[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 135
File: laughing face.gif (338 KB, 538x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing face.gif
338 KB, 538x572
1/16 ei kotiudu koskaan. Terveisin Putin-setä
>>
File: smug aku.png (26 KB, 892x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug aku.png
26 KB, 892x895
Siellä ne pojat jo istuu linja-autoissaan ja kuumottelee tulevia viikkoja.

Protip: Meininki ei parane koskaan.
>>
File: 66_KES_88.jpg (171 KB, 760x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
66_KES_88.jpg
171 KB, 760x797
Heti hiljentynyt tahti kun jonnet lähti inttiin.
>>
luin aamulla kyseisen uutisen ja kyllä piristi omaa synkkää aamua. huomenna on edessä taas maailman paskin aamu osalle jäbistä.
>>
File: coffee 4 cooper .jpg (16 KB, 296x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coffee 4 cooper .jpg
16 KB, 296x283
Jahas kahvit keittymään ja työpäivä alkuun. Mites muilla röimiehillä?
>>
gibs me memes and I gibe funny laughs
>>
File: assburger afraid.gif (1 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
assburger afraid.gif
1 MB, 250x250
>>53070632
We got no memes. We are serious discussion here.
>>
>>53070667
gibsmedat memes
>>
File: question.png (52 KB, 286x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
question.png
52 KB, 286x288
>>53070681
What do you think about the fact that today many finnish youngsters will suffer a mental breakdown because they will get to serve our country?
>>
hessburger
>>
Vittu ku ei jaksa mennä kauppan.
>>
oispa rahaa ostaa 500 kaljaa ja maata sängyssä koko viikko
>>
File: 1439049203823.png (26 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439049203823.png
26 KB, 396x400
Tunnin päästä linkkiin...
Animehomot saatte turpaan Kajaanissa
>>
File: Cooper_thumbs_up.gif (454 KB, 500x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cooper_thumbs_up.gif
454 KB, 500x295
>>53071598
Ihana maailma.
>>
File: intissä.jpg (2 MB, 3552x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
intissä.jpg
2 MB, 3552x2000
>>53071598
Äläs nyt. Joku mortti voi vielä uskoa.
>>
>>53071985
Onpas armaan tullu realistiset graffat. Tosin dof on perseestä
>>
asun yksin enkä ees tiiä miten kahvia keitetään
lol apua
>>
File: pyssykylä.png (234 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pyssykylä.png
234 KB, 1080x1920
Mosat hajoaa pakkaseen
>>
File: 1357148479384.gif (491 KB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357148479384.gif
491 KB, 500x290
>>53073102
>KE -35
>>
>>53070774
>get to serve
This country isn´t THAT great, desu. I´d rather serve America.
>>
>>53073942
>fanttaa jenkkejä
No vittu muuta sinne vitun burgeri.
Jenkit on syöpää ja jenkkejä fanittavat kokoomusnuoret vielä enemmän.
>>
File: wtfpostipete.png (19 KB, 778x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtfpostipete.png
19 KB, 778x336
Miten voi paketti olla noin mielenkiintoinen että pitää viikko tutkia/maata tullissa, vaikka paketissa ei ole mieltänostattavia aineita tai leluja tullitädin testattavaksi?
>>
>>53074335
Se vaan makas kasassa ja odotti vuoroaan.
Tullilla on aika vähän resursseja joten sulla kävi hyvä tuuri joskus menee kolmekin viikkoa.
>>
>ole masennus
>vain päihteet auttaa
>päihteet pahentaa masennusta

wat do?
>>
>>53074681
Ei vittu mulla samat.
Ja sit viel ku käytän vaa dissoja ja deliriantteja (koska laillisia ja helppoja saada) niin ne aiheuttaa päähän reikiä. Mut en jaksa välittää koska masennus. Mut masennus ei voi parantua ku kokoajan sekasi.
>>
>>53072904
No laitat tietysti puruja ja vettä muovipussiin, heilutat semmotti villisti että roiskuu seinille
t.kahvinkeitto pro
>>
>>53073942
kill yourself my man.
>>
>>53074804

ootko sä se ressu & marsunyymi, lopeta nyt jo toi pelleily ja hanki joku kontakti
>>
Postaan matikan tunnilta.
>>
File: 1434721715189.png (462 KB, 567x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434721715189.png
462 KB, 567x748
Langassa ei ole tarpeeksi animea, korjataampa asiaa hieman
>>
Teenkö makaroonilaatikkoa vai texmex-pastaa?
>>
File: 1385751983079.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385751983079.jpg
9 KB, 184x184
Mitä ostan lidlistä? Ihan muuten tiedoksi vaan että en ole mikään köyhä sossurotta vaan RAHAMIES joten hinnalla ei ole väliä koska omistan paljon rahaa olenhan RAHAMIES
>>
>>53075889
>>
>>53075904
vaikka makaroonilaatikko on 5/5 tee silti texmex pastaa koska erilaista.
>>53075939
tottakai infernopitsut ja sit vituksee niit halpoi energiajuomii
>>
File: slut.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slut.webm
3 MB, 1280x720
Postaan töistä
>>
>>53076445
Noi lidl setit on kyl superjees.
>>
File: animedrool.jpg (106 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
animedrool.jpg
106 KB, 1280x720
>>53076445
Sit kanssa vähän lörtsyjä kanssa eiks jee? Ovat tarjouksessa, ei sillä että olisi rahasta kiinni mutta ne on aika hyviä
>>
File: 1406570343553.png (534 KB, 1414x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406570343553.png
534 KB, 1414x1200
>>53076744
jooo totta vituissa
>>
ebin
>>
Mistä leffoista ja sarjoista on irronnut parhaat naurut pajareissa?
>>
>>53077399
Kuka vittu nauraa pajareissa? Olen kyllä tykänny ufo-dokkareista ja Rauni-Leena Luukasen paskasta.
>>
Ah ah aah.
>>
chink
>>
>>53070546
>>53070469
paniko kersantti teitä pyllyyn, vai pikemminkin, jäikö saamatta?
>>
>>53077781
Vuoden kuskina sai heilutella jo kersanteille persettä aika kovaa tahtia. Vieläki sattuu.
>>
File: 1393796383102.jpg (12 KB, 203x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393796383102.jpg
12 KB, 203x200
>>53077862
>Vuoden kuskina sai heilutella jo kersanteille persettä aika kovaa tahtia. Vieläki sattuu.
>>
Liikettä! ei tää oo mikään viia doloroosa :DDD
>>
tein tota texmex pastaa. helvetin hyvää tuli ja tota syö monta päivää 5/5
>>
>>53076744
>>53076445
kaikki noist on hyvää paitsi infernopitsa on vitun pahaa
>>
Does Finnland have mandatory grammar lessons in elementary and Highschool?
>>
>>53078502

in elementary school yes
>>
http://mvlehti.net/2016/01/04/poliisi-tunnustaa-vihdoin-forssan-pahoinpitelyt/

Poliisi taas hyssyttelee ja piilottelee minkä kerkeää kun naamioituneet apinalaumat mekastaa kylillä.
>>
File: 1449847904829.jpg (249 KB, 614x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449847904829.jpg
249 KB, 614x800
>>53075889
miu :3
>>
>>53078904
panisin
>>
File: momji_ass.jpg (926 KB, 1419x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
momji_ass.jpg
926 KB, 1419x1000
>>53078904
Oispa tommonen kisutötö tai awoo
>>
File: angry Chen.jpg (225 KB, 1525x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angry Chen.jpg
225 KB, 1525x1012
>>53078939
Hyi! Chen on halimiseen tarkoitettu.
>>
File: 1449070041365.png (966 KB, 1000x1445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449070041365.png
966 KB, 1000x1445
>>53078993
awoooo~
>>
File: 1449788288783.jpg (171 KB, 852x938) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449788288783.jpg
171 KB, 852x938
>ei rakasta kapitalistmia

Ootko joku vitun kommari vai?
>>
>>53078861
Rotusota lähestyy.
Toivottavasti nyymit on valmistautunu.
>>
File: 1451169168857.png (216 KB, 417x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451169168857.png
216 KB, 417x533
Awoo saa mut sykkimään aina niin helvetin kovaa
>>
Cute Finnish boys :3
>>
>>53078861
>mv-lehti

Pojat ny vittu. Asia voi olla ihan oikeaa, mutta en vain luota tuohon sivustoon kerta keräävät kävijätiedotkin.

Pitäskö käynnistää sipuliselain vai voisko joku antaa jonkinlaisen tiivistelmän?
>>
>>53078861
rikkaus
jos joku ihmisjoukko pitäs valita muutkun mamut jotka pahoinpideltäisiin niin ne ois varmaa noi mädättäjät mamujen toimesta tietenkin
>>
File: get out animu.png (224 KB, 277x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
get out animu.png
224 KB, 277x599
>>53079159
>>53079040
>>53079011
>>53078993
>>53078904
>>53075889
Eikö teidän hinttien pitänyt mennä jo inttiin?

Mikä vittu siinä on, että tullaan vaan /mämmi/in paskapostaaman animea animen vuoksi? Vittu en vain tajua. Onneksi kaikki animehomot jotka tunnen omistaa sentään enemmän kuin kolme aivosolua.
>>
File: 1430743653048.gif (181 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430743653048.gif
181 KB, 500x280
>>53079308
>>
>>53079393
Soitin myös sossulle. Sano hyvästit perheellesi homo.
>>
File: 1430335878563.jpg (381 KB, 808x1899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430335878563.jpg
381 KB, 808x1899
>>
lol tulin jo takas intistä
>>
>>53079734
Kävit hakee C paprut?
>>
File: call4u.jpg (64 KB, 800x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
call4u.jpg
64 KB, 800x586
>>53079734
Oliko syynä nyt masennus, vitutus, "moraaliset ongelmat" vai ihan muuten vain olet epäonnistunut elämässä?
>>
>>53079159
Kuhan pääse täältä pois nii käynnistän awoo_dump.exen sulle :3
>>
>>53080129
No nyt mulla on ainakin parempi syy pysyä hereillä tänään unirytmin korjaamisen lisäksi
>>
Homottaa
>>
>>53080310
Hiero chiliä kikiis nii homotus loppuu.
>>
Ostin finlandia votkaa
>>
>>53080785
Oispa rahaa niin ostaisin kossua.
>>
File: 1450751929083.png (1 MB, 900x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450751929083.png
1 MB, 900x1044
Oispa oma 2D huoruli
>>
Gotler is the second best thing to come out of Finland after spurdo desu
>>
>>53081831
Jaktkorv är bättre
>>
>>53082172
HEI!
suomilangassa ei puhuta ruotsia
>>
>>53082331
mine vittu soome huinja selline
>>
Is it important to learn kanji if you're learning finnish?
Can you get by in Finland without learning kanji?
>>
>>53082613
It is very important, you cannot survive Finland without learning kanji.
>>
File: 325136136.jpg (86 KB, 396x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
325136136.jpg
86 KB, 396x298
>>53082437
KÄÄBIK :D
>>
>>53079133
>Maailmassa on vain kapitalismi ja kommunismi
Vitun mustavalkokullit.
>>
File: 1433371568310.jpg (145 KB, 1200x978) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433371568310.jpg
145 KB, 1200x978
>>53080218
Noni, nyt lähtee.
>>
File: 1438188978773.jpg (247 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438188978773.jpg
247 KB, 1200x1200
>>53082824
>>
File: nyt riittää.jpg (14 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nyt riittää.jpg
14 KB, 316x202
Täällä haisee homo.
>>
File: 1213790.jpg (66 KB, 640x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1213790.jpg
66 KB, 640x557
kusi
paska
>>
File: 1442646421714.jpg (97 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442646421714.jpg
97 KB, 850x850
>>53082872
>>
File: 1340457311001.gif (51 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340457311001.gif
51 KB, 320x240
VITTU
>>
File: 1445022536329.png (426 KB, 673x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445022536329.png
426 KB, 673x850
>>53082914
>>
File: 1310457130002.png (62 KB, 302x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310457130002.png
62 KB, 302x389
>>
File: 1448885533549.jpg (89 KB, 668x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448885533549.jpg
89 KB, 668x668
>>53082967
>>
File: 3467357845845.jpg (44 KB, 317x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3467357845845.jpg
44 KB, 317x303
>>53082909
>>
lopeta nyt ton häiriintyneen paskan postaaminen mul kuluu hiiri sun pedofiilijuttujen hidettämiseen vitun friikki
>>
File: 1449249133900.png (772 KB, 1000x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449249133900.png
772 KB, 1000x1050
>>53083007
>>
>>53083055
Turpa umpeen, se tekee /mämmi/stä paremman
>>
File: 655339.png (1 MB, 640x932) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
655339.png
1 MB, 640x932
>>
File: 1449300129580.jpg (724 KB, 1176x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449300129580.jpg
724 KB, 1176x1000
>>53083068
>>
>>53083105

ime mun ympärileikattua kyrpää
>>
File: 1449488459044.png (2 MB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449488459044.png
2 MB, 1600x1200
>>53083124
>>
ペルケレ
>>
>>53082745
tra ise oled mongol ja tuled paukuma?
>>
File: 86474636.jpg (255 KB, 992x967) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
86474636.jpg
255 KB, 992x967
>>53083118
>>
File: 1449850828437.png (148 KB, 599x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449850828437.png
148 KB, 599x464
>>53083171
On tämäkin, dumpata susityöttöä meksikolaiselle moottorisahankorjausfoorumille ja k
>>
File: 1408744269957.gif (1 MB, 482x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408744269957.gif
1 MB, 482x373
Awoo on paras
>>
File: jquqxozf.png (977 KB, 800x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jquqxozf.png
977 KB, 800x779
>>53083189
>>
File: 1449855100780.png (3 MB, 1598x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449855100780.png
3 MB, 1598x1400
>>53083217
uunnella Melvinssiä.
https://www.youtube.com/watch?v=w0EzlcRPTL8
>>
Te
>>
File: FInnishelf.jpg (38 KB, 637x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FInnishelf.jpg
38 KB, 637x634
>>53083184
Ite oot mongooli, minä oon puhdas arjalainen lumihaltia.
>>
File: 1450571837797.png (538 KB, 800x1057) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450571837797.png
538 KB, 800x1057
>>53083273
>>
>>53083322
Finni shelf
>>
>>53083217
EI OLE SUSI VAAN TENGU
>>
File: 1450613668131.jpg (77 KB, 500x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450613668131.jpg
77 KB, 500x650
>>53083324
>>
File: hymyjäbä.jpg (8 KB, 260x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hymyjäbä.jpg
8 KB, 260x194
Laadukas /mämmi/ jälleen kerran.
>>
File: kääbik.jpg (35 KB, 670x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kääbik.jpg
35 KB, 670x250
>>53083184
höhöhö
>>
File: 1451054161566.jpg (190 KB, 890x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451054161566.jpg
190 KB, 890x850
>>53083358
räärää, mäkään kaikkee muista vittu.
>>
File: 1449911837363.png (1 MB, 1280x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449911837363.png
1 MB, 1280x832
Mul on aika kookas sladdu, jtp.
>>
File: awoo and doge.png (970 KB, 1480x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo and doge.png
970 KB, 1480x1000
>>53083439
>>
File: lälläsläätxD.png (171 KB, 738x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lälläsläätxD.png
171 KB, 738x414
hihihiih
>>
File: awoo bait.png (258 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo bait.png
258 KB, 680x680
>>53083489
>>
File: awoo happy.jpg (304 KB, 1140x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo happy.jpg
304 KB, 1140x1200
>>53083537
>>
>>53083118
minkälaista viinaa tuo resilar on?
>>
File: 23f421d9.jpg (60 KB, 353x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23f421d9.jpg
60 KB, 353x265
ayyy
>>
File: awoo sleep.jpg (99 KB, 850x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo sleep.jpg
99 KB, 850x637
>>53083584
>>
File: awoo,,.jpg (359 KB, 850x1045) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo,,.jpg
359 KB, 850x1045
>>53083625
>>
File: le le le.jpg (75 KB, 651x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le le le.jpg
75 KB, 651x481
>>53083608

Animejuomaa
>>
File: awoo,.jpg (64 KB, 500x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo,.jpg
64 KB, 500x684
>>53083671
>>
File: poikani.jpg (12 KB, 220x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poikani.jpg
12 KB, 220x229
>>
On tuo lasoli kyllä ihme ainetta, sammuin kauppamatkalla ja herättyäni ei ollut putelin sisältö jäätynyt
>>
File: awoo.jpg (31 KB, 415x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo.jpg
31 KB, 415x280
>>53083709
>>
>>53083751
Joo se on hyvä
>>
>>53083753
>>
nyt meette vittuun pakottamasta mun alternate waifua
>>
File: 1434911170960.jpg (21 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434911170960.jpg
21 KB, 480x640
kattokkee ;:D nekkeri nouturi 3
>>
File: momiji 2.png (560 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
momiji 2.png
560 KB, 1024x1024
>>53083794
>>
>>53083812
ompa ruma
>>
File: momiji 3.png (323 KB, 600x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
momiji 3.png
323 KB, 600x777
>>53083863
>>
File: 1438826398283.jpg (58 KB, 802x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438826398283.jpg
58 KB, 802x558
ripuli sipuli rsplörts
>>
File: momiji 4.jpg (112 KB, 850x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
momiji 4.jpg
112 KB, 850x730
>>53083902
>>
File: 1441794011015.png (313 KB, 700x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441794011015.png
313 KB, 700x995
Hyvä lanka. Kiitos awoo postaaja.
>>
File: momiji grumpy.jpg (209 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
momiji grumpy.jpg
209 KB, 1000x1000
>>53083946
Ja se oli siinä, autistit voi nyt rauhoittua.
>>
File: 1402927332217.png (54 KB, 470x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402927332217.png
54 KB, 470x338
>>
>>53083987
Typerä vittu
>>
>>53083178
サタン、 スヴェン
>>
tein löysät animet pönttöön
>>
>>53083987
kusipää vammane
>>
Ajaaks kundit tääl kullikarvojaa? Ite trimmaan jos vaik kävis zäkä ja sais pesää. Eka tyty-yde aina valitti ku kieli täynnä karvaa
>>
File: shrugs.png (531 KB, 3609x1121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shrugs.png
531 KB, 3609x1121
>>53084012
>>53084065
>yhyy yhyy.
Ei tarvii kattoa ja aina voi piilottaa mutta kai se on liian hankala konsepti teille.
>>
>>53084212
>uliuliuli
Ei tarvii spämmiä mutta kai se on liian hankala konsepti sulle.
>>
>>53084193
aina välil
mitä mieltä ootte iranin ja saudien kähinästä?
>>
>>53084212
>>53084268
turvat kiinni
>>
>>53083153
jutku :D
>>
File: anime1.png (299 KB, 580x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime1.png
299 KB, 580x391
>autistinen animedumppi
https://www.youtube.com/watch?v=koHo5dF3Wbc alkaa soida
>>
>>53084212
KIVEKSEN IMIJÄ
>>
>>53084528
Lisää epävakauttahan Lähi-Idässä kaivattiin. En pidä Saudi-Arabiasta ja toivon siksi että tästä on sille haittaa.
>>
File: ebens.png (42 KB, 341x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebens.png
42 KB, 341x327
>>53084591
sit soi tää
https://www.youtube.com/watch?v=N-mTb1YRzBA
meen paskalle animoimaan ja kuuntelen :D:D:
>>
>>53084615
no joo mut tänne tulee iha vitusti taas jotai sotalapsii? ei vittu
taaskaa bussis ollu ku 20-30v kurahaaroi
>>
>>53084704
Kyseessähän on machokulttuuri ja nämä partajoosepit eivät jostain syystä halunneet puolustaa maataan mutta tulevat silti takki auki uhoamaan ja ovat niin miehisiä miehiä
>>
File: 1444574375473.jpg (684 KB, 1494x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444574375473.jpg
684 KB, 1494x2000
Homot
>>
>>53084850
kiree vittupää ämmä
>>
Hei tallensko ketää tän https://www.youtube.com/watch?v=ql5ZVUHRChw jonnen vanhoi videoit? Ilmeisesti poistanu ne, ja teki mieli nauraa niille pitkäst aikaa
>>
Ei jumalauta. Vittu tän paskan kanssa. Joku vitun idootti dumppaa paskaa, koska toinen ei osaa käydä *boorussa.


Voi vittu teidän idioottien kanssa. Voisi vittu tappaa itsensä kun ei helvetti saatana. Miten vitussa minä kehtaan kattoa animea kun tällaisia runkkareita joka vitun kerta kun menee mämmiin.
>>
File: juuh elikkäs.gif (845 KB, 300x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuh elikkäs.gif
845 KB, 300x192
>>53084939
>>
File: 1442770304415.gif (1 MB, 350x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442770304415.gif
1 MB, 350x197
>>53084944
Paras vaan lopettaa kaikki harrastukset
>>
>>53084944
en ymmärtänyt mitään mitä yritit sanoa
>>
>>53085120
ootko hieman autisti?
>>
>>53085193
en
>>
>>53084528
aina kiva seurata kun rauhanuskonnon edustajat tappaa toisiaan eikä vaan länsimaalaisia aina
>>
yle.fi/uutiset/valkoisen_suomen_puolesta_taisteleva_jarjesto_aloitti_katupartioinnin_joensuussa/8568968
>Soldiers of Odin
Onko tää nyt sit sitä aisankannattamista
Eikö kotimaiset satuhahmot kelpaa katupartion nimeen
>>
File: 1437495070518.png (150 KB, 346x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437495070518.png
150 KB, 346x357
>>53084944
Otappa rauhallisesti
>>
>>53085287
tämä on aika hassua
voisi käydä katselemassa jos näkisi noita kadulla
t: Joensuunyymi
>>
File: 1421058226100.png (7 KB, 365x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421058226100.png
7 KB, 365x225
>>53085287
No jos noi tekis tosta yrityksen... nii eikö tollane vartiointiyritys ois vähä niinku lailline? Noi on vaa vapaaehtosia. :::::::D
>>
>>53085287
Sitäpä juuri. Vituttaa nämä puolineekerit jotka eivät osaa käyttää suomalaista mytologiaa kun siihen olisi mahdollisuus.
>>
File: categorical choice.png (663 KB, 1600x1473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
categorical choice.png
663 KB, 1600x1473
>>53085383
En koskaan ota rauhallisesti. Vituttaa niin perkeleesti, että juuri tuollaisten autistien takia pitää piilotella omaa voimatasoaan.

Vittu minä vihaan teitä vitun weeaboo autisteja. Hankkikaa vittu elämä sen komeronne ulkopuolelta.
>>
>>53085509
Joko kemiläiset on mongoloideja tai koko orkesterin kapellimestarina on ruotsalaiset moottoripyöräilijät
>>
File: 1439759335018.png (2 KB, 142x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439759335018.png
2 KB, 142x153
Miettikääpä jos animeautisteil olis tollane jengi?
>>
>>53083382
Jep. järkyttävän paskaa settiä taas kerran.
>>
>>53085459
Hyvä huomio. Suomihan tarvitsee yrittäjyyttä, eikö tässä olisi oivallinen tilaisuus luoda työpaikkoja?
>>
>>53085509
Oon samaa mieltä että vähän outo nimi mutta mitä vittua, mitä ite teet asian eteen? Niin just, et yhtikäs mitään.
>>
>>53085747
Ois aika myötähäpeetä aiheuttavaa,
>>
File: save me.png (1 MB, 646x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
save me.png
1 MB, 646x781
>>53085747
>oispa töttö-öttö
>mun waifu
>poikapillu huohottaa

Eli meillä kulkisi kaduilla epätoivoisia, äitiongelmaisia idiootteja?
>>
>>53085747
Soldiers of Kirino
Tää päällä http://www.amiami.com/top/detail/detail?gcode=GOODS-00063066
>>
>>53085867
Perustan oman katupartion ja pistän nimeksi tapion paskahousut
>>
>>53085509
>uliuliuli cultural appropriation!
>>
>>53086115
Jaa
>>
File: munchy.jpg (207 KB, 1280x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
munchy.jpg
207 KB, 1280x898
yks tällänen kokiksella kiitos
>>
>>53086540
Näyttää hyvältä humalatila-setiltä
>>
>>53086540
mikä toi on ja saaks pk-seudult mistää?
>>
>>53086601
herkkuboksiksi kutsutaan
>>
File: 1451762273706.jpg (281 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451762273706.jpg
281 KB, 800x600
Eikö kukaan täällä vittu juhli voittoa ruotsista?
>>
>>53086742
hä?
>>
>>53086742
Joo juon viinaa
>>
>>53086742
paskapostasin jo sverigetradeniin ja eihä toi oikeesti kiinnosta ketään shidbosdaamisen :DDD ulkopuolella
>>
File: 1450591952891.png (415 KB, 654x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450591952891.png
415 KB, 654x702
>>53086742
Ei vois vähempää kiinnostaa noi nuorten pelit.
>>
File: 1430486968930.jpg (17 KB, 348x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430486968930.jpg
17 KB, 348x342
>>53086742
>>
saispa lihiksen kaikilla mausteilla nyt
>>
spagetis putos taskuist tänää ku nordean kortti ei toiminukkaa kassal. jätin ostokset siihe ja kävelin pois nolona.
>>
>>53087312
ei vittu toiha mun piti käyä testaamas viel loman aikana. voiny vittu, kattoo sit perjantaina
>>
>>53087368
Tainnu aika monella tänään käydä sama juttu.
>>
File: 1340456613002.png (66 KB, 399x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340456613002.png
66 KB, 399x359
>>53087368
>>
File: 1451111514814.png (278 KB, 406x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451111514814.png
278 KB, 406x385
>>53087368
oliksä se läski autisti? haha ei vittu olin sun peräs siin jonos, naurettii sen söpön kassatytön kaa sun autismoinnille :D kävisit joskus muute suihkus :D
>>
File: porilainen.png (1 MB, 966x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porilainen.png
1 MB, 966x674
>>53087368
ootko vittu tosissas? hinkkaat sitä sirua siinä vähän ja koitat uudestaan, jos ei toimi vieläkään niin annat kortin kassaneidille vai oliko sulla tili tyhjä?
>>
oon turri
>>
File: 1404726374600.jpg (372 KB, 854x859) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404726374600.jpg
372 KB, 854x859
>>53087368
Ei tossa mitään ,piti yks päivä käydä hakemassa bissee ja kävin samassa kaupassa kolme kertaa koska ensiksi unohtu rahat ja toisella kerralla henkkari
>>
>>53087515
Lueppa uutisii välil hOMO
>>
>>53087669
jaa. empä tienny tosta. mulla nordean kortti toimi moitteettomasti tänään ja eilen. ps en lue mitään vitun IL tai HS
>>
File: 1389453412116.jpg (103 KB, 680x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389453412116.jpg
103 KB, 680x684
määmi sauna suami eaeaaeaeeaeaeaeaeaeaea viina
>>
oon miettiny et pitäskö hommata kissanpentu
>>
>>53088109
Hommaa lisko
>>
File: sbeggy.jpg (55 KB, 669x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sbeggy.jpg
55 KB, 669x528
Vuosikymmenen vanha kovo vetelee viimesiään ja pistin 500gb SSDn tilaukseen, mitä muuta kivaa keksis tilata samalla?
>>
>>53088193
Semmone sämpylä
>>
>>53088193
15gt megachip prosezzor with blue led fan
alienware
>>
>>53088109
Pikimusta kisu ois ihan mukava.
>>
File: 2362345.jpg (3 KB, 120x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2362345.jpg
3 KB, 120x120
Ilmeeni kun uudet mosat astuu palvelukseen ja kompostoituu metsään.

Mielikuva misakityynyn syleilyyn hajailevasta, kylmässä vapisevastas animehomosta kompostoitumassa metsään poterovartioon lämmittää sydäntä.
>>
>>53088615
Ei tyynyliä voi viedä metsään, se vois kastua ja vilustua vitun urpo.
>>
>>53088766
Eiku hö luin väärin anteeksi anteeksi. Oot silti kyl iha urpo.
>>
File: lgcynq7u.jpg (31 KB, 270x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lgcynq7u.jpg
31 KB, 270x456
>>53088828
>>53088766
>>
Mul on 100/10 netti joka on toiminu aina moitteettomasti mutta nyt näyttää 5-15/10 joka kerta kun teen testin ja vaikka mitä yritän niin en saa sitä korjattua. Alkaa pikkuhiljaa vituttaa. Missäköhän on vika.
>>
>>53089433
Jos on ollut montakin päivää noin niin sit vaa soitat johki tukee
>>
>>53089433
Itellä sami 100/10, Soneralta. Kesällä alko järkyttävät probleemat, monta iltaa viikosta nopeus laski just jonnekki 5-10 paikkeille tai kun meni videopelejä pelaamaan niin pingi oli ruotsiservuillekkin minimissään 160, joinaki iltoina saattoi olla kuitenkin ihan ok. Jtp niin en tiedä tarpeeksi internetin toimintavasta että olisiko sillä ollut vaikutusta asiaan että kesän aikana kaikki kesälomajonnet on ryminällä menneet iltaisin 21:00-22:00 maissa koneelle pelaamaan seeässää ja soneralla ei meinaa kaista riittää joka sitten johtaa tollaseen nikotteluun.
>>
>>53089847
itellähän on sama mut alaslataus on rajoitetu viiteenkymmeneen, toimii 35/10 koko ajan
>>
kauanko teil viel sykkii penis laukeemisen jälkee? viime akoina mul on yli minuutin ainaki ja se on vitu outo tunne. ennen oli joku 5-10sek.
>>
>>53089847
Itellä ollu Soneran kanssa myös ihan wtf meno viimeiset 2 kuukautta. 100/10 laajakaista ja yhtäkkiä saattaa nykästä pingin yli kuuteen tuhanteen servulle missä tahansa pelissä ja teamspeakissa ääni muuttuu ihan puuroksi ja sitten 10 sekunttia myöhemmin ollaan kuin mitään ei olisi koskaan ollutkaan. Näitä semmonen 1-6 kappaletta illassa. Asiakaspalvelu tarjoaa "ei oo tietoo" kun soittaa.

Perse.
>>
>>53090040
itel god tier minimuna nii se ei syki vaa tärisee vitullisella tahdilla 10 s
>>
>>53089847
Itellä on DNA. Sain sen nyt toimimaan ainakin toistaiseksi.
t.>>53089433
>>
>>53088193
Sun prossu alkaa olla aika vanha, mutta tuskin se haittaa.
>>
File: 1449686426023.jpg (83 KB, 601x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449686426023.jpg
83 KB, 601x900
For reasons even I can't explain, I'm a Finniboo. Problem is, the language is too goddamn complicated and confusing; I don't think I'd ever really learn it outside of basic conversational stuff. But if I worked in Finland, it would be in the university system, where everything is done in English anyway. Would that be sufficient? Or would I be stabbed to death as a foreign invader for not speaking the language properly?
>>
File: 420.jpg (29 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
420.jpg
29 KB, 252x252
>>53090458
just b ureself dude
>>
>>53090458
Learn the basics, read it even if you don't understand it, keep learning the basics, watch Finnish stuff even if you don't understand it, learn some of the more advanced stuff, keep watching and reading Finnish shit, study new vocabulary.

Don't stress too much about the correct use of suffixes, conjugations and shit from the books. Just learn them enough to know the basics of how they work and you'll catch up when you read and listen to it.
>>
File: 1423274307939.png (102 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423274307939.png
102 KB, 240x240
Mitähän pelais?
>>
>>53090622
Pelaa vaikka tota venäläistä rulettia kuudella patruunalla.
>>
File: tää.png (5 KB, 180x91) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tää.png
5 KB, 180x91
>>53090715
>>
>>53090622
Ite pelaan semmost hentsun kattelu peliä mis hierotaa pib peliä
>>
>>53090458
If you ever want to visit Finland you can come and stay in my apartment totaly free!
Ofc you need to do some wifely duties to keep me satisfied.
>>
>>53090458

not speaking finnish will severely limit your actions with finns, even if we speak it relatively well no one will want have one guy unable to speak the language in the circle of friends. also unless you are in the technical or financial field your university contacts will most likely be ultraleftists faggots who despise this country and will only use you as a tool for multiculturalism
>>
Thanks for the responses, everybody.

>>53090797
That makes a lot of sense. Guess I need to learn the language better first. Also I'm a white STEM researcher, so no biggie there.
>>
>>53086540
vitun helvetti kun täältä tuppukylän karvakäsiltä ei saa kun pelkkiä peruskänkkyjä ja tylsiä kebuja
>>
File: carlos.png (138 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carlos.png
138 KB, 350x350
>>53090782
ai semmonen joystickki vai?
>>
>>53086655
mistä tommosii sit saa?
>>
>>53093839
mcdonaldsin takahuoneesta
>>
mietin et jos ostais huomena tortillalättyi ja laittais texmex pastaa täytteeksi mmmm... kuulostaa hyvältä
>>
>>53090458
it's okay to not know finnish if you'll be working in uni. You'll do just fine learning it little by little.
>>
File: Risky.jpg (159 KB, 455x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Risky.jpg
159 KB, 455x1000
>stk kun ei merirosvonainen tyttöystävää
>>
File: 1426851770755.jpg (13 KB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426851770755.jpg
13 KB, 420x300
>>53095664
millon toi halfgeniehero oikeen tulee?
>>
File: 13742384721937.jpg (113 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13742384721937.jpg
113 KB, 680x680
>stk tyty-ydel menkat
vessa haisee ihan ruosteelta
>>
File: 1451856701244.jpg (259 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451856701244.jpg
259 KB, 960x960
>>53090458
>>
>>53095840
RÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53095840
>3D-huorat
Oma vikasi
>>
onko normaalia että pierut haisee ihan animelta
>>
MIKS MÄ
>>
File: hajonnut mortti.jpg (79 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hajonnut mortti.jpg
79 KB, 480x640
tais olla semmoset rapiat 25 pakkasta
>>
>>53096921
Liekköhän pojilla oli ennätys nopeat hajoamiset tänä vuonna.
>>
>>53090458
We actually have an English teacher at the University of Helsinki who has lived in Finland for over 10, maybe 20, years, and he still can't speak Finnish.

You should be fine.
>>
>>53097356
what a cunt
>>
File: 1371029382738.jpg (33 KB, 288x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371029382738.jpg
33 KB, 288x499
>>53097356
>tule maa
>älä opi kieli
>>
File: 1434091656842.gif (285 KB, 137x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434091656842.gif
285 KB, 137x249
>>53095751
Toivotaan että tämän vuoden puolella.
>>
Teiät kaikki pitäs piestä saatana
>>
File: c-paperit.png (36 KB, 396x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c-paperit.png
36 KB, 396x374
>>53070443
ilmeeni kun c-babbers
>>
>>53097488
>tule maa
>älä opi kieli
>raiskaa ja ryöstä paikallisia
>nosta tukia

Kuulostaa perusmamulta.
>>
File: 1445162181011.jpg (95 KB, 838x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445162181011.jpg
95 KB, 838x720
>>53097596
>ilmeeni kun c-paperit ja jermut lojuu pakkasessa
>>
File: 10.jpg (79 KB, 368x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
79 KB, 368x614
>stk ei töttöä
>>
File: 1387743726332.jpg (25 KB, 579x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387743726332.jpg
25 KB, 579x329
>>53099184
>aina samat kuvat
>>
>>53099259
Anna sit uusii homo
>>
File: 130402356619.jpg (213 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130402356619.jpg
213 KB, 1280x853
>>53099459
>stk ei nakua tankki töttö-ottöä
>>
>>53090458
Watch all of this to learn
https://www.youtube.com/watch?v=oq-WLupeyI4&list=PL3eGCeePkbKDAnckxPIIbR4BnPLgGofc_
>>
>>53099725
Missä tisset homo
>>
>>53099989
Lankumpi on herkumpi.
>>
File: 1_IMG.jpg (121 KB, 1061x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_IMG.jpg
121 KB, 1061x791
>>53100102
>
>>
>>53100102

lankku sulla on perseessäs homo
>>
sauna
>>
>>53100245
lol aikamoista murrosikäisen uhoa taas täällä :DDD
>>
>>53100343
Älä enää vastaa mun viesteihin jollet ota osaa keskusteluun.
>>
>>53087368
Kävi muilla samat
http://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/News-fi/2016/2016-01-04-hairio-tietoliikenneyhteyksissa-vaikuttaa-nordean-palveluihin-1.html
>>
File: MUSHROOMSSAATANA.png (432 KB, 1000x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MUSHROOMSSAATANA.png
432 KB, 1000x796
lawyer
>>
vittu kun tuli ryypättyä ja muutakin sekoiltua ja päihteiltyä se 4 päivää putkeen ja nyt masentaa.

onneks alkaa helpottaa aamun verrattuna
>>
File: 4chan.gif (4 MB, 270x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4chan.gif
4 MB, 270x263
>>53087368
tälläisten ongelmien takia vaihdoin pankkia.
>>
File: 1450030277459.jpg (734 KB, 600x3500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450030277459.jpg
734 KB, 600x3500
>stk vihdoinkin tyttö ystävä

Ei kyllä helpota oloa niin kuin luulin
>>
>>53102310
miten sait
>>
Ilmeeni kun II/16
>>
File: cob.jpg (13 KB, 297x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cob.jpg
13 KB, 297x170
Hello. I'm just here to thank you for some good music.
>>
>>53102989
En tiiä, tavattiin ku tauolla kun oltiin molemmat töissä ja sit nähtiin pari kertaa. Tykkää kai musta ku oon vanhempi
>>
>>53103073
thank you for the sounds and sabaton
>>
>>53103409
kappas autistilla joku pikkutyttö kainalossa kun ei muuta saa

nauti sen jutuista, ei o nimittäin järkyttävämpää keskusteluseuraa ku nuorempi nainen
>>
>>53102310
Joko kerroit sille sun sairaista fetisseistä ja siitä että paskapostaat internetin kurakaivoon?
>>
>>53103409
Minkälainen tyty?
Köubihuora?
Nörttityty?
Ponilikka?
Rasta-hippi?
>>
File: 1420917924381.jpg (47 KB, 500x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420917924381.jpg
47 KB, 500x599
>>
Tää >>53103644
Vittu normot tytyödöilijät >>>/soc/ ja
>>>>/ylilauta/
>>
File: feelnationalist.jpg (59 KB, 492x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelnationalist.jpg
59 KB, 492x960
ilmeeni kun minulla on ollut tyty-yde joskus kauan sitten mutta tuntuu toivottovalta saada uusi
>>
oon tän rappigamin druidi
>>
Mist tietää et onks saanu veronpalautusta vai ei? Ei mulle oo mitää lappui tullu eikä muuta. Tää on ihan uus juttu mulle.
>>
File: 1335615886640620.jpg (35 KB, 397x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335615886640620.jpg
35 KB, 397x279
Vittu kun kakattaa mutta naapurit on hereillä.
>>
>>53104334
no, jos menisit vaikka töihin
>>
>>53104733
Kakkaa niiden ikkunasta sisään.
>>
>>53083118
>naurunappula
mitä vittua, missä välissä?
t. vuosia sitten tuon sarjakuvan tehnyt
>>
>>53105236
http://naurunappula.com/655339/
Julkaistu 1.11.2010
>>
>>53105582
ja täällä vieläkin
voi jumalauta
>>
>>53105654
Tiedäthän, mitä nettiin laittaa ei katoa sieltä koskaan.
>>
>>53106299
ai itsensäkkö sinne laittaa
>>
>>53107947
Kuvailit juuri yhden unelmistani.
Vanhemmat aina varoittelivat että kun nettiin lähettää jotain se on siellä ikuisesti. Noh fiksuna poikana ajatelin tuota hetken ja keksin että jos onnistuisin siirtämään itseni nettiin minustakin tulisi ikuinen.

...ehkä joskus.
>>
I want to try some of that gross salty black liquorice. What brand should I get?
>>
>>53111381
Apteekin Salmiakki is the best, but might be difficult to get.
>>
>>53110183
Oikeestaa ei paha. Köyhän miehen kuolemattomuus
>>
Onko jääkiekkokausi alkanut? Pari kaveria puhui jotaki jostakin finaalipelistä?
>>
>>53112826
Ei
>>
File: 1448806757739.png (1008 KB, 900x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448806757739.png
1008 KB, 900x672
Hirvee krapula
>>
>>53111381

Get Djungelvrål. It's swedish but better.
>>
Huomenta nyymit!
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016010320889670_uu.shtml

pumppaan unelmalla
>>
>>53121273
Eipä yllätä. Kohta itketään hesarissa että etälamauttimet pitää kieltää kun kulttuurinrikastajat vispaavat jalkaa hangessa kusi housussa päivittäin.
>>
>>53121497
Eikös ne ole jo kiellettyjä? Samoin kun oikeesti toimivat sumutteetkin.
Thread replies: 312
Thread images: 135
Thread DB ID: 376419[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.