[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 329
Thread images: 78
Forrige:

>>52962774
>>52962774
>>
Koselig med vinter fåvæ.
>>
>dfn det snör
>dfn yr meldte ingenting
>>
File: EFG.gif (3 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EFG.gif
3 KB, 400x400
spudro spadre :DD
>>
>>53033780
Liker storm bedre fåvæ, uten at jeg egentlig vet om noen er bedre enn den andre.
>>
>>
How to say
>tfw no gf?
>>
>>53035005
>dfn ingen jv
>>
>>53035147
joda, men ingen sier egentlig jentevenn, så jeg syntes at
>dfn ingen kj
passer bedre
>>
File: 1434754837570.jpg (85 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434754837570.jpg
85 KB, 1500x1000
>>53035402
Da må vi bruke hele ordet da, for "kj" passer ikke som en forkortelse. Synes den som fant det på burde bli halshogget på ekte isis-vis fåvæ. Var det deg?
>>
>dfn ingen russisk militærjv
>>
>>53035442
nei, jeg bare papegöyer andre fra tråden
>>
>>53035704
Okei. :I
>>
>>53035147
Thanks
>>
>>53036641
privet
>>
Bleas giv tikkett

https://www.youtube.com/watch?v=SY_5CCHu7UA
>>
Hi norgetråden
post wheelchair qts
>>
File: 1435093564145.jpg (102 KB, 1200x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435093564145.jpg
102 KB, 1200x676
>>53038982
>>
File: svenskpaj.jpg (59 KB, 640x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenskpaj.jpg
59 KB, 640x725
>dkn ingen fv
;______________;
>>
>>53039487
Hva skal man kalle dette da?
En akekrakk?
>>
>>53039616
Lo hoylytt,
Akekratt
Apekatt
Innvandrer
>>
File: 1438556925907.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438556925907.png
246 KB, 550x535
god morgen
>>
>>53039545
God DAYUM NIGGA she got that fuckin ASSSS DOE
make a bitch suck my dick or get PUNCHED nigga you know?
>>
>>53039914
Degenerert å stå opp nå fåvæ.
>>
>>53040101
f-fikk ikke sove i natt, hadde normal dognrytme frem til i går
j-jeg lover anonsen
>>
>>53040259
Det er helt ok fåvæ. Jeg er mye verre, fordi jeg vurderer å ta inn en eller annen iraner eller tuniser til Norge, fordi norske jenter ikke vil ha meg. Hvis dere vil stoppe meg, så gi meg en jævla jv fåvæ.
>>
>>53039487
jaja ser ut som denne nordmannen ble fodt med skia på knærne
>>
Prump fåvæ.

*prump*
>>
Prumpetråd, prumpetråd, jeg vet ikke mine arme råd.

*prump*
>>
File: 01.jpg (15 KB, 345x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.jpg
15 KB, 345x365
>Du leste akkurat igjennom de fire år gamle, venstreorienterte ribbit-kommentarene dine

Jeg kan ikke fatte at jeg pleide å være en såpass stor hanrei.
>>
>>53041927
brev eksempler
>>
>>53042000
For kringlete, og har lite lyst til at noen her fra tråden skal finne brukeren min på en eller annen måte.
>>
>>53042252
* For pinglete
>>
>>53036641

He gave you a meme answer.

jv stands for jente-venn, literally girl-friend, which no non-autistic Norwegian says in real life.

kjæreste is correct.
>>
>>53042351

But kj isn't an acceptable acronym either; it's more similar to an abbreviation, but then still wouldn't be perfect.

No one says "jentevenn", but then again "kj" doesn't really mean anything either.
>>
>>53042811

hva med k.v.

knullevenn
>>
Denne fyren er jo bare et togvrak fra ene enden til den andre
http://wwwDOTtwitchDOTtv/drrichard8
>>
>>53042951

>implying those are for real

I-t's just a m-meme, right? People don't really have sex with each other just like that, it would be absurd. I'm not missing out on anything in life.
>>
>>53043109
Når skal folk lære seg å linke riktig?

http://www.twi
tch.tv/drrichard8

Værre er det ikke
>>
>>53043267

Jeg knuller eks kjæresten min noen ganger, men jeg tror at hun kanskje har folelser på meg igjen...

Men ja, mange menneskere derute som bare knulle og intet ellers.

Jeg kjenner en kvinne i Oslo som elsker BDSM og har noen fuckbuddies. Men det er gjoy fordi hun venter på "den riktige mannen" for å bli forhold sammen med, top kek.

Sorry if my Norwegian is disgustingly broken.
>>
>>53043417
>BDSM
>Dfn alle kvinner som ville vært villige til å dominere meg er skitne sklier

Jaja, virtuell virkelighet snart.
>>
File: 1451753881062.jpg (92 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451753881062.jpg
92 KB, 640x640
>dfn ingen st rullestol jv
>>
>>53045084
I et lite oyeblikk der lignet hun på en kröplet versjon av Voe.
>>
>På bakgrunn av at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold, oppfordres personer med minoritetsbakgrunn å soke.
>Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinner derfor foretrekkes framfor menn ved tilsettelse i slike stillinger.

Hvorfor skal jeg, som en hvit, hetero mann slutte å nave? Hæ? Fortell meg det.
>>
>>53047352
Å være NAVer er det mest makteslöse du kan gjöre. Hvite menn får ikke tilbake noe makt ved å gi opp. Må bare komme deg ut der og kjempe.
>>
>>53047352
Hvorfra kommer dette?
>>
>>53047352
jeg har tenkt å late som om jeg er homo, kanskje transe hvis jeg skulle bli veldig desperat. jeg kommer ikke til å få jv uansett liksom
>>
File: romorenfeel.png (51 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
romorenfeel.png
51 KB, 996x1194
>>
File: vikingpepe.jpg (111 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vikingpepe.jpg
111 KB, 1920x1080
>>53048151
vi kan vente til hvite menn blir en minoritet, så er det vår tur til å få kvoter
>>
Since Sweden is now full of niggers, are you officially the best country in the world by now?
>>
>ståhjuling
http://www.vg.no/forbruker/teknologi/etterforsker-22-staahjuling-branner-i-usa/a/23587263/
>>
File: frosk2.png (339 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frosk2.png
339 KB, 680x680
>>53050820
VERDSETTER DU IKKE SPRÅKRÅDETS HARDE ARBEID FOR Å BEVARE DET NORSKE SPRÅKS INTEGRITET?
>>
>>53049468
10/10

Keep 'em coming
>>
>>53038982
>>
File: 1451753900803.jpg (78 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451753900803.jpg
78 KB, 640x640
>>53038982
>>
>>53045084
>>53053647
Samme jenta?
>>
>>53038982
>rullestolbreverne har blitt så notoriske at utlendinger ber om bilder av rullestoljenter

Definisjonen av et vellykket megmeg.
>>
Har 23kr igjen i damp lommeboken, noen som har tips om noen skjulte juveler til den prisen på damp?
>>
Hvor finner jeg en rullestoljv?
>>
>>53054238
100% Orange Juice
Worms Armageddon
Metal Slug X

La Mulana
Deadly Premonition
I Have No Mouth, and I Must Scream

Du får se selv hva som er mest fristende. Worms og 100%OJ er moro med venner, og hvis du ikke har venner, kan det hende du er heldig og finner noen å spille med på /v/. Metal Slug er også tipp topp når det kommer til co-op. Resten er bedre egnet om du er en mer enslig type.
>>
File: 363744555.png (852 KB, 1005x1240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
363744555.png
852 KB, 1005x1240
>>53054238
>>
http://www.nrk.no/hordaland/irene-har-handmalt-10.000-livboyer-1.12686798

Irene redder liv, gutta.
>>
>>53054931
>>53055098
Takk for tips. Kjopte den bundlen og Guacamelee.
>>
NORGE
O
R
G
E
>>
File: Hege-Bøkko-56.jpg (160 KB, 569x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hege-Bøkko-56.jpg
160 KB, 569x600
>Side 9
>>
>– Det syriske utdanningssystemet ser ut til å være svakere enn det er skapt inntrykk av. To tredeler av unge syrere ser ut til å mangle grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk, sier professor i pedagogikk på Hogskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, til NRK

Sjokkert.
>>
>>53058813
"Vi kommer bare til å få de med hoyst udanning"
>>
>>>/r9k/25469917
>>>/r9k/25470576

Okei, hvem av dere er det som brever slikt på robotnitusen?
>>
TRVE NORWEGIAN BLACK METAL
http://youtube.com/watch?v=QS6pepVhMuI
>>
File: 1439469204562.png (341 KB, 532x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439469204562.png
341 KB, 532x475
dultorama
>>
Hvem /byll/ her?

Har fått min forste ordentlige byll noen sinne. Sitter på innsida av låret, nært skrittet. Den har et svart merke på seg, og jeg har sjekka området for hår, så jeg vet at det ikke er noe inngrodd. Byllen var ganske stor og om i går, så jeg fikk klemt ut en del puss. Var ganske tyntflytende, mindre enn det pusset fra en kvise er som sådan. Klemte litt på den nå siden den hadde fått en slik hvit "kork", kom en hel del puss ut nå også, om ikke mer enn i går.

Ganske tilfredsstillende fåvæ. Som å ha en diger kvise som fyller seg opp over natta. Savner bare det lille "popp"-et man ofte får når man knerter en kvise. Veit ikke om jeg gidder å klemme mer nå, begynner å gjore ganske vondt. Kommer bare blod ut også, nå. Skal sies at jeg nå sitter igjen med en klump som er ganske mye mindre en den klumpen som var igjen etter gårsdagens seanse, så det går nok fremover.
>>
>>53062561
angrer på at jeg dultet
>>
>>53062561
>>53062629

Oppdatering: Fant et lite, rett hår som kom ut av pusshullet etter at jeg klemte litt til, men det ble trukket ut av festet sitt uten den vanlige motstand man kan forvente av et inngrodd hår. Pusshullet er også et stykke unna, relativt sett, fra "klumpen", så jeg tviler på at jeg med dette fant hovedårsaken.

Jeg tar i mot sporsmål fra publikum hvis det er noe dere lurer på, ellers vil jeg gi en storre oppdatering i morgen.
>>
>>53062833
Du har ikke vurdert å dra til legen?
>>
>>53062561
>>53062833

Fascinerende breving. Vel verdt en prumpefanfare fra prumpemannen. Prumpelump prumperump prump.

*prump*
>>
>>53063056

For noe som potensielt kun er et inngrodd hår/kvise/byll? Jeg har bare hatt den i to dager, hvis det nærmer seg en uke uten bedring, eller den sprer seg/blir storre, DA kan jeg vurdere å sporre fastlegen etter noe antibiotika.
>>
>>53063134
Åja. Fikk inntrykk at det hadde gått uker og at du hadde fått sentimentale folelser.
>>
>>53063380

Skjonner ikke hva du prater om, jeg og Byllen er bare venner.
>>
Nok byllebreving. Prumpemannens prumpetråd nå.

*prump*
>>
>>53033537
How much ammo did breivik carry?
>>
File: 1438627502955.jpg (76 KB, 400x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438627502955.jpg
76 KB, 400x604
>>53065938
>>
>>53065938
>>53065965

>edgy/10

Please focus instead on sending more Draumur, they are very delicious.
>>
>>53065938
Enough to force you into becoming a fylke, twice
>>
http://www.larsmonsenfacts.com/

Er han landets fremste megmegmann?
>>
File: 1373354562434.jpg (46 KB, 324x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373354562434.jpg
46 KB, 324x322
god...morgen...
>>
>>53066762
næmmen herren jesus kristus nå må du får du ta deg sammen
>>
>>53066079
I'm just curious tbqh
Ate Draumur like 5 hours ago tbqh
>>
File: koffert_964435a.jpg (33 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koffert_964435a.jpg
33 KB, 1024x576
>>53065938
1036 bullets
>>
>>53066726
dfn han var mer eller mindre perfekt men i det siste har det vist seg at han tror paa overnaturlig vaas
jeg snakker ikke bare om vanlig religion, men "alternativt" polsevev som f. eks. at han kommuniserte med den dode bikkja si
>>
File: 1431431839524.png (39 KB, 844x1157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431431839524.png
39 KB, 844x1157
>dfn det går fra å være 6 plussgrader til å være 9 minusgrader i dag
>>
God mojn gutta
Kven er /kremen av norsk ungdom/ her gutta?
>>
>>53070805

Gutta! Er tilbake på kontoret gutta. Drikker kaffe gutta!
>>
>>53071143
Hvem andre /kaffe/ her?
>>
File: 1448078446348.jpg (14 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448078446348.jpg
14 KB, 350x350
>Norway
>>
File: KAFFE.webm (94 KB, 550x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KAFFE.webm
94 KB, 550x400
>>53071143
Morn morn.

Skal tilbake til hveradagen i morgen.

Straks kaffe her også nå.
>>
>>53071184
Australia
>>
>>53071184
Katter UT
>>
>>53070805
>/kremen av norsk ungdom/
Husker de skrev det i innkallingskortet til forstegangstjenesten, vi som var kalt inn var kremen av norsk ungdom.
Det ga meg en god latter.
>>
File: image.png (47 KB, 230x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
47 KB, 230x221
>dfn insomnia

Jaja, får vel sikkert sove om 30 timer eller noe.
>>
>>53072811
Don't they make pills that make you fall asleep?
>>
File: 1433286490127.jpg (30 KB, 652x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433286490127.jpg
30 KB, 652x416
>>53069849
>11 minus nå
>>
File: image.jpg (18 KB, 225x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
18 KB, 225x300
>>53073022
>-20
>>
File: 20160104_095404.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160104_095404.jpg
3 MB, 4128x2322
Eplene vi får med fruktleveringa på kontoret er ganske fedora fåvæ
>>
Åssen går dagen deres så langt?
Min går helt for jævlig.
>>
>>53071764
Eg er ganske sikker på at fortsatt skriver det på nettsida deira eller på sesjon del 2 breva.
>>
>>53073296
>inte gröna äpplen
Hanrej
>>
>>53073381
"NORGETRÅDEN"

-For Norske
>>
>>53073356
Hvorfor det, Preben? Fikk du ikke låne Bentley'n til papsen til skolen idag?
>>
hvor er kontorgutta mine hen? mye etterslep å ta igjen etter ferien?
>>
>>53073789
Jeg tar faen meg M2 hver dag din pikk
>>
>>53074129
>M2
Söt bil
>>
File: Ingen Grenser.jpg (1 MB, 1500x997) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingen Grenser.jpg
1 MB, 1500x997
>>53066726
>>53069436
Lars Monsen vant klasse 2 i Landsturneringen i sjakk her for noen år siden. Jeg vil ikke antyde noe som helst, men...
>>
>>53074272
herregud mann
ring pressen
>>
File: mindexplosion.gif (596 KB, 499x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mindexplosion.gif
596 KB, 499x300
>>53074272
DET VAR IKKE LAHLUM

DET VAR MONSEN SOM VAR I TRÅDEN
>>
File: prump.gif (877 KB, 267x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prump.gif
877 KB, 267x200
Fant en fin gif til deg, prumpemannen
>>
>>53076111
L-lewd
>>
>>53076584
Bruk norsk

"Utuktig"
>>
>>
KAFFE GUTTA

KAFFE FOR FAEN
>>
>dfn du har kjonnsvorter

Noen husmor tips som kan hjelpe med det?
>>
>>53076726
Er det Ezinne?
>>
>>53077114
hvem bryr seg

det er et neger
>>
>>53076967
god plan, kjor på
>>
>>53077146
>et neger
Man må være én for å kjenne én.
>>
>>53077114
ja
>>
Musikk nå til dags ass. Vet ikke helt om jeg skal sulele eller sugråtegråte.
>>
>>53077489
prog rock 4 livet
>>
>>53077405
Jeg har et stort onske om å raseblande med Ezinne fåvæ. Hva med deg?
>>
File: kj.jpg (70 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kj.jpg
70 KB, 960x960
>>53077676
>>
Hvor god vil dere si at vi er i engelsk? (her antar jeg at vi på firekanalen er tilnærmet like god i engelsk?) Er vi "advanced" eller "fluent"?
>>
>>53078456
Advanced muntlig, fluent skriftlig
>>
>>53074242
>sot bil

m2 er en buss
>>
File: 2016-bmw-m2-01-1.jpg (77 KB, 750x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-bmw-m2-01-1.jpg
77 KB, 750x422
>>53078515
...Og en söt liten sak fra Bayern
>>
>>53078876
>han kjorer ikke golf
>kaller seg selv ekte nordmann
HEH HEH HEH HEH HEH!!

>inb4 liten jentebil eller noe sånt
Jaja, jeg vet. :(
>>
>>53079029
Golf er en ålreit bil dersom man ser bort i fra alle elektronikkproblemene. Vært borti de enda?
>>
>>53079130
Ikke enda, heldigvis, den er kun 5-6 år gammel (2010). De kommer nok etter hvert, har hort at det kan komme fåvæ.
>>
>>53079235
Får håpe det venter med seg et par år til!

>>53079310
Jeg vet, men Hiroshima anerkjenner det ikke.
>>
>>53079235
>>53079130
>>53079029
Tesla mine venner.

Det er dromme bilen
>>
>>>53079310
Hahah, jeg trodde du töyset, men du visste virkelig ikke at O med strek ikke fungerer her?

Hvor mange minutter har du vært her?
>>
>>53079379
>dfn morra mi eier en tesla
veldig morsom og teknologisk nyskapende bil, dog noe upraktisk med lading etc.
>>
>>53079379
>uironisk Tesla-eier
>>
>>53079450
hva er feil med Tesla?
>>
>>53079400
Har vært her i 2 år nå men trodde at det bare var pc-en min.

>BTW: Skriver på ikke den pc-en hvis du ikke skjonte
>>
>>53079468
Det er ein megmeg bil :^]
>>
>>53079450
Kjorer M2 ennå men K
>>
>>53079444
Kan man kjope et nytt og bedre batteri a'?
>>
Mmmmhhhmhmm, ja ja

Hellige dykker
Du har vært for lenge under midnattsjoen
Hva skjer med meg

Ri på tigern
Du kan se stripene hans men du veit han er rein
Åh, forstår du ikke hva jeg mener

Må komme meg unna
Hellige dykker.... ja

Skinnende diamanter
Som katteoyne i et morklagt rom
Noe er ute etter deg
Se opp

Kapplop til morgenen
Du kan gjemme deg i solen til du ser lyset
Å, vi vil be om at det er i orden

Må komme unna, komme unna
Mellom floyelslognene
Det er en sanhet hard som stål.... ja
Visjonen dor aldri
Livet er et uendelig hjul.... sa

Hellige Dykker
Du er maskeradens stjerne
Ingen grunn til å se så skremt ut, hopp, hopp

Hopp på tigern
Du kan fole hans hjerte men vet han er slem
Solen lys kan ikke sees.... ja

Hellige Dykker
Du har vært for lenge under midnattsjoen
Å, hva skjer med meg, nei, nei

Ri på tigern
Du kan se stripene hans men du veit han er rein
Åh, forstår du ikke hva jeg mener

Må slippe unna, slippe unna
Må slippe unna, slippe unna... ja

Hellig Dykker, sjel overlevende, du er densom er ren
Hellige Dykker, Hellige Dykker
Visste aldri, kommer etter deg, Hellige Dykker
Hellige Dykker... ja

OK, slipp unna, slipp unna, slipp unna
Hellige Dykker, Hellige Dykker, Hellige dykker... mmmhhmmm
>>
>>53079701
nais
>>
>>53079599
Aha.

>>53079652
Dersom det hadde fantes bedre batterier så hadde det vært uklokt å bytte de ut uansett, da det bryter all garanti etc på bilen. Når det er sagt, så finnes det ikke bedre batterier å putte i en enbil enn det Tesla allerede bruker. Det er få elbiler som kan matche rekkevidden til en Tesla (30+ mil i kulda med hyppige gasspådrag).
>>
>>53076726
>den rumpa
22/7
>>
Då står eg her med nokre andre frå kremtoppen av norsk ungdom.
>>
>>53080684
Ta tak i armen til han foran deg og hvisk "du er kremen av norsk ungdom, du" og slikk deg rundt munnen

Det er sånn man får venner
>>
>>53080825
H-hvordan viste du at det var nokon frammfor meg?
>>
>>53077489
hehe
>>
>>53081073
Se bak deg.
>>
>>53081153
N-nei eg tor ikkje.
>>
File: 1447279806554.jpg (141 KB, 543x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447279806554.jpg
141 KB, 543x405
>Hverdagen begynner igjen
>>
>>53081245
Neivel. Vi sees snart uansett, jeg kommer bort og hilser.
>>
File: 1445728031088.png (434 KB, 845x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445728031088.png
434 KB, 845x796
>>53081384
>>
>>53080124
Stod Ezinne bak 22/7?
>>
>>53081816
Tror han mener at hun burde ha vært der, av årsaker ganske grelle
>>
File: Rosie.jpg (198 KB, 1000x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rosie.jpg
198 KB, 1000x583
Fått meg ny dame gutta, bilde relatert, er dere gele?
>>
>>53081897
Konefu*
>>
>>53081897
HVA?? Er dama mi utro med en herfra?!

Når gir jeg opp livet gutta :(
>>
>>53082037
https://www.youtube.com/watch?v=VrhP_ydHLjk
>>
File: 144736007813.jpg (51 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144736007813.jpg
51 KB, 640x960
>dfn ingen rullestoljv
>>
File: Erna.jpg (23 KB, 650x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erna.jpg
23 KB, 650x400
>>53082309
>dfn ingen Ernajv
>>
File: margrethe.jpg (84 KB, 930x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
margrethe.jpg
84 KB, 930x533
>>53082377
>dfn ingen margrethejv
>>
File: ASD.jpg (313 KB, 849x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ASD.jpg
313 KB, 849x565
>>53082422
>dfn ingen cp-jv
>>
File: maggie.jpg (47 KB, 620x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maggie.jpg
47 KB, 620x387
>>53082422
>dfn ingen MaggieThatcherjv
>>
File: downs.jpg (72 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
downs.jpg
72 KB, 720x720
>>53082462
>dfn ingen downsjv
>>
>>53082503
>dfn ingen autismejv
>>
File: roons.jpg (44 KB, 479x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roons.jpg
44 KB, 479x400
>>53082590
>>
File: grandmother-06.jpg (197 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grandmother-06.jpg
197 KB, 1200x1600
>>53082590
>dfn ingen bestemorjv
>>
File: wet herself 2.webm (3 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wet herself 2.webm
3 MB, 640x480
>>53082590
>dfn ingen tisse-i-buksajv
>>
File: ayy lmao.jpg (228 KB, 996x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy lmao.jpg
228 KB, 996x825
>>53082666
>>
File: ROONIE.jpg (85 KB, 395x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ROONIE.jpg
85 KB, 395x623
>>53082590
>>53082663
bra smak
>>
I'm back
>>53036902
Hi
>>53042351
That's good. I need a meme version.
>>
File: Putin.gif (372 KB, 499x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Putin.gif
372 KB, 499x281
>>53082785
Hei på deg, hvor er bevisene?
>>
File: 1451919353799.jpg (258 KB, 996x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451919353799.jpg
258 KB, 996x825
>>53082708
>>
>>53082928
TOPP KJEKS
>>
>>53082928
>Espen
>Nigeria
Så det er der han holder til, ja. Syntes det var rart at han plutselig forsvant fra tråden, men dette forklarer alt.
>>
>står og venter fortsatt

*skriker inntært*
>>
>>53083413
Se til höyre
>>
>>53083505
*skremt*
>>
File: 1434746983512.jpg (109 KB, 394x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434746983512.jpg
109 KB, 394x394
>Ferien er over i dag
>>
>>53083413
Haha, jeg vet. Tenkte å la deg svette litt för jeg kommer bort. Ganske tydelig hvem du er, fåvæ.
>>
>>53083413
>inntært
internt*
>>
>>53083679
Kven er eg?
>>
>>53083841
Madla
>>
>>53083872
Å-åh nei.
>>
File: for your safety.jpg (81 KB, 420x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
for your safety.jpg
81 KB, 420x600
>>53084059
>>
2 timer

Ræææ
>>
>>53083841
Sessmovollen :) Er du klar for å hilse snart?
>>
Savner förstegangstjenesten fåvæ, det er nesten 5 år siden nå.
>>
Jobbsokeranon her, er kolleganonsen 1 og 2 her?
>>
>>53085332
dimmedagen beste dagen i mitt liv, sa farvel til fåkkings nord-norge for alltid
>>
>>53083667
>Arbeidsledig
>Ferien fortsetter og fortsetter
>>
File: homer.jpg (48 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homer.jpg
48 KB, 600x400
>>53085487
>dfn var på sörlandet
>>
>>53085468
Nei, men kolleganonsen 4 er her
>>
File: Lurch-You-Rang.png (44 KB, 267x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lurch-You-Rang.png
44 KB, 267x189
>>53085610
>>
>>53085468

Kom akkurat hjem nå. Kollegaanon 1 her.
>>
>>53085332
Reiser i kveld fåvæ
>>
>>53085790
Hvor skal du?
>>
>>53085871
Bardufoss fåvæ
>>
>>53085939
Kle deg godt er sikkert negerkaldt oppi der nå.
>>
>>53085983
Ja, var å kjopte vaselin og fet krem nå nettopp, tar bilde av baggen om litt
>>
File: Troms.jpg (2 MB, 1600x1197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Troms.jpg
2 MB, 1600x1197
>>53085939
Beste fylke fåvæ

>dfn jeg bor midt i Norges beste fylke
>>
File: kjempe.jpg (150 KB, 1024x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kjempe.jpg
150 KB, 1024x685
>dfn ingen kjempinnejv
>>
File: vv.jpg (33 KB, 277x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vv.jpg
33 KB, 277x277
God morgen! Jeg har sovet i 11 timer
>>
>>53085696
Mailet deg ;)
>>
>>53086179
sendt ;)
>>
File: pp.jpg (57 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pp.jpg
57 KB, 640x640
could I pass as a local??
>>
>>53086235
Haha, gauder
>>
>>53086294
Yes, sure.
>>
>>53086040
Vet du hva som virkelig sliper tannhjulene mine? Å kjore gjennom Kåfjord
>>
>>53079701
Elsker Killswitch Engage fåvæ
>>
>>53086294
Bring weed and hoes
>>
>>53086443
>han liker ikke Manndalen og Birtavarre

Surpeis fåvæ
>>
>>53085939
Samband?
>>
>>53086521
Vi har samband, ja.

Over...
>>
>>53086521
Sambandsmann i Garden her, ask me anything
>>
>>53086516
>Han liker Manndalen og Birtavarre
Hva feiler det deg? Har du så lite å gjore at du drar til Manndalen/Birtavarre?

>>53086521
Ja
>>
>>53086515
omw
>>
File: page_5.jpg (158 KB, 1085x1496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
page_5.jpg
158 KB, 1085x1496
>>53086040
TROMSǾ
R
O
M
S
Ǿ
>>
>>53086580
Er du dær nå?

>>53086603
>Garden
Hvordan foles det være gardehomo? Gjor det vondt?
>>
>>53086612
Det er fine daler å gå tur i der, både Kåfjorddalen og kanskje spesielt Manndalen.

Gikk fra Kåfjorddalen til Skibotndalen her for noen år siden, det var en fin tur.
>>
>>53045084
Lost feeling in her legs when she was raped by fifty muslims in a day.
>>
>>53086612
Spor en sjant ved navn Joakim om han liker "keputsj"
>>
>>53086667
Nei, jeg er ikke det. Jeg er en annen anon som svarte. Jeg var i Stavanger fåvæ.
>>
>>53086715
>Liker Kåfjorddalen og Manndalen
Nei, fysj, liker fjellet men håper jeg slipper Kåfjord og Manndalen.
>>
>>53086179

Svarte deg
>>
>>53086720
Yes, she was, but she didn't report it to the police. Instead she let them move into her house, so that she could cook for them - but not before she converted obviously.
>>
>>53086637
Er hun bare 22/23 år gammel? Trodde hun var nærmere 30.
>>
>>53086730
Okay, Bardufoss altså? (Skriver det ned så jeg husker)
>keputsj
Hæ?

>>53086744
>Stavanger
Helt greit
>>
>>53086667
En av to operative avdelinger, hvordan foles det å ikke hatt en betydning for Norge mens du tjenestegjorde?
>>
>>53086843
Nå må du skjerpe deg, anonsen.
>>53053438
>>
>>53086881
Sambandsbataljonen i Bardufoss, ja. "Keputsj", som om man stokker om lydene i "ketsjup"
>>
File: KNM Skjold.jpg (205 KB, 1920x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KNM Skjold.jpg
205 KB, 1920x840
>>53086881
Ja, det var ålreit i Stavanger. Trivdes helt til den siste måneden - da begynte hele gjengen å bli sykt giret på å få dimme fordi det nærmet seg med stormskritt (sånn er det nok alltids).


Mange forsvarsgutter her nå.

Dette er nå en /forsvaret/-tråd.
>>
>>53087005
Okay, skal huske det
Over...
Vil jeg se deg under rekrutten?

>>53087063
>/Forsvaret/-tråd
JA
>>
File: Gangsta party.png (1 MB, 794x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gangsta party.png
1 MB, 794x523
>>53087063
Eks-Chairforce her, hadde en krem tjeneste fåvæ
>>
>>53087191
>Chairforce
Rullestolmannen?
>>
>>53086806
HER house? That house belongs to those poor refugees, she is only a guest in THEIR house.
>>
>>53087337
Nei, bare kremen av luftsoldater fra vakt og sikring.
>DFN helgevakt og du kan ligge med laptopen å se på kinesiske tegneserier halve dagen inne på det operative soverommet på vakthuset
Savner det gutta.
>>
File: 20160104_173955.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160104_173955.jpg
2 MB, 4128x2322
>>53087476
Pent, vet en av de kommanderende for Samband spiller Magic, fåvæ


Forresten gutta, tror dere denne baggen er bra? Den er på 80 liter (tror jeg). Blir enten den eller en trillebag på 70L. Trillebaggen er av typen med hard bunn og myk topp.
>>
>>53087853
trillebag er jævlig upraktisk med mindre du er en 70 år gammel dame
>>
Hvor mange prosent av menn blir kalt inn til förstegangstjeneste egentlig? Bare en av ti i mi slekt som ikke fikk fritak.
>>
>>53087926
Den har bæresele for skulder og rygg
>>
>>53087995
det kan ikke være så mange siden hanreiregjeringa vår insisterer på å ha en bitteliten styrke
>>
>>53087995
http://www.minervanett.no/slutten-for-verneplikten/

>Prinsipielt er utfordringen at verneplikten ikke har vært særlig «allmenn» siden slutten av 1990-tallet. Da ble over 80 prosent av alle norske menn innkalt til forstegangstjeneste. Siden den gang har Forsvarets behov for vernepliktige blitt stadig mindre. For utvidelsen i 2014 til også å omfatte kvinner, ble færre en 30 prosent av norske menn innkalt. Innkallingsprosenten i den nye, «allmenne» vernepliktsordningen vil altså ligge på ca. 15 prosent eller lavere. Av 60 000 norske ungdommer, vil bare ca. 9000 bli innkalt til tjeneste.
>>
>>53085072
Ææææhh
>>
>>53087995
Ikke så mange. vil jeg tro. Bare et par av de jeg kjenner fikk, og selv kom jeg heller ikke inn.
>>
File: 83369.jpg (7 KB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
83369.jpg
7 KB, 200x250
Hvor kan man finne negresser å få seg et ligg med?
>>
>>53088872
Afrika, så klart.
>>
Hei Sjant-anon, hva kan du si jeg burde da med av underholdning for forste perm?
>>
Kremen av norsk ungdom utgaven~
>>
>>53088955
Ikke han men.
>Laptop
>3DS
>Böker
>Last ned masse filmer
>>
>>53089100
Jeg mente på rekrutten, står flere steder en ikke får bruke PC på rekrutten. :/
>>
>>53088872
Sverige
>>
>>53088872
Karl Johan. Bring kontanter.
>>
>>53089173
Seriöst?
Vi hadde lov til slikt på rekrutten ihvertfall, man har jo stort sett fri i helgene, da må man jo ha noe å gjöre.
Jeg var i luft da men, antar garden er strengere.
Alle gardister jeg snakket med på toget hatet livet sitt, glad jeg ikke var der fåvæ.
>>
File: Question-Mark.png (260 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Question-Mark.png
260 KB, 1024x1024
>>53088872
Hvor kan man finne rullestoljenter å få seg et ligg med?
>>
hello?
>>
>>53089258
Hmm, skal ikke i garden da... tar med laptoppen da, den er ganske liten.
>>
>>53089100
>Last ned masse filmer
vil bare legge til forslag; ta med en ekstern harddisk med masse filmer og serier
på den måten kan harddisken sendes rundt og bros kan dele
>>
>>53089325

Is it me you're looking for?
>>
>>53089409
oh hey. what's up?
>>
>>53089478
You'are mum lmeo
>>
>>53089525
:(
>>
>>53088232
Altfor få, spor du meg.
>>
>>53089478

Im having a bunch of kids over who wrecks my house. You?
>>
>>53089577
>Altfor
>>
>>53089660
Hva behager, for å være helt donn ærlig med deg senpai familie?
>>
>>53089625
wife's kids? I am reading a textbook
>>
>>53089767
It's my wifes son making a ruckus, must be those african genes in him.
>>
>>53089767

someone neighbor invited their kids over to our house to play with our kids and now they are fighting all over the house with lightsabers and spreading lego's all over the place.
>>
>>53089921

*some neighbor* damn pad
>>
>>53089478
Pfffffft! Hehehe hohoho pfffft hååå hååå hååå

Lol


Lmao

Thes sky
>>
Hvorfor har /int/ norgetråden så mye bedre meme kultur enn /b/ norgetråder?
>>
Ikke lag barn med en svarting
Da blir barna blanding
>>
>>53090540
Vi eksisterer dognet rundt, og det er færre tenåringer her
>>
>>53090540
>Han er fortsatt på /b/
Hvordan er det å være 14?
>>
>>53089767
LMAO learning is for losers
>>
>>53090540
>>53090612
Vi har også våre egne megmeger.
>>
>>53090540
Fordi vi har 18-årsgrense
>>
fikk 5+ på engelsk oppgave gutta
foles bra gutta
>>
>>53091157
Gratis gutt
Godt jobbet gutt.
>>
>>53091157
Se her a, gutta, en liten unge
>>
Åssen knuse vagina?
>>
>>53090671
det begynner å bli plagsomt, da jeg har vist vært 14 i snart 9 år
>>
>>53090540
Fordi /b/ er kreft, og den eneste kulturen dere har i de trådene (hvis jeg husker riktig) er "post nakenbilder av norske jenter huehuehue"
>>
>>53091409
her snakker vi selvsagt mental alder, ikke fysisk
>>
>>53090540
>/b/
>kultur
kjeks
>>
Så hva er greia med Diplomanten? Burde vi henge han?
>>
>>53091490
Då huskar du feil fåvæ.
>>
>>53091240
>>53091258
>>53091400
>>53091409
Hva er egentlig alderen for å være på 4chan?
>>
File: drep meg pete.jpg (56 KB, 552x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drep meg pete.jpg
56 KB, 552x716
>dfn jobb i morgen
Drep meg Pete
>>
>>53091541
Diplomanten?
>>
>>53091541
Tenker på denne saken:
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ud-ber-om-at-norsk-politi-skal-fa-etterforske-diplomaten-1.12732440

Stygg sak.
>>
>>53091561
Jo, det skal jeg fortelle deg, din forbanna idiot. Du kan være så ung du bare vil, men det bor faen ikke skinne gjennom postene dine at du ikke har fullfort VGS engang.
>>
>>53090540
>>53091549
Hvis du er en normal fyr (vel, relativt normal - skal ikke snakke så hoyt her heller fåvæ[Få Ålen Vekk Ææææææ]) - så synes jeg at du skal migrere til /int/. Det er bedre her, tipper jeg.
>>
>>53091549
/b/ er hele porno mappa mi.

>Bare vanlige hetero greier.
>>
>>53091561
Om du må spörre, er du for ung. Men fortell oss gjerne hvor gammel du er.
>>
>>53091667
Jammen se å ro ned a for helvete.
Rolig sporsmål fortjener rolig svar.
>Det skinner litt av posten din. ;)
>>
Fun fact
En av de strengeste straffene en gardist har fått var tilbake for 2010 Gardistene lærer å tiltale de kongelig etter riktig tittel som for eksempel "Hans Majestet", da var det en Gardist som bestemte seg for å tiltale en av de kongelige ( face to face) med "Hans Majones".
Dette resulterte i 1 måneds kakebu på Huseby leir.
>>
>>53091871
Verd det
>>
>>53091541
>>53091597
næh
hadde vært verre om han drepte noen

det ser ut som at Sor-Afrika kan straffe ham selv, og de har sikkert strengere straff en det norske rettssystemet
det er nok best
>>
Jeg ser profiler til jenter fra Sverige og Tyskland på Interpals, og de har en haug med muslimske venner.

....Hva skjer??
>>
>>53091871
Helt forbi min fatning at man skal straffes for å si sånt til folk som ikke er noe mer verdt enn noen andre.
>>
File: madfrog.png (487 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
madfrog.png
487 KB, 900x900
>>53091871
La meg fortelle deg hvordan du kan trolle befalet. Bare bruk masse feil terminologi.
>Si "bazooka" i stedet for rakettkaster.
>"tanks" kan du bruke om alt mulig rart (cv90, artilerivogn, m113 etc.)
>si "gönner" i stedet for rifle, pistol, maskingevær etc.

Du finner ut av slikt etter hvert
befalet kan være ganske autistisk med tanke på ord og begrep.

>ansiktet til sersjanten når jeg sa "bazooka" under M72 opplæringen
>>
>>53086040
>>53086637
>>53087063
Hva er det verste fylket i norge og hva er den verste dialekten?
>>
>>53092215
Rogaland, Stavanger.
>>
File: witness me.jpg (98 KB, 600x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
witness me.jpg
98 KB, 600x656
>>53092195
>Si "kontakt" og "beskjed" over samband
>>
>>53092195
Min Fenrik gikk av skaftet når vi hadde CS gass trening på rekruttskolen til Garden, rett og slett fordi jeg valgte å ikke ta på meg gassmasken da luften og gass-skyen blåste den andre vegen. Vi måtte ligge på hver side av en veg og han gikk med en CS granat i en snor som han peivet rundt.

Jeg kan fortsatt hore skriket hans igjennom gassmasken mens han tiltalte meg >"ANONSEN DU ER DEN LATESTE JÆVELEN JEG HAR MOTT"

Samme Fenriken tok hevn noen dager senere på sin IB runde, jeg hadde ikke lagt skolissene mine oppi muh m77's og dette er visst en brannfare. Derfor våknet jeg til LED lommelykt i ansiktet mens han sparket skoene mine under sengen.
>>
File: 1386384680530.png (38 KB, 240x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386384680530.png
38 KB, 240x233
>>53092262
>Rogaland
>Norges verste fylke
Topp kjeks, hva er begrunnelsen?
>>
>>53092571
Dialekten er så helvetes plagsom, og dessuten har de omtrent ikke vinter der.
>>
>>53092519
Noen befal er rett og slett tragiske folk.
>>
>>53092571
Verste fylke pga. dialekten.
Stygg tone i dialekten, i grenseland mellom sor og vest, og dritstygge byer med griseharry folk.
>>
>>53092215
Ǿstfold og Fredrikstad-dialekta. Helt forjævlig.
>>
File: 1447612425818.png (18 KB, 780x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447612425818.png
18 KB, 780x620
>>53092455
>dfn befalet oppdaga at man forsokte å ordne en bamsemumspatrulje med tren-folka over sambandet
>>
File: why.jpg (23 KB, 288x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
why.jpg
23 KB, 288x499
>>53092519
>jeg hadde ikke lagt skolissene mine oppi muh m77's og dette er visst en brannfare.
du må tåle så mye oksedrit fra disse folka
>>
>>53092215
Nord-Trondelag
Hvorfor? Trondheim
Dialekt? Trondheimsdialekt.
Fy faen jeg hater Trondheim.
>>
>>53092684
De har like mye vinter som resten av vestlandskysten fåvæ, pluss at mange av våre fremste naturperler ligger der.
>>
>>53092776
>DFN daglige bamsemumspatruljer i MB'en
>DFN vi ikke hadde kjöreordre så vi kunne farte så mye rundt vi ville.
>>53092805
Banke liksjkitn ut av dæ kis.
>>
>>53092805
Trondheim ligg i sör tröndelag din homse.
>>
>>53092756
>dritstygge byer
Er da ingenting galt med Stavanger, Haugesund og Egersund. Kan si meg enig i at Sandnes er et hull.
>>
>>53092805
Er du tilbakestående?
>>
NY
>>53093035

>>53093035

>>53093035
>>
HIF ;_;7
Thread replies: 329
Thread images: 78
Thread DB ID: 379751[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.