[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Oke flikkers. Ik ga even een kwalitatief...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 141
Thread images: 52
File: nederland.jpg (103 KB, 3380x2375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.jpg
103 KB, 3380x2375
Oke flikkers. Ik ga even een kwalitatief goede nederdraadje openen omdat jullie dat niet kunnen.

Ik ga alleen maar nederslets posten. Na een goede basis stop ik. Bij elke andere nederslet dat jullie posten. POST IK ER TWEE. Niet 1 maar 2.

ALLEEN AMATEUR SHIT EN NIET VAN DIE FOTOSHOOTS.

oke , veel plezier maatjes
>>
File: sharon-comp.jpg (326 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sharon-comp.jpg
326 KB, 1600x1200
>>
>>663667906
>nederslets posten
Kanker lelijk
>>
File: Sarah-Veders.jpg (75 KB, 661x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sarah-Veders.jpg
75 KB, 661x570
>>
File: 1418743486021.jpg (110 KB, 1236x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418743486021.jpg
110 KB, 1236x592
>>
dat ik nou toevallig Achmed heet betekent niet dat ik geen echte Nederland ben hè jongens
>>
File: Ons Koreaantje (1).png (825 KB, 716x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ons Koreaantje (1).png
825 KB, 716x960
>>
>>
File: Ons Koreaantje (3).jpg (348 KB, 964x1649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ons Koreaantje (3).jpg
348 KB, 964x1649
>>
>>663668446
Zit je bij Achmea? Ik vind namelijk CZ beter
>>
File: renee050.png (1 MB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
renee050.png
1 MB, 1080x1920
>>
>blanke jongens snappen het echt niet
>>
>kleine dicks en zo voorzichtig

koek
>>
>>
Zijn er lurkers of moet ik stoppen
>>
>>663668981
Wauw ik ben zooooo jaloers dat wij blanke jonges die sexy meid nooit kunnen hebben
>>
We zijn er. Ga door!
>>
Oh dan stop ik maar
had veel folders :(
>>
i dont understand anything, just wanna say i love your women and much love from switzerland, awesome country
>>
>>663669599
>>663669636
Mee posten word gewaardeerd.
Zal wel even verder gaan dan
>>
File: 1420553148057.jpg (262 KB, 1280x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420553148057.jpg
262 KB, 1280x709
>>
>>663669816
Same to you, great country and nice babes
>>
File: 1427390647846-0.jpg (81 KB, 533x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427390647846-0.jpg
81 KB, 533x800
>>
>>663667906
KANKERAAAAAAAAAAAAAAAD!!!!
>>
File: 1427390647846-1.jpg (68 KB, 533x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427390647846-1.jpg
68 KB, 533x800
>>
>>663670076
Yes dank je johnny heb ik niet opgemerkt nu even terug naar je autisme hoek
>>
File: 1427390681448.jpg (79 KB, 533x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427390681448.jpg
79 KB, 533x800
>>
Wat OC tussendoor voor die 2 lurkers
>>
>>
kanker
>>
Erg jammer dat niemand mee post.
Had zo veel materiaal. Na deze chick nog een paar random pics daarna stop ik
>>
>>
>>
>>
File: 1418671130056.jpg (146 KB, 748x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671130056.jpg
146 KB, 748x559
>>
>>
Trips krijgt foto van gezicht
Quadruppels krijgt nummer
>>
heb je miss nog wat sletjes uit brabant? die fotos met fb erbij zijn goeie
>>
Ik durf jullie negers om één sexy meid te posten. Altijd fucking laagste low-tier shit
>>
>>663670696
Het enige wat ik heb is het materiaal wat elke keer weer terugkomt. Dit is allemaal nieuw dus ga zo door
>>
File: IMG_6223.jpg (326 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6223.jpg
326 KB, 1280x1280
>>663671134
Renee050

heb een hele folder van haar
>>
>>
>>663671153
OC wat ik net poste was goed man

en ik vind deze meid ook altijd zo mooi
>>
echt mooi meisje.
>>
Ik ben 7 en wat is dit
>>
>>
>>663671486
je snapt er geen fuck van
>>
>>663671418
Oke zij is wel mooi
>>
File: 1421752275225.jpg (26 KB, 221x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421752275225.jpg
26 KB, 221x221
Hey retards. What does it feel like to live in a shit, degenerate country? Basically a tryhard version of America.
>>
File: 1441549390217.jpg (185 KB, 1080x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441549390217.jpg
185 KB, 1080x946
>>
>>663671564
Ik ben 6 en ik ben bang van je
>>
>>663670333
nice trips
i translated you but as for that I don't even know what that means just as I see this flag on /b/ I literally hear handicapped autism boy yelling uncontrollably just that (obligatory caps lock)
>>
File: 1409937914371.jpg (34 KB, 451x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409937914371.jpg
34 KB, 451x800
Ik ga de volgende keer wel verder als er meer mensen mee doen
>>
File: Annika-Zomer.jpg (202 KB, 930x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Annika-Zomer.jpg
202 KB, 930x638
Laatste
>>
hoe maak je screenshot zonder dat het een alert geeft? ik maak nu wel eens screenshots, maar dan ziet ze het.. kut snapchat
>>
>>663671851
>Basically a tryhard version of America.
Feels good bro. All the benefits of murrican freedom, without the negatives of getting shot in school, supermarket, etc.
>>
File: Bqy43wtCMAAp9_E.jpg (57 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bqy43wtCMAAp9_E.jpg
57 KB, 576x1024
>>663672032
vooruit
doorstrijden
>>
>>663672020
Yea true enough
>>
>>663672032
Probleem is; Ik kan zoveel shit vinden op t web maar nooit nedersletjes! KANKER! MEERRRR!
>>
File: 1427452807122-1.jpg (56 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427452807122-1.jpg
56 KB, 600x900
>>663672435
>>663672521
Ik heb in paar van die share groepen gezeten waarin alleen maar nedersletjes werden gedeeld

En heb ook redelijk veel oc
>>
File: Nikki-Buitelaar.png (1 MB, 1160x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nikki-Buitelaar.png
1 MB, 1160x793
>>
>>663672710
Doe eens ff foldertje delen dan....
>>
File: image_8.jpg (20 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_8.jpg
20 KB, 255x255
>>663672918
sharing is caring
niemand deelt hier wat dus dan ga ik ook niet echt veel delen
>>
>>
Aan de ene kant wil ik door gaan aan de andere kant niet.
>>
>>663673187
waar kan ik zo'n share groep vinden?
Wetenschappelijke interesse uiteraard.
>>
>>663673900
Nou die van ons was gewoon via kik en je werd er ingelaten als je een een aantal oc's kan delen
>>
>>663674088
kan kik ook op de pc?
hoef geen gure shit op mijn telefoon
>>
Waar kun je aan goede foto's en filmpjes van nedersletjes komen??
>>
>>663674230
Dan moet je bluestacks app downloaden
kan je ook whatsappen op je laptop
>>
>>663674377
Holy shit, wie is dit dan?
>>
>>663674629
renee
>>
>>663673187
share dan kanker mongool
>>
>>663675131
Altijd benieuwd of je iemand tegen komt die je kent he. Niet uit geilheid ofzo, maar pure nieuwsgierigheid hoe iemand er naakt uitziet.
>>
>>663675156
Ik stop omdat jij zo gemeen doet

>>663675303
helaas nog nooit ghad
>>
>>663675303
ik ook. Alleen worden hier nooit wat uit het noorden gepost. Alleen maar A'dam sletjes. niks aan.
>>
>>663675469
Ja, BOEIEH
>>
>>663675569
precies dit
groningen barst toch van de wanhopige studentjes of word ik nou gek
>>
>>663675569
Ik heb nog een meid uit het noorden.
Via tinder leren kennen. Wou meteen langskomen om te neuken. Woon zelf in gelderland. Stuurde veel nudes
>>
>>663675733
kankerveel!
>>
>>663675733
dr was in de Vola recent een groep studentes die op vakantie naakt foto's van elkaar maakten, jaarclub ludica of zo, dacht ook uit t noorden
ff zoeken
>>
>>663675779
>>663675951
ik studeer zelf in groningen
heb ook zelf wel wat naaktfotos ed
maar zijn ook wel mensen die je kent en dan heb je nog net teveel respect om ze op het internet te gooien.
delen met vrienden ala
>>
>>663676132
ja van albertus magnus
dus kankergore wijfen
niet waard
>>
>>663676269
praat voor jezelf! Delennnnn!!!
>>
>>663676507
dit is googlebaar
>>
>>663676186
ja dat is anders, heb ik ook wel een paar van
maar ik heb geen respect voor tindersletjes
>>
File: 135-3574_IMG.jpg (495 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135-3574_IMG.jpg
495 KB, 1600x1200
>>663676269
nee andere, had deze nog nooit gezien
>>
File: 135-3573_IMG.jpg (459 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135-3573_IMG.jpg
459 KB, 1600x1200
>>663676932
>>
>>663676932
wel de lelijkste jaarclub die ik ooit heb gezien
>>
>>663676721
thanks! (lelijk?!)

http://www.mediabom.tv/galleries/gallery_groninge_studentenvereniging_op_vakantie
>>
>>663677247
cheerleader effect geldt niet bij nudes?
>>
>>663677247
fuckkkk, waar heb ik om gevraagd ;_;
>>
File: 138-3819_IMG.jpg (580 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138-3819_IMG.jpg
580 KB, 1600x1200
>>663677247
Zou deze toch wel doen...
>>
qvWeET
je WeET toch..
>>
>>663678302
+129313703
>>
>>663671288
post ze
>>
File: 1308258690689.jpg (175 KB, 922x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1308258690689.jpg
175 KB, 922x615
Van Nederlandse vrouwen word ik gay
>>
Jongens, even serieus nu.

Ons land gaat naar de kanker. KANKER.
Wie is er voor vluchtelingen en AZC's? Ik ben voor vluchtelingen, zit je in de shit en ben je niet veilig in eigen land? Prima kom van mijn part op mijn zolder slapen.

Maar waar mijn bloed van gaat koken zijn die kanker gelukszoekers die hier komen voor gratis geld en om Westerse vrouwen te verkrachten. Hoe lang moeten wij dat nog accepteren?

En dan heb ik het niet eens over de opstormende terreurdreigingen, denk maar aan het vuurwerk op de Erasmusbrug, Rotterdam. Scheelt niet veel of dat feestje was verkankerd geweest.

Hoe pakken we dit aan?
Benieuwd wat jullie denken
>>
>>663678870
dit
>>
>>663680024
Tijd om die kopkaas ff door te spoelen dan
>>
>>663680285
d'ruit met die kankerzooi
>>
>>663678658
wat is deze?
>>
>>663680285
Wat? het zijn allemaal geluks zoekers. Ga eerst maar naar een land wat dichter in de buurt. oh wacht, DIE WILLEN ZE OOK NIET.

Vies kanker zandvolk.

Maar ja er zitten ook aardige mensen tussen.
Beetje het verschil van "niggers" en "black people"
>>
>>663667906
>een goede draadje
Kebab detected
>>
>>663667906
>Goede draadje
>Nederslets
>elke nederslet dat
>punten en komma's verkeerd gebruikt

Alalfabete mongool gedetecteerd.
>>
>>
>>663681463
>verbetert een ander
>"alalfabeet"
Nigger
>>
Niemand iets uit omgeving Waterland?
>>
>>663681735
tiepvoud?
>>
>>663682087
L en N ligt toch wel ver uit elkaar me dunkt
>>
Meer tieten uit Groningen of Veendam? Mevrouw Frijtes ken ik wel. Graag meer bekenden.
>>
>>663682541
Eveline Z. uit Groningen is ook welkom
>>
Shit language!!!!! Vive la France!
>>
>>663681735
woordspeling op halalfabeet / allahfabeet?
>>
Tieten uit Almere?
>>
Heeft iemand 0492 sletjes?
>>
>>663671128
die pannekoektepels mag je houden
>>
0299?
>>
>>663683822
Heey nog een /b/tart uit almere
>>
>>663683822
Teo?
>>
>>663683295
Waarom dan niet zo geschreven?
>>
ik kijk altijd in deze draden om te hopen een slet te zien die ik ken
>>
jullie zijn echt kanker desprate man, like fix je eigen slet ofzo ipv van foto's schooien
>>
File: 300753_logo.jpg (16 KB, 219x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
300753_logo.jpg
16 KB, 219x250
>>
>>663684920
nee
>>
>>663684920
>like fix je eigen slet ofzo
ja man, ik >weesgewoonjezelf een vriendin, is toch hartstikke makkelijk.
kankernormaaltje.

>like
>fix
>>
>>663684376
Aaron?
>>
>>663671716
Meer?
>>
>>663684261
purra
>>
File: 1452758932055.png (308 KB, 421x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452758932055.png
308 KB, 421x616
>>663685185

Kanker autist.
>>
>>663670158
Iemand een idee wie dit is? komt bekend voor
>>
>>663669240
Wat is deze meid haar voornaam?
>>
>>663669465
Ga door. Ze lijkt op iemand die ik ken..
>>
>>663672334
koekek
>>
>>663687521
>>663687421
>>663686679
>>663685478
>>663685937
>>663684240
>>663678870

Ik ga niet door omdat

>>663675156

die kanker mongool gemeen doet
>>
>>663688454
kankergevoelig kankerventje

post alles nu! GAUWWWWWW!!!
>>
>>663688454
Aww cmon negeer de cunts en wees lief <3
>>
kanker
>>
013 tietjes??
>>
>>663688454
kanker
>>
>>663685937
>>663684261
ayy purra boyz. naaktfototjes?
Thread replies: 141
Thread images: 52
Thread DB ID: 422093[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.