[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Polski thread
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 112
Thread images: 79
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Polski thread
Mile widziane clopy
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
witam pozdrawiam
>>
File: bzuch_skonfundowany.jpg (308 KB, 1080x1845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bzuch_skonfundowany.jpg
308 KB, 1080x1845
>>
oficjalny czat

https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
File: 389276.png (516 KB, 500x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
389276.png
516 KB, 500x881
lubisz koniki opie?
>>
>>
File: 1426978413083.jpg (74 KB, 499x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426978413083.jpg
74 KB, 499x669
kurwa
>>
Kurwa pierdolona
>>
File: 521765.jpg (163 KB, 703x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
521765.jpg
163 KB, 703x800
clopy dla opa
>>
kurwie
>>
File: 604063.jpg (348 KB, 1040x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
604063.jpg
348 KB, 1040x1300
>>
File: 647327.jpg (514 KB, 742x1579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
647327.jpg
514 KB, 742x1579
>>
File: qwr.jpg (99 KB, 778x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qwr.jpg
99 KB, 778x551
>>
File: 669928.png (348 KB, 620x1099) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
669928.png
348 KB, 620x1099
>>
>>664607576
Kurwa?
>>
File: 1439378704224.jpg (118 KB, 745x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439378704224.jpg
118 KB, 745x900
>>
File: rabarbar.jpg (16 KB, 282x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rabarbar.jpg
16 KB, 282x300
>>
http://ambiguouswallflower.blogspot.hr/

POLSSKIIII
>>
File: 710046.png (732 KB, 1280x1138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
710046.png
732 KB, 1280x1138
>>
File: 786687.png (546 KB, 1280x929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
786687.png
546 KB, 1280x929
>>
Czemu jak jest polski tred to nikt nie wrzuca polskich lasek?
>>
File: 800435.jpg (438 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
800435.jpg
438 KB, 1200x1600
>>
>>
polski tred a gnojarze napierdalaja futra

wypierdalam stont
>>
>>
File: 818152.jpg (521 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
818152.jpg
521 KB, 1200x1200
>>664611512
a ktoś ci broni? ja nie zapisuje obrazków z lochami na komputerze sory
>>
Nie wiem czemu ale ruchałbym
>>
>>664612425
Ale zapisujesz fury? Jebany psychol
>>
>>664612321
>>664612533
niczym nie wyróżniające się polskie szmule i futra oto co reprezentuje sobą polska społeczno[spoiler][/spoiler]ć na /b/ zabijcie sie kurwa ,a lbo ewentualnei wrzuccie jakei OC
>>
>>664612637
chyba pomyliłeś deski nowokolego
>>
>>664612321

tits or gtfo
>>
File: 1415491276520.jpg (140 KB, 893x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415491276520.jpg
140 KB, 893x1400
liski są dla mnie najlepsze
>>
File: a6L9Aem_700b.jpg (69 KB, 615x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a6L9Aem_700b.jpg
69 KB, 615x342
>>664607576
Islam is coming to rape polnish-women allah u akbar.
>>
>>664613270

bo jestes chorym pojebem, co sie zaczyna polski thread to sie zaczynaja te dewiacje z lisami ;x az sie odechciewa tu byc
>>
Trochę newfag ze mnie ale powiedzcie po co komu te fury? Ktoś sobie do nich wali czy jaki chuj? Tak samo te trapy i inne gówna
>>
>>664613503
no a jak ci sie wydaje
>>
>>664613399
Jestes tu nowy co nie?
>>
Japierdole jaka żenada wstyd być Polakiem że ja z takimi ścierwami się mijam na ulicy o kurwa XDD
>>
>>664613503
chcę brać jej damski penis do ust i pić jej słodką kobiecą spermuszkę z jej psiego pisiorka. nie chciałbyś tak?
>>
>>664613503
NIe kurwa, podziwiają kreske i talent artysty przy lampce wina dyskutując o sztuce współczesnej. Połowa zjebów wychowana na bajkach w bajkach szuka swojej wybranki bo w zyciu nie ma szczęscia. Ja pierdole, tak trudno to skumać?
>>
>>664613756
>bóldupi że furry
>siedzi na fur threadzie
Dobra robota anonie
>>
File: 56498.jpg (24 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
56498.jpg
24 KB, 350x350
A tak przy okazji
>>
ale kochałbym taką.
>>
>>664613957
To masz wyruchaj robota
>>
>>664613792
nawet bym nie chciał nic w zamian za to że robię jej dobrze. wystarczającym wynagrodzeniem dla mnie byłoby to że mogę pić jej pyszne dziewczęce nasienie.
>>
>>664614029
Nie wiem dlaczego taka fascynacja męskimi genitaliami u kobiet na 4chanie ale skoro chcecie cycki to sobie doróbcie
>>
>>664613957
>ten obrazek przeklejany pierdyliard razy

>>664613503
>2010
>bycie nowoprzyjacielem

>>664613399
no to wracaj na wykop kolego ;)
>>
ale pedaliada
>>
>>664607576
Nawet na /b/ są ci Polacy..
>>
jak by ona była moja to już nigdy nie musiałaby sobie sama pałować kindybała. powiedziała by tylko jedno słowo i już bym był przed nią na kolanach.
>>
bym był na każde zawołanie dla niej. błagałbym ją na każdym kroku żeby wypełniła mój brzuszek swoją gęstą damską śmietanką.
>>
>>664614380
ahahahah o kurwa anonie dawaj dalej napisze o tym książkę
Also no homo
>>
nawet byłbym skłonny się zgodzić żeby ruchała na boku innych bolców bo i tak jestem nic nie wart w porównaniu do niej. cieszyłbym się nawet jakby pozoliła mi wylizać swoją cipuszkę po takim ruchaniu.
>>
File: page - (1).jpg (180 KB, 801x884) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
page - (1).jpg
180 KB, 801x884
>>664614111
Dobre Tripy, poza tym Jenny ma lepsze zdjęcia, obczaj sobie shadman'a albo zone archive. Ale Furry, MLP to juz przesada
>>664614310
No i co z tego ze przeklejany? Masz OC
>>
nie wiem czy bardziej chciałbym pieścić jej dojce czy mięciutkie żeńskie jąderka wielkości arbuzów.
>>
najlepiej jakby zaprosiła swoją przyjaciółkę na wspólny wieczór żebym ja mógł dawać im pieniężny orgazm na zmianę kiedy one zajęte są oglądaniem filmu albo graniem w gry. mógłbym tak mieć damskiego penisa w buzi który ciągle napełnia mnie słodkim kobiecym soczkiem 24/7 i byłoby jak w raju.
>>
Jakie to jebaństwo obrzydliwe
>>
jakbym miał taką to pozwoliłbym jej siebie bić i traktować jak szmatę którą jestem, jeśli tylko potem objeła by mnie mocno i z siłą docisnęła moją głowę do tzytzów lub krocza żebym mógł ssać jej sutki lub pisiorek.
>>
>>664614577
Drogi Anonie, Shadmana znam bo widziałem jego animacja i od chuja (jak nie wszystkie) arty (fallout 4 hnnng) ale zraził mnie do siebie futą ;/
>>
najbardziej bym chciał taką muskularną co by mnie przypięła rękami i nogami do łóżka abym nie mógł drgnąć i penetrowała moje gardło gwałcąc moje usta jak mirek cipuszkę jakiejś kurwy w pornosie. ja bym radował się z każdej chwili trwania tego i nie mogłbym doczekać się aż spuści mi się prosto do żołądka hektolitrami pysznego damskiego jogurciku a potem przewróci na bok wyczerpana.
ja bym tylko po tym wszystkim podziękował jej za pyszny posiłek i ucałował jeszcze po futrzastym brzuszku.
>>
ehh jak by mi taką dali to mógłbym godzinami leżeć z twarzą pomiędzy jej pośladkami i wylizywać jaj anus.
co jakiś czas na pewno podnieciła by się wystarczająco że obdarowałaby mnie dużym spustem na twarz żeby wynagrodzić moje wysiłki a ja bym z chęcią wszystko połknął i zaraz wrócił do lizania pysznej doopki.
>>
File: 1438920225038-0.jpg (135 KB, 1171x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438920225038-0.jpg
135 KB, 1171x1280
>>664614278
łatwo powiedzieć
>>
>>664614719
ty jesteś obrzydliwy
>>
>>664614754
Co racja to racja, ale co poradzisz? Artysta, każdy ma jakiegos pierdolca, on najwyzej ma zajebisty talent do rysowania lasek....z kutasami i do tego troche gejowskich akcji, ale reszta, po prostu klasa sama w sobie. Parodia Nazi Frozen? Kurwa plakat z tego bym sobie zrobił (mimo iż jebać nazistów)
>>
>>664614892
Albo crossdress simple as fuck
>>
mid or feed
>>
>>664615077
to już robię
>>
>>664614996
Nie mówię że artysta zły bo zajebisty wręcz tylko futa/crossdress i ogólnie taki gej stuff w chuj mnie odrzuca, dlatego wyjebałbym alien queen pic releated
>>
>>664614577
>Ale Furry, MLP to juz przesada
co kto woli panie nie zabawa dozwolona
>>
File: 1450477456530.png (1018 KB, 1600x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477456530.png
1018 KB, 1600x1066
wrzucam co mam
>>
>>664615190
pics or didn't happend
>>
File: 1450476862516.jpg (102 KB, 1055x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450476862516.jpg
102 KB, 1055x1280
>>664615295
>>
File: doopa3.jpg (46 KB, 484x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doopa3.jpg
46 KB, 484x902
>>664615298
>>
>>664615500
Rób przysiady a doope będziesz miał lepsza (nadal no homo)
>>
File: 1450476717358.jpg (125 KB, 1062x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450476717358.jpg
125 KB, 1062x1280
>>664615500
pewnie trap jak wiekszosc lasek na /b/
>>
>>664615645
A czytałes wyzej?
>>
File: 1450477847541.jpg (140 KB, 1280x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477847541.jpg
140 KB, 1280x831
Psikutas bez s
>>
>>664614924
Potrzebujesz Jezusa, nie te kurwa pojebane rysowane ssaki z chujami
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
I have big benis
>>
Pokaz cycki
>>
File: 1450477222483.jpg (939 KB, 958x1135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477222483.jpg
939 KB, 958x1135
>>664615745
jakbym znal przyszlosc i wiedzial ze bedzie post przed moim postem w tym samym czasie to pewnie bym przeczytal.
>>
>>664615635
pracuję nad tym
>>
>>664616005
albo ogarnij sobie żeńskie hormony
>>
>>664616293
jak będą hajsy to zobaczymy
>>
>>664615832
chciałbym być loszką na tym obrazku
>>
>>664616769
a ja by wyjebał poppy
>>
File: 1450476737574.jpg (160 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450476737574.jpg
160 KB, 1280x960
>>664616769
dałes/as/os juz dupy komus? jak bylo?
>>
File: image.jpg (169 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 850x850
>>
>>664617109
nie dali nigdy w doope ale penis jest pyszny
>>
>>
>>
File: 19_129329156595.jpg (186 KB, 879x843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19_129329156595.jpg
186 KB, 879x843
>>
>>
Absolutnie odrażające.
>>
File: 1450477411329.jpg (248 KB, 1260x1270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450477411329.jpg
248 KB, 1260x1270
tylko nie futa plz
bo zaczne wrzucac murzyny
>>
ale brałbym takiego do buzi

>>664617908
ok ostatni obrazek ale tylko dlatego bo ładnie poprosiłeś
>>
>>664615500
wiiiiincyyyy
>>
>>664618208
no i git teraz dawaj jakies inne swoje zdjecia
>>
File: 1429287745803.png (626 KB, 557x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429287745803.png
626 KB, 557x850
>>
File: doopa.jpg (54 KB, 482x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doopa.jpg
54 KB, 482x747
>>664618593
>>664618535
>>
File: 1435876618763.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435876618763.jpg
21 KB, 248x249
>>
File: 1429288682808.jpg (341 KB, 635x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429288682808.jpg
341 KB, 635x850
>>
File: 1429543974138.jpg (222 KB, 1280x979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429543974138.jpg
222 KB, 1280x979
>>
File: Faggot.jpg (125 KB, 1152x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Faggot.jpg
125 KB, 1152x1152
>>664607576
>>
File: 1430231243355.jpg (88 KB, 1280x1530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430231243355.jpg
88 KB, 1280x1530
>>
>>664618829
moar for chist sake!
you're one fucking cute thing
>>
File: 1430231637032.jpg (116 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430231637032.jpg
116 KB, 720x960
>>
File: 1431450213721.jpg (311 KB, 792x1056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431450213721.jpg
311 KB, 792x1056
>>
File: 1431959116826.jpg (81 KB, 1024x974) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431959116826.jpg
81 KB, 1024x974
>>
File: 1432300819984.jpg (111 KB, 894x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432300819984.jpg
111 KB, 894x1280
>>
File: 1432311667187.jpg (205 KB, 701x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432311667187.jpg
205 KB, 701x800
>>
File: 1432311887551.jpg (332 KB, 706x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432311887551.jpg
332 KB, 706x1000
Thread replies: 112
Thread images: 79
Thread DB ID: 440221[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.