[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Polski thread
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 112
Thread images: 79
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Polski thread
Mile widziane clopy
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
witam pozdrawiam
>>
File: bzuch_skonfundowany.jpg (308 KB, 1080x1845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bzuch_skonfundowany.jpg
308 KB, 1080x1845
>>
oficjalny czat

https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
File: 389276.png (516 KB, 500x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
389276.png
516 KB, 500x881
lubisz koniki opie?
>>
>>
File: 1426978413083.jpg (74 KB, 499x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426978413083.jpg
74 KB, 499x669
kurwa
>>
Kurwa pierdolona
>>
File: 521765.jpg (163 KB, 703x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
521765.jpg
163 KB, 703x800
clopy dla opa
>>
kurwie
>>
File: 604063.jpg (348 KB, 1040x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
604063.jpg
348 KB, 1040x1300
>>
File: 647327.jpg (514 KB, 742x1579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
647327.jpg
514 KB, 742x1579
>>
File: qwr.jpg (99 KB, 778x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qwr.jpg
99 KB, 778x551
>>
File: 669928.png (348 KB, 620x1099) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
669928.png
348 KB, 620x1099
>>
>>664607576
Kurwa?
>>
File: 1439378704224.jpg (118 KB, 745x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439378704224.jpg
118 KB, 745x900
>>
File: rabarbar.jpg (16 KB, 282x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rabarbar.jpg
16 KB, 282x300
>>
http://ambiguouswallflower.blogspot.hr/

POLSSKIIII
>>
File: 710046.png (732 KB, 1280x1138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
710046.png
732 KB, 1280x1138
>>
File: 786687.png (546 KB, 1280x929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
786687.png
546 KB, 1280x929
>>
Czemu jak jest polski tred to nikt nie wrzuca polskich lasek?
>>
File: 800435.jpg (438 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
800435.jpg
438 KB, 1200x1600
>>
>>
polski tred a gnojarze napierdalaja futra

wypierdalam stont
>>
>>
File: 818152.jpg (521 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
818152.jpg
521 KB, 1200x1200
>>664611512
a ktoś ci broni? ja nie zapisuje obrazków z lochami na komputerze sory
>>
Nie wiem czemu ale ruchałbym
>>
>>664612425
Ale zapisujesz fury? Jebany psychol
>>
>>664612321
>>664612533
niczym nie wyróżniające się polskie szmule i futra oto co reprezentuje sobą polska społeczno[spoiler][/spoiler]ć na /b/ zabijcie sie kurwa ,a lbo ewentualnei wrzuccie jakei OC
>>
>>664612637
chyba pomyliłeś deski nowokolego
>>
>>664612321

tits or gtfo
>>
File: 1415491276520.jpg (140 KB, 893x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415491276520.jpg
140 KB, 893x1400
liski są dla mnie najlepsze
>>
File: a6L9Aem_700b.jpg (69 KB, 615x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a6L9Aem_700b.jpg
69 KB, 615x342
>>664607576
Islam is coming to rape polnish-women allah u akbar.
>>
>>664613270

bo jestes chorym pojebem, co sie zaczyna polski thread to sie zaczynaja te dewiacje z lisami ;x az sie odechciewa tu byc
>>
Trochę newfag ze mnie ale powiedzcie po co komu te fury? Ktoś sobie do nich wali czy jaki chuj? Tak samo te trapy i inne gówna
>>
>>664613503
no a jak ci sie wydaje
>>
>>664613399
Jestes tu nowy co nie?
>>
Japierdole jaka żenada wstyd być Polakiem że ja z takimi ścierwami się mijam na ulicy o kurwa XDD
>>
>>664613503
chcę brać jej damski penis do ust i pić jej słodką kobiecą spermuszkę z jej psiego pisiorka. nie chciałbyś tak?
>>
>>664613503
NIe kurwa, podziwiają kreske i talent artysty przy lampce wina dyskutując o sztuce współczesnej. Połowa zjebów wychowana na bajkach w bajkach szuka swojej wybranki bo w zyciu nie ma szczęscia. Ja pierdole, tak trudno to skumać?
>>
>>664613756
>bóldupi że furry
>siedzi na fur threadzie
Dobra robota anonie
>>
File: 56498.jpg (24 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
56498.jpg
24 KB, 350x350
A tak przy okazji
>>
ale kochałbym taką.
>>
>>664613957
To masz wyruchaj robota
>>
>>664613792
nawet bym nie chciał nic w zamian za to że robię jej dobrze. wystarczającym wynagrodzeniem dla mnie byłoby to że mogę pić jej pyszne dziewczęce nasienie.
>>
>>664614029
Nie wiem dlaczego taka fascynacja męskimi genitaliami u kobiet na 4chanie ale skoro chcecie cycki to sobie doróbcie
>>
>>664613957
>ten obrazek przeklejany pierdyliard razy

>>664613503
>2010
>bycie nowoprzyjacielem

>>664613399
no to wracaj na wykop kolego ;)
>>
ale pedaliada
>>
>>664607576
Nawet na /b/ są ci Polacy..
>>
jak by ona była moja to już nigdy nie musiałaby sobie sama pałować kindybała. powiedziała by tylko jedno słowo i już bym był przed nią na kolanach.
>>
bym był na każde zawołanie dla niej. błagałbym ją na każdym kroku żeby wypełniła mój brzuszek swoją gęstą damską śmietanką.
>>
>>664614380
ahahahah o kurwa anonie dawaj dalej napisze o tym książkę
Also no homo
>>
nawet byłbym skłonny się zgodzić żeby ruchała na boku innych bolców bo i tak jestem nic nie wart w porównaniu do niej. cieszyłbym się nawet jakby pozoliła mi wylizać swoją cipuszkę po takim ruchaniu.
>>
File: page - (1).jpg (180 KB, 801x884) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
page - (1).jpg
180 KB, 801x884
>>664614111
Dobre Tripy, poza tym Jenny ma lepsze zdjęcia, obczaj sobie shadman'a albo zone archive. Ale Furry, MLP to juz przesada
>>664614310
No i co z tego ze przeklejany? Masz OC
>>
nie wiem czy bardziej chciałbym pieścić jej dojce czy mięciutkie żeńskie jąderka wielkości arbuzów.
>>
najlepiej jakby zaprosiła swoją przyjaciółkę na wspólny wieczór żebym ja mógł dawać im pieniężny orgazm na zmianę kiedy one zajęte są oglądaniem filmu albo graniem w gry. mógłbym tak mieć damskiego penisa w buzi który ciągle napełnia mnie słodkim kobiecym soczkiem 24/7 i byłoby jak w raju.
>>
Jakie to jebaństwo obrzydliwe
>>
jakbym miał taką to pozwoliłbym jej siebie bić i traktować jak szmatę którą jestem, jeśli tylko potem objeła by mnie mocno i z siłą docisnęła moją głowę do tzytzów lub krocza żebym mógł ssać jej sutki lub pisiorek.
>>
>>664614577
Drogi Anonie, Shadmana znam bo widziałem jego animacja i od chuja (jak nie wszystkie) arty (fallout 4 hnnng) ale zraził mnie do siebie futą ;/
>>
najbardziej bym chciał taką muskularną co by mnie przypięła rękami i nogami do łóżka abym nie mógł drgnąć i penetrowała moje gardło gwałcąc moje usta jak mirek cipuszkę jakiejś kurwy w pornosie. ja bym radował się z każdej chwili trwania tego i nie mogłbym doczekać się aż spuści mi się prosto do żołądka hektolitrami pysznego damskiego jogurciku a potem przewróci na bok wyczerpana.
ja bym tylko po tym wszystkim podziękował jej za pyszny posiłek i ucałował jeszcze po futrzastym brzuszku.
>>
ehh jak by mi taką dali to mógłbym godzinami leżeć z twarzą pomiędzy jej pośladkami i wylizywać jaj anus.
co jakiś czas na pewno podnieciła by się wystarczająco że obdarowałaby mnie dużym spustem na twarz żeby wynagrodzić moje wysiłki a ja bym z chęcią wszystko połknął i zaraz wrócił do lizania pysznej doopki.
>>
File: 1438920225038-0.jpg (135 KB, 1171x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438920225038-0.jpg
135 KB, 1171x1280
>>664614278
łatwo powiedzieć
>>
>>664614719
ty jesteś obrzydliwy
>>
>>664614754
Co racja to racja, ale co poradzisz? Artysta, każdy ma jakiegos pierdolca, on najwyzej ma zajebisty talent do rysowania lasek....z kutasami i do tego troche gejowskich akcji, ale reszta, po prostu klasa sama w sobie. Parodia Nazi Frozen? Kurwa plakat z tego bym sobie zrobił (mimo iż jebać nazistów)
>>
>>664614892
Albo crossdress simple as fuck
>>
mid or feed
>>
>>664615077
to już robię
>>
>>664614996
Nie mówię że artysta zły bo zajebisty wręcz tylko futa/crossdress i ogólnie taki gej stuff w chuj mnie odrzuca, dlatego wyjebałbym alien queen pic releated
>>
>>664614577
>Ale Furry, MLP to juz przesada
co kto woli panie nie zabawa dozwolona
>>
File: 1450477456530.png (1018 KB, 1600x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477456530.png
1018 KB, 1600x1066
wrzucam co mam
>>
>>664615190
pics or didn't happend
>>
File: 1450476862516.jpg (102 KB, 1055x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450476862516.jpg
102 KB, 1055x1280
>>664615295
>>
File: doopa3.jpg (46 KB, 484x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doopa3.jpg
46 KB, 484x902
>>664615298
>>
>>664615500
Rób przysiady a doope będziesz miał lepsza (nadal no homo)
>>
File: 1450476717358.jpg (125 KB, 1062x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450476717358.jpg
125 KB, 1062x1280
>>664615500
pewnie trap jak wiekszosc lasek na /b/
>>
>>664615645
A czytałes wyzej?
>>
File: 1450477847541.jpg (140 KB, 1280x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477847541.jpg
140 KB, 1280x831
Psikutas bez s
>>
>>664614924
Potrzebujesz Jezusa, nie te kurwa pojebane rysowane ssaki z chujami
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
I have big benis
>>
Pokaz cycki
>>
File: 1450477222483.jpg (939 KB, 958x1135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477222483.jpg
939 KB, 958x1135
>>664615745
jakbym znal przyszlosc i wiedzial ze bedzie post przed moim postem w tym samym czasie to pewnie bym przeczytal.
>>
>>664615635
pracuję nad tym
>>
>>664616005
albo ogarnij sobie żeńskie hormony
>>
>>664616293
jak będą hajsy to zobaczymy
>>
>>664615832
chciałbym być loszką na tym obrazku
>>
>>664616769
a ja by wyjebał poppy
>>
File: 1450476737574.jpg (160 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450476737574.jpg
160 KB, 1280x960
>>664616769
dałes/as/os juz dupy komus? jak bylo?
>>
File: image.jpg (169 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 850x850
>>
>>664617109
nie dali nigdy w doope ale penis jest pyszny
>>
>>
>>
File: 19_129329156595.jpg (186 KB, 879x843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19_129329156595.jpg
186 KB, 879x843
>>
>>
Absolutnie odrażające.
>>
File: 1450477411329.jpg (248 KB, 1260x1270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477411329.jpg
248 KB, 1260x1270
tylko nie futa plz
bo zaczne wrzucac murzyny
>>
ale brałbym takiego do buzi

>>664617908
ok ostatni obrazek ale tylko dlatego bo ładnie poprosiłeś
>>
>>664615500
wiiiiincyyyy
>>
>>664618208
no i git teraz dawaj jakies inne swoje zdjecia
>>
File: 1429287745803.png (626 KB, 557x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429287745803.png
626 KB, 557x850
>>
File: doopa.jpg (54 KB, 482x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doopa.jpg
54 KB, 482x747
>>664618593
>>664618535
>>
File: 1435876618763.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435876618763.jpg
21 KB, 248x249
>>
File: 1429288682808.jpg (341 KB, 635x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429288682808.jpg
341 KB, 635x850
>>
File: 1429543974138.jpg (222 KB, 1280x979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429543974138.jpg
222 KB, 1280x979
>>
File: Faggot.jpg (125 KB, 1152x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Faggot.jpg
125 KB, 1152x1152
>>664607576
>>
File: 1430231243355.jpg (88 KB, 1280x1530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430231243355.jpg
88 KB, 1280x1530
>>
>>664618829
moar for chist sake!
you're one fucking cute thing
>>
File: 1430231637032.jpg (116 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430231637032.jpg
116 KB, 720x960
>>
File: 1431450213721.jpg (311 KB, 792x1056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431450213721.jpg
311 KB, 792x1056
>>
File: 1431959116826.jpg (81 KB, 1024x974) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431959116826.jpg
81 KB, 1024x974
>>
File: 1432300819984.jpg (111 KB, 894x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432300819984.jpg
111 KB, 894x1280
>>
File: 1432311667187.jpg (205 KB, 701x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432311667187.jpg
205 KB, 701x800
>>
File: 1432311887551.jpg (332 KB, 706x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432311887551.jpg
332 KB, 706x1000
Thread replies: 112
Thread images: 79
Thread DB ID: 440221[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.