovit sedan ca 18 igårkväll
>>
>>53120474
The God Delusion av Richard Dawkins
>>
File: 1433249765588.jpg (383 KB, 1000x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433249765588.jpg
383 KB, 1000x676
>>53120518
>>53120541
>det är en "gymnasieintellektuelle Axel har jullov"-tråd
>>
>>53120474
Om du typ aldrig läser bör du nog inte börja med någon rysk tegelsten på 2000 sidor eller andra överdrivet svårlästa alster.

>vilken är den bästa bok du läst
Närmast omöjligt att säga. 1984 är en av mina favoritböcker, den är inte för lång eller komplicerad och du får ändå vissa prettopoäng om du namnsläpper den så den skulle jag absolut kunna rekommendera.
>>
>dkn mår bättre idag
Snart frisk :3
>>
>>53120575
De onda åren, Arnfeldts Karoliner, Achtung Panzer.
>>
>>53120617
>Arnfeldts Karoline
>Ar_n_feldts
VGH
>>
>>53120596
>dkn fortfarande sjuk
Ge mig tips bröder.
>>
>>53120714
Man tillfrisknar snabbare om man sover tillsammans med någon. Fråga mamma om du får sova i hennes säng inatt
>>
>>53120787
>Antyder att jag bor hos föräldrarna
Ingen kan ta hand om mig just nu favä.
>>
>>53120819
Be din flickvän ta hand om dig då?
>>
>>53120842
Haha aa
>>
>>53120596
Betyder det man kan få börja mysa med dig då?
>>
http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-forlovade-ska-inte-halla-handen/

Håller Turkiet på att göra 2D till verklighet?
>>
>>53120850
Pojkvän?
>>
>>53120973
Mannen, det är jag mot världen innan jag blir frisk. Tur nog handlade jag dagen innan så jag har åtminstone lyxen att inte behöva gå till affären.
>>
File: 1451981935314.png (454 KB, 538x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451981935314.png
454 KB, 538x499
>dkn ingen flickvän att klappa
>>
Hur känns det att ha en syster? Jag har en brorsa och vi är i princip som ett gäng bästisar. Systrar är väl för flickiga för att dela fuktig jagjag och spela dattaspel med, inte sant?
>>
File: danmark.png (601 KB, 687x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danmark.png
601 KB, 687x667
Hell seger!
>>
File: 1416684314378.jpg (32 KB, 649x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416684314378.jpg
32 KB, 649x641
>>53120915
Vafan måste Muslimer vara såna surputtar?
>>
>>53120591
Att börja med t.ex. Anteckningar från Källarhålet är inte alls så speciellt jobbigt. Mycket intressantare än episk memepolitikbok med.
>>
>>53121122
Har du inte läst?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22042284.ab

Varför blir du glad?
>>
>>53120591
>du får ändå vissa prettopoäng om du namnsläpper den

fniss
>>
>>53121122
Vilken överraskning, stänger man kranen så slutar det rinna vatten.
>>
File: 1395204989735.png (52 KB, 345x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395204989735.png
52 KB, 345x311
>>53121095
Om din syster är inte en tomoko lik, så kommer hon antingen vara en nbög och inte gilla dig och dina jagjag samt dattaspel...

t.har syster som är en nbög
>>
>>53121233
Kan inte lita på någon som brevar pedofiltecknat
>>
File: 1395203875872.jpg (17 KB, 362x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395203875872.jpg
17 KB, 362x406
>>53121255
haha okej?
>>
>>53121142
Eftersom religion är ett gift etc etc fedora fedora bla bla bla.

>>53121157
Nu är den dock inte 2000 sidor lång så jag håller med. Du får ha överseende med att jag rekommenderar en jagjagpolitikbok (>meme) som stämmer överrens med min jagjagideologi, sådant som händer.
>>
File: 1436502574150.jpg (45 KB, 558x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436502574150.jpg
45 KB, 558x418
>Kan inte lita på någon som brevar pedofiltecknat
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22042628.ab
Var säkert smart att sätta barn och "barn" i samma boende.
>>
>>53121283
VIsste inte att du var socialist, men där ser man.
>>
File: profile_normal.jpg (45 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
profile_normal.jpg
45 KB, 640x480
>Du får ha överseende med att jag rekommenderar en jagjagpolitikbok (>meme) som stämmer överrens med min jagjagideologi, sådant som händer.
>>
>>53121366
>en arg ung svensk man
>socialist
Välj endast två.
>>
File: bron2-jpg.jpg (46 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bron2-jpg.jpg
46 KB, 650x366
>>53121224
>3 eller 4 miljömuppar
>>
>>53120915
>religiös myndighet upplyser om islamiskt jagjag
>DN rapporterar det som om Turkiet har infört en ny lag eller nått

sluta vara en sån mediehanrej
>>
>>53121291
>>53121369
Lägg av Knektor.
Har fått nog av dina fasoner
>>
File: sdc.png (10 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdc.png
10 KB, 400x400
Ögnade Påll of Pålls.
>>
>>53121507
hell seger
>>
>sover 9 timmar
>känns som jag sovit i 4
Hehe mm
>>
>>53121555
Fina siffror dock.
>>
>>53121366
>antyder att 1984 är en socialistisk bok

>>53121414
Ta det lugnt senpaj, jag skämtade bara om handhållning.
>>
>>53121573
Tack :)
>>
>>53121519
I huvudsak en reaktion på denhäringa bilden... som dessvärre saknar Skansen.
>>
>>53121636
Det är en politisk bok skriven av en socialist, lägg ihop 2 och 2
>>
>nästa rövtroslära kommer utspelas i Egypten

Hoppas att de inte föll för "WE WUZ KANGZ" jagjaget och kodar in massa dindus
>>
File: 1522.jpg (129 KB, 1382x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1522.jpg
129 KB, 1382x752
>>53121672
>Annie "30 miljoner" Lööf
>>
Såg nya stjärnornas krig.
Den var väl OK, men karaktärerna var inte särskilt intressanta i min mening.
>>
File: 1396322100282.png (319 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396322100282.png
319 KB, 640x360
Where are the sissy swede boys who love to be BLACKED?
>>
File: IMG_6170.jpg (321 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6170.jpg
321 KB, 1600x1200
>>53121752
>weebshits
>>
>>53121752
Emigrated to America 120 years ago.
>>
>>53121771
Vad är det hon heter nu igen?
>>
>>53121752
*raises paw*
>>
File: 058.jpg (307 KB, 1600x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
058.jpg
307 KB, 1600x906
>>53121810
Claire Elise tror jag.

http://www.thehartleyhooligans.com/
>>
>>53121771
>sissy swede boy
>>53121780
Liar.
>>53121824
wew lad.
>>
>>53121695
>Det är en politisk bok skriven av en socialist, lägg ihop 2 och 2
Det var väl ändå ett jävligt trångt sätt att tänka? Boken skrevs antagligen eftersom Orwell inte gillade vaDen går utmärkt att applicera på diverse ideologier.rt socialismen var påväg men boken går aldrig in på hur det "borde vara" (till skillnad från i Djurfarmen, vilket är en socialistisk bok och där allt står rätt till innan det går åt pipsvängen) utan boken är endast en varning mot den auktoritära dystopi som presenteras.
>>
File: 1393230450944.png (672 KB, 800x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393230450944.png
672 KB, 800x694
>>53121752
How many crossdressers are there in USA?
I want a crossdresser bf ;___;
>>
>>53121884
>>53121695
>kom åt tryckbrädan
Försöker igen.

Boken skrevs antagligen eftersom Orwell inte gillade vart socialismen var påväg men boken går aldrig in på hur det "borde vara" (till skillnad från i Djurfarmen, vilket är en socialistisk bok och där allt står rätt till innan det går åt pipsvängen) utan boken är endast en varning mot den auktoritära dystopi som presenteras. Den går utmärkt att applicera på diverse ideologier.
>>
File: _MG_8496.jpg (198 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_MG_8496.jpg
198 KB, 1067x1600
>>53121873
>>
>>53121914
>Den går utmärkt att applicera på diverse ideologier.
Man kan applicera Marx' analys av kapitalismen på diverse ideologier med, det gör inte Das Kapital till en icke-socialistisk bok. Kom igen för fan.
>>
File: Notch.jpg (57 KB, 500x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Notch.jpg
57 KB, 500x309
>Boken skrevs antagligen eftersom Orwell inte gillade vart socialismen var påväg men boken går aldrig in på hur det "borde vara" (till skillnad från i Djurfarmen, vilket är en socialistisk bok och där allt står rätt till innan det går åt pipsvängen) utan boken är endast en varning mot den auktoritära dystopi som presenteras. Den går utmärkt att applicera på diverse ideologier.
>>
>>53121904
Seeing as we are still 70 something percent white I'd say there are plenty of beta emasculate men left.
>>53121915
Post pasty Swede butt.
>>
File: 044.jpg (312 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
044.jpg
312 KB, 1600x1600
>>53122001
weebshit pls go
>>
>>53122045
Give me that ass, bae.
>>
>>53122001
>Seeing as we are still 70 something percent white
Do you genuinly believe this?
>>
File: 134_zps9a32ecef.jpg (132 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134_zps9a32ecef.jpg
132 KB, 1024x1024
>>53122088
>>
File: 1426709101430.gif (941 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426709101430.gif
941 KB, 480x360
>Seeing as we are still 70 something percent white I'd say there are plenty of beta emasculate men left.
>>
>>53122001
Whites are already a minority if you count all the illegal hispanics
>>
>>53121962
Vore det inte enklare att snacka om boken ifråga istället för att namnsläppa diverse andra böcker? Nu har jag inte läst Das Kapital men jag antar att den inte bara dissar olika kapitalistiska system utan även presenterar andra, enligt Marx, bättre lösningar? Och om den faktiskt inte argumenterar för socialism/kommunism skulle jag kalla den en anti-kapitalistisk bok.
>>
File: 1446093092530.jpg (60 KB, 720x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446093092530.jpg
60 KB, 720x706
>>53122105
Like I care desu.
>>53122110
Don't play hard to get.
>>53122131
>implying it will matter when we are all a mixed race one day
>>
>>53122001
Are you one?
>>
File: 1422398143039.png (598 KB, 584x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422398143039.png
598 KB, 584x746
>>53122170
I hunt white men and women for pleasure and hot erotic loving, familia tbqh [email protected]
>>
>>53122255
go to bed
>>
>>53122255
If you ain't one you don't get one, sorry. That's how it works here. So try hunt in your own country then.
>>
>>53122266
No.
>>53122268
Lies.
>>
Är det inte ganska intressant att 1984 blivit någon slags jagjagbok för jagjagliberaler när det är en bok skriven av en socialist som en kommentar på kommunism och centralisering? Borde liberaler jobba mer på litterär analys, eller helt enkelt hålla sig till Rand?
>>
File: 1392646901498.jpg (67 KB, 476x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392646901498.jpg
67 KB, 476x717
>I hunt white men and women for pleasure and hot erotic loving, familia tbqh [email protected]
>>
Älskar claire Elise, fåt alltid mig ett skratt när jag är nere favä
>>
Hej igen, tinderdax
>>
>>53122318
Eller borde folk med andra jagjagåsikter ta pinnen ur röven och lära sig att man faktiskt kan läsa och uppskatta verk av personer med annan uppfattning än en själv?
>>
File: Saber tips.jpg (120 KB, 364x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saber tips.jpg
120 KB, 364x444
>>53122330
>>
File: 1446385275256.jpg (52 KB, 690x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446385275256.jpg
52 KB, 690x566
>Eller borde folk med andra jagjagåsikter ta pinnen ur röven och lära sig att man faktiskt kan läsa och uppskatta verk av personer med annan uppfattning än en själv?
>>
>>53115120
yer language sucks
>>
>>53122363
Skillnad på att säga att man uppskattar en bok och att man uppskattar en boks politiska budskap. 1984 är dock varken en bra bok eller en bok med ett speciellt bra budskap, så rejäl varningsklocka på den.
>>
File: H251.jpg (284 KB, 1600x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
H251.jpg
284 KB, 1600x1156
>>53122337
mm
>>
>>53118623

Köp en läsplatta så kan du låna e-böcker på svenska eller ladda ner 98% av allt som tryckta på engelska från libgen. De är skitsmidiga och får plats i fickan, perfekta att ha med och läsa på bussen/tåget.
>>
>>53122363
Du finner inte något komiskt i att det används som ett politiskt slagverk av individer som uppenbarligen inte förstått innehållet? Jag tycker det är ganska lustigt
>>
>>53122466
Jag har en kobo glo redan, den är användbar så länge boken man vill läsa finns tillgänglig någonstans. Men det är inte alltid fallet!
>>
>>53122485
Visste inte att han var en weeb.
>>
>>53122508
Juholt ville göra 2d verklighet men högersossarna satte kniven i ryggen på han.
>>
>>53122540
;_;7
>>
>>53122466
rekka en läsplatta, brukar läsa på mobilen och det funkar bra men ibland är det drygt
>>
>>53122540
Är Juholt en dvärg? xD
*publiken vrålbrölar*
>>
>>53122430
Läs om mitt inlägg och placera in "sympatisera med det politiska budskapet" på valfritt ställe då. Ser inte varför faktumet att Orwell var socialist eller vad han nu satt och funderade på när han skrev 1984 tvunget måste påverka min och andras tolkning av boken. Har även svårt att finna substans i dina (era) motargument som mest tycks bestå av,
>lel boken är dålig och du är sosse

>>53122485
Du å andra sidan verkar inte ha förstått innehållet i mina brev och jag finner det komiskt att det fortsätter trilla in kommentarer om hur jag har fel utan att någon nämner något om varför boken inte kan användas som ett antiauktoritärt slagverk (vadå, typ trummor?).
>>
Ni ska bara veta hur många som använder fnöske för att göra reklam för sin insta
>>
>>53122587
Vad är poängen med att göra reklam för sin instagram? Får dom intäkter efter följare?
>t. gammal gubbe som inte hänger med i svängarna
>>
Jag är inte socialist någonstans. Orwell hade ändå rätt i väldigt mycket.
>bild relaterad
>>
>>53122584
>le subjektiv tolkning
Hehe mm
>>
>>53122671
De får uppmärksamhet vilket matar deras ego
>>
>>53122671
socialt kapital
>>
>>53122671
cash money yo och sponsorer (swag yo)
>>
>>53122671
Bekräftelsehoror bekräftelsehorar
>t. annan gammal gubbe spekulerar
>>
>>53122587
Toplel, she's probably bosnian
>>
>>53122737
Hon är en äcklig jugge oavsett
>>
>>53122737
I would say so too serbro.
>>
lägg ner nu narcicuck pallar inte köra dina kassa brev genom fedoran längre
>>
HMMMMMM
>>
>>53122737
why didnt u FINISH THE JOB
>>
>>53122766
>klaga på européer
>antagligen någon arabfetisishist
>I herrens år 2016
>>
File: Saga Becker.jpg (151 KB, 718x1214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saga Becker.jpg
151 KB, 718x1214
>>53122789
jag har dig.
>>
File: Dolph.jpg (89 KB, 300x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dolph.jpg
89 KB, 300x442
>>53122676
Du är uppenbarligen socialist ända in i märgen. Sorgligt men sant, bara att beställa hem ett käbbelkit från sossedemokraterna och börja tagga inför första maj.
>>
>>53122766

Probably, profile pics aren't really the best representation of a person

>>53122767
If you want to contact her i can translate
>>
>>53122770
knektor, ät skit din jävla 14åring.
>>
File: 1444991897481.jpg (65 KB, 958x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444991897481.jpg
65 KB, 958x483
>du kommer aldrig vara en 10/10 sjukfitta som ger slynhororna nobben när de försöker närma sig för att sen sprida sin säd i fina flickor
>>
File: 1450527154681.jpg (14 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450527154681.jpg
14 KB, 600x450
>Du är uppenbarligen socialist ända in i märgen. Sorgligt men sant, bara att beställa hem ett käbbelkit från sossedemokraterna och börja tagga inför första maj.
>>
Tror fan tråden skulle nå bildgränsen jävligt fort om jag brevade alla instahoror
>>
>using tinder

wew lad.
>>
>>53122836
Nah man, just keep on being awesome. I love you guys.
>>53122833
Man borde seriöst göra en basic käbbelkit och sprida som meme. Bra idé ändå narcissus. Varför håller 14-åringen på och stormbögar om att man itne kan tolka verk som man vill oavsett vem som skrev dem? Jag kan läsa kapitalet eller andra kommunisttexter och få väldigt mycket behållning från dem även ifall jag inte håller med om något alls.
>>
File: tinder4.png (606 KB, 719x1229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tinder4.png
606 KB, 719x1229
>>53122908
yes
>>
>>
>>53122876
Breva bara horor som ska in i gasugnen pga feminism och vänstertjafs.
>>
>>53122946
>my eyes are too small
>i'm gonna draw eyebrow so big it's gonna make my eyes even smaller

women...
>>
>>53122876
Bokstavligen alla flickor som heter Mikaela är sötpajer
>>
File: 1388843290623.jpg (13 KB, 320x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388843290623.jpg
13 KB, 320x300
Skulle behöva någon att gosa med.
>>
>>53122946
Lusten till mord ökar.
>>
>>53122924
>tolka verk som man vill
Det är inte så det funkar.
>>
>dkn dom har höjt priset på 700ml JD till 309kr
>>
>dkn man på allvar funderar på smr efter Köln-attackerna

Inte stormbög men svartskallarna måste ut.
>>
File: 1451175905708.png (834 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451175905708.png
834 KB, 1200x1080
>>53120714
Jag har druckit ingefärate och ingefäraläsk :3
>>53120886
Mmm komsi
>>
>>53122946
detta är framtiden vi valde
>>
File: 1403294872762.jpg (66 KB, 419x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403294872762.jpg
66 KB, 419x249
>>53123030
Jag Dagniels :DD
>>
File: tinder6.png (539 KB, 713x1233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tinder6.png
539 KB, 713x1233
>>53122957
>>
>>53123079
V-visste inte att du var en fälla som proggar :o
>>
>>53122570

har en 4 år gammal iriver men valet idag står i princip mellan kindle och kobo, finns en bra recension här: http://mariusmasalar.me/kindle-vs-kobo/
hade nog personligen valt kobo
>>
File: Saber tips crown.jpg (235 KB, 600x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saber tips crown.jpg
235 KB, 600x725
Where are the pasty cute sissy Swedish boys?!
>>
>snsd
Varför har han inte avslutat dig själv desu
>>
File: 1436164456050.jpg (26 KB, 367x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436164456050.jpg
26 KB, 367x500
>Varför har han inte avslutat dig själv desu
>>
>>53123096
ebin x------DDD
>>
File: 1443672467534.png (207 KB, 471x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443672467534.png
207 KB, 471x471
>>53123064
Vadå det är ju det kvinnorna vill ha
REFUGEES WELCOME RASSEHORA
>>
Jistanes
>>
>>53123150
I have you
>>
>2D
>autisten som brevar fedoror

jaha
>>
>>53123064

smtusskallarna sätter sig nog på första planet hem så fort de får se smr's skräckinjagande klibbar :^)
>>
>>53123245
>45

Ew gross.
>>
>>
DET TAR ALDRIG SLUT
>>
File: varfur varfur.jpg (21 KB, 206x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varfur varfur.jpg
21 KB, 206x361
Ska ja göra sex me dej
https://www.youtube.com/watch?v=bfeZbxT4Cig
>>
>>53123277
>Relationsanarkist
Varför om inte bara säga kk lmao
>>
>>53123277
Det finns inte gas nog i gasklockan för mångubbekänslorna jag får av de här jävla tinderhororna.
>>
Det är varken kul eller intressant att se era tindermatchningar.
>>
File: 1451619862228.jpg (77 KB, 500x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451619862228.jpg
77 KB, 500x507
Vinter chan var ett stort jävla misstag favä
>dkn man blir förblindad av den kalla kylan när man cyklar
>>
>>53123325
Därför att även i pk-kretsar så har de en jargong där de brandar om ord som egentligen betyder samma.
>>
>>53123290
Varför är alla stormbögar i lågor över det klippet? Var ju inte ens så illa
>>
>>53123345
Jag har inte tinder, skulle aldrig tindra. Vänsterhororna älskar jag att hata dock, så keep em comin' nigguh.
>>
>>53123396
>Detta bete
>>
>>53123440
>stor bokstav efter meme pil
Hur ny?
>>
File: 1451505950135.gif (3 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451505950135.gif
3 MB, 200x150
>>53123104
>>
File: 1451992522296.jpg (251 KB, 800x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451992522296.jpg
251 KB, 800x708
>Sverige
>Framtiden ni valde
>>
File: Stockholmare.jpg (318 KB, 1257x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stockholmare.jpg
318 KB, 1257x960
>Varför är alla stormbögar i lågor över det klippet? Var ju inte ens så illa
>>
File: 1448461008607.jpg (198 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448461008607.jpg
198 KB, 1024x768
Endast dricka morgonkaffe på lyftdagar och gå över till te på vilodagar.
J/N?
>>
>>53123365
Är du säker på att du har svenska gener eller? Har inte blivit sjuk sen jag var 7 år...
>>
File: 1435184527076.png (201 KB, 528x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435184527076.png
201 KB, 528x498
>dkn man kliar sitt blötfisiga rövhål som har blivit irriterat av all skit
>>
>>53123468
>Autism
>>
>>53123471
>kantigt stormsnorrigt brev med stor bokstav efter meme pil
Hur ny? Det är verkligen stormsnorrarna som förstör tråden
>>
>>53123509
>Hur ny? Det är verkligen stormsnorrarna som förstör tråden
>FEDorA.JpG
>>
>>53123488
Mm favä men har överkänsliga ögon. Köldskadade knäleder och kinder har jag ingenting emot.
>>
>>53123509
Zola på med snubblet.
>>
>>53123396

detta favä. hade det varit på en klubb och han bjudit bruden på en drink innan så hade det varit socialt acceptabelt av autisterna i tråden, men nu är svenskar ett pk-folk och väldigt uppfostrande och mästrande till sin natur så allt avvikande ska rättas och den felande ska förödmjukas (tack martin luther)
>>
>detta favä. hade det varit på en klubb och han bjudit bruden på en drink innan så hade det varit socialt acceptabelt av autisterna i tråden, men nu är svenskar ett pk-folk och väldigt uppfostrande och mästrande till sin natur så allt avvikande ska rättas och den felande ska förödmjukas (tack martin luther)
>>
>>53123555
>Tafsande
>Socialt Acceptabelt
>Efter Drinkluderinköp
>Inga Fler Ord Att Sätta Stor Bokstav På För Att Avtrycka Autistoffer
>>
>dkn man är inte estetiskt tilltalande
>>
Dra en fräck runk innan mamma kommer hem eller spara mig till ikväll?
>>
>>53123628
>dkn man är estetiskt tilltalande med mikropenis
>>
>>53123664
>dkn man är estetiskt tilltalande med stor penis men autistisk
>>
>>53123325
Eftersom kk är en bestämd term som utesluter en massa skit. En kk är någon du knular med utan att känna mer än vänskap, om man får mer känslor börjar det närma sig något annat. Relationsanarkister tar det hela till sin spets, de anser inte bara att kärlek precis som vänskap är en känsla man kan känna för flera personer och som inte förminskas av att delas utan blir även förbannade om någon skulle få för sig att kalla sig någons fv/pv då detta begränsar förhållandet enligt existerande normer och jadda jadda.

Jag måste tyvärr dra om någon minut men jag lovar att läsa alla hanrejkommentarer någon gång!
>>
Stackars tjej ;_;
>>
Danskjävlar.

Ett nybildat danskt nätverk, Medmenneskesmuglere, säger sig vara redo att smuggla papperslösa flyktingar över Öresund till Sverige, det efter införandet av identitetskontroller för alla resande från Danmark till Sverige.

Ett nybildat danskt nätverk, Medmenneskesmuglere, säger sig vara redo att smuggla papperslösa flyktingar över Öresund till Sverige, det efter införandet av identitetskontroller för alla resande från Danmark till Sverige.

– Vi försöker hitta andra vägar för att föra flyktingarna till trygghet, nu när politikerna inte tar sitt ansvar, säger Annika Holm Nielsen till danska TV2 Lorry.

Hon kandiderade i det senaste folketingsvalet för vänstergröna Enhedslisten.

Enligt tv-kanalen har nätverket kontakt med båtägare, beredda att skeppa över flyktingar till Sverige. Återstår att få kontakt med flyktingar som vägrats resa med tåg över Öresundsbron eller med färja från Helsingor till Helsingborg.

I Sverige riskerar människosmugglare upp till två års fängelse. Sedan någon månad tillbaka håller svensk kustbevakning ett särskilt öga på Öresund för att upptäcka eventuell människosmuggling.

Med flygplan och fartyg övervakas Öresund av Kustbevakningen — ett arbete som förstärktes redan i december i fjol. Kustbevakningen känner till det danska nätverket som står redo att smuggla flyktingar till Sverige med båt.

– Vi känner till deras uttalanden, men vi har ännu inte sett någonting på sjön i Öresund som tyder på att de har börjat, säger Mattias Lindholm, kommunikatör hos Kustbevakningen, till TT.

– Inte heller med anledning av den införda id-kontrollen med transportöransvar. Men vi måste vara beredda på att människor kan söka sig en annan väg än den över bron och med färjor, oavsett om det är ett danskt nätverk som står bakom eller om det är individuella initiativ, säger Mattias Lindholm till TT.
>>
http://www.dn.se/nyheter/varlden/danskt-natverk-redo-att-smuggla-flyktingar/

Någon som är förvånad över att danskjävlarna hugger oss i ryggen?
>>
>>53123628

>dkn man är estetiskt tilltalande, läser en elitutbildning, har en halv miljon på banken och en 9/10 storm-fv som suger ens kuk (19cm) flera gånger varje kväll eftersom man inte blir slak när man kommer.
>>
>>53123707
Ayy lmao fan vad ful
>>
>>53123664
Calle?
>>
>>53123707
Ni verkar ju gjorda för varandra?
>>
>>53123722
>>53123727
Danskjävelmind
>>
>>53123707
lmao varför ens försöka?
>gloria v tröja med det där nyllet
>>
Min fv på bilden
>>
>>53123690
Lovar dig att du inte är estetiskt tilltalande eller har stor penis. Sluta skylla på autism din fula jävel
>>
>>53123768
Tobias?
>>
File: image.jpg (43 KB, 490x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 490x360
>>53121672
>oironiskt gå till twitter
>>
>>53123727
Man kan inte lita på danskar.
>>
>>53121810
Brainless sissy retard. Kommer från Ylilauta favä.
>>
File: 3436033_1500_1470.jpg (51 KB, 612x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3436033_1500_1470.jpg
51 KB, 612x600
>>53123707
>Göteborgs Högre Samskola
top l*l, där undvek hon en kula
>>
>>53123722
>>53123727
kek det här är ju perfekt

>"""hjälp""" mahmoud och hans tre fruar till sverige
>bli haffad av bängen
>två års fängelse
>>
File: 1420919982351.png (85 KB, 728x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420919982351.png
85 KB, 728x392
>>53123736
>>
>>53123860
>antyder att genuspolisen kommer stoppa dem
>>
File: 1239125182.png (68 KB, 375x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1239125182.png
68 KB, 375x250
>>53122932
>>
god morgon
>>
File: 1396790545450.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396790545450.png
1 MB, 1280x720
>dkn hittar inga spännande feminister som dateanon gör
>>
>>53123707
Kan lova dig att hon får så mycket qk hon vill ha. Säkert från 6-7/10 grabbar med.
>>
File: 1444266421292.jpg (60 KB, 706x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444266421292.jpg
60 KB, 706x706
>>53123939
"nej"
>>
Tja, uppkäftig är hon ju inte
>>
>>53123964
;_____;
>dkn kommer aldrig bli älskad
>>
>dkn en bra SW:VII torrent dröjer
>>
>>53123939
Hehe mm
>>
>>53123964
>dkn kort och det finns inget jag kan göra åt saken mer än att ett hjälte
BARA KNULA UPP MITT """"LIV"""
>>
>>53123699
Jösses vad du levererar fedorabrev idag
>>
>>53124038
carl?
>>
>tråden är skit
Rannsaka er själva
>>
File: 145031490872.jpg (200 KB, 1600x1150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145031490872.jpg
200 KB, 1600x1150
>man Maskinaren igår
>>
>>53124188
>brevar om saker som hände igår
Sluta leva i det förflutna farfar
>>
File: 14435677716.jpg (237 KB, 500x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14435677716.jpg
237 KB, 500x511
>>53121201
Dankjävlar. Ta hand om araberna själva. Så smutsigt.
>>
File: 1449763652589.jpg (76 KB, 379x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449763652589.jpg
76 KB, 379x345
>>53124188
>faktiskt bli nbög och sjabbla bort det tack vare att man är SRN
>>
Grabbar, mår absolut skit idag. Snälla muntra upp mig.
>>
>>53121353
Afghaner?
>>
>>53124269
sug av mig hora
>>
>>53122318

liberaler eller "liberaler"
>>
>>53123064
>smr
>ha viljekraft att kasta ut svartskallarna

familj, ingen räds för klistermärken.
>>
>dkn man aldrig kommer vara en funkig neger
https://www.youtube.com/watch?v=faZLvRKZwMQ
>>
>>53124269
Drick en kopp kaffe/te och ta en promenad i solen mann1.
>>
>>53124343
tyst emanuel
>>
vill sova men har mat i ugnen favä
>>
>>53124348
Hej klp
>>
File: 1402435445687.jpg (72 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402435445687.jpg
72 KB, 709x765
>>53124373
>>
>>53124373
>promenad i solen mann1.

Är sjuk. Och det gör det inte bättre att det är -22 ute..
>>
File: 1451212933878.jpg (146 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451212933878.jpg
146 KB, 1000x1000
>>53124373
Är bokstavligen 10/10 väder ute. Älskar när det snöar
>>
File: 144323274372.jpg (64 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144323274372.jpg
64 KB, 600x600
>>53124188
>han bara fortsätter vara en enorm srn
>>
Tja, uppkäftig är hon ju inte
>>
File: 1400976258270.png (89 KB, 930x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400976258270.png
89 KB, 930x714
>>53124392
>>
>>53124434
>rädd för väder
underställ.jpg
>>
File: 1392557966238.gif (659 KB, 200x145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392557966238.gif
659 KB, 200x145
>>53124451
>Estet
>>
>>53124451
>dkn råkade brevade samma text som förra brevet
Pin
>>
>>53124373
Jag gillar inte att gå ut när det är ljust ute. Det är för mycket folk ute och mina kläder gör sig bättre i mörkret
>>
>>53124451
>Volentär
>>
>>53124447
Min neger. Skall gå ut nu. Hörs sen tråd1.
>>
>bor i en av världens mest sexualbefriade länder
>finns fler svenska kvinnor än män (räkna bort babbar)
>kvinnor här är slampiga som fan
>han är oskuld
>han har ingen fv

bokstavligen ingen ursäkt har ni
>>
HÖ TE
>>
>>53124522
Med andra ord, arbetslös.
>>
>>53124543
hehe mjo, om man inte ser bra ut så finns ingen chans.
>>
>>53124544
>23
>gymnasieskola

vad globen?
>>
>>53124555
och dålig på att stava

0/10 "f"vmaterial
>>
>>53124555
Exakt som alla andra som är studenter, arbetsökande eller pensionärer, tack sverige.
>>
>>53124404
liberaler eller "liberaler" eller "kl"p.
>>
>>53124451
>volentär
>gas tack.jpg
>>
Avnjuter min lunch-espresso i sängen

Mys pys favä
>>
>>53124626
Det är de tre sorterna, det stämmer.
>>
>>53124451
du är väl aningen mer patetisk när du brevar deras profiler här men inte har modet att breva din egen
>>
>>53124655
>>53124613
>>53124595
>>53124499
>>53124488
>>53124451
https://www.instagram.com/p/7tZVt6hKwK/?taken-by=bioroy

Ayyy lmao. Varför är man volontär på en biograf?
>>
>>53124695
Omg hej Henrietta! :3
>>
File: 1439309804245.jpg (34 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439309804245.jpg
34 KB, 480x640
>du är väl aningen mer patetisk när du brevar deras profiler här men inte har modet att breva din egen
>>
File: Saber scared.jpg (104 KB, 817x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saber scared.jpg
104 KB, 817x813
If this post gets 10 (you)s I will post my cock.
>>
>>53124695
Hittade Henrietta
>>
>>53124695

lovar att han swipat höger på minst hälften av tjejerna han brevat också, sån patetisk jävla nolla (0) han är, haha.
>>
>>53124673
>liberaler
Friedmaniter, riktiga klassiska liberaler, frimarknadsförespråkare osv.

>"liberaler"
Birgita ohlsson SJWs

>"kl"p
Kulturmarxister hela jävla högen.
>>
>går igenom ~100 tinderprofiler
>inte en enda feminist eller neger
???
>>
File: fräsch.png (517 KB, 609x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fräsch.png
517 KB, 609x524
>>53124714
>armen

vem fan kunde gissat det
>>
File: 1448159324529.png (139 KB, 393x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448159324529.png
139 KB, 393x212
>>53124671
du skulle svara på min fråga om hur du hälsar på folk och vilken hand de sträcker fram

detta var en månad sedan
>>
File: HMNQ1uji4uuo.png (237 KB, 469x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HMNQ1uji4uuo.png
237 KB, 469x402
>If this post gets 10 (you)s I will post my cock.
>>
>>53124732
free (you) I expect no delivery.
>>
>>53124732
post it anyway
>>
>>53124714

bättre än att ha ett tomt cv som alla här? speciellt om man verkligen vill jobba i filmindustrin men fortfarande pluggar filmvetenskap och därför inte har tid för heltidsjobb på på sf.
>>
>>53124732
är det där SDT
>>
>>53124791
omg hej Henrietta!

Är det roligt att hjälpa till där på biografen?
>>
>>53124732
>>
>>53124791
>mitt CV
>tomt

välj en senpai.
>>
File: 1425495406435.jpg (2 MB, 2999x2463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425495406435.jpg
2 MB, 2999x2463
>>53124785
>>53124787
It's thick and brown desu.
>>
>>53124695
Åh buhu gråt mig en flod
>>
>>53124861
du menar välj båda : ^)
>>
File: fate 3.jpg (219 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fate 3.jpg
219 KB, 1280x1024
>>53124869

no BBC meme pls
>>
>>53124767
Så du uppdaterade din fb ändå?
>>53124778
Trodde jag svarade favä, men okej.

Jag sträcker ofta fram höger hand och de tar tar i min arm (som dessutom är väldigt smal) och det blir stelt

Nuförtiden brukar jag räcka fram vänstern och vrida 180 grader på den, det blir inget riktigt handslag, men det är ändå bättre än en arm
Något mer? Annars drar jag och löneslavar igen
>>
>>53124791
>det är bra att ha volontärarbete på sitt cv
Kan lika gärna bara skriva beta med stora röda bokstäver över hela cv:t istället
>>
File: Page 3.png (130 KB, 775x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Page 3.png
130 KB, 775x408
>>53124911
I will gladly give mine to you.
>>
>>53124922
>Så du uppdaterade din fb ändå?
Nej, men jag kunde swipa utan att ha bild eller någonting på profilen.
>>
>>53124869
>a nigger bought into the Sweden YES meme

Is there anything more sad?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=AEAJrT8PeOo

KAN INTE STUMPA TRUMPA
>>
>>53124939
Har själv gjort det favä

T. Ingen redig profilbild
>>
File: trap 3 saber.jpg (403 KB, 800x1150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trap 3 saber.jpg
403 KB, 800x1150
>>53124931

even if it was like this?
>>
>>53124942
>meme
>>
>>53124922
Vet du att skaka hand med muslimer med vänsterhand ses som en grov förolämpning?(då de ser vänster hand som den smutsiga handen eftersom de tvättar skitet bort med vänster hand efter toalettbesök, snyter sig, torkar smuts etc med den handen)
>>
File: Saber cucked 4.jpg (96 KB, 316x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saber cucked 4.jpg
96 KB, 316x475
>>53124994
A dick is a dick desu senpai.
>>
>>53122805
>t. Emir
>>
File: 1451356033823.png (262 KB, 640x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451356033823.png
262 KB, 640x558
>>53124959
>ration
Så djävla rätt åt honom
>>
>>53125014
>bry sig om vad muslimer tycker och tänker
>>
>>53125001
yup you stupid niggertaco
>>
File: 2cat.png (209 KB, 546x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2cat.png
209 KB, 546x429
>>53122946
>älskar PK (power king)

Jonteeeeeeeeeee
>>
>>53124732
free
>>
File: 14043244342.jpg (35 KB, 322x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14043244342.jpg
35 KB, 322x504
>>53125037
Är det här någon meme?

Kolla på hur många views den har fått istället.
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>svartskallarna måste ut
>>
>>53125077
>meme
>>
File: 9e2.jpg (35 KB, 448x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9e2.jpg
35 KB, 448x375
>>53124732
>pic related
>>
File: 14564543111.jpg (74 KB, 300x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14564543111.jpg
74 KB, 300x297
>>53122946
>Är inte 18!
>säg till om du e sugar ddy lol
>>
File: Dagbon.png (4 KB, 192x128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dagbon.png
4 KB, 192x128
>niggers
>>
>>53125090
>1 miljon är många visningar i ett land på 300+ miljoner invånare
>>
File: maxresdefault.jpg (79 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
79 KB, 1280x720
>>53124732
>>
>>53125143
På knappt en dag.
>>
>>53124732
here u go
>>
File: 1450285138313.jpg (800 KB, 900x1121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450285138313.jpg
800 KB, 900x1121
>>53124732
alright
>>
>>53122946
Breva ökenfröknar
>>
>>53124732
10th
you won't deliver
>>
>>53125168
Med 80% av dem från folk som inte ens bor i Usa som klickat på den genom /pol/
>>
>>53125116
Black/brown people are objectively less attractive desu
>>
File: cC8pWFw.png (111 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cC8pWFw.png
111 KB, 300x168
>>53124732
do it you brown retard
>>
https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc

>fortfarande inte över 6 miljoner
>>
File: 9734568354.png (364 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9734568354.png
364 KB, 576x1024
>dkn hittade bara en söt flicka på hela tinder
>>
>>53125226
att ljudet blev cuckat får en att sluta kolla favä
>>
File: 1442850429156.png (418 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442850429156.png
418 KB, 800x533
>Black/brown people are objectively less attractive desu
>>
File: 1451551915402.png (1 MB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451551915402.png
1 MB, 1000x1500
>>53124732
when you post cock?
>>
>>53125245
negeranon snälla
>>
>>53125232
>18
??? ser ut som 35
>>
>>53125232
Ser ut att vara 25 dock. Kommer inte åldras bra.
>>
>>53125268
Välkommen till kvinnor
>>
>>53125277
>uncut
disgusting desu, aren't you american?
>>
File: arnstad.png (50 KB, 618x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arnstad.png
50 KB, 618x393
Ser ut som att Arnstad håller med nazisterna om att repets dag kommer hända
>>
File: 1345865572174.gif (354 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345865572174.gif
354 KB, 512x288
>>53125268
>>53125292
Var snälla mot min frufu
>>
>>53125277
liten/10
>>
>>53125292
>>53125268

lugna ner er, man ser ju att hon bara inte har sovit på bilden. ser ju topp fräsch ut.
>>
File: clownpiece.png (304 KB, 990x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clownpiece.png
304 KB, 990x700
>>53125184

jag vill knula en fé!
>>
>>53125277
>actually being a nigger

disgusting
>>
>>53125277
nice one desu
>>
>>53125277
>foreskin

Nice
>>
>>53125325
Ta ansvar för Maja nu
>>
File: 1447746888876.jpg (87 KB, 575x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447746888876.jpg
87 KB, 575x908
>lugna ner er, man ser ju att hon bara inte har sovit på bilden. ser ju topp fräsch ut.
>>
>>53125310
I am not a jew lover desu.
>>
>>53125277
Bro, your cawk looks decent, but wtf is up with your hand?
>>
>>53125338
jag med favä
>>
>>53125232
Ä det där gladkatt?
>>
>>53125277
D C
C
>>
>>53125345
>>53125352
Thanks fags. Now be my sissy bf.
>>53125380
It's my jerk off motion, familia.
>>
>>53125392
Kanske
>>
File: 1451411443513.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451411443513.png
864 KB, 596x596
>>53125392
>>
>>53125412
Not a fag, just expected your parents to be good goys like half your country.
>>
File: Maja3.jpg (177 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Maja3.jpg
177 KB, 1080x720
>>53125392
Vem är autisten som tror att tjejer som inte alls ser ut som Martina/ gladkatt är dom hela tiden?
>>
File: 1450643036323.jpg (214 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450643036323.jpg
214 KB, 1080x720
>>53125392
Nää om inte pappa betalade för plastikoperation eller något
>>
File: 1443444432506.gif (272 KB, 258x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443444432506.gif
272 KB, 258x199
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/05/europes-citizens-need-start-debate-diversity
>>
>>53125412
>being a nigger
>being a stupid nigger that thinks memes are real

what are you doing on 4chan
>>
>>53125453
>>53125485
var att bli förföljda av ett gäng autister under en lång period framöver en del av deras plan?
>>
>>53125318
STORA
>>
File: Saten_drop.png (196 KB, 572x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saten_drop.png
196 KB, 572x569
>>53125443
>Not a fag
>>