[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 56
school
vind ik echt een hel
je ziet mij pas lachen na de bel
editie
>>
papa geef me geld ik wil shoppen in de stad

want wij zijn shoppen nooit zat
>>
>>53070709
>>53071018
Ebische miem
https://www.youtube.com/watch?v=RGrZPlzIKCA
>>
NED
DUR
RAAAA:DD:DD:DD:D
>>
GOEIESMORGENS


Fijne dag vandaag allemaal
>>
>>53071043

hoe kan iemand dit filmpje maken, en niet beseffen wat voor een hoop schijt het wel niet is
>>
wie is er welkom?
>>
>>53071686
k3b
>>
>>53070709
WIE IS ER NOU WELKOM?
>>
>>53071705
ik weet niet wat dat is.
>>
>>53071824
hij bedoelt dit >>53071043
>>
>>53071824
heb je het filmpje überhaupt wel gekeken?
>>
>>53071840
>überhaupt
TWENTE
W
E
N
T
E
>>
>>53071901
Achterhoek oetz
>>
File: 1408313588133.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408313588133.jpg
68 KB, 700x700
>dvw ik vandaag weer naar werk moet
De pret is voorbij jongens. Nog een jaar hard mijnenveger spelen en wensen dat ik dood was.

Ik wist dat ik te dom was voor gratis geld maar ik wou dat ik tenminste het lef had om mezelf met oud en nieuw te verhangen.
>>
File: image.jpg (773 KB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
773 KB, 2448x2448
Wie /sportschool/ hier?

Hebben jullie ook al motivatie opgeschreven?
>>
>>53072028
>dvw ik ook moet gaan werke'0n
IK BEN HET BEU

GENOEG
>>
>>53072051
gat
ver
damme

waarom zou je dat ooit opschrijven, wat voor een kanker kader normaaltje ben je dan
>>
>>53072051
Waarom niet gewoon een Do It For Her collage met Serena?
>>
File: giphy.gif (1 MB, 540x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
1 MB, 540x300
>>53072268
Omdat het een hele simpele maar toch goeie instelling is. Hoe depressief en elledig je ook bent uiteindelijk moet je gewoon actie ondernemen.
>>53072543
Omdat zij niet mijn waifu is, al vind ik haar wel heel leuk. Had haar wel mee willen nemen om even een foto met haar er bij te maken.
>>
>>53071386
iedereen beseft dat het een hoop schijt is
maar het bedrijft dat het heeft gemaakt krijgt er geld voor, en voor de leerlingen was het wss verplicht ofzo
>>
>Bezorging Verwacht rond: 18-03-2016

Wie heeft er nou zo veel tijd om te wachten
>>
Ik ga naar dezelfde als barbies vriend met zn anabollen kop
>>
File: coffee-690421_1920.jpg (289 KB, 1920x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coffee-690421_1920.jpg
289 KB, 1920x1170
gezellig

(je mag hem opslaan xD :--D )
>>
Kom de politieke compas test doen.
https://www.politicalcompass.org/test

>dvw je er van uit ging dat je behoorlijk rechts zou zijn.
>>
File: hahahahahha.png (398 KB, 618x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hahahahahha.png
398 KB, 618x349
HAHAHA

>studeer kunstgeschiedenis
>leen €55.000
>wordt museum bewaker na studie
>moet €400 per maand terugbetalen

Waar heb je het geld aan opgemaakt dan?
>weet ik eigenlijk niet meer

haha jezus wat een domme kut zeg

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/torenhoge-studieschuld-ik-heb-gevloekt-en-gejankt
>>
>>53075511
>melk in de koffie
ah zemmel
>>
>>53075556
>Nee, was dat maar zo. Ik heb het ook zeker niet aan drank besteed, maar wel aan leuke dingen. Ik zou je nu niet meer kunnen vertellen waar het precies aan is opgegaan, maar zeker is dat ik boven mijn stand heb geleefd

>letterlijk geld lenen wanneer je geen extra geld nodig hebt
>>
>>53075631
maar dat is hoe vrouwen werken
ze heeft het vast aan kleren e.d. uitgegeven terwijl ze daar al kasten vol mee heeft
>>
File: reeeeeeeeee.png (473 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reeeeeeeeee.png
473 KB, 900x900
Trein gemist.
Kankerzooi
>>
>dvw niet elke dag in Nootdorp chillen.
>>
>>53076433
homooooooooooooooooo
>>
>>53076030
Hoe kreeg je dat nou weer voor elkaar?
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53076482
3 keer op je muil gaan als je de deur uitloopt, klote sneeuw.
>>
>>53076558
>sneeuw
>trein
>>
>>53075556
IDENTITEIT
NEDERDRADER BEKEND
>>
>>53075556
Wat een domme blog zeg. Wees daar eens mee getrouwd.
>>
>dvw examen binnen 50 minuten
>>
>>53076953
ROBIN VOS
>>
>pas de helft van de eerste dag van het jaar voorbij
>ik ben werk nu al zat
Ik wil naar huis. Laat me aub naar huis gaan. Ik ga hier dood. Was ik maar dood. Laat me aub sterven.
>>
>dvw examen in 30 minuten
>>
>>53077187
Sterf luie homohoorndrager.
>>
>>53076966
>>53077222
Ik hoop dat het geen rekenenexamen is.
>>
>>53077308
programmeren
>>
File: Yog.jpg (893 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yog.jpg
893 KB, 1024x1820
Wie /magere yoghurt met vruchten/ hier?
>>
File: umarulaughing.gif (853 KB, 322x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarulaughing.gif
853 KB, 322x176
>>53076953
>De rente loopt, direct na de maand dat je de lening hebt gekregen. Het rentepercentage over een lening varieert per kalenderjaar. In 2015 is het percentage 0,12% en in 2016 0,01%.
>>
File: umarushinjifather.png (456 KB, 768x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarushinjifather.png
456 KB, 768x660
>>53076953
Ja Veerle. Die noemen we hoorndragers.
>>
Status van de zending
04-01-2016 09:58
Chauffeur is onderweg.
04-01-2016 09:45
Zending is gesorteerd.

Hoera
>>
Wie /tekenfilms kijken op uni/
>>
>>53077593
Doe jij een pretopleiding, degeneraat?
>>
Nederland speelt Duitsland helemaal weg op ned 2
>>
Koek, negers
https://www.youtube.com/watch?v=tnDfPG0DC3k
>>
>>53076953
>>53076974

Niet doen ajb
>>
>>53077375
JALOERS
A
L
O
E
R
S
>>
hier een gratis achtergrondje xoxo
>>
>wees 1 minuut geleden
>bol.com belt mij
>"euh ja, bij levertijd stond 177. wij weten ook niet wat dat betekend maar wij gaan er intern achter aan"

niet fijn oetz ik wil gewoon mijn product ;(
>>
>>53079049
Nu al uitgekeken op die 20cm grote dildo?
>>
>>53079049

Neger wat is het product?
>>
>>53079049
Kanker op man met je lul in andermans anus.
>>
>>53079049
17,7 cm
>>
haha homos ik ben al klaar met stage
>>
>>53079135
>>53079148
>>53079189
ben die homo niet
>>53079144
een USB Microfoon
>>
>>53079364
>een USB Microfoon
Voor je sletterige interneteroticapraktijken?
>>
>>53079419
ja
en voor joeptoep waar ik centjes mee verdien :^)
>>
>>53079364
>ben die homo niet
Bewijs het flikker
>>
>>53079446
ik stuur wel een foto van mijn penis als je dat wilt
ik wil je ook wel neuken met een slappe lul en daarna overgeven als je dat overhaalt
>>
WILLEN WE MEER OF MINDER MAROKKANEN?
>>
>>53079685
WEINIGER
>>
>>53079441
Link je jijbuis account
>>
>>53076955
>Ooit trouwen
>>
04-01-2016
nog steeds geen vd
>>
>>53079921
nee

groetjes
>>
>>53071181
GOEIÉ S'MORGENS JUFROUW JANNIE.

islaamfoob waar ben jij?
>>
>>53080035
homo
>>
>>53076953
>ben op m'n 23e begonnen met studeren
Ik zei toch dat ie zich alleen maar voordeed als NOOT
>>
>>53079441
ENZO KNOLLLLL!!!!1111!!
>>
>>53079998
Bijna VierDubbels, mijn vriend. Bijna.
>>
>>53079998

Al een brief van Zweinstein gehad?

>>53079948
Trouwen kan best. Wel alvast je rechten bij scheiding regelen zodat je controle houdt over je geld en goederen. Chicks vinden trouwens soms belangrijk. Mag hoor, maar het is wel 2016 en je rechten en plichten permanent aan iemand anders binden is gewoon dom. Op papier maak je gewoon van je huwelijk een symbolisch iets en dan is er niks aan de hand. Qua geld etc zou er geen verschil moeten zijn tussen iemand die wel en niet getrouwd is.
>>
ik heb hongerrr. maar uh is /neder/ alleen man? want ik verveel me na school en heb zin om iemand te knuffellen :3
>>
>>53080345
kanker op minderjarige kankerzoon
>>
ik heb hongerrr. maar uh is /neder/ alleen man? want ik verveel me na school en heb zin om iemand te knuffellen :3w
>>
>>53080345
>/neder/
>>
>>53080420
houd oe bakkes of ik fiets dalijk naar da boere kutdorp van oe
>>
>>53080394
ik ben niet minderjarig.... ik studeer.
>>53080428
sorry ik plaats nooit iets in een nederdraad.
>>53080466
je doet maar zou best gezellig zijn :D
>>
>>53080516
>ik ben niet minderjarig.... ik studeer.
dat heb je laatst nog gepaald
>>
>>53080516
>>
>>53080545
lol >impliceren dat 4kin altijd zere neus
>>
>>53080609
>moderators
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53080617
zie^^^^
>>53080609
wie heeft star wars gekeken btw? kanker normaaltjes doen nu of ze fan zijn maar die kanker junks weten geen enE KANKER VAN STAR WARS!! jahaal par ner vode, kyr'am bah ner aru'e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>53080617
*zere neus is
>>
>>53080711
nee ik heb geen kanker star wars gekeken want ik heb geen autisme
>>
>>53080711
>>53080750
Praat je nou tegen jezelf?
>>
>>53080798
ja
>>
>>53080750
kankerhomo
>>53080798
nee
>>
ik houd van piemels
>>
>>53080843
>>53080878
stop hiermee
>>
>>53080750
KANKER NORMAALTJEEE
>>53080798
nee ik bedoelde dat de gene onder zie^^^^ dat bericht moest kijken.
>>53080843
>>53080850
spik spak spoen wat vind ik nou toch in mijn schoen?
>>
>>53080897
ik heb geen star wars gekeken
maar ik heb wel autisme oetz
>>
>>53080897
>spik spak spoen wat vind ik nou toch in mijn schoen?
een drakendildo
>>
File: proeftoests.png (212 KB, 506x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
proeftoests.png
212 KB, 506x674
wat de kanker gebeurt errr in deze draad.
>>53080927
was het toch niet echt waard Disney verneukt de zooi ;-;
>>53080992
FOCKING LEKKER
>>
Nee maar even serieus heeft iemand zin om te knuffelen?
>>
KANKER KANKER KANKER KANKER
>>
>>53081181
>>>/b/
opgekankerd
>>
>>53081181
LOOOL
>>53081205
NEE JIJ NAAMSTELERTTER!D;FAJFD
>>
>>53081160
zwarte piet wil wel
>>
>>53081233
maar piet is een man ik wil met een vrouw knuffelen.
>>
File: Gym motivation.png (3 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gym motivation.png
3 MB, 2448x2448
>>53080711
>kanker normaaltjes doen nu of ze fan zijn maar die kanker junks weten geen enE KANKER VAN STAR WARS!
Nou ze vinden het inspirerend genoeg om er motivatie texten over te schrijven.
>>
>>53081454
*;-;*
>>
>>53081454
maar maar ze zijn nog steeds niet aardig en weten niet veel en zo *huild*
>>
wie wil andere mensen van de nederdraad ontmoeten?
>>
>>53073630
>en voor de leerlingen was het wss verplicht ofzo
Dit. Wat ben ik blij dat ik op havo zat.
>>
>>53080139
>islaamfoob waar ben jij?
Present!

Wat is er jongetje?
>>
File: images.jpg (6 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
6 KB, 259x194
>Twee meiden zitten voor me achter een laptop
>Zie ze voor het eerst sinds voor de kerstdagen
>Hoor ze giechelen en roddelen als middelbare scholieren
>"Ja, normaal val ik ook niet op donkere mannen, maar hij is toch echt lekker"
>"Ik weet het, heb jij hem nog op oudejaarsdag gezien? Zo enorm sexy"
>Kijk over hun schouder op hun beeldscherm
>Zie die fokking kale brilantilliaan
WAT DE NEUK
>>
File: 123298462938.png (352 KB, 553x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123298462938.png
352 KB, 553x613
>>53082063
Wil ze wel een keer ontmoeten maar vertrouw ze totaal niet.
>>
File: kalmar-union-map.gif (24 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kalmar-union-map.gif
24 KB, 480x360
>>53081454
>Kalmar volbrengen
Wat?
>>
>>53082557

Dit. Jullie zijn allemaal kankergek.
>>
File: Piaggio_Ape_Kasten.jpg (324 KB, 1484x1068) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Piaggio_Ape_Kasten.jpg
324 KB, 1484x1068
>dvw geen koele driewieler
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
>>53083247
Ziet er leuk uit, helaas is het de grootste kanker op 3 wielen die er is.
>>
>>53083410
Lief :3
>>
>>53082245
alles goed?
>>
>>53082557
waarom niet? we zijn allemaal gewoon mensen die zich autistisch voordoen en mensen die autistisch zijn
>>
>>53084113
Ja prima joh
Kom anders instasync as je wil

http://instasync.com/r/CringeGalore1
>>
>>53084256
was link kwijt hihi lol
>>
>>53084182
Misschien maar laat mij niet in de val lokken.
>>
>eerste dag zit er op
Nu nog de rest van het jaar.
>>
>normaaltjes die vandaag terug gaan werken
>draad is dood
>>
File: piaggio-ape-50-06.jpg (18 KB, 406x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piaggio-ape-50-06.jpg
18 KB, 406x337
>>53083472
Waarom is het kanker?
>>
Bereken van dit periodieke signaal de amplitude en de frequentie van de vierde harmonische.
>>
>>53085926
oh ja en T = 6 ms
>>
>>53085926
>>53085965
Twee keer de helft keer je kankervader.
>>
http://www.volkskrant.nl/binnenland/duizenden-afgestudeerden-hebben-schuld-van-ruim-halve-ton~a4217734/

>dvw mensen mijn idee stelen
>>
>>53085926
nee ik heb al 3 jaar geen natuurkunde meer
>dvw ik het erg leuk vond en er goed in was
>>
hoi ik kom de vriendin afhalen?
>>
>wees mij
>heb date
>lief blond mooi meisje
>stiekem stiekem date :^)
>komt uit het niets haar broer thuis
PANIEK IN DE FABRIEK

Einde blog
>>
File: fuckmyshitup.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuckmyshitup.jpg
19 KB, 217x320
>>53086088
>verneuk het maar gewoon
>>
>>53086393
Sorry de vriendinnen zijn op. Heeft u misschien interesse in een voel?
>>
>>53086486
Kus broer oetz
>>
>>53086486
neuk de broer
>>
File: pop.jpg (105 KB, 920x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pop.jpg
105 KB, 920x459
>>53086671
nou euhm, ja doe dat dan maar.
>>
>>53086486
>date
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53086088
echt verdient oetz

>AJOH IK LEEN WEL 500 EURO PER MAAND BLIJ XDXDXDXDXDXD
>>
>>53084182
waar zit jij op school
>>
>>53086486
was de poenanie wel strak mattie?
>>
>>53086803
Ik ken genoeg mensen die dit doen.

Inclusief ik.
>>
File: 1445676108794.jpg (799 KB, 1315x1696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445676108794.jpg
799 KB, 1315x1696
>>53086746
Als het je te veel wordt kan je altijd nog een 2D vriendin overwegen..
>>
>>53086803
Gewoon op een spaarrekening stoppen.
>>
In comparing to deutch, dutch sounds like ukrainian comparing to polish. Polish is more archaical and "hard", ukrainian more "soft".

http://www.youtube.com/watch?v=kaDyns16k0A - polish

http://www.youtube.com/watch?v=19Ink0rdBZk - ukrainian
>>
>dgw geen Nederlands-Indonesie meer
Dood mij.
>>
>>53086924
En?
>>
>>53086924
4 u
https://www.youtube.com/watch?v=pr4l-osIuyg
>>
>>53086924
I always think Russian sounds kinda gay compared to Serbian.
>>
>>53087030
99% verstaanbaar.
Lijkt wel gewoon boerengelul.
>>
>>53087030
https://www.youtube.com/watch?v=4PfDxHvbxJw
>>
>>53077379
hallo robin
>>
>>53082557
Das beter, als we iets verkeerd zouden zeggen dan hebben we opeens een zware gorilla-autist achter ons aan rennen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NwYdBnyk4HE
>>
>>53087078
idd, kreeg het een keer in een duitsersdraad toegestuurd en was verbaast hoe verstaanbaar het was. kom dan zelf wel uit de achterhoek en kan plat maar alsnog
>>
File: BIER.jpg (20 KB, 468x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BIER.jpg
20 KB, 468x311
HET IS TIJD
>>
>>53087059
we just have an extremly short neutral sound between a and o in the most words

http://www.youtube.com/watch?v=NYT0_9Qr93M

we're writing sžigaja mosty, but actually saying sžigaja m(a/o)sty
>>
>>53082063
ik zie liever een foto zodat ik weet dat ik gelijk heb dat jullie allemaal kanker gestoord zijn en sociale idioten. zoals die niet hele rare maar toch niks zeggende nerd, die altijd achter in de klas zit.
>>
File: 010010100141.jpg (112 KB, 700x1064) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
010010100141.jpg
112 KB, 700x1064
>>53087189
Ik woon netjes in Den Haag, heb wel een paar keer terug moeten spoelen maar uiteindelijk is het gewoon perfect verstaanbaar eigenlijk.

Oostland, Ons land wanneer?
>>
>>53087335
NU
>>
>Er zijn mensen in deze draad die geen plat kunnen.
>Er zijn mensen in deze draad die geen dialect kunnen.
>>
>>53087683
ABN is het enige Nederlands.
>>
>>53087683
Dat klopt, er zijn niet homoseksuele mensen in deze draad.
>>
>>53087747
*niet-homoseksuele
leer Nederlands a.u.b.
>>
wie /lekker met de bus/ hier
>>
>dvw examen kankerhard mislukt is
>>
>>53088080
Bussen zijn voor provincialen.
Lang leve de tram.
>>
>>53087747
>Implicerend dat randstadflikkers een dialect hebben
Mocrotaal telt niet.
>>
>>53088147
>randstad
hallo ahmed
>>
>>53088147
>Provincialen
Krulbroodje aub
>>
>>53088162
>woon in het kankerGooi
>dvw mensen zeggen dat ik plat praat

Oh, en ik ben niet rijk!
>>
Hallo mijn naam is Mohammed al Jihadi en ik woon in de randstad
>>
>de bever is niet het nationale dier van Nederland

OPPERKOEK, hoe kunnen jullie dit verantwoorden?

>Bever komt voor in Nederland
>Bever bouwt dammen
>>
>>53088147
oh de boedapester
>>
>>53088302
Is de kameel het nationale dier van egypte?
>>
>>53088255
Hallo Mohammed, mijn naam is Mahmut Alberto bin Barbosa en ik woon ook in huis in randstad
>>
>>53088350
Zal vast een arend zijn i.v.m. Salahedine, anders is het ook een leeuw.
>>
>>53088302
De muis is het nationale dier van Nederland want die houdt van kaas.
>>
De trein is het leukste voertuig van het onrendabelen-vervoer
>>
>>53088302
>>Bever komt voor in Nederland
Ze waren sinds 1826 uitgestorven en zijn nog geen twee decennia gereïntroduceerd.
>Nederland heeft niks anders dan dammen
Domme Arabier, er is zoveel meer geschiedenis dan de Zuiderzeewerken en Amsterdam.
>>
>>53088401
>>53088473

Wanneer ik minister-president word zal ik de bever het nationale dier maken en ik zal Vlaanderen annexeren.
>>
File: 1425415273119-1.jpg (124 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425415273119-1.jpg
124 KB, 1920x1200
>>53088302
Waarom zijn vosjes niet het nationale dier?
>>
>>53088397
>Salahedine
Bedoel je Sultan Saladin?
>>
File: 1451926141746.jpg (162 KB, 700x1064) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451926141746.jpg
162 KB, 700x1064
>>53087335

liefs, je zuiderbuur
>>
>>53088513
Annexeren hoeft niet, studenten ov er laten gelden is al goed genoeg.
>>
>>53088513
wat maakt het uit
>>
>>53088527

Ja, andere transliteratie, boeie, onder andere door hem hebben veel Arabische landen roofvogels als nationale dier
>>
>>53088556
Neem dan gelijk ook Noord-Brabant mee, het waren alle drie Generaliteitslanden.
>>
zo naar de sportschool lekker borst en armen trainen.

ben altijd de enige die daar in hemd rondloopt voelt raar oetz
>>
>>53088663
homo
>>
File: annexatie.jpg (33 KB, 291x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
annexatie.jpg
33 KB, 291x402
>>53088556
Beieren er niet bij a.u.b. dat is een moslim imperium heb ik gehoord van /deutsch/
>>
>>53088302
http://tomwesteneng.nl/landen.html
>>
>>53088663
Hmm ook een strak sportbroekje?
>>
Lijk als je dit schande vindtdt!!!11

Ijgen volk eerd!!!
>>
File: SAM_2323.jpg (59 KB, 864x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAM_2323.jpg
59 KB, 864x648
wie /struinendoordesneeuw/ vandaag?
>>
>Hollandse politci hebben poeppijn over onze kerncentrales

bagger de schelde dan eindelijk eens uit
>>
>>53088773

>Het nationale dier is de leeuw (Nederlandse leeuw).

OPPERKOEK, wat een onzin
>>
>>53088763

>beieren
>oostland

ik hoorde trouwens steeds dat beieren de meest gebaseerde staat was, maar ik denk dat recent de meeste immigranten ernaartoe kwamen.
>>
File: mehbtbbzp31raioy7.jpg (48 KB, 500x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mehbtbbzp31raioy7.jpg
48 KB, 500x669
>ik hef gewichten op en neer
>>
Dikke bmw jongens!
>>
>>53088801
>Ijgen volk eerd!!!
Natturlijk moet je eigen volk eerst komen, dat is waarom er verschillende landen zijn.
Ik vindt het dan ook schandalig dat ze meneer Iqbal uit Almere niet wordt opgepakt, als hij al 60.000 vrouwen in brand heeft gesproken.
>>
>>53088937
haha goeie miem +1
>>
>>53085729
Omdat die Ape's maar 35km/h gaan maximaal en je er de gewone 50km wegen op moet. Dat ding heeft ook maar 1.7kW vermogen ofzo waardoor er bijna niks in kan omdat je dan letterlijk niet meer vooruit komt.
>>53087177
Nee zo snel zou het aan mijn kant niet escaleren.
>>
>>53088835
>onzin
Hoezo? Wij zijn lang niet het enige land, gebied of stad in Europa die een panter of leeuw heeft als symbool
>>
>>53088801

gedeeld, dit is schandalig!
>>
>>53089011

Dom overblijfsel van oudere tijden, een bever is veel passender
>>
>>53088937
Ik heb deze miem altijd wel leuk gevonden.

Wel zielig voor die omaatje natuurlijk.
>>
>>53089061
>Dom overblijfsel
Dat heet cultuur, maar daar weet jij natuurlijk niets van af.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lion_(heraldry)
>>
File: 1445370119429.jpg (73 KB, 491x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445370119429.jpg
73 KB, 491x491
>>53088937
>>
>>53089158

>heraldry

Dom overblijfsel dus? Dankje .
>>
>>53088340
Nee ik ben kwart Javaan.
>>
>>53089090
heb jij al 5 keer richting mekka gebeden
>>
>>53089196
>overblijfsel
>Het is 2016
>>
>>53089234
tfoeeeeeeeeee
domme kk javaan
>>
>>53089234
Hallo broeder, ik ben 1/52 Indonesisch en ik ben gek op sambal en saté.
>>
>>53089239
Nee, hoezo?
>>
>die omaatje
>>
>>53080035
Kk homo
>>
>>53089320
Ja maar jij komt uit kanker Rotterdam dus ik wil niks met jou te maken hebben.
https://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw

>>53089316
Je moeder.
>>
>>53089373
zie
>>53089323
>>
>>53089410
Ik ben sprakeloos.
>>
KANKER
KOMT OMDAT IK OOK NOG NIET GEBEDEN HEB

>>53089323
ZIE
>>53089373
>>
>>53089397
:(
>>
>>53089397
De randstad is één pot nat
>>
File: 3544331.jpg (282 KB, 1344x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3544331.jpg
282 KB, 1344x760
>>53088826
Lekker wit
>>
>>53088886
>Hij is te lui om te trainen en probeerd het goed te praten.
>>
>>53090469
>probeerd
>>
>>53090302
Wanneer is die foto genomen?
>>
>>53091018
Uur of 10
>>
>>53091048
Vorig jaar zeker.
>>
>>53091061
Nee maak nog wel een foto, effe kijken als dat lukt.
>>
>>53075556
je lost af naar draagkracht maar dat is ze zeker vergeten aan te vragen
>>
>>53091111
Wacht wat, maar hoe kan dat?
Het is iets van 10 graden hier, waar komt die sneeuw vandaan dan?
>>
>>53091197
In het noorden van het land vriest het al anderhalve dag.
http://www.buienradar.nl/weerkaarten/temperatuur
>>
>>53091251
Wauw, dat had ik niet verwacht.
Hopelijk trekt het ook een beetje naar het zuiden, ik had namelijk ernstig gehoopt op een strenge winter dit jaar.
Ik wilde zo graag weer eens schaatsen door de polder.
>>
>>53091395
Donderdag gaat het al weer dooien :P
>>
>>53082557
zal wel laten weten als ik es in de buurt ben
>>
>>53091395
Sneeuw in juni zou ook eens leuk zijn.
>>
>>53089600
Als ik mijn sey gelaat aan je moeder laat zien, dan is haar pot nat.
>>
File: mamaya.jpg (52 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mamaya.jpg
52 KB, 1280x720
>>53091459
J-je maakt een grapje!
>>
>>53085926
2?
>>
>>53071043
Ik ga mezelf aftrekken op deze meisjes
>>
>>53091520
Nee sorry :(
>>
File: kortenhoef2.jpg (665 KB, 1920x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kortenhoef2.jpg
665 KB, 1920x1440
>>53091565
Godverdomme, ik kan volgens mij niet eens meer schaatsen na al die jaren, m'n enkels zijn waarschijnlijk zodanig verzwakt dat ik niet eens een baantje kan trekken zonder uitgeput te zijn na drie slagen.
>dvw dit beeld definitief tot het verleden behoort
>>
wanneer komt de elfstedentocht er nog eens aan jongens?
>>
>>53091721
>dgw mijn enkels en knieen scheef staan en ik nu nooit meer kan schaatsen

>>53091759
Nooit
>>
Rassenoorlog wanneer?
>>
>>53091811
morgen weer erbij
>>
>>53091759
Nimmermeer.
>>
>>53091811
20 boze /pol/maagden vs de rest
>>
>>53091759
>impliceren dat het iemand wat kan schelen
>>
>>53091910
Bijna heel nederland wel als het gebeurt
>>
>>53091999
>Fryslân
>Bijna heel nederland
Wat?
>>
Paal ongerelateerde liedjes die je leuk vindt.

https://www.youtube.com/watch?v=bRVq80EfoRY
>>
>>53091999

70% van Nederland: "Oh wat leuk, weer eens een elfstedentocht!"
>kijkt er vervolgens niet naar
20% van Nederland: "Lekker boeiend."
>kijkt er vervolgens niet naar
10% van Nederland: "Oh wat leuk, weer eens een elfstedentocht!"
>kijkt er vervolgens ook daadwerkelijk naar
>>
>dvw weekend
https://www.youtube.com/watch?v=FrbL680wXAQ
>>
File: Winter Dawn.png (503 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Winter Dawn.png
503 KB, 800x450
>>53091251
>dvw je van de kou en sneeuw houd maar in het midden van het land woont.
>>
>>53092280

Kom ruilen dan. Kankerglad hier in 050.
>>
File: hell stare.jpg (42 KB, 556x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hell stare.jpg
42 KB, 556x344
>>53092280
>Hij denkt dat hij pijn kent
Ik woon in Zuid-Holland aan de kust, voel mijn pijn.
>>
>>53092181
ik zou ook kijken :3
>>
>>53092280
>houd
>>
>>53092342
Komaan Bart
>>
>>53092309
Graag, was al van plan mij in te schrijven in Groningen.
>>
>>53092338
Hebben jullie niet 2 soorten weer? Storm of mist?
>>
die ene keer dat de belgen terug naar de kongo gingen en de zwartjes dachten dat "viva bomma petatten met saucissen ons volkslied" was
https://www.youtube.com/watch?v=1gZkgUGdyPw
>>
>>53092499
Ja, en kankerheet.
>>
Is intelligentie niet gewoon een miem?
>>
>>53092642
Nee 77IQ wel :^)
>>
File: 24wsdp0.jpg (46 KB, 750x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
24wsdp0.jpg
46 KB, 750x600
Groetjes Thuis.
>>
File: minder321312.png (809 KB, 768x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
minder321312.png
809 KB, 768x960
>>53091886
>De gefotowinkelde afbeelding palen
T*rk aub
>>
>>53092997
>Nette brave jongens die minder minder op hun vlag hebben.
Vrees dat die cuck versie met de Turkse vlag de echte is helaas.
>>
>>53093107
Wat's de context dan?
>>
Dvw geen vd en geen v&d
>>
vraag een officieel gespierde man alles

(verificatie vandaag verlengd)
>>
>>53092933
lief zijn voor je ouders hè :^)
>>
>>53091886
context aub
ik denk namelijk dat deze gewoon van een balkon is gejat bij een flat
>>
>>53091886
>>53093394
>Die politieauto op de achtergrond
Nu wil ik ook heel graag de context weten.
>>
File: disgusted_cat.jpg (25 KB, 300x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgusted_cat.jpg
25 KB, 300x293
>>53075511
>hij drinkt zijn koffie niet zwart
>>
>>53093272
Hoe lang train je al?
>>
Als je een nieuwe taal MOEST leren, welke zou je kiezen? Als je geen taal kiest ben je officieel een piemelmans.

Ik twijfel tussen Duits en Spaans oetz.
>>
>>53093679
>Hij spreekt nog geen Duits
Letterlijk KBL
>>
File: media_xl_812694.jpg (25 KB, 468x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xl_812694.jpg
25 KB, 468x250
>>53093455
>>53093394
Als Turkije wint gaat de hele Turkse diaspora in hun fiats tuutuuren met de turkse vlaggen
>>
>>53093742

Ik spreek (althans, sprak) Duits op B1 niveau, maar met "een taal leren" bedoel ik C1 niveau.
>>
>>53093679
ik kies geen taal hihi :3
>>
>>53093679
Swahili
>>
>>53093679
zweuds
>>
>>53093679
Limburgs oetz
>>
>>53093679
Sjinees, zodat ik geen ondertitels nodig heb voor sjineze tekenfilms.
>>
>>53093679
Engels, kan ik toch al zeer vloeiend op zo'n niveau dat het gewoon duizenden malen beter is dan 99% van Engelstaligen.

Geheid een 10 op alles.
>>
jongens ajb

ajb
>>
>>53094105
Ken je ook de Engelse woorden voor bloemkool, bieslook, knolselder en nootmuskaat?
>>
File: sadpepe.jpg (14 KB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadpepe.jpg
14 KB, 300x257
>dvw ik woest werd op mijn laptop en hij nu kapot is omdat ik veel te agressief ben
>>
>>53094224
amai
>>
>>53094164
Colliflower, ?, ?, nutmeg
>>
>>53091395
>>53091721
Kanker op met die troep, het is alleen maar onpraktisch.
>>
>>53094164
Cauliflower, rest ken ik niet, wil ik ook niet weten omdat ik geen kneus ben die zichzelf met onbelangrijke kook ingredienten bezighoud ; )
>>
>>53094164
Cauliflpower, chives, celeriac, NUTMEG DAT JE BENT
>>
>>53094164
>Bloemkool
Cauliflower
>Bieslook
???
>Knolserlder
Knob Celery
>Nootmuskaat
Nutmeg
>>
>>53094164
Flowercoal, beeslook, knolseller, nutmusket.
>>
>>53093272
Mag ik je aaien? :3
>>
>>53094504
hee dit versta ik
>>
File: 1430866460565.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430866460565.gif
2 MB, 480x270
>>53083674
>Lief
>>
File: 1446220009745.jpg (30 KB, 560x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446220009745.jpg
30 KB, 560x451
Lieflief
>>
>>
File: 1451436420246.gif (2 MB, 230x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451436420246.gif
2 MB, 230x357
>>53094875
>>
>>53094537
je mag mij ook aaien als je wil :3
>>
>>53095129
Ben jij dan wel aaibaar genoeg?
>>
>>53094306
>onpraktisch

Wat maakt dat nou weer uit?
Het gaat om het plezier en de saamhorigheid, als het leven alleen praktisch mag zijn is er geen zak aan.
>>
>>53095148
mijn vriendje vind van wel :3
>>
>>53095072
>>
Nieuw
>>53095177
>>53095177
>>53095177
>>
>>53095206
Awww, dan wil ik je zeker wel aaien. :3
>>
>>53093638
2,5 jaar
>>53094537
voor geld, ja
>>
>>53091721

Ik heb daar toen geschaatst, dat is het Hilversums kanaal. Was mooi man.

>>53091759
Nooit meer. Niet omdat het nooit meer hard genoeg gaat vriezen maar omdat er teveel mensen zijn die zichzelf en Nederland haten. Het is een oernederlands feest en dat moet en zal kapot gemaakt worden. Facistische anti Nederlandse activisten zullen het ijs op strategische plekken breken zodat de tocht niet door kan gaan. De enige manier om de elfstedentocht in de toekomst nog veilig te stellen is door het leger in te zetten en het hele traject te beveiligen zodra het er op aan komt. Lijkt mij overigens prima haalbaar en een prachtige taak voor de NLse reservisten.
>>
>>53091721

>m'n enkels
>wat zijn combinoren

Elke mongool kan normaal vooruit komen op combinoren.
Thread replies: 318
Thread images: 56
Thread DB ID: 381088[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.