[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Nowy piątkowy Polski fred.
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 138
Thread images: 71
File: 1306198442035.png (10 KB, 417x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1306198442035.png
10 KB, 417x500
Nowy piątkowy Polski fred.

Zapraszam und pozdrawiam.
>>
Pierwszy dla futanari nie robi z ciebie geja
>>
ruchać mi się chce :(
>>
>>663501922
Dlaczego Duda i Kaczyński rozpierdalają kraj?
>>
>>663502169
Bo niemcy są zajęci?
>>
>>663502169
Bo 500 złotych
>>
File: 1443816989828.jpg (1 MB, 1450x1390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443816989828.jpg
1 MB, 1450x1390
Oficjalny czat
https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo

pozdrawiam, OP
>>
>>663502169
Bo to PiS
>>
>>663501939

>1939
>polish thread
>mfw
>>
File: hitler_1881083c.jpg (67 KB, 640x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitler_1881083c.jpg
67 KB, 640x399
>>663502389
>>
>>
File: 1443795086973.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795086973.jpg
18 KB, 480x360
dumpuję kucających słowianów bo fajnie jest wtedy
>>
>>663502169
bo fajnie jest wtedy
>>
>>663502169
Bo zjebany naród ich wybrał?
>>
File: 1376500938096.png (42 KB, 844x1157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376500938096.png
42 KB, 844x1157
>>663502479
>>663502476
ten rojoumysł xD
>>
>>663502169
SMOLEŃSK KURRRRWAAAA
>>
>>663502476
>>663502479
Sejmfag
>>
>>663502322
Of course , why a foreigner wants to live there when the locals want to get all out.
>>
File: 1419811339636-2.png (384 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419811339636-2.png
384 KB, 800x1000
>>663502476
>>663502479
H I V E M I N D
I
V
E
M
I
N
D
>>
>>663502545
TUSK I PUTIN KURWAAAAA
>>
>>663502657
It's soo good without muslims.
>>
>>663502169
bo Doda nie nagrala od paru lat zadnej nowe plyty a Kaczynski nei zyje
>>
File: 1440163653962.jpg (201 KB, 600x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440163653962.jpg
201 KB, 600x871
>>
Co to znaczy dubs?
>>
>>663503050
Że lubisz gówno na ryju
>>
>>663503050
Twoja stara
>>
>>663503050
Oby to troll był...
>>
>>663503050
sprawdź je
>>
>>663502972
>jebzdzidy
>>
>>663503263
Od dłuższego czasu to już raczej jebzpizdy
>>
File: 1443795313608.jpg (62 KB, 604x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795313608.jpg
62 KB, 604x402
>>
>>663502784
Go to Brazil in that case.

>>663502710
Kill yourself, you fucking faggot furry.
>>
Przynajmniej nie ma banana
>>
File: 56498.jpg (24 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
56498.jpg
24 KB, 350x350
>>663503438
i co kurwa rusków wrzucasz? ciągniesz rosyjskiego pędzla?
>>
>>663502169
Nie jestm kurwa za pisem, głosowałem prawilnie na Krula, ale kurwa wole PiS od Kopaczowej jako premiera i skurwiałej partii Tuska. Jakos nie wierze żeby mogło być gorzej od Platformy ProNiemieckiej.

Niemniej wolał bym rządy prawicy i wolny rynek :c ale Anonek debil może tylko marzyć.
>>
File: 1443795408801.jpg (59 KB, 500x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795408801.jpg
59 KB, 500x315
ej opy co to znaczy kek?
>>
>>663503685
Ponownie: Twoja stara
>>
>>663503685
zozzle
>>
>>663503465
nice alliteration
>>
>>663503465
easy there m8
>>
>>663503790
wklej ryj papierza a będe fapał jak pojebany
>>
>>663503659
Idź się zajeb. Ulżyj światu.
>>
File: image.jpg (71 KB, 423x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 423x571
Z tej strony twóraca poprzedniego freda, pozdrwiam
>>
>>663502545
dawajcie jakies memy co?
>>
File: 1443795505316.jpg (38 KB, 650x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795505316.jpg
38 KB, 650x365
>>
polaczko fred bo karaluszek zajebany kapciem co stuleje?
>>
File: 05.jpg (332 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
05.jpg
332 KB, 913x1402
>>663504074
Sam Kurwa jestes memem
Ktos chetny na komiks?
>>
File: 1452383631378.png (2 MB, 2000x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452383631378.png
2 MB, 2000x2400
>>663503876
użyj wyobraźni
>>
>>
>>663504195
wjebaj z komiksami
>>
File: image.jpg (38 KB, 540x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 540x484
Ma ktoś wiecej takich obrazków?
>>
>>663504204
nie mam, jestem z Polski. Kraju w którym ludzie popełniają cały czas te same błędy.
>>
>>663504393
tak
>>
File: 1443795651436.jpg (13 KB, 183x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795651436.jpg
13 KB, 183x275
>>
File: 06.jpg (295 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
06.jpg
295 KB, 913x1402
>>663504371
Ok
>>
File: 1447688678866.jpg (34 KB, 493x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447688678866.jpg
34 KB, 493x616
>>663504393
>>
>>663504393
Anon pedał detected. Szkoda że janusz papus drugorzędny nieżyje bo by cie zjebał w dupe za młodu i naprostował twoje pedalstwo swoim swiętym berłem
>>
Pasli nahuj, poles
>>
File: 07.jpg (320 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
07.jpg
320 KB, 913x1402
7/68
>>
File: 08.jpg (292 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
08.jpg
292 KB, 913x1402
8/68
>>
File: 09.jpg (313 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
09.jpg
313 KB, 913x1402
9/68
>>
>>663504585
Posla nahuj twoja stara
>>
File: 1419924733733-2.png (1 MB, 923x1177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419924733733-2.png
1 MB, 923x1177
>>663504397
czas spierdalać z kraju i przestać fapać do zbrodniarza wojennego
>>
File: 10.jpg (319 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
319 KB, 913x1402
10/68
>>
File: 11.jpg (263 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
263 KB, 913x1402
11/68
>>
File: 12.jpg (369 KB, 913x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
369 KB, 913x1402
12/68
>>
>>663504636
Daj link do całego
>>
File: 1443796959538.jpg (976 KB, 1000x1030) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443796959538.jpg
976 KB, 1000x1030
>>
>>663504974
Linka nie mam, ale tytuł jest Under my Thumb [by fixxer]
>>
File: peja.jpg (62 KB, 454x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peja.jpg
62 KB, 454x600
W polsce jak w chlewoe obsranym gównem
>>
File: 1_741_u18chan1.jpg (143 KB, 698x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_741_u18chan1.jpg
143 KB, 698x960
ma ktoś całe albo strony 16 i wzwyż?
>>
chcielibyście mieć chłopaka?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_jivtCZpU5U

JEBANE POLACZKI
>>
>>663505277
chciałbym mieć duble
>>
>>663505416
keked
>>
>>663505108
Dzięki!
>>
File: 1444139446533.jpg (167 KB, 1100x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444139446533.jpg
167 KB, 1100x688
>>663505277
anthro tak homo sapiens nie
>>
>>
Ssalibyscie siusiaka jeżeli byłby damski?
>>
File: image.jpg (363 KB, 1280x1803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
363 KB, 1280x1803
>>663505416
Topkeked
>>
>>663505818
damski albo nie damski... też ujdzie
>>
>>663505874
topzozzled
>>
File: 2yOcxQ6.jpg (272 KB, 997x1002) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2yOcxQ6.jpg
272 KB, 997x1002
>>
>>663502169
Co ci się pojebało chyba, oni są 100 razy lepsi niż PO czy inne scierwo
>>
File: 1452550131283.jpg (45 KB, 524x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452550131283.jpg
45 KB, 524x480
>>663501922
www.wiocha.pl
Poland pls, stop pretending your white/straight/nazi
>>
to jest /b/ ale kurwa kontrolujcie się w polskiej nitce
eh
>>
File: 1452648766775-2.png (2 MB, 1280x1149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452648766775-2.png
2 MB, 1280x1149
>
>>
Liskowi heretycy
Szanujcie Papieża
>>
dlaczego wszystkie polaczki na zagranicznych sa pierdolonymi zwierzetami obsranymi gownem? eh, gdybyscie tylko nie wychodzili ze swojego getta.
prosze o powazne odpowiedzi
>>
Polska patologia jak zawsze.
>>
>>
>>663506475
Bieda a muszą zaspokajać swoje potrzeby jak fap czy rozrywka
>>
>>663506475
wykurwiaj z powrotem na swoje vi xDD
>>
>>
>>663506755
pudlo robaku
>>
>>
File: image.jpg (103 KB, 540x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
103 KB, 540x686
Mój penis szaleje na widok takich obrazków, dawac moar
>>
dlaczego te zjeby jeszcze bumpują poprzednią nić? xD
>>
>>663506398
walę papieża. i co mi zrobisz?
>>
>>663506151
nie spolszajcie slow kluczy z /b/ polskie kuuhhhwyyyyyyyyy
>>
>>
File: 1449693140207.jpg (118 KB, 651x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449693140207.jpg
118 KB, 651x945
>>663507170
>>
>>663503659
Bo nie jest. PO przez 8 lat miało w rękach wszystkie 4 elementy władzy prezydent, parlament, sądu i media. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego tylko zmiana u steru.
>>
File: 1450563067297.jpg (309 KB, 1185x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450563067297.jpg
309 KB, 1185x1280
>>
File: image.jpg (72 KB, 540x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 540x469
>>663507170
>>
File: 1450563100277.jpg (141 KB, 1280x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450563100277.jpg
141 KB, 1280x1136
>>
File: 1450563254119.png (506 KB, 779x1021) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450563254119.png
506 KB, 779x1021
>>
File: 15-12-20.jpg (320 KB, 637x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15-12-20.jpg
320 KB, 637x1000
>>
>>663509799
mozesz miec duble ale dalej jestes zjebany
>>
>>
File: 1443420121961.png (620 KB, 900x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443420121961.png
620 KB, 900x700
>>663509799
tyle soli
>>
File: 1450785413874.jpg (178 KB, 1015x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450785413874.jpg
178 KB, 1015x1280
>>
File: 1450834101305.jpg (88 KB, 720x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450834101305.jpg
88 KB, 720x900
>>
File: 1450834126097.jpg (82 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450834126097.jpg
82 KB, 800x1000
>>
>>
>>
File: 1451060451127.jpg (802 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451060451127.jpg
802 KB, 1280x853
>>
>>663506372
ten obrazek dał mi feelsy. Kurwa, dobrze że nie chce mieć dzieci.
>>
File: 1439332570277.jpg (122 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439332570277.jpg
122 KB, 1280x960
co wy nie lubicie damskiego penisa? jacyś hetero jesteście czy co?
>>
>>663513332
>blokujesz dziecku *4chan.org
>???
>masz normalne dziecko
>>
>>663513653
prosze cie Anon, przecież ja jestem tak spierdolony, że tylko prawidłowe jest, że mój dzieciak również bedzie spierdoliną mieszkającą w piwnicy

(P.S faktycznie moje mieszkanie jest w piwnicy handlujcie z tym)
>>
File: 1439351441223.gif (4 MB, 484x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439351441223.gif
4 MB, 484x419
>>
File: 1445075883883.jpg (367 KB, 1025x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445075883883.jpg
367 KB, 1025x1280
>>
>>663513833
Nie można tracić nadzieji, jakiekolwiek będziesz miał dziecko i tak będzie Cię kochać i Ty je
>>
>>
dzięki, już myslałem, że nigdzie nie znajdę tak popierdolonych ludzi jak ja
>>
>>663514221
oj będe kochał. W dupe, jak papierz, a potem pewnie usmarze w mikrofalówce i wrzuce na czana z czasoznaczkiem. Nie chce gówniaków xD smierdzą, głosne są. Wole BMW Z4, BMW nie krzyczy, BMW rozumie.
>>
>>
>>663504972
Dawaj dalej
>>
File: 1450701071583.jpg (182 KB, 815x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450701071583.jpg
182 KB, 815x1080
>>
dajcie jakies [spoiler][/spoiler] dobre porno
>>
File: usuń.jpg (516 KB, 1280x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
usuń.jpg
516 KB, 1280x990
>>663516119
łap aeromorph
>>
>>663516119
fapaj do swojego kaczora, czy innego tuska.
>>
>>663513653
I wtedy będzie jebanym rakiem z reddita
>>
>>663514718

Serio, BMW? Kekłem.
>>
>>663516459
Dawaj moar, masz może coś z airbusem ew. Mig-21?
>>
File: usuń.jpg (84 KB, 650x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
usuń.jpg
84 KB, 650x575
>>663516119
wincyj
Thread replies: 138
Thread images: 71
Thread DB ID: 415195[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.