[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Došli s posla?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 102
Thread images: 41
File: croatia.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
croatia.jpg
2 MB, 1920x1080
Došli s posla?
Kaj delate?
>>
Kaj ??? Nije knjizevno ,eb se ;)
>>
>>669276611
Mrš. <3
>>
>>669276611
ŠtA? :^)
>>
>>669275452
Op vidi se ti da si purger do Slovenija mamu ti jebem
>>
>>
dosa sam s kurca jer posla nema u picki materinoj
>>
Ništa trenutno, planiram izdrkat :)
>>
evo slušam muziku
>>
ZA DOM SPREMNI???
>>
>>669275452
O, pozdravljen brat Hrvat! Iz Zagreba, a?
>>
>>669275452
Koji posao
>>
>>669278048
Tak nekak, da :)
>>
File: 1455636111129.jpg (85 KB, 482x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455636111129.jpg
85 KB, 482x720
drkamo na nju
>>
>>669278366
Pridružujem se. totalno hot u toj šulji i jebeno dupe... ima kaj spreda? sise?
>>
Nisam skoro čitao vesti, da li se idalje mrzimo braćo Hrvati?
>>
hrvati su pokršteni srbi
prijatno
>>
jebali vas hrvatsko srpski odnosi... dajte kuje..
>>
>>669279179
https://www.youtube.com/watch?v=LyV1BTelPhY
>>
For the good old times

https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2C6Hrz0
>>
delam ti mamu
>>
>>669279267
Ti neaš niš?

>>669278366
ko je to?
>>
>>669279930
iako sam hrvat obozavam tu pjesmu i uvijek je rado slusam
>>
File: 1422038929025.jpg (80 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422038929025.jpg
80 KB, 640x480
>>669275452
jucer je bil dobri thread idemo i danas ovoga zaziveti
>>
>>
>>669280961
Si sejval kaj dobrog?
>>
>>669277365
maloletno?

>>669278366
jebeno dobra guzara, predobra mala

>>669280961
gadno

>>669281106
dobre dude
>>
File: 1455574471815.jpg (2 MB, 1840x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455574471815.jpg
2 MB, 1840x3264
>>669281139
ovisi kaj oces... obicno ako koja nasa posta sejvam sliku kak god da je glupa, kak ova tu od jucer... ali imam i dobre pornjave
>>
>>669281589
wtf XD ovo e ženska postala?
timestamp, koji kurac? nea niš
>>
>>669281589
dumpaj kaj imas...
>>
File: ljubazna mala.png (694 KB, 691x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ljubazna mala.png
694 KB, 691x662
>>669281798
evo s timestamp jedna
>>
>>669281959
AHAHAHAHHA NAAAJS :D
>>
>>669281959
zbilja ljubazna
>>
>>
Croat Islamovermin have one redeeming feature, they helped gas Jews.
>>
>>669282103
>>669282006
i to mi je onda fala kaj sam pol vure nagovaral da posta sise
>>
>>669282132
bem ti mater :O
>>
drkamo na shemale, sta bi drugo radili na b
>>
>>669278366
prda samo takva (y) moar?
>>
>>669282132
>>
>>669282546
http://www.imagefap.com/pictures
/5096427/Marija-U.-big-titty-from-Croatia-with-black-boyfriend
>>
File: allahu akbar.jpg (60 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allahu akbar.jpg
60 KB, 540x960
>>
File: b8.png (897 KB, 680x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b8.png
897 KB, 680x543
>>669279179
>>
File: 1425139036203.jpg (7 KB, 204x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425139036203.jpg
7 KB, 204x204
>>669282769
>with black boyfriend
odma odustajanje od linka jebem li joj mamu
>>
>>669282817
koji si ti frajer...
pravi muškarci su vegani
>>
File: 1455624458024.jpg (45 KB, 564x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455624458024.jpg
45 KB, 564x846
>>
File: 1419438425405.jpg (35 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419438425405.jpg
35 KB, 300x300
De ste jadni narode moj

Međimurec tu, jeba vam pas mater
>>
>>669283277
to nisam ja lol
>>
>>669283424
Vrog ti mamu najebal!
>>
File: 1452494274939.jpg (29 KB, 480x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452494274939.jpg
29 KB, 480x553
>>669283358

niggers gonna nig
>>
File: 1454695385763.jpg (150 KB, 754x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454695385763.jpg
150 KB, 754x1004
>>
/b/ok prijatelji
>>
silovam sve bishke na farmu
SLAVIC PRIDE
>>
File: 1414431179539.jpg (117 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414431179539.jpg
117 KB, 640x480
ima ko da voli trule lisice i lepe sisice?
>>
>>669283277
Gladni muškarci su vegani
>>
File: 1414432982093.jpg (117 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414432982093.jpg
117 KB, 640x480
>>669283675
>>
>>669283675
>lepe
>>
File: 1414432718976.jpg (122 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414432718976.jpg
122 KB, 640x480
>>669283726
>>
File: 1432722096751.jpg (92 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432722096751.jpg
92 KB, 800x600
>>
File: 1425327659427.jpg (715 KB, 1843x1382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425327659427.jpg
715 KB, 1843x1382
>>
File: 1418494301395.jpg (82 KB, 600x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418494301395.jpg
82 KB, 600x673
>>
File: Screenshot_1.png (161 KB, 1014x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_1.png
161 KB, 1014x815
>>669281959
lepo je kako su svi ovde retardirani, i pasce na ovo
>>
File: 1437409473121.jpg (34 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437409473121.jpg
34 KB, 500x420
>>669279930
>>
>>669280610
Ustaša detected.

Zadavi se na kurcu brate užni.
>>
>>669284330
never seen this, is there more?
>>
>>
File: gospa_u_medjunozju.jpg (106 KB, 754x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gospa_u_medjunozju.jpg
106 KB, 754x480
>>
>>669282817
>ime fajla

vrati se u 7 razred, pederu mali
>>
>>669284463
Nedostaje ti t u SHIT i piše se basically
>>
ITT:

La Marčela
Iva Vargek
Irma Vuić
Teta Nika
...

i random fotke koje smo vidli već hiljadu puta...
>>
>>669284665
bolje da snima pornice nego da glumi predsjednicu ionak ima sigurno iskustva od pusenja kurca po bruxellessu
>>
>>669284959
Ljubomoran si što ti je bila konkurencija?
>>
>>669284665
bilo bi jebeno da snimi pornić neki
>>
duvate sta?
>>
>>669285118
#nemrem
>>
>>669285118
uzivaj u trosenju novca, i ranoj smrti. retardu.
>>
>>669285271
mislim da si retard ti koji mislis da ce ranije umrijet od toga
>>
File: 1421947271357.jpg (63 KB, 777x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421947271357.jpg
63 KB, 777x432
>>669285101
kakve fore ljudi moji jebote sve neki 7. razredi
top kek
>>
Ko je ova mala? Često ju vidim u ovim našim threadovima, ali samo par slika.
>>
>>669285535
ma nekakva skela
>>
>>669285535
Iva Vargek

postimg DOT org/gallery
/343p4f8x2/7c26d5df/?code=7c26d5df&page=4

mala je samo tease
>>
jebo te kurmpir!
>>
>>669285390
I ti si uvjeren da nece?
>>
>>669285714
Pas mater, al je neki debeli neckbeard uhodi.
>>
File: 1418235034727.jpg (108 KB, 609x1150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418235034727.jpg
108 KB, 609x1150
vi ste ovdje sve neki turbo-nejebaci cini mi se
vidim nikakve OC picke nemate, femanonka ako i ima koja suti i cak i da se javi nemoze se ocekivati sise s timestampom, samo dosada i besmislena prepucavanja. koji kurac onda opce pravite threadove samo nas sramotite
>>
File: 34567654345678.jpg (44 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34567654345678.jpg
44 KB, 720x720
ajde postajte sisate cure!
>>
>>669276611
Reci kaj il krepaj
>>
File: 1.jpg (8 KB, 176x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
8 KB, 176x352
>>
File: 456765456787654.jpg (43 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
456765456787654.jpg
43 KB, 612x612
>>
File: moonman.jpg (51 KB, 447x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moonman.jpg
51 KB, 447x855
Kako si ti meni OP ?
>>
File: 2.jpg (10 KB, 276x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
10 KB, 276x352
>>
idite u crkvu radije... proci ce vam zivot ovdje
>>
>>669286352
>sramotite nas
ponasas se kao da je 4chan mesto zbog koga mozes da budes ponosan. ti si pravi peder ovde. i da, bravo sto si naseo na bait, femanon iz 2015.
>>
>>669287412
crkva je mesto koje ima vise raka, i vise umobolnosti od ovog mesta. idi ubij se za isusa, pederu.
>>
Sta ima ustase?
>>
>>669287874
Tko je ustao?
>>
Dobar vam je thread.
Mrtav nakon 100 postova.
>>
>>669282817
These animal abuse posts are out of control.

http://www.theladbible.com/articles/rescued-nigerian-child-neglected-because-family-thought-he-was-a-witch-makes-inspiring-recovery-150216
>>
File: 49.jpg (10 KB, 288x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49.jpg
10 KB, 288x306
>>669288208
>mlk
>>
File: 1446887247415.jpg (107 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446887247415.jpg
107 KB, 800x600
>>669287655
ma jebo tebe isus u dupe
>>
>>669284718
Atleast flip the image majmun
>>
File: 1347059547389.png (117 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347059547389.png
117 KB, 400x400
>>669288381
isus nema pisu
Thread replies: 102
Thread images: 41
Thread DB ID: 519137[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.