[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 288
Thread images: 75
Edycja Donalda Trumpa
>>
greatest ally
>>
>>53061788
wez kurwa nie rub syfu z Trumpem

>>53061800
Trump is not our ally at all :(
>>
File: z.jpg (72 KB, 556x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z.jpg
72 KB, 556x720
>>
File: 1290474420605.jpg (444 KB, 1134x1512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290474420605.jpg
444 KB, 1134x1512
Like 9 out of 10 American political or american news event threads on /k/ are started by people from /balt/ .

Why do they seem to be more up to date or care more about American news than most Americans?
>>
File: 1436741701399.png (197 KB, 458x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436741701399.png
197 KB, 458x419
>>53061845
t. diasporak robak
>>
File: image.jpg (860 KB, 4608x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
860 KB, 4608x3456
>>53061845
ale na zmywak to ty wracaj
>>
>W latach 40. XI wieku książę Kazimierz powrócił do Polski, dzięki pomocy cesarza Niemiec Henryka III Salickiego i księcia Rusi Kijowskiej Jarosława I Mądrego, którzy wsparli Kazimierza jako przeciwwagę dla rosnącego w siłę Brzetysława I. Z pomocą rycerstwa niemieckiego i ruskiego, książę przywrócił spokój w ogarniętym anarchią kraju.

Kurwa mać. Jebane deja vu.
>>
File: 1375727203905.jpg (574 KB, 2000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375727203905.jpg
574 KB, 2000x1200
>>53061934

Also their knowledge is really fucking specific. Like down to County level politics.

I saw some balt fag trying to troll Americans on /k/ by making fun of local zoning laws in a specific part of Oregon.

How much does one have to care to get that deep into the politics of a country on the other side of the world.
>>
>>53062081
no one cares about your third world shithole
>>
>>53062081
America is a fascinating country, I can't help it.
>>
Ale z tym skanerem mózgowym to mnie rozjebało.
>>
>>53062124
this to be honest (d.esu)
>>
>>53062151

It goes beyond fascination though. I don't see American weebs discussing Japanese prefecture zoning laws .
>>
I wanna share my dreams, wanna share with you
On the wings of love like dreamers do
Touch your heart, you're the queen of broken hearts

Oh, we are daytime friends and nighttime fools
Wanna play this game, you break the rules
Tears of love are frozen tears

John Paul's papamobile is making all girls too mad
John Paul has a heart, oh it's a drag
John Paul's papamobile, oh making all girls too sad
John Paul has a heart, oh it's a drag

John Paul's papamobile, it's tossing oh in your head
It's tossing and turning, it's burning it makes you mad
John Paul's papamobile, oh baby I'll hold you back
You're tossing and turning, it's burning, it makes you sad

I'm looking through the eyes, the eyes of love
They made a fool of me, can't get enough
Touch my heart, boulevard of broken dreams

Another time for love other place to be
Don't let him take your love, your love from me
Tears of love are frozen tears

John Paul's papamobile is making all girls too mad
John Paul has a heart, oh it's a drag
John Paul's papamobile, oh making all girls too sad
John Paul has a heart, oh it's a drag

John Paul's papamobile, it's tossing oh in your head
It's tossing and turning, it's burning it makes you mad
John Paul's papamobile, oh baby I'll hold you back
You're tossing and turning, it's burning, it makes you sad

John Paul's papamobile is making all girls too mad
John Paul has a heart, oh it's a drag
>>
File: 060818-A-0403A-006.jpg (983 KB, 2000x1330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
060818-A-0403A-006.jpg
983 KB, 2000x1330
>>53062124

If you respond to my thread again I'll fucking kill you.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2iUGfURqyhs
>>
File: nieslysze.jpg (41 KB, 625x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nieslysze.jpg
41 KB, 625x449
>>53062339
>>
>>53062339

Never fucking reply to me again unless you`re contributing to the thread.
>>
>>53062413
https://www.youtube.com/watch?v=xVdn9GhwJgk
>>
>>53061934
>>53062081
kgb
>>
>>53062456
https://www.youtube.com/watch?v=_lPlh_J600A
>>
siema, tu trixie.
ama XDDD
>>
>>53062545

kurwa kto?
>>
>>53062524

A mi w chuj zjebales Grecje wlasnie. Dzieki. Planowalem tam wakacje.
>>
>>53062050
>społeczeństwo buntuje się przeciw władzy
>"anarchia"
>odrzucenie pro-europejskich wartosci (wtedy katolickie)
>zaprowadzenie porządku przy pomocy rosjan i niemiec

niepokoi mnie jak bardzo pewne schematy się powtarzają.
>>
>>53062574
jebać eu.
>>
>>53062574
This is the Greek Popek (he died in 2011, may his soul rest in peace).
https://www.youtube.com/watch?v=hxaGNPwDEzw
https://www.youtube.com/watch?v=ttXfHykVAyw
https://www.youtube.com/watch?v=yyk3HGf6WdU

He's been doing his shit a lot earlier than fake Popek, so back off hoe.
>>
>>53062623
>odrzuczenie zaborcow i napisanie konstytucji
>paru debili sie wkurwilo ze im "wolnosc" zabieraja
>koniec panstwa polskiego
moze taki juz mamy los ze powinismy byc albo ruscy albo niemieccy
>>
>>53062623
>>
>>53062653
Jebac ciebie >>53062682
>https://www.youtube.com/watch?v=yyk3HGf6WdU

Jaką masz ekipę?
>>
>>53062686
Nie na mojej zmianie, anonku.
>>
>>53062686
może jest nadzieja. tyle, że wymaga to uczenia się na błędach, a jestesmy na to zbyt oporni.
>>
>>53062741
moja ekipa nie składa się z biedaków bez perspektyw do życia.

to ten, to chyba wygrałem? XDDD
Also, umiesz jakies sztuczki panie greku?
>>
>>53062760
Nie nadzieja, tylko żelazna, niewzruszona rzeczywistość. Każdemu, kto będzie próbował nami rządzić, prędzej czy później ręce opadną bo z nami się nie daje wytrzymać.

Ale jedna sprawa, nie róbcie sobie jaj z anarchii po reakcji pogańskiej. Jak by was w szkółce niedzielnej nie uczyli, to ten cały Brzetysław wjechał wtedy w Polskę jak twardy chuj w rozgrzaną cipkę. Stolicę splądrował, ludzi uprowadził i tyle wyszło ze stawiania na nowo światowidów.
>>
>>53063151
Wiesz jak to jest z historią. Pisana jest tylko i wyłącznie przez tych co wygrali. Wyobraź sobie, że Petru biegnie po pomoc do Merkel i Putina, obala Kaczora, a za tysiąc lat uczą w podręcznikach, że Kaczor był anty-polakiem i propagował wartosci anty-polskie.

Przy czym, odnosnie tego konkretnego powstania jest bardzo mało źródeł. Na dobrą sprawę nie wiadomo dokładnie o co poszło.
>>
chujowa nitka wy jebane karaluchy, zamiast memów pierdolona polityke postuja
nara ide grac , wroce jutro
>>
>>53063341
Zgaduję że o to, że Mieszko I doił kraj, Bolesław Chrobry doił kraj i Mieszko II też chciał doić kraj, żeby zbudować imperium od Łużyc do Kijowa, ale ludzie zwyczajnie nie wytrzymali obciążeń i znaleźli sobie książąt, którzy im obiecali większy luz. I tylko Świętowita szkoda, że Go wmotano w sprawę, którą ostatecznie przegrano.
>>
>>53063530
Innymi słowy, dziesięcina.
Ale co innego martwi, bo niby żyjemy w XXI w. Internet, technologia, a metody niemal te same, niezmienne od lat i wciąż przynoszące efekty.
>>
anony obejrzcie se straight outta compton dobry film w chuj nawet jak was murzyński rap nie interesuje
>>
>>53061889

Holy fuck, what is wrong with leftists?
>>
>>53062902

On ma rację. Muzyka w Polsce jest słaby.

https://www.youtube.com/watch?v=pKDABrZ418c
>>
File: 1451522239184.jpg (27 KB, 482x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451522239184.jpg
27 KB, 482x271
chwała czcigodnemu Jarosławowi
>>
>>53063718
Ain't they cute?

BUT THEY'RE WROOONG!

>>53063635
W sensie, że dobija nas położenie geopolityczne? No taki los, chyba że na Marsa wyemigrujemy całym narodem.

A polityka, Anonie, to jest żerowanie na prostych instynktach, które mamy wpisane w genotyp, i dopóki człowiek nie przeewoluje biologicznie (czyli za jakiś milion lat, w porywach do trzech), nic się nie zmieni, bo po prostu nie ma siły. Nie ma więc co kombinowac, jak oswobodzić ludzkość z okowów - to zostawmy lewakom, i tak im się nie uda. Trzeba kombinować, jak się windować w górę hierarchii i nie zatracić po drodze tej odrobiny przyzwoitości, która nam pozwala serio mówić o własnym honorze.
>>
tinychat com/ 4wmb50


join the memes, polefriends
>>
>>53064033
Bardzo mi się to podoba, choć nie ukrywam że chciałbym aby krainą w której żyję była bardziej szanowana u nas i na swiecie. Mogę isć spać spokojnie.
>>
>>53063901
Pan lil' jimmy oridzinal gangsta wie o co chodzi.
https://www.youtube.com/watch?v=DG_lZK5AK9Q
>>
>>53064137
No to dobrej nocy,
>>
File: mphoto.php.jpg (27 KB, 500x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mphoto.php.jpg
27 KB, 500x464
jak wy śmiecie kurwy karakany w ogóle macie czelność narzekać na nasze najlepsze na świecie położenie geograficnze, znajde was, znajde was wy kurwy i się z wami rozlicze
>>
bry.
działo się coś ciekawego?
>>
>>53064425
skanery. rosjanie odkryli skanery, które mogą ocenić co ci siedzi w głowie. zamierzają użyć do ocenienia zawartosci rosjan w rosji
>>
File: 1451271198674.jpg (52 KB, 736x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451271198674.jpg
52 KB, 736x556
>>53063947
>>
>>53064337
>nasraj mi do dupy fejs
Ale szanuje Bartosiaka. Przystojny i mądry, ale pierdoli z tym Nato i niemcami.
>>
I saw a Polish guy in a porn movie and his penis was as long as his forearm and as thick as his wrist. How can i immigrate to Polanda?

Also, I saw a Russkie guy on another porn movie. also, giant kokot with a mole on it.
Do Russike have large wangs with moles on them? How can I get dual citizenship between Russkie and Polish?
>>
File: 1440841571401.gif (497 KB, 500x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440841571401.gif
497 KB, 500x252
ładnie to tak anonki podpierdalać kolegów? własnie wracam z wygnania za te dupeczki w sylwestrowy poranek
>>
>>53069570
>How can I get dual citizenship between Russkie and Polish?
Get a Ukrainian passport.
>>
File: 1451690596984.jpg (86 KB, 960x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451690596984.jpg
86 KB, 960x562
>>53069664
spij dobrze
>>
File: triggered Hillary.jpg (52 KB, 635x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggered Hillary.jpg
52 KB, 635x799
>trump
>nie Clinton
>>
>>53069664
What does this have to do with polish o.O
>>
What do you call polak diaspora? Mexicans call their American cousins chicanos.
>>
>>53070286
bydlo
>>
File: franks-long-walk.jpg (80 KB, 1626x1096) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
franks-long-walk.jpg
80 KB, 1626x1096
>>53070225
Nigdy nie kładź się spać, nawet kiedy umierasz. Kacper wiedział o tym.
>>
File: stachuman.jpg (106 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stachuman.jpg
106 KB, 1920x1080
>>53070251
You'll know once the time is right. Fuck off.
>>
File: hugg.gif (944 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hugg.gif
944 KB, 500x281
dzień dobry
>>
>>53070599
wesół dzień
>>
File: 1441039346035.gif (2 MB, 540x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441039346035.gif
2 MB, 540x300
>>53070599
Dobry, dobry. Czy ktoś wie coś? Byle to ciekawe było.
>>
>>53070942
poncjusz piłat był polakiem, pochodził z piły
>>
File: 1407654876554.gif (997 KB, 500x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407654876554.gif
997 KB, 500x475
>>53071009
Ty się nabijasz, ananasie, a ja się poważnie pytam. Bo ja to już żadnym merdiom nie wierzę i tylko /polska/ mi została jako wiarygodne źródło informacji. Ot co.
>>
File: someone drew this.jpg (868 KB, 1500x1972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
someone drew this.jpg
868 KB, 1500x1972
>>53061845
Obongo is not my presidnet and is probably Mudslim as well
>>
>>53070599
Dzien dobry.
>>
>>53070599
>nigdy nie będziesz słodką chińską dziewczynką robiącą słodkie rzeczy
eh
>>
https://translate.google.com/#pl/en/wypnij%20si%C4%99

umarłem
>>
File: 1441375037503.png (94 KB, 4000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441375037503.png
94 KB, 4000x4000
>zwyrodniałe polskie zwierzęta dwa fredy zmarnowały na łykanie każdej przynęty choćby najdebilniejszej
>w międzyczasie przewijały się przygłupie diasporaki robaki i karagówno
>>
File: 1437619175257.gif (1 MB, 320x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437619175257.gif
1 MB, 320x168
kto dumny czarny polak tu?
https://www.youtube.com/watch?v=l6o7vkVxeNg
>>
>>53073071
tylko ty
>>
Dlaczego bycie trzeźwym jest tak chujowe anony.
>>
File: chris evans.gif (331 KB, 218x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chris evans.gif
331 KB, 218x299
>>53073003
>on nie zrozumiał że to wszystko było jednym wielkim żartem
>>
>>53073727
dla Ciebie biały przyjacielu
>>
>>53069664
>How can I get dual citizenship between Russkie and Polish?
>Get a Ukrainian passport.
Usmiałem się strasznie z tego, ale tylko dlatego, że to smutna rzeczywistosć
>>
>>53073751
bo jesteś słaby
>>
bo pij i nie pierdol
>>
File: 1434728071185.jpg (6 KB, 250x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434728071185.jpg
6 KB, 250x187
>>53074203
Gówno prawda. Po alkoholu wszystko czego możesz doswiadczyc, doswiadczysz głębiej. Wszystko po alko robi się lepiej i udowodnij mi źle.

A spacer po alko w lesie czuje kurwa dobrze niesamowicie. Jakie to wszystkie piękne. Chociaż przed godzinę dopóki alko nie zacznie parować czujesz ten jebany błogi spokój, że aż możesz sie rozkoszować swiatem. A wtedy kurwa wracasz do smutnej zjebanej rzeczywistosci. Boli cie leb albo czujesz się odwodniony i wysuszony i dalej wszystko jest chujowe, do czasu kiedy napijesz sie ponownie.
>>
>>53074993
>Wszystko po alko robi się lepiej i udowodnij mi źle.
Po alkoholu obiektywnie nie kieruje się tak dobrze jak na trzeźwo. Zmień twoje życie zanim zniszczysz innym.
>>
>>53074993
niektóre rzeczy po alkoholu wyglądają lepiej (wspomniany las, dupeczki), ale to ułuda, fikcja, kreacja Twojego umysłu. Jeżeli uważasz, że swiat bez używek jest chujowy i nie możesz go znieść bez alko to znak, że jesteś słaby. Nie mówię, że swiat jest super, bo jest chujowy w opór, ale trzeba znaleźć pozytywy, cos co Cię napędza (byle nie alko) i nagle cały swiat zaczyna Ci kibicować, a nie rzucać kłody pod nogi.
>>
>>53075146
>tug jedyne co cię napędza to gierki
>>
>>53075146
po prostu bądź sobą żbsz
>>
>>53075133
Nikt nie mowil o prowadzeniu.
>>53075146
blabla jestes slaby.

a moze to po prostu zycie jest chujowe?
>>
File: 47249271_p0.jpg (350 KB, 1062x1504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47249271_p0.jpg
350 KB, 1062x1504
>>53076149
Może potrzebujesz cycków do szczęścia?
>>
>>53076149
dla niektórych jest chujowe, dla innych nie jest. Jeżeli masz pretensje do swojego losu, to możesz mieć tak naprawdę pretensje tylko do siebie samego. Jeżeli bawi Cie życie TYLKO po używkach to jesteś słaby i swiat nie ma nic do rzeczy.
>>
>>53076301
Od cycków są specjalne boardy
Tu staramy się prowadzić dyskusje na poziomie
>>
File: 50552585_p0.png (695 KB, 700x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50552585_p0.png
695 KB, 700x1000
>>53076396
Ale z ciebie śmieszek, zuchu
>>
>>53076149
Życie jest co prawda trudne i niesprawiedliwe, ale mimo to wierzę, że można w nim znaleźć osoby lub powody, dla których warto żyć. Każdy z nas ma jakieś problemy, które odbierają nam chęci do życia, ale jeżeli radzisz sobie jakoś teraz, to może być tylko lepiej zuchu.
>>
>>53076864
bieda/10
>>
File: 20150922165329.gif (2 MB, 360x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150922165329.gif
2 MB, 360x200
>>
I thought Poland was way too progressive to like Trump.
>>
File: shit.jpg (163 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit.jpg
163 KB, 1200x1600
>>53077296
>I thought Poland was way too progressive to like Trump.

>Poland
>progressive
>said by an american
>>
>>53077394
America hates trump though, at least that is the "popular" opinion.
>>
>>53077417
America ended in 1900.
>>
>>53077394
SHHHHHEEEEEEEEIIIITT
>>
>>53077417
then how come he polls so well?
>>
>>53077394
Are there many vampires in polish clubs? What is Blade doing there?
>>
>>53077466
He polls well among Republicans. America is a progressive nation now, Republicans probably won't see office again for a long time.
>>
>>53077417
Better Trump than some random nigger elected just because he's a nigger.

You can't elect worse president than you already have.
>>
>>53077550
oh, ok. thanks for clarification
>>
>>53077553
Bernie is actually worse than Obama, and he is probably going to get elected.

Anyway, sorry for murican'ing your thread. Just surprised to see Trump on it.
>>
>>53077545
Poles are THE vampires
>>
>>53077553
>electing a woman because she's a woman
>and it's current year
>>
>>53077759
Hillary is bad, but not as bad as Bernie. I don't expect you to know much of our politics, but Bernie is the fucking worst possible outcome (and he is winning).
>>
File: so good.jpg (6 KB, 300x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
so good.jpg
6 KB, 300x303
https://www.youtube.com/watch?v=A5C8AC6V2KQ
>>
File: 1451884645904.png (158 KB, 489x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451884645904.png
158 KB, 489x501
>>
>>53061788
>tr*mp
>>
>>53077845
>Shillary
>>
>>53077914
Carly Fiorina

>Speaking on Russia-U.S. relations and the Ukraine crisis during her 2015 campaign, Fiorina said that if president, "I wouldn't talk to him (Russian president Vladimir Putin) at all."[287] Instead, she would "arm Ukraine," "conduct regular, aggressive military exercises in the Baltic states," "begin rebuilding the Sixth Fleet," "begin rebuilding the missile defense program in Poland," and "probably send a few thousand more troops into Germany" to "send a very clear message to Vladimir Putin.
>>
File: triggered-hillary.jpg (75 KB, 526x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggered-hillary.jpg
75 KB, 526x389
>>53077914
kurwa zuchu
>>
File: 1451402834230.gif (2 MB, 395x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451402834230.gif
2 MB, 395x313
>>53077629
>state of united america politrix
>>
>>53077993
To jest debilny pomysł, bo najpierw trzeba się zająć ISIS i brudasami w Europie i Ameryce, to powinien być priorytet jak powiedział Trump. I do tego potrzeba wszystkich sił, potrzeba mniejszego zła do zwalczania większego zła. Bo jak słucham tych niektórych debili jęczących, że nieeeeeeee, najpierw Rosja albo próbujących zwymyślać winę na Iran to mi się na politowanie bierze. Tak ślepym i głupim na takim szczeblu to po prostu być nie można, już prędzej być jakąś agenturalną pacynką. Już nie mówiąc o debilach pokroju Rubio którzy chcą obalić Assada.
>>
>>53078347
ale Assada trzeba obalić i wprowadzić w jego miejsce człowieka CIA
>>
Ale mnie wkurwiają te wszystkie TVNowskie i POwskie ścierwa, które łażą teraz na zachód i jątrzą, mając nadzieję na odzyskanie władzy. Jebani zdrajcy. Wiedzą, że w kraju nie ma dla nich poparcia, więc teraz dwoją się i troją, aby skompromitować nas w oczach opinii międzynarodowej.

Tak, jak nie byłem nigdy za PiSem, tak teraz te ścierwa coraz bardziej utwierdzają mnie w przekonaniu, że to jednak właściwy wybór. Niech tylko Kaczyński trzyma na smyczy tą śmierdzącą krowę Pawłowicz i innych cudaków, a wszystko będzie ok.
>>
>>53078604
PIS jest tylko początkiem do odrodzenia. Wszystko jest kwestią popularnosci. Jesli konserwatywne rządy okarzą się popularne, a na razie są, to tylko tego typu partie będą rządzić w Polsce, niezależnie od nazwy.
>>
>>53078604
Zabawne, że tak wszyscy pragną demokracji, ale nie zgadzają się, że ktoś inny niż oni wygrał w demokratycznych wyborach. Powinni się uwalić na pizdy i czekać na swoją kolej, chcieli tak bardzo demokracji to ją mają.

Czekam aż PiS rozjebie demokrację, ale się jakos doczekać nie mogę
>>
>>53078678
(p)okarze to cię matka jak zobaczy, jakie bzdury w internecie wypisujesz
>>
>>53078604
zdechną niczym Palikot razem z resztą lewaków w UE

lubię memy z nazywaniem ich Targowicą 2.0

decydujące będą wybory w Niemczech w 2017 bodajże - jeżeli Merkel straci władzę to będzie spokój
>>
>>53078726
>Czekam aż PiS rozjebie demokrację
Wtedy UE by nam zrobiło siekę z dupy. PiS dobrze robi przecież. Jak chcą niech krzyczą
>>
>Biegły z zakresu historii sztuki potwierdził autentyczność "Gęsiarki" znalezionej w jednym z domów aukcyjnych - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zawiadomienie o zaginięciu obrazu z Pałacu Prezydenckiego złożyła Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy.
>Prokuratura ma już istotne ustalenia dotyczące tego, jaka była droga tego obrazu z Pałacu Prezydenckiego do domu aukcyjnego. Na razie nie ma zarzutów w tej sprawie i nie można o tym mówić - tłumaczy rzecznik. Według niego, szczegóły będziemy mogli poznać za parę tygodni.
>Jak ustalił dziennikarz RMF FM, po zniknięciu obrazu Romana Kochanowskiego ze ściany Pałacu Prezydenckiego, dzieło przechodziło z rąk do rąk. Dopiero w kwietniu 2015 roku trafiło na sprzedaż do domu aukcyjnego Rempex. Jego współwaściciel mówił wtedy RMF FM, że sprzedający prawdopodobnie nie wiedział, że obraz pochodzi z kradzieży.
>>
>>53078732
nowoczesna.targowica, albo targowica.pl
>>
>>53077812
https://www.youtube.com/watch?v=pudIZbCRq_c
>>
>>53078604
>>53078678
>>53078726

Poprzedni rząd się ocknął że nie da się Polaków ruchać jednocześnie mówiąc w mediach że się ich nie rucha.

Są w szoku, że ludzie w tak dużej części (ale nie większości) się zorientowali.
>>
>>53078768
>>53078768
>Wtedy UE by nam zrobiło siekę z dupy.

Ciekawe jak? Zabronili by nam sprzedawać ogórki do Francji?
>>
>>53078812
SOKOWIRÓWKA
>>
>>53078874
to żbsz

Unia to żart
>>
>>53078874
zabroniliby by nam jesć, produkować, sprzedawać, kroić, robić sałatkę z nich, a nawet mysleć o nich. ale tak na serio, to chuja mogą.
nawet jesli chcieliby nas wyrzucić, to i tak zajęłoby mi to dużo czasu i papierkowej roboty.
unia = biurokracja
>>
>>53078604
Drogi człowieku, jeśli wydaje ci się, że sprawy takie jak setki afer zewnętrznych, bijatyki z Rosjanami na Euro 2012, ekstremalni prawicowi skinhedzi, pornosy Donatana na Eurowizji, reprezentanci w Europarlamencie tacy jak Korwin Mikke itd, nie skompromitowały dawno już temu Polski w oczach opinii międzynarodowej, to mam dla ciebie gorzkie nowiny.
>>
>>53078964
Nie nudzi ci się to czasem? Udawanie takiego rakowego heheszka? Po chuj ci to?
>>
>>53079024
przestań mu odpisywać żbsz
>>
>>53078964
to
mamy dużo do nadrobienia
>>
>>53078945
a my im na złość powkręcalibyśmy 100-watowe żarówki gdzie się da i stosowali świeczki z knotem dłuższym niż dopuszczalny
>>
>>53078945
Ja to napisałem pół żartem pół serio, wiadomo. Prawda jest taka, że militarnie nikt nam w Europie nic nie zrobi (w ogóle militarnie nikt nam nie jest w stanie zagrozić, czasy Stalingradu minęły). Po wystąpieniu z UE Unia mogłaby torpedować nasze pomysły gospodarcze, próbowaliby nam to utrudniać. Ale jeżeli mamy umowę załóżmy z 10 państwami na sprzedaż ogórków, to Unia chuja może zrobić, bo inne państwa na to nie pójdą. Nie zmieni się nic, bo Unia już teraz nas niszczy gospodarczo (stocznie, jakies kurwa rurociągi). Możemy działać na korzyść niemiec i innych państw unii, ale jak chcemy zrobić cos dla siebie to unia nas niszczy.
>>
>>53078929
>>53078874
UE to Niemcy

na razie krzyczą że nie ma demokracji i wolności słowa, a jest - więc robią z siebie debili

ale jakby Kaczyński faktycznie zrobił z siebie dyktatora to oni będą mieć rację
>>
>>53079129
I nie spuscilismy wody w toalecie.

>>53079176
Dokładnie
>>
>tfw I'm being charged with stalking
>tfw she's divulged personal information about me to two employers in bids to have me fired
>tfw she will never feel justice due to her vagina

Why are Polish women such vindictive cows?
>>
>>53079271
(You)
>>
>>53079192
Zachodni ludzie to potulne baranki które z chęcią nasrają na Polskę, nieważne dla nich czy z prawdziwych powodów. Spin masterzy będą robili swoje, a ludzie będą to łykać. Na przykład jak masz teraz tą sytuację z pracownikiem radiowej Jedynki. Już jest potencjał na spina, że wyrażał swoje poglądy bo ma prawo, że mu wolność zabierajo Poljaki robjaki. A, że złamał prawo i był po prostu najzwyczajniej nieprofesjonalny to już się wyrwie z kontekstu.
>>
>>53079024
>>53079050
Waszym problemem w tej sprawie jest mieszkanie w Polsce. Macie pojęcie ograniczone do tego o czym nawzajem rozmawiacie i parę marnych raportów relacji międzynarodowych. Ja natomiast, nie tylko żyję obserwując tą "opinię międzynarodową", ale jestem także jej częścią. Pozwólcie mi panowie więc mieć własną opinie.
>>
>>53079271
>wasting time on anything/anyone related to Poland

...
>>
File: vZrGAB5.jpg (333 KB, 861x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vZrGAB5.jpg
333 KB, 861x960
>>53079445
>wasting time on anything/anyone related to planet Earth
>>
>>53079312
>>53079344
(Me)?
>>
>>53079271
Why are women such vindictive cows?*
also: (You)
>>
>>53079486
(Him)
>>
>>53079445
I'm far too committed to this now, it's ruined and consumed my life
>>
>>53079606
Are you that guy that went to Cracow?
>>
>>53079548
(Who)
>>53079606
>>
>>53079415

Marek Ch., to Ty?
>>
>>53079692
(On first base)
>>
>>53079642
Nah, I'm a lad who was helped to created a facebook phishing page here a couple of weeks ago
>>
znowu uratyjemy świat i nikt nam za to nie podziękuje
>>
>Guenther Oettinger, komisarz Unii Europejskiej ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, zaproponował na łamach "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" objęcie Polski nadzorem Komisji Europejskiej. - Polska dyplomacja musi skuteczniej nagłaśniać swój punkt widzenia, bo przekaz, który dociera do Europy jest jednostronny i negatywny dla polskich władz, a także - w świetle nagrania Grzegorza Schetyny - inspirowany przez Platformę Obywatelską - komentuje w rozmowie z Interią dr hab. Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-polski-rzad-pod-nadzorem-komisji-europejskiej,nId,1948080#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

>>53079415
>żyje w grecji
>JEZDĘ CZĘŚCIOM SPOŁEDŹNOŹDZI MIENCYNAROTOFFEJ
ty kurwa jednak jesteś najchujowszy plakat na polskich nitkach.
zawrzyj pizdę
>>
File: 1451681255443.jpg (215 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451681255443.jpg
215 KB, 600x800
>>53080055
czeched
>>
File: screencap.png (235 KB, 927x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
235 KB, 927x304
MEMY, JACEK
>>
jakie macie hobby zuchy?
>>
File: glory of Poland.jpg (179 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glory of Poland.jpg
179 KB, 1920x1080
>>53080265

wolę wersję z Januszem
>>
powiem wam Panowie, ze wolalbym wasze mrozy niz to co teraz mamy w Illnois
>>
File: 1451748110499.jpg (43 KB, 383x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451748110499.jpg
43 KB, 383x640
>>53080298
WUZ
>>53080300
>nie z januszkiem
>>
File: 1451313953168.jpg (45 KB, 540x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451313953168.jpg
45 KB, 540x549
>>53080297
nark*tyki.
>>
>>53080362
degeneracja. zabij się.
>>
>>53080340
zabiłbym za wasze ciepełko w Illinois, mrozy są przereklamowane i chujowe
>>
>>53080405
po co? to nie takie łatwe zresztą
>>
>>53080405
>4chan
degeneracja, zabij się
>>
File: 11427318852.jpg (39 KB, 420x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11427318852.jpg
39 KB, 420x420
>>53080297
>nark*tyki
>>
>>53080297
p*lityczka, g*erki, f*ilmiki, h*storyjka, p*łka
>>
File: 1451604421919.jpg (7 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451604421919.jpg
7 KB, 240x232
>oglądanie horrorów to dno umysłowe
>>
>>53080417
u nas koło zera, wlasnie do roboty sie zbieram , ale zlalo nas strasznie, pozamarzalo to - jak kiedys w Polsce jeszcze
>>
>>53080534
w sumie horrory to poziom animu i to tego gorszego sortu
>>
>>53080534
>oglądanie filmów to dno umysłowe
>>
>>53080573
tak to
>>
>>53080606
>czytanie ksiunżek to Mount Everest umysłowy
>>
>>53080534
>tug jedyne koszmary które miewasz podczas snu, to nie takie z horrorów tylko psychiczny terror
>>
>>53080534
bo to prawda xD
dobre horrory można policzyć na palcach jednej ręki
>>
>>53080471
-15 hir. trochę tęskniłem za zimną zimą. ejszcze śnieg by się nadał
>>
>>53080573
tak się zastanawiam, bo nie jestem fanem ani jednego ani drugiego gatunku, ale wydaje mi się, że więcej chińskich bajek uzyskało większe rozpoznanie niż horrory
poprawcie jeżeli się mylę
>>
>>53080692
>sugerowanie, że nie
>>
A Polish girl I slept with just sent me a message saying "Happy New Year :)"

Are you guys like 4 days behind or something?
>>
>>53080265
>bolek jest taki głupi, że nawet nie wie kiedy się z niego śmieją
nie żeby mnie to jakoś specjalnie dziwiło
>>
>>53080692
zabij się
>>
Is it true that like 20 people in died from the cold in poland? Is it really that cold?
I saw it in the news.
>>
>>53080730
>>53080747
>>
>>53080733
Nope, we are 362 ahead
>>
>>53080782
we've got here like -20 in the night. it's plausible
>>
File: ZmtV4mUf.jpg (42 KB, 380x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZmtV4mUf.jpg
42 KB, 380x380
>>53080782
>it could've been one of anons and we will never know
>>
>>53080782
only 20?
>>
>>53080855
>>53080884
Dont freeze to death, bros.
>>
o chuj
http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jaros%C5%82aw-Kaczynski-w-ciezkim-stanie-w-szpitalu-wid,18081497,wiadomosc.html
>>
>>53080948
never pee outside in winter in poland bro, don't do it
>>
File: 1451604811652.jpg (738 KB, 1222x1212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451604811652.jpg
738 KB, 1222x1212
>>53080988
o kurwa, w tv też o tym mówią
>>
po spadkach rzędu 7% zamknęli giełdę w chinach.
zdarzenie odbija się czkawką na całym świecie.

a wy dalej będziecie mówić, że spadki w polsce to wina rządzących x-{D
>>
Kurwa, odbyt mi krwawi.
>>
>>53081061
może masz okres?
>>
>>53080782
that's what in the news
>>
File: 1451419513393.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451419513393.jpg
20 KB, 306x306
>>53081033
>>53080988
>
>>
File: 20160104_140812.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160104_140812.jpg
1 MB, 3264x1836
>>53080915
Ye.
Apparently 21 people, but mostly homeless.
Poland is relevant, we care.

Pic related is polish homeless talking.
>>
>>53080988
>>53081033
>duble
a na tvn24.pl nic
>>
>>53078678
mam nadzieję, że powstanie w ciągu paru lat jakieś stronnictwo konserwatywne które nie jest PiS-em
może ruch narodowy, ludzie od kukiza czy coś podobnego
śalbo nawet korwinś
>>
>>53080808
masc na debilizm.jpg
>>
>>53080297
żadnego
>>
>>53081133
>Poland is relevant, we care.
serious question tho:
how often do you see any information regarding poland in portuguese media?
>>
>>53080297
piwo i seks
>>
File: 1212.jpg (12 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1212.jpg
12 KB, 306x306
>>53081212
>>53081121

da sie jeszcze jakos obrocic 21 12?
>>
>>53081159
nasze media tez nic ne podaja, smells fake
>>
>>53081208
t. samociota
wiem, że korwin jest obłąkany ale stosunkowo niegroźny
>>
>>53081341
pewnie link wyciągnięty sprzed paru lat. nawet nie otwierałem
>>
>>53081290
Not much.
From time to time we hear about jeronimo martins that has a supermarket chain in poland.
>>
>>53080820
lucky you
>>
File: 1449169625199.jpg (382 KB, 866x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449169625199.jpg
382 KB, 866x1020
Jarosław jest niezniszczalny, tak łatwo się go nie pozbędziecie, nawet ruskim się nie udało.
>>
Jest ktoś z Olsztyna albo Krakowa?

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-Krakowie-i-Olsztynie-awarie-sieci-cieplowniczych-Tysiace-ludzi-bez-ciepla,wid,18080668,martykul.html?ticaid=1163d8
>>
>>53081493
Lecha ruscy sprzątneli
>>
>>53081493
>they expect one of us in the wreckage, brother
>>
>>53081533
ja z okolic olsztyna ale mnie to nie dotyczy
>>
>>53081533
kaloryfer mi grzeje
t.krk
>>
>>53081451
Did you know the guy who runs it got an order for simply doing business here?
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
jedynie pod niemieckim przewodnictwem mozemy miec dobry kraj
>>
>>53081547
a nad Jarosławem czuwa opatrzność Boża
>>
Zawsze przy pc mi się ręce pocą i muszę myszkę wycierać kilka razy dziennie
Ehh, za mlodosci takich problemow nie mialem
>inb4 grubas
>>
>>53081533
>zachodnia częsc krk
i wszystko jasne
>>
>>53081605
What do you mean with "got an order"?
>>
>>53081649
Ja kiedyś miałem nadmierną potliwość łap, ale teraz to tylko mi się zdarza raz na jakiś dłuższy czas. Mój stary też tak miał.
>>
File: P1160842.jpg (146 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P1160842.jpg
146 KB, 800x600
>>53081738
Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland.
>>
>>53081739
może to nie był by duży problem ale nienawidzę dotykać takiej śliskiej powierzchni lewego przycisku
>>
>>53081547
Lech był tylko kopią zapasową Jarosława
>>
>>53081797
w sumie to co myslicie o jeronimo i biedronce?
>>
>>53081615
>7,6%
>>
>>53081853
https://www.youtube.com/watch?v=82D6uS_abgY
>>
File: 1444048215618.png (325 KB, 382x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215618.png
325 KB, 382x417
>>53081797
>Manina
>>
czy to prawda?
>>
>>53081853
jak zapytalbys losowa osobe na ulicy to mysli ze biedronka i te inne gowna ałszany to polskie firmy
>>
>>53081967
oby
ja już prawie zamarzam
>>
>>53081853
z tego co słyszałem praca tam wcale nie jest taka chujowa, bo kasa przyzwoita jak na taką pracę, dodatkowo paczki na święta i kilka innych bonusów. ale dobrze jakby ktoś to potwierdził
od strony klienta - coraz ciekawsze i lepsze rzeczy tam można znaleźć
>>
Chwała wielkiemu Macierewiczowi
>>
już dzisiaj w nocy ma sie ocieplić, chujnia t.b.h.
>>
File: 1435513093136.png (577 KB, 724x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435513093136.png
577 KB, 724x894
>>53081967
postujcie wasza twarz gdy jakos to przekreca zeby pokazac jak wschodnia europa jest nietolerancyjna pozwalajac im zamarzac na ulicy + zdjecie jakiegos malego gownoskornika na ulicy z soplami z nosa
>>
>>53082044
i chuj
już tak nas szkalują że więcej już nic nie da
>>
>>53082044
>mróz mają chuje nietolerancyjne, u nas patrzcie tolerancja i od razu na termometrze 10 stopni
>>
>>53080693
>tug miałem dziś koszmar w którym awionetki
bombardowały miasto
>>
File: 1451612543218.jpg (222 KB, 600x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451612543218.jpg
222 KB, 600x543
>>53082044
tak będzie
>>
>>53082096
reszta wschodniej europy się przestraszy i też dołączy do tego tworzącego się bloku podludzi
>>
>>53082044
biała zima jest rasistowska
>>
>>53082044
trzeba będzie posłać do kondominium bundeswehrę żeby przywrócić wolność i demokrację
>>
>>53081853
jakościowo lepsze niż lidl/aldi/netto.
wcale źle nie płacą.
>>
>idź zjedz obiad
>wróć
>No new posts
/polska/ zdechła
>>
mróz jest to przynajmniej mam wymówkę, żeby z piwnicy nie wychodzić
>>
>>53083183
nie zimno ci tam? trzecie piętro i trochę chłodno
>>
>>53083232
siedzę owinięty w kołderkę
>>
>>53083402
>nie kocyk
>>
>>53083502
niewielka różnica
>>
http://c64.superdefault.com/

>przerób obrazek na wzór c64
>>
File: gfj.png (65 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gfj.png
65 KB, 1280x800
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53083977
>5% - 0,3%
>>
>>
File: indeks.png (7 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
indeks.png
7 KB, 640x400
>>
>>53084138
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prana

>Prana (dewanagari प्राण , sansk. trl. prāṇāh) – w hinduizmie i teozofii siła życiowa utrzymująca przy życiu wszystkie istoty żywe, utożsamiana z oddechem. Bez upewnienia się, że całkowicie zanikła, lekarz hinduski nie może[potrzebne źródło] odłączyć nawet umarłej osoby od aparatury, która podtrzymywała życie.
>>
mam nadzieje ze ten przegryw z p*znania sie powiesl, taki zjebany gust miec kurwa
>>
File: 1445117173572.jpg (25 KB, 711x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445117173572.jpg
25 KB, 711x273
>>53084220
>póli
>>
>>53084138
I zgadnij teraz, który z nich jako jedyny ma szansę przetrwania i rozwoju.
>>
File: 1418443553984.jpg (9 KB, 316x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418443553984.jpg
9 KB, 316x208
>komornik mi konta bankowe blokuje
>>
>>53084220
jaki znowu przegryw z p*znania?
>>
>>53084138
>jedzenie martwych zwierząt jest be
>jedzenie żywych roślin jest cacy
ROŚLINY TEŻ CZUJĄ BÓL, WY CHORE POJEBY
>>
>>53084328
bo obaj są martwi
tak jak wszystko co zostało na powierzchni
>>
>>53084337
>jedzenie czegokolwiek
>dosłownie zżeranie powierza

POWIETRZE TEŻ MA UCZUCIA
>>
>>53084314
nowociota
>>
>>53084314
ten z chujowym gustem
>>
>>53084456
no mowie , nowociota
wyjdz z nici
>>
niech ktos postnie ta kurwe glupia ze szczynami a nie piwem
>>
>>53084551
t. nowociota
>>
>>53084633
codzienne przypomnienie, że jeżeli nie dasz memostrzałki przed t. odnosi się to do ciebie
>>
>>53084681
t. kłamczuch
>>
>>53084681
no i wkurwiles golema
>>
File: pustynny papież.jpg (36 KB, 481x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pustynny papież.jpg
36 KB, 481x383
t. Janusz al-Pahlawi III
>>
>>53084492
>>53084551
>spacja przecinek
ludzie, co uczyli się pisania na maszynach wykryci
>>
>>53084401
właśnie uruchamiam.
jaki świat ustawić?
będę grał w to pierwszy raz....
>>
>>53084800
ustaw na irak i dostaniesz usa dlc
>>
>>53084800
http://dwarffortresswiki.org/index.php/DF2014:Quickstart_guide
Powodzenia.
>>
>nieumienie w memy
>>
>>53084900
>>53084860
>>53084846
ale sie przegrywy podniecili, ze ktos w to gówno zagra
>>
File: 1439647tr5049789.png (56 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439647tr5049789.png
56 KB, 630x664
>>53084860
>>53084900

o kurwa...
>>
>>53084900
>quickstart guide
>15 tysięcy słów
ebin
>>
>autism: the game
>>
>>53085382
>>53085382
>>53085382
NOWY XD
>>
>>53085233
to.
zacznę chyba coś małego, żeby to ogarnąć
>>
>Chłodnym Okiem z Goćkiem i Zmemkiewiczem
>>
>>53084138
o kurwa, a ja myślałem że weganizm to najwyższy stopień spierdolenia xD
Thread replies: 288
Thread images: 75
Thread DB ID: 380635[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.