[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Let's get some danish nudes up in here!
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 107
Thread images: 33
File: Dannebrog.gif (2 KB, 446x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dannebrog.gif
2 KB, 446x338
Let's get some danish nudes up in here!
>>
File: Pantyman.jpg (1 MB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pantyman.jpg
1 MB, 1536x2048
Vagotham kalder!
>>
GG
>>
>>
>>
>>
>>
>>665398442
Ikke hvordan du troede det skulle være... Top kek..
>>
File: 1443471247262.jpg (224 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443471247262.jpg
224 KB, 1252x1252
>>
>>665400808
præcis som jeg håbede det ville blive. max kek...
>>
gg
>>
>>665399256
Det bliver akavet i klassen i morgen, hvorfor har du aldrig sagt at du er på /b/?
>>
Det er herre lol
>>
File: IMG_7580.jpg (59 KB, 440x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7580.jpg
59 KB, 440x764
hun er 18
>>
>>665400953
Hvordan kan hun ikke stave til BH ...hmmm
>>
Hvis man poster Sofie Viggers, ville det tælle som cp, right?
>>
nikita klæstrup?
>>
File: 1433885960104.jpg (160 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433885960104.jpg
160 KB, 1080x1920
>>
>>665401343
Nej, bare smid dem op :)
>>
>>665401454
Var hun ikke 14 da videoerne blev taget?
>>
>>665401287
b-skål din fucking retarderede homospasser.
>>
File: IMG_7465.jpg (58 KB, 539x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7465.jpg
58 KB, 539x526
>>
File: 1435994482674.png (83 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435994482674.png
83 KB, 540x960
>>665401629
>>
>>665401575
Var hun ikke 16 eller er det bare mig der husker forkert?
Ellers smid dem op på et vola link.
>>
File: IMG_8006.jpg (124 KB, 639x843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8006.jpg
124 KB, 639x843
>>
>>665401575
jeg er ikke helt med, hvem er Sofie Viggers?
>>
Man skal ku' håndtere spot og hån.. Ellers er man ikke en ordentlig dansker
>>
Hvis hun var 14-16 da det skete er det CP. Nasty
>>
>>665402001
Hun blev drugged eller sådan noget til en fest, fik derefter stukket en grey goose, en bøjle og en badmintonketcher op i sig, og derefter kneppet af en af drengene
>>
GG
>>
smid sophie vigger op
>>
>>665402172
Jeg tror du har misforstået noget her..
>>
>>665402255
>>665401638
>>665402514
Nogen der den video der? kek
>>
>>665402757
Nogen der har den video der*
>>
>>665401343
Hvis man kommer fra Sønderjylland er cp helt ok. Alle i Sønderjylland er til cp. De har endda lavet en film om det. Fucking tyskersvin.
>>
>>665402172
Nope, det er hebefili din fag.
>>
Käften, danskjävlar.
Synd att Carolus Rex inte slaktade er alla.

Kidding, älskar er.<3
>>
tungumálið ykkar er fucking drasl og ég hata ekkert meira en að þurfa að læra dönsku í skólanum
>>
GG
Har desværre ikke videoen :3
>>
>>665403737
Lær noget dansk, og lær at styre jeres økonomi. Fucking taberkoloni. Og betal jeres fucking regninger tabere.
>>
>>665403522
Hold kæft, faggot og lær at læs haha

"Biologisk set er 13-15 årige ikke nødvendigvis børn"

> nødvendigvis
> betyder stadig at de kan være børn.
> killyourself
>>
>>665403737
Hvad fanden har Island bidraget til verdenssamfundet? Fucking Anholt har mere at byde på end jeres lorte ø.
>>
File: swedisch shit.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedisch shit.webm
2 MB, 1280x720
I love scandinave people lol
>>
>>665404534
Jeg tror vidst det er dig der skal læse lidt på det hele. CP er børn under 12 år.

>Tror han ved alt
>bruger greentext forkert
>>
har du mere af hende der starter med A ?
>>
File: 8.jpg (74 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
74 KB, 960x720
Noen som er interessert i Therese fra Norge?
>>
>>665405042
Top kek
>>
File: 5304877-41759663.jpg (201 KB, 960x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5304877-41759663.jpg
201 KB, 960x791
>>665403600
>>
>>665405313
Fugly bitch. Nej tak!
>>
>>665405042
okay så prøver du bare at ringe 114 og fortælle dem om de videoer. Jeg er sikker på at de ikke lige spørger om din addresse og kommer forbi.
>>
>>665405042
Er du retarderet din fucking fynbo? Alt under 15 er nogo, og cp = childporn. Du kan være under 12 UDEN at det er cp din idiot.

Fuck jeg hader folk fra Fyn. Fucking lorte ø.
>>
>>665400493
I am German and what is this
>>
>>665405775
Fuck off nazi.
>>
>>665405634
Alt 15 under er cp, men hvis du poster på et internationalt board (4chan eks), så er grænsen stadig 18. Og fuck dig, fyn4lyfe
>>
>>665405470
Jeg gætter på du har down syndrom.

>>665405634
Jeg gætter på du er en smule retarderet.
Bare fordi det er ulovligt er det ikke CP.
Brug nu fucking bare google en gang i livet istedet for at lade munden løbe når du ikke ved en fløjtende fis om det.
>>
>>665404953
those are swedish cocks, not real people!
>>
File: 1.png (655 KB, 1268x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
655 KB, 1268x702
>>665404953
da fuq
>>
File: hhYwGd3.jpg (284 KB, 914x1278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhYwGd3.jpg
284 KB, 914x1278
>>
>>665405042
Du har overvejet hvorfor man ikke ser porno med folk under 18 ikke?
>>
Drenge i er helt lost. Pornografi er for folk over 18.
Og hvis en pige der er under 18 bliver slået op er det cp.
Men det er fuldt lovlig at have sex med en på 16.
Bare du ikke tager billeder af det = cp
>>
>>665399256
I fapped and cried
>>
>>665400911
fuldstændig som din mormor ønskede det skulle blive

top ham supreme sozzle kæk
>>
File: thnx4info.jpg (12 KB, 318x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thnx4info.jpg
12 KB, 318x264
>>665401184
>>
Poste porno af en på 17 er da klart det samme som at poste det på en af 7.
>>
>>665406019
>>665406091

Lad mig forklarer det for jer så i radikale mennesker kan forstå det.

Det er delt op i flere kategorier.
CP/Pædofili 0-12
Efebofili 12-18.

BRUG NU FUCKING GOOGLE HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE
>>
>>665406538
er du tabt bag et skur eller sådan noget. selvfølgelig er det ikke det samme men det er stadig ulovligt.

får cancer af stupide mennesker.
>>
>>665406091
>Drenge i er helt lost. Pornografi er for folk over 18.

CP er også for folk over 18.
>>
>>665406691
Hvad er det nu det hedder når det er af en på 12-17? Ikke CP, men???
>>
>>665406691
Tør vædde med at du tænder på CP, siden du prøver så hårdt at tilgodese det.
>>
>>665407013
Kan ikke lige huske det og magter ikke at bruge tid på at forklarer folk med autisme hvordan det hænger sammen.

>>665407029
CP er fucking klamt men derfor giver det dig ikke ret til at sidde og rette på andre når det egentlig er dig der er forkert på den ;)
>>
Dette blev ligepludselig meget nederen, dette er nu en snus tråd
>>
>>665401750
:D
>>
>>665407029
Kan du nævne mig en ting som er galt med cp? Og ikke kom med det der konservative pis som ingen tager seriøst i dag. Giv mig nogle ordentlige argumenter.
>>
File: fbikek.jpg (129 KB, 1280x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fbikek.jpg
129 KB, 1280x742
>>665407029
You have been reported for CP
>>
>>665407013
mindreårig, hedder det.

ffs i er idioter hele bondetoget..

seksuel lavalder er 15, men siden 2003 har det været ulovligt at producere, besidde eller distribuere porno med personer under 18 -altså mindreårige. Du må gerne kneppe en på 15-16-17 år, men ikke filme det.

under 15 er inddelt i to andre kategorier, 13-14 som er at betragte alene som under den seksuelle lavalder og strafbart, og 12 år og nedefter som er at betragte som sex med et barn, og endnu mere strafbart.

så, sådan ligger landet.
>>
>>665407320
You have been reported for Santa Cuck Porn, Hands Free orgasm and how to unrape sister.
>>
>>665407614
Endelig en som har en lille smule hjerne at gøre godt med.
>>
>>665407654
Fandt billede for et par måneder siden, har først lagt mærke til de tabs nu haha
>>
>>665407614
I hvilken automat har du trukket den lorte definition? Er det den I bruger i Sønderjylland aka pædo-paradiset?

Fuck jer og jeres fucking kagebord. I er ikke andet end nogle børnekneppende, halvtyske, indavlede tabersvin.
>>
>>665408006
Præcis.
>>
>>665407614
>>665407785

Samefag.
>>
>>665407614
Sgu svært når de små børn sender sådan noget til en hver tirsdag.
>>
>>665408006
>>665408177
>>665408265
>Calling other for samefags
>posted 3 reply's after eachother
>>
File: 21312312.png (7 KB, 224x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21312312.png
7 KB, 224x225
lmao
>>
File: ....png (8 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
....png
8 KB, 400x400
>>665408006
her, læs på lektien

http://www.faktalink.dk/titelliste/fili/fililovo
>>
>>665408377
>hver tirsdag
>oh shit det' tirsdag
>cp storm i indbakke
>slet slet slet
>puha nu det onsdag
>>
>>665408967
Fuck af pedo. Gider ikke at læse dit pedofis. Det er garanteret skrevet på sønderjysk, så der er alligevel ingen som forstår en flyvende fis, men det er også ligemeget, fordi det giver ingen mening uanset hvilket sprog det er på.

Meget simpelt ... under 18, så lad dog for fanden være med at kneppe det/se porno af det. Ingen årsag til at definere det yderligere.
>>
>>665409387
Jeg tror det er på tide at gå tilbage til reddit min dreng.
>>
>>665409549
i swear to god, nogen mennesker.
>>
>>665409549
>Jeg tror det er på tide at gå tilbage til reddit min dreng.
Hvad nu hvis du snakker til en pige - er du nu også sexist?
>>
>>665409549
Hvad med at du gik tilbage til Jobcentret og fik dig et arbejde? Vi har nok af jer dovne whitetrash tabersvin, som ligger der og nasser på landet, mens vi andre holder hjulene kørende.
>>
File: lol butthurt.jpg (12 KB, 236x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol butthurt.jpg
12 KB, 236x258
>>665409387
>>
>>665409387
..
>>
File: image.jpg (79 KB, 747x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
79 KB, 747x908
Copenhagen
>>
>>665409907
Går i skole så hvad skal jeg på et jobcenter?

Det virker heller ikke som om at du er gammel nok til at have et arbejde, så tror ikke du har holder særlig meget kørende med din mors penge.
>>
>>665409387
lol butthurt
>>
>>665410311
>din mors penge

Håber din skolegang varer i mange år endnu. Lær dog at skrive dansk, hvis du vil undgå Jobcentret.
>>
>>665410311
> går i skole
> ahahahahahhaa.mp3
>>
File: image.png (1 MB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 750x1334
>>665410301
>>
>>665410311
>Går i skole

Så du er maks 17 år? Giver mening.
>>
File: 23.jpg (388 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23.jpg
388 KB, 707x1000
>>
File: ak5.jpg (34 KB, 600x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ak5.jpg
34 KB, 600x428
>>665411063
>>
>>665410627
>>665410757
>>665410973
Samefag.

Så man kan ikke gå i skole hvis man er ældre end 17 år?
Lille dreng, har arbejdet som gartner før jeg startede i skole igen for at læse videre.
Kom nu ud af folkeskolen før du begynder at spille smart.
>>
>>665411447
>Lille dreng, har arbejdet som gartner før jeg startede i skole igen for at læse videre.

Fik ikke gjort folkeskolen færdig = taber.
Arbejdet som gartner = taber.
Skriver på 4chan = taber.
>>
>>665410964
Got her snapchat?
>>
>>665411447
>Lille dreng, har arbejdet som gartner før jeg startede i skole igen for at læse videre.

Så det er derfor du er så meget for at omdefinere hvad er cp og ikke? Du er 35 år selv, men dine klassekammerater er kun 13-14 år. Det giver lidt mening nu, men du er stadigvæk et klamt sønderjysk pedosvin.
>>
>>665405313
møar!
Thread replies: 107
Thread images: 33
Thread DB ID: 462729[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.