[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Trap/ sissy/ shemale/ feminine
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 88
Thread images: 66
Trap/ sissy/ shemale/ feminine
We Love them
>>
File: 1445861997261.jpg (84 KB, 886x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445861997261.jpg
84 KB, 886x591
>>
File: 1451693918793.jpg (125 KB, 846x1126) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451693918793.jpg
125 KB, 846x1126
>>
Fuck me
>>
File: 1452407298708.jpg (265 KB, 456x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452407298708.jpg
265 KB, 456x817
>>
>>663820320
You are bigger fag than me...
>>
File: (31).jpg (324 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(31).jpg
324 KB, 1280x960
>>
File: (98).jpg (172 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(98).jpg
172 KB, 900x1200
>>
>>663821167
Have moar?
>>
File: (106).jpg (160 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(106).jpg
160 KB, 600x800
>>
File: (21).jpg (45 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(21).jpg
45 KB, 640x480
>>
File: (29).jpg (67 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(29).jpg
67 KB, 480x640
>>
at tu, si modo sum caelesti stirpe creatus,
ede notam tanti generis meque adsere caelo!'
dixit et inplicuit materno bracchia collo
perque suum Meropisque caput taedasque sororum
traderet oravit veri sibi signa parentis.
765
ambiguum Clymene precibus Phaethontis an ira
mota magis dicti sibi criminis utraque caelo
bracchia porrexit spectansque ad lumina solis
'per iubar hoc' inquit 'radiis insigne coruscis,
nate, tibi iuro, quod nos auditque videtque,
770
hoc te, quem spectas, hoc te, qui temperat orbem,
Sole satum; si ficta loquor, neget ipse videndum
se mihi, sitque oculis lux ista novissima nostris!
nec longus labor est patrios tibi nosse penates.
unde oritur, domus est terrae contermina nostrae:
775
si modo fert animus, gradere et scitabere ab ipso!'
emicat extemplo laetus post talia matris
dicta suae Phaethon et concipit aethera mente
Aethiopasque suos positosque sub ignibus Indos
sidereis transit patriosque adit inpiger ortus.
vwvwvwsv
>>
n quorum subiere locum fraudesque dolusque
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.
vela dabant ventis nec adhuc bene noverat illos
navita, quaeque prius steterant in montibus altis,
fluctibus ignotis insultavere carinae,
135
communemque prius ceu lumina solis et auras
cautus humum longo signavit limite mensor.
nec tantum segetes alimentaque debita dives
poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae,
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris,
140
effodiuntur opes, inritamenta malorum.
iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
prodierat, prodit bellum, quod pugnat utroque,
sanguineaque manu crepitantia concutit arma.
vivitur ex rapto: non hospes ab hospite tutus,
145
non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est;
inminet exitio vir coniugis, illa mariti,
lurida terribiles miscent aconita novercae,
filius ante diem patrios inquirit in annos:
victa iacet pietas, et virgo caede madentis
150
ultima caelestum terras Astraea reliquit.
4. Die Giganten (151-162)
Neve foret terris securior arduus aether,
adfectasse ferunt regnum caeleste gigantas
altaque congestos struxisse ad sidera montis.
tum pater omnipotens misso perfregit Olympum
155
fulmine et excussit subiecto Pelion Ossae.
obruta mole sua cum corpora dira iacerent,
perfusam multo natorum sanguine Terram
immaduisse ferunt calidumque animasse cruorem
et, ne nulla suae stirpis monimenta manerent,
160

in faciem vertisse hominum; sed et illa propago
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis
et violenta fuit: scires e sanguine natos.
5. Lycaon (163-252)
Einberufung der Götterversammlung (163-167)

Quae pater ut summa vidit Saturnius arce,
ingemit et facto nondum vulgata recenti
>>
>>663819257
Who is that????
>>
File: 1421136610164.jpg (336 KB, 1280x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421136610164.jpg
336 KB, 1280x1714
>>
>>663821723
Idfk :/
>>
File: 1421574094961.jpg (81 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421574094961.jpg
81 KB, 500x667
>>
>>663821723
bill bromley
>>
File: 1421575642233.jpg (83 KB, 533x843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421575642233.jpg
83 KB, 533x843
>>
File: 1422364273014.jpg (120 KB, 500x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422364273014.jpg
120 KB, 500x731
>>
>>663819404
Who is this?
>>
File: 1422365858069.jpg (68 KB, 500x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422365858069.jpg
68 KB, 500x682
>>
File: 1422899330237.jpg (95 KB, 500x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422899330237.jpg
95 KB, 500x630
>>
File: 1422899416348.jpg (296 KB, 1280x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422899416348.jpg
296 KB, 1280x846
>>
File: 1422899498475.jpg (101 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422899498475.jpg
101 KB, 1000x750
>>
File: 1422899548364.jpg (54 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422899548364.jpg
54 KB, 500x333
>>
File: F I G H T.png (68 KB, 1224x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
F I G H T.png
68 KB, 1224x1300
>>663818996
Glory to /b/
>>
Glory to /b/
>>
Glory to /b/!
>>
Gl0ry to /b/
>>
File: We_Shall_Win.png (90 KB, 1224x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
We_Shall_Win.png
90 KB, 1224x1300
Glory to /b/!
>>
Glory /b/e unto /b/
>>
glory to /b/
>>
Glory, to /b/.

GET ALL TRAP/LOLI/SHOTA/FUR OUT OF /B/
>>
File: 1446336129202s.jpg (3 KB, 125x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446336129202s.jpg
3 KB, 125x115
Glory to /b/
>>
Glory to /b/ ('''\ (*_*) /''')
>>
File: kitchen[1].jpg (10 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kitchen[1].jpg
10 KB, 300x250
>>663823378
IMAGES TO HIT IMAGE CAP FUCKING FOOLS
GLORY TO /B/
>>
>>663823378
Glory to /b/, /b/ro.
>>
>>663823378
Not doing a very good job on the furfag front there.
>>
File: cancer.jpg (7 KB, 245x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cancer.jpg
7 KB, 245x250
glory to /b/
>>
File: Im ready to fight.png (10 KB, 341x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Im ready to fight.png
10 KB, 341x430
GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !! GLORY TO /b/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>663823716
Quit being problematic and revolt.
>>
File: image.png (479 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
479 KB, 512x512
>>
Glory to /b/ ;)
>>
>>
File: hurrrdurrrrr.jpg (52 KB, 233x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hurrrdurrrrr.jpg
52 KB, 233x233
>>663823736
>>663823806
>>663823848
>>663823716
>>
>>663818996
fucking homo
>>
File: image.png (485 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
485 KB, 512x512
>>
File: image.jpg (29 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 480x480
>>
File: zpsktjcrst2.jpg (78 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zpsktjcrst2.jpg
78 KB, 960x720
>>
>>663824063
Oh are we? :)
>Can't figure out own sexuality
>"Eh, I'll just jack off to women with dicks and tell everyone I'm not gay.
>>
Does anyone know of any shemale porn kik groups?
>>
GLORY TO /B/

>Also, don't let our home-thread die
>>
File: Glorytob.jpg (62 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Glorytob.jpg
62 KB, 500x500
>>663824050
>It puts the lotion on its skin or else it gets the hose again.
>>
File: 1452801144191.gif (2 MB, 245x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452801144191.gif
2 MB, 245x201
women with dicks are disgusting also we should kill the gays
>>
ITT:
Lets jack off to guys dressed up as women, trying to be women, and call other people faggots

>Also
Glory to /b/ :)
>>
mfw people beat meat over this
>>
>>663818996
Wtf are you doing nigger? this shit belongs in
>>>/trash/ or >>>/igbt/ gtfo out of /b/ newfag
>>
>>663821723
My dad.
>>
File: image.jpg (27 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
27 KB, 480x480
>>663825731
>>
women with dicks are disgusting
>>
File: 1452474169455.gif (872 KB, 160x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474169455.gif
872 KB, 160x240
REMOVETRAPSremove trapsyou are worst faggot. you are the autistic idiot you are the cancerous smell. return to /lgbt/a. you may live in the zoo….ahahahaha ,furfags and lolifags we will never forgeve you. cetnik rascal pedophile and bestiality FUck but fuck asshole queers stink cum cancer..MLP genocide best day of my life. take a bath of dead queers..ahahahahahahSHOTA WEWILLGETYOU!! do not forget February 17th, 2012 .we /b/ made containment board, furfags return to your precious /trash/….hahahahaha idiot fags and pedophilic smell so bad..wow i can smell it.REMOVECANCER FROMTHEPREMISES. you will get caught. /b/+/pol/+[r9k]+/b/=kill cancer pedophile bestial FUck…you will die/ tupac alive in /b/, tupac making album of /b/ removing filth . fast rap tupac /b/. we are rich and have gold now hahahaha ha because of tupac… you are ppoor stink queers… you live in a hovel hahahaha, you live in a yurttupac alive numbr one #1 in /b/ ….fuck the traps ,..FUCKk ashol furfags no good i spit in the mouth eye . 2pac aliv and real strong wizard kill all the cancer farm porn with rap magic now we the /b/ rule .ape of the zoo moot fukc the great satan and lay egg this egg hatch and traps/loli/furfags wa;s born. stupid baby form the eggn give bak our clay we will crush u lik a skull of pig. /b/ greattst bordd
glory to /b/
>>
>>663818996
GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT
>>
File: right in the arse.jpg (41 KB, 405x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
right in the arse.jpg
41 KB, 405x720
>>663818996
>>
>>663829046
>>663828656
>>663827293
>>663826378

>GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT
>keeps bumping the thread
>>
>>663818996
so u like p3d0tards???
>>
File: trapcliff.jpg (223 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapcliff.jpg
223 KB, 600x600
>>663829510
someones gotta bump u p3d0tards to the front page to achieve laughing stock status on /b
Thread replies: 88
Thread images: 66
Thread DB ID: 426842[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.