[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Polski thread Polska :DDDDDDDD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 223
Thread images: 147
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Polski thread Polska :DDDDDDDD
galescud
>>
umrzyj
sage
>>
Szanujecie Papieża?
>>
File: image.jpg (72 KB, 540x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 540x469
Post ponies porn pls
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
elo
>>
>>663831588
Raku jebany na komixxach siedzisz?
Idź się zajeb
>>
File: image.jpg (188 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
188 KB, 1280x1280
>>663832105
Witaj przyjacielu co codziennie sie pojawiasz
>>
>>663832105
<3
>>
File: 1451347094927.jpg (43 KB, 413x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451347094927.jpg
43 KB, 413x588
>>
File: 131474768880.png (25 KB, 550x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
131474768880.png
25 KB, 550x597
Oficjalny czat
https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
>>663832203
No ja na komixxach jestem adminem i obronca papierza
>>
>>
Aż was kukle będą swedzialy
>>
>>663832588
Masz się czym chwalić raku xD
Sage
>>
File: salty.jpg (49 KB, 717x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
salty.jpg
49 KB, 717x631
>>
File: image.jpg (38 KB, 540x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 540x484
Prosiłbym wiecej takich obrazkow
>>
File: image.jpg (71 KB, 900x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 900x867
Moar like this
>>
File: 1446228377972.jpg (6 KB, 250x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446228377972.jpg
6 KB, 250x173
>>663831588
cotam kierwa
>checked
>>
>>663831588
O lol dwie takie same cyfry w poscie glownym, nie wiedzialam ze to mozliwe
>>
File: 1450104600312.jpg (50 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450104600312.jpg
50 KB, 540x960
>>663834043
A no po staremu xD
>>
>>663833182
>>
>>663834340
>iksde
Lekcje odrobione?
>>
>>663834340
to jest ta od snapa? macie moar?
>>
Czemu nie da sie byc nie anonimowym?????????????
>>
File: 618946.jpg (83 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
618946.jpg
83 KB, 1280x853
>>663834736
trzeba mieć namesync
>>
Przytulilibyście się do takiej?
>>
File: image.jpg (363 KB, 1280x1803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
363 KB, 1280x1803
>>663835143
Jak ma penisa to nie. Wole takie bardziej na kształt poniaczy
>>
>>663835389
Nie cieszyłaby ciebie taka niespodzianka? <3
>>
>>663835389
nie brałbyś do buzi takiego?
>>
File: image.jpg (103 KB, 540x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
103 KB, 540x686
>>663835648
Sory, jestem hetero z ciemnogrodu, w dodatku ponyfag
>>
File: 637130.jpg (86 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
637130.jpg
86 KB, 960x1280
>>663835870
ty chory
>>
>>663835542
It make me sick
>>
File: image.jpg (42 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42 KB, 500x313
>>663836093
No co? Lubie kucyki
>>
File: 893502.jpg (110 KB, 675x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
893502.jpg
110 KB, 675x1080
>>663836337
ale one nie mają dojców ani benisów
>>
File: image.jpg (513 KB, 1165x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
513 KB, 1165x1500
>>663836454
Ale mają fajne cipki i cycuszki
>>
File: 335344.jpg (135 KB, 692x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
335344.jpg
135 KB, 692x1154
>>663836921
ale mi chodzi o takie normalne dojce na klatce piersiowej.

chore zwynaturzone
>>
File: image.jpg (141 KB, 1280x1057) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
141 KB, 1280x1057
Link do mojego ulubionego komiksu:
https://e621.net/pool/show/1445?page=1

Ale mysle ze kazdy clopper ponyfag i tak go zna
>>
>>
>>
File: 1452411774134.jpg (216 KB, 550x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452411774134.jpg
216 KB, 550x526
ma ktos rzadkie pepe na wymiane?
>>
>>663837255
Co wy macie z tymi kucykami ? xDDD
>>
>>663837331
Eto prawilno. Jak oni obcięli kilkadziesiąt tysięcy głów, to chyba nic się nie stanie, jeśli polaczki też obetną kilka?
>>
>>663837554
Są sexi
>>
File: Sad frog.gif (1 MB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sad frog.gif
1 MB, 720x720
>>
File: image.jpg (58 KB, 936x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 936x504
>>663837554
Ruchałbym taką
>>
>>663834439
groźny dorosły licealista wykryty xD
>>
File: 1451344389199.jpg (89 KB, 720x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451344389199.jpg
89 KB, 720x688
>>663837495
>>
>>663837919
>>
File: 1442598687977.jpg (34 KB, 400x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442598687977.jpg
34 KB, 400x486
>>663838151
>xD
>>
File: fut_pjes.jpg (947 KB, 1836x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fut_pjes.jpg
947 KB, 1836x3264
pls rate my dog
>>
>>663838398
ugly rat
>>
File: 135816818574.jpg (61 KB, 588x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135816818574.jpg
61 KB, 588x435
>>663838331
no bk z typa xD
>>
>>663838398
>dog
>>
how do you pronounce 'figiel'?
>>
>>663838459
Ty chyba test z przyry jutro,
a kartkówka to na pewno
>>
>>663838668
>filename
GROŹNY KUC Z WYKOPU WYKRYTY xD
WRACAJ ŚMIECIU LIZAĆ DUPE KORWINOWI
>>
File: 136697486985.png (270 KB, 1481x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136697486985.png
270 KB, 1481x1044
>>663838668
>obrazki z wykopu
i już wszystko jasne xD
>>
>>663838847
>>
>>663837704
>kilkadziesiąt tysiecy
Ktos tu chyba wierzy w zrodla narodowcow xD
>>
File: image.jpg (102 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
102 KB, 1136x640
>>663838995
Ja wierze, Korwin krul! Lewacy do kazachstanu! Rakieta czeka
>>
>>663839263
>>663838954
>>663838668
dobra goju wykurwiaj na swój folwark zwierzęcy - nie ma miejsca w gospodzie na pryszczatych wykopków
>>
>>663839263
ale gówno wrzucasz suny
weź sie wysil
>>
File: wkop_Cię_Jebał.jpg (46 KB, 670x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wkop_Cię_Jebał.jpg
46 KB, 670x505
>>663838847
>>663838854
Pozdro od ojca
>>
File: 1419811339636-2.png (384 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419811339636-2.png
384 KB, 800x1000
>>
>>663839436
Jebać PiS lel Kto to gówno wybrał .. ludzie ?! Ogarnijcie się :/
>>
>>663839635
A co uważasz że PO to co innego
>>
>>663839635
WYKURWIAJ ŻYDZIE
>>
File: 1448134898976.gif (122 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448134898976.gif
122 KB, 320x240
O esu co tu się dzieje
>>
File: RKHYSPv.png (56 KB, 176x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RKHYSPv.png
56 KB, 176x183
>>663839635
TYLKO KORVVIN!!!11
>>
File: 1452190931487.jpg (2 MB, 3504x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452190931487.jpg
2 MB, 3504x2336
>>663839635
ogarnij pizde, lepszy jaro niz swetru i jego po 2.0
>>
Mój kraj taki piękny
>>
>>663838657
phigiel
>>
File: 1396988037136.jpg (925 KB, 4961x4961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396988037136.jpg
925 KB, 4961x4961
>>663839911
heh to ten słynny jutuber pipasodowa xDDD
>>
File: 887983.jpg (136 KB, 569x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
887983.jpg
136 KB, 569x1080
>>
Anony co zrobić żeby nasz kraj był bardziej zajebisty, pomysły wizje reformy, co tu działać
>Andrzej Duda Here
>>
ale konie? srsly?!
>>
File: adddictionlarge.jpg (717 KB, 1800x2179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adddictionlarge.jpg
717 KB, 1800x2179
NIE LUBIĘ GDY JEZUS PODPIERDALA MI NARKOTYKI
>>
>>
>>663831588
most overpowered civ in civ5
plus i'm half polish
>>
>>663840404
rozstrzelać każdego kto spowodował obniżenie wartości złotówki
najpierw cała nowoczesna i po do zajebania
potem można tych chujów z brukseli cyjankiem zatruć
>>
Czy ktoś z obecnych tu danonków ma może całą historyjkę?
>>
Sveiki loxai, kiek nupisot šiandien daiktų
Daug tualetų anglams pravalet
>>
>>
>>663840554
historyjke czego?

>>663840518
>i'm half polish
are you a nigger? :--DDD

>>663840707
this isn't vietnam you yellow cunt
>>
>>663840707
and a ching chong nip nong to you too young lady
>>
>>663840836
pic related

http://www.lulu.com/shop/sherri-mayim/legendary/ebook/product-22267589.html
>>
File: 1441121190231.jpg (34 KB, 575x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441121190231.jpg
34 KB, 575x413
>>663840707
>0707
Nice.
>>
>>
Dobra, dawać jakies namiary / zdjecia na dupy z Trojmiasta!
Poruchalbym / powalilbym
>>
File: 1452210854514.jpg (659 KB, 1536x1692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452210854514.jpg
659 KB, 1536x1692
>>663841138
polibuda, bałtycka
>>
File: 1419924590970-2.jpg (146 KB, 1046x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419924590970-2.jpg
146 KB, 1046x1280
>>663840965
dzie mi tu z grażynami won kurwa
>>
File: 521765.jpg (163 KB, 703x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
521765.jpg
163 KB, 703x800
>>
>>663841288
I o to chodzi!
Dobra dupcia, daj wiecej
>>
>>663841321
jakieś włochate cyce wrzucasz tutaj
weź sie typie ogarnij
>>
File: 1441121027901.jpg (64 KB, 575x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441121027901.jpg
64 KB, 575x742
>>663841321
Ssij prącie.
>>
File: image.jpg (90 KB, 540x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
90 KB, 540x703
>>663841350
Dobre dobre
>>
>>663834297
Cycki albo gtfo
>>
File: 1452264512338.jpg (205 KB, 800x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264512338.jpg
205 KB, 800x731
>>663841438
>>
Why is JPII acused of being a pedo?
>>
File: 317795.jpg (180 KB, 900x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
317795.jpg
180 KB, 900x549
>>
>>663841632
Jadym z tym koksem.
Yeah!
Imie dupki?
>>
>>663841659
Because he fucked little kids... Duhh
>>
>>663838220

Dobry pepe, coś byś za niego chciał?
>>
File: 1452627783163.jpg (702 KB, 3216x4288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452627783163.jpg
702 KB, 3216x4288
>>663841732
Grażyna.
>>
>>663841764

Sauce?
>>
>>663841494
chętnie
>>
File: image.jpg (71 KB, 423x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 423x571
>>663841688
Dubs i dałbym ci like
>>
>>663841895
Zapchałbym jej dziurki.
>>
>>663841895
That roadmap
>>
More Warszawa sluts please!
>>
File: 632551.jpg (167 KB, 783x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
632551.jpg
167 KB, 783x1080
ale obrzydliwe karyńska. heteroseksualizm to jakaś choroba?
>>
File: 1444139446533.jpg (167 KB, 1100x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444139446533.jpg
167 KB, 1100x688
>>663841321
wolisz włochate kutasy?
>>663841494
aj łud if aj kud
>>
Ma ktos ten obrazek gdzie były wszystkie z mane6(human) i miały tak rozłozone nogi i takie fajne cipki? Dajcie pls
>>
File: 1440972956163.jpg (2 MB, 1722x1884) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440972956163.jpg
2 MB, 1722x1884
>>663841981
>>
File: 1440972813066.jpg (2 MB, 1566x2010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440972813066.jpg
2 MB, 1566x2010
>>663842216
>>
File: 1441121190271.jpg (38 KB, 575x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441121190271.jpg
38 KB, 575x413
>>663842014
Tak. Twoi rodzice na nią zachorowali.
>>
>>
File: 1439928345590.jpg (529 KB, 810x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439928345590.jpg
529 KB, 810x1080
>>663842271
>>
File: 334133.jpg (126 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
334133.jpg
126 KB, 1280x1280
>>
>>663842278
Ładne ładne, plusable
>>
>>
>>663841841
Innego peptusa
>>
Czemu anony chca tutaj ruchac koniki
>>
File: 772971.jpg (165 KB, 784x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
772971.jpg
165 KB, 784x1080
>>
>>663842585
Bo najlepsze
>>
File: 1453020299807.jpg (103 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453020299807.jpg
103 KB, 640x960
>>663842318
Imię? Albo kurwa pokaż jej pysk.
>Renata P.
>>
>>663842216
>>663842271
>>663842318

Beautiful!
>>
>>663842585
Pytaj się nas a my ciebie lel
>>
>>663842585
Dobrze mieć końskiego chuja w dupie.
>>
File: 943189.jpg (138 KB, 761x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
943189.jpg
138 KB, 761x1080
>>663842754
to
>>
bżuch
>>
File: 1433361654427.jpg (63 KB, 500x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433361654427.jpg
63 KB, 500x715
>>663842074
ehh dajcie mi takiego
>>
File: 1439928105590.jpg (945 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439928105590.jpg
945 KB, 1440x1080
>>663842692
>>663842701
Imienia nie znam, od kumpla a WWA mam jej set.
>>
File: 1452614722370.jpg (3 MB, 2616x3209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452614722370.jpg
3 MB, 2616x3209
>>
File: 783284.jpg (174 KB, 878x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
783284.jpg
174 KB, 878x1080
>>
File: 111.jpg (22 KB, 625x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111.jpg
22 KB, 625x416
>>663831588

Baptised in fire.
Forty to one
>>
File: 1451889017944.jpg (1 MB, 1374x1880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451889017944.jpg
1 MB, 1374x1880
>>663843127
>>
File: 1450183641370.jpg (3 MB, 2283x2283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450183641370.jpg
3 MB, 2283x2283
>>663842464


Fajny?
>>
File: 1441505791306.jpg (62 KB, 663x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441505791306.jpg
62 KB, 663x800
chcielibyście mieć chłopaka?
>>
File: 1446020566868.jpg (74 KB, 506x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446020566868.jpg
74 KB, 506x975
>>
File: 1452289141231.jpg (2 MB, 3008x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452289141231.jpg
2 MB, 3008x2000
>>
File: 1452210974160.jpg (1 MB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452210974160.jpg
1 MB, 1536x2048
>>
>>663843596
Imie? I skad?
>>
fat swefag here. i tried to fuck a whore in gdansk. first one laughed at my big belly and tiny dick, and this made me so uncomfortable that i couldn't get a boner. second one was bleeding out of her vagina. it was probably theatre blood, but i wouldn't bet getting aids on it, so i left. tried a third one, payed her 200 zloties, the she pretended that I didn't give her anything and that she didn't speak english, so i gave her 200 more. then she kicked me out for being fat.

tl;dr: 3 whores, 800 zloties, no pussy

i've fucked two whores in wroclaw, and they were top tier. do the whores in wroclaw really have more integrity than those in gdansk, or did i just get unlucky?
>>
File: 1411432452320.jpg (72 KB, 575x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411432452320.jpg
72 KB, 575x862
Grażynki przejmują tego freda.
>>
>>
File: 14716991111123.jpg (83 KB, 575x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14716991111123.jpg
83 KB, 575x862
>>
File: 1451616051793.jpg (87 KB, 612x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451616051793.jpg
87 KB, 612x815
>>
File: 1451516930707.jpg (448 KB, 1200x1234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451516930707.jpg
448 KB, 1200x1234
>>
File: 1451909396968.jpg (187 KB, 960x1265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451909396968.jpg
187 KB, 960x1265
>>
File: 1452001133701.jpg (184 KB, 1000x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452001133701.jpg
184 KB, 1000x743
>>
File: python.jpg (60 KB, 500x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
python.jpg
60 KB, 500x433
>>
File: 1452507253778.jpg (1 MB, 1998x3024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452507253778.jpg
1 MB, 1998x3024
>>
File: 1452626526553.jpg (513 KB, 960x1259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452626526553.jpg
513 KB, 960x1259
>>
File: 1452205280177.jpg (2 MB, 2304x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205280177.jpg
2 MB, 2304x1728
>>663844258
SKASUJ TO
MODERACJO
>>
File: 1452280941818.jpg (82 KB, 500x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452280941818.jpg
82 KB, 500x670
>>
File: 1452340696734.png (38 KB, 600x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452340696734.png
38 KB, 600x700
>>663831588
Bye bye Freedom
>>
File: 4055CCA.jpg (4 MB, 3296x2472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4055CCA.jpg
4 MB, 3296x2472
niby gdansk ale nie wiem
repost stary
>>
File: 1452188625212.jpg (1 MB, 2046x1475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188625212.jpg
1 MB, 2046x1475
>>
File: r0W6khd.jpg (99 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r0W6khd.jpg
99 KB, 600x450
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE Get out of here, polish scum. Polish are litrally worse than romanians
>>
File: image.jpg (282 KB, 1146x1718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
282 KB, 1146x1718
>>
File: 1452210525933.jpg (723 KB, 1281x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452210525933.jpg
723 KB, 1281x1708
>>663844503
Wynocha z Karynami, to fred Grażyn.
>>
File: image.jpg (108 KB, 880x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
108 KB, 880x660
Moar ponies
>>
>>663844725
Jesli ktos lubi stare dupy zamiast mlodych cipek...
>>
File: 1443420121961.png (620 KB, 900x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443420121961.png
620 KB, 900x700
>>663844654
>posts a russian
>>
http://showup.tv/NowaSuperMlodaParka
sekszą się
>>
File: 1452188825672.jpg (375 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188825672.jpg
375 KB, 1280x960
>>663844803
Na starej piczy młody chuj się ćwiczy!!
>>
File: FBB4702.jpg (3 MB, 3296x2472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FBB4702.jpg
3 MB, 3296x2472
>>663844503
jeszcze takie mam jej
>>663844725
kto co lubi
>>
>>663844943
ona loda robi muuuuu
>>
File: image.jpg (135 KB, 945x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
135 KB, 945x945
1/1 twilight sparkle
>>
jaki kraj taki thread

nie roznoscie cebuli wracajcie do swojego karalucha
>>
>>663845132
bo umiiii
>>
File: 1452843976227.jpg (175 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452843976227.jpg
175 KB, 960x1280
>>
File: image.jpg (55 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
55 KB, 500x500
>>663845143
2/2 twilight sparkle
>>
File: 1452498567969.jpg (152 KB, 785x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452498567969.jpg
152 KB, 785x779
>>
>>663843757
Artur z grójca mazowieckiego
>>
>>663841288
More
>>
>>663840079
Masz pojęcie człowieku o gospodarce... Już nie mogę słuchać ludzi, którzy oglądają Max TV (sam oglądałem przez jakis czas, ale zauwazylem, ze on troche leci w scieme) ogladaja te zjebane speudowolnosciowe fanpage. Poczytaj troche o ekonomii, o gospodarce, bo to jest bardziej skomplikowane niż wam się wydaje.
Uczciwie trzeba przyznać, że PO gospodarczo było ok, społecznie tragiczne - afery etc.
PIS to jest totalna porażka.
A Ryszard Petru to jest ogarnięty typo, który pracował w biznesie.
>>
>>663845287
Ano spoko, dobra lache masz
>>
File: 1452986120701.jpg (567 KB, 1024x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452986120701.jpg
567 KB, 1024x1536
>>
>>663845370
wiem, rzylastom i długom
>>
>>663845305
>PO gospodarczo było ok
>afery etc.
>Ryszard Petru to jest ogarnięty typo, który pracował w biznesie.
Masz ty w ogole rozum i godnosc czlowieka?
>>
File: 1451939535912.jpg (379 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451939535912.jpg
379 KB, 1200x1600
>>663845290
>>
File: image.jpg (256 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
256 KB, 1280x1280
Pony pls
>>
File: 1452276191245.jpg (86 KB, 800x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452276191245.jpg
86 KB, 800x684
>>
File: 1452529654259.jpg (649 KB, 1195x1567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452529654259.jpg
649 KB, 1195x1567
>>663845740
nje
>>
File: 1441112195224.jpg (68 KB, 575x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441112195224.jpg
68 KB, 575x766
Grażyny mi się kończoł.
>>
File: image.jpg (23 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
23 KB, 275x183
>>663843758
>integrity
>mage
>d4 damage
>ohshitski.jpg
GTFO with your top kek shit
>>
File: 1451626799534.jpg (214 KB, 1219x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451626799534.jpg
214 KB, 1219x920
>>
File: 1453016195612.jpg (269 KB, 1024x1190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453016195612.jpg
269 KB, 1024x1190
>>
File: 1453014477080.jpg (435 KB, 1474x2208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453014477080.jpg
435 KB, 1474x2208
>>
>>663845213
ta lepsza
>>
File: 1452282133433.jpg (643 KB, 1275x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452282133433.jpg
643 KB, 1275x779
Koniec Grażyn.
>>
>>663844494
>>
>>663846241
niezła ta Elżbieta
>>
>>663831588
polacy! jescze tu was nie bylo! spierdalajcie z 4chanu!
>>
File: image.jpg (169 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 850x850
Kuce! <3
>>
bumb rzeby nie umrzyl fred
>>
File: image.jpg (142 KB, 1145x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
142 KB, 1145x1280
>>663847554
Bump bumpa
>>
>>663838353
Jak człowieka może podniecac kot, wieczne prawniczki XD
>>
>>663831588
Polska Kurwa
>>
File: andrzej du-a.png (337 KB, 602x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
andrzej du-a.png
337 KB, 602x450
>>663840404
>Andrzej Duda Here
>Anony co zrobić żeby nasz kraj był bardziej zajebisty
Samobójstwo.
>>
>>663843832
Fuj
>>
>>663846241
Nareszcie, myślałem ze nigdy nie przestaniesz wyrzucać te grube brzydkie kurwy
>>
Pali ktoś łida ?
>>
File: image.jpg (139 KB, 680x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
139 KB, 680x850
>>663848577
Dubs i zgadzam sie, są obrzydliwe. Ja tam lubie kucyki
>>
>>663843596
dajcie sos
>>
File: 1437691511793.jpg (343 KB, 989x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437691511793.jpg
343 KB, 989x1280
mmm benis
>>
>>663849408
>2015+1
>Nadal walisz gruche to animowanyk kucyków pony
Naprawde myslalem ze kucykofagi wymrą do teraz
ile to już? 4lata?
>>
File: image.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
122 KB, 640x640
Kucyki
>>
File: image.jpg (91 KB, 640x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
91 KB, 640x828
Moar pony
>>
Stopy są lepszey niż kucyki. My gf
>>
>>663850657
Potwierdzam.
>>
>>663845305

Każdy polak wielki polityk. Zamknijcie te tępe mordy bo chuja sie znacie i chuja robicie. Zreszta - w kazdej nitce o polsze, musi byc kurwa temat o jebanej polityce... Panowie - ZAMKNIJCIE TE JEBANE MORDY, I WYPIERDALAC Z 4CHANA. Spamujecie jak kurwixy gimbusy
>>
File: image.jpg (181 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
181 KB, 1000x1000
Luna i Twilight sparkle 1/2
>>
File: image.jpg (169 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 1000x1000
>>663851497
MLP Luna i Twilight sprkle 2/2
>>
Hello Poland bros
Thread replies: 223
Thread images: 147
Thread DB ID: 427410[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.