[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 337
Thread images: 65
File: 1450363202504.jpg (38 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450363202504.jpg
38 KB, 480x720
edycja mowy polskiej

dziękuję pan Rej
>>
>>53041666
hej
>>
>>53041666
paljaki rabaki haha))
>>
Jesli dubsy to allahu akbar
>>
Powinniśmy docenić to, że mamy swój wlasny język, i nie jesteśmy od nikogo uzależnieni
>>
>>53041907
Powinnismy też docenić naszą kulturę, tradycje, historię i nasze osiągnięcia. Nie mamy żadnego powodu do wstydu.
>>
>>53041907
>wlasny jezyk
>nie zlepka ruskich i niemeckich slow
>>
>>53041907
>>53041985
P A L J A K I

R A B A K I
>>
>>53042016
t. ślonzok
>>
>>53042016
Polski Język piękny jest
>>
>chce ci się srać
>jak pójdziesz srać to od razu w sumie pod prysznic bo już i tak do łazienki trafiłeś
>jak się umyjesz to w sumie nie opłaca się siedzieć, tylko do wyra spać
>dopiero 18
ehh anoni
>>
File: 1446551437568.jpg (97 KB, 630x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446551437568.jpg
97 KB, 630x720
>sebik w gównowozie stoi pod blokiem od dwudziestu minut i gazuje w miejscu
>robi tak od wielu miesięcy
>>
>>53042016
>rosyjski
>nie zmongolizowany polski
o jak puchnę z pizdy
>>
>>53042240
srubokręt w opone i koniec gurba smieszkowania
>>
>>53042240
Dzwoń na psy
Postój na włączonym silniku powyżej 1min to mandat.
No chyba że zamknięte osiedle to jak nie pójdziesz zajebać, to nic nie załatwisz
>>
>tfw got a trip to the dessert this week
>tfw starting to get sick
>tfw it might be the swine flu
>>
>>53042344
(You)
>>
>>53042344
You don't have your language thread?
>>
>>53042322
jak to możliwe że całe osiedle trzyma pizdę cicho od tylu miesięcy?

nie pierwszy raz kretyn stoi pod blokiem po 20 minut

chciałbym mieszkać na osiedlu konfidentów i pizd, prawilniactwo to rak
>>
>>53042384 (you)
>>
>>53042384
Cos ty kurwa narobił
>>
>>53042406
Nah, there are too few Israelis for one

Besides, I like you guys :3
>>
>>53042408
a lewactwo to żuk
>>
>>53042419
(You)
>>
>>53042408
>prawilniactwo to rak
mówisz to komuś z pragi północ.
Wiem to aż nazbyt dobrze.
A ludzie się boją
>>
>>53042464
ty kurwo nie podszywaj się
>>
>>53042453
do you have qt jewish gf
>>
File: 1437306185648.jpg (14 KB, 318x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437306185648.jpg
14 KB, 318x284
proszę nie dawać się łowić ani żydowi ani żadnemu innemu obcokrajowcowi, w ostateczności zastosować solidnego węża

nie ma ani on ani nikt inny nic ciekawego do powiedzenia, przychodzi tu wyłącznie na darmowe śmieszki z anonków niezdolnych handlować banteru ni w ząb
>>
>>53041907
>nie jesteśmy od nikogo uzależnieni
jestesmy przecież pod okupacją niemiecką co bardzo dobrze widać, już chcą przyjeżdżać do polski kontrolować pis żeby polska stała się kondominium
>>
>>53042509
No
I want a qt Elf gf ;_;
>>
polska to jednak chujowa jest.
robiłem sobie skyline wrocławia dzisiaj i tylko jebany skytower jak kutas reszta depresja i bloki i kamieniczki gównianie.
jebany kraj.
>>
>>53042481
(You)
>>
>>53042529
Proszę się odjebać od naszego ozdobnego żyda.

Poznaję po stylu pisania. To wbrew pozorom normalna jednostka.
Reszty nie gwarantuje
>>
>>53042569
Anonie spokojnie. Damy radę
>>
>>53042590
gb2 joemonster
>>
>>53042643
>narzeka na to, że inni narzekają
>>
>>53042590
are there elves in israel then?
why wouldn't you want qt jewess, it is your destiny
>>
>>53042590
why do you think you welcome in this thread you fuckin soap
>>
>>53042643
>breslau
>skyline
x-{D
>>
>>53042590
I'll bite. Do you have some interesting stories from the days of your military service?
>>
>>53042881
it's our token jew.
he's here to bring us luck & prosperity but only if you post:
Sorry for being rude mr.Shekelstein itt
>>
>>53042453
We want to talk there in Polish.
But if you like us, i don't mind if you stay here desu
>>
File: 1437739131030.jpg (48 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437739131030.jpg
48 KB, 540x540
>jechuda we fredzie
>dobre goje już biegną do sztetlu po cymes chlebek przaśny od rebbe
>>
>>53042529
my po prostu przestrzegamy europejskich wartosci po to, aby jakis niemiec nam nie zarzucił
>>
>>53043059
Z nimi to jak z panienkami w necie. Wzbudzają niezdrowe zainterestowanie. Tylko w tym przypadku nie da się "tits or gtfo"
>>
Jak lurkuje /int/ na 4chanie w https to mój isp widzi tylko, że jestem na 4chanie? W sensie że nie wie na jakim boardzie jestem?
>>
>>53042726
Wut

>>53042847
I don't want my kids to be Jewish

>>53042881
Rude

>>53042913
I once was ordered to fix a machine that stretches the butthole.

>>53042997
Feel free to talk in Polish, I understand like half of it...kinda
>>
File: COME ON.png (2 MB, 1497x935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
COME ON.png
2 MB, 1497x935
4K
K
ATLANTIS
NO CZEMU TAM WY KURWA NIE GRACIE
>>
Anony dobry film jest w kinach teraz.
The Big Short o kryzysie finansowym.
Polecam
>>
>>53043358
a kto gra?
>>
>>53043441
twuj stary xddd
>>
>>53043161

Tak, oni tylko możą ogąlać ip adresy. Brak informacji.
>>
>>53043485
haha czaicie, bo big short penis xd
>>
>>53043441
Carell, Pitt (mało), Gosling, Bale.

Kilka inspiracji stylówą Wilka z Wall st, ale ton zupełnie inny.
Jak obejrzysz, to nie zagłosujesz na Petru
>>
>>53043161
dziwne pytanie.
>>
>>53043555
wreszcie jakis porządny get.
Ja akurat nigdy w życiu bym nie zagłosował na tego zjeba, ale powiem innym znajomym, którzy się wachają
>>
>>53043223
bo mnie stać na gi*rki i nie musze grać na serwerze z dodatkiem którego miałem dość 5 lat temu
>>
>>53043612
To jeszcze jako suplement dokument "Inside Job"
>>
אחי. אתה מגעיל. אני הראשון שהתחלתי להתחבב על הפולנים פה בת'רד. באת ותפסת לי את המקום. איזה נחש.
עכשיו המשימה שלי נכשלה.
>>
>>53043568
Gdzies tak inny anon napisał i chciałem się upewnić
>>53043513
Dzięki
>>
>>53043680
A dobra. Choć to już bardziej znane.
>>
>>53043612
Ale film obejrzyj. Jest na wypożyczalni, ale imo warto rzucić groszem, bo filmów fabularnych o niewygodnych tematach jest mało
>>
Dużo filmów tego typu oglądałem. Bardziej zależy mi na tym aby innym przekazywać tego typu rzeczy, ale obejrzę.
>>
>>53043223
>cataclysm

no własnie dlatego
>>
File: 46902973_p0.png (1 MB, 1110x1553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46902973_p0.png
1 MB, 1110x1553
Rak dzisiaj mocno
>>
>>53043962
Moja żona jak to obejrzała, to się przeraziła.
>>
>>53044207
dziecko mojej żony tak samo zareagowało
>>
>>53044207
Czy potrzebowała potem silnych, męskich ramion do przytulenia? Bo jak tak, to oglądnę z dziewczyną
>>
>>53044243
>dziecko mojej żony
t. rogacz
>>
>>53044243
A co powiedział chłopak żony?
>>53044280
Tak.
>>
>>53044357
jamal nie nadążał czytać napisów więc nie do końca mu sie podobało
>>
>>53043127
w tym przypadku trzeba użyć shekels or gtfo
>>
>>53044832
Dobre, następnym razem tak zrobię.
>>
>>53043752
מה תעשה, תצעק "כיבוש!!!"? חחח
>>
>>
>>53045200
to już wiadomo czemu niemcy najechali polskę. mojżesze naskarżyły, to niemcy przyjechali bronić demokracji
>>
File: 1446060411743.jpg (28 KB, 413x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446060411743.jpg
28 KB, 413x425
>>53045378
historia to jednak koło jest
>>
>>53043752
>>53045096
מתי המקום התמלא בישראלים אוטיסטים? חזרה לאף אקס פי
>>
>>53045445
ba.
>>
>>53045481
אחי אני אפילו לא יודע מה זה
>>
>fellow.pl nie diala
kurwa
ja
he huj
>>
>>53045605
להפסיק
>>
To ja mosche opowiem stary kawał. Chyba go mówiłem niedawno, ale chuj, może niektórzy nie znają.

Idzie sobie ulicą dwóch polaków wyznania kupieckiego przed II wojną i nagle cos widzą na chodniku. Jeden z nich mówi do drugiego wskazując palcem:
- patrz
- co?
- gówno!
- nie gówno, jakie gówno? toż to dżem
- nie dżem, tylko gówno
zrobili raban, ale w końcu jeden się uspokoił i powiedział, chodźmy do rabina, niech on rozstrzygnie spór. poszli, wzięli za parchatki i wrócili na miejsce zdarzenia.

Rabin usiadł, wziął próbkę na palec, skosztował, po czym wydał wyrok:
- panowie. to jest dżem. tyle, że on już był raz jedzony.
>>
>>53045834
למה לי? אני אוהב פולנים והטרדים הישראלים הם חרא רוב הזמן
>>
File: krokomon.png (8 KB, 417x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krokomon.png
8 KB, 417x319
>>53045941
śmieszny mnie równie mocno co za pierwszym razem, czyli całkiem całkiem
>>
>>53046121
tylko teraz tak a propo tego freda
>>
>>53046070
אבל ישו היה הקוטב
>>
File: monk.jpg (58 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
monk.jpg
58 KB, 1280x720
https://www.youtube.com/watch?v=pdZgkGI5h0A&list=RDpdZgkGI5h0A#t=2
postujemy ładną muzyczkę
>>
świeżutko z wykopu

https://www.youtube.com/watch?v=NqvwHQnCG18&feature=em-uploademail
>>
>>53046304
Facet jest o tyle przechujem, że kiedys pracował w newsweeku. Trzeba mieć jaja.
>>
>>53046832
>siedzi w piwnicy w murice, gdzie nic i nikt go nie może ruszyć
>spalił prawie wszystkie mosty w polszy
>trzeba mieć jaja
zdechłem
>>
File: scooby_doo_21.jpg (53 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scooby_doo_21.jpg
53 KB, 720x540
>>53046832
>Trzeba mieć jaja.
no i co w tym dziwnego - prócz tego, że maluje oczka to całkiem zwykły chłop jest przecież
>>
>>53046908
No trzeba mieć. Zwłaszcza, że jego popularnosć rosnie
>>
>>53046304
ehh, niby go lubie ale wkurwia mnie te "wywyzszanie sie" ze on teraz do amerykanskiej cywilizacji nalezy i wogole.
z drugiej strony przynajmniej nie jest kompletnym lemingiem i wie ze dyktatura to dobra rzecz
>>
>>53047062
i tak lepsze zeby plebs ogladaj tego maksia reksia niz jakiegos michnika
>>
>>53047062
ma ten wkurwiający amerykański styl, ale przez to jest dobry zarówno dla obcokrajowców, jak i zwykłych polaków.
>>
>>53046304
myślicie, że siedzi w piwnicy bez spodni?
>>
>>53047062
o biedak ma ból pizdy że ktoś jest od niego lepszy bogatszy i biedniejszy

lepiej żeby wszyscy mieli po równo czyli nic cnie towarzyszu??? biedę masz zakodowaną genetycznie zwierzaku
>>
>>53047226
Ja mysle, że jego spodnie siedzą bez niego w piwnicy

>>53047254
a nie przechodźmy w skrajnosci.
>>
File: 1120549.jpg (53 KB, 449x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1120549.jpg
53 KB, 449x744
>>53047226
podziemny buntownik, okaz troche szacunku!
>>
>>53047174
ale tylko Polacy go oglądają
>>
>>53043677
ale cwaniak, bys byl taki cwany w realu przegrywie bys mial dziewczyne
>>
File: no i chuj.jpg (96 KB, 550x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no i chuj.jpg
96 KB, 550x367
>>53047226
na bank, w usa życie drogie jest a to co zarobi z filmików i sprzedaży dywanów to pewnie ledwo starcza na opłatę tej piwnicy i jednej marynarki wypożyczonej, te telewizorki z tyłu to przecież chyba zajebał ze śmietniska
>>
>>53047306
Wiem, ale mówię, że jego filmiki też można zapodawać jakiemus ciekawskiemu obcokrajowcowi, zwłaszcza, że dodaje on napisy po angielsku
>>
>>53047362
Każdy orze jak może
>>
>oglądanie człowieka który wierzy, że ESZELĄ steruje ludźmi
mam kurwa nadzieję, że tego nie robicie
>>
Obszczauem muszle klozetowa :^]
>>
>>53047254
Chodzi mi o to ze małpowanie amerykańskiej demokracji nie przyniosłoby nam automatycznie jakiegoś ogromnego kapitału.

Tak jak te lemingi z zachodu co mówiły ze Ukraina będzie bogata gdy będzie stylizowana na miarę "europejskiej" demokracji.
>>
>>53047421
tylko wsiury orzą
>>
>>53047370
Dodaje też na tych polskich? Bo ostatnio nie mogłem znaleźć.
>>
>>53047452
t. stulejarz
>>
>>53047495
;_;
>>
Tak w ogóle to co się stało z tym Kolonko, że on ma tyle spalonych mostów w Polsce? I co robił w Newsweeku?
>>
>>53047518
Jego ostatni odcinek o awanturę o trybunał miał napisy.
>>
>>53047579
objadł się golonko
>>
>>53047495
wsiury to jest sól tej nici
>>
>>53047548
nie płacz tylko nakurwiaj do pługa póki jeszcze można użyźniać te gównogleby na twoim wypizdowie

na czym mają zimnioki rosnąć i cebula
>>
i co kurwy lewaki, teraz Max znowu będzie na głównej stronie YT przez tydzień redpillował plebs
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_3rs8DsvIJ0
>>
File: skislem.jpg (23 KB, 248x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skislem.jpg
23 KB, 248x292
>>53047614
ty kurwa bandyto
>>
>>53047627
na maxa

>>53047636
na twoich łzach i bulodupie
>>
>>53047678
debil mówi "cholera" w Sejmie

dyscyplinarka
>>
>>53041666
Dziękujemy Panu Rejowi
>>
>>53047678
>Kukiz '15
>>
>>53047658
HEHEH WSIADAJ JEDZIEMY NA GÓWNA XD
nie ma nic gorszego niz jebany rak z sadistica, pierdolone kurwy jebane
>>
>>53047889
w sumie to jedyna normalna opozycja obecnie, myślałem że kukiz z liroyem będą pośmiewiskiem nr 1, a oni w porównaniu do nowoczesnej samoobrony to są teraz poważnymi, konstruktywnymi politykami
>>
>>53048145
jak się sprawdzą, to wygrają następne wybory.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=e7fIuU_dPBE
>>
>>53048578
haha ale śmieszne, czarny powiedział banan
niemoge
>>
>>53048682
nie bądź rasistą chuju
>>
File: 1451271198670.gif (133 KB, 311x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451271198670.gif
133 KB, 311x366
>>53048578
usuń to
>>
>>53048682
najgłośniej śmiały się ponoć koleżki z jego własnej partii
>>
File: le happy frog.jpg (24 KB, 394x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le happy frog.jpg
24 KB, 394x458
>czekaj tydzień na 100eur bonusu od kanadyjskiego brokera
>a chuj tam, widocznie się nie załapałem
>sprawdź konto, przyszło 150eur z przeprosinami za obsuwę, bo okres świąteczny

i tak proszę państwa wygląda zachód.
>>
Kurwa, ale zimno!
>>
chce ktos na skypie masturbowac do siebie nawzajem
>>
>>53048145
Tak własnie posłuchałem kilku wypowiedzi Liroya. Raperem był chujowym, ale mądrze powiedział.
Żyjemy w dziwnym swiecie, gdzie muzycy są bardziej kompetentni od polityków.
>>
>>53049176
Chcesz się poprzytulać?
>>
File: 1444853812034.jpg (80 KB, 446x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444853812034.jpg
80 KB, 446x602
>>53049176
jak przysłowiowe ja pierdole
>>
>>53049244
>>
File: 1.jpg (121 KB, 614x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
121 KB, 614x149
Kto tutaj /PolskaSzkołaDyplomacji/?
>>
>Jeszcze w tym miesiącu szef MON Antoni Macierewicz (67 l.) w porozumieniu z szefami Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma odtajnić tzw. zetkę, czyli najtajniejsze akta Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś kryje on tajemnice byłych esbeków i ich – nie ujawnionych do tej pory – tajnych współpracowników. To prawdziwe pójście na wojnę z postkomunistycznym układem.
coś czuję, że walka o """""""demokrację""""""" jeszcze się bardziej nasili
>>
File: lelem3.jpg (59 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lelem3.jpg
59 KB, 395x401
>>53049400
>rowerzystów i wegetarian
>>
>>53049244
a masz ładnego dziewczęcego penisa?
>>
to jest lepsze
https://www.youtube.com/watch?v=27OVfiTd788
"Myslę, że należy zatkać czarne dziury, o których jeden z przedmówców własnie mówił"
>>
>>53049442
no ja nie wiem czy po tych 26 latach to tam cokolwiek jeszcze zostało
>>
>>53049400
już chyba ja byłbym lepszym szefem MSZ żbsz
>>
>>53049482
no c;
>>
>>53048813
zcuckował im mężów już widać.
>>
File: 1447980431122.gif (1 MB, 360x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447980431122.gif
1 MB, 360x202
>>53049400
>rowerzystów i wegetarian
>>
Czemu jak włączę tvn24 to słyszę tylko szczekanie?

Czyżby mój mózg uodpornił się na postkomunę?
>>
Ech, gdzie moje tureckie opowiastki
>>
File: photo.jpg (3 KB, 88x88) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
3 KB, 88x88
Ale w sumie nawet spoko koles
https://www.youtube.com/watch?v=pCr9fNY8hX0
na pewno lepszy Polak od reszty POwców
pic related, żona
>>
>>53049400
niemożliwe

sosik poproszę
>>
>>53049399
ale raczydło
>>
>>53049637
spot wykonany profesjonalnie, ciekawe ile kosztował
>>
>>53049400
>>53049695
http://www.bild.de/politik/ausland/polen/eu-kommissar-will-polen-unter-aufsicht-stellen-43997696.bild.html

>Wir wollen lediglich unseren Staat von einigen Krankheiten heilen, damit er wieder genesen kann“, rechtfertigte der Minister das Vorgehen seiner Regierung gegen staatliche Medien: „Dort wurde unter der Vorgängerregierung ein bestimmtes linkes Politik-Konzept verfolgt. Als müsse sich die Welt nach marxistischem Vorbild automatisch in nur eine Richtung bewegen – zu einem neuen Mix von Kulturen und Rassen, eine Welt aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energien setzen und gegen jede Form der Religion kämpfen. Das hat mit traditionellen, polnischen Werten nichts mehr zu tun.

>Radfahrern und Vegetariern
>>
>>53049400
w rzeczypospolitej obojga narodów nie było rowerzystów i była stronk, a teraz?
>>
>>53049695
a może wklepać 'waszczykowski+rowerzysci' w goglach
>>
>>53049783
a jednak
>radfahren
>>
>>53049400
Co wam się w tym nie podoba? Ironicznie przedstawia wpółczesne, stereotypowe postępactwo, które potrafi tylko kalkować to co jest trendy na zachodzie. Dosłownie wystarczy minimum czytania ze zrozumieniem.
>>
File: 1450724967604.jpg (267 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450724967604.jpg
267 KB, 600x900
>>53049636
>idź na cmentarz umyć groby
>grób obok płytę myje locha z cycami pik rel
>zaszła jej ta tafla szronem bo przymroziło
>"przepraszam, ma pan może drapaczkę?"
>co jest kurwa
>obracam się
>stoi na mnie patrzy przebiera nóżkami rączki założyła na cyculach z zimna
>"nie, ale mogę panią podrapać bez tego"
>taki poszedł chłodny skurwiel że aż mi znicz zgasł w ręku
>locha odeszła na bezpieczny dystans i już mnie nie zaczepiała
>>
właśnie jestem zjebany ponieważ miałem w kieszeni dwie stówy i nie wiem jak ale rozerwała mi się jebana kieszeń i te dwie stówy mi wyleciały z tej kieszeni...
a rano kurwa zgubiłem karte bankomatowa, kurwa nie mam karty, nie mam dwóch stów i nie mam kurwa jak wrócić do katowic by z katowic później się dostać do rybnika i nawet kurwa nie mam drobnych i dostać się spowrotem do mojego mieszkania, płacąc za metro
ja pierdole
>>
Czy tylko mi się wydaje czy Jaruś wygląda trochę jakby umarł w środku zawsze jak prowadzi Guten Tag TVN?
>>
>>53049858
kiedy taki jest właśnie obraz lewicy według tych prawicowych pizdeczek
>>
File: images (4).jpg (18 KB, 424x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images (4).jpg
18 KB, 424x346
I'm thinking visit Poland for a week in vacations,should I be worried that I'm not white?The people usually are racist?

>my ethnicity is "pardo" ,probably number 9-10
>>
>>53049884
autostop
>>
>>53049858
lewacy nie słyną z intelektu
>>
>>53049918
obraz jest taki, jaki sobie wypracowaliscie
>>
>>53049881
chyba przerażający skurwiel z zakazem zbliżania się
>>
>>53049966
people in warsaw and tri-city are tolerant, you can get your ass kicked anywhere else
>>
>>53049979
zgniłem z idioty
>>
>>53049918
bo taka jest współczesna lewica, pedały, tranie i globalne ocieplenie, poza tym inne tematy nie istnieją
>>
>>53049858
Nie no wszystko spoko - parafrazując klasyka:
>Jestem poważnym ministrem, ten kraj jest poważny
>>
>>53050002
wy też nieźle pracujecie na obraz bandy gimbusów od korwina, nabuzowanych stadionowych zwierząt i fanatyków
>>
>>53049966
you'll probably end up hanged 3 days after arrival
>>
>>53050099
pytanie tylko, dlaczego nie ma balansu?
bo z jednej skrajnosci, przechodzimy w drugą
>>
>>53050070
a co tam nie ma poważnego niby? powiedział po prostu, że ślepe postępactwo nigdy nie było polską tradycją
>>
File: one fuck man.jpg (43 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
one fuck man.jpg
43 KB, 480x720
>>53049966
you'll probably end up fucking 3 girls on your first day
>>
>>53049966

Never fucking reply to me again unless you`re contributing to the thread.
>>
>>53049881
Jenn Kaelin
małe suty, ale dobra
>>
>>53050061
zapomnoałeś o in vitro i aborcji
>>
>>53049978
tak kurwa teraz o tej poirze
>>
>>53050180
fakt faktem, że mógł być bardziej elokwentny.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CfmB-cgH9P4
anoni szanują? lubię takie melodie
>>
>>53050061
a współczesna prawica?

>ale go zaorał, istna masakra xd
>haha ale lewaki mają bul dupy xdd
>jebać żydów xd
>>
co te polaki sie tak w tatrach tera zabijajo? Jakis nowy trend jest?
>>
>>53050262
a czemu nie? zawsze jest ktoś, kto się nie boi zatrzymać
ale ciepłe kalesonki to ty mam nadzieję masz
>>
>>53050349
składajom ofiary dla petru z dziewic
>>
File: 1366357323191.jpg (64 KB, 600x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366357323191.jpg
64 KB, 600x630
>-14
>>
>facet się wygłupił
>hurr durrr dobrze powiedział
też nie lubię rowerzystów, ale kurwa mać ten facet jest urzędnikiem państwowym, powinien umieć w elokwencję
>>
>>53050295
>kto pali Sobieskie ma życie królewskie
>>
>>53050021
>>53050195
got it,thanks
>>
File: 1445281075132.jpg (323 KB, 658x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445281075132.jpg
323 KB, 658x437
>>53050418
cioto rowerowa twoje miejsce w dole z wapnem

czekaj Andrzi podpisze kurwa ustawę że do rowerzystów można strzelać
>>
File: 1450420343999.png (11 KB, 470x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450420343999.png
11 KB, 470x454
ej kurwa jakies fajne filmy widzieliscie, albo moze chcecie mojej rady
>>
>>53050468
as long as nobody mistake you for a muslim guy everything should be okay
>>
>>53050613
poproszę radę za tysiąc
>>
>>53050613
kupuje samogłoske
>>
>>53050689
spierdalaj byłem pierwszy
>>
>>53050613
to ja poproszę po jednej nutce
>>
>>53050642
czerwoni va banque
>>
>>53050744
>>53050689
>>53050642
Ż
>>
>>53050744
*ding*
>>
>>53050642
MISTRZOWIE CZTERYSTA
>>
>>53050555
mieszkam w miescie z populacja okolo 30k i czuje sie jak debil samotnie jezdzac na rowerze
a szkoda, bo lubie
>>
>>53050829
big cyyyycc...nie wierzę elektrykom?
>>
>>53050857
hah debil a czytac ksiazki tez lubisz?
>>
>>53050750
jakie to typowe. jak zawsze stawiacie wszystko na jedną kartę
>>
File: okraglystol.jpg (37 KB, 600x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
okraglystol.jpg
37 KB, 600x391
>>53050750
>>
>>53050875
gratulacje wygrał pan finał miesiąca i otrzymał tytuł spierdoliny
>>
>>53050617
desu there's a chance,but if I walk with my brother that's white is it less dangerous?
>sounds strange,but Brazil is extremely mixed,my father is pardo and my mom white,so...
>>
File: zieloni.jpg (26 KB, 480x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zieloni.jpg
26 KB, 480x337
>>53050837
>>
>>53050907
you have a white brother? are you adopted?
>>
File: ity.jpg (215 KB, 1466x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ity.jpg
215 KB, 1466x1050
>>53050885
>ze mnie koledzy naprawdę się śmieją, że książki czytam
>gdy przychodzą na wódkę to zerkając na półki z książkami zawsze któryś musi powiedzieć "zobacz hehe anon jaki głupi książki czyta
>>
>>53050907
don't come here

you'll get beat up and crucified

I hear Germany is nice tho
>>
File: 1444688583152.png (43 KB, 618x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444688583152.png
43 KB, 618x737
>>53050902
d-dziękuje Panie Robercie, chciałbym też podziękować moim szanownym konkurentom za to, że słoń im na ucho nadepnął
>>
>>53050951
no po prostu scyzoryk się sam otwiera. a pewnie zasady dynamiki newtona też kurwa znasz? jak i obliczanie pochodnych funkcji zmiennych?
>>
co jest kurwa

co wyscie nawyczyniali x-{dddddddddddd
>>
>>53051029
>zasady dynamiki newtona
c-ciało wprawione w ruch ma wypierdalać?
>>
>>53051014
chyba na chuj
>>
wybieram bramkę numer jeden
>>
>>53051057
nowociota karakanowa
>>
>>53051061
zejdź mi kurwa z oczu i abym cię więcej nie widział tutaj, menso zapchlona.
Obniżasz poziom.
>>
File: 1447422199453.jpg (330 KB, 1400x3200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447422199453.jpg
330 KB, 1400x3200
>>53050907
They are a places where at night you can be beaten for anything
>>
>>53050930
no,this is kind common in Brazil.
I'm lightskin black + smooth black hair + dark eyes and my brother is white + curly hair + green eyes
>>
File: WYiBPmf.jpg (38 KB, 960x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WYiBPmf.jpg
38 KB, 960x728
>>53051106
alę proszę mnie nie obrażać bo to się zakończy drogą sądową
>>
>>53051172
It's really fascinating. Yawn
>>
>>53051172
You better tell us if you like Sarcófago, Olho Seco and Titãs. If you don't, fuck off
>>
File: 1432554929798.jpg (7 KB, 232x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432554929798.jpg
7 KB, 232x197
no japierdole wszystkie dobre seriale kurwa za 3 miesiace bedo
>>
>>53051233
ale pedra to ty szanuj, może nas będzie chronił przed żydami
>>
File: 401px-Juscelino.jpg (37 KB, 401x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
401px-Juscelino.jpg
37 KB, 401x599
A reminder, that one of Brazilian presidents was Polish
https://en.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
>>
File: Vici.jpg (33 KB, 270x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vici.jpg
33 KB, 270x400
>>53051355
>Kubiczek
brzmi słodko
>>
>>53051345
Nic nie jest w stanie ochronić nas przed nimi.
Jedyna szansa, to to, że się sami rozpierdolą.
Pod wieloma względami są do nas podobni mentalnie, przy czym mają więcej auto-hate'u niż go pokazują publicznie
>>
>>53051335
>za 3 miesiace
no nie sądzę lamusie
>>
>>53051410
>auto-hate'u
>>
>>53051396
Bo to słodki prezydent był. Miodzio
>>
>>53051466
ale na wiki napisane, że czech i rumun z pochodzenia a w dodatku pedro więc polak z niego po chuju wes panie anonie
>>
>>53051462
no co? to już apostrofa nie wolno?

a pic related Polska wioska w Brazylii. Parana, dokładniej, Curitiba

Dużo Polaków na południu Brazylii. Co ciekawe, same jebane burżuje
>>
a Nigela Faragea ktos chciał zajebać
>>
>>53051120
:(
>>53051295
Yeah,surprised that you know these bands
>>53051355
he was a nice president
>>
>>53051439
>Duchowny
>jego przodek był dosłownie księdzem
>>
>>53051508
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Brazilians

>Notable Polish Brazilians
>Juscelino Kubitschek, President of Brazil

a tak serio, to sam już nie wiem, cos popierdolone jest na tej wiki, ale czytałem, że jego matka Polką była, a nie Czeszką.
>>
>>53051572
>surprised
Actually, brazilian punk / metal used to be well known thanks to Sepultura and Ratos de Porao back in the 80s and 90s. Nowadays it's mostly a trivia. It's kinda funny, because you were inspired by Swedish crust in the first place
>>
>>53051609
jego ojciec miał na nazwisko de Oliveira, ale korzenie miał polskie

jego matka była czeszką, miała na nazwisko Kubiczek
>>
>>53051688
czesi to polacy w wyparciu, więc wszystko się zgadza
>>
>>53051688
No i wszystko jasne. Zwłaszcza że w Polskiej tradycyji, dziedziczy się po Ojcu, nie po Matce.
>>
>>53051739
>tradycyji
>Ojcu
>Matce

co to za dziwaczna diaspora co pisze pod polską flagą
>>
>>53051713
>>53051739
ale w sumie geny to miał zajebiste.
z takimi genami nie można być spierdoliną

>>53051796
A kysz, maro nieczysta!
>>
>>53051355
Ale jaja. A więc to on przesunął stolicę z Rio do Brasili. To tak jak Ziggie Waza
>>
>>53051355
a więc brazylia jest prawilną ziemią polską
>>
File: o fug.gif (410 KB, 221x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o fug.gif
410 KB, 221x196
>>53051355
>wszyscy są polakami robakami
>>
>>53051662
I know that Sepultura was famous outside Brazil,but didn't knew about ratos de porao,that's great. I've met the Cavalera brother's,they are nice persons
>>
File: 1402694052606.jpg (237 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402694052606.jpg
237 KB, 1024x768
https://www.youtube.com/watch?v=UjjiE0OD4K0

SZYKUJCIE DUPY

SPACE COP KURRRWAAAA
>>
>>53051979
a przynajmniej Parana
>>
>>53051439
chujowy gust masz przegrywie, nie odpisuj do mnie
>>
>>53051979
Próbowalismy co nieco skolonizować, ale odpuscilismy ze względu na drugą wojnę.
Ale ludzie zostali.
Nie wiem, czy wiesz o Polskich Haitańczykach
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Haitian

Jako jedyne białasy moglismy posiadać ziemię a ich król nazwał nas "honorowymi czarnuchami".

Stało się tak dlatego, że zamiast mordować murzynów walczących z francuzami, dołączylismy do partyzantyki
>>
File: ren.jpg (50 KB, 643x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ren.jpg
50 KB, 643x552
>>
>>53052064
I also have met Max Cavalera. He is like a big kid. But I like him. Nowadays Sarcofago is more respected and Mystifier, when it comes to Metal. From rock you have Mutantes, and Pato Fu (only because of Cogumelo records) and some old farts. However, average Polish person doesn't listen to rock or metal, so don't expect anyone talking about it in warsaw, especially.
>>
>>53052108
a potem był ten nieszczęsny mecz
>>
>>53052177
oj jak kisnę
we mnie wielu ludzi widzi geniusza, ale inni mają na to wyjebane
>>
>>53052227
nie było aż tak źle.
>>
>>53052091
jesteś zerem, pewnie wolisz jakieś romcom dla pedałów
>>
>>53052108
Rząd haitański dwukrotnie przypominał sobie o istnieniu Polaków. Pierwszy raz za czasów dyktatury Papy Doca, który nienawidził elity mulackiej i jej francuskiego charakteru, a jednocześnie szukał afrykofilskich symboli. Stawiał wtedy Polaków za wzór umiłowania wolności i odwagi, nazywając ich białymi Murzynami Europy

wew lad
>>
>>53052467
zapomniałem memicznego grotu, no ale już chuj
>>
>>53052467
Trzeba się z tym pogodzić. Ale z drugiej strony, podoba mi się to. Zawsze bylismy anty-estabilishmentowi.
>>
>>53052220
the average Brazilian don't listen to metal too,pato fu is ok,but os mutantes are extremely venerated here specially because the fight they had against the dictatorship in mid of 60's
>>
>>53052696
do you like Brazilian shemales?
i do
>>
File: usun to.jpg (40 KB, 552x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
usun to.jpg
40 KB, 552x372
>>53052751
>>
>>53052696
That's interesting to hear. I actually tried to understand your culture a little more. You had this pretty cool president nicknamed Lula.

Out of curiosity, is it getting better, or is it still same old, same old?
>>
>>53052814
Braun-daun
>>
>>53052751
Bianca Hills is GOAT desu familia
>>
File: 143785014440.gif (1023 KB, 500x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143785014440.gif
1023 KB, 500x252
>>53052814
niech nie usuwa, będzie dowód jak przyjdziemy jego usunąć
>>
>>53052898
dobry film w pikreli. polecam
>>
>>53052696
From what I know, metal is popular in poor areas, while hip-hop is popular among the rich kids. In Poland it's the opposite.
>>
File: 1431096429767.gif (3 MB, 267x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431096429767.gif
3 MB, 267x360
>>53052751
>>
>>53052439
nie odpisuj do mnie przegrywie jebany z twoim zacofnym slunskim gustem
>>
>>53052968
jesteś śmieciem bez dobrego smaku, pewnie w dodatku z Poz*ania
>>
>>53052961
o kurw
>>
>>53053032
na chuj do mnie dalej przegrywie odpisujesz, oglodaj swoje zjebane seriale co na czarno biolym telewizorze z babka oglodales
pierdolony wiesniak
>>
>>53053092
sztuczne. za wyjątkiem penisa
>>
>>53053147
bo jesteś głupim zjebem bez gustu i muszę mieć pewność, że to do ciebie dotarło, lamusie jeden
>>
>>53052961
sosik błagam
>>
>>53053237
Sarina Valentina. Ma większego kutasa od ciebie
>>
>>53053199
pierdolony przegrywie bez gustu, usun sie z póli genów bo szkoda ławek w szkole na twoje niedorowzwiniete potomstwo z gwałtu
>>
File: ayylmaolmaoayy.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayylmaolmaoayy.jpg
18 KB, 400x400
>>53053265
>>
File: 1426447730537.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426447730537.jpg
1 MB, 1920x1080
znacie jakies spokojne muzyczki które miło posłuchać nocą?
>https://www.youtube.com/watch?v=jEgX64n3T7g
>>
>>53053269
>ławek w szkole
chyba o sobie piszesz durny gimbusie, w sumie to nawet tłumaczy twój kompletny brak dobrego smaku
>>
>>53053269
>póli

usuń to
>>
>>53053265
no niestety nie, ale projektuj dalej

może kiedyś ci urośnie od tej złości
>>
>>53053343
słucham tego codziennie przed spaniem
https://www.youtube.com/watch?v=lxZpEFJhO6k
>>
>>53053389
najpierw sobie zmierz, zanim będziesz udawać, żes jest zwierz.
twoje banty, to o chuj dupe kanty
nie masz bata, bo twoja stara to małolata
>>
>>53053344
skonczylem twoja kariere przegrywie, wypierdalaj z mojej nitki swoje chujstwa ogladac, nie jestes tu mile widziany
>>
>>53052751
No hahaha
>>53052816
Lula was a really great president, he fixed the damage of the military dictatorship in 80's,he paid the debts to the international banks and focussed to improve the social area instead of make the richies get more riches.
Every time you see a Brazilian in 4chan that hates his government (or Dilma) is because probably this person don't represent the average citizen
>I believe that +80% of Brazilians users here, in general, are from extremely riches families(even for Americans/Europeans standards) and don't give a fuck about the society
>>53052927
Yeah,that's because a lot of people here don't speak English,and the "rage" in hip-hop are usually transmitted on lyrics and in heavy metal songs are in the melody and rhythm
>>
File: 1396271798172.jpg (19 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396271798172.jpg
19 KB, 200x200
ej cioty jak to jest ze macie taki chujowy gust w muzyce, zawsze jak ktos sie spyta "e xd zapusciscscsc nute xddd" to wy kurwa wrzucacie jakies gówno z lsd
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53053497
>póli
>>
File: bartoszewski.png (119 KB, 657x913) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bartoszewski.png
119 KB, 657x913
>>53053546
bo dotykasz się w nocy
>>
>>53053458
tyle mówisz o kutasach i jeszcze się zachowujesz jakbyś miał okres

na pewno nie jesteś dziewczynką, mały karachujku?
>>
File: 11.jpg (2 MB, 9999x5903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
2 MB, 9999x5903
>>53053565
>>
>>53053533
>>I believe that +80% of Brazilians users here, in general, are from extremely riches families(even for Americans/Europeans standards) and don't give a fuck about the society
I believe, but there are actually did happen to be a genuine Brazilian thread. We even were invited here as honorary "3rd world country" (I don't know if I should choke you for saying that, or hug you). Anyway, the trend stopped in 2015.

One Brazilian once explained to me that he listens to the music that is 90% hate. If a song doesn't have it enough, that he doesn't listen to it. And by hate, he meant speed, ferocity and hardcore
>>
File: arti.jpg (69 KB, 531x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arti.jpg
69 KB, 531x931
elo
komu zajebać na dobranoc
>>
>>53053458
Twoja dziewczyna mówiła, że w chuj większy od twojego :^)
>>
>>53053680
temu głupiemu gimbusowi bez gustu >>53053497
>>
>>53053628
O kutasach powiedziałem raz, swoją blagę chuju wreszcie zmarz.
Chcesz my zapierdolić? Proszę bardzo, ale przestań pierdolić.
Karachujkiem jestes ty, a dlatego, ze jestes na mnie zły.
Miażdżę ciebie, w moim rymie. Idź chuju zamieszkać na Krymie.
Twoje miejsce własnie tam. Zagram ci na trąbce "pa-ram-pam-pam"
>>
>>53053718
dziewczyne nie bije, ale boipuci bym ci pound'noł
>>53053718
mogła matka domestosu nie wąchac mialbys lepszy gust przegrywie
>>
>>53053713
W takim razie, kto do mnie dzwonił?
>>
>>53053794
twoja stara z dziećmi
>>
>>53053837
Czego ode mnie chcieli? Powiedziałem żeby spierdalali
>>
>>53041666
Chujowo, że na 4chanie nie można używać "Ś"...
>>
>>53053865
chcieli żebyś wydał twojego starego jak cie robił
>>
>>53053913
shift+tylda a potem s

ś
>>
File: PolskiePachołki.jpg (39 KB, 300x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PolskiePachołki.jpg
39 KB, 300x396
>>53041907
>>
>>53053913
>>53053947
>oficjalne rozszerzenie

ot prychśłem
>>
>>53053931
Nigdy. Prędzej sprzedam swego ojca.
>>
>>53053670
once I saw a research the told 8/10 music played on radio stations here are in english,so basically we just listen to the melody and try to extract a sensation from the song, assuming that the voice is an instrument hahaha
>>
>>53054007
>>53054007
>>53054007
>>
>>53041985
No jak słyszę turbosłowiańskie pierdololo o "Imperjum Lechituf" to wydaje mi się, że kurwa nie tyle co za wysoko oceniamy siebie ale popadamy w jakiś jebany samozachwyt...
>>
File: rzyt.jpg (87 KB, 835x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rzyt.jpg
87 KB, 835x561
>>53042344
rzyt detected.
>>
>>53054057
autyzm jest chorobą. brak samodystansu i wychwycenia sarkazmu nie jest dobry.
>>
>>53042453
Oh that's pretty cool m8.
And btw. I fully support Israelis fight against those fucking barbarians outside your borders.
>>
>>53053546

to masz dobre nute

https://www.youtube.com/watch?v=oica5jG7FpU

dziekuj na kolanach suko
>>
>>53042529
Ale Żydów to ty szanuj jebana polska kurwo xD
>>
File: WhyYouDoDisKopacz.jpg (46 KB, 358x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WhyYouDoDisKopacz.jpg
46 KB, 358x246
>>53042881
Dlaczego szkalujesz żyduf kurhwoooo!!!??!?!1/11
>>
>>53043358
Lol wolny ryneg.
>>
File: Papiesz.png (206 KB, 345x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Papiesz.png
206 KB, 345x450
>>53043752
האפיפיור יוחנן פאולוס השני באונס הילדים הקטן
>>
>>53054594
Karaczan zapierdala żydowszczyzną. Jakże inaczej.
>>
>>53044118
>Postuj chińskie bajki
>Narzekaj że rak
>>
>>53045200
O co chodzi pszesz prawdę powiedziała.
>>
>>53053947
newfags can't Ś
>>
>>53053533
What do you think about the raising Libertarian movement in Brazil?
>>
>>53047579
Ucywilizował się chłopak.
>>
>>53047678
Spodziewałem się jakiegoś kolejnego spierdolonego "Thug Life Zaorania iksde tylko januż" ale facet naprawdę zaorał.
>>
File: XD (2).jpg (32 KB, 409x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XD (2).jpg
32 KB, 409x393
>>53048682
kek
>>
>>53049400
Rowerzyści i Wegetarianie przejmujo świat kurhwaa!!!!!1111jedenjeden
>>
>>53054945
I might be wrong,but I believe that's an alternative for capitalism, because this economic model didn't have been working very good in Brazil, on entire latian America to be honest.Then,a lot of right-wing persons are being attract just like the left,searching for a better system
>>
>>53049442
No nie zbyt ciesze się z tego bo kurwa akurat Macierewicz ma talent do rozpierdalania takich projektów tak jak rozjebał lustrację bo znaleźli się na tej liście ludzie, którzy siedzieli w więzieniu za działalność opozycyjną po lat.
>>
>>53049881
>"nie, ale mogę panią podrapać bez tego"
Zabij się.
>>
>>53052108
>>53052467
Aha kurwa czyli nawet w jebanym Haiti nazywają nas Murzynami Europy.
>>
>>53055484
>I believe that's an alternative for capitalism
You mean corporatism, right? Libertarians want a complete free-market capitalism unregulated by any central government.
Thread replies: 337
Thread images: 65
Thread DB ID: 380155[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.