[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Co tam cebulaczki?
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 302
Thread images: 88
File: 1453668121222.jpg (27 KB, 993x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453668121222.jpg
27 KB, 993x768
Co tam cebulaczki?
>>
>>665709952
>polak
>>
>>665709952
wypierdalaj na kurahen
>>
kurwa, nie ma papieża?
>>
>>
File: maxresdefault.jpg (66 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
66 KB, 1280x720
>>
File: 67883f63f1ad.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
67883f63f1ad.gif
1 MB, 320x240
>>
>>
>>665710568
tam nic ciekawego nie ma tylko banda zjebow
>>
bump
>>
File: CDGoeqiVEAAX2vK.png (371 KB, 600x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CDGoeqiVEAAX2vK.png
371 KB, 600x750
>>665712709
chujowe, masz tu cos normalnego
>>
Where is that, russia?
>>
>>665712924
>normalnego
>>
File: 1453745590160.jpg (50 KB, 673x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453745590160.jpg
50 KB, 673x900
kurwa znowu te furry wrzody się zbiegły, nie za takę cebulię walczył mój dziadek hans
>>
>>665711430
>>665711547
>>665711718
>>665711990
>>665711345


karachany wypierdalac z 4chana, czlowiek chce wejsc na chan na poziomie a tu polaczki karaluch sie wpierdalaja


>>665709952
jakos leci, jem obiad, zrobilem kurczaka z ryzem i warzywami

planuje dzis isc na dupy i choc pewnie nic misie nie uda, ale przynajmniej sprobuje i popracuje nad soba
>>
>>665713268
nie lubisz dupeczek z anime? co ty pedal jestes?
>>
Nie mogę się doczekać aż kaczyński umrze
>>
Zamiast pierdolić zrobili byście rajd na euro-cioty o islamistach ruchających ich odbyty.

Wczoraj był fajny, najlepiej rejdżowali szwaby, kiedy im się puszczało filmy turków "integrujących" się w szkołach ze szkopskimi bachorami - tymi nielicznymi, bo wiadomo że niemcy wolą ruchać psy.

Łoj, fajnie było.
>>
>>665713481
lubię ale wolę włochate dupki
>>
>>665713440
>mama zrobiła kurczaka z ryżem i warzywami
>gram w lola w piwnicy
>zadzwonie do kolegi choć pewnie misie nie uda, bo to znajomy z czasów podstawówki, ale za nim tęsknie
>>
>>665713998
Nie wszyscy internauci to dzieci. Jest 2016, nie 1996, kolego.
>>
>>665713998
dzieki, ze nam o swoim zyciu opowiadasz anon
>>
>>665713998
lvl 25, mieszkam sam, mam prace i zarabiam na siebie, a z mama calkiem dobry kontakt, odwiedzam ja ze 2 razy w tyg

pozdrawiam
>>
To oczekiwanie na odpowiedź idiotów powyżej haha
>>
>>665713998
czemu tak jest że polactwo zawsze obrzuca się nawzajem gównem?
>>
>>665714138
on po prostu swoje problemy reflektuje na tobie, bo mu sie w zyciu nie uklada
>>
Polski wątek i to co zwykle, furasy, papierzak i banda zjebów.
>Polska taka kochana
>>
>>665714367

ja nikogo nie obrzucam, ale wiem o czym mówisz, wszedzie ta mentalnosc straszna, zamiast spojrzec pozytywnie
>>
File: 1442456239080.jpg (108 KB, 460x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442456239080.jpg
108 KB, 460x288
>>665714444
Kurwełe
>>
File: 1452231253137.jpg (14 KB, 251x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452231253137.jpg
14 KB, 251x245
>>665714444
bo każdemu kto tu siedzi się tak naprawdę układa
>>
>>665714367
Sam sobie odpowiedziałes - bo to jest polactwo, a nie Polacy.
Potomstwo motłochu z czworaków i czwartaków. Inaczej się odzywać nie umieją.
>>
>>665714590
Eee no anon że niby /b/ na 4chanie to taka banda niedojdów życiowych.
>Nieeeee
>>
>>665714590
zapewne nie, ale ja jakos nie widze potrzeby tyrania innych na boardzie i wyciagania faktow z pizdy
>>
File: zozzle.jpg (728 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zozzle.jpg
728 KB, 1200x1200
>>665709952
zozlle
>>
File: 1440952250340.jpg (11 KB, 246x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440952250340.jpg
11 KB, 246x246
>>665714753
fakty z pizdy zawsze spoko
>>
>>665709952

kurwa polacks!!! we should have gased you fags as we had the chance to!!!!
>>
File: 1453822316888.png (25 KB, 611x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453822316888.png
25 KB, 611x558
>>665714444
kwadraty powiedziały prawdę
>>
>>665714699
>że niby /b/ na 4chanie to taka banda niedojdów życiowych
>banda niedojdów życiowych
>banda niedojdów
>niedojdów
>>
>>665715141
niedojda: « np. jak idziesz, ofiaro »

baba, boże cielę, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę na niedzielę, ciemięga, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, kaleka życiowa, kapcan, lebiega, łajza, łamaga, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, ślamazara, trąba, wypierdek,
>>
File: asfklfsafd.gif (1 MB, 290x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asfklfsafd.gif
1 MB, 290x218
>>665715025
>deutschistan
>>
Wina Tuska
>>
>>665715025
look at you now. bet it hurts to be fucked by sandniggers cocks
>>
File: 1453746971831.jpg (68 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453746971831.jpg
68 KB, 680x851
>>665715025
being this edgy in 2016, you must be a real cool guy
>>
File: zozel.jpg (739 KB, 2000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zozel.jpg
739 KB, 2000x1500
>>665714836
TAK SIĘ KURWA ŻYJE
>Bogatości
>>
Only polacks are so stupid to clap in planes
>>
>ten pled
smród, nie dla polakensów czany
>>
>>665715404

wait for it, we will send all our refugess in your shithole country to rape the shit out of your whores then we will bomb you all so two problems will be solved!
>>
>>665715764
you are from murrica or maybe sandnigers-germany
>>
File: 1453800743398.jpg (280 KB, 620x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453800743398.jpg
280 KB, 620x375
>>665715764
>>
>>665715750
top zozol
>>
File: 20150521_185634.jpg (2 MB, 2560x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150521_185634.jpg
2 MB, 2560x1536
>>
File: 1442597240772.png (21 KB, 247x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442597240772.png
21 KB, 247x248
>>665715750
>>665715976
Pany jakie my bogate
>>
Добрый день )))
>>
>>665716227
i na chuj ci te nawiasy
>>
>>665715563

pfff sandniggers can be controlled and will be deported as soon as syria calms down! fucking polacks are next!!!
>>
>>665715750
o kurwa , ile masz lat cukierasku?
>>
jebnąłbym foto ale za gruboleniwy jestem coby isc po aparato wiec sie tylko pochwale ze wpierdalam najtansze chrupki z dino i popijam piwem dla biedy
>>
>>665716329
>!!!
holy fuck
>>
>>665716324
))))
>>
>>665716427
Mama nie pozwala mówić nieznajomym
>>
File: 1440700515625.jpg (12 KB, 573x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440700515625.jpg
12 KB, 573x609
>>665716329
>can be controlled
>>
File: cucks.jpg (59 KB, 776x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cucks.jpg
59 KB, 776x509
>>665716329
>>665715902
you can't unrape your bitches tho :^)
>>
Nk mi powie co zrobic zeby wejsc na kara na telefonie, bo jestem w podrozy i nie mam co robic ;_;
>>
>>665712361
>nic nie ma tylko banda zjebów

Gratuluję
>przyjdz tutaj
>spamuj polskimi nitkami
>marudz na zjebixów sam bedac jednym
>rozprowadzaj raka zjebixus cebulus po całym internecie
>>
>>665716887
gdzie jedziesz kurwa
>>
>>665716887
musisz go wetknąć w odbyt spiewając "barkę"
>>
>>665716887
>2016
>wchodzenie na kara
10/10
>>
>>665717073
Do gdyni, jeszcze 6h przede mna
>>
>>665717044
mod z kuraczana przyszeł xD
>>
>>665716887
https://www.youtube.com/watch?v=f62Z8Ev9OXA
>>
File: 1440954077592.jpg (17 KB, 238x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440954077592.jpg
17 KB, 238x195
>>665717270
> xD
>>
File: 1452360531360.jpg (425 KB, 1620x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452360531360.jpg
425 KB, 1620x2160
kaczka kurwa podpala polske
>>
>>665717259
tlk na bogato?
>>
File: 1452632362215.jpg (61 KB, 547x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452632362215.jpg
61 KB, 547x533
>>665709952
Lubię hińskie bajeczki
>>
>>665717394
bo butach poznaje że polskie
>>
>>665717396
>>665717396
Odwiedzam mamele xD odpowie ktos na moje pytanie, czy kurwa nie?
>>
>>665717533
masz do kosza z tym chujowym postem xDDDD
>>
>>665717599
Czo
>>
Hej jak klikam w Update to czemu nie ma nowych postów?
>>
widzieliście co na tvp dzisiaj pis puszczał?
>>
>>665717730
This post has been deleted
taki napis masz
>>
>>665717810
Barka ? Czy Papierzaku nie opuszczaj mnie
>>
>>665717810
puszczał [spoiler][/spoiler]
>>
File: 1440960455445.jpg (7 KB, 500x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440960455445.jpg
7 KB, 500x330
>>665717394
>>
>>665716324
Kek
>>
>>665717898
JP2DMG
>>
>665715950 taki bogaty a windows nie orginalny
>>
>>665717394
kurwa anon tą foto zmotywowałeś mnie do założenia nowego folderu w kolekcji.
>creep bitches
>>
>>665717394
>>
>>665718160
Naści
>>
>>665717988
skisłem xD
>Jontek Pawulon drugi Dawał Matce Gówno
>>
>>665717044
z tym, ze ja nie jestem OPem po prostu mowie prawde :>
>>
File: 1452714669910.jpg (52 KB, 854x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452714669910.jpg
52 KB, 854x504
>>665718007
cytowanie takie hard
>>
>>665718390
ja jestem, witam serdecznie polskie przegrywy :>
>>
>>665717394
A co cebulaki myślicie o ustawie inwigilacyjnej? Anon się przyłączy do protestu?
>>
>>665718628
ssij
>>
ej panowie diler mi sie nie odzywa kto mi xtc skoluje?
>>
>>665718697
w ogole to że pis rządzi to jest tragedia, głupi naród sobie sam wsadza chuja w dupe
>inb4 leming
gówno, nienawidzę pis tak samo jak po, polska potrzebuje krula, to była ostatnia szansa i przepadła.
>>
>>665716693
xD
>>
>>665718908
jakie miasto
>>
>>665719028
tylko kurwin
>>
>>665719105
wawa
>>
>>665719194
to idk
>>
File: 1449948934838.gif (32 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449948934838.gif
32 KB, 250x250
Kurdabele, wstyd mi za Polaków, jak czytam, co piszecie. I się dziwić potem, że nas od cebul wyzywają. Macie wy ludzką godność?
>>
>>665719320
ewentualnie moze wro byc, bo wpadam za tydzien :(
>>
i na chuj ta cała zawiść i dopierdalanie sobie wzajemnie, jaaa nie wiem

jakby to się kurwa nie można było po prostu razem wódki napić, pogadać, hymn razem zaśpiewać
>>
>>665719333
Mam, ale jestem niezadowolony z życia i muszę się wyżyć
>>
>>665719333
to siedz tutaj i popraw jakosc misiek
>>
>>665719333
no szacun trójki
>>
>>665719333
pół szatana
>>
File: 1443031355328.jpg (14 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443031355328.jpg
14 KB, 400x400
>>665719333
fajne trójki ale z tym kotem to wypierdalaj na fejsbunia
>>
>>665719417
JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA
KIEDY MY ŻYJEMY
>>
>>665719028
>lemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleminglemingleming

xDDDD może go jeszcze nazwiesz lewakiem komuchem niepolakiem

>lvl 16
>interesuje sie polityka
>popieram korwin
>wszyscy wokol to lemingi
>stonoga ratuj, bo mam zapalenie cewki moczowej od ostatniego srania
Gratuluje dzieciaczku polaczku - naucz sie myslec
>>
File: Screenshot_9.jpg (92 KB, 848x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_9.jpg
92 KB, 848x473
Dobra anony to ja zapostuję co się kiedyś odjebało gdy nasz rodak (rasowy sebixiusz) zostawił face w kafejce.
>>
File: Screenshot_2.jpg (77 KB, 515x809) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_2.jpg
77 KB, 515x809
>>665719784
>>
File: fhd-699-5.jpg (255 KB, 500x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fhd-699-5.jpg
255 KB, 500x650
>>665718165
Dajcie jakieś fajne tuby ze świeżymi dupkami
>>
File: Screenshot_3.jpg (77 KB, 513x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_3.jpg
77 KB, 513x609
>>665719892
>>
File: Screenshot_4.jpg (64 KB, 509x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_4.jpg
64 KB, 509x596
>>665719991
>>
>>665719779
ale co ty pierdolisz, chyba nie zrozumiales
>>
File: Screenshot_5.jpg (81 KB, 513x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_5.jpg
81 KB, 513x596
>>665720036
>>
>>665720036
kurde, fajny chujek w sumie
>>
File: Screenshot_6.jpg (46 KB, 516x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_6.jpg
46 KB, 516x495
>>665720127
>>
File: Screenshot_7.jpg (59 KB, 516x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_7.jpg
59 KB, 516x551
>>665720164
>>
>>665706624
proponuję inwazję na dojczlandy
>>
>>665719991
no kurwa, takie to edgy wrzucić gore na fejsa.
>>
File: jan-pawel-2.jpg (28 KB, 450x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan-pawel-2.jpg
28 KB, 450x268
>>
ej, może jutro jak op znowu wstawi polski chleb to powstrzymacie się od osmieszania sie jak jakies gówna i ograniczycie postowanie raka?
>>
File: GYbwnPU.jpg (904 KB, 2336x4160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GYbwnPU.jpg
904 KB, 2336x4160
>>665719417
to wpadaj anon, tylko szlugi przynies, bo sie koncza
>>
uwaga!
>>
>>665720253
turaski- kutaski, trzeba tylko dobre obrazki
>>
>>665720161
Ale zażydzony
>>
File: 1452261484696.jpg (36 KB, 610x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452261484696.jpg
36 KB, 610x458
>>665720223
Popierom, Muzułmany przyniosą dużo dzieci
>>
File: Screenshot_8.jpg (73 KB, 515x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_8.jpg
73 KB, 515x667
>>665720259
>>
>>665720270
Tez mam dosc i chetnie sie nie przylacze do nastepnej polskiej rakowej niteczki
>>
>>665720330
WIĘCEJ PEDOFILA PAPIERZA KURWA
>>
>>665720357
no dlatego mówię że fajny
>>
Sssijcie psy polaczki jebane w dupsko kurwhy karczany kurwa uczuciopedysci i papiez rucha mnie w dupe
>>
File: swas.jpg (14 KB, 600x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swas.jpg
14 KB, 600x401
>>665720270
spoko
>>
File: 1441314448811.jpg (89 KB, 600x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441314448811.jpg
89 KB, 600x494
>>665720609
>uczuciopedysci
Szto ?
>>
>>665720609
wypierdalaj głosować na skarbnika klasowego cioto
>>
czego słuchacie anony?
>>
File: 1452261621179.png (231 KB, 584x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452261621179.png
231 KB, 584x301
>>665720715
>>
>>665720819
Popek monster
>>
>>665720609
>>
>>665720819
https://www.youtube.com/watch?v=KuviuX1Th5Q
>zawsze sobie puszczam jak widzę polsk ą nitkę
>>
>>665720819
Black Angels
>>
File: 3-20151026124014.jpg (181 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3-20151026124014.jpg
181 KB, 800x533
>>665720331

pięknie, poezjujesz niczym wieszcz
>>
File: 1441314896575.jpg (44 KB, 389x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441314896575.jpg
44 KB, 389x289
>>665720823
>>
jebać turasów, muzułmańskie kurwy powinny zdechnąć nabite dupami na pale, allah to jebany pedofil i ciota
>>
File: eecover.png (248 KB, 620x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eecover.png
248 KB, 620x400
>>665720819
everything everything, dobre guwno chociaz wokal troche gejowy
>>
>>665720609
masz na otarcie łez
>>
>>665717394
Jezus, kurwa, Maria
>>
>>665720819
Riverside - Discard your fear

Ta nowa płyta całkiem spoko, chociaż ma mniej mocy niż poprzednie
>>
File: cropped-56135_146.jpg (134 KB, 1500x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cropped-56135_146.jpg
134 KB, 1500x609
>>665721504
kurwa psy być ruchał
>>
>>665720987
mój czarnuch
>>
>>665720298
gdzie anonie pijesz, bo wóda za mną chodzi
>>
>>665721918
podasz imie tej blondi?
>>
>>665722063
Nygasie masz jakiś wykonawców. Carpenter, Perbur, Kavinski to znany
>>
>>665721918
ta, macie teen kasię?
>>
>>665720819
ogólnie czy teraz? Bo ogólnie to dubstepeły, dnb, trochę metalu, w robocie mnie zmuszają do disco polo. Lubie ambient, chillstep. a teraz sobie włączę
https://www.youtube.com/watch?v=9iDYnAireiw
>>
>>665722218
nie mam pojęcia chciałem tylko wrzucić cos co nie jest psem z waginą i cyckami
>>
>>665722357
pewnie soundtracki z Hotline Miami znasz?
>>
>>665722450
>Co nie jest psem z waginą i cyckami
Ach te czanowe problemy
>>
File: muhdick.jpg (123 KB, 800x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muhdick.jpg
123 KB, 800x589
>>665721918
między innymi
>>
File: B5spFmACYAI0T52.jpg (36 KB, 467x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B5spFmACYAI0T52.jpg
36 KB, 467x480
>>665717518
Serio to polskie? Skąd?
>>
>>665722589
No jak nie znać, ogólnie nasz rynek muzyczny trochę biedny trza się naszukać trochę żeby coś fajnego znaleźć
>>
File: 1453816969995.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453816969995.jpg
68 KB, 900x900
>>665722643
kurwa no ty durny rakowy gównie REEEEEEEEE
>>
>>665722904
czasem się trafi polski wykonawca ale zazwyczaj pod angielskim tytułem i pseudonimem więc można nawet przeoczyć cos naszego. mówię tu scenie tej bardziej indie czy tam niezależnej, polski pop to beczka z szambem.
>>
>>665723138
Nie wyzywaj naszego nitkowego furasa , on jest tu zawsze brakuje tylko foto którym zaczyna każdą nitkę
>>
File: biganimal_13.jpg (135 KB, 850x1275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
biganimal_13.jpg
135 KB, 850x1275
>>665722643
ja pierdoleeeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
File: 1433882636095.jpg (230 KB, 1093x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433882636095.jpg
230 KB, 1093x1280
>>665723138
Jeśli chodzi ci o miłośnika damskich benisów to pudło. Namesync to protip.
>>
File: 0524426992.jpg (146 KB, 1152x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0524426992.jpg
146 KB, 1152x768
>>665723467
znajdź se dziewoję
>>
>>665723467
masz gurwiszonie dorodna karyne a nie koty na ulicach lapiesz zeby sie zaspokoic
http://imgur.com/a/1lXyb
>>
File: 1444139446533.jpg (167 KB, 1100x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444139446533.jpg
167 KB, 1100x688
>>665723613
czemu nie chłopaka ty homofobie?
>>
Jak wyrwać jakąś dupę? Nie jestem rozmowny i jestem raczej typem samotnika. Nie potrafię zagadać dziewczyny spotkanej na ulicy lub przystanku bo nie wiem co ja mam jej tam powiedzieć.
>>
>>665723896
Po geje to zło i szatan i pójdą do piekła wszystkie.
>Prezydent mi wczoraj powiedział
>>
>>665723613
z tą jego futrzastą dewiacją to ratuje go chyba tylko opcja że trafi na miłosniczkę furów, tak to wątpie że tacy ludzie są wstanie normalnie funkcjonować w związku z "normalną" laską.
>>
>>665724043
Tylko wiksy lub domówki, szczerze, wypij nie za dużo bo najebany to jedyni coś bełkotać będziesz i bajeruj miszczu
>>
File: 1453750150343.jpg (9 KB, 329x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453750150343.jpg
9 KB, 329x395
>>665724056
Andrzej Duda moim kompasem moralnym
>>
>>665724043
Nie ma magicznego sposobu na pewnośćsiebie. Fake it till you make it kurwa
>>
ej tak btw familia, oglądam wlasnie ant-mana i to taka chujnia z grzybnią, poleci ktos cos co nie jest zjebane?
>>
>>665724043
wyjeb ją prosto w pizdę
>>
>>665724043
zawsze możesz iść na kurwy
>>
>>665724043
nie spinaj się że ci nie wychodzi, nie zamartwiaj się. w końcu trafisz na taką z którą się zgrasz. a jak to co, skoro jestes typem samotnika to co, bez laski nie dasz radę zyc? wiadomo że ruchac trzeba ale na wszystko będzie pora.
>>
>>665724201
Nie znam zbyt wielu ludzi, więc nie ma szans na domówki. Po alkoholu nie robię się jakoś bardziej rozmowny.
>>
>>665724504
ludzka stonoga 2
>>
>>665724504
God Bless America
>>
File: maxresdefault (2).jpg (85 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (2).jpg
85 KB, 1920x1080
>>665724589
widziałem, dobre w 2 chuje
cos w tym klimacie by przypasowało
>>
>>665724504
marsjanin
>>
>>665724538
No właśnie, ruchać trzeba, a przynajmniej jest taka potrzeba. To główna przyczyna dla której chciałbym kogoś znaleźć. Mam 25 lat i brak dziewczyny doskwiera.
>>
>>665724504
Birdman
>>
>>665724545
Anon to jest tak bo powiem Ci jak ja miałem, że ogólnia jak jesteś jaki jesteś i np podobnie jak ja nie możesz zdzierżyć ogólnego kurestwa i chujni wszędobylskiej w barach dla bidoków (charoszy brak) a szukasz lasencji to jedynie portale randkowe Ci zostają, smutne w chuj no ale tak obecnie wygląda 21 wiek i chuj
>Postęp taki piękny
>>
>>665724781
jest na torrencioszkach już?
>>
File: 1440960192219.jpg (23 KB, 289x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440960192219.jpg
23 KB, 289x292
>>665724760
>>
>>665724900
Nie jestem rozmowny, nie lubię specjalnie gadać ani pisać więc wątpię żeby jakieś portale coś dały. Tam trzeba mieć mega gadane, wkręcać ludzi itp.
>>
>>665724900
>>665724851
ja się pogodziłem z tym że jestem sam, chuj, najwyżej tak umrę ale nie czuje że bez baby jestem niepelny. egoistyczne w chuj ale tak już uwazam,
>>
>>665724977
jest, br1080p nawet
>>
>>665725275
no to #rekt, nieporuchasz bracie
albo badż bogaty to rozwiąże wszystkie problemixy
>>
File: 1690_c61d_520.jpg (75 KB, 520x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1690_c61d_520.jpg
75 KB, 520x520
>>665725275
jeśli jesteś zjebem to zostaje ci fleshlight frajerze
>>
>>665724900
A pierdolisz. Mozna byc normalnym i mozna znalezc sobie normalna osobe. A mowienie jacy to wszyscy sa pojebany, i tylko Ty jestes normalny jest po prostu bezsensowne.
>>
>>665725275
Nie trzeba wkrecac ludzi, nie trzeba miec gadamy.
>>
File: 1438805681988.jpg (14 KB, 260x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438805681988.jpg
14 KB, 260x246
>pedaly wy wszystkie
>>
>>665725547
no juz sciagam, dzieki anon
>>
Hello Plumbers and Prostitutes!
>>
>>665725625
Anon nie wiem czy z Polskiego czytanie ze zrozumieniem zdał, bo widze chyba jakieś braki.
O barach napisałem i klubach bo ogólnie tam zazwyczaj najwięcje laseczek poznać można nie o wszystkich. Ty niedobry Ty
>>
>>665725745
I co jak napiszę 3 słowa to ktoś mi odpisze? Wątpię. Już kiedyś próbowałem i dałem sobie spokój.
>>
File: 1448548368833.jpg (82 KB, 421x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448548368833.jpg
82 KB, 421x562
>>665709952

No siema, u mnie spoko. Co tam?
>>
Jak tam życie? Czasami mam ochotę zajebać kilku skurwysynów, ludzie potrafią być większymi skurwielami, niż wyglądają
>>
>>665725625
bo ludzie są spierdoleni, takie normal fagi, których jedynym celem w życiu jest nażreć się, poruchać grażyne raz na tydzien i zapierdalać za najniższą do konca zycia wlasnie jakims cudem biorą sluby i tak sobie egzystują bez celu. a wlasnie jak widzisz to wszystko w innym swietle to jest trudniej, mozna wpasc w depresje, trudniej się z ludźmi dogadać.
>>
Dude your flag is upside-down
>>
>>665726022
też zależy, czy chcesz poznać fajnądziewczynę, czy zaruchać jakiegoś paszteta
> pussy feels so good
>>
>>665726147
>>665725961
samefag
>>
>>665726288
Obojętnie. To i tak nie ma znaczenia.
>>
>>665726120
To
>>665726022
A Ty anon nie pierdol tak, bo kurwa wszystko się da, sam już od 5 lat wysyłam sobie do jednej laseczki listy a ani razu jej nie wiedziałem, i poznałem przez zaczepkę na facebooku (kurwa taki żal że chuj ) ale można
>>
>>665726447
jak chcesz tylko poruchać to wejdź na rokse i cos znajdz sobie za 150 zeta. inaczej to szkoda twojego czasu i pieniędzy skoro to i tak nie ma znaczenia.
>>
>>665726511
Kurwa jak piszę ludziom po 2 zdania max bo nie lubię rozmawiać to nie wiem jak mam pisać przez x lat. I nie wiem po co, bo takie pisanie jest również bez sensu.
>>
>>665726447
jeśli wygląd się nie liczy, to twoje szanse rosną
>>
>>665726120
Ok, w pelni sie zgodze. Aczkolwiek nie mam problemu ze znalezieniem ludzi, ktorzy w zyciu kieruja sie 'wyzszymi' celami. Ktorzy chca cos osiagnac, a nie tylko spelniac fizjologiczne potrzeby. Grunt to nie odbierac tych wszystkich ludzi tak negatywnie. Nie zdziwie sie jesli przeinaczasz prawde, i ludzi ktorych odbierasz za nudnych tak naprawde sa niesamowici.
>>
File: image.png (40 KB, 2000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
40 KB, 2000x1200
This thread now belongs to Germany.
>>
File: image.jpg (87 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
87 KB, 1024x576
Deutschland!
>>
>>665726825
I nigdy podczas rozmowy z kims nie czules dreszczyku emocji? Takim jak Ty, najlatwiej rozmawia sie przez social media, sam to przerabialem. Sam taki bylem, po pewnym czasie sie naprostowalem, i odnalazlem z ludzmi dialog.
>>
>>665709952
KURWA !!!!!!!
>>
File: uZPsMtcbfmE.jpg (189 KB, 1024x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uZPsMtcbfmE.jpg
189 KB, 1024x573
>>665726970
>>
>>665726970
>>665727120
anon stop samefagging and go get raped
>>
>>665726970
jeb się na ryj jebana kurwo z dojczsrandu
>>
>>665726120
No ale powiedz co lepszego możesz wymyslić? Lek na raka wynajdziesz? System oparty na żądzy szmalu zmienisz? W pojedynkę gówno można dokonać, to czemu się dziwić?
>>
>>665726877
tez się zgodzę, z prawie każdego da się cos wiecej wykrzesac ale większosc tych z ktorymi mam doczynienia są tak głeboko w tej swojej ciasnocie umysłowej że staram się otaczać tylko tymi znajomymi którzy cos wartają. trzeba duzo plebsu odsiewać ale da sie. nie patrzeć pesymistycznie ale realistycznie.
>>
>>665727413
DEUTSCHLAND!!!
KURWA
>>
ej to gurwa panocki jutro na polskim wontku się spodziewam normalnej rozmowy i jak najmniejszej liczby furryp0rn0sków
>>
>>665727155
Nie wiem czego nie rozumiesz. Pisałem że nie lubię rozmawiać. Wcale. Nie lubię 'social mediów'. Nie mam facebooka.

>>665726748
2 lata temu odwiedziłem jedną kilka razy. Teraz widzę że trzeba liczyć się z większą kwotą niż podałeś i ogłoszeń sporo mniej.
>>
>>665726970
I think that you want to say SandNigers City
>>
>>665727647
Nie ale wystarczy sobie znaleźć jakąs pasje, cos co lubi się robic i już swiat inaczej wyglada, nie trzeba go zmieniac tylko brac co jest.
>>
>>665727653
Ok, ale na 4chanie temat tworzysz raczej w celu rozmowy, right? Czyli jednak masz jakas potrzebe rozmowy.
>>
>>665727647
twoja wypowiedz brzmi jakbyś miał zaraz utwarzyć komitet rewolucyjny
>>
>>665727835
Propsy że nie masz tego żydowskiego szajzu
>>
Jo... kurwie
moja żona wsadza sobie w cipkę flagę PL. chcecie foto?
>>
>>665727905
This

Pasja duzo rozwiazuje, i znacznie latwiej sie z ludzmi nawiazuje kontakt. A nawet zaczyna sie chciec to robic.
>>
>>665728072
ja akurat nigdy takiej nitki nie utworzyłem, ten anon co nie lubi rozmawiać to nie ja. chociaz tez trochę nie lubię.
>>
>>665728247
No bo wtedy masz co robić poza jebaną pracą niewolniczą dla tego całego pokurwionego systemu.
>>
Dobra anony, studiujeta jakieś nauki wyższe ?
>>
Tak pierdolicie, przegrywy, że aż oczy krwawią.
>>
Jesteście spierdoleni zamiast oplakiwac porażkę z chorwatami to wrzucacie jakieś chore porno zwierzęta nie wstyd wam zoofile? Psa babci tez byście wyruchali?
>>
>>665728243
dawaj foto
>>
>>665728769
typy z elity umysłowej się nawzajem pocieszają, boki kurwa zrywać
>>
>>665728547
no studiuje, ale takie gówno, że aż wstyd pisać co
>>
>>665729013
Wyszystkie studia są tak samo chujowe, jedyne co darzę respektem to medycyna
>>
>>665729013
zgaduje że prawo
>>
>>665729207
no akurat nie
>>
>>665728860
no szkoda ale nie da sie wygrywać w nieskończonosc.
>>
>>
File: IMG_2103.jpg (83 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2103.jpg
83 KB, 800x600
>>665728916
>>
File: 1452951372227.jpg (62 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452951372227.jpg
62 KB, 700x700
>>
Mam pytanie do ludzi z fetyszem fury
Czy jak widzicie jakiegoś ładnego psa kota czy chuj wie co innego to macie ochotę wyruchac go? Dla zwrócenia uwagi obrazek
>>
File: blingtastic.jpg (232 KB, 1023x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blingtastic.jpg
232 KB, 1023x1500
>>665729927
o kurwa anon dostarczyl
>>
jest ktoś z stolicy ? heehheheh
>>
>>
zróbcie jutro nitkę z tym samym pierwszym img, jak nie będzie to do 21 to ja zrobię, do jutra anony
>>
>>
>>665730080
ilu może być polfagów z fetyszem futro, nigga plz
>>
>>665730556
To będzie foto na jutrzejszą nitkę
>>
>>
>>
>>665711718
>>665711430
>>
>>665724043
Dzięki za pomoc. Zawsze to samo.
>>
>>665731853
czego sie kurwa spodziewales? serio, to nie jest pytanie na ktore mozna odpowiedziec
>>
>>665715750
>bogatosci
>laptop
>>
Ogolnie do takich tematow nic nie mam, i mimo ze sie wyzywacie to kazdy z was jest takim samym smutnym polakiem.

ale ja jak tylko widze polski temat to od razu ukrywam, bo kiedy bym nie wszedl to ta czanmowa z karachana czy vichana od ktorej dostaje raka. no kurwa nie potraficie normalnie pisac, czy myslicie ze to fajne?

+ polaki ktore postuja papieza, wala se konia do mlp i innych syfow
smutne, nic wiecej powiedziec nie moge
>>
>>665732107
Jak sobie będę już miał swój dom to sobie kupię skrzynkę anon obiecuje
>>
>>665732035
Tego że ktoś kiedyś coś podpowie, doradzi. Ale nie w stylu wypij alkohol, idź na dziwki, idź na balety i zagadaj. Ale od długiego czasu gdzie nie szukałem pomocy (internet, rl) to zawsze same gówno.
>>
>>665732419
Anon rak jest wszędzie czy to na 4chanie czy to w życiu ważne żeby w tym całym gównie dało się znaleźć jeszcze jakiegoś rodzyna
>>
>>665730337
>>665730421
ja
>>
>>665732468
nie wiem jaka skrzynke, ale nigdy nie bedziesz mial

narzie mieszkaj u starej i wal sobie konia do trapow
>>
>>665732758
a to ciekawe, bo jak wejde przez tora na fin to tam nie ma raka... moze dlatego ze polaki nie wiedza jak wejsc?
>>
>>665732716
Co Ci mamy doradzic? Ogarnij sie facet. Kluczem do tego by znalezc jakas dziewczyne, jest nieco sie otworzyc na ludzi i nie byc skrytym, no chyba ze jestes takim tajemniczym 10/10 ze laski beda sie bily o Twoja uwage. Problem lezy w tym jak sie zachowujesz, i tym twoim 'autsajderstwie'.
>>
>>665732419
to nie ukrywaj, im więcej polanonków tym większy potencjaę na to że cos interesującego się tu wydarzy. A i tego raka łatwo wyplenić
>>
>>665733202
A co Anonek też mieszkasz u starej czy walisz kredytek na 40 lat swojego marnego żywota ?
>>
>>665733549
Powiedz mi tylko co w tym złego jeśli jest mi z tym dobrze? Żyję sobie, pracuję, rozwijam się i jestem w miarę zadowolony. Tylko seksu brakuje.
>>
>>665734238
no to kurwy i nie ma problemu
>>
>>665734238
No kurwa typ mówi że mu się podoba, i narzeka że mu się nie podoba. Albo robisz kompromis albo ci zostają kurwy
>>
>>665734238
Jesli masz takie podejscie, to kurwy to rozwiazanie. Szukasz partnerki czy seksu? Jak seksu, to do klubu, napierdol sie wybitnie, i puszcza Ci hamulce twojego introwertyzmu.
>>
>>665724043
Na ulicy czy przystanku nie uda ci się. Chcesz kogoś poznać, największe szanse masz poprzez wspólnych znajomych. Ewentualnie rusz się gdzieś, na jakiś kurs tańca, jogi czy coś czy zlot fanów czegoś tam.
>>
>>665735115
Tyle ze kolega ewidentnie nie chce panienki poznawac tylko zaruchac. Najlepiej kilka razy w tygodniu, ale tak by nie musiec znac jej imienia.
>>
>>665735347
To na dziwki albo wiejskie disco gdzie są puszczalskie dziołchy, postawi drina i zarucha. :D
>>
bred is ded czy ktorys anon ma cos ciekawego do powiedzenia jeszcze?
>>
chyba wykitował śmiercią naturalną, anony się do roboty pokładły tylko ja student nierób siedzi bo ma wolne w sesji
>>
Gimbaza i inne zjeby zamilkły ?
>>
>>665736897
anon konczacy licbaze here, ferie teraz a ze znajomych brak to siedze, lurkuje i pije piwo
>>
>>665736897
kolejny student nierób siedzi (nie do końca ma wolne, powinien trochę popracować, ale jednak siedzi, nic nie robi i czuje się winny)
>>
A ja jutro egzamin z materialoznawstwa, ale tez lurkuje, gowno robie i nie zdaje.
>>
>>665717394
dajcie jeszcze takie sunie
>>
>>665737852
to niech anon lepiej się tam uczy kiedy austenit w cementyt przeskakuje
>>
>>665738384
Tydzien na to poswiecilem, juz troche tym rzygam, i tak 70% moze umiem
>>
newfag here, o co chodzi z tymi niemieckimi wątkami? Czy oni zawsze o każdej porze dnia i nocy musza mieć swoje małe "podwórko" na 4chanie?
>>
ej kurwie, bo koncze to liceum ekonomia/matematyka z ang i nie mam zadnego hobby, zainteresowan, kurwa nic. Jak zyc?
>>
>>665738686
No sam pamiętam jak to na laborach się człek gapił w ten mikroskop i tak sobie myśli
>Co ja mam kurwa narysować
>>
>>665738934
Przeszkadza ci to ? Zignoruj ich i już.
>>
>>665738956
też całe życie myslałem że nie mam zainteresowań, ale chyba każdy czyms sie interesuje, mozliwe ze cos albo ktos cie blokuje i sprawia ze nie postrzegasz swoich zainteresowań jako odpowiednio ważne i dobre, correct me if i'm wrong.
>>
>>665738956
Jak chcesz walić charosze to idź na kursy STD koło akademi morskiej. Zostajesz marinero i potem kosisz 5k ojro przez 4 miecha np
>>
>>665709952
klsfjgdfjgvfdnvoidvnkldv aisfgogml iafjakso
>>
>>665738934
A my tutaj teraz co robimy, daj żyć innym anon
>>
>>665739200
w którym miejscu mojego posta znalazles informacje ze mi to przeszkadza? to było zwykłe pytanie o co chodzi
>>
File: NSC_4089-1024x681.jpg (84 KB, 1024x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NSC_4089-1024x681.jpg
84 KB, 1024x681
>>665739226
raczej odpada, nie zebym byl jakos specjalnie gruby czy cos ale daleko mi od marynarza
Thread replies: 302
Thread images: 88
Thread DB ID: 469657[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.