[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
new sissy/trap/cd thread
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 229
Thread images: 151
File: 1412432369934.jpg (613 KB, 721x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412432369934.jpg
613 KB, 721x1200
new sissy/trap/cd thread
>>
File: 0.jpg (37 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.jpg
37 KB, 500x333
>>
File: 20140718_173115.jpg (3 MB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140718_173115.jpg
3 MB, 2560x1920
>>663833736
still here? I can give you my kik if you want
>>
File: 00001.jpg (32 KB, 394x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00001.jpg
32 KB, 394x590
>>
Is it impossible to get a qt 3.14 trap/sissy girl/boy/whatever if you have a small dick
>>
File: 4Ib5lb.jpg (15 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4Ib5lb.jpg
15 KB, 160x160
>>
>>663835893
nah
>>
File: DSC_1199.jpg (2 MB, 6000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1199.jpg
2 MB, 6000x4000
I was told there was a new thread.
>>
File: 1437588789741.jpg (32 KB, 500x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437588789741.jpg
32 KB, 500x408
>>
File: 1437656758245.jpg (17 KB, 230x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437656758245.jpg
17 KB, 230x164
>>
File: Trap 021.jpg (101 KB, 525x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trap 021.jpg
101 KB, 525x690
>>663835893
No.

Easier to really get pounded then. 13-15 cm and quite thick = best cock.
>>
>>663835951
>>663835797
Great, my two fetish in one place
>>
File: DSC_1217.jpg (3 MB, 6000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1217.jpg
3 MB, 6000x4000
>>663835993

>>663835893
I really could care less about dick size, but idk if you'd think I was qt :^)
>>
>>663835993
Welcome back cute girl
>>
File: 1428535884356.gif (1010 KB, 500x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428535884356.gif
1010 KB, 500x220
gay male thread
>>
>>663836090
Lets see he face, then
>>
File: 1437820285898.jpg (9 KB, 233x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437820285898.jpg
9 KB, 233x217
>>663836069
haha always the same.

You lie, start posting scat. You won't, faggot.
>>
>>
>>663836090

>>663836148
Thx fam.
>>663836151
Sure w/e you wana call it, don't matter to me.
>>663836202
Close enough? :^)
>>
>>663836090
kill yourself
>>
File: 1451813704820.png (787 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451813704820.png
787 KB, 800x1200
>>663836310
>>
>>663836310

>>663836335
Will do! Too bad I seem to have misplaced my cyanide capsules though :c
>>
File: 1437387967848.jpg (72 KB, 640x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437387967848.jpg
72 KB, 640x628
>>663836310
fzj
>>
File: 20150407_144010.jpg (273 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150407_144010.jpg
273 KB, 720x1280
>>663836310
cute face :)
>>
>>663836429

>>663836409
Y'all got a source on that?
>>
>>663835893
I've been fucked by a small cock before and it was soooo boring.
How small we talking here?
>>
Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere chaos: rudis indigestaque moles
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene iunctarum discordia semina rerum.
10
nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan,
nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe,
nec circumfuso pendebat in aere tellus
ponderibus librata suis, nec bracchia longo
margine terrarum porrexerat Amphitrite;
15
utque erat et tellus illic et pontus et aer,
sic erat instabilis tellus, innabilis unda,
lucis egens aer; nulli sua forma manebat,
obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno
frigida pugnabant calidis, umentia siccis,
20
mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus.
Elementare Ausdifferenzierung (Diastole) (21-31)
Hanc deus et melior litem natura diremit.
nam caelo terras et terris abscidit undas
et liquidum spisso secrevit ab aere caelum.
quae postquam evolvit caecoque exemit acervo,
25
dissociata locis concordi pace ligavit:
ignea convexi vis et sine pondere caeli
emicuit summaque locum sibi fecit in arce;
proximus est aer illi levitate locoque;
densior his tellus elementaque grandia traxit
30
et pressa est gravitate sua; circumfluus umor
ultima possedit solidumque coercuit orbem.
>>
>>663836090
I probably would

>>663836065
Thank god, I love traps/sissies, couldn't care less about being rejected by real women
>>
>>663836429
Don't do it baby, we need more cuties in this world
>>
Sic ubi dispositam quisquis fuit ille deorum
congeriem secuit sectamque in membra coegit,
principio terram, ne non aequalis ab omni
35
parte foret, magni speciem glomeravit in orbis.
tum freta diffundi rapidisque tumescere ventis
iussit et ambitae circumdare litora terrae;
addidit et fontes et stagna inmensa lacusque
fluminaque obliquis cinxit declivia ripis,
40
quae, diversa locis, partim sorbentur ab ipsa,
in mare perveniunt partim campoque recepta
liberioris aquae pro ripis litora pulsant.
iussit et extendi campos, subsidere valles,
fronde tegi silvas, lapidosos surgere montes,
45
utque duae dextra caelum totidemque sinistra
parte secant zonae, quinta est ardentior illis,
sic onus inclusum numero distinxit eodem
cura dei, totidemque plagae tellure premuntur.
quarum quae media est, non est habitabilis aestu;
50
nix tegit alta duas; totidem inter utramque locavit
temperiemque dedit mixta cum frigore flamma.
Inminet his aer, qui, quanto est pondere terrae
pondus aquae levius, tanto est onerosior igni.
illic et nebulas, illic consistere nubes
55
iussit et humanas motura tonitrua mentes
et cum fulminibus facientes fulgura ventos.
His quoque non passim mundi fabricator habendum
aera permisit; vix nunc obsistitur illis,
cum sua quisque regat diverso flamina tractu,
60
quin lanient mundum; tanta est discordia fratrum.
Eurus ad Auroram Nabataeaque regna recessit
Persidaque et radiis iuga subdita matutinis;
vesper et occiduo quae litora sole tepescunt,
proxima sunt Zephyro; Scythiam septemque triones
65
horrifer invasit Boreas; contraria tellus
nubibus adsiduis pluviaque madescit ab Austro.
>>
haec super inposuit liquidum et gravitate carentem
aethera nec quicquam terrenae faecis habentem.
Vix ita limitibus dissaepserat omnia certis,
70
cum, quae pressa diu fuerant caligine caeca,
sidera coeperunt toto effervescere caelo;
Besiedlung der elementaren Lebensräume (72-88)


neu regio foret ulla suis animalibus orba,
astra tenent caeleste solum formaeque deorum,
cesserunt nitidis habitandae piscibus undae,
75
terra feras cepit, volucres agitabilis aer.
Die Sonderstellung des Menschen (76-88)
Sanctius his animal mentisque capacius altae
deerat adhuc et quod dominari in cetera posset:
natus homo est, sive hunc divino semine fecit
ille opifex rerum, mundi melioris origo,
80
sive recens tellus seductaque nuper ab alto
aethere cognati retinebat semina caeli.
quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis,
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum,
pronaque cum spectent animalia cetera terram,
85


os homini sublime dedit caelumque videre
iussit et erectos ad sidera tollere vultus:
sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus
induit ignotas hominum conversa figuras.
3. Die vier Weltzeitalter (89-150)
Das goldene Zeitalter ( 89-112)
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
90
sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.
poena metusque aberant, nec verba minantia fixo
aere legebantur, nec supplex turba timebat
iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.
nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem,
>>
montibus in liquidas pinus descenderat undas,
nullaque mortales praeter sua litora norant;
nondum praecipites cingebant oppida fossae;
non tuba derecti, non aeris cornua flexi,
non galeae, non ensis erat: sine militis usu
100
mollia securae peragebant otia gentes.
ipsa quoque inmunis rastroque intacta nec ullis
saucia vomeribus per se dabat omnia tellus,
contentique cibis nullo cogente creatis
arbuteos fetus montanaque fraga legebant
105
cornaque et in duris haerentia mora rubetis
et quae deciderant patula Iovis arbore glandes.
ver erat aeternum, placidique tepentibus auris
mulcebant zephyri natos sine semine flores;
mox etiam fruges tellus inarata ferebat,
110

nec renovatus ager gravidis canebat aristis;
flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant,
flavaque de viridi stillabant ilice mella.
Das silberne Zeitalter ( 113-124)

Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso
sub Iove mundus erat, subiit argentea proles,
115
auro deterior, fulvo pretiosior aere.
Iuppiter antiqui contraxit tempora veris
perque hiemes aestusque et inaequalis autumnos
et breve ver spatiis exegit quattuor annum.
tum primum siccis aer fervoribus ustus
120
canduit, et ventis glacies adstricta pependit;
tum primum subiere domos; domus antra fuerunt
et densi frutices et vinctae cortice virgae.
semina tum primum longis Cerealia sulcis
obruta sunt, pressique iugo gemuere iuvenci.
Das eherne Zeitalter (125-127a)
125

Tertia post illam successit aenea proles,
saevior ingeniis et ad horrida promptior arma,
non scelerata tamen;
>>
>>663836584
4 inches, 5 if I can resist fapping but it's hard to fap less than 4 times a day
>>
File: 015.jpg (771 KB, 1114x4288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
015.jpg
771 KB, 1114x4288
OC
revived this pic from the cutting room floor :o
unsure if good or not...
>>
de duro est ultima ferro.
protinus inrupit venae peioris in aevum
omne nefas: fugere pudor verumque fidesque;
130
in quorum subiere locum fraudesque dolusque
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.
vela dabant ventis nec adhuc bene noverat illos
navita, quaeque prius steterant in montibus altis,
fluctibus ignotis insultavere carinae,
135
communemque prius ceu lumina solis et auras
cautus humum longo signavit limite mensor.
nec tantum segetes alimentaque debita dives
poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae,
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris,
140
effodiuntur opes, inritamenta malorum.
iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
prodierat, prodit bellum, quod pugnat utroque,
sanguineaque manu crepitantia concutit arma.
vivitur ex rapto: non hospes ab hospite tutus,
145
non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est;
inminet exitio vir coniugis, illa mariti,
lurida terribiles miscent aconita novercae,
filius ante diem patrios inquirit in annos:
victa iacet pietas, et virgo caede madentis
150
ultima caelestum terras Astraea reliquit.
4. Die Giganten (151-162)
Neve foret terris securior arduus aether,
adfectasse ferunt regnum caeleste gigantas
altaque congestos struxisse ad sidera montis.
tum pater omnipotens misso perfregit Olympum
155
fulmine et excussit subiecto Pelion Ossae.
obruta mole sua cum corpora dira iacerent,
perfusam multo natorum sanguine Terram
immaduisse ferunt calidumque animasse cruorem
et, ne nulla suae stirpis monimenta manerent,
160

in faciem vertisse hominum; sed et illa propago
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis
et violenta fuit: scires e sanguine natos.
>>
>>663836527
God you're perfect
>>
>>663836837
how thick tho? That's the special thing for anal...
>>
Quae pater ut summa vidit Saturnius arce,
ingemit et facto nondum vulgata recenti
165

foeda Lycaoniae referens convivia mensae
ingentes animo et dignas Iove concipit iras
conciliumque vocat: tenuit mora nulla vocatos.
Wohnanlage ud Sozialstruktur der Götter nach dem Vorbild Roms (168-176)

Est via sublimis, caelo manifesta sereno;
lactea nomen habet, candore notabilis ipso.
170
hac iter est superis ad magni tecta Tonantis
regalemque domum: dextra laevaque deorum
atria nobilium valvis celebrantur apertis.
plebs habitat diversa locis: hac parte potentes
caelicolae clarique suos posuere penates;
175
hic locus est, quem, si verbis audacia detur,
haud timeam magni dixisse Palatia caeli.
Iupiters Bericht über Lykaons Frevel und seine Bestrafung (177-239)


Ergo ubi marmoreo superi sedere recessu,
celsior ipse loco sceptroque innixus eburno
terrificam capitis concussit terque quaterque
180
caesariem, cum qua terram, mare, sidera movit.
talibus inde modis ora indignantia solvit:
'non ego pro mundi regno magis anxius illa
tempestate fui, qua centum quisque parabat
inicere anguipedum captivo bracchia caelo.
185
nam quamquam ferus hostis erat, tamen illud ab uno
corpore et ex una pendebat origine bellum;
nunc mihi qua totum Nereus circumsonat orbem,
perdendum est mortale genus: per flumina iuro
infera sub terras Stygio labentia luco!
190
cuncta prius temptanda, sed inmedicabile curae
ense recidendum, ne pars sincera trahatur.
sunt mihi semidei, sunt, rustica numina, nymphae
faunique satyrique et monticolae silvani;
quos quoniam caeli nondum dignamur honore,
195
quas dedimus, certe terras habitare sinamus.
an satis, o superi, tutos fore creditis illos,
cum mihi, qui fulmen, qui vos habeoque regoque,
struxerit insidias notus feritate Lycaon?'
Confremuere omnes studiisque ardentibus ausum
>>
File: Screenshot_2 (2).png (1 MB, 563x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_2 (2).png
1 MB, 563x1003
>>663836527

>>663836605
Ayy!
>>663836624
It is too late for my soul is torn </3
>>663836837
4 times a day? Jeeezus
>>663836845
Cyoot
>>663836883
Ay thanks
>>
talia deposcunt: sic, cum manus inpia saevit
sanguine Caesareo Romanum exstinguere nomen,
attonitum tantae subito terrore ruinae
humanum genus est totusque perhorruit orbis;
nec tibi grata minus pietas, Auguste, tuorum
205
quam fuit illa Iovi. qui postquam voce manuque
murmura conpressit, tenuere silentia cuncti.
substitit ut clamor pressus gravitate regentis,
Iuppiter hoc iterum sermone silentia rupit:
'ille quidem poenas (curam hanc dimittite!) solvit;
210
quod tamen admissum, quae sit vindicta, docebo.
contigerat nostras infamia temporis aures;
quam cupiens falsam summo delabor Olympo
et deus humana lustro sub imagine terras.
longa mora est, quantum noxae sit ubique repertum,
215
enumerare: minor fuit ipsa infamia vero.
Maenala transieram latebris horrenda ferarum
et cum Cyllene gelidi pineta Lycaei:
Arcadis hinc sedes et inhospita tecta tyranni
ingredior, traherent cum sera crepuscula noctem.
220
signa dedi venisse deum, vulgusque precari
coeperat: inridet primo pia vota Lycaon,
mox ait "experiar deus hic discrimine aperto
an sit mortalis: nec erit dubitabile verum."
nocte gravem somno necopina perdere morte
225
comparat: haec illi placet experientia veri;
nec contentus eo, missi de gente Molossa
obsidis unius iugulum mucrone resolvit
atque ita semineces partim ferventibus artus
mollit aquis, partim subiecto torruit igni.
230
quod simul inposuit mensis, ego vindice flamma
in domino dignos everti tecta penates;
territus ipse fugit nactusque silentia ruris
>>
>>663836310
I'm disappointed, you look so really cute/pretty/sexy i need a best photo
>>
>>663836845
Ashleigh?!
>>
>>663835865
sure, i'd like that, honey
>>
File: 1446979592378.jpg (37 KB, 473x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446979592378.jpg
37 KB, 473x309
>>663836965
>>
>>663837028
Asymptom
>>
exululat frustraque loqui conatur: ab ipso
colligit os rabiem solitaeque cupidine caedis
235
vertitur in pecudes et nunc quoque sanguine gaudet.
in villos abeunt vestes, in crura lacerti:
fit lupus et veteris servat vestigia formae;
canities eadem est, eadem violentia vultus,
idem oculi lucent, eadem feritatis imago est.
Götterbeschluss, die Menschen auszurotten (240-252)
240
occidit una domus, sed non domus una perire
digna fuit: qua terra patet, fera regnat Erinys.
in facinus iurasse putes! dent ocius omnes,
quas meruere pati, (sic stat sententia) poenas.'
Dicta Iovis pars voce probant stimulosque frementi
245
adiciunt, alii partes adsensibus inplent.
est tamen humani generis iactura dolori
omnibus, et quae sit terrae mortalibus orbae
forma futura rogant, quis sit laturus in aras
tura, ferisne paret populandas tradere terras.
250

talia quaerentes (sibi enim fore cetera curae)
rex superum trepidare vetat subolemque priori
dissimilem populo promittit origine mira.
6. Die große Flut (253-312)

Iamque erat in totas sparsurus fulmina terras;
sed timuit, ne forte sacer tot ab ignibus aether
255
conciperet flammas longusque ardesceret axis:
esse quoque in fatis reminiscitur, adfore tempus,
quo mare, quo tellus correptaque regia caeli
ardeat et mundi moles obsessa laboret.
tela reponuntur manibus fabricata cyclopum;
260
poena placet diversa, genus mortale sub undis
perdere et ex omni nimbos demittere caelo.
Protinus Aeoliis Aquilonem claudit in antris
et quaecumque fugant inductas flamina nubes
emittitque Notum. madidis Notus evolat alis,
265
terribilem picea tectus caligine vultum;
barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis;
fronte sedent nebulae, rorant pennaeque sinusque.
utque manu lata pendentia nubila pressit,
fit fragor: hinc densi funduntur ab aethere nimbi;
270
nuntia Iunonis varios induta colores
>>
>>663836965

>>663836996
A best photo?
>>
>>663836929
I don't know.. But I know it's not very. Gets really depressing getting rejected as much as I do.
>>
>>663836965
I love knee socks, they are my fetish, looking great on you
>>
File: 013.jpg (375 KB, 1627x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
013.jpg
375 KB, 1627x1024
>>663837004
ya! Hiya :)

>>663836845
fuck me, just realised how big a res that pic is lol. Lets turn that doon a wee bit
>>
>>663836845
is that a drip?
>>
>>663837133
that's because you're a low energy guy
>>
>>663836996
Nah she looks better than many CD from here
>>
File: 1428221301342.gif (2 MB, 380x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428221301342.gif
2 MB, 380x285
>>
concipit Iris aquas alimentaque nubibus adfert.
sternuntur segetes et deplorata coloni
vota iacent, longique perit labor inritus anni.
Nec caelo contenta suo est Iovis ira, sed illum
275
caeruleus frater iuvat auxiliaribus undis.
convocat hic amnes: qui postquam tecta tyranni
intravere sui, 'non est hortamine longo
nunc' ait 'utendum; vires effundite vestras:
sic opus est! aperite domos ac mole remota
280
fluminibus vestris totas inmittite habenas!'
iusserat; hi redeunt ac fontibus ora relaxant
et defrenato volvuntur in aequora cursu.
Ipse tridente suo terram percussit, at illa
intremuit motuque vias patefecit aquarum.
285
exspatiata ruunt per apertos flumina campos
cumque satis arbusta simul pecudesque virosque
tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris.
si qua domus mansit potuitque resistere tanto
indeiecta malo, culmen tamen altior huius
290
unda tegit, pressaeque latent sub gurgite turres.
iamque mare et tellus nullum discrimen habebant:
omnia pontus erat, derant quoque litora ponto.
Occupat hic collem, cumba sedet alter adunca
et ducit remos illic, ubi nuper arabat:
295
ille supra segetes aut mersae culmina villae
navigat, hic summa piscem deprendit in ulmo.
figitur in viridi, si fors tulit, ancora prato,
aut subiecta terunt curvae vineta carinae;
et, modo qua graciles gramen carpsere capellae,
300
nunc ibi deformes ponunt sua corpora phocae.
mirantur sub aqua lucos urbesque domosque
Nereides, silvasque tenent delphines et altis
incursant ramis agitataque robora pulsant.
nat lupus inter oves, fulvos vehit unda leones,
305
unda vehit tigres; nec vires fulminis apro,
crura nec ablato prosunt velocia cervo,
quaesitisque diu terris, ubi sistere possit,
in mare lassatis volucris vaga decidit alis.
obruerat tumulos inmensa licentia ponti,
310

pulsabantque novi montana cacumina fluctus.
>>
>>663837129

>>663837135
I like them too :D
>>663837117
I know it sucks, but the Roman Empire ended in 1453 m8.
>>
File: F_I_G_H_T.png (68 KB, 1224x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
F_I_G_H_T.png
68 KB, 1224x1300
Fuck off to /lgbt/. Glory to /b/
>>
mons ibi verticibus petit arduus astra duobus,
nomine Parnasos, superantque cacumina nubes.
hic ubi Deucalion (nam cetera texerat aequor)
cum consorte tori parva rate vectus adhaesit,
320
Corycidas nymphas et numina montis adorant
fatidicamque Themin, quae tunc oracla tenebat:
non illo melior quisquam nec amantior aequi
vir fuit aut illa metuentior ulla deorum.
Iuppiter ut liquidis stagnare paludibus orbem
325
et superesse virum de tot modo milibus unum,
et superesse vidit de tot modo milibus unam,
innocuos ambo, cultores numinis ambo,
nubila disiecit nimbisque aquilone remotis
et caelo terras ostendit et aethera terris.
330
nec maris ira manet, positoque tricuspide telo
mulcet aquas rector pelagi supraque profundum
exstantem atque umeros innato murice tectum
caeruleum Tritona vocat conchaeque sonanti
inspirare iubet fluctusque et flumina signo
335
iam revocare dato: cava bucina sumitur illi,
tortilis in latum quae turbine crescit ab imo,
bucina, quae medio concepit ubi aera ponto,
litora voce replet sub utroque iacentia Phoebo;
tum quoque, ut ora dei madida rorantia barba
340
contigit et cecinit iussos inflata receptus,
omnibus audita est telluris et aequoris undis,
et quibus est undis audita, coercuit omnes.
iam mare litus habet, plenos capit alveus amnes,
flumina subsidunt collesque exire videntur;
345
surgit humus, crescunt sola decrescentibus undis,
postque diem longam nudata cacumina silvae
ostendunt limumque tenent in fronde relictum
Redditus orbis erat; quem postquam vidit inanem
et desolatas agere alta silentia terras,
350
Deucalion lacrimis ita Pyrrham adfatur obortis:
>>
'o soror, o coniunx, o femina sola superstes,
quam commune mihi genus et patruelis origo,
deinde torus iunxit, nunc ipsa pericula iungunt,
terrarum, quascumque vident occasus et ortus,
355
nos duo turba sumus; possedit cetera pontus.
haec quoque adhuc vitae non est fiducia nostrae
certa satis; terrent etiamnum nubila mentem.
quis tibi, si sine me fatis erepta fuisses,
nunc animus, miseranda, foret? quo sola timorem
360
ferre modo posses? quo consolante doleres!
namque ego (crede mihi), si te quoque pontus haberet,
te sequerer, coniunx, et me quoque pontus haberet.
o utinam possim populos reparare paternis
artibus atque animas formatae infundere terrae!
365
nunc genus in nobis restat mortale duobus.
sic visum superis: hominumque exempla manemus.'
dixerat, et flebant: placuit caeleste precari
numen et auxilium per sacras quaerere sortes.
nulla mora est: adeunt pariter Cephesidas undas,
370
ut nondum liquidas, sic iam vada nota secantes.
inde ubi libatos inroravere liquores
vestibus et capiti, flectunt vestigia sanctae
ad delubra deae, quorum fastigia turpi
pallebant musco stabantque sine ignibus arae.
375
ut templi tetigere gradus, procumbit uterque
pronus humi gelidoque pavens dedit oscula saxo
atque ita 'si precibus' dixerunt 'numina iustis
victa remollescunt, si flectitur ira deorum,
dic, Themi, qua generis damnum reparabile nostri
380
arte sit, et mersis fer opem, mitissima, rebus!'
Mota dea est sortemque dedit: 'discedite templo
et velate caput cinctasque resolvite vestes
ossaque post tergum magnae iactate parentis!'
obstupuere diu: rumpitque silentia voce
385
Pyrrha prior iussisque deae parere recusat,
detque sibi veniam pavido rogat ore pavetque
laedere iactatis maternas ossibus umbras.
interea repetunt caecis obscura latebris
verba datae sortis secum inter seque volutant.
>>
>>663837410
I can see your Adam's apple, lol
>>
File: 1428265629538.gif (999 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428265629538.gif
999 KB, 245x245
>>
>>663835617
god....the p3d0tards are still here....lol
>>
>>663837265
Never heard anyone say this, no idea what it means
>>
inde Promethides placidis Epimethida dictis
mulcet et 'aut fallax' ait 'est sollertia nobis,
aut (pia sunt nullumque nefas oracula suadent!)
magna parens terra est: lapides in corpore terrae
ossa reor dici; iacere hos post terga iubemur.'
395
Coniugis augurio quamquam Titania mota est,
spes tamen in dubio est: adeo caelestibus ambo
diffidunt monitis; sed quid temptare nocebit?
descendunt: velantque caput tunicasque recingunt
et iussos lapides sua post vestigia mittunt.
400
saxa (quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas?)
ponere duritiem coepere suumque rigorem
mollirique mora mollitaque ducere formam.
mox ubi creverunt naturaque mitior illis
contigit, ut quaedam, sic non manifesta videri
405
forma potest hominis, sed uti de marmore coepta
non exacta satis rudibusque simillima signis,
quae tamen ex illis aliquo pars umida suco
et terrena fuit, versa est in corporis usum;
quod solidum est flectique nequit, mutatur in ossa,
410
quae modo vena fuit, sub eodem nomine mansit,
inque brevi spatio superorum numine saxa
missa viri manibus faciem traxere virorum
et de femineo reparata est femina iactu.
inde genus durum sumus experiensque laborum
415
et documenta damus qua simus origine nati.
8. Erneuerung der Tierwelt (416-437)
Cetera diversis tellus animalia formis
sponte sua peperit, postquam vetus umor ab igne
percaluit solis, caenumque udaeque paludes
intumuere aestu, fecundaque semina rerum
420
vivaci nutrita solo ceu matris in alvo
>>
File: 014.jpg (234 KB, 1299x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
014.jpg
234 KB, 1299x1024
>>663837250
huh, what?
>>
File: Screenshot_3.png (2 MB, 1375x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_3.png
2 MB, 1375x691
>>663837410

>>663837511
There's a procedure for that so I'm not too worried.
>>
>>663837557
fuck you
>>
>>663837410
Where are you from?
>>
File: 1430907075231.gif (871 KB, 350x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430907075231.gif
871 KB, 350x315
>>
creverunt faciemque aliquam cepere morando.
sic ubi deseruit madidos septemfluus agros
Nilus et antiquo sua flumina reddidit alveo
aetherioque recens exarsit sidere limus,
425
plurima cultores versis animalia glaebis
inveniunt et in his quaedam modo coepta per ipsum
nascendi spatium, quaedam inperfecta suisque
trunca vident numeris, et eodem in corpore saepe
altera pars vivit, rudis est pars altera tellus.
430
quippe ubi temperiem sumpsere umorque calorque,
concipiunt, et ab his oriuntur cuncta duobus,
cumque sit ignis aquae pugnax, vapor umidus omnes
res creat, et discors concordia fetibus apta est.
ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti
435

solibus aetheriis altoque recanduit aestu,
edidit innumeras species; partimque figuras
rettulit antiquas, partim nova monstra creavit.
9. Python (438-451)

Illa quidem nollet, sed te quoque, maxime Python,
tum genuit, populisque novis, incognita serpens,
440
terror eras: tantum spatii de monte tenebas.
hunc deus arcitenens, numquam letalibus armis
ante nisi in dammis capreisque fugacibus usus,
mille gravem telis exhausta paene pharetra
perdidit effuso per vulnera nigra veneno.
445
neve operis famam posset delere vetustas,
instituit sacros celebri certamine ludos,
Pythia de domitae serpentis nomine dictos.
hic iuvenum quicumque manu pedibusve rotave
vicerat, aesculeae capiebat frondis honorem.
450
nondum laurus erat, longoque decentia crine
tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus.
10. Daphne (452-567)
>>
File: IMG_20150806_061445.jpg (157 KB, 1023x1143) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150806_061445.jpg
157 KB, 1023x1143
>>663837599

>>663837663
Vancouver BC Canada
>>
>>663837657
why's that :)
>>
Primus amor Phoebi Daphne Peneia, quem non
fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira,
Delius hunc nuper, victa serpente superbus,
455
viderat adducto flectentem cornua nervo
'quid' que 'tibi, lascive puer, cum fortibus armis?'
dixerat: 'ista decent umeros gestamina nostros,
qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti,
qui modo pestifero tot iugera ventre prementem
460
stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis.
tu face nescio quos esto contentus amores
inritare tua, nec laudes adsere nostras!'
filius huic Veneris 'figat tuus omnia, Phoebe,
te meus arcus' ait; 'quantoque animalia cedunt
465
cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra.'
dixit et eliso percussis aere pennis
inpiger umbrosa Parnasi constitit arce
eque sagittifera prompsit duo tela pharetra
diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem;
470
quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta,
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum.
hoc deus in nympha Peneide fixit, at illo
laesit Apollineas traiecta per ossa medullas;
protinus alter amat, fugit altera nomen amantis
475
silvarum latebris captivarumque ferarum
exuviis gaudens innuptaeque aemula Phoebes:
vitta coercebat positos sine lege capillos.
multi illam petiere, illa aversata petentes
inpatiens expersque viri nemora avia lustrat
480
nec, quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia curat.
saepe pater dixit: 'generum mihi, filia, debes,'
saepe pater dixit: 'debes mihi, nata, nepotes';
illa velut crimen taedas exosa iugales
pulchra verecundo suffuderat ora rubore
>>
File: trapcliff.jpg (223 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapcliff.jpg
223 KB, 600x600
>>663837411
"BUT LGBT IS A NSFW BOARD WAHHHHHHHHHHHHH!!!"

it's /d they should be going to....

inb4 "/D ID FOR HENTAIIIZZZ" & the dumb fucks can't see the slash & the word ALTERNATIVE after hentai
>>
inque patris blandis haerens cervice lacertis
'da mihi perpetua, genitor carissime,' dixit
'virginitate frui! dedit hoc pater ante Dianae.'
ille quidem obsequitur, sed te decor iste quod optas
esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat:
490
Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes,
quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt,
utque leves stipulae demptis adolentur aristis,
ut facibus saepes ardent, quas forte viator
vel nimis admovit vel iam sub luce reliquit,
495
sic deus in flammas abiit, sic pectore toto
uritur et sterilem sperando nutrit amorem.
spectat inornatos collo pendere capillos
et 'quid, si comantur?' ait. videt igne micantes
sideribus similes oculos, videt oscula, quae non
500
est vidisse satis; laudat digitosque manusque
bracchiaque et nudos media plus parte lacertos;
si qua latent, meliora putat. fugit ocior aura
illa levi neque ad haec revocantis verba resistit:
'nympha, precor, Penei, mane! non insequor hostis;
505
nympha, mane! sic agna lupum, sic cerva leonem,
sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae,
hostes quaeque suos: amor est mihi causa sequendi!
me miserum! ne prona cadas indignave laedi
crura notent sentes et sim tibi causa doloris!
510
aspera, qua properas, loca sunt: moderatius, oro,
curre fugamque inhibe, moderatius insequar ipse.
cui placeas, inquire tamen: non incola montis,
non ego sum pastor, non hic armenta gregesque
horridus observo. nescis, temeraria, nescis,
515
quem fugias, ideoque fugis: mihi Delphica tellus
et Claros et Tenedos Patareaque regia servit;
Iuppiter est genitor; per me, quod eritque fuitque
estque, patet; per me concordant carmina nervis.
>>
>>663836965
I hunger for this body like I do for Chinese food.
>>
certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta
520
certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit!
inventum medicina meum est, opiferque per orbem
dicor, et herbarum subiecta potentia nobis.
ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis
nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes!'
525
Plura locuturum timido Peneia cursu
fugit cumque ipso verba inperfecta reliquit,
tum quoque visa decens; nudabant corpora venti,
obviaque adversas vibrabant flamina vestes,
et levis inpulsos retro dabat aura capillos,
530
auctaque forma fuga est. sed enim non sustinet ultra
perdere blanditias iuvenis deus, utque monebat
ipse Amor, admisso sequitur vestigia passu.
ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo
vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem;
535
alter inhaesuro similis iam iamque tenere
sperat et extento stringit vestigia rostro,
alter in ambiguo est, an sit conprensus, et ipsis
morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit:
sic deus et virgo est hic spe celer, illa timore.
540
qui tamen insequitur pennis adiutus Amoris,
ocior est requiemque negat tergoque fugacis
inminet et crinem sparsum cervicibus adflat.
viribus absumptis expalluit illa citaeque
victa labore fugae spectans Peneidas undas
545
'fer, pater,' inquit 'opem! si flumina numen habetis,
qua nimium placui, [tellus, aut hisce, vel istam
quae facit, ut laedar,] mutando perde figuram!'
vix prece finita torpor gravis occupat artus,
mollia cinguntur tenui praecordia libro,
550
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,
pes modo tam velox pigris radicibus haeret,
ora cacumen habet: remanet nitor unus in illa.
Hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite dextra
sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus
555
conplexusque suis ramos ut membra lacertis
oscula dat ligno; refugit tamen oscula lignum.
cui deus 'at, quoniam coniunx mea non potes esse,
arbor eris certe' dixit 'mea! semper habebunt
>>
>>663837730
Why are all the best ones from Canada? Seems like Canada consists of 99% potheads and hot traps.
>>
>>663837730
I hate living so far :(
>>
>>663837730

>>663837836
Bruh don't remind me that I'm hungry.
>>
e coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae;
560
tu ducibus Latiis aderis, cum laeta Triumphum
vox canet et visent longas Capitolia pompas;
postibus Augustis eadem fidissima custos
ante fores stabis mediamque tuebere quercum,
utque meum intonsis caput est iuvenale capillis,
565

tu quoque perpetuos semper gere frondis honores!'
finierat Paean: factis modo laurea ramis
adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.
11. Io (568-746)

Est nemus Haemoniae, praerupta quod undique claudit
silva: vocant Tempe; per quae Peneos ab imo
570
effusus Pindo spumosis volvitur undis
deiectuque gravi tenues agitantia fumos
nubila conducit summisque adspergine silvis
inpluit et sonitu plus quam vicina fatigat:
haec domus, haec sedes, haec sunt penetralia magni
575
amnis, in his residens facto de cautibus antro,
undis iura dabat nymphisque colentibus undas.
conveniunt illuc popularia flumina primum,
nescia, gratentur consolenturne parentem,
populifer Sperchios et inrequietus Enipeus
580
Apidanosque senex lenisque Amphrysos et Aeas,
moxque amnes alii, qui, qua tulit inpetus illos,
in mare deducunt fessas erroribus undas.
Inachus unus abest imoque reconditus antro
fletibus auget aquas natamque miserrimus Io
585
luget ut amissam: nescit, vitane fruatur
an sit apud manes; sed quam non invenit usquam,
esse putat nusquam atque animo peiora veretur.
Viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam
flumine et 'o virgo Iove digna tuoque beatum
590
nescio quem factura toro, pete' dixerat 'umbras
altorum nemorum' (et nemorum monstraverat umbras)
'dum calet, et medio sol est altissimus orbe!
quodsi sola times latebras intrare ferarum,
praeside tuta deo nemorum secreta subibis,
>>
File: 1431283851832.gif (2 MB, 244x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431283851832.gif
2 MB, 244x600
>>
>>663837129
One photo of you, right now
femenine trans are my secret fetish
>>
nec de plebe deo, sed qui caelestia magna
sceptra manu teneo, sed qui vaga fulmina mitto.
ne fuge me!' fugiebat enim. iam pascua Lernae
consitaque arboribus Lyrcea reliquerat arva,
cum deus inducta latas caligine terras
600
occuluit tenuitque fugam rapuitque pudorem.
Interea medios Iuno despexit in Argos
et noctis faciem nebulas fecisse volucres
sub nitido mirata die, non fluminis illas
esse, nec umenti sensit tellure remitti;
605
atque suus coniunx ubi sit circumspicit, ut quae
deprensi totiens iam nosset furta mariti.
quem postquam caelo non repperit, 'aut ego fallor
aut ego laedor' ait delapsaque ab aethere summo
constitit in terris nebulasque recedere iussit.
610
coniugis adventum praesenserat inque nitentem
Inachidos vultus mutaverat ille iuvencam;
bos quoque formosa est. speciem Saturnia vaccae,
quamquam invita, probat nec non, et cuius et unde
quove sit armento, veri quasi nescia quaerit.
615
Iuppiter e terra genitam mentitur, ut auctor
desinat inquiri: petit hanc Saturnia munus.
quid faciat? crudele suos addicere amores,
non dare suspectum est: Pudor est, qui suadeat illinc,
hinc dissuadet Amor. victus Pudor esset Amore,
620
sed leve si munus sociae generisque torique
vacca negaretur, poterat non vacca videri!
Paelice donata non protinus exuit omnem
diva metum timuitque Iovem et fuit anxia furti,
donec Arestoridae servandam tradidit Argo.
12. Argus (625-688)
625
centum luminibus cinctum caput Argus habebat
inde suis vicibus capiebant bina quietem,
cetera servabant atque in statione manebant.
constiterat quocumque modo, spectabat ad Io,
ante oculos Io, quamvis aversus, habebat.
630
luce sinit pasci; cum sol tellure sub alta est,
claudit et indigno circumdat vincula collo.
frondibus arboreis et amara pascitur herba
>>
File: trapfags2.jpg (105 KB, 452x818) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapfags2.jpg
105 KB, 452x818
>>663837836
>>
>>663837900
You're killing me with the high and knee socks
>>
File: 1437473529282.jpg (278 KB, 1324x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437473529282.jpg
278 KB, 1324x745
>>
>>663837900
I want to rub my dick against your stocking clad feet and make minimalist art of the white jizz on black socks
>>
>>663837557
It looked upon first glance if there was a drop of precum.
>>
File: trapfags3.jpg (158 KB, 560x1477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapfags3.jpg
158 KB, 560x1477
>>663837900
>>663837925
>>
>>663837900

>>663837967
Wearing what I'm wearing now?
>>663838038
:P I try <3
>>663838084
Put that shit in a museum.
>>
>>663837133
Do they reject you because of the penis size?
>>
File: trapexcuses.jpg (1 MB, 720x2266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapexcuses.jpg
1 MB, 720x2266
>>663838089
>>663838136
>>
>>663838136
I want to fuck that ass soo bad
>>
File: IMG_20150811_034011.jpg (849 KB, 2023x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150811_034011.jpg
849 KB, 2023x3264
>>663838136

>>663838110
So, I'm a fag? I admit that.
>>
>>663838136
R u passable
>>
>>663838225
Yup. Everything goes fine until they find that out.
>>
File: 1122.jpg (54 KB, 474x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1122.jpg
54 KB, 474x671
>>663838073
Dude that's gay.
>>
>>663836845
Nice body, cute cock and pretty feet ;)
>>
>>663838260
Ok this is literally the best pic of a trap i have seen so far
>>
File: trappaul.jpg (844 KB, 720x2266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trappaul.jpg
844 KB, 720x2266
>>663838260
well ur actually a p3d0...do u admit that?
>>
File: Screenshot_2.png (2 MB, 852x1009) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_2.png
2 MB, 852x1009
>>663838260

>>663838270
Dunno. I think I could be if I put some work into it but, main question I have is my voice.
>>663838385
You flatter me <3
>>663838243
So do alot of people apparently :D
>>
>>663838260
Damn qt 3.14 i wanna take you out somewhere nice but then ride that juicy ass like a bumper car
>>
>>
File: 1442988427994.gif (3 MB, 257x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442988427994.gif
3 MB, 257x242
>>
>>663838466

>>663838474
Loving the simile's in these threads.
>>
File: traps=futa.jpg (131 KB, 690x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
traps=futa.jpg
131 KB, 690x634
>>663838466
>>663838512
>>663838548
p3d0s unite....lol
>>
File: 007.jpg (150 KB, 818x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
007.jpg
150 KB, 818x1024
>>663838089
ah right. There could be since i always leak precum when trying on a new pair of heels for the first time ... but i can't see any in that pic.

The mirror is rather dirty though with water spots all over it.

>>663838368
awww thankyou :)
>>
>>663838466
Face pic pls
>>
>>663838136
As you are now but with less clothing or showing me your panties
>>
File: traps=retarded.jpg (568 KB, 800x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
traps=retarded.jpg
568 KB, 800x675
>>663838652
>>663838697
>>663838701
>>
>>663838652
I have to go now, got kik or something to talk to you later??
>>
File: 1446536246580.gif (2 MB, 300x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446536246580.gif
2 MB, 300x279
>>
>>663838697
Oh lala!

We want to see moar and moar honey
>>
File: Elephird.png (465 KB, 857x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elephird.png
465 KB, 857x471
>>
>>663838652

>>663838684
You're just like a SJW, I give you what I want and then you up the ante making it impossible for me to win. :^)
>>663838701
>>663836310 is as close as I can get.
>>663838796
Steam: http://steamcommunity.com/id/trumiku/
Kik: gwentrappy
Tumblr: gwentrappy.tumblr.com
E-Mail: gwentrappy@gmail.com
My phone's broken atm but I should be getting it fixed at some point soon. I'm on steam whenever I'm home, so like 20/7
>>
>>663838697
Love the new heels btw.
>>
File: Frorse.jpg (460 KB, 625x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frorse.jpg
460 KB, 625x544
>>
File: Proboscird.png (394 KB, 833x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Proboscird.png
394 KB, 833x465
>>
>>663838652
I wish you'd wear my dick on your feet, I like the shoes though, I have the same ones. You have legs hotter than a Jew fresh out of the oven
>>
File: 1447866108109.gif (1 MB, 540x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447866108109.gif
1 MB, 540x400
>>
File: Colodile.png (349 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Colodile.png
349 KB, 400x400
>>
File: Bearodile.jpg (344 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bearodile.jpg
344 KB, 1600x1000
>>
File: Mousig.jpg (343 KB, 3500x2264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mousig.jpg
343 KB, 3500x2264
>>
>>663838985
Talk to you later cutie ;)
>>
File: Goriphant.jpg (329 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Goriphant.jpg
329 KB, 1600x1200
>>
>>663839004
Dang' beautiful
>>
File: Tirell.jpg (270 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tirell.jpg
270 KB, 600x400
>>
File: Elephorilla.jpg (267 KB, 625x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elephorilla.jpg
267 KB, 625x587
>>
File: Puggit.jpg (208 KB, 625x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Puggit.jpg
208 KB, 625x592
>>
>>663839049
Flipping source?
>>
File: trapsrgaaaay.jpg (1 MB, 720x2429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapsrgaaaay.jpg
1 MB, 720x2429
>>663838985
look if ur going to attention whore on /b u can't pick the attention u want p3d0tard...lol
>>
File: Monkird.jpg (186 KB, 585x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Monkird.jpg
186 KB, 585x542
>>
File: 1449978398486.gif (2 MB, 540x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449978398486.gif
2 MB, 540x330
>>
File: Elephuck.jpg (185 KB, 989x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elephuck.jpg
185 KB, 989x742
>>
File: Spake.jpg (176 KB, 880x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spake.jpg
176 KB, 880x655
>>
File: image.jpg (156 KB, 861x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
156 KB, 861x839
who wants to fuck me?
>>
File: Teagle.jpg (173 KB, 600x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Teagle.jpg
173 KB, 600x374
>>
Your basic shitposter
>>
File: 1332005156485.jpg (3 KB, 110x126) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332005156485.jpg
3 KB, 110x126
>that one autist who'll literally spend hours on a thread he doesn't like
>>
File: Spidowl.jpg (167 KB, 625x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spidowl.jpg
167 KB, 625x417
>>
File: Deagle.jpg (156 KB, 600x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Deagle.jpg
156 KB, 600x648
>>
>>663839096

That's adorable.
>>
File: Rhinoceagle.jpg (149 KB, 600x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rhinoceagle.jpg
149 KB, 600x408
>>
>>663839304
Whereabouts?
>>
File: Parrard.jpg (139 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Parrard.jpg
139 KB, 500x313
>>
File: Ostrinea.jpg (138 KB, 435x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ostrinea.jpg
138 KB, 435x580
>>
File: trapsigns.jpg (105 KB, 500x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapsigns.jpg
105 KB, 500x518
>>663839145
>>663839227
fucking lol....hickfag detected
>>
File: Guinea Lion.jpg (128 KB, 1024x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Guinea Lion.jpg
128 KB, 1024x731
>>
File: DSC_1329.jpg (4 MB, 6000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1329.jpg
4 MB, 6000x4000
>>663838985

>>663838771
Here, just took this.
>>663839232
Naw I'm loving your attention <3
>>663839019
Kek thx
>>
File: 1443956371868.gif (1 MB, 500x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443956371868.gif
1 MB, 500x396
>>
File: Snorse.jpg (125 KB, 858x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Snorse.jpg
125 KB, 858x536
>>
>>663836065
>tfw 14 cm thick dick
thank you jesus
>>
File: headgeagle.jpg (102 KB, 880x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
headgeagle.jpg
102 KB, 880x660
>>
File: Elekoalant.jpg (94 KB, 450x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elekoalant.jpg
94 KB, 450x547
>>
File: Pog.jpg (94 KB, 624x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pog.jpg
94 KB, 624x624
>>
>>663839304
I want to run my dick to run amidst in your anal cavities bby
>>
File: 008.jpg (115 KB, 646x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
008.jpg
115 KB, 646x1024
>>663838913
i posted a lot of that set in the last thread.

>>663839004
I adore these new heels!
>>
File: Skunkeys.jpg (91 KB, 806x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skunkeys.jpg
91 KB, 806x605
>>
File: DSC_1184.jpg (3 MB, 6000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1184.jpg
3 MB, 6000x4000
>>663839489

Okay well I'm heading out for breakfast soon soz, I'ma have to bail. I'll be back in a few hours so I'll post more then maybe.
>>
File: Hoerilla.jpg (90 KB, 500x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hoerilla.jpg
90 KB, 500x744
>>
File: Orangupanda.jpg (90 KB, 800x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Orangupanda.jpg
90 KB, 800x534
>>
>>663838308
Honestly, fuck those people. You can do better than some size-queen kind of person.

It might cause challenges regardless if you're only looking for hook-ups and onenightstands though, but if you manage to somehow get some skill in sex and be able to perform well in the sack, even there being a bit below average in penis size won't be a big issue unless you unfortunately encounter size-queens.
As general rule of thumb, someone with average or below average size but actual genuine interest in getting both off mixed with some skill, will very much outdo some big-dicked dude who only goes for straight fucking and only cares about getting his own fix.

As for relationships, I know of a few people with similar size penises but in a good relationship.
>inb4 they're cucks and the women all cheat
That's just yet another maymay from /r9k1/
>>
File: Killer Penguin.jpg (89 KB, 666x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Killer Penguin.jpg
89 KB, 666x1000
>>
>>663839145
>>
File: 1431054528140.gif (851 KB, 495x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431054528140.gif
851 KB, 495x277
>>
File: catephant.jpg (88 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
catephant.jpg
88 KB, 800x533
>>
File: DSC_1174.jpg (2 MB, 6000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1174.jpg
2 MB, 6000x4000
>>663839628

Oh yeah if you needa contact me or something see >>663838985
>>
File: Dird2.jpg (79 KB, 430x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dird2.jpg
79 KB, 430x310
>>
>>663839628
i wanna ram my dick into your big fat booty anon x
>>
File: Towel.jpg (79 KB, 880x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Towel.jpg
79 KB, 880x550
>>
File: Squirse.jpg (79 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Squirse.jpg
79 KB, 600x600
>>
File: Gorishark.jpg (78 KB, 599x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gorishark.jpg
78 KB, 599x713
>>
File: Hedgippopotamus.jpg (76 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hedgippopotamus.jpg
76 KB, 720x540
>>
File: Owlves.jpg (74 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Owlves.jpg
74 KB, 800x450
>>
File: A Fag.gif (1 MB, 413x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A Fag.gif
1 MB, 413x192
>>663839489
well u won't admit to being a p3d0 so u can't be enjoying it that much... :0)
>>
>>663836929
What's considered a good thickness? I'm curious. Is there a number in mind?
>>
>>
File: Squiger.jpg (74 KB, 600x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Squiger.jpg
74 KB, 600x399
>>
File: Pygmy Marmowolf.jpg (72 KB, 806x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pygmy Marmowolf.jpg
72 KB, 806x949
>>
File: Crocanelion.jpg (71 KB, 599x859) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Crocanelion.jpg
71 KB, 599x859
>>
File: Bellugull.jpg (71 KB, 858x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bellugull.jpg
71 KB, 858x536
>>
>>663838697
nice clitty, can we see a face
>>
File: Cat-meleon.jpg (69 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cat-meleon.jpg
69 KB, 800x533
>>
File: Koalowl.jpg (66 KB, 500x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Koalowl.jpg
66 KB, 500x561
>>
>>
File: Guorse.jpg (62 KB, 855x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Guorse.jpg
62 KB, 855x629
>>
File: nyH12FP.jpg (43 KB, 767x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nyH12FP.jpg
43 KB, 767x391
>>663839944
tp roll test
>>
File: Frippopotamus.jpg (61 KB, 500x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frippopotamus.jpg
61 KB, 500x417
>>
File: Butteray.jpg (61 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Butteray.jpg
61 KB, 580x435
>>
File: Puddird.jpg (59 KB, 736x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Puddird.jpg
59 KB, 736x489
>>
File: Penguitten.jpg (58 KB, 880x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Penguitten.jpg
58 KB, 880x661
>>
File: Purd.jpg (58 KB, 867x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Purd.jpg
58 KB, 867x569
>>
>>
File: Rabbell.jpg (58 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rabbell.jpg
58 KB, 640x480
>>
File: 0e.jpg (11 KB, 300x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0e.jpg
11 KB, 300x180
>>
File: beer.jpg (57 KB, 525x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beer.jpg
57 KB, 525x720
>>
File: Pengog.jpg (57 KB, 500x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pengog.jpg
57 KB, 500x618
>>
File: 1437574966329.jpg (72 KB, 800x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437574966329.jpg
72 KB, 800x796
>>
File: Rambit.jpg (56 KB, 500x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rambit.jpg
56 KB, 500x493
>>
File: Frogpotamus.jpg (55 KB, 424x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frogpotamus.jpg
55 KB, 424x600
>>
>>
File: Cowgar.jpg (55 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cowgar.jpg
55 KB, 640x360
>>
>>663839723
Who is this
>>
File: Girattle.jpg (52 KB, 700x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Girattle.jpg
52 KB, 700x548
>>
File: Sparrag.jpg (51 KB, 681x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sparrag.jpg
51 KB, 681x720
>>
File: Cowgaroo.jpg (51 KB, 806x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cowgaroo.jpg
51 KB, 806x453
>>
File: Elephin.jpg (51 KB, 592x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elephin.jpg
51 KB, 592x462
>>
File: Jaguizzard.jpg (50 KB, 625x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jaguizzard.jpg
50 KB, 625x468
>>
File: Elephat.jpg (49 KB, 477x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elephat.jpg
49 KB, 477x792
>>
File: Durse.jpg (49 KB, 571x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Durse.jpg
49 KB, 571x457
>>
File: Cophin.jpg (47 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cophin.jpg
47 KB, 600x450
>>
File: Pythog.jpg (47 KB, 720x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pythog.jpg
47 KB, 720x450
>>
File: Hedguck.jpg (46 KB, 600x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hedguck.jpg
46 KB, 600x375
>>
File: Seagon.jpg (45 KB, 500x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Seagon.jpg
45 KB, 500x582
>>
File: Stagle.jpg (44 KB, 720x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stagle.jpg
44 KB, 720x524
>>
>>663840158
Nah, man, that test is stupid. I've passed and failed it depending on what brand of toilet paper I had. Hardly reliable even as a rule of thumb.
>>
File: Rhinocock.jpg (44 KB, 600x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rhinocock.jpg
44 KB, 600x395
>>
File: Ceaver.jpg (43 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ceaver.jpg
43 KB, 720x540
>>
>>663840448
QT, huh.
>>
>>663840821
Yea definitley, ny more of her
>>
>>663839468
Truvada. Now you too can get anally brutalized multiple times a day.
>>
Next >>663841334
>>
>>663836526
OMG, dat lips..:3
Thread replies: 229
Thread images: 151
Thread DB ID: 427396



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.