[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NORSK TRÅD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 291
Thread images: 37
File: norsk-flagg.jpg (33 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norsk-flagg.jpg
33 KB, 980x551
NORSK TRÅD

Noen blazer i dag i Trondheim i dag?
>>
>>673397025
ingen.
>>
File: 1453991599517s.jpg (6 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453991599517s.jpg
6 KB, 125x125
fuck trondheim seriously
>>
Ka i svarte e det du prate om ?
>>
File: 1405192679079.gif (992 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405192679079.gif
992 KB, 240x240
Lurer på akkurat det samme
>>
kim?
>>
Lars? e det du?
>>
File: 1454193713281.gif (392 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454193713281.gif
392 KB, 320x240
KIMTRUELAST?
>>
File: 1409000591931.jpg (70 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409000591931.jpg
70 KB, 480x640
>>673397272
>>673397229
desværre! noen som har et nummer? duden min har slutta og svare.. pls help a /b/rother out
>>
>>673397498
Kunna godt ha hatt mæ ein æ å
>>
>>673397498
Hadd vært syyyykt med en blås no
>>
>>673397623
>>673397687
har dere nummer så deler jeg gjerne en jay!
>>
>>673397025
i dag?
>>
>>673397025

Nei, jeg er ikke en belastning for samfunnet
>>
>>673397791
dat Dank Kush brooooo
>>
>>673397229
no. i am not kim. i am santa.
>>
>>673397839
i dag eller i morgen? har ikke mye jeg skulle gjort denne helgen.
>>
Er koselig da
>>
>>673397498
99097225, du fikk nummeret fra lars om han spør
>>
>>673397900
med sånn negativ holdning gjør ikke du mye godt heller. er ikke akkurat sånn at jeg sitter og blazer dagen lang heller.
>>
File: mr_humble21.jpg (74 KB, 650x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mr_humble21.jpg
74 KB, 650x867
faen, dere er noen tapere
>>
>>673397962
der er riimelig langt fra københavn til trondheim.
>>
>>673398077
var ikke mye svar og få der?
>>
>>673398117
Nei! du! men for en fiin kropp du har...
>>
>>673397170
Why's Swedistan spelled wrong in that picture?
>>
>>673398391
Er det et tulle nummer eller?
>>
Blazer i fredrikstad. Bernie ftw, Venstre ftw. Ja til EU, ja til flyktninghjelp. Nei til privatisering av skole/sykehus. Ja til privatisering av eldrehjem.
>>
File: 1417042463863.gif (983 KB, 395x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417042463863.gif
983 KB, 395x297
>>673398640
vet ikke. var bare en automatisk svarer som sa "vent litt" også la den på automatisk
>>
>>673397900
Hvorfor er man en belastning for samfunnet om man ruser seg på noe som er mindre skadelig en alkohol?
>>
Planen var å lage den sykeste fruktbongen, men mistet dealer. Lager de sykeste frosne bananbongene.
>>
>>673398907
Fordi man ruser seg på noe straffbart. Straffbare ting koster mye penger. Problemet er ikke det, problemet er at det er straffbart in the first place, når det som du sier er mindre skadeligen alkohol
>>
>>673398907
>Mindre skadelig enn alkohol
Heeere we go again
>>
>>673397900
Ka faan har du røyka ?
>>
File: 1420494061682.gif (2 MB, 300x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420494061682.gif
2 MB, 300x164
hadde vært nice med nye blazevenner her oppe. flytta hit akkurat så har ingen kontakter og kjenner få likesinnede. er jo lørdag for fæn!
>>
>>673399204
Hva mener du? Svar på spørsmålet eller hold kjeft.
>>
>>673399204
Det e no så godt som bevist at det e sånn da, les deg litt opp på det, og legg fra deg all propaganda som den norske stat har fortalt deg.
>>
Noen som har sophie elise bilder hvor hun suger kuk?
>>
>>673399199
enig i at det er dårlig bruk av penger å bekjempe det, men man tapper ikke stats kassa ekstra av å være en av dem de bruker pengene på, om noe så bidrar vi via eventuelle bøter etc, noe jeg regner med er litt av årsaken til at de liker at det forblir ulovlig, og så pynter det jo veldig på oppklaringsstatistikken også da
>>
File: 1415023272563.jpg (84 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415023272563.jpg
84 KB, 1920x1080
drit no i om de e skadelig! bare man har det bra er det det som teller!
>>
>>673399431
Hva faen TROR du jeg mener din retard? Hvis du ikke engang greier å oppfatte meninga bak posten min, så er du velkommen til å stille opp som exhibit A om hvorfor hasj lager grøt av hjernen din.
>>
>>673399606
æsj, kan du ikke nappe løken til ei pen dame istedenfor hun ødelagte kjerringa der?
>>
Er det seriøst ingen som har et nummer til en kar i Trondheim? ..
>>
>>673399697
Vel, det er du som ikke har bakke kontakt og ikke klarer å forklare deg med ord og shitposter istedenfor

also: hvorfor tror du jeg røyker hasj?

Kanskje du hadde klart deg bedre om du også holdt deg til fakta istedenfor å komme med antagelser og søppel?
>>
Sitter med munch, drikke og i godt felleskap. Mangler bare den gode ganja. Hvor er weedmarkedet for studenter i Trondheim?
>>
>>673399507
>Norge og alle andre vestlige regjeringer bruker milliarder av kroner på å produsere og distrubuere propaganda og kjempe mot hasjbruk, i en svær internasjol sammensvergelse for å ta uskyldige.
Okeeeei bro. Husk å brette dobbelt når du lager aluminiumsfoliehatt, strålene kan gå igjenom.
>>
>>673400234
slutt å lek dum, det var ingen som sa noe av det du har i grønt der.

Det er fakta at feks justisministeren vår i fjor offentlig sa at hans egne meninger teller mer en forskning og fakta når det kommer til cannabis, er det en slik fyr du vil stole på så sier det jo en del om deg også vil jeg si...
>>
>>673400234
Nei, men det er da rart at det blir legalisert i større og større grad i USA, i Nederland er det jo helt legalisert! husker å lese at de tjente rundt 1mrd ekstra i skatt på salg. penger vell tjent det.
>>
File: 1408630836684.jpg (26 KB, 400x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408630836684.jpg
26 KB, 400x541
>>673400507
>>673400234
er ikke noe vits å fyre opp under trollet. han har sine meninger og vi har våre. end of story.
>>
Ingen som har sophie elise bildet eller??
>>
>>673400691
Det er bare slitsomt når de tror at deres meninger veier like mye som forskning.
>>
Gir dere weed nummer hvis jeg får det jævla bildet
>>
>>673400846
ingen som bryr seg sikkert?
>>
>>673400507
>Det var ingen som sa noe av det der
Ok, så det brukes altså IKKE milliarder av kroner i "the war against drug"?

>Justisministeren sa at...
Kilde: En tilfeldig fyr på 4chan

Faen, det å diskutere med sånne dophuer på nett er totalt dødfødt
>>
File: 1453659085694.jpg (45 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453659085694.jpg
45 KB, 540x960
>>673400846
Det her?
>>
>>673401084

takker, du er king1
>>
>>673400912
Jeg har ennå til gode å se EN ENESTE JÆVLA FORSKNINGSRAPPORT som tilsier at dop er sunt. Har derimot sett drøssevis som sier det motsatte
>>
>>673401430
ingen som sier at det er sunt, men mindre skadelig enn alkohol din fjott!
>>
>>673401084
HA HA
>>
>>673401059
joda de sløser penger

also, du kan ikke forvente at noen skal gidde å gi deg noen bedre svar den du selv tilbyr, hvorfor skal andre drive å rote opp i gamle nyheter fra i fjor for å please en tilfeldig drittslenger på 4chan? Du må ikke glemme at du er like tilfeldig som alle andre og ditt ord veier like lite, tror det er du som er dop hue jeg, så mye som du roter og tror at ting fungerer annerledes for deg en andre
>>
Og dere: Stereotyper oppstår ikke av seg selv. Ikke vær som Jarle.
https://www.youtube.com/watch?v=hUAERfFaTq8
>>
>>673401561
Kan ikke komme på å ha sett noen rapporter som påstår det heller gitt...
>>
>>673401430
Det er ingen som har påstått at det var sunt her inne?

Kanskje det er lettere for deg om du forholder deg til det som faktisk blir sakt?

Protip: når du skal shitposte på den måten der så i det minste legg ut en post som direkte sier det du vil angripe først, da ser det litt mer ekte ut
>>
>>673398746
Hvorfor vil du inn i EU når det krisetilstander? Britbongland vil jo UT! Det bør vel være en indikasjon på at ting ikke går som det skal. Finland lider jo av ekonomisk kollaps, på grunn av påtvungen monetær policy fra EU...
>>
>>673401790
DU SAMMENLINGER HEROIN MED WEED!!?!!?
Det må virkeli vær nokka gæli oppi høve ditt åsså!
>>
>>673400923
>>673401084
there you go! vær så snill og legg ut nummeret? redder helgen
>>
File: faggots.webm (719 KB, 480x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
faggots.webm
719 KB, 480x292
Imponerende tråd dette her ass!
Makan til krangling og faggotry!
>>
>>673401790
kek, ja det stemmer, men du blander bra når du tar en heroinist parodi og tror det er relevant til en cannabis diskusjon
>>
>>673401649
Googlet det uten å finne noen relevante treff. Man skulle jo tro at en slik "skandale" var stor i media?
>>
>>673402194
var bare et par folk som lette etter et nummer, men så kom det en gjeng med retards som fucket opp for dem. skulle ønske jeg kunne hjelpe men bor ikke i nærheten.
>>
Er en same med navn Henning her?
>>
>>673401997
Kan du skrive på en måte som ikke pisser på århundrer med kjemping for et eget Norge?
>>
File: 1453638521432.png (239 KB, 2000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453638521432.png
239 KB, 2000x1333
>>
>>673402015

seff man,73 96 32 66 han heter alf. si at magga ga deg nummeret
>>
Denne tråden igjen ja... Noen som faktisk er over 18 her?
>>
Personelig foretrekker jeg hasj/weed over alkohol. Ingen bakrus, umulig å ta overdose. Jeg velger å se på det som alkohol egentlig. Med det mener jeg at hasjmisbruk er akkurat like alvorlig som alkoholmisbruk. Hvis du trenger en joner for å stå opp og gå på jobb så er det like ille som å være avhengig av alkohol.
>>
>>673402194
Ja, trodde ikke /b/ var stedet for sensitive folk
>>
noen som har nummeret til noen som selger grass i ski området?
>>
>>673402507
Ka faan e det du snakke om din fornorska danske? hæh? eller du vist kanskje ikke det?
>>
>>673402280
Det var ingen skandale, det var en sak om Thorvald stoltenberg som viste til nyere forskning og positive resultater andre land har gjort seg med en oppmykning av narkotikalover, ikke bare cannabis, vi fikk da et svar fra ministeren hvor han enkelt å greit forklarte at partiet ikke støttet det men hadde en annen løsning, han sa selvsakt ikke direkte "min mening veier mer en fakta" men når du avviser fakta med at du mener du kan gjøre det annerledes bare pga derfor (selv når vi leder på overdose statistikken i Europa, altså, vi gjør det helt klart elendig) så sier du jo indirekte at dine meninger veier mer.

Tror det var NRK som hadde saken

det dukket opp som en liten mini side sak når denne var ny og i vinden
http://p3.no/dokumentar/fire-nyanser-cannabis/
>>
What happened norway?
>>
Numrene her blir forresten politianmeldt, så får se da, hvor jævlig gøy det er å være dophue
>>
File: Untitled.png (62 KB, 921x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
62 KB, 921x757
Over til noe viktigere enn hasj.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politiets-sikkerhetstjeneste-pst/gir-politiet-nye-fullmakter-til-skjult-overvaakning/a/23636413/

Tanker på denne jævelskapen? Skal vi stå for denne NSA-grad overvåkingen?

Gang på gang har disse taktikkene gjort veldig lite for å stoppe terror, både innenlands og utenlands.

>>673403286
64851600, spør etter de sår karse.
>>
>>673403490
takk for tips, skal legge ut nr til folk jeg ikke liker
>>
>>673403490

Dumme bitch. gå å troll en annet sted
>>
>>673397025
håper weed blir legalisert slik at potheads ikke har noe å snakke om haha
>>
File: ra5gdy8.jpg (417 KB, 1920x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ra5gdy8.jpg
417 KB, 1920x1020
jävla politi och gotteri
>>
>>673403490
lurer på hvordan du må ha det inni deg.
>>
>>673403419
Er det der eurovision song contest? hahah
hvem faen bryr seg om det egentlig?
>>
>>673403874
50% av landets innkom er sikkert bare pga norske harryturer :)))
>>
>>673403490
Hvordan er det å være jomfru i et moderne Norge?
må være hardt å leve?`eller hva?
>>
>>673401084
Stakkars Sophie, som er en så fantastisk person
>>
>>673404148
må si dere er flinke til å ta bait
>>
>>673399612
True that.
>>
>>673403490
du anmelder vel tlf nr du finner skriblet på benken også du?

makan for en nedrulla type, lol
>>
>>673404173
Ho e ei knulledokke ;-) enkelt og greit
>>
>>673403874
>Strong, independent swedish womyn not defending weak swedish man
Fake
>>
>>673404093

Ha inte munnen öppen för länge nu, akta så vi inte tar tillbaka hela norge.
>>
>>673403620
HAHAHA, kan ikke gjøre annet enn å le. Neida, man blir ikke paranoid av hasj i det hele tatt. Men hva dukker opp i SAMME jævla tråden? Fy faen, dette er gull!
>>
>>673404368
Beklager, men snakker ikke arabisk
>>
>>673403490
Jeg som ville anmelde de først.
>>
>>673403641
>>673404025
>>673404148

Butthurte dophuer :)
>>
>>673404368

Landet ditt er latterlig
>>
>>673404296
Butthurt much?
>>
>>673404368
sorry as, men hvis noen skal ta over Norge så blir det nok USA
>>
>>673403771
de aller fleste snakker heller sjeldent om det uansett

Jeg kjenner flere som røyker cannabis, det er egentig aldri noe tema, bare noe de gjør, er de på fest så hender det de forsvinner ut sammen og kommer inn igjen med et litt lurt flir, tror ikke jeg hadde merka det i det hele om jeg ikke kjente dem
>>
>>673404857
nja kommer an på personen, noen av de jeg kjenner er jæævelig passionate om temaet
>>
>>673403620
Det er jo ganske åpenbart at det er en politistat de vil ha til syvende og sist. Også er det terroren vi skal liksom beskyttes mot... Som de faktisk importerte hit.
>>
>>673404479

Oroa dig inte min vän, hälsa regeringen att vi kommer behöva norge tillbaka då vi behöver fylla den med våra underbara flyktingar.

>>673404643
>google översätt
....
.....
......
.....
Jag kan inte säga emot, du har allt för rätt.

>>673404847

att ta över och ta tillbaka har sina skillnader.
>>
>>673404843
ikke i det hele, det er ikke mitt nr, men det du gjør der jo det samme som å anmelde et nr på en benk, for ikke å snakke om hvor tåpelig du er som tror politiet har tid til å jakte etter spøkelsene dine istedenfor å gjøre jobben sin
>>
Noen /b fags som skal ut i Bergen i dag?
>>
>>673405040
slike "weed culture" folk er slitsome ja, men de hadde vært like slitsomme om de snakka like mye om alkohol.

Som du selv sier, det kommer an på personen altså er det personen som er problemet
>>
>>673405096
sorry men forstår ikke en dritt du snakker om :(((
>>
>>673405293
Bergen her. Skal ikke ut nei.
>>
>>673405096


سحب لديك مغارة هراء العربي
>>
>>673405540
Svakt! Student eller?
>>
>>673405127
Du får håpe det :)
>>
Skal på byen å skape liv i dag, noen flere fra Trondheim her?
>>
File: SWEDEN.png (62 KB, 500x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SWEDEN.png
62 KB, 500x306
>>673404368
SWEDEN YES!
>>
>>673406034
Jævla svensker.
>>
>>673405535

norskar har autism

>>673405844

حسنا
>>
>>673406296
Ill allah mi frind
>>
>>673405869
Ikke enda. Gikk ut av videregående i fjor og skal ta opp noen fag før jeg begynner å studere.
Men er ikke generelt glad i å gå på byen heller, ender alltid opp med å drikke for mye.
>>
Kul den isis musikken, om man bare tenker musikk og ikke lar hatet mot dem misfarge.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQoJvI8XUa0
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10663429.ab

kek
>>
>>673405959
Jeg vet
>>
la oss bare være enige om at hvis norge ikke vil tjene dritmye på hasjsalg kan de bare ha det så godt fordi folk kan få tak i det uansett.
Men kjipt at man har så godt som mistet mange muligheter for ordentlige karrierer hvis man blir tatt
>>
File: SWEDEN.jpg (161 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SWEDEN.jpg
161 KB, 1024x768
>>673406296
Du er nok den som er kraftigst belastet i forhold til autisme, lillegutt.
>>
>>673406543
Så enig med deg!
>>
Bögar
>>
File: swedes.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedes.webm
3 MB, 1280x720
>>673406296
All Swedes are born and bred, for faggotry.
>>
https://www.twitch tv/amydragneel129

Norwegian gamer grill
>>
>>673406389
Aah, skjønner det! 96er? Er 95 selv. Har en uvane at jeg alltid blir så full at jeg ikke husker noe..
>>
>>673406545

>lillegutt
>>
>>673406748
Alla förr Allah.
>>
>>673406812
Da hadde jeg ikke giddet å gå ut hadde jeg vært deg
>>
Hvor er alle de gavmilde stonerene mine? Trondheim er faen meg tørt, et nr hadde blitt belønne gudenes gaver.
>>
File: 2016-03-11 22.34.38.jpg (979 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-03-11 22.34.38.jpg
979 KB, 2448x3264
her sett sånn 10 episoder av nytt på nytt i dag.
sitter på sørnadet og drikker fremfor "blazing"
>>
Allahu akbar norrbaggar
>>
Norge är det nya Sverige
>>
>>673407200
Gjør som jeg vil :*
>>
>>673407284
Er det hjemmebrent jeg ser?
>>
>>673406812
96 ja. Problemet mitt er mest at jeg begynner å vingle litt mer enn de fleste og at øynene mine begynner å vingle når jeg drikker(selv når jeg drikker litt), så blir så og si kastet ut av bounceren hele tiden eller så kommer jeg ikke inn.
>>
>>673397025
>>
File: SUCH BUTTHURT.jpg (282 KB, 502x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SUCH BUTTHURT.jpg
282 KB, 502x720
>>673407306
>>673407339
>>
>>673406772
det videoen der er så kvalm, hva er det som skjer med barna. eneste som oppfører seg normalt i den videon er jo muslingen.
>>
>>673407555
Are you doing your part taking this people in
>>
>>673397025
Jæja, hvað segiði félagar?
>>
File: Ferdig KH.jpg (2 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ferdig KH.jpg
2 MB, 2448x3264
>>673407399
nei....
>>
>>673401882
Hvordan er det å bo under en stein? Du kan jo feks prøve å gjøre 1 google søk og se hva du finner?
>>
>>673407775
Drikker du vann av norgesglass? haha
>>
Man kan nu ha rimelig forkjellinge meninger om dop. Men å forby er jo idiotisk.

Nr1 Det er din kropp, ditt liv. Vist du blir må bli kriminell for å vedlikeholde ditt behov for dop, så har vi andre lover som sier det ikke er lovt å stjele osv.
Nr2 Vi klarer jo fan ikke holde dop ute av fengsel.. Og det er jo lukkede samfunn, hvordan i svarte helvete skal vi klare å holde det borte fra et åpnet samfunn med åpne grenser..
Idioti... Bedre å lovligjøre det, skattelegg det, bruk en viss prosentsats hvert år av skattepengene på å informere om skader osv ved bruk av dop.
Ville man kommet LANGT lengere med å minske forbuket av dop enn å si dop er dumt å ulovlig.

Politiet skal være hær for å beskytte meg fra andre folk, ikke fra å beskytte meg fra meg selv....
>>
>>673407352
Det har du lov til, men du forstår vel at folk reagerer? Hadde du hatt samme forhold til hvilket som helst annet rusmiddel ville de fleste vært enige i at du hadde hatt et rusproblem
>>
>>673406545
Your doomed

That picture actually scares me , saved.
taken me a while to, i was like look a t the knockers on the left one , looked at the face , holytrap, your country has turned in to faggots and traps why are you not ridiculing these kids?
>>
>>673407920
nei. er bare fra plast brenner så blir ikke stor høyere prosent en dette
>>
HVIS NOEN POSTER ET NUMMER SOM VIRKER SÅ DELER JEG EN JAY MED DEG I MORGEN pls halp
>>
>>673407950
Er enig med han her.
Det å forby noe som helst (av rusmidler) blir egentlig bare for dumt.


Forresten; noen som vet hvor det er blitt av han som drev å pulte hunden sin og postet kuken til hunden i norgetråder?
>>
>>673408634
64851600
>>
File: Just groping.jpg (22 KB, 339x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Just groping.jpg
22 KB, 339x383
>>673399081
>>
Prøvde å lage en tråd for å chille i, le litt, kanskje redde helgen med et nummer, men er jo stapp fullt av sinna anti-weed folk som sitter med ræva full av følelser. Vil heller se en gif med smude pupper enn en tekst med dine politiske meninger. Føler meg som den lille jenta.
>>
>>673408988
du prøver jo ikke engeng, ingen med respekt for seg selv har fast telefon og alle mobilnummer i norge begynner med 9 eller 4. men jeg kjenner deg ikke, jobber du på Folle
>>
>>673408988
lel bor ikke i drøbak lenger så går ikke å lure meg. har snakket nok med dem. T town is the shit.
>>
>>673409176
Jaas, du blir brun med en gang
>>
>>673409230

Jeg har aldrig brukt dop, men jeg dømme deg ikke på noen måte. Men hvordan kan jeg som ikke har brukt det klare å skaffe det meste mellom himmel å jord.

Men en chill dude som deg, som tydeligvis blazzer hele uka, liksom bare har 1 source ?

Enten er du feds, eller så kanjse du ikke er en så chill dude alikevel, siden ignen av dine IRLs frinds gidder dele sine nummer med deg...

Just sayn
>>
Noen fra Mo i Rana her?
>>
File: 1457227434097.jpg (36 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457227434097.jpg
36 KB, 480x480
>>673401084
e det her real??
>>
>>673401430
Denne karen her har helt rett, alt som ikke er sunt bør være straffbart. Fortsett og debattere på logikkens vegne kompis, stå på.
>>
>>673409814
blazer bare i helgene
>>
La oss se på det med ren logikk. Hvorfor er hasj ulovlig? Fordi de tror det er et "gateway"-drug. Folk som har dilla på å ruse seg, ruser på noe sterkere når det de rusa seg på før ikke funker lenger. Tenk på hvor mye du behøvde av drikke før du ble full for 3-4 år siden. Drikker du mer eller mindre for å bli full nå? Hasj er vanskeligere å få tak i, og mer stigmatisert. Alkohol er mer gateway enn hasj, sverger.
>>
>>673401084
>en snap
>av en snap
>av en snap
Sånne folk som tar et bilde av en skjerm irriterer meg.
>>
>>673409814
Liker hvordan du starter med å erklere dine politiske meninger, er ikke nødvendig for meg i hvertfall. Kunne ikke gitt mer faen, men ja du har rett! Jeg har flere kontakter, men de har "sluttet med gamet" så ja, standarden er ute byen så skapte heller en shitstorm på b uheldigvis. Er du en trønder eller?
>>
femanon fra norge her yoo
skjer?
>>
>>673410498
Er genuint irriterende med det ja, men du vil vel heller ikke se kameraten se at du printscreenet bilder av kuken din?
>>
>>673410683
it's a trap....
>>
>>673410683
Du vet reglene.
Sjer ikke så mye her. Venter på at folk skal skrive drit om hverandre her.
Hvor i Norge kommer du i fra?
>>
>>673410683
pupper eller gtfo
>>
>>673410683
HOLY SHIT EN JENTE PÅ B, PUPPEEEEEER
>>
>>673407824
Done. Fant bare no sketchy populistiske greier, ikke noe seriøst.
>>
>>673410683
>prøver å skaffe et fuckings nummer men folk her er kjipe.
>>
>>673410828
Det går fint så lenge at du har unnskyldningen om at du skal ha bildet av hun.
>>
>>673411097
Så lenge du bruker unnskyldningen ***

Faen jeg suger i rettskriving.
>>
>>673411097
jaass null stress. om en kompis hadde spurt op bilder av at jeg hadde pult henne i kjeften hadde jeg bare sendt han det. er han som er nødt til å se på kuken min. ikke jeg som lider.
>>
>>673411050
Du er på /b/. Hva forventer du? Gentlemen?
>>
>>673411050
damn, skulle ønske jeg hadde nummer, hadde delt
>>
>>673403490
hahahaha, makan til dick move. Du må være skikkelig kul å omgåes meg IRL
>>
>>673411231
nice. gib som weed nao.
>>
>>673411231
HO. LY. SHIT.
MEIR.
>>
>>673410975
shit glemte timestamp.
bor litt sør for Tromsø
>>
>>673411231
Betyr ingenting uten tidsstempel og hånden ikke tildekket puppene.
>>
>>673408109 Jaja.
Men når jeg bare er "full" så er jeg som jeg vanligvis er. 90% av vennene jeg har nå har jeg møtt når jeg er "blackoutdritings"
Det er grunnen til at jeg drar ut. Møter nye folk hver gang :)
>>
>>673411231
VENT NÅ LITT.
Det der er naturlige dagslys i bakgrunnen...
FAKE AND GAY!
>>
>>673411733
Ser ikke ut som hun står i hagen akkurat
>>
>>673411733
Du har et poeng, men kan hende at hun tok bildet tidligere.
>>
>>673407450
Ja, ser den. Jeg pleier å få et skikkelig fyllatryne. Øynene halvveis igjen osv.
Men kjenner heldigvis halvparten av dørvaktene i Bergen da.
>>
>>673411888
Nei, men du ser at det er et vindu over ovnen. Med mindre hu har en spotlight der. Ser du hva jeg mener?
>>
>>673412016
Da må vi ut en gang i fremtiden.
>>
>>673398590
de kan iallefall stenge grensen sin
>>
File: 1441909668179.png (53 KB, 454x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441909668179.png
53 KB, 454x340
>>673407284
>Sverdet
Dette er ikke en cringe tråd
>>
File: 20160311_231452.jpg (355 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160311_231452.jpg
355 KB, 1920x1080
>>673411733
>>673411589
>>673411419
>>
>>673412356
var en gave og veggen var tom. jaja.
>>
>>673412526
Okay. Jeg beklager på det sterkeste for å ha insinuert at du var fake.
>>
>>673412081
bruker å filme inne der så er ganske bra lys ja
>>
>>673411231
Til harpunene !!!
>>
>>673412640
:)
>>
>>673401084
Er det det eneste?
>>
>>673412681
Hva filmer du?
>>
>>673412778
haha hva! nå henger jeg lite med her n.n
>>
>>673412879
Hvalfangst.
>>
Noen som har noen bra snaps å dele eller?
>>
>>673412526

Fint! Når kan vi snakkes! Hvor kommer du fra?
>>
>>673412829
små sketcher, reklamer. stortsett alt skolerelatert er der inne
>>
>>673413044
Går du filmproduksjon eller noe? (vurderer det selv ser du)
>>
>>673412971
yess! fight me bruh
>>
>>673412879
Du er en hval
>>
>>673413026
2 timer sør for Tromsø ;)
junemlk på kik
>>
>>673413251
yup, helt sant :D
>>
>>673412526
Tør du ikke å vise mer?
>>
>>673411708
Så du må ruse deg for å møte folk?

Ikke meningen å angripe, men klarer ikke spør på en måte som ikke virker kvess
>>
>>673413158
design og håndtverk men medie er på samme skole så jeg hjelper mange av vennene med film
brukte å filme mye natur dritt før så vet mye
>>
>>673411452
kor langt sør snakke vi?
>>
>>673413359
kik,
junemlk
så viser jeg mer
>>
>>673413534
Nice. Har en kompis som går filmproduksjon. Vi skriver et manus sammen, og han vil at vi skal satse på det. Jeg er ikke helt der, men digger film og alt som har med film å gjøre. Interesserer meg dypt.
>>
>>673413436
Er vel mer at en møter mer folk, noe som du burde kjenne deg igjen i.
>>
>>673413587
2.5 t
Senja
e ei øy :D
>>
>>673411345
lol, han troller nok bare, men om ikke så er det bare tragisk, om han faktisk tror det vil nytte liksom
>>
>>673413826
stakkars! fra fnes her!
>>
>>673412526
Desverre, det er for langt borte...

Er du en trap?
>>
>>673413933
yoo serr? navn, kjenner deg sikkert xD
>>
>>673414007
trap? nah
>>
>>673414045
haha! tvilsomt, hæng ikje rundt me fnes folk! å bor i tromsø!
>>
>>673414351
men så e jo ikke eg en fnes klysa heller da :)
på tromsø øya eller ?
>>
Vell, denna tråden begjønte å bli spennands.
>>
File: reported2fbi.png (336 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reported2fbi.png
336 KB, 1920x1080
dere alle er reported for faggotry
>>
>>673414710
indeed. tits å greier
>>
>>673414112

Bevis det! ;)
>>
>>673414795
Du veit det æ ein god helg når du kjem på /b/ og ein norsk tråd heve tits Woopwoop
>>
Noen som vet hvem artisten i Bergen som var med på gruppevoldtekten er?
>>
>>673414979
Haha! Måtte jo bevise eg e femanon xD
>>
>>673415015
Sikkert en av de ikke-norske
>>
File: 1380049058394.jpg (37 KB, 630x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380049058394.jpg
37 KB, 630x653
>>673397025
Yeahs

Sitter og røyker bong i nærigheten av sentrum.

>>673397170
Fuck off back to stockholmistan
>>
>>673415091
Og det gjore du godt au xD
>>
>>673415015
Va han brun?
>>
>>673415160
Lurer på om han var internasjonal ja. Så kan vi eliminere bort de ikke-anerkjente, hvor mange sitter vi igjen med da?
>>
Joda, byturen i seg selv og å ta noen øl, men flatfyll med hukomelsetap er ikke noe jeg trenger for å møte folk altså
>>
File: 477559624.jpg (223 KB, 1024x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
477559624.jpg
223 KB, 1024x687
>>673398117
soon
>>
>>673415213
takker anon ;)
>>
>>673415015
>>673415244
>er i 40 års alderen
>er utenlandsk (trengte tolk i retten)
>er internasjonal artist
>har en kjæreste i 20-års alderen som var med på idol
>skjedde i bergen, der hvor "uken" foregår akkurat nå
>>
>>673415421
æ du som skø ha takk, femanon :)
>>
>>673415315
var ment til
>>673413798
>>
>>673415284
Ja det var han.
https://www.frieord.no/innenriks/utenlandsk-artist-to-norske-kvinner-siktet-gruppevoldtekt/
>>
>>673413798
Amen.
>>
>>673414792
7-3.2016
>>
>>673415677
lol
>>
>>673415553
går fra dop te tits å så te gruppevoldekt
LENGE LEVE NORGE!!
>>673415504
må jo levere ;)
>>
File: 1389739055045.jpg (59 KB, 444x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389739055045.jpg
59 KB, 444x500
>>673403874

Var hälsad!
>Gustaf XVI vår befriare.
>>
>>673415766
>https://www.frieord.no/innenriks/utenlandsk-artist-to-norske-kvinner-siktet-gruppevoldtekt/
Eg hadde ikkje forventa det, men signe det fe at du gjor det.
>>
>>673415315
Jeg blir ikke blackoutfull HVER gang jeg drar ut. Jeg blir det ofte, og de gangene jeg blir det har jeg som regel baller til å snakke med folk jeg som regel ikke ville snakket med.
>>
Hej hej, här kommer Sverige.
>>
Skjer?
Nåkka trøkk i Bergen ikveld?
>>
>>673415964
Lol, lær deg å takle alkohol.
>>
>>673415196
Sweet, skal inn til sentrum straks, hadde vært nice med en røykebuddy i en helt ny by. Tenkte å kjøpe noe godsaker, men mangler nr i kveld. Har du snap?
min snap: sonee
>>
NEI SVERIGE GÅ HJEM OVER GRENSA IGJEN DETTA E NORGE
>>
>>673416102
Takler alkohol helt fint, fag.
>>
>>673415824
>>673416017
Kommer dere bare fordi vi har billigere godteri enn dere?
>>
>>673416049
Yes! Hvor skjer det i kveld?
>>
>>673415553
Virker som det faktisk ikke er noen som vet hvem dette er. Spesielt, pleier alltid lekke ut.
>>
>>673416210
tydeligvis ikke
>>
>>673416281
han her
>>
>>673405096
Kek

>Oroa dig inte min vän, hälsa regeringen att vi kommer behöva norge tillbaka då vi behöver fylla den med våra underbara flyktingar.
>>673415405
>>
>>673416286
Kvarteret mann
>>
>>673416210
> blir ikke blackoutfull HVER gang jeg drar ut. Jeg blir det ofte
Klart det. Kos deg. Eller lær deg å takle alkohol først.
>>
>>673416358
Hahaha sug deg selv og dø plz
>>
trondheim?
>>
>>673416286
Tell nu så har det vorre bære taco og øl! Men lokta litt på tanken om å stekke ut!

Enn dær?
>>
>>673416281
vafö sk' mänska köpa för dyrare när han kan köpa billigt?
>>
>>673416525
Rep
>>
>>673416585
kor i trondheim?
>>
Jeg lærer norsk. Hjelp meg.
>>
>>673397025
WEEEEEEEEEEED

100 kr g trondheim

minst 10k, 50kr g\20 000

slette den snart, reply for tormails, btc a ok norsk post.
>>
>>673416815
Hva vil du ha hjelp til?
>>
>>673416815
kik, junemlk
kek
>>
>>673416790
Sett no hær på Cha
>>
>>673412526
>>673414826
>>673414007

eg venter fremdeles...

Har noko sagt spiderman tråd?
>>
I'm wanting to take a small vacation to Norway, only about 2 weeks.

2 questions. I'll be hanging around the Trondheim area. How prevalent is english?
And I'm thinking sometime in the autumn, unless you guys have any better ideas?
>>
>>673417197
Almost everyone in Norway can speak English.
>>
>>673417197
English is very prevalent, no worries. Don't come in July, most normal stuff will be closed, mid-August and out is good.
>>
>>673417197
we all talk very good english
atleast in my experience
winter here is very nice
>>
>>673417197
Summer is the only time bro. Norway has shitty weather.
Basicly everyone is proficient in english and can use it conversationally.
>>
>>673411231
>>673412526
Norwegians are great whale hunters, the japanese envy their long traditions.
>>
>>673417381
>talk very good english
Joda
>>
>>673416906
Jeg skal til Halden. Er Halden fin?
Thread replies: 291
Thread images: 37
Thread DB ID: 559087[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.