[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
>Sweden thread
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 161
Thread images: 54
File: Sverige.png (521 B, 284x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sverige.png
521 B, 284x177
>Sweden thread

Vad tycker ni om SD?
Och vad röstade ni på förra valet?
>>
https://www.reddit.com/r/GifsAndPhotosNSFW/comments/437z3v/blonde_teen_supermarket_anal_fuck/
>>
>>666039200
redditfag hello
>>
>>666039055
Blev M för mig
Har inget mot Abdulla tbh
>>
File: 1451015042980.gif (2 MB, 300x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451015042980.gif
2 MB, 300x182
>>666039055
>>
>>666039342
Vad har du för lön?
>>
>>666039055
SD är bästa partiet för att dom andra partiet kommer inte vinna, kort sagt, vi vinner
>>
>>666039656
M kanske har en bättre chans nu när det går så hemskt för sossarna. Dock så tror jag på Jimmie.
>>
Synd att SD är ett inkompetent enfrågeparti. Deras existens är bra för svensk politik eftersom det tvingar folk att ta tag i frågor som ingen annan rör vid annars, men inte fan kan man rösta på ett parti som endast framgångsrikt lyckats driva en linje. Kan ju lika gärna rösta på mp eller kd isåfall.
>>
>>666040100
bra sagt. Tycker också att SD vill uppnå för få saker, dock så kommer jag föredra SD över alla andra partier innan de andra vaknar upp från invandrar-älskandet.
>>
SD - Riksdan
M - Landsting
M - Kommun
>>
bumb
>>
File: 1446097787514.jpg (72 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446097787514.jpg
72 KB, 540x960
Sossarna röstade jag på. Borde röstat på Kalle Anka.

Politiker lovar allt ,men så snart dom är i riksdagen så glömmer dom bort allt och lyfter den feta lönen ist.

>Vi röstar på dom som lyckas ljuga bäst
>>
File: 1448346645907.jpg (227 KB, 600x763) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448346645907.jpg
227 KB, 600x763
>>666026166
>>
>>666041049

Eller så är man inte dum och ser igenom dem och vet vad som är möjligt av vad de lovar.
>>
File: 1445254709825.jpg (32 KB, 720x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445254709825.jpg
32 KB, 720x396
>>666041293

Politiker gör allt det möjliga till det omöjliga..givetvis efter långa utredningar.. Bara inse fakta
>>
>>666039055
Kalle Anka Partiet. Alla partier är ju mer eller mindre samma skit ändå. Jävla PK sverige.
>>
>>666040100

Nej men titta, en till som inte läser mer om partier än vad som står på aftonbladet och vad sina fb kompisar rapar upp
>>
>>666039055
Röstade på SD.
Tycker SD är det enda parti med någon som helst verklighetsförankring. Det är inte sunt att ta emot så jävla mycket invandrare. Till och med polis rapporterar att dom inte längre har resurser till att rycka ut på vissa grejer därför att de tvingas lägga massa tid på alla asylboenden. De borde vara tacksamma och sköta sig. Tyvärr är det raka motsatsen.

>inb4 rasist
Att vilja ha en lagom invandring istället för "ghettos" och extrem belastning på våra system är sunt förnuft. Varför tror ni Sverige är det enda land som tar emot såpass många i norden? Våra grannländer ser hur dåligt det gått för oss.
>>
>>666041644
SDare va? Ditt felknullade mähä. Det spelar ingen roll vad man röstar på alla politiker oavsett färg har en sak gemensamt...Makt och dom gör allt för att hålla fast vid den eller få den. Ekorrhjul deluxe
>>
File: 1439209514010.png (564 KB, 772x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439209514010.png
564 KB, 772x497
Röstade inte SD, men det hade varit roligt att se grytan röras om.

Jag gillar vänsterflummet, de får mig att skratta dagligen.
>>
>>666039055
De är ett gäng psykopater. Jag röstade inte i senaste valet för det finns inget parti som förtjänar min röst.
Jag ligger åt vänster i mina värderingar men jag kan inte ta något "rött" parti på allvar för de verkar skita i vad saker och ting kostar i verkligheten.
>>
2015 var Mohamed Sveriges 43 vanligaste pojknamn till nyfödda.
>>
Jag tycker om neger kucke
>>
>>666041799
Sveriges senaste integrationssucce var bosnienkriget...och det lyckades pga att dom är européer. Inb rasse svin
>>
>>666041799
>detta
/thread
>>
SD? Vem röstar på ett parti som är rädda för allt? Dom är så rädda så dom vill tillbaka till den gamla goda tiden, antagligen medeltiden med tanke på att dom vill ge kyrkan mer politisk makt.

Jag röstade på MP, mest för att dom i alla fall har en miljöpolitik till skillnad från hälften av dom andra partierna. Såhär i efterhand så skulle jag ha röstat på Piratpartiet känner jag.
>>
>>666042193
Herregud din jävla fjolla
>>
>>666041884
Precis.

SD är där för att få de andra att inte undvika invandrar problemen.

>Ekorrhjul Deluxe
Låter som ett P3 Deluxe program fan.:D
>>
>>666042283
Skönt att någon kliver in och höjer nivån på diskursen. Kan vi bete oss som vuxna och vara sakliga i vår kritik?
>>
>>666042092
Jo men så är det ju. Somalier och afghaner har en helt annan kultur, det är mycket svårare för sig att assimilera sig för dem. Speciellt ifall de blir särbehandlade utav socialen och inte behöver lyfta ett finger själva.
>>
>>666042193
Får nog också säga att jag tycker du är tragisk.
>>
>>666042343
javisst och det är bra, Sverige lider av att man ska vara P.K , finns det ett problem så ska man kunna diskutera det utan att bli svartmålad för det.
>>
>>666041644
Eller helt enkelt någon med koll.
SDs motioner kommer i två olika typer.
1. Faktisk vettig kritik gällande svensk invandringspolitik
2. Fullständigt jävla autistiska förslag i stil med att ta bort pressstödet, skriva in sverige för svenskarna i grundlagen och kräva att du gamla du fria tas som nationalsång.

Att det sedan fins INDIVIDER innom sd som drivit några faktiskt vettiga motioner är en annan femma.
Ration mellan vettiga förslag och fullständigt urblåsta ligger i höjd med miljöparasiterna.
>>
File: 1449321154049.jpg (16 KB, 283x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449321154049.jpg
16 KB, 283x283
>>666042193

Snälla, bara... sluta.
>>
>>666042193
>dom i alla fall har en miljöpolitik

Om miljöpolitik är = Höj bensinpriset. Så visst.
MP är riksdagens största hycklare och clowner.

Dessutom behöver Sverige inget miljöparti. Skulle vi försvinna från jodens yta skulle det inte påverka klimatförändringarna det minsta. Gå och lägg dig pöjk.
>>
>>666042466
Precis, särbehandlar man folk då går det åt helvete. Ska man få socialbidrag då ska man göra något. DU ska bara inte kunna kvittera ut bidrag månad efter månad utan att behöva lyfta ett finger.En motpresentation måste alltid finnas , annars så ses man som en idiot. Kolla bara på romerna.
>>
>>666042193

Räcker med 90 talet, när det inte hotades med systemkollas, folk inte sköt med kulsprutepistoler mot Shalgrenskas entre och det inte behövdes väktare på fucking bibliotek!

MPare, var ju väldigt oväntat... Hur var det med båtfärgen?
>>
File: 1453668335577.jpg (68 KB, 425x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453668335577.jpg
68 KB, 425x537
Röstade på Kalle Anka-partiet i förra valet, nu blir det SD för min del. Även flickvännen kommer rösta på SD, trots att hon kommer från MENA.

Nu bär det dock av mot Coop för lite godis och röka.
>>
File: 234232352.png (496 KB, 699x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234232352.png
496 KB, 699x413
>>666042193
>Vad kallar du en död syrisk skitunge på stranden?
>En bra start

Jävla lilla tönt, ska du inte iväg ikväll och leka "vem kan vara godast" bland dina vänner?
>>
>>666042343

>lyssnar oironsikt på P3

Vad är du? Genusvetare?
>>
>>666043088
Glöm inte ge tiggaren ett par kronor utanför Coop.
>>
>>666042717

Och hur skiljer sig enstaka SDares korkade motioner från andra partiers korkade motioner

>könskorrigerad snöröjning
>>
File: $_57.jpg (119 KB, 625x1085) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
$_57.jpg
119 KB, 625x1085
>>666042193
Låter som en arrogant P19 som tror han vet mycket.

>>666042588
Ennu ett precis.
De kallar det politiskt korrekt men om något så är det politiskt inkorrekt.
Det finns nivåer man inte behöver gå över men fan vad mesiga folk är nu för tiden.
Åh nej, någon kallar chokladbollarna för negerbollar.
Snart blir det väll fel att säga Nigeria med.

https://youtu.be/pk5R2uvKNEQ?t=8s

>>666043165
>lyssnar på reklam radio
Vad är du, löneslav?
>>
File: 3423442443.png (281 KB, 497x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3423442443.png
281 KB, 497x285
>>
>>666042435
Du velade mellan piratpartiet och MP. Jävla ickepolitik. Kommer för sakens skull anta att du är vit, har dreadlocks och lyssnar på "Partiet".
>>
>>666041799
> detta.
Är själv inte sdare och skulle aldrig rösta på dem förän de lär sig knåpa ihop en ordentlig budget men om man har flytt till ett nytt land under dödshot är det minsta som kan begäras av en att man håller sig i kragen och inte börjar urföra random våldsbrott.

Klarar man inte det så verkar man ju inte behöva stanna.
>>
File: 1446064459083.jpg (327 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446064459083.jpg
327 KB, 1600x1200
>>666039342
>>666041049
>>666040100
>>666041884
>>666041939
>>666042193
ni gillar negerkuk
>>
>>666043088

>coop

Sossesvin!
>>
File: 1452382360939.png (363 KB, 638x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452382360939.png
363 KB, 638x479
>>666043357
du är bilmeck, hur fan kan du inte rösta SD?
>>
Whats with the inmigration in sweden, are you pro or against all this mass inmigration? Are you an inmigrant yourself?
>>
>>666043303

Föredrar radioprogram som inte handlar om genus, raka könet och hata män.

Vet jag är konstig.

>löneslav
Och vad är du? Parasit på skattemedel?
>>
>>666043303
ALLA problem ska kunna belysas och diskuteras sakligt det som majoriteten av politikerna gör är att dom låter sig influeras av en minoritet,för dom vet att den vanliga svennen knyter näven i fickan och håller käft.

Den som skriker högst vinner alltid. Så ska det inte vara.
>>
File: pete.jpg (16 KB, 251x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pete.jpg
16 KB, 251x251
Swenskä is four homous and lespos
t.pete
>>
>>666043694
>Och vad är du? Parasit på skattemedel?
En person med tillräckligt hög lön för att inte känna mig begränsad.

>>666043730
Mmm, det är det vi har valen till, men för få röstar samt att EU gör att våran regering blir toffliga för de inte vill se dåliga framför resten i gruppen.
>>
>>666043830
Jävla finne, snart åker 'niven fram din jävla stereotyp
>>
>>666043830
only four?
>>
>>666044098

Så du tar en lön och försöker använda arbete som hån mot andra?
>>
File: 1395747466166.jpg (2 KB, 123x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395747466166.jpg
2 KB, 123x125
>>666044098
>våran regering blir toffliga för de inte vill se dåliga framför resten i gruppen

Hög lön, va? Du måste vara prostituerad.
>>
>>666043216
Vem fan går runt med mynt nuförtiden?

Hen kan få lite färdigtuggad tuggummi om hen verkar hungrig, annars får min blotta närvaro duga åt hen.

>>666043422
Det är antingen Coop eller Willys här, och sossesvin är väl ändå snäppet bättre än bidragstorsk?
>>
>>666044159
yes only four homous very diskustin
>>666044117
du är böög XD fak youse sweedis king beta fakot!
>>
>>666039623
45000 innan skatt
>>
>>666044098
Jag pratar på ett nationellt nivå. Förändring i politikerklimatet och hela deras sätt att tänka och agera. Mindre pajkastning och billiga uttal.

>>666044359
>hen ....trots att jag vet att du försöker vara rolig så vill jag slå dig
>>
>>666044304
Nej, jag bara svarade med en liknande spydig ton till din kommentar.

>>666044310
Med hög menar jag att jag slipper räkna pengarna i slutet av månaden.
Jag vill helst inte ha med pengar att göra så länge det inte hindrar min ödmuka livstil.
Ny TV? Nej.
Ny bil? Nej.
Nöjd ändå? Otroligt nöjd.
>>
>>666044537
Jag vet väl inte om det är en man eller babushka som sitter där, tror du verkligen jag kollar så noga? Räcker med att jag känner lukten av skit för att jag ska 'stänga av' mentalt och bara fortsätta min färd rakt fram.
>>
File: 1407969224604.jpg (83 KB, 595x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407969224604.jpg
83 KB, 595x599
>>666044359
>Coop eller Willys
fattig 4 life
>>
>>666044723
Tufft här i Svärje.
>>
>>666044695
Du pratar om ett ting, du ska aldrig använda ordet "hen",

>Skiten kan få lite färdigtuggad tuggummi om skitstöveln verkar hungrig, annars får min blotta närvaro duga åt skiten.
>se så enkelt det var?
>>
>>666040419
>>666040100
Bra sagt? Hur kan man säga att SD är ett enfrågeparti? Det verkar som att det är något man säger bara för att man har slut på argument..
>>
>>666044723
Tiggarna går för stora krösus här och istället sitter utanför ICA.
>>
>>666044946
Jag fattar inte.
>>
>>666044359

>hen
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Det är en typ av ... person, som använder det utan humor och det är folk som är för fega för att använda kamrat. som de egentligen vill använda.
>>
Jag röstade på direktdemokraterna och kommer fortsätta göra det tills jag ev. flyttar från Sverige.

Flytande direktdemokrati är en löstning för i stort sett alla, med alla ideologier.

Sänka invandring? Rösta JA
Höja skatten? Rösta NEJ
Valet är ditt och du bestämmer över ditt egna liv. Inte någon politiker i södermalm.

Mycket av problemen i Sverige just nu är pga, daltandet med migranter och invandrare, även detta får jag chansen att rösta om ifall Direktdemokrati blir en grej.
>>
>>666044602

Du lyssnar frivilligt på P3 då får man spydighet mot sig.
>>
>>666045176
Du har förtjänat bilden.
>>
>>666045294
Det kan jag ta för jag tänker inte tillåta mig själv att bli en av de "kränkta".
>>
>>666045473

Så du tycker om genus och manshat?
>>
File: Refugee.jpg (401 KB, 982x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee.jpg
401 KB, 982x674
>>666045177
Men gud släpp ut ananasen ur röven och slappna av lite.

>>666045207
Direktdemokrati skulle kräva att alla har information om allt vilket i stort sett är omöjligt. Man skulle behöva ha som heltidsjobb att hålla sig uppdaterad kring nya frågor...

>>666045424
Jag ser din Babuschka och höjer med en yazidi.
>>
SD är cool, men det består av 99% idioter, så blir nog inte det. Den ända med hjärna där är Jimmie. Alla andra är bara wannabe Nazi.
>>
>>666045715
Nej, manhats är lika töntigt som kvinnohat.

En man är en man och en kvinna är en kvinna, låt inte männen göra kvinnans jobb och vice versa.

Låt mig va, jag börjar ju gråta, jag måste skriva på min MySpace, Spray och Lunarstorm om hur elaka ni är.
Buhu.
>>
File: 1451858792258.png (172 KB, 335x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451858792258.png
172 KB, 335x525
>>666045823
Praktexempel på hög ignorans.
>>
File: niqab.jpg (19 KB, 460x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niqab.jpg
19 KB, 460x276
>>666045802
>yazidi
Jag går all in med min Niqab
>>
>>666045802

Det är en enkel fråga, ja eller nej? Gillar du genus och manshat? Eller du kanske mest tänder på 30 åringar som låtsas vara 14?

Så folk inte ska kunna rösta fel? Bara en utvald elit ska få bestämma? Jepp låter precis som en miljöpartist som hatar tanken på personlig frihet.
>>
>>666045987
det är sant doe, träffat VÄLDIGT många SD:are, har aldrig träffat någon som är:
*överdrivet kristen
*nazi
en barndomskompis som var SD blev till och med nazi nyligen lol
>>
>>666040100
Vänta, lever enfrågepartis-maymayen fortfarande?
>>
>>666045802
Direktdemokrati
Alla har någonting som intresserar de och alla behöver inte vara med i alla frågor. Det är bättre än att du röstar en gång och låter sedan politikerna bestämma allting därefter.
>>
File: 1426261131250.jpg (86 KB, 664x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426261131250.jpg
86 KB, 664x378
cucks
>>
>>666046437
>SÄR ungarna tillber ffs mobilen som han har framför sig. Han har krossat angrybirds rekordet ju
>>
Skönt att höra att SD gick ner med flera procent! :)
Hur kränkt är du (SD:are) som läser detta? Dåliga betyg i skolan, skitigt jobb? Letar du kanske bara efter någon att skylla på varför ditt liv är så meningslöst?
>>
>>666046702

Titta jag hittade miljökommunisten som bara kan projecera
>>
>>666045823
Det roliga är att du säkert inte ens kan nämna en annan SD-politiker än Jimmie. Frivilligt ignorant kallas det, väldigt vanligt för 7-klövern och dess väljare
>>
>>666046702
/Thread
>>
Jag röstade M.
Det stod mellan M och SD men det blev M till slut främst för att jag tyckte att maktkampen mellan blocken var prio 1. Hade det däremot varit val i dag hade min röst hamnat hos SD.
>>
>>666046702
Äsch SD gick ner i den undersökning som aldrig tidigare stämt:) vad sägs om SDs ökning sedan valet? Japp alla vi som röstar SD är bönder eller arbetslösa. You got it all figured out.
>>
>>666047543
Hade jag däremot vetat att regering Löfven skulle vinna hade jag röstat på SD pga att jag ansåg invandringspolitiken som andra prioritet. idag är den prio 1.
>>
File: 1453959545948.jpg (23 KB, 540x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453959545948.jpg
23 KB, 540x432
>>666046702
Mindre kränkt än alla jävla såssar åtminstone
>>
>>666047534

>kränkt miljöpartist försöker samla ihop sina bollar och hävda någon sorts värdighet
>>
>>666046702
Rösträtt ändå. Det är det ni inte fattar, era jävla MP-bögar.
>>
Clueless American checking in.
>>
File: Stop-AIDS.jpg (487 KB, 3157x3157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stop-AIDS.jpg
487 KB, 3157x3157
>>666043364
>>
>>666046702
Är inte ens Sverigedemokrat, men försöka att förneka att de blir populärare och populärare var dag som går är bara naivt.
>>
röstade blankt
>>
>>666048622
Bortkastad röst.
>>
Dutchfag here. I really want to go to Sweden. Is it worth it? Is it worth living there? What places should I visit, and what place is nice to live for say one or two years?
>>
Are swedes here the cuck type?
>>
File: RDVAL.png (79 KB, 995x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RDVAL.png
79 KB, 995x828
Jag lämnar denna här.
>>
>>666048846
Use google translate and you'll see that every proper swede hates cucky swedes.
>>
File: Yougov.png (40 KB, 644x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yougov.png
40 KB, 644x505
>>666048886
>>
>>666048886
Det kan förklaras på ett väldigt enkelt sätt. SD väljare hittills är en väldigt uttalande minoritet som känner att de hela tiden måste bevisa sin partitillhörighet.
>>
File: royal_guard.jpg (9 KB, 180x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
royal_guard.jpg
9 KB, 180x308
>>666046132
I see your niqab, and raise a royal guard.
>>
>>666049186
Någon källa på ditt påstående?
>>
>>666049299
Här. >>666049186
>>
Jag förstår varför folk röster på SD i en sån här tid men jag tror inte de har lösningen.

Det Sverige som SD älskar så mycket och är så stolta över är det Socialdemokraterna som byggt upp under 1900 talet. Tyvärr har Socialdemokraterna gått för långt till höger på sistone jag därför röstade jag på Vänsterpartiet för Vänsterpartiet är idag vad Socialdemokraterna var för 40 år sedan då välfärden byggdes upp.
>>
>>666049399
Lol, klassisk Miljöpartist.
>>
>>666048921
Thank you sven
>>
>>666043364

Gillar inte kuk alls, men om du vill ha en liten finne till kuk så sug du på den om du vill. Homosexuella som dig är sjuka.
>>
File: bildskolan_neger.jpg (34 KB, 460x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bildskolan_neger.jpg
34 KB, 460x420
>>666050033
>>
File: 1453553514235.jpg (88 KB, 650x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453553514235.jpg
88 KB, 650x632
>>
File: Swedish.png (830 KB, 667x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish.png
830 KB, 667x648
>>666039055
Op?
http://youtube.com/watch?v=J4jJRhHJYlg
>>
>>666046328
Nej, tycker inte om genus och manshat. Hat rent generellt verkar ju rätt efterblivet. 30-åriga kvinnor med lite daddy-issues är ju rätt hett, dock.

Nej, jag gillar tanken på personlig frihet. Jag anser bara att det finns stora nackdelar med även den metoden. Är nog snarare du som låter som en miljöpartist, så fanatisk som du verkar vara :P

>>666046374
>alla behöver inte vara med i alla frågor

Det kan jag hålla med om, däremot måste det finnas en rimlig gräns tycker jag. Var den ska gå har jag inte reflekterat över särskilt mycket, men rent spontant känns det som att det skulle skapa massor av problem med många småfrågor.
>>
>>666039623
>>666044404
Vf?
>>
>>666046702
Efter nästa val kommer du gå ut och fira när ni åker ur riksdagen som på bilden, va?
>>
>>666050718
hahaha
>>
File: image.jpg (43 KB, 514x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 514x344
ERA JÄVLA RÖVRUNKARE!!
>>
File: 1453670519521.jpg (144 KB, 960x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453670519521.jpg
144 KB, 960x401
>>666050718
>>
Kunde inte posta denna i Webm...
https://www.youtube.com/watch?v=2ZY_NDNvK9Q
>>
Säger bara en sak SD4LIFE
>>
File: image.jpg (38 KB, 615x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 615x409
>>666046437
Jävla cuck svennar.
>>
bäst
>>
File: image.jpg (555 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
555 KB, 1600x1200
>>666052817
>>
File: jan stenmark.jpg (303 KB, 650x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan stenmark.jpg
303 KB, 650x513
>>666052929
Haha, såg på Ullared en gång på dumburken, typ alla såg ut så.
>>
>>666039055
>be me
>birthday 27th dec
>not able to vote..
>Stefan anounce a re-sellection
>cancel it
>mfw my anger against Stefan is unbelivable
>feelsbadman
>>
>>666043651
>inmigration
English motherfucker, do you speak it?
>>
File: Stenmark.jpg (35 KB, 424x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stenmark.jpg
35 KB, 424x410
>>666053136
Thank God, wouldn't want to have retards like you being able to vote.
>>
Sverige har ju blivit en cesspool utav inavel från småbyar.

Vänstern hojtar om alla välkomna utan att förstå hur ekonomi funkar.
Högern hojtar om att välkomna alla ifall de får skattesänkningar utan att förstå hur kapitalistisk ekonomi funkar.
Högerextrema hojtar om att invandrarna är problemet utan att komma med rationella och realistiska lösningar på ett problem som är otroligt lättlöst.

Tacka fan för att man kan åka till bättre länder med intelligentare människor och slippa all denna idioti.
>>
>>666039055
Jævla svensker!!!!
Takk for billig øl og snus, tho
>>
File: Glad hund.png (80 KB, 188x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Glad hund.png
80 KB, 188x215
>>666046624
>>
>>666051249
>detta
Hetaste liggen jag haft var en kort liten feminist i 25årsåldern som "hatar män".
Ville bli tagen hårt i tvåan och kallad slampa.
>>
File: image.jpg (32 KB, 623x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
32 KB, 623x351
>>666053351
Du kommer ändå alltid ses och förbli en cuck.
>>
>>666039055
Vittu te olette oksettavia neekerin palvojia. Kuolkaa kiitos.
>>
File: Marketing 101.gif (10 KB, 204x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Marketing 101.gif
10 KB, 204x193
>>666053351
>Tacka fan för att man kan åka till bättre länder

Men, då slipper du ju det kalla klimatet, de tråkiga människorna och de höga skatterna! Bäst att stanna kvar, eller vad säger du? Kom nu så tar vi en öl och suger av varandra istället.
>>
>>666053512
Du förstår mig.
>>
>>666053545
Kiitos samoin, Matti.

Mene nytten nuolee Ähmälin persettä.
>>
>>666053526
Jag hoppas att alla du känner mördas utav invandrare, ryssar eller högerextrema idioter utan konkreta mål eller någon form utav intelligens. Det är precis var underage /b/judar som du förtjänar.

>>666053601
Helt rätt. Är det inte en urvattnad norrlands som smakar smör så är det inte Sverige. Total kostnad 85 kr.
>>
Vänsterpartiet.
SD, ja vad ska man säga mer än white trash
>>
>>666054030
Men anon, även om ölen är lite dyrare så betalar du ju i alla fall för privilegiet att kunna panta burken och på så sätt minska aluminiumkostnaderna för storföretagen med hälften.
>>
File: Arttu_Wiskari.jpg (3 MB, 2629x2848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arttu_Wiskari.jpg
3 MB, 2629x2848
hajotkaa neekereihinne vitun aisankannattajat
>>
>>666054449
So you like nigger cock in your ass?
>>
File: image.jpg (58 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 978x550
>>666054030
Inte konstigt att svenskar bli kallade för cucks som dig när de inte har ryggrad att kämpa för sitt land utan fly.
>>
File: Psycho.jpg (135 KB, 500x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Psycho.jpg
135 KB, 500x499
>>666054030
Gillar du inte att köa eller vad är problemet?
>>
Hellre det än att knulla sin morsa med sin brorsa som du gör
>>
File: 1452611337384.jpg (25 KB, 460x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452611337384.jpg
25 KB, 460x276
>>666042193
Hjälp din nation igenom att hänga dig
>>
>>666054449
>white trash

Roligt när det kommer från någon som brukar skrika "borgarsvin!" åt alla med skjorta.
>>
>>666054572
Du förstår precis hur varmt mitt hjärta blir när jag köper fairtrade på Max.

>>666054770
Hellre en cuck än en verklighetsfrånskiljd bög med mommyissues som dig. Dö ung.

>>666054896
Älskar att köa. Det jag älskar mer än att köa är dock Tv/Radio avgiften.
>>
File: 1452433335996.jpg (25 KB, 397x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452433335996.jpg
25 KB, 397x394
snus är best :D och öl :DD
Du tycker om männen och inte kvinnor :D jävlar bög svenska neegers :D
>>
File: image.jpg (84 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
84 KB, 640x480
>>666055528
Erkännande är det första steget. Måste rört en nerv. Har inga planer på att dö än, är ingen cuck som flyr så fort det blir tufft.
>>
File: Khubi 1.jpg (126 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Khubi 1.jpg
126 KB, 900x1200
>>666055528
Då så.

Två starka skäl till att stanna kvar! För att inte talla om alla heta babes från Kuba och MENA bl.a. som kommit hit!
>>
>>666055766
Varför är sextonåringar så jävla edgy och tror att de är så jävla roliga online? Ha det kul med att bokstavligt talat leva och dö i norden poorfag.

>>666055912
Hade en gång i tiden en chans att doppa en Irakisk brud, trodde jag, innan hon började prata om giftemål då alltså. Har tro på de kubanska damerna du talar om anon.
>>
>>666043830
FUCK OFF PAPA PETE SNUS
nil
>>
File: image.jpg (163 KB, 500x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
163 KB, 500x623
>>666056235
>16 år
>Vill att andra ska dö

Trodde ärligt talat du var yngre än 16. Låt negern fortsätt knulla din fru, cuckold. Är inte fattig, men fortsätt tro det.
>>
>>666039055

Jag hat ett bord. :D
Thread replies: 161
Thread images: 54
Thread DB ID: 475238[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.