[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
broeders, de tijd is aangebroken voor een...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 120
Thread images: 31
File: Netherlands-flag.gif (2 KB, 360x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Netherlands-flag.gif
2 KB, 360x240
broeders, de tijd is aangebroken voor een nieuwe nederdraad.

Ik wil van mijn kankerbaantje in de kankerhoreca af. iemand suggesties voor baantjes naast het studeren?
>>
>>573900196

Horeca werk is aan te raden
>>
>>573900196

why are you posting a picture of toothpaste bro
>>
Goede avond heren.
>>
schrijf je in bij tempoteam en ga werken in een fabriek. Verdient drie keer zo goed als horeca maar is idd wel hersenloos werk. Ik ga werken om veel geld te verdienen, niet om het leuk te hebben.
>>
>>573900196
voltijds piemel zuigen lijkt me geschikt voor je
>>
>>573900196
Coke pushen
>>
Oude mannetjes pijpen achter het station. Bevalt me voor alsnog prima. Ik vind het fijn om mensen blij te maken dus dat is een leuke bijkomstigheid. Vergeet echter niet af en toe op herpes te testen.
>>
Bumpen voor DOOD AAN ALLE MOSLIMS
>>
Val eens ff allemaal dood, kankerhonden.
>>
Als je een enigszins nuttige studie zou doen dan kon je alvast werk in dat vlak vinden.

Helaas studeer je vast iets belachelijks.
>>
>>573900804
Because here in the netherlands, we like clean teeth
>>
>>573900804
kek
>>
>>573904489
>DOOD AAN ALLE MOSLIMS
eens /draad
>>
>>573904489
>>573904874
mee eens, fuck moslims, kankerhonden
>>
>>573904954
idem
>>
>>573904775
Engels, inderdaad
>>
>>573904954
Ik ben zwart, maar geen moslim, moet ik opkankeren?
>>
File: tfw.jpg (69 KB, 668x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw.jpg
69 KB, 668x385
>2014
>stinkende marokkanen overal
>zwarte piet is weg
>jihad overal in nederland
>wat doen
>>
zo'n kankerhoer op snap heeft me verwijderd uit het niets
>>
how many non-whites are living in the Netherlands?
>>
>>573905484
Nigga please
>>
>>573905247

Jezus man.

Kan je misschien les geven aan bejaarden ofzo?
>>
>>573905524
Not sure about that anyway the number of non dutch is 21.4% from who 12% from non western countries
>>
>>573905873
12% of the total population ofc,
Does reflect the number of non-whites though because of someone is born in the netherlands its statisticly not an immigrant ofc.
>>
ach daar gaan we weer
>>
>>573905519
Komt waarschijnlijk door je houding tegenover vrouwen, en als dat het niet is, waarschijnlijk je taalgebruik.

Hoe bevalt de brugklas?
>>
>>573905524

1 in 10.

...

...
>>
>>573906016
do you often see them ?
>>
>>573906145
ahaha neeee vage engelse.
Mbo bevalt goed man hoe is het bij jou?
>>
>>573906257

I live in a major city. They outnumber the Dutch population.
>>
>>573900196
hee kankerlijer ik zoek werk!
076 checking in
>>
>>573900196
Ligt geheel aan je studie dus knul verlicht ons. Wat studeer je?
>>
>>573906257
Depends, they often live in the big cities such as amsterdam etc, most villages are majorly white.

My neighbourhood for example is 38% immigrants. Which is in a 150k city. But then again im living in a pretty old part of the city.
>>
>>573906369
Solliciteer bij schuitema of mediamarkt ofzo. Altijd werk te vinden.
>>
>>573906695
niet als je zwart bent
>>
File: 1410770260104.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410770260104.gif
1 MB, 320x240
>>573900568

Haha lul
>>
Koning Willem van de kaaskoppen en zandnegers, heer van de 12 provincien en beschermer van het rijk meld zich.
>>
>>573906812

...die hebben geen baan nodig, die jatten gewoon om de uitkering aan te vullen.
>>
File: koning-willem.jpg (42 KB, 858x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koning-willem.jpg
42 KB, 858x440
>>
File: king-2.jpg (66 KB, 522x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
king-2.jpg
66 KB, 522x596
>>
File: Alex Breivik.jpg (44 KB, 573x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alex Breivik.jpg
44 KB, 573x741
Vraag het aan je oude joden en familie, niet aan ons. Baantjes krijg je met nepotisme.
>>
>>573906369
076 AANWEZIG
>>
File: eb234efa1e.jpg (200 KB, 526x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eb234efa1e.jpg
200 KB, 526x452
>>
File: Vlamzegel.png (125 KB, 373x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vlamzegel.png
125 KB, 373x373
>>573906393
Ben jij het Vlam?
>>
033 reporting
>>
Hallo geliefde mede Nederlanders.
Mijn naam is Peter, en ik heb kanker.
Ik vind het echter niet leuk en onbeschoft als jullie met kanker schelden.

Groetjes - Peter.
>>
File: willem-alexander.jpg (46 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
willem-alexander.jpg
46 KB, 1024x576
Kniel vieze boeren
>>
wat een autistenthread
>>
File: screenshot_167.png (198 KB, 523x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screenshot_167.png
198 KB, 523x288
>>573907450
>>
>>573907323

Beste Peter,

Kanker op jij lichtgeraakte proleet.

Met vriendelijke groet,
Kanker van de Kanker
>>
Wij nemen jullie land over inshallah


TAKBIR
>>
0316/WUR rapporteert, iemand op campus smoken/chillen?
>>
>>573906393
Ik studeer Engels vrind
>>
>>573907678
Hallo, met Peter.

Zoals ik al heb gezegd, ik vind het beledigend als jullie met kanker schelden. Als jij zo doorgaat, zal ik de politie inlichten.

Groetjes, Peter.
>>
jullie zijn echt kankersukkels.
>>
File: 1386152742428.jpg (28 KB, 491x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386152742428.jpg
28 KB, 491x404
>>573907678
>>
>>573907865
>>
>>573906812
>zwart
>een baan
>>
>>573907960

7/10

Het is zo doorzichtig dat het leuk word.
>>
inb4 Alberto Stegeman infiltreert b
>>
>>573907323
Het enige zaad waar je mee spuit is uitzaaiingen
Groetjes, kanker
>>
>>573908234
>inb4 ik ben alberto stegeman
>>
>>573907203
Vlam? VLAM?!

>>573907936
Zo das kut! Veel plezier met werkeloos zijn na je studie. MBO, HBO of WO?
>>
w.. wat heb je aan
>>
>>573905484
nah

>>573905516
goede vraag
>>
>>573907960

Hallo Peter,

Bedankt voor je reactie. Tóch ben ik het niet eens met je gekanker. Zoals ook ik al heb gezegd, kanker op.

Groeten,
Kanker van de Kanker
>>
File: Tofik+Dibi+578.jpg (21 KB, 578x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tofik+Dibi+578.jpg
21 KB, 578x384
wij neme deze land over zemma, inshallah takbir allahu akbar, ik zweer

https://www.youtube.com/watch?v=xyE-N9Ohgsw

jullie kuffar gaan dood wollah
>>
waar blijven de naaktfoto sletten
>>
053 checking in. Herfstvakantie, kankergezellig.
>>
075 reporting in, wie wil een jointje komen roken en biertje drinken?
>>
File: 1406136774856.png (1 MB, 1019x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406136774856.png
1 MB, 1019x779
Wat gaan we dan doen tegen al die kankerjihad in NL?
>>
>>573909064
hier autist
>>
>>573909231
kermissessie
>>
File: 1410731558464.jpg (86 KB, 718x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410731558464.jpg
86 KB, 718x960
>>573909064
naaktfotos??
>>
>>573906369
KANKER LIJER 075 AANWEZIG
>>
File: 1409047389156.jpg (158 KB, 499x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409047389156.jpg
158 KB, 499x712
>>573910036
GEIL
>>
>>573910075
075? kankerlul
>>
>>573910317
kanker homo
>>
>>573910410
waar in 075 zit je dan met je lul?
>>
>>573909807
Heaven hoe wordt je Heaven?
>>
>>573910992
JAJAJAJ word*
>>
>>573910508
Zaandam homo, jij?
>>
Allemaal opkankeren stelletje autisten ga iets nuttigs doen met je kanker leven jezus
>>
>>573911171
bij options sage typen, oh een geen autist zijn <3
>>
>>573911295
zaandijk masterrace
>>
Net voor de eerste keer wiet gerookt, maar voel helemaal niks.
Mischien was het gewoon slappe wiet en heb ik te weinig genomen.

Hopelijk als ik het in een cake stop heeft het wel een effect.
>>
poep sex meisje aub
>>
File: 2121912152.jpg (41 KB, 362x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2121912152.jpg
41 KB, 362x750
>>573911456
Zaandijk jwz, reporting in.
Saensletjes?
>>
File: 1395868570704.gif (2 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395868570704.gif
2 MB, 200x150
>>573911485
Freet maar eens lekker een plakje cake. Is leuk. Vooral aan te raden met je favoriete (elektronische) muziek en/of een verschrikkelijk slechte Arnold Schwarzenegger film. En dat allemaal uiteraard met je vrienden.
>>
File: MT0Zo4j.jpg (239 KB, 1059x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MT0Zo4j.jpg
239 KB, 1059x857
>>573912060
deze zit bij mij op school..
>>
Gaan er vanavond nog mensen smoken in 010?
>>
>>573905484
ben je blank van binnen?
>>
>>573912276
Doet heel 010 dat niet dan?
>>
>>573911485
Bedankt dat je dat met me hebt gedeelt.
>>
>>573908861
bait
>>
>>573912225
GODVER DE KANKER ZIT JE OP REGIO WELKE OPLEIDING FLIKKER

ICT MASTERRACE REPORTING IN
>>
>>573912351
Zal best, ken er alleen niemand. Ben er toevallig nu
>>
File: 1407631023552.jpg (67 KB, 495x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407631023552.jpg
67 KB, 495x750
>>573900196
soliciteer als voorbewerker bij GSN

[email protected]

i'l buy that for a dollar.

>>573904954

waarom zo gemeen boy? ik heb toch niks gedaan.
>>
>>573912669
ICT MASTERRACE.
jij bent toch zeker niet de gekke chinees met die macbook.
>>
File: brains.jpg (49 KB, 720x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brains.jpg
49 KB, 720x455
>>573912872
Sommige mensen snappen niet dat islam =/= radicale islam.
>>
>>573912225
Die zie ik wekelijks op straat, +1
>>
Iemand nog Nedersletjes gevonden bij Snappening? Zitten sowieso Nederlandse snapchats tussen.
>>
File: image.jpg (250 KB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
250 KB, 1500x1125
>>573912669
>>573912947
>ICT masterrace
>mijn gezicht wanneer
>>
>>573912947
Nee, ik ben niet de gekke chinees met die macbook. Welk jaar zit je?
>>
>>573913560
1e jaar.
>>
File: talgebruik.jpg (9 KB, 252x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
talgebruik.jpg
9 KB, 252x200
>>573904775
DIT.
Waarom studeert iedereen kanker?
>Literatuur / Kunst / Cultuur.
Dan lekker janken dat je geen werk kan vinden.
>Implying dat er geen werk is als fultime boeken lezer, kanker hippie of allochtonen knuffelaar.

Serieus en dan links stemmen.
>WANT IK VIND DAT IK EEN TWEEDE STUDIE VERDIEN OP IEDEREENS KOSTEN.
Wat zou je doen dan?
>FOTOGRAFIE.
KANKER SIMPELE MOTHERFUCKERS.
>>
>>573913625
Ha, ik zit in tweede jaar dus nu stage...

1 tip voor volgend jaar begin kanker vroeg met zoeken anders heb je echt een kankerplek
>>
>>573912947
ik ben toevallig die gekke chinees met die macbook, wat wil je van me?
>>
>>573905484
Opkankeren ik wil geen ebola of aids.
Er komt nooit wat goeds uit africa
>>
File: 1411630953927.webm (2 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411630953927.webm
2 MB, 640x480
>>573911485
ik voelde in het begin ook niks, pas na meerdere keren roken.
toen ik eindelijk wat begon te voelen was het kanker leuk.
maar mdma is zoiezo leuker, krijg donderdag 2 gr. maar ga waarschijnlijk nog wachten tot na me tentames
>>
>>573913770
>inb4 we hadden het laats nog over ginny in de kantine
>mfw
>>573913721
thanks
>>
Wie kent haar?
>>
>>573913770
mike?
>>
>>573913963
Oke, ik ga me haar hoofd inprenten en dan als ik haar een keer zie ofzo ga ik zeggen dat die gekke chinees met die macbook nudes van d'r heeft
>>
>>573900196
>alleen maar randstadflikkers en belgen
Niemand uit het noorden?
>>
>>573913963
oke kanker, ik ga slapen. Als het je iets zegt, lang ginger haar.
>>
>>573914309
tim.
we hebben 1x met elkaar gepraat. zoals ik zij,we zaten in de kantine en jij had het toevallig over die naaktfotos van die ginny. ik zal je wel aanschieten naa de vakantie.
>>
File: heerhugowaard6545.jpg (74 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heerhugowaard6545.jpg
74 KB, 640x480
>>573914583

west friesland?
>>
>>573911485
Dit is zo'n bullshit mythe. Flikkers die er de eerste keer 'niets van voelen' inhaleren gewoon niet omdat ze
a) Te pussy zijn
b) Te achterlijk zijn om te snappen hoe je inhaleert
Thread replies: 120
Thread images: 31
Thread DB ID: 16881[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.