[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Morgonupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 118
File: 1450218229901.jpg (169 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450218229901.jpg
169 KB, 1080x1080
"God" "morgon"
>>
File: Svenska staten.jpg (16 KB, 548x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Svenska staten.jpg
16 KB, 548x536
Sover ni eller?
>>
File: 1238136714.jpg (105 KB, 600x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1238136714.jpg
105 KB, 600x415
Vad är ert mest spelade spel?

WoW här, lirade bara vanilla-tbc dock
>>
File: image.png (12 KB, 707x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
12 KB, 707x228
>dkn jobb imorgon
>dkn kommer inte vara trött än på ett tag

BARA
>>
>>53058631
Välkommen in!

D2 eller FFT. OMG ångest...
>>
>>53058314

ser gärna reused assets och art, vilket även fast det var jobbigt att grinda alla saker till sitt gear på grund av spridningen i loot, ändå gav lite varians när man förberedde för raids

vette tusan hur det är med dagens item drop dock
>>
>>53058631
Galactic civilizations II

Älskar rymdstrategi favä
>>
>>53058703
min neger
>>
Hur fan runkar man med omskuren kuk?
>>
>>53058741
Barnolja. Mängder av det.
>>
>>53058631
1: Pokémon Silver
2: HoN
3: Rom: Fullständigt Krig
Lite osäker på nummer 3, finns flera spel jag skulle uppskatta att jag har lagt mellan 500 och 1000 timmar på.
>>
>>53058741
Man gråter på den (för att man är omskuren) och använder tårarna som glidmedel
>>
>>53058698
Går så här typ på max level om man tänker instanser

>Heroic dungeon - LFR - Mythic dungeon - Normal-heroic-mythic raid
Sen finns det ju andra sätt att få tag i loot utanför instanser som crafting och dailies etc.
>>
>>53058631
WoW
HoN
Final Fantasy 1-12
Diablo 2 och 3
>>
File: 233.jpg (27 KB, 507x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
233.jpg
27 KB, 507x568
>>53058466

>vakna halv ett på natten
>>
File: Jagten.png (751 KB, 1600x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jagten.png
751 KB, 1600x680
>>53058904
>Final Fantasy 1-12
>inte Tactics

neger vad gör du?
>>
File: 1443835201876.jpg (210 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443835201876.jpg
210 KB, 960x960
>dkn ingen tsun pv som går med på att låta en suga av honom då och då om kvällarna, som därefter får ångest över det, heemar en till sömns, ångrar sig igen och sedan bär en till sängen och är den stora skeden natten ut
>>
bojkotta netonnet

beställde paket i måndags och betalade 50kr extra för "expressfrakt" (garanterad leverans inom 1-2 dagar)

som ni ser så har jag fortfarande inte fått mitt paket

jävla blufföretag
>>
File: 1292546705844.png (282 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1292546705844.png
282 KB, 1920x1200
>>53058631
Tror jag har spelat mer WC3 än WoW favä.

>Base
>DotA och en massa dota-kopior (fanns typ fem Naruto versioner kek)
>dussinvis med Tower Defense spel
>Vampirism/Dracula's Curse
>Hero Line Wars
>Tech Wars
>Azeroth Wars Strategy där det alltid fanns en faktion man ville va som var bäst beroende på version
>WoW-arena kopian (bara fittor tog resto)

Mest underhållande spelet jag har haft. Om jag vore mångmiljonär skulle jag satsa mycket med pengar på att göra ett program man gör minispel med som alla kan spela gratis/donera skaparna för.
>>
File: spel.jpg (405 KB, 920x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spel.jpg
405 KB, 920x920
>>53058631
Antagligen något av dessa. Skulle gissa på Värld av Krigshantverk eller Slagfält 2.
>>
File: image.jpg (61 KB, 750x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 750x469
Visdomens ord från blatte som bor i Vårby
>>
>>53058980
Dom som lagt ner mest tid på, tactics har inte mycket replay-värde om du frågar mig
>>
>>53059001
>betala för en garanti som inte kan garanteras
Jag är inte jurist men jag är ganska säker på att du enkelt kan kräva pengarna tillbaka för det.
>>
File: BARA.png (243 KB, 407x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.png
243 KB, 407x369
>>53058918
Var förvånansvärt trött kl 9 så gick och la mig med förhoppning om att ställa om dygnet men vakna nu istället
>>
>>53058918
jvdk

>kl 23:45

>>53059001
men gud släpp det

>>53059038
Göra nya gubbar och pvp/co-op, vad mer behövs?
>>
File: image.png (246 KB, 1136x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
246 KB, 1136x717
>donk1 man köpte Bland det Sova och Verdun istället för Dödande Våningar 2

känner mig som en jävla idiot favä, vad har jag gjort
>>
>>53058631
wow vanilla-cata sen även spelat en hel del oblivion
>>
>>53058999
>när Mdongo ramlar på sin polares kuk igen

Kom igen nu bror
>>
>>53058631
WoW
WC3
HoN
>>
>>53059113
>Göra nya gubbar
Vet inte favä, tycker FFX-2 är ganska kul och bra replayvärde om man spelar international med fiend arena och new game+
>>
File: 1334091119802.jpg (71 KB, 300x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334091119802.jpg
71 KB, 300x297
>>53059001
Men fan skärp dig, det är ju tekniskt sätt bara en dag sent, var ju röd dag på torsdag och fredag.

t. inte netonnet
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>53059161
>
>>
>>53059164
>>53058794
>Spelar inte HoN längre
>Men tittar på honcast replays på youtube
Ganska så mysigt att titta på sent på kvällen innan man somnar, breakycpk har en sån trevlig röst
>>
File: cs.png (37 KB, 536x101) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cs.png
37 KB, 536x101
>>53058631
WoW Vanilj-Wrath
CS 1.6
Diablo 2
>>
>>53059001
har det varit 2 ARBETSDAGAR?
>>
>>53058631
Skulle säga WoW men jag räknar inte cataclysm och upp som samma spel.
>>
>Donken för mesig att börja med Instagram

hur låser jag upp nbögs insta? har ingen aning var jag ska börja
>>
File: Gloves.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gloves.jpg
108 KB, 640x640
>>53059191
Spelade igenom en gång, sen aldrig mer. Borde ha döpts FF: The Cringe.

Men visst drog man en och annan runk till flickorna.

Är dessa handskar homofila favä?
>>
https://www.reddit.com/r/sweden/comments/3zalbf/min_tjej_slutade_ta_preventivmedel_utan_att/

Kanske tur att man inte är nbög ändå
>>
>>53058631

WoW
CS 1.6 + GO
osu!
WC3
Dota 2
SC+SC 2
AoE + AoE 2
Tera
>>
File: 1451717769452.jpg (1 MB, 3264x4928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451717769452.jpg
1 MB, 3264x4928
>dkn ingen pojkjänta av tvetydig etnisk tillhörighet att pumpa
>>
>>53059353
>FF cringe
Jo, det är nog cringe nog, men jag brukar bara stänga av ljudet och göra annat under cutscenes, battle systemet är baserat dock
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>donken var bästa magen på servern
hade smiskat vurtne upp och ner
>>
File: asmongler.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asmongler.jpg
12 KB, 480x360
Vad tycker /int/ om Asmongold?
>>
>>53058631
wow - 10k timmar
dota 2 - 4k timmar
chivalry: medieval warfare - 2k timmar
minecraft - typ 1k timmar

andra spel allt från wc3 till cs - 2k timmar
>>
>>53059282
Spelar fortfarande HoN då och då. Kör Mittkrig med ett gäng gamla vänner någon gång i månaden samt väljer alltid HoN om jag får lust att spela ett MOBA solo.

>breakycpk
Om han hade börjat kasta Dota istället för att fortsätta med HoN hade nog mitt intresse för Dota blivit långt mycket större. Skönt att jag slapp det ändå.
>>
>>53059412
Såhär jag föreställer mig att människor kommer se ut om 200 år, huvudsakligen asiatisk men med både europeiska och afrikanska drag
>>
>>53059483
Bokstavligen vem?

>införe en bokstavligen vem eller ''''''e''''sportare dutub"""""""personlighet"""""""
>>
File: Noomi bite.gif (733 KB, 350x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Noomi bite.gif
733 KB, 350x242
>>53059439
>battle systemet är baserat dock

Ja. Fakktisht.

Tycker bara Tactics har bra allt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TxIZrSMqM9I
>>
>>53059543
Fast om vi pratar om mest spelade FF tror jag det är 4, spelat om det spelat så många gånger plus skörden för att få tag i pink tails är absurd
>>
File: Noomi.jpg (38 KB, 800x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Noomi.jpg
38 KB, 800x467
>>53059543
Vad kan jag tänkas ha för issues om jag vill knulla Lisbeth?
>>
HeRaKr när?
>>
>>53059001
Nya kopieringspastan?
>>
File: 1414977363526.gif (1018 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414977363526.gif
1018 KB, 500x700
Jag har lyckats förföra en lång, storväxt och arisk söt Chad. Hur kan jag lättast låna och bevara hans sperma att impregnera min framtida fru med för att få perfekta barn?
Lättast är väl ändå att låta han knulla mig och komma i min rumpa när han använder kondom, ta hand om kondomen när han inte märker och snabbt förflytta mig till en spermabank med kondomen och låta dem ta hand om resten?
>>
File: 1447439735564.jpg (143 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447439735564.jpg
143 KB, 600x600
>>53058631
Vet inte exakt men spelat alla dessa en jävla massa. I tidsordning;

Pokémon Röd
Pokémon Silver
Age of Empires
Age of Empires II
Runescape (räknas det?)
Slaget om Midgård
Generals
Age of Empires: Mythology
Halo 1
Warcraft 3
WoW vanilla-wrath
HoN
DotA 2
Sengoku Rance

Att jag började med 2d för en sju år sen fick mig att dra ner på spelandet.
>>
>>53058631
har nog 15k+ timmar på wow
>>
>>53059635
Nya kopieringspastan redux?
>>
>>53059635
Vad är felet med dig?
>>
kollar ni på läskpopparen eller vad gör ni bögar? :DDDDDDD
>>
>>53059624
Vi gillar olika... 4an var keff, men 5an var ubermensch. Riktigt feel good spel.
>>
>>53059697
Omkollar på Hem till Midgård
>>
>>53058631

WoW
Arma 2
DayZ
Tibia
1.6
HoN
Dota 2
>>
File: 1450905570552.jpg (73 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450905570552.jpg
73 KB, 612x612
>>53059744
>Hur många fingrar håller jag upp Halvdan?
>>
File: 1447702571530.jpg (158 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447702571530.jpg
158 KB, 600x600
>>53059658
Justja, glömde Heroes III, Heroes IV och Super Mario.

Tänk om man hade gjort någonting produktivt istället för att spela alla dessa spel.
>>
>>53059744
den är topp bra
>>
File: 1296169373726.jpg (19 KB, 305x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1296169373726.jpg
19 KB, 305x315
>>53059744
EN SKINKA
>>
>>53059629
Jag vet faktiskt inte. Miljöpartiet är ju idag ett nazistparti som röstar med SD i riksdagen.
>>
File: Halvd.jpg (8 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Halvd.jpg
8 KB, 184x184
>>53059835
>>
File: blue princess2.jpg (171 KB, 780x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blue princess2.jpg
171 KB, 780x1170
>dkn ingen blå prinsessfv
>>
https://youtu.be/ZlXrYhE3KKw
Varför är detta så jävla bra?
>>
File: 6.jpg (136 KB, 900x1008) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
136 KB, 900x1008
https://www.youtube.com/watch?v=mI5AsX6IWNE

Vad lyssnar ni på?
>>
>>53059910
>dkn ingen snsd pv

t. blå prinsessfv
>>
>>53060118
https://www.youtube.com/watch?v=q6HbxEzF9kg
>>
>>53059910
>dkn ingen snsdpv

t. blå prinsessans häst
>>
File: 142543517567.jpg (66 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142543517567.jpg
66 KB, 500x375
>>53059744
>det är en dyrk, ett måste i varje mästartjuvs arsenal
>det här kommer gå lika fort som för Lillsnorre i sängen
>>
File: 1399671679977.png (69 KB, 178x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399671679977.png
69 KB, 178x211
>>53059368
En av de sakerna som verkligen skrämmer mig om man skulle hamna i en relation.

Och sen att allting är så jävla orättvist vinklat åt morsan så att du som är pappan knappt har några rättigheter när det gäller barnet.

I en perfekt värld så skulle både kvinnan och mannen få vara med och bestämma ifall kvinnan skulle ha kvar barnet eller inte, och om det blev så att pappan säger att han inte vill ha det (inte alltför långt in i graviditeten) så är det tjejens val att antingen göra abort eller behålla barnet på helt eget initiativ utan att pappan ska behöva betala i 18 år.

Jag förstår VARFÖR vi inte har det (otryggt att skaffa barn redan som det är), att det är en nödvänding ondska men det är fanimig fortfarande inte en moraliskt rätt metod vi har idag.
>>
File: dkningensötpaj.png (64 KB, 480x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkningensötpaj.png
64 KB, 480x397
Hej SvT!
Jag hörde att du har blivit utbränd, tråkigt att höra! Några veckors vila så är du säkert igång igen!

Jag träffade en dekadent tatuerad sötpaj på nyår och ska över till henne imorgon på kaffe och kopulering.

S
>>
>>53060293
>inte bara förgifta hennes livmoder subtilt
>>
>>53060336
kvä
>>
>>53060118
https://www.youtube.com/watch?v=_Zdg-AMv8tw
>>
>>53060336

anon, snälla nån
>>
>>53059368
Detta måste ju ändå vara olagligt?
>>
File: mfw.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw.webm
3 MB, 1280x720
>man id-kontrollerna började för över en timme sen
>>
File: mechanical.png (39 KB, 146x148) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mechanical.png
39 KB, 146x148
jag fick bokstavligen talat 0 poäng på min förra envariabelsanalys-tenta. Är det ens värt att fortsätta i vår? Funderar starkt på att hoppa av då jag inte är motiverad nog för att plugga.
>>
File: 1447463372415.png (149 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447463372415.png
149 KB, 396x385
>dkn gränskontroller
>dkn detta kommer gälla minst 6 månader
bara tänk hur debatten och utgångsläget har förändrats sedan i somras
då fanns det ingen gräns, invandringen var en rekordvinst för svenskarna
nu är det BIFFIGA VITA MÄN som kollar Hamids ID-kort och vägrar släppa in honom i Sverige
>>
>>53059628
Du är inte homosexuell... jag är lessen, anon. Kommer att bli svårt att komma ut för dina föräldrar.
>>
>>53060462
Du inser att vi tar emot ~10k per månad va?
>>
File: aabsolutechaos.png (242 KB, 413x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aabsolutechaos.png
242 KB, 413x461
>>53060420
>frihet borde vara olagligt
>>
File: When she....png (313 KB, 521x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
When she....png
313 KB, 521x466
>>53060336
Ska träffa sötpaj från MENA senare under veckan.

Vill somna på hennes mage.
>>
>>53060531
>10k per månad va?
detta innan ID-kontrollerna ja
ingen kommer att ta sig ifrån Danmark till Sverige utan ID-kort
>>
>>53060536
Bedrägeri. Frihet är inte en rättighet att totalförstöra andras liv.
>>
File: Bimbo dance.gif (465 KB, 200x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bimbo dance.gif
465 KB, 200x317
>>53060503
Fan, farsgubben kommer bli så jävla förbannad, för att inte tala om besviken... Ber till Gud att det inte blir pinnen... Jag hatar pinnen!
>>
File: 158976976584589.png (597 KB, 735x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
158976976584589.png
597 KB, 735x694
ganska säker på att en anon lade upp denna bilden i tråden tidigare idag......
>>
>dkn lite halvt bajsnödig men orkar inte med det innan jag ska sova
>>
File: 1355074363098.jpg (320 KB, 545x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355074363098.jpg
320 KB, 545x800
>>53060420
>Detta måste ju ändå vara olagligt?

Tillåt mig att ta din oskuld(shelt), senpai.

I de allra flesta västerländska länder, ifall en kvinna har våldtagit dig och blir gravid och du kan bevisa att det var våldtäkt så blir du ändå ansvarig vårdnadshavare för barnet.
>>
>>53060336
>en dekadent tatuerad sötpaj
Hett.
>>
File: 1422227045281.png (217 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422227045281.png
217 KB, 500x500
whoa...
>>
>>53060658
ja men han snodde den nog från kvitter eller något
>>
>>53060672
Ja men det är sinnessjukt.
>>
File: 1415343667112.jpg (42 KB, 356x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415343667112.jpg
42 KB, 356x437
>man osminkad zara larsson
>>
>>53060658
Saker som detta får mig att vilja göra en Anton

Ping säpo
>>
>>53060462
>nu är det BIFFIGA VITA MÄN som kollar Hamids ID-kort och vägrar släppa in honom i Sverige

Jag tror att du har missförstått någonting, min gode groda.

http://www.friatider.se/polisen-f-r-ansvar-f-r-id-kontroller

Även utan ID får man komma in i Sverige för att söka asyl.
>>
File: 1445522883291.jpg (43 KB, 364x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445522883291.jpg
43 KB, 364x419
>>53060729
jävligt ohederligt av han i så fall favä

>>53060749
okej, lycka till
>>
>>53060713
Är det din brud eller?
>>
>>53059744
>>53059781
>>53059802
>>53059835
>>53060282
t. tolvåringar
>>
>>53060749
gud är med dig, gör det
>>
>>53060765
>Även utan ID
nej står till och med i artikeln om man har ID så får man komma in, men de flesta har inte ID då dom kastar det innan dom kommer till Europa för att kunna hitta på så bra historia som möjligt
t.ex. inget ensamkommande barn kommer ha något ID-kort med sig, det kan jag garantera
>>
File: Donken.jpg (3 KB, 125x99) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Donken.jpg
3 KB, 125x99
>>53060658
>Tino Sanandaji gillar detta

When she crazy but the pussy game too good.
>>
>>53060793
>>53060824
Haha jag bara skojja xD
>>
>>53060794
Hon är inte tatuerad favä, men vi har snackat om att det vore kul att tatuera sig.
>>
>>53060730
Det här är framtiden dina föräldrar valde åt dig.

Gå med mig i revolutionen genom att ägna din tid åt 2d-flickor istället.
>>
File: zara larsson.jpg (74 KB, 481x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara larsson.jpg
74 KB, 481x511
Så, vad gör ni för att krossa könsnormen?
>>
>>53060931
Fan morsan alltså, jävla hora. Först julmusten och nu detta.
>>
>>53060852
Vad snackar du om? Det står ju förfan att om man säger att man villa söka asyl så släpps man in i Sverige, ID-handling eller inte.

Det enda är att du inte kommer kunna åka med tåg, buss och färja utan ID eftersom företagen inte vill riskera böterna ifall du skulle bli påtatt.
>>
File: 14054388545.gif (3 MB, 285x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14054388545.gif
3 MB, 285x225
>>53060884
ayy lmao

Men favä så borde Tino ha lite avstånd från SD...
>>
>>53060977
runkar till trannys
>>
File: saber.jpg (175 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saber.jpg
175 KB, 800x600
>>53060931
>>
>antyder id-kontrollen inte är en halkig backe

Snart slänger vi alla jävla asylboenden åt helvete och säger att de får hitta boende själva.
>>
>>53060990
>Vad snackar du om?
Att ID-handling krävs
>Gränspolissektionen vid polisens Nationella operativa avdelning kom idag med sin tolkning av förordningen om id-kontroller. Där framgår det att det kommer att räcka med att uppvisa en giltig id-handling med fotografi.
Inget ID-kort, ingen inresa alltså
vad är det du inte fattar?
>Det enda är att du inte kommer kunna åka med tåg, buss och färja utan ID
så hur ska dom komma över då?
med sin bil som dom drog över havet?
dessutom införda man inre gränskontroller som kollar bilar sedan tidigare
>>
sweden
>>
>>53061137
a
>>
>>53060747
bre bi
>>
>>53060549
what does "Wyd" means?
>>
Helt jävla lel ändå
>>
>>53061106
eller inför koncentrationsläger.... jag menar transitläger som KD vill göra
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21741310.ab
>>
>>53061183
what you doin'
>>
>>53061183
Want your dick?

Just a guess
>>
>>53061150
h
>>
>>53061183
By
Wyd din sida - By your side
>>
File: 1324490399199.png (480 KB, 669x2270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324490399199.png
480 KB, 669x2270
>>53061067
Lessen Sabel, jag har redan en frufu från öde/stanna natt.
>>
>>53058466
>>53059628
>>53060118
>>53060977
Ben bunu siktim
>>
>>53061194
Fan har de aldrig rest utanför Europa eller rest med flyg? Jävla tomtar.
>>
File: 15445543466.webm (2 MB, 420x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15445543466.webm
2 MB, 420x476
>>53061325
Någon sötpaj jämförde id-kontrollen med Berlinmuren.

Vad i hela friden är felet med vissa personer?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22034256.ab
>>
File: fate yuri.png (620 KB, 812x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fate yuri.png
620 KB, 812x612
>>53061237

det är ok, vi har alla våra smaker
>>
>>53061319
Kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmaz
>>
>>53061194
Men när jag åkte från Fredrikshamn förra veckan var det ID-koller.
>>
>>53061408
Ne işin var lan alamanyada
>>
>>53061408
>utländska

Fan vad äckligt, ändå.
>>
>>53061408
kackerlacka ut
>>
>>53061444
Şaşkın ördek götten dalar

>>53061462
>>53061494
kopierar från Thomas Gurs AB fast det behöver ju inte turken få reda på :3
>>
>>53061109
Läste igenom polisens sida också och jag tror att du har rätt
>För att en identitetshandling ska anses som giltig ska den vara officiellt utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet. Handlingen bör ej vara av alltför enkel beskaffenhet och ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn och födelsetid. Id handlingen ska också vara försedd med en individuell numrering, innehavarens namnunderskrift och foto samt uppgift om giltighetstid och vem som utfärdat handlingen

Det är ju bra iallafall.
>så hur ska dom komma över då?
Tror att det finns risk att de skiter i bilfabriken (som de har gjort i östeuropa) och bara går över bron. Blir nog fina bilder för expressen och aftonbladet att använda när de har letat upp det enda barnet på en skara med 100 personer och tar en bild när den försöker ta sig genom snön.
>>
>>53061506
>skiter i bilfabriken

Biltrafiken*
>>
File: Gurra-fixar-det.jpg (250 KB, 1365x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gurra-fixar-det.jpg
250 KB, 1365x830
>>53061506
Gummibåtar och sen dödsfall i Östersjön.

Då kommer de verkligen försöka få fram en skitstorm.

Bäst att sossarna och Steffo är snabba med att se till att inga båtflyktingar får söka asyl...
>>
>>53061391
>bilden
Ennis snälla
>>
>dkn man bor i det enda landet i världen där det anses rasistiskt, nazistiskt och fascistiskt att ha en nationell säkerhet
>>
>>53061506
>och bara går över bron
fast dom har ju staket uppsatta och liknande
dessutom finns ju som tidigare inre gränskontroller
tror detta får en effekt kortsiktigt i alla fall
det kommer få en ännu större effekt om Danmark börja införa gränskontroller
>fullständiga namn och födelsetid
Ensamkommande"barn" bokstavligen blåsta åt helvete
>>
>>53061505
El yarrağını görmeyen kendi yarrağını keser sapı sanar
>>
>>53059353
>klassiska herrhandskar i svart
>homofila
>>
>>53061444
Do you want to come to Sweden mate? We fix your teeth for free here.
>>
>>53061574
Bilaltrafiken*
>>
>>53061618
Nah I like it here and my teeth don't need fixing , thanks though.
>>
>>53061602
that one seemed rude, here is the last one i have Ottoman friend

"Fare giremediği deliğe kıçına kabak bağlayıp girmeye çalışırmış"
>>
>>53061646
That one is good but as rude as the one I told
>>
>>53061599
Kortsiktigt lär det ju få effekt iallafall ja.

Fast de här personerna som kommer till Sverige är ju knappast oinformerade, finns ju sidor på arabiska som beskriver allting om hur man tar sig till Sverige och vad man ska göra för att få så mycket bidrag som möjligt, de får säkert veta att man borde ha sitt pass tills man har tagit sig in i Sverige och sen slänga bort det och söka asyl. Man skulle kunna lösa det här genom att registrera folk direkt när de kommer över gränsen men såvitt jag vet är det ingenting de gör.

>Ensamkommande"barn" bokstavligen blåsta åt helvete

Det stämmer faktiskt, tror det var 98% av dem som kom utan leg (för att de är redan myndiga), och även om de gör som jag beskrev över så kommer ju Sverige åldersbestämma flyktingbarn så då sållas ju bort 80% av dem iallafall.

Ärligt talat hade jag föredragit ifall regeringen envist hade hållit kvar med sin politik i ett halvår till så att vi kunde få se en samhällskollaps och 80-90% av Sverige kunde vakna upp och förstå av bidragsinvandring inte fungerar.
>>
>>53061741
well maybe yours seemed rude to me because i used Google translate
because the ones i wrote werent very rude in Swedish if i am to trust a turkish born Journalist called Thomas Gur, he likes using comedy against the political and "progressive" establishment
>>
Så Skåne vill ha massinvandringen, eller?

Tänker på de som är arga över id-kontrollen.
>>
>>53061908
Skåne vill inte ha massinvandring.
>>
>>53061908
Nä, bara folk som jobbar i köpenhamn och cucks som klagar favä
>>
>>53058631
Enligt steam Mount & Blade: Warband 454 timmar.
WoW och CS 1.6 hade jag nog betydligt mycket mer på förut
>>
>>53061810
>Ärligt talat hade jag föredragit ifall regeringen envist hade hållit kvar med sin politik i ett halvår till så att vi kunde få se en samhällskollaps och 80-90% av Sverige kunde vakna upp och förstå av bidragsinvandring inte fungerar
Detta favä. Vi hade ändå gått över gränsen för galenskapen. Kunde lika gärna fallit ner i avgrunden så att folket vaknade upp
>>
>>53061908
de flesta vill ha massinvandring
>>
>>53061810
>Kortsiktigt lär det ju få effekt iallafall ja.
Ja men som du säger, ordet kommer börja gå ganska snabbt
problemet flyktingarna har då är att visar dom sitt ID-kort någonstans i andra EU-länder så tvingas dom oftast söka asyl där eller släpps inte vidare i alla fall
>åldersbestämma flyktingbarn
hoppas bara nu det verkligen genomförs i praktiken och inte bara blir en papperskonstruktion
>80-90% av Sverige kunde vakna upp och förstå av bidragsinvandring inte fungerar.
allt fler börjar väl inse det, många vill ju minska, fler än de som röstar SD
SVT släppte ju en undersökning några dagar efter regeringens presskonferans där det framgick att 7/10 ansåg att det var bra saker som regeringen föreslagit men att det var för sent
alltså skulle nog de flesta inte säga nej till fler skärpningar, speciellt inte med tanke på hur Moderaterna står och säger att vi borde avvisa i princip alla som kommer ifrån ett annat EU-land

Man ska inte underskatta hur politikerna kan få sina väljare att byta åsikt på vissa sätt
>>
>>53061908

eller logistiken vid id-kontrollerna
>>
>>53061908
Jag skulle också vara arg. Bästa vi kunde gjort är att inte ha dessa kontroller utan istället säga att vi inte tar emot fler asylansökningar.
Då påverkas inte handeln så här mycket men men
>>
>>53061908
Median lyfter ju bara fram de som stödjer deras egna politiska värderingar.

Fast jag vet inte om jag helt vågar säga att det skulle bli majoritet ifall det var en omröstning i Skåne om gränskontroller eftersom majoriteten av folket i Malmö är invandrare.
>>
>>53062077
Man kan inte bara neka alla att söka asyl.

Går det att dra in varje jävla bidrag så de inte vill söka asyl i Sverige samt hitta varenda hål i deras ansökning så man kan neka.
>>
>>53058741
glidmedel

t.
>>
>>53062104
Många invandrare vill också minska från det jag sett. Enda som vill ha mer är mediamänniskorna och en liten skala hipsters
>>
File: 1445863801214.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445863801214.jpg
25 KB, 400x386
>>53062164
man kan också göra som Danmark planerar att göra, ta deras värdesaker och tvinga dom betala för att bo på flyktingboendena

när Aftonbladet skrev om det så lät det bokstavligen som att det var judar som blev fråntagna sitt guld inne i koncentrationsläger
>>
>>53062164
>Man kan inte bara neka alla att söka asyl.
Jo det kan man. Utlys undantagstillstånd och meddela att vi inte kan ta emot fler människor och säg åt dem att söka asyl i andra europeiska länder.

Varför skulle inte det fungera?
>>
File: 1443897170488.png (440 KB, 716x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443897170488.png
440 KB, 716x499
>>53062022
Sen hade ju de åsikterna cementerats in också när tvångsdeporteringarna börjar och det blir motstånd, brutalitet mot polisen och kravaller.

Jag tror att vi kommer få det i framtiden med dagens situation också men inte till lika hög grad som att vi hade tagit in ett par hundratusen till. SMR kommer ju bli överlyckliga när de ser invandrare som slåss och gör oreda till både höger och vänster.
>>
>>53062309
Dublinförordningen
>>
>>53062284
Exakt.

>seriöst ge massor med bidrag, bostäder och annat trams helt gratis

>>53062309
Hur hållbart är det att utlysa undantagstillstånd när det inte riktigt är krigsnivåer?
Bättre bara att göra det så jävla tight som möjligt så i princip ingen kommer in.
>>
File: feminist ants.jpg (68 KB, 599x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminist ants.jpg
68 KB, 599x553
lmao
>>
>>53062345
>Dublinförordningen
inte han men följer man den så är det bara att skicka tillbaka dom till första land
i våra fall så skickar vi bara tillbaka dom till Danmark/Tyskland sedan blir det deras ansvar

är detta särskilt ansvarsfullt, tveksamt men det finns mycket i nuvarande situation som inte är ansvarsfullt
>>
>>53062345
Bryt den. Den har inte hållt hittils. Vi står inför en situation som den inte är gjord för. Så varför kan vi inte bryta den?
>>
ska lägga mig och titta på lite snabbspringning sov sött sverigepolare :3
>>
>>53060658
ja jag tog den från hennes twitter
>>
>>53061194
??? man måste visa ID som man ändå alltid har med sig vad är felet
>>
>>53062359
>Bättre bara att göra det så jävla tight som möjligt så i princip ingen kommer in.
Nej det är fittigt mot både öresundsregionen och invandrarna.
Kan vi som land inte ha lite ryggrad för fan?
Istället för stt göra allt för att komplicera för folk så kan man väl vara ärlig och säga att vi inte tar emot fler? Punkt

Mwn vi är för fega, för beta. Vi vill inte va kända som landet som stängde sina gränser. Istället förlorar vi miljoner på att försvåra för öresundsregionen så att vi fortfarande är en humanitär stormakti alla fall :^)
>>
>>53062699
Menade för asylsökningen.

Neka för allt man kan neka för.
>>
File: sCE37YJ.jpg (112 KB, 650x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sCE37YJ.jpg
112 KB, 650x1156
>dkn ingen fv

Godnatt
>>
>>53062757
>jvdk
>>
>>53062722
Men återigen så är det patetiskt. Tror fan migranterna uppskattar att vi är ärliga å säger stopp än att vi låtsas vilja ta emot dem fortfarande.

Kommer fortfarande ihåg uppdrag granskning när en syrisk kille fick det berättat för sig att det inte fanns jobb eller bostäder åt honom.
Han var helt chockad och frågade varför "era politiker sagt åt oss att komma om det inte finns jobb eller hus här? Tänkte de inte innan? Visste de inte om att det inte finns jobb?"

Vi förstör människors liv med våran fejk godhet
>>
>>53062880
Bror, självklart menar jag att man inte ska skicka samma signaler som får dem att söka sig hit som vi har gjort de senaste 20-30 åren.

De kommer ju knappast söka hit om man säger att det kommer enbart kosta dem pengar.
>>
File: image.jpg (123 KB, 266x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
123 KB, 266x440
Klockan är 2!
>>
File: 1437819287889.png (72 KB, 466x1483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437819287889.png
72 KB, 466x1483
>>53063014
>>
File: KvinnligOfficer.jpg (47 KB, 475x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KvinnligOfficer.jpg
47 KB, 475x536
>dkn ny pluton för det nya året
>dkn inget kvinlligt befäl
>dkn inget kvinnligt befäl som strängt säger åt dig vad du ska göra
>dkn inget kvinnligt befäl som tar upp dig på rummet för privata disciplinåtgärder
>>
File: image.png (177 KB, 290x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
177 KB, 290x807
>>53063034
>>
File: 1388897837400.jpg (792 KB, 1500x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388897837400.jpg
792 KB, 1500x1020
>>53063052

här får du istället
>>
>>53062971
Ja visst om det funkar. Men pga SD's tabbe med propagandan i Grekland så har det fått vänsteridioterna att sprida annan propaganda till migranterna att Sverige visst klarar av fler och att det finns jobb etc. Detta leder till fortsatt situation där folk ger sina sista pengar till smugglare för stt ta sig till rika Sverige i hopp om en framtid de inte längre kan få här.

Det mest enkla och ärliga skulle vara att gå ut officiellt och säga att vi nu under en viss tid inte tar emot asylanter
>>
>>53063050
>inget kvinnligt befäl du delar säng med när militären drar in pengar på filtar
>>
File: image.gif (127 KB, 765x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
127 KB, 765x569
>>53063083
Tack senpai
>>
>>53063050
Undra om hon är duktig och har förtjänat sin plutons respekt eller om hon är en inkvoterad fitta som alla hatar.
>>
>>53063103
>tabbe

Knappast en tabbe. Allt sånt behövs.

Det som behövs mest är att det blir officiellt, i Sverige får du INGENTING som flykting.
>>
File: 1357023857741.jpg (219 KB, 808x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357023857741.jpg
219 KB, 808x648
>>53063083
>>53063123
Vad händer?
>>
>>53063052
Vad har du för problem med klockan två din fitta?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_sUFuZHUzK0
>>
>>53063150
Håller med om att det behövs. Tabben var att de ljög om saker. De hade kunnat sprida samma info utan att överdriva. Då skulle det inte vart lika pinsamt
>>
>>53063135
Har de könskvoteringar i militären?

Jag vet att polisen har haft det och att en del i poliskåren ser ner något på poliskvinnor då många av dem inte var de bäst kvalificerade för jobbet. Det blir ju bara dålig stämning med sånt.
>>
File: image.jpg (793 KB, 765x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
793 KB, 765x2000
>>53063165
Vi /jp/ nu
>>
>>53063204
Som det spelar någon jävla roll.

Du sade ju själv att de redan kommer hit på lögner (>>53062880).
>>
File: 1357023884262.jpg (271 KB, 750x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357023884262.jpg
271 KB, 750x720
>>53063228
Funkar för min del.
>>
>>53063165
>>53063123

Flan-chan på ingång.
>>
File: tip.jpg (76 KB, 624x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
76 KB, 624x587
>själv så heter jag Gabriel
>>
kek
>>
>>53063228
Låter bra.
>>
File: 1455455549.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455455549.jpg
93 KB, 620x670
>>53063288
oy vey det är en ny shoah
>>
>>53063288
Stefan Löfven byggde en mur och han fick danskarna att betala för den
legendariskt favä

:^)
>>
File: KvinnligSoldat.jpg (172 KB, 690x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KvinnligSoldat.jpg
172 KB, 690x477
>>53063112
>dkn du inte ligger post med henne och ni måste ligga på varandra för värme

>>53063135
Vet ej. Båda sorter finns ju tyvärr.

>>53063207
Finns en del för tolkar och sånt. Men inte till vanliga befattningar. Däremot så finns det en del karriärkåta byråkrater på regementena som anställer en massa kvinnor för det ser bra ut i statistiken.
>>
File: 1438132256498.jpg (171 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438132256498.jpg
171 KB, 650x650
>>53063280
>>
File: 1357175910213.jpg (13 KB, 247x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357175910213.jpg
13 KB, 247x250
>>53063274
>hallå körsbärspojk

D-det är jag det, har du något problem med det?!
>>
File: image.png (1 MB, 765x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 765x2000
>>53063228
>>
>>53063256
Ja men det skulle inte get "refugees welcome" pöbeln en massa krut och skulle inte sporrat dem att sprida ännu mer falsk propaganda om hur Sverige tar emot alla om SD bara höll. Sig till fakta.
Hade räckt med att säga att det inte finns bostäder eller jobb. Fan skriv hur många år det tar för invandrare att få jobb bara
>>
>>53063328
Vad jag förstått har GMU blivit en lekskola och de tar in vad skit de kan få tag på. Men det stämmer alltså inte?
>>
File: K-Stew Oh you.jpg (132 KB, 301x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
K-Stew Oh you.jpg
132 KB, 301x450
>>53063327
Underbeskattat brev
>>
>>53063388

Nae, de är ganska restriktiva med det, åtminstone i antal.
>>
jag förstår inte 2d favä
>>
File: 21432412218606.png (7 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21432412218606.png
7 KB, 653x590
>>53063420
>Underbeskattat
>>
>>53063343

Nädå, har hört att tåhås älskar att ta oskulden på söta små pojkar som du.
>>
File: 1337557459468.jpg (650 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337557459468.jpg
650 KB, 1200x1200
Jag hoppas att ni som sitter och brevar Flan nästan tre på natten inte är autister.
>>
>>53063438
vilken 2d försökte du förstå
>>
File: topp glad flan.jpg (896 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topp glad flan.jpg
896 KB, 1000x1000
Borde vi införa 2am i Sverigetråden på allvar? Det är ju inte så att trådens 2dare gör något vettigare om natten.
>>
>>53063438
Det är nedtecknad autism
>>
>>53063388
Kvalité beror mycket på enhet och inriktning. Men jag har pratat med befäl som tycker att gemene soldat överlag har blivit bättre sen värnplikten avskaffades.

Rätt många hoppar av GMU för att de inte orkar med, fast fler borde ryka om du frågar mig.
>>
File: 1393272768577.jpg (1 MB, 700x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393272768577.jpg
1 MB, 700x3000
>>53063505
ne inga karantäntimmar
>>
File: image.gif (400 KB, 450x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
400 KB, 450x335
>>53063505
Aa
>>
File: 1451366414508.png (3 MB, 849x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451366414508.png
3 MB, 849x1200
>>53063438
Att tycka om 2d är som att lära sig ett språk, det kommer gradvis och du får börja med lättare grejer för att komma in i det, men när man väl har gjort det är det jävligt kul.
>>
>>53063616
varför inte bara lära sig ett språk
>>
File: 35090702.jpg (1 MB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
35090702.jpg
1 MB, 1500x1000
>>53063499

Varför inte?
>>
File: 1337511457396.jpg (248 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337511457396.jpg
248 KB, 600x600
>>53063505
>dkn börjar jobba igen på tisdag

Hellre 2d timme innan bögtimmen favä.
>>
>>53063563
Sant. Vi springer tråden dygnet runt.
>>
>>53063664
>>53063505
inga jävla timmar bögar det ger bara grund för förtryck
>>
>>53063664
Lägg dig när du kommer hem och vakna upp i tid för 2d
>>
>>53063636
Varför inte både och? Tänkte börja delta DJT nu i veckan för att lära mig Japanska att spela oöversatta spel med.
>>
>>53063438
lyssna in på vad >>53063616 säger

Det är tecknade serier som kan handla om lite vad som helst.
>>
>folk som hatar på 2d
rannsaka er själva
>>
File: 1361809339005.gif (866 KB, 200x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361809339005.gif
866 KB, 200x242
>dkn klarade toarulletestet
>>
File: 1352617428553.png (738 KB, 1190x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352617428553.png
738 KB, 1190x671
>>53064057
Toarulletestet?
>>
>>53064057
bre bild
>>
>>53064155
>han vet inte

>>53064195
n-nej
>>
>2dbögar
>normala
>>
>nya boken skulle varit klar 31 december
>den är inte klar

GG GRRM
>>
>>53058741
är omskuren och runkar normalt utan glidmedel, blev jag omskuren fel eller är det ett amerikanskt meém?
>>
File: 1442613297899.png (137 KB, 453x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442613297899.png
137 KB, 453x668
What's it like to have a swedish gf?
>>
>>53064426
Maybe /mena/ would be a better place to ask this question
>>
>>53064426
like i would know
>>
File: 1355116745492.jpg (135 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355116745492.jpg
135 KB, 1440x810
>>53064274
>googlar på toarulltestet
>arkiverad tråd på sverigetråden är bland det första som kommer upp

kek.

Sen spelar det väl ingen roll om man inte knular och särskilt inte om man föredrar 2d. Vet inte ens hur lång eller tjock min egen är.
>>
File: 1355124219998.gif (940 KB, 512x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355124219998.gif
940 KB, 512x400
>>53064426
Yes yes, very funny.
>>
File: 1374107630568.png (302 KB, 724x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374107630568.png
302 KB, 724x669
>>53064426
i dont know
>>
> försöker sova
> får den värsta rethostan jag haft sen 2014
HJÄLP
>>
>>53064519
Are you grill? Can I get into sweden by marrying you? Pls respond
>>
>>53064488
Söt flicka. Får man klappa henne?
>>
>>53064548
>sen
sedan heter det
>>
File: 1352166374891.jpg (178 KB, 1263x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352166374891.jpg
178 KB, 1263x709
>>53064553
I'm a girl when I'm online if that works. And you can get into Sweden by getting a nice tan and throwing away your passport after coming here.
>>
File: 1349866504225.jpg (246 KB, 1920x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349866504225.jpg
246 KB, 1920x2560
>>53064569
Klappa? Hade du tänkt hålla henne i handen också?

Sjuka jävel.
>>
>>53064628
>I'm a girl when I'm online if that works.
Vill du bli min online fv?
>>
>>53064628
>I'm a girl when I'm online
The fuck?
>>
>>53064679
N-nej inget oanständig.
>>
File: 1356562906401.jpg (980 KB, 1272x1990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356562906401.jpg
980 KB, 1272x1990
>>53064690
Jag tror att jag har Jamal här på kroken redan.

>>53064706
Look, I'm pretty much the best you're going to get around here.

Take it or leave it.
>>
File: 1354040569569.jpg (603 KB, 1274x1287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354040569569.jpg
603 KB, 1274x1287
>>53064734
Du kan få en slampig blondin, en silverhårig låli med mörk röst eller en flicka röstad av KitaEri.
>>
Now, I know you're a bunch of fucking elitist, /sverige/, however, I come bearing good music (and not planning to stay)
What do you think of Ulf's work? Anything/anyone else in his style that you can recommend? I especially like his "Nordvinterogon"

https://www.youtube.com/watch?v=pTuOHzsWIoE
>>
Adios swedes, I hope you all get gfs soon.
>>53064802
Erm..I think I'll leave it.
>>
>>53064904
I like Croatia.
>>
>>53064890

tar den silverhåriga lålin
>>
>>53064890
Detta >>53065031
>>
>>53064904
This is autism hours friend, you'll only find anime.
>>
File: 1352507907084.jpg (92 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352507907084.jpg
92 KB, 1280x720
>>53064904
I looked up dark, ambient music for you at a Swedish forum and I read that Sephiroth is kinda similiar to Ulf Söderberg's works.

>>53064968
You'll be back for me.
>>
File: Ginbei.png (84 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ginbei.png
84 KB, 600x337
>>53065031
>>53065041
Ingen väljer någonsing Kita Eri.
>>
File: 1451257045414.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451257045414.jpg
45 KB, 396x385
>>53065089
>anon kommer aldrig bli min fv
>>
>dkn de sa verkligen "Narcissa" på snabbspringet
>dkn en snubbe börjar flina
>>
File: 1450977168212.jpg (110 KB, 1350x903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450977168212.jpg
110 KB, 1350x903
Borde man spela igenom det här?
>>
>tråden död på en måndag morgon
jävla nbögar
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
Börja läsa känslosam yuri manga?
Vill bara ha något genuint
>>
>vaknar upp rastlös efter 4t sömn
Hehe mm
>>
>>53065600
Klockan är tre på natten anon
>>
>>53065402
Fann det, ser definitivt intressant ut så ska ta och pröva det själv i övermorgon.

>>53065681
Släpptes fem nya kapitel av Ballroom e Youkoso idag om du är intresserad, inte så mycket romans än men jäkligt bra serie.
>>
>>53065752
klockan är 4 ditt kvähä
>>
>>53065600
Hej anon
>>
>>53065752
hur viktigt är det att knäböja?
>>
>>53065783
Klockan är kvart över tre bae
>>
File: kontemplerande.jpg (224 KB, 600x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kontemplerande.jpg
224 KB, 600x848
>>53065773
Jag är mer en emotionell och kärleksfull typ
>>
>>53065827
Vad fan gör du i UK fortfarande, gick du på fel rikshaw den här gången
>>
File: 1451771376340.jpg (35 KB, 550x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451771376340.jpg
35 KB, 550x286
>>53065681
http://www.mangahere.co/manga/tamen_de_gushi/
>>
>>53065825
On du vill bli stor och stark är det nödvändigt

>>53065859
Jag vet inte ;_;
>>
>dkn drar ut den färdiga mikropizzan ur påsen
>dkn alla pålägg faller av och blir en klump
:/
>>
>>53065844
Har du läst IS? Inte haremserien med mecha men romansserien.

Den är bra iallafall.
>>
rumpa
>>
File: 1436751012876.png (147 KB, 745x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436751012876.png
147 KB, 745x814
>>53065949
>Har du läst IS? Inte haremserien med mecha men romansserien.

Vad menade han med detta?
>>
File: 1357024811024.gif (2 MB, 464x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357024811024.gif
2 MB, 464x371
>>53065995
Säg inget mer familj.
>>
>>53065949
Är det en förkortning för något?
>>
File: 1357017560675.gif (403 KB, 160x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357017560675.gif
403 KB, 160x224
>>53066020
>>53066027
Här får ni era icke-googlande bögar.

https://bato.to/comic/_/comics/is-r41
>>
File: 1447721956317.png (204 KB, 543x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447721956317.png
204 KB, 543x601
>>53066089
>I"s
>haha nej men bara googla is
>>
>>
>>53066089
>heter I''s
>lol googla IS

Säg Aizu eller något iaf lad
>>
>>53066026
r-r-rumpa!
>>
File: 1447507215851.jpg (141 KB, 543x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447507215851.jpg
141 KB, 543x405
>dejt imorgon
>dygnar


VARFÖR GÖR JAG SÅ HÄR
>>
>>53066125
>>53066144
Ja, för substansen is existerar ju inte.
>>
>>53066301
>dejt
Vad menade han med detta?
>>
File: 1450525344618.gif (2 MB, 379x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450525344618.gif
2 MB, 379x423
>>53066301
Ditt undermedvetna vill att du ska vara ensam och eländig
>>
>>53066305
För man skriver ju substansen is med stora bokstäver. Och nu hette den I''s till råga på allt.
>>
>>53066089

>I"s

Vad är det för jävla namn?
>>
>dkn klädde ut mig till flicka och onanerade till mig själv
Jag behöver en fv desperat, detta har gått för långt
>>
>>53066573
h1
>>
>>53066573

Låter mer som att du behöver en pv att knula din pojkfitta
>>
File: 140420410101.png (264 KB, 344x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140420410101.png
264 KB, 344x446
>>53066573
>>
var finns godaste pizzorna i stockholm?
>>
File: 1369277135857.jpg (12 KB, 335x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369277135857.jpg
12 KB, 335x241
>>53066573
>>
>>53066736
Här *knäpper upp gylfen*
>>
>>53058631
Cs 1.6, utan tvekan, säkert 5000+ timmar

Sen är det nog Runescape då jag aldrig gillade hur dyrt Wow var
>>
>Läser webmanwhan Lookism
Kvääää
döda alla mobbare
>>
Fattar inte hur folk kan snabbspringa, det är ju helt autistiskt.
>>
>>53067431
vad?
>>
>>53067431
Snabbspringare är autister, anon.
>>
13 timmar kvar tills ånga vinter rea är över

Vad köpa?
>>
>>53067643
>stötta ett företag som slänger runt folks personuppgifter till höger och vänster
hehe mm hoppas du förlorar alla dina pengar
>>
>>53067643

H1Z1 (till mig) xDdD
>>
how hard to learn your language? (sorry for mistake)
>>
>>53068283
>köpa jagjag spel


>>53068165
haha aa
Thread replies: 320
Thread images: 118
Thread DB ID: 380520[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.