[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd! Upprepar Sverigetråd!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 239
Thread images: 95
File: swedens flag.png (7 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedens flag.png
7 KB, 1600x1000
Sverigetråd! Upprepar Sverigetråd!
Vad har Sverige att vara stolta över? Hur tycker ni dagen samhälle i Sverige ser ut? vad gör ni allmänt?
Jag dricker kaffe kollar 4chan och tv.
Kör era bögar
>>
Jag är förbannat trött på allt som har med flyktingar och politik att göra i allmänhet. Inte sakerna i sig, mer att ingen pratar någonsin om något annat. Spyr på Facebook varje gång jag loggar in, så jag får väl skylla mig själv lite.

Kom precis ur duschen. Gott kaffe, OP?
>>
File: skanes-flagga.png (5 KB, 723x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skanes-flagga.png
5 KB, 723x599
Sverige har kört ner sig i avgrunden, man borde lära sig finska och flytta dit, de har typ 2 araber i hela landet
>>
أنا أيضا أود أن تمارس معه الجنس نساءكم
>>
>>666579705
>>666579918
Vad var det jag sa? Inte för att jag förväntade mig något annat.
>>
Mindre politik, mer exponerade brudar tack!
>>
>>666579957
Gratulerar, precis lärt dig använda google translate?
>>
>>
hejsan, jag kollar på när sverige eldas up
>>
jag hatar negrar haha
>>
File: image.jpg (141 KB, 641x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
141 KB, 641x637
>>666578991
Hvordan går det kjære kalifatet deres for tiden?
>>
File: 1445773081665.png (190 KB, 549x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445773081665.png
190 KB, 549x653
"Vad har Sverige att vara stolta över?"
>>
File: haschiVästerås.jpg (88 KB, 620x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haschiVästerås.jpg
88 KB, 620x421
Någon som har röka i Västerås?
>>
>>666580032
Tro aldrig /b/ kommer göra något annat än motsatsen om du ber /b/ göra något
>>
>>666580266
Jo tack, det är inte min första dag här direkt. Menar bara att jag inte är ett dugg överraskad.
>>
>>666580169
Det går desvärre stärkt endu. Skide land, heldig nok er der kun 20 minutter til kbh
>>
det finns en hora i malmö som heter emelie, hon knullar allt och all utan att ta betalt, vill bara ha uppmärksamhet...
>>
>>666580528
Trist å høre, god natt søte prins.
>>
File: 1454328183624.jpg (26 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454328183624.jpg
26 KB, 480x480
>>666578991
jag är faktiskt med med i feministiskt ungdomsförbund, Sverige har inget att vara stolta över ni är bara en grupp med
rasister!
>>
>>666580795
Og så skifter du plödselig til bornholmsk. Hvad sker der for dig mand?
>>
>>666580778
Det finns en i Arlöv också, ska vi byta?
>>
>>666580153
antar att du är en negrar
>>
>>666581058
Bornholmsk? Jeg skriver ikke engang på dialekt, Sven.
>>
File: 1444559468974.jpg (18 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444559468974.jpg
18 KB, 600x600
>>666580958
>>
>>666578991
Sitter på jobbet och längtar hem till min sista gås. Är anonyma narkomaner något att ha? Funtar på att dra någon sådan skit så folk inte tror att man är helt överkörd, vilket jag inte är men folk är korkade.
>>
absolut, har du bilder? namn?
>>
>>666580153
negrer*
>>
>>666581221
Bornholmsk er ikke exklusivt en dialekt, de blander svensk og dansk, Flemming.
>>
Väntar på tåget från yh.
Svensk järnväg är nästan lika illa som invandringen.


Någon som har bilder på brudar från Helsingborg, höganäs, mölle?
>>
>>666581315
Posta någon bild utanför med någon påhittad text, typ "dags att få skiten i skick" eller något sånt. Fan, sverige ska vara ett tollerant land men så fort man rökt lite braj så brakar helvetet läst. Fuck sveriga, på tiden att man flyttar till någon vettigare land. Fuck norden generellt förresten.
>>
>>666581315
NA är skit, ett gäng idioter sitter och beklagar sig över sina patetiska liv, alternativt firar att de inte knarkat på 2 dagar. Var där 3 gånger och ville knarka mer än någonsin
>>
Fan vad jag hatar min autistisk lärare som inte har rättat tentan ännu. Får fan inget csn
>>
>>666581679
Hört att det är ett bra ställe för att få hook ups dock
>>
Ska dra iväg till jobbet hyfsat snart. Sitter i en sits där jag endast har jobb till augusti vilket endast är på 50%, glad för det lilla man har men vore skönt att inte behöva tänka på pengar varje månad
>>
File: IMG_0270.jpg (4 MB, 4272x2848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0270.jpg
4 MB, 4272x2848
>>666581592
Har från ett ex i hbg
>>
will you guys teach me how to be a viking too
>>
>>666581811
Absolut, om du råkar vara på rätt NA möte, där är en del brudar som är där för att de "sexmissbrukar", dock är de skabbiga som fan
>>
>>666581890
Skicka gärna.
Har hon något förnamn. Känner igen henne.
Mimmi?
>>
>>666581956
Do some shrooms, go to another country, raid, pillage, rape etc etc.... wait.... are the fucking mudskins Vikings in some way?
>>
>>666581890
Ful brutta, bra att du insåg det.
>>
>>666581956
Step 1. Aquire time machine
Step 2. Go back in time to the viking age
Step 3. Grow hair and beard
DONE
>>
>>666582071
Han verkade ju iaf kunna få en
>>
Vilka städer kommer era ligg ifrån
mina är:

Stockholm
Malmö
Linköping
Göteborg
Borlänge
Skellefteå
>>
>>666582121
Sant, men är det inte bättre att ha en bra bil än att bara ha en bil?

Hellre en volvo 172 än en bmw liksom.
>>
>>666581996
Mer delar jag inte här, det är inte särskilt svårt att lista ut vem hon är. Dock inte Mimmi
>>666582071
Näsan störde mig från början, sen att hon är mer korkad än en vinflaska gör inte saken bättre.
>>
>>666582242
Helsingborg är enda svenska.
Annars Israel Filippinerna Turkiet och England.
>>
>>666582352
Ah. Okej. Liknar en mimmi iaf.

Hur ska man då få tag på dem?
>>
>>666582094
This. The Viking Age is long over. Scando lovers who think the Nordic countries are some brewtal Viking paradise are delusional. It basically went from Hagar the Horrible to Hagar the Minister of Social Welfare.
>>
>>666582464
that sounds pretty gay
>>
>>666582373
Just det, om man ska ha med dom, så är det England och Irland också (tack magaluf)
>>
File: 69.1.jpg (20 KB, 722x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.1.jpg
20 KB, 722x539
>>
tog en sjukdag och dricker kaffe
>>
>>666582437
Tror jag vet vilken Mimmi du menar.
Man får inte tag på dem, jag är vän med hennes storebror och far ännu
>>
>>666582352
Jo, bryr mig nog mer om vad som finns innanför pannan än utanför. Men det är ju klart att man inte vill ha ett vrak för det.
>>
File: 69.9.jpg (16 KB, 404x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.9.jpg
16 KB, 404x539
>>
>>666582595
Jobbar till sjöss. Så kan inte skryta om många svenskar :'(
>>
File: 69.11.jpg (18 KB, 652x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.11.jpg
18 KB, 652x487
>>
>>666578991
väntar på att djävulen åkallas till /b/
>>
>>666580069
Här har vi en som vet vad han gör med livet. Instämmer!
>>
>>666582743
Mimmi J? Träffade henne en gång ute. Jävla söt och rolig.
>>
någon som känner igen den bruden?
>>
>>666582966
Vilken?
>>
>>666582896
Nej, där har vi en som inte kan komma till kjoltyget på egen hand.
>>
File: 69.6.jpg (18 KB, 722x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.6.jpg
18 KB, 722x539
>>
>>666582959
That's the one, hon gick i samma klass som ett annat ex... Hbg är verkligen världens minsta stad
>>
Hello Swedebros. Greetings from Germany.
I study history and during my bachelor I have to learn another modern language. I am considering Swedish because it's very similiar to German and not that hard. Yesterday I found out that my Uni also offers Danish.

What would you recommend me to learn and why? Which language is easier and which language is more useful - meaning which one will help me more when travelling Scandinavia.
>>
>>666583205
Hade du bilder på henne?
>>
File: 69.7.jpg (24 KB, 722x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.7.jpg
24 KB, 722x539
>>
>>666579957
>أنا أيضا أود أن تمارس معه الجنس نساءكم
Helllo, sven!
>>
>>666583258
Inte på Mimmi nej, vet bara vem hon är, aldrig haft nån konversation med henne. Verkar vara upptagen dessutom
>>
File: ebba.jpg (2 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebba.jpg
2 MB, 3648x2736
>>
>>666583386
Tog bort henne på Facebook för ett halvår sedan. Hon hade kille då iaf.
>>
>>666583237
Danish has more in common with german, but I think swedish would be easier for you to learn. Less weird gutteral sounds. Trust me, I speak both languages
>>
File: 69.8.jpg (18 KB, 722x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.8.jpg
18 KB, 722x539
>>
File: 69.4.jpg (15 KB, 652x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.4.jpg
15 KB, 652x487
>>
File: 69.5.jpg (16 KB, 652x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.5.jpg
16 KB, 652x487
>>
File: 69.3.jpg (14 KB, 652x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.3.jpg
14 KB, 652x487
>>
Ingen som har något på en Karolina F?

Varje gång man lagt till i Helsingborgs hann och gått iland har man träffat sjukt härligt folk!
>>
File: 69.2.jpg (15 KB, 652x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
69.2.jpg
15 KB, 652x487
>>
>>666583391
Tack broder, förlorade den bilden när jag rensade min HDD. Ta en bild på Hanna Lindholm, verksam i SDU. Riktigt ariskt kvinnoblod må jag säga.
>>
File: image.jpg (169 KB, 535x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 535x900
>>
>>666583846
>>
File: tuttko.jpg (1 MB, 1100x824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tuttko.jpg
1 MB, 1100x824
>>
>>666582373
>Israel
plz
>>
>>666583503
Som tröstpris kan du få på en jag hade ett tag från Ystad
>>
>>666584201
Haifa, tel-aviv, ashdod.
Lastat av trä.
>>
>>666578991
Jag vill suga kuk!
>>
>>666584289
Snällt! <3 synd jag inte har datorn i närheten. Hade kunnat skicka några då. :(
>>
File: sada.jpg (153 KB, 1090x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sada.jpg
153 KB, 1090x900
>>666578991
Vi är alltid stolta över vår päls!
>>
File: 1396190650069.jpg (149 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396190650069.jpg
149 KB, 640x480
>>666581592
penny ängelholm....
>>
>>666583792
alla liknar min syrra

namn?
>>
>>666584388
Förpillrat oturligt
>>
File: hooo.jpg (65 KB, 600x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hooo.jpg
65 KB, 600x598
>>666581592
>>
File: hOi.png (3 MB, 2954x3127) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hOi.png
3 MB, 2954x3127
>>666584475
jadåå
>>
>>666580242
Herregud letar du fortfarande
>>
>>666580069
>>
File: 1450129123904.jpg (718 KB, 738x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450129123904.jpg
718 KB, 738x990
>>666584607
Nej nej nej, de är som op sa
>Kör era bögar
>>
>>666584687
Liknar eddie meduzas nasty ass dotter
>>
>>666584538
Indeed
Kan bjuda på en kryssare vi passerade när vi segla förbi Helsingborg.
>>
File: p3nny.jpg (132 KB, 640x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p3nny.jpg
132 KB, 640x391
>>666584503
>>
File: eslöv.jpg (67 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eslöv.jpg
67 KB, 480x480
>>666584560
>>
>>666584666
Inte den vassaste kniven i lådan ser jag
>>
File: 1414708654259.jpg (68 KB, 800x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414708654259.jpg
68 KB, 800x623
>>666584607
>>666584727
Svensk päls
>>
>>666584783
Jahapp. Då funkar inte bilduppladningen.
>>
File: E..jpg (376 KB, 600x824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
E..jpg
376 KB, 600x824
>>666584781
haha det var väl taskigt... söt är hon tycker jag, även fast hon var finare utan stora tuttar
>>
>>666584806
Några andra från äholm?
>>
666584536 emelie
>>
File: 00j2.gif (1 MB, 222x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00j2.gif
1 MB, 222x166
>>
V Ä L F Ä R D

I amerikatt blir man ruinerad om man vill gå skola eller gör illa sig. Vilka jävla tomtar
>>
File: 1452499136466.jpg (15 KB, 348x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452499136466.jpg
15 KB, 348x325
läser och spyr över alla jävla PK-nollor som kommenterat på Volvos nya reklam som hyllar multikulturismen i Sverige

https://www.youtube.com/watch?v=DUDx6NEqdJQ
>>
>>666584727
jahaaa
>>
>>666584876
>>
File: 019369274423917.jpg (196 KB, 1195x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
019369274423917.jpg
196 KB, 1195x1600
>>666584934
tyvärr bara penny
>>
>>666578991
Lyssnar på Motgift och gör mitt för den nationella kampen.
>>
File: PennY22.jpg (109 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PennY22.jpg
109 KB, 480x640
>>
File: namnnlös.jpg (49 KB, 355x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
namnnlös.jpg
49 KB, 355x479
>>
>>666584920
Kan inte med silikontudor :/ känns som förhårdnad gele
>>
kan jag låna en kyckling från någon här
>>
File: s22.jpg (66 KB, 403x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s22.jpg
66 KB, 403x536
>>
>>666584871
>>666585040
Nu fattaru
Så hur äre med er rå?
>>
Är det mycket ensamkommande flykting vuxna i era städer? isf utför dom många brott?
>>
File: s3.jpg (78 KB, 404x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s3.jpg
78 KB, 404x536
>>
Jag är inlärning Svenska. Hjelp :(
>>
>>666585304
Det där är en självklar fälla.
>>
File: poor sweden3.jpg (2 MB, 3758x2073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poor sweden3.jpg
2 MB, 3758x2073
>>
File: sd.jpg (44 KB, 404x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sd.jpg
44 KB, 404x538
>>
File: ss.jpg (59 KB, 474x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ss.jpg
59 KB, 474x355
>>666585358
tror du verkligen det?
>>
>>666585270
Det kom en jävla massa till malmö men arlöv (5 minuter därifrån) verkar ha klarat sig jävligt lindrigt undan. Tur vi skickade upp en hel drös till norrköping
>>
>>666585145
Denna slampa är sexigajag, en riktig butterface (och en tvättäkta prostituerad)
>>
File: rLgDXBv.webm (480 KB, 438x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rLgDXBv.webm
480 KB, 438x402
>>666585251
Allt är bra :3 uttråkad
>>
>>666585145
>>666585229
>>666585304
>>666585362
>>666585399
vem vill se ansiktet? ;)
>>
>>666585399
ser fan ut som det. visa kön eller gtfo
>>
>>666585061
Bara en båtjävel endå
>>666585064
Snygg iaf!
>>
>>666585476
det är en kille din idiot
>>
>>666585423
hur mycket betalade du för henne?
>>
>>666585338
För helvete Juan!
>>
File: bild1.jpg (48 KB, 359x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bild1.jpg
48 KB, 359x457
>>666585496
>>666585531
riktigt stor och härlig kuk har han
>>
>>666579705
100% detta
>>
File: 44fr.jpg (48 KB, 360x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44fr.jpg
48 KB, 360x484
>>
>>666585496
Anon har rumlat runt på DS o diverse horsidor , detta är en prostituerad som heter sexigajag o diverse akronymer på det. Anon är en p14
>>666585541 Ingenting , har besudlat mig själv till hennes bilder. Gillar att känna mig smutsig
>>
>>666585475
Ajdå :(
Spela nått? Dota/cs?
>>
File: q.jpg (49 KB, 473x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
q.jpg
49 KB, 473x361
>>
>>666585584
haha fan vad fuuul
>>
File: 1449355454369.jpg (53 KB, 445x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449355454369.jpg
53 KB, 445x571
>>
>>666585634
prostituerad är hon ju inte, sluta sprida info om saker du inte vet något om :)
>>
>>666578991
röker weed, lyssnar på wolfmother och spelar dota.
>>
File: kuksug.jpg (61 KB, 356x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuksug.jpg
61 KB, 356x482
>>666585682
>>
File: LUt52NS.gif (880 KB, 1122x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LUt52NS.gif
880 KB, 1122x635
>>666585638
Ska nog lira lite rocket league.

suger på mmorpg och fps spel ;o
>>
File: godjul.jpg (56 KB, 359x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godjul.jpg
56 KB, 359x480
>>
>>666585797
....Är hennes ansikte ca 30 år äldre än kroppen?
>>
>>666585782
>dota
>mmorpg
Du är fan mer bög än vad jag trodde
>>
>>666585782
Du har alltid ett till val, fap :^)
>>
File: 0834653888.jpg (52 KB, 400x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0834653888.jpg
52 KB, 400x545
>>666585682
>>666585881
;)
>>
File: 444.jpg (68 KB, 405x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
444.jpg
68 KB, 405x539
>>
>>666585797
horar hon sig för att kunna röka crack? ser så ut iaf
>>
>>666584160
kek dat fil namn
>>
>>666585907
Heter hon Nina?
>>
File: xKpkr3e.gif (380 KB, 511x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xKpkr3e.gif
380 KB, 511x591
>>666585881
Jag är superbög

>>666585898
fap while playing RL.
>>
Finns en hora som heter Stephenie. Kommer inte ihåg efternamn. 20-24 år typ.
Någon som har bilder?
>>
>>666586049
fel person

>>666585893
jag är superbög
>>
File: anonfail.jpg (171 KB, 1843x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anonfail.jpg
171 KB, 1843x682
>>666585724
>>
File: se.jpg (55 KB, 479x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
se.jpg
55 KB, 479x360
sista bilden nu måste dra jag^^
>>
>>666583846
>ariskt
min neger
>>
File: blobfish1.jpg (171 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blobfish1.jpg
171 KB, 800x450
>>666585095
Honnör
>>
File: 1444556991265.jpg (9 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444556991265.jpg
9 KB, 320x320
>>666586122
Menar det. Tyckte väl det var en lite konstig bekännelse som svar på min fråga.
>>
>>666586151
this
>>
>>666586151
det där är inte att prostituera sig, hon är bara en väldigt kåt brud förstår du lilla vän
>>
Asså är från Malmö och flyktingkrisen är ju ett faktum, man går ju aldrig ut sent på kvällen i Malmö utan att ständigt vara på sin vakt vilket är jävligt tråkigt. Har åkt igenom Sofielund och de andra lite mer ghetto-stämplade områdena och det är verkligen surrealistiskt. Var du än är i dessa områdena är det antingen ett gäng smågangsters (14-18 år), hucklekvinnor, eller biffiga snubbar som ser jävligt intimiderande ut som stirrar sönder en.

Annars tycker jag att det rullar på jävligt bra, jag som helt vanlig svenne utan några utmärkande egenskaper har lyckats kamma hem ett stjärnskott till flickvän, vilket är kul. Det enda tråkiga är väl att jag inte alls är sugen på att dra och festa med henne i Malmö även fast det vore jävligt kul (pga riskerna för gäng osv). Tur som tur så är vi båda bosatta i Lund och nöjer oss väldigt bra här.

Någon annan som fått turen att trycka en av de snygga tjejerna i vårt vackra land? Känns fortf för mig som att jag är i någon dröm, har aldrig ens fantiserat om att knulla en sån här tjej.
>>
>>666586152
Bevis nog? Dumpa henne
>>
>>666586151
HAHAHA, det var som fan. Henne hade jag en väldigt kort konversation med innan jag insåg hur tråkig hon var
>>
>>666586338
jag har inget emot det lmao
>>
Enjoy! https://www.dropbox.com/sh/ruco7054ln2enh6/AAAQxz5iQa8dwoRsv-Ppc73ua?dl=0
>>
>>666586505
Där är som tur är skillnad på att vara bög och att vara PK fitta tydligen
>>
>>666586049
.. funkar de med!
Gissar du blir bättre på hantera bollar då~
>>
>>666586487
men herre jävlar är du dum i skallen på riktigt eller? alla bilder på henne är från hennes darkside som någon bara sparat ner och sedan postat här ditt dumhuvvud.
>>
>>666586505
Bamsekram till dig!
>>
File: 1452469191333.jpg (36 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452469191333.jpg
36 KB, 640x640
>>666586151
fan är det här för något? har jag missat värsta bootycall-sidan eller?
>>
försvann den ennda som postade bruds? varför postar ingen?
>>
>>666586747
Det är mest för bdsm men där är rätt många "normies" också. Darkside.se
>>
>>666586747
se
>>666586660
>>
>>666586660

> HAHAHAHAHA, omg den bruden är fan på alla sliskiga sidor som finns. Var inte ledsen du får säkert ta henne i tvåan
>>
File: bGbasR9.jpg (104 KB, 1136x1038) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bGbasR9.jpg
104 KB, 1136x1038
Någon som vet vem denna brud är?
>>
>>666578991
Brunt i Västerås?
>>
File: LBbsbOR.gif (813 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LBbsbOR.gif
813 KB, 500x500
>>666586628
Va?

>>666586730
<3

>>666586658
;) You know it.
>>
>>666586534

Namn på henne?
>>
>>666587021
Full name: Amanda Elisabeth Bertelsen
Adress: Yttertänger 29
Postnumber: 790 26 Enviken
Social Security number: 19980429-2440
Phone number: +46737087084
Kik: LaurieKeller
Shes from Dalarna, Sweden


leta lite förfan, finns ju en herinfo.txt...
>>
>>666586916
Brukar du vara på swe trådarna ofta? :p
>>
>>666587185

Haha sorry, märkte den precis. Hade bara tuttar i hjärnan.
>>
>>666587185
>>666587021
Sprid gärna runt bland nära och kära
>>
>>666586838
>>666586849
tackar så hjärtligt!
>>
File: ext.jpg (104 KB, 434x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ext.jpg
104 KB, 434x424
>>666578991
Någon som har röka i Västerås?
>>
File: 1452468122432.jpg (95 KB, 700x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452468122432.jpg
95 KB, 700x520
friendly reminder
>>
File: N1nZmhA.gif (287 KB, 511x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
N1nZmhA.gif
287 KB, 511x591
>>666587359
Nej faktiskt inte, lurkar bara mest på alla trådar.

har varit här flera år men kontributerar aldrig tbh
>>
>>666587694
Kom till Västgötegatan 7
>>
Bush gjorde nio elva jetbränsle kan inte smälta stålbalkar
>>
>>666587810
Aaw, för alltid kul o träffa nya svenska furs :(
Du borde posta mer ;p
>>
Någon som har röka i Västerås?
>>
File: 0654.jpg (59 KB, 458x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0654.jpg
59 KB, 458x477
>>
File: polis.jpg (43 KB, 600x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polis.jpg
43 KB, 600x414
>>666587870
Tackar Tackar Svenske medborgare
>>
>>666587946
Vad fan sa du nyss om mig, din lilla slyna? För din information så gick jag ut i toppen av min klass i Flotta Sälarna, och jag har varit involverad i flera hemliga razzior mot Al-Quaeda, och jag har över 300 konfirmerade offer. Jag är tränad inom gorilla krigföring och jag är den bästa krypskytten i hela Amerikanska armén. Du är inget för mig annat än ett till mål. Jag kommer torka bort dig med precision aldrig tidigare skådat på denna jord, markera mina jävla ord. Du tror att du kan komma iväg med att säga sånt här skit till mig på internet? Tänk igen, knullare. Medan vi talar kontaktar jag mitt hemliga nätverk av spioner i USA och din IP spåras just nu så du borde förbereda dig för stormen, mask. Stormen som torkar bort den patetiska lilla sak du kallar ditt liv. Du är jävligt död, barn. Jag kan vara var som helst, när som helst, och jag kan döda dig på över 700 sätt, och det är enbart med mina bara händer. Inte bara är jag extensivt tränar i obeväpnad strid, jag har dessutom tillgång till hela marinkorparnas arsenal och jag kommer använda den till dess fulla extent så jag kan torka bort din patetiska rumpa från kontinenten, din lilla skit. Om bara du kunde ha vetat vilken ohelig vedergällning din lilla "smarta" kommentar skulle bringa ner till dig, kanske du hade hållit i din jävla tunga. Men du kunde inte, du gjorde inte, och nu kommer du att få betala priset, din gudjävla idiot. Jag kommer bajsa ilska över dig och du kommer drunkna i det. Du är jävligt död, barn.
>>
Kom på att jag kan dela Cate från norrköping. Inte särskilt snygg, men det finns nakenbilder
>>
File: lEfOsKV.jpg (164 KB, 1280x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lEfOsKV.jpg
164 KB, 1280x768
>>666587952
ID är borta på /b/ och man kan inte avatar mot regler.

:/
>>
>>666587946
Trä kan smälta stålbalkar om det får optimala förhållanden.
>>
>>666588257
>Snygg ju! Dela!
>>
File: FRA.png (124 KB, 647x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FRA.png
124 KB, 647x806
>>666588082
Varsågod
Kom ihåg en Svensk tiger
>>
Finns hasch, e och mdma i gävle ngn sugen??
>>
File: 1438269208966.gif (3 MB, 240x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438269208966.gif
3 MB, 240x214
>>666588279
Ne men man brukar oftast känna igen personerna från swe trådarna som postar fur.. ibland iaf :p
>>
File: 1452973989242.gif (2 MB, 400x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452973989242.gif
2 MB, 400x535
>>666588089
äre google translate översatt eller?
jag behöver köpa kondomer, ska jag vänta tills sista halvtimmen innan affären stänger eller ska jag göra det nu? velar så jag blir åksjuk här.
>>
File: BzTXMj7.png (1 MB, 1124x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BzTXMj7.png
1 MB, 1124x1200
>>666588489
I guess, måsta dra nu dock. ;o
>>
>>666588466
guldstämpel på bruningen?
>>
File: Ida_Pakarinen.jpg (1 MB, 3600x3600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ida_Pakarinen.jpg
1 MB, 3600x3600
>>
>>666588364
Väldigt lätt att få för sig det när man inte sett hennes kropp efter hon fick barn
>>
>>666588579
Ni är fan sjuka i huvudet. Skäms
>>
>>666588587
Den är från Christiania, bästa i gävle nu
>>
>>666588466
>gävle
kom till migrationsverket mitt emot polhemsskolan jag bor där
>>
File: 1441309570921.gif (859 KB, 800x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441309570921.gif
859 KB, 800x449
>>666588579
Inga problem, hörs kanske sen ^^

>>666588697
Jajamensan, men bara på måndagar
>>
>>666588697
Och du tror att jag bryr mig kek
>>
>>666588653
jasÅ? :S

Jag känner mig redo iaf.
>>
>>666588807
Hörs :)
>>
Någon som har på Anna från Västervik? Camade som fan ett par år.
>>
>>666588807
>rest in yiff
>>
Någon som dricker idag?
>>
>>666588819
Finns inga helkroppsbilder, och det ska vi båda två vara jävligt tacksamma för. Mysig fitta om inget annat :F
>>
>>666588089
knulla poliec kommer direkt från den underjordiska unga nigga fick det dåligt orsak im brun , men inte den andra färgen så polisen tror att de fick rätt att döda en minoritet , väl fan skiten för jag aint den ena till punk jävel med ett märke och en pistol för att bli slagna på och kastas i fängelse , vi kan tå till tå i mitten av en cell
>>
>>666588994
Inte än, bolaget stänger först 19 ju, behövs mindre om man inte har lika många timmar på sig
>>
hittade en jävla fagget här:

https://www.youtube.com/channel/UCjN9kPDbMJIj1rhCd4v1B7Q
>>
skulle någon vilja köpa några illegala memes?
>>
>>
>>666589444
jag tar 2
>>
>>666589314
Prima bevis på hur besmutsad den svenska genpoolen är!
>>
>>
>>666589589
>>
nån som e med på att rapportera denna p12a från göteborg för "fara för barn"

hans email: carlssonalexander990@gmail.com
hans yt:
https://www.youtube.com/channel/UCjN9kPDbMJIj1rhCd4v1B7Q
>>
>>666589632
fyfan varför göra sådär :(
>>
>>666589728
Varför? Ge oss något att gå på förfan. Du kan inte bara räkna med att vi ska jävlas med någon utan mer basis än hans generiska p12-kanal.
>>
>>
>>666589803
uppmärksamhet, typ som att ge sig själv en diagnos av depression
>>
>>666588883
self bump
>>
topkaka
Thread replies: 239
Thread images: 95
Thread DB ID: 481005[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.