[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Došli s posla?
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 102
Thread images: 41
File: croatia.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
croatia.jpg
2 MB, 1920x1080
Došli s posla?
Kaj delate?
>>
Kaj ??? Nije knjizevno ,eb se ;)
>>
>>669276611
Mrš. <3
>>
>>669276611
ŠtA? :^)
>>
>>669275452
Op vidi se ti da si purger do Slovenija mamu ti jebem
>>
>>
dosa sam s kurca jer posla nema u picki materinoj
>>
Ništa trenutno, planiram izdrkat :)
>>
evo slušam muziku
>>
ZA DOM SPREMNI???
>>
>>669275452
O, pozdravljen brat Hrvat! Iz Zagreba, a?
>>
>>669275452
Koji posao
>>
>>669278048
Tak nekak, da :)
>>
File: 1455636111129.jpg (85 KB, 482x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455636111129.jpg
85 KB, 482x720
drkamo na nju
>>
>>669278366
Pridružujem se. totalno hot u toj šulji i jebeno dupe... ima kaj spreda? sise?
>>
Nisam skoro čitao vesti, da li se idalje mrzimo braćo Hrvati?
>>
hrvati su pokršteni srbi
prijatno
>>
jebali vas hrvatsko srpski odnosi... dajte kuje..
>>
>>669279179
https://www.youtube.com/watch?v=LyV1BTelPhY
>>
For the good old times

https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2C6Hrz0
>>
delam ti mamu
>>
>>669279267
Ti neaš niš?

>>669278366
ko je to?
>>
>>669279930
iako sam hrvat obozavam tu pjesmu i uvijek je rado slusam
>>
File: 1422038929025.jpg (80 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422038929025.jpg
80 KB, 640x480
>>669275452
jucer je bil dobri thread idemo i danas ovoga zaziveti
>>
>>
>>669280961
Si sejval kaj dobrog?
>>
>>669277365
maloletno?

>>669278366
jebeno dobra guzara, predobra mala

>>669280961
gadno

>>669281106
dobre dude
>>
File: 1455574471815.jpg (2 MB, 1840x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455574471815.jpg
2 MB, 1840x3264
>>669281139
ovisi kaj oces... obicno ako koja nasa posta sejvam sliku kak god da je glupa, kak ova tu od jucer... ali imam i dobre pornjave
>>
>>669281589
wtf XD ovo e ženska postala?
timestamp, koji kurac? nea niš
>>
>>669281589
dumpaj kaj imas...
>>
File: ljubazna mala.png (694 KB, 691x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ljubazna mala.png
694 KB, 691x662
>>669281798
evo s timestamp jedna
>>
>>669281959
AHAHAHAHHA NAAAJS :D
>>
>>669281959
zbilja ljubazna
>>
>>
Croat Islamovermin have one redeeming feature, they helped gas Jews.
>>
>>669282103
>>669282006
i to mi je onda fala kaj sam pol vure nagovaral da posta sise
>>
>>669282132
bem ti mater :O
>>
drkamo na shemale, sta bi drugo radili na b
>>
>>669278366
prda samo takva (y) moar?
>>
>>669282132
>>
>>669282546
http://www.imagefap.com/pictures
/5096427/Marija-U.-big-titty-from-Croatia-with-black-boyfriend
>>
File: allahu akbar.jpg (60 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allahu akbar.jpg
60 KB, 540x960
>>
File: b8.png (897 KB, 680x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b8.png
897 KB, 680x543
>>669279179
>>
File: 1425139036203.jpg (7 KB, 204x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425139036203.jpg
7 KB, 204x204
>>669282769
>with black boyfriend
odma odustajanje od linka jebem li joj mamu
>>
>>669282817
koji si ti frajer...
pravi muškarci su vegani
>>
File: 1455624458024.jpg (45 KB, 564x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455624458024.jpg
45 KB, 564x846
>>
File: 1419438425405.jpg (35 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419438425405.jpg
35 KB, 300x300
De ste jadni narode moj

Međimurec tu, jeba vam pas mater
>>
>>669283277
to nisam ja lol
>>
>>669283424
Vrog ti mamu najebal!
>>
File: 1452494274939.jpg (29 KB, 480x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452494274939.jpg
29 KB, 480x553
>>669283358

niggers gonna nig
>>
File: 1454695385763.jpg (150 KB, 754x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454695385763.jpg
150 KB, 754x1004
>>
/b/ok prijatelji
>>
silovam sve bishke na farmu
SLAVIC PRIDE
>>
File: 1414431179539.jpg (117 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414431179539.jpg
117 KB, 640x480
ima ko da voli trule lisice i lepe sisice?
>>
>>669283277
Gladni muškarci su vegani
>>
File: 1414432982093.jpg (117 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414432982093.jpg
117 KB, 640x480
>>669283675
>>
>>669283675
>lepe
>>
File: 1414432718976.jpg (122 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414432718976.jpg
122 KB, 640x480
>>669283726
>>
File: 1432722096751.jpg (92 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432722096751.jpg
92 KB, 800x600
>>
File: 1425327659427.jpg (715 KB, 1843x1382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425327659427.jpg
715 KB, 1843x1382
>>
File: 1418494301395.jpg (82 KB, 600x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418494301395.jpg
82 KB, 600x673
>>
File: Screenshot_1.png (161 KB, 1014x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_1.png
161 KB, 1014x815
>>669281959
lepo je kako su svi ovde retardirani, i pasce na ovo
>>
File: 1437409473121.jpg (34 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437409473121.jpg
34 KB, 500x420
>>669279930
>>
>>669280610
Ustaša detected.

Zadavi se na kurcu brate užni.
>>
>>669284330
never seen this, is there more?
>>
>>
File: gospa_u_medjunozju.jpg (106 KB, 754x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gospa_u_medjunozju.jpg
106 KB, 754x480
>>
>>669282817
>ime fajla

vrati se u 7 razred, pederu mali
>>
>>669284463
Nedostaje ti t u SHIT i piše se basically
>>
ITT:

La Marčela
Iva Vargek
Irma Vuić
Teta Nika
...

i random fotke koje smo vidli već hiljadu puta...
>>
>>669284665
bolje da snima pornice nego da glumi predsjednicu ionak ima sigurno iskustva od pusenja kurca po bruxellessu
>>
>>669284959
Ljubomoran si što ti je bila konkurencija?
>>
>>669284665
bilo bi jebeno da snimi pornić neki
>>
duvate sta?
>>
>>669285118
#nemrem
>>
>>669285118
uzivaj u trosenju novca, i ranoj smrti. retardu.
>>
>>669285271
mislim da si retard ti koji mislis da ce ranije umrijet od toga
>>
File: 1421947271357.jpg (63 KB, 777x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421947271357.jpg
63 KB, 777x432
>>669285101
kakve fore ljudi moji jebote sve neki 7. razredi
top kek
>>
Ko je ova mala? Često ju vidim u ovim našim threadovima, ali samo par slika.
>>
>>669285535
ma nekakva skela
>>
>>669285535
Iva Vargek

postimg DOT org/gallery
/343p4f8x2/7c26d5df/?code=7c26d5df&page=4

mala je samo tease
>>
jebo te kurmpir!
>>
>>669285390
I ti si uvjeren da nece?
>>
>>669285714
Pas mater, al je neki debeli neckbeard uhodi.
>>
File: 1418235034727.jpg (108 KB, 609x1150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418235034727.jpg
108 KB, 609x1150
vi ste ovdje sve neki turbo-nejebaci cini mi se
vidim nikakve OC picke nemate, femanonka ako i ima koja suti i cak i da se javi nemoze se ocekivati sise s timestampom, samo dosada i besmislena prepucavanja. koji kurac onda opce pravite threadove samo nas sramotite
>>
File: 34567654345678.jpg (44 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34567654345678.jpg
44 KB, 720x720
ajde postajte sisate cure!
>>
>>669276611
Reci kaj il krepaj
>>
File: 1.jpg (8 KB, 176x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
8 KB, 176x352
>>
File: 456765456787654.jpg (43 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
456765456787654.jpg
43 KB, 612x612
>>
File: moonman.jpg (51 KB, 447x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moonman.jpg
51 KB, 447x855
Kako si ti meni OP ?
>>
File: 2.jpg (10 KB, 276x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
10 KB, 276x352
>>
idite u crkvu radije... proci ce vam zivot ovdje
>>
>>669286352
>sramotite nas
ponasas se kao da je 4chan mesto zbog koga mozes da budes ponosan. ti si pravi peder ovde. i da, bravo sto si naseo na bait, femanon iz 2015.
>>
>>669287412
crkva je mesto koje ima vise raka, i vise umobolnosti od ovog mesta. idi ubij se za isusa, pederu.
>>
Sta ima ustase?
>>
>>669287874
Tko je ustao?
>>
Dobar vam je thread.
Mrtav nakon 100 postova.
>>
>>669282817
These animal abuse posts are out of control.

http://www.theladbible.com/articles/rescued-nigerian-child-neglected-because-family-thought-he-was-a-witch-makes-inspiring-recovery-150216
>>
File: 49.jpg (10 KB, 288x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49.jpg
10 KB, 288x306
>>669288208
>mlk
>>
File: 1446887247415.jpg (107 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446887247415.jpg
107 KB, 800x600
>>669287655
ma jebo tebe isus u dupe
>>
>>669284718
Atleast flip the image majmun
>>
File: 1347059547389.png (117 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347059547389.png
117 KB, 400x400
>>669288381
isus nema pisu
Thread replies: 102
Thread images: 41
Thread DB ID: 519137[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.