[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
ITT we post swedish girls
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 235
Thread images: 127
ITT we post swedish girls
>>
>>573032952
You first.
(I know she's not Swedish because her skin isn't obsidian)
>>
>>573033146
yes she is
>>
File: 1410169767569.jpg (36 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410169767569.jpg
36 KB, 640x640
Norrköping här!
(kranar inte innan någon frågar)
>>
File: 1408984760169.jpg (296 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408984760169.jpg
296 KB, 1000x750
Möjligtvis Norsk men skitsamma
>>
File: 1411507482510.jpg (32 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411507482510.jpg
32 KB, 640x480
Någon snubbe postade denna för ett tag sedan
>>
File: image.jpg (153 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
153 KB, 640x1136
Nån som har från Stockholm?
>>
File: 1408991262961.jpg (15 KB, 509x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408991262961.jpg
15 KB, 509x286
bumpar
>>
>>573032952
Jkpg
>>
>>573033554
nom nom
>>
har inga svenska tjejer på bild
>>
>>573034098
OP är från Tumba
>>
File: Swedish girl.jpg (85 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish girl.jpg
85 KB, 640x427
>>573032952
>>
Halland
>>
File: image.jpg (181 KB, 745x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
181 KB, 745x743
>>
File: 1 (5).jpg (39 KB, 431x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 (5).jpg
39 KB, 431x433
Halmstad
>>
File: 1405857852024.png (534 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405857852024.png
534 KB, 640x960
>>573034098
Bor ca 1m människor i Stklm, varför spelar det någon roll? I hopp om att du känner någon?
Om någon har bilder tar jag för givet att dom postar också.
>>
>>573034615
sweet
more thong, please
>>
File: image.jpg (166 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
166 KB, 640x1136
>>573034697
Nån info på henne?
>>
File: 1.jpg (93 KB, 448x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
93 KB, 448x441
>>
>>573034697
More of her?
>>
>>573034843
ass?
>>
>>573034843
Ronja Abrahamsson
Gammal bild, lägger upp 2 till jag har på henne inom kort
>>
File: image.jpg (94 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
94 KB, 720x960
>>573034834
Nä du har rätt, spelar egentligen ingen roll. Kul med lokala tjejer bara.
Här är en milf från Göteborg iaf
>>
>>573034834
There's also 10m people living in Sweden so why are you writing in Meglish? makes u think
>>
File: image.jpg (196 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
196 KB, 640x1136
>>573035048
Dont got a pic of her ass sadly, but here's more
>>
http://exbunny.com/porn/watch/91714-double-shot-of-euro-fucking-guy-bangs-huge-tits-other-guy-screws-maid.htm
>>
>>573035254
*English
wow that was a bad fuck up
>>
File: 1 (7).jpg (38 KB, 373x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 (7).jpg
38 KB, 373x480
>>
post some real swedish girls
>>
File: 1407413501816.jpg (113 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407413501816.jpg
113 KB, 600x600
>>573035254
Whät the fan are you ön about broder
>>
File: deadmudshark.jpg (16 KB, 400x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
deadmudshark.jpg
16 KB, 400x301
>>573035482
>>
File: 1 (6).jpg (51 KB, 505x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 (6).jpg
51 KB, 505x480
Allt jag har på henne, hon har dock fått enormt antal många kukar i sig
>>
>>573035613
Vad fan hände med thumbnailen?
>>
>>573035613
wtf?
>>
File: image.jpg (158 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
158 KB, 640x1136
>>
>>573035752
Ingen aning, 4chan som trollar mig
>>
>>573034834
bor lite över 2 miljoner personer i stockholm men nästan rätt, heh
>>
File: image.jpg (173 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
173 KB, 640x1136
>>573035825
>>
File: image.jpg (119 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
119 KB, 1136x640
did someone say swedish girls?
>>
File: sweden.png (3 MB, 1461x979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden.png
3 MB, 1461x979
>>573035610
enjoy your diversity
>>
>>573035942
Jeez, vilken kåt jävla brud.
>>
File: image.jpg (138 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
138 KB, 720x960
Milf i Stockholm
>>
Swedish Girls = Nigger Thread?
>>
>>573033146
If she is Swedish, why would she be black? FucKing autist.
>>
>>573036231
Helvete...
>>
Learning Swedish. What part of Sweden should I visit next weekend?
>>
>>573036376
Södermalm.
>>
File: xFwKM90.jpg (73 KB, 676x826) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xFwKM90.jpg
73 KB, 676x826
>>573036290
nowadays sweden = somalia
>>
File: image.jpg (143 KB, 960x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
143 KB, 960x940
>>573036292
Helvete indeed
>>
File: #37584557tkV.jpg (85 KB, 767x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
#37584557tkV.jpg
85 KB, 767x1024
>>
File: 1409910860235.jpg (229 KB, 1620x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409910860235.jpg
229 KB, 1620x1080
Posta mer snapchat-bilder om ni har för guds skull!
>>
Girl from Helsingborg
>>
Ingen aning vilka sa är tyvär, hade gärna velat veta
>>
File: 1409158881404.jpg (52 KB, 480x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409158881404.jpg
52 KB, 480x800
>>573036938
Hur fan dök den där bilden upp? 4chan har seriösa problem ikväll.
>>
File: image.jpg (94 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
94 KB, 640x960
>>573036938
>>
File: 1408906631352.jpg (59 KB, 723x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408906631352.jpg
59 KB, 723x960
>>573037130
jag vill se allt hon har att erbjuda
>>
File: #37585914cPt.jpg (88 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
#37585914cPt.jpg
88 KB, 768x768
>>
This thread makes me sad. All of these whores will most likely end up with a sand nigger.
>>
>>573034248
är det det jag tror det är
>>
File: IMG_5792.png (846 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5792.png
846 KB, 640x960
>>573037295
>>
<
>>
File: anna.png (697 KB, 408x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anna.png
697 KB, 408x610
>>
Snapchat-flash
>>
File: #37586093vdc.jpg (108 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
#37586093vdc.jpg
108 KB, 600x800
>>
File: IMG_2602.jpg (95 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2602.jpg
95 KB, 640x960
>>
>>573037649
Ja tack! Fortsätt!
>>573037845
Filmar hennes kompis?
>>573037980
Baserad, har du skaffat dessa på egen hand?
>>
File: IMG_1563.jpg (170 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1563.jpg
170 KB, 720x960
Skånetös
>>
Halmstad eller Falkenberg här! Rrot halmstad
>>
soon to be a muslim country

ALLLAH akabar !

alla is the only way
death to america
death to fat people
>>
File: IMG_5805.png (863 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5805.png
863 KB, 640x960
>>573038087
Yes, hennes kompis filmade.
Och japp, allt jag slänger upp är OC.
>>
>>573038163
>>
>>573038273
>>
>>573038375
>>
Gbg
>>
>>573037763
Är det här Beatrice?
>>
>>573038479
>>
File: 2666.jpg (83 KB, 453x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2666.jpg
83 KB, 453x800
<
>>
>>573038479
>>573038602
Fan vilken go rumpa
>>
>>573038602
>>
File: IMG_1899.jpg (88 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1899.jpg
88 KB, 640x960
>>
>>573034118

HOLY FUCK, that chick is fucking gorgeous. 10/10 face. Nice tits on the other one as well. God damn scandinavian genes. I mean lithuanian chicks are considered hot (I'm lithuanian) but scandinavians are on a whole new level.
>>
>>573037815
Henne gick man i högstadiet med, sjukt blyg brud.
>>
File: rumpa.jpg (116 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rumpa.jpg
116 KB, 1024x768
>>
En till milf
>>
File: 1405979046151.jpg (72 KB, 547x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405979046151.jpg
72 KB, 547x820
Keep going baserade uww och Rzt!
>>
File: IMG_1644.jpg (144 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1644.jpg
144 KB, 640x1136
>>
Vart hittar man sådana här slampor?
>>
Här har vi norra halland! Sjuuukt snygg tjej!!
>>
>>573039301
Tydligen snapchat.
>>
>>573039397
>>
>>573039397
ass pic please
>>
>>573039481
>>
>>573039597
Här verkar hon inte lika snygg...
>>
>>573039397
Jäklar.. Nån info om henne?
>>
File: z93.jpg (298 KB, 2044x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z93.jpg
298 KB, 2044x1036
Fake boys and girls
nudify-her dot com
>>
>swedish
>no hijab

pick one
>>
>>573039512
>implying implications
>>
>>573039597
>>
>>573039597
asså varför visa ansiktet, förstör allt
>>
>>573039734
Det där ser ju inte skönt ut?
>>
File: IMG_2828.jpg (122 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2828.jpg
122 KB, 717x960
>>
>>573039791
>>
>>
>>573039970
>>
File: 1412889294979(2).jpg (106 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412889294979(2).jpg
106 KB, 640x1136
>>573039970
Fick OCD över texten
>>
>>573040038
>XBOX

Not even once.
>>
>>573039970
sweet
>>573040194
awesome!
>>
File: IMG_3853.jpg (138 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_3853.jpg
138 KB, 640x1136
>>
File: IMG_7750.jpg (71 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7750.jpg
71 KB, 640x960
>>
File: france.jpg (189 KB, 1023x1412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
france.jpg
189 KB, 1023x1412
>>573032952

Sweden in tear 2050.

They still lack diversity though, there is still one evil whitey left!!
>>
Stockholm
>>
>>573040189
Och en full frontal på de med...
Har många fler att bjuda på men vill se mer liv i tråden då!
>>
>>573037519
vadå?
>>
klassisk
>>
File: bluew.gif (1 MB, 260x145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bluew.gif
1 MB, 260x145
Help /b/
Going to a psychiatrist to have a mental evaluation to see what the fuck is wrong with me. It'll take 6 hours involving questions, tests and all that shit

How do I make it seem like I have anxiety so I can get anti-anxiety meds?
>>
>>573040970
Sjukt snygg kropp. Nån info om henne kanske?
>>
File: IMG_0546.jpg (87 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0546.jpg
87 KB, 960x640
>>
File: IMG_0550.jpg (88 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0550.jpg
88 KB, 640x960
>>573041372
>>
>>573041247
I think you meant to start a new thread there, newfriend.
>>
File: IMG_0552.jpg (115 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0552.jpg
115 KB, 640x960
>>573041464
>>
File: 10on10 in sweden.jpg (17 KB, 460x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10on10 in sweden.jpg
17 KB, 460x276
this is what swedishfag consider 10/10
>>
>>573038163
Jessica?
>>
Linköping
>>
>>573035610
Blanda upp!
>>
>>573033554
>Norrköping
>vart bor du?
>>
>>573042104
Vem?

Någon mer som har från linköping, ska försöka leta fram mina.
>>
File: IMG_2146.jpg (119 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2146.jpg
119 KB, 640x960
>>
File: införe säpo.jpg (235 KB, 800x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
införe säpo.jpg
235 KB, 800x597
>>573042403
Bra försök, säpo.
>>
>>
>>573037094
>Påstår att det är 4chans fel att du laddade upp fel fil
>>
God damn. You Swedish men are lucky guys. Your women are flawless compared to the UK
>>
File: IMG_1142.jpg (105 KB, 956x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1142.jpg
105 KB, 956x960
>>
>>573038484
Namn?
>>
>>573043076
>antyder att bildbuggen inte existerar ännu idag
>>
>>573043103
Too bad Norwegian guys steal all of them.
Also, any nations women will beat UK girls.
>>
>>573043291
Har tyvärr ingen info om henne.. Men här är mer
>>
>>573042841
Paranoid, it's fine
>>
>>573041464
Stina?
>>
Någon som har från linköping?
>>
>>573043723
Bor du själv i landets vackraste stad?
>>
>>573043572
Tack ändå anon.
>>
>>573043485
Lol yeah, but damn unlucky man with the Norwegians guys and thats true about UK girls lol most are just sluts who wear a lot of make-up which make me sick
>>
File: IMG_0920.jpg (122 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0920.jpg
122 KB, 720x960
>>573043778
Nope
>>
>>
Is Sweden really full of sand niggers? Is yes that's so sad I would hate to see all these beautiful women breed with dirty Muslims
>>
Mitt EX skickar fortfarande bilder till mig. Skall man ta och dela kanske? Alltså rörliga bilder.
>>
>>573043485
I wish our girls were as pretty as yours :(
>>
>>573044175
I barely see any Swedish people when going outside anymore. And some towns/cities are actually reserved for niggers
>>
File: IMG_0572.jpg (125 KB, 924x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0572.jpg
125 KB, 924x960
>>573044289
Klart. Som. Fan!
>>
>>573043940
Det gör jag, hälsar dagligen på finska tanten
>>
>>573044289
Det är att synda att inte dela!
>>
>>573044369
From what I heard I thought Swedens ethnicty was mainly white?
>>
File: IMG_2347(1).jpg (124 KB, 718x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2347(1).jpg
124 KB, 718x960
>>
>>573038997
kan tänka mig det, verkar vara en torr jävel. Men hade nog stoppat in den ändå
>>
>>573036231
source?
>>
>>573044175
>mfw I live in a town without jews, curryniggers, sandniggers or regular niggers
>>
>>573044495
Alla talar om henne men kan inte minnas att jag sett henne. Har svaga minnen av en tant som brukade kallas så för ett antal år sedan som tiggde pengar och skrek åt folk på McDonalds vid norrtull
>>573044534
It is, and it should be, but take a look at these stats
>>
>>573044534
It is, the problem is the segregation in some parts of the country.
>>
>>573044369

No, most people talking about muslims or immigration here are just 15 y/o and racist
>>
File: IMG_2905.jpg (72 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2905.jpg
72 KB, 640x960
>>573044725
OC
>>
>Swedish
>Ingen norr om Stockholm
Samma sak varje dag
>>
>>573045047
>racist
>4chan
who woulda thought
Du har hamnat fel grabben
>>
>>573044175
No but years of careless immigration politic has led to alot of segregation. Some towns have more immigrants that other
>>
>>573045065
Vattnet ser smutsigt ut.
>>
>>573044895
Snarare hörsalsparken, men sen de byggde om synns hon inte till vidare mycket.
>>
>>573045065
OC what, link?
>>
File: temp-200-58830678.gif (3 MB, 200x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
temp-200-58830678.gif
3 MB, 200x355
Mindre snack, fler bilder
>>
File: IMG_0575.jpg (123 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0575.jpg
123 KB, 960x720
>>573045329
OC as in Original Content. I'm the source
>>
File: why.png (274 KB, 360x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
why.png
274 KB, 360x437
hade gärna sett nått från varberg om nån har
>>
>>573045524
anymore pic of that milf?
>>
File: IMG_1237.jpg (76 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1237.jpg
76 KB, 640x960
>>
File: 1409741671117.jpg (64 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409741671117.jpg
64 KB, 960x720
>>573045565
Är inte Varberg en bonnehåla?
>>
File: 1374471934564.jpg (80 KB, 503x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374471934564.jpg
80 KB, 503x707
So, i just lost my virginity yesterday to this girl I met on Tinder. She insisted that I don't use a condom, and record that shit (who was hot as shit)

if u want to watch it, link here http://p-a-stebi-n.com/FQMc4563
>>
>>573045524
>>573044580
>>573044392
>>573044157
>>573044006
>>573043572
>>573043131
>>573042921
Tack för att du delar med dig men skulle vara mycket bättre om du kunde berätta vilka det är.
>>
>>573045850
jo, men har sett en del halland redan så
>>
File: IMG_8892.jpg (153 KB, 947x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8892.jpg
153 KB, 947x960
>>573045750
Here's more
>>
File: 33.jpg (50 KB, 639x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33.jpg
50 KB, 639x389
>>
>>573044895
Whats your point
>>
File: 12341234.jpg (71 KB, 859x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12341234.jpg
71 KB, 859x960
Tjej jag känner, hon är typ modell på fritiden
>>
Någon som har något från katrineholm?
>>
>>573045369
(Y)
>>
>>573045565
Har flera tjejer från åldrarna 96-93 men vill inte outa för mycket.
Ger du mig ger jag dig helt enkelt!
>>
>>573046087
Lycka till att hitta något därifrån!
>>
>>573041247
Say you have anxiety!? Doctors usually take seriousness and honestly seriously just sound confident and you csnz brt whatever you want
>>
>>573041247
sauce if anyone is interested
>957B72C
>>
>>573046169
Fin skit, har du några syndiga bilder?
>>
File: IMG_2063.jpg (115 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2063.jpg
115 KB, 640x960
>>573045959
Nja, vill helst inte doxxa nån
>>
File: image.jpg (44 KB, 422x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
44 KB, 422x480
There you go
>>
File: IMG_2064.jpg (88 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2064.jpg
88 KB, 640x960
>>573046530
>>
>>573046530
Verkar riktigt skön!
>>
>>573046439
Tror hon gör lite saker, men inget otroligare än du hittar i H&M's skyltfönster
>>
>>573046194
*host* *host* inavel *host*
>>
File: IMG_2065.jpg (113 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2065.jpg
113 KB, 640x960
>>573046629
>>
>>573040878
Did he get robbed or are they his slaves?
>>
>>573046924
Sant, men det skiter jag i. Ge mig lite bilder på Diana & Co.
Blev av med allt när min externa gick sönder.
>>
>>
>>573035437
yoshi?
>>
File: IMG_2068.jpg (101 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2068.jpg
101 KB, 640x960
>>573046941
>>
>>573046839
Tråkigt att höra, läggdags nu!
Godnatt alla svenskbögar.
>>
File: IMG_2072.jpg (100 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2072.jpg
100 KB, 640x960
>>573047424
>>
Något från Kristianstad?
>>
>>573046150
Mer, snälla.
>>
>>
File: IMG_6588.jpg (144 KB, 960x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6588.jpg
144 KB, 960x940
>>573048108
Har bara nån enstaka kvar på henne
>>
>>573048439
Upp med allt då!
>>
>>
File: IMG_0655.jpg (77 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0655.jpg
77 KB, 640x960
>>
File: IMG_2631.jpg (91 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2631.jpg
91 KB, 640x960
>>
>>573034530
nice meme!
>>
fan får ni alla dessa bilder?
>>
>>573035437
Lisa?
>>
File: IMG_2688.jpg (144 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2688.jpg
144 KB, 960x720
>>573049184
I mitt fall är det egna som jag samlat på mig
>>
>>573047424
>>573046941
>>573046629

I think i know her. What city?
>>
File: IMG_2883.jpg (84 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2883.jpg
84 KB, 640x960
>>573049516
Gothenburg.. I think, not sure
>>
>>573049184
skrämmande lätt att få nakenbilder på brudar endast genom att smooth-talka
>>
>>573037295 Do you have more pics of this girl? Is she Swedish?
>>
File: IMG_8293.jpg (90 KB, 461x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8293.jpg
90 KB, 461x820
Milf i Stockholm
>>
>>573035336
post a pic of her face please she looks so fucking hot
>>
File: IMG_6454.png (1 MB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6454.png
1 MB, 640x1136
>>573049970
Havent got a pic of her face sadly, but here's more of the same girl
>>
File: IMG_6455.png (682 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6455.png
682 KB, 640x1136
>>573050224
And her breast
>>
>>573049937
moreeeeeeee?
>>
File: IMG_0954.png (274 KB, 324x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0954.png
274 KB, 324x487
>>
Damn Swedish is a fucking funny language!
>>
File: image.jpg (462 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
462 KB, 1600x1200
>>
>>573049717
Please post more
>>
>>573050397
How come?
>>
>>573050332
hero!!
even more?
>>
More from Gothenburg?
>>
Taby ?
>>
>>573050332 Thanks. Judging by the picture of her face/tits, she looks IDENTICAL to a classmate. Same eyes, nose, hair, teeth, breast size and necklace. She is Argentinian thoug, and I pretty sure she doesn't have a piercing on her tit.
>>
>>573050513
well I'm German and somehow I understand some stuff but most of it just sounds hilarious when I try to read it
>>
>>573050880
>somehow
>implying it's not founded on the same language tree
>>
>>573045047
Activist for Party of the swedes here
SvP master race
>>
File: IMG_8294.jpg (69 KB, 461x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8294.jpg
69 KB, 461x820
>>573050338
Thread replies: 235
Thread images: 127
Thread DB ID: 16121[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.